XVIII. TÜRKİYE
İÇ DENETİM KONGRESİ
İTİBAR GELECEKTİR
KURUMSAL İTİBARIN YÖNETİLMESİNDE
İÇ DENETİMİN STRATEJİK ROLÜ
20-21 Ekim 2014 - Wyndham Grand İstanbul Levent
KONGRE PROGRAMI
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
08:00-09:00
KAYIT VE KAHVALTI
09:00-09:30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
GÜRDOĞAN YURTSEVER - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ (TİDE) YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET BULDURGAN - ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ (TEİD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BAŞARAN ULUSOY - TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI
OSMAN ZEKİ ÖZGER - FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ (FKB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI Piri Reis 1 Salonu
09:30-10:45
KEY DRIVERS OF CORPORATE REPUTATION - PROF. JEAN PAUL LOUISOT Piri Reis 1 Salonu
10:45-11:00
KAHVE ARASI
PARALEL OTURUMLAR
11:00-11:45
ÜÇÜNCÜ TARAF RİSKLERİNİN DENETİMİ
PELİN ALTINDAL - EY - RİSK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KIDEMLİ MÜDÜR Piri Reis 1 Salonu
İÇ DENETİMİN GELİŞEN TEKNOLOJİDEKİ ROLÜ
BURAK SADIÇ - PwC - BİLGİ GÜVENLİĞİ ve
SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ LİDERİ Piri Reis 3 Salonu
11:45-12:30
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ
ALİ YILMAZ KUMCU - DELOITTE - DİREKTÖR
Piri Reis 1 Salonu
UYUM RİSKİNİN YÖNETİMİ - HAKAN AYTEKİN - KPMG
PARTNER ve NACİYE KURTULUŞ SİME - KPMG - DİREKTÖR
Piri Reis 3 Salonu
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15
İTİBAR GELECEKTİR - SUNAY AKIN Piri Reis 1 Salonu
14:15-14:30
PLAKET TÖRENİ Piri Reis 1 Salonu
14:30-15:00
KAHVE ARASI
PARALEL OTURUM
15:00-15:45
İTİBAR RİSKİ YÖNETİMİNDE
ALACAK RİSKİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
KASIM AKDENİZ - KKB GENEL MÜDÜRÜ
Piri Reis 1 Salonu
KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI
HALİS KIRAL - İDKK İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA
DAİRE BAŞKANI
Piri Reis 3 Salonu
15:45-17:00
THE TRUTH ABOUT AUDITORS AND ROOT CAUSE ANALYSIS - IT’S NOT WHAT YOU THINK IT IS
LARRY HUBBARD, PROFESSIONAL TRAINER Piri Reis 1 Salonu
21 EKİM 2014 SALI
08:00-09:00
KAYIT VE KAHVALTI
09:00-09:30
İLK GÜN ÖZETİ VE GENEL DEĞERLENDİRME - ALİ KAMİL UZUN - TİDE KURUCU VE ONURSAL BAŞKANI Piri Reis 1 Salonu
09:30-10:45
INTEGRATING THE 3rd LINE OF DEFENSE CONCEPT WITH OTHER AUDITING TOOLS
LARRY HUBBARD, PROFESSIONAL TRAINER Piri Reis 1 Salonu
10:45-11:15
KAHVE ARASI
11:15-12:00
İSEDES DÜZENLEMESİNİN İÇ DENETİME ETKİSİ
FATİH ÖZTÜRK - BDDK BAŞKAN YRD. V.
Piri Reis 1 Salonu
12:00-13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİNİN VE DENETİMİNİN KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ - SERDAR KUZULOĞLU
Piri Reis 1 Salonu
14:00-15:15
PANEL: “İÇ DENETİMİN İTİBARININ YÖNETİMİ”
OTURUM BAŞKANI : Dr. M. CÜNEYT SEZGİN - GARANTİ BANKASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
PANELİSTLER
: ERSİN EMİR - FİNANSBANK TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
OSMAN BAHRİ TURGUT - GARANTİ BANKASI İÇ DENETİM VE KONTROL BAŞKANI
STEFANO PERAZZINI - YAPI KREDİ BANKASI GENEL MÜDÜR YRD., İÇ DENETİM
Piri Reis 1 Salonu
15:15-15:45
KAHVE ARASI
15:45-17:00
MANAGING REPUTATION RISKS IN TURBULENT TIMES - THEORY TO PRACTICE - PROF. JEAN PAUL LOUISOT
Piri Reis 1 Salonu
PARALEL OTURUM
İŞ KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İÇ DENETİM
DEPARTMANLARININ İŞ KAZALARINI ÖNLEMEDEKİ ROLÜ
DR. RESUL KURT - İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANI
Piri Reis 3 Salonu
* TİDE, konuşmacı ve oturum saatlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* Katılımcılar, katıldıkları her gün için 8 CPE “Sürekli Mesleki Gelişim Kredisi” kazanacaktır.
KONGRE KATILIM ÜCRETLERİ
Kayıt
•
•
•
•
•
•
Üye
Üye Olmayan
1. Gün (20 Ekim)
700 TL + KDV
900 TL + KDV
2. Gün (21 Ekim)
700 TL + KDV
900 TL + KDV
1. ve 2. Gün (20 ve 21 Ekim)
1100 TL + KDV
1300 TL + KDV
Aynı Firmadan 5-9 kişi katılım halinde %20, 10 kişi ve üzeri katılımlarda ise %25 indirim sağlanmaktadır. Bu indirimden yararlanmak için
lütfen 0212 212 55 24-25 numaralı telefondan TİDE ile iletişime geçiniz.
Meslektaşlarımızın kongrenin tamamına katılmasını teşvik etme amaçlı olarak iki gün katılım ücretleri, 2013 yılı ücretleri ile aynı tutulmuştur.
İki gün katılım seçeneğinin yanısıra, sadece 1. veya sadece 2. güne katılma imkanı da bulunmaktadır. Bu durumda fiyatlandırma tablosundaki
ilgili seçeneği seçebilirsiniz.
Üye indirimli ücretinden, aidat borcu olmayan üyelerimiz yararlanabilecektir.
KDV oranı % 18’dir.
Kayıt işlemlerinizi online kayıt portalımız https://kayit.icdenetimkongresi.org/ üzerinden yapabilirsiniz.
#tidekongre2014
#tidekongre2014
STRATEJİK ORTAKLAR
KONGRE SPONSORLARI
KREDİ KAYIT BÜROSU
BASIN SPONSORLARI
#tidekongre2014
Download

xvııı. türkiye iç denetim kongresi