T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesinin, öğrenim ücretleri Mercan şubemiz ile Üniversite arasında imzalanan protokol
kapsamında Okul Tahsilat Sistemi üzerinden tahsil edilmektedir. 2014-2015 öğretim döneminde OTS sistemine
dahil olacak Öğrenci/Öğrenci Garantörü/Garantör Eşi tercih ettiği yurtiçi şubemize müracaat edebilecektir.
Öğrenci adına açılacak tahsilat hesabına kefil olacak kişiler Bankamızın internet sayfasında her alan
http://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=147 linkine tıklayarak TC kimlik ve cep telefonu bilgileri ile
kefalet uygunluklarını sorgulamalı ve sadece olumlu sonuçlandığına dair SMS alanlar kefalet için başvuruda
bulunmalıdır.
Okul Tahsilat Sistemine girmek isteyen öğrenci ve velilerden alınacak evraklar aşağıdaki gibidir:
1.









Öğrenciden Alınacak ve İmzalatılacak Belgeler:
Müşteri No Verme ve Ürün Başvuru Formu
Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi Sözleşmesi
Kredili Bankomat-724 Bilgi Formu
Temel Bankacılık Bilgi Formu
Bireysel Kredili Bankomat-724 Hesabı Talep Formu
Öğrencinin TC Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdan fotokopisi
Teslim Formu, Müşteri Kabul Beyanı, Teslim Alma Beyanı
Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi Sözleşme Eki ve Ayrılmaz Bir Parçası Olan Taahhütname
Öğrencinin geliri var ise gelirini gösterir belgeler
2. Öğrenci Garantöründen Alınacak ve İmzalatılacak Belgeler:
 Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi Sözleşme Eki ve Ayrılmaz Bir Parçası Olan Taahhütname
 Öğrenci Garantörünün TC Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdan fotokopisi
 Öğrenci Garantörünün gelirini gösterir belgeler ( Maaş bordrosu, vergi levhası, emeklilik cüzdan fotokopisi, )
(işyeri sahipleri için vergi levhası ve varsa ticaret sicil gazetesi, SGK’lı çalışanlar için işyeri tarafından imza
kaşe yapılmış maaş bordrosu/yazısı ve işyerinin imza sirküler, kamu personelleri için
https://ebordro.muhasebat.gov.tr/Bordro/gen/login.htm adresinden alınan E-bordro)
 Kefil Kabul Beyanı
3. Garantör Eşinden Alınacak ve İmzalatılacak Belgeler:
 Garantör Eşinin TC Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdan fotokopisi
 Eş Rıza Belgesi
Tüm belgeler mutlaka şube huzurunda ilgili kişiler tarafından kendi el yazıları ile doldurulacaktır.
ÖNEMLİ UYARILAR:
OKUL TAKSITLERINIZI HESABINIZA YATIRMANIZ GEREKMEKTEDIR…
Size en yakın Vakıfbank Şubesine giderek veya Para Bankomat’lardan, hesap numaranıza taksit tutarını ödeme
gününün çalışma saati sonuna kadar yatırmanız gerekmektedir. (VakıfBank bu işlemler için sizden masraf talep
etmeyecektir).
UNUTMAYIN…
Ödeme günü sonuna kadar taksit tutarınızı hesabınıza yatırmamış ya da eksik yatırmışsanız; krediniz devreye
girecek ve Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi hesabınızda para olmasa dahi, taksit tutarınızın tamamını ya da eksik
kalan kısmını kredinizden karşılayarak okula otomatik olarak aktaracaktır. Bu durumda hesabınıza ödeme
gününden bağlamak üzere borcunuzu bankaya ödeyeceğiniz tarihe kadar geçecek süre için kullandığınız miktar
üzerinden faiz tahakkuku yapılacaktır.
TAKSIT BILGILERINIZIN DEGISMESI DURUMUNDA…
Taksit bilgilerinizde burs, kardeş indirimi gibi nedenlerle sonradan meydana gelebilecek değişiklikler Okulunuz
tarafından Vakıfbank'a iletilecek ve gerekli düzeltmeler Banka tarafından yerine getirilecektir. Ancak, tayin ve nakil
gibi nedenlerle öğrencimizin Okuldan ayrılması söz konusu ise, bu durumu tahsilattan önce mutlaka Okula
bildirmeniz ve kalan taksitlerinizin Vakıfbank Okul Tahsilat Sistemi’nden iptal edilmesini sağlamanız
gerekmektedir. Aksi durumda hesabınıza para yatırmayacağınızdan, varsa krediniz devreye girecek ve bu
durumun geç fark edilmesi nedeniyle geçen süre için faiz ödemek zorunda kalacaksınız.
Download

T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesinin, öğrenim ücretleri Mercan