İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri,
28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve
Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.
Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik
Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite
Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük
Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru
dilekçelerinden hazırladıkları dosyalara birer fotokopi koymaları ve dilekçenin aslı ile Özgeçmiş,
Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ve
vesikalık fotoğraftan birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
NOT: Başvuruda bulunacak adayların başvuru esnasında yanlarında birer adet Doçentlik Belgesi,
Yayın Listesi, Özgeçmiş, Başvuru Dilekçesi ve bir adet vesikalık fotoğraf bulundurmaları
gerekmektedir.
Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten
dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları
kapsayan 4 adet dosya, ile birlikte ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
NOTLAR:
1) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası
Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları
gerekmektedir.
3) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme
veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve
Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri
gerekmektedir.
7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
DUYURULUR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADEDİ
AÇIKLAMA
PROFESÖR
1
Nöromüsküler Hastalıkları Bilim Dalı için
PROFESÖR
1
Anaerop Bakteriyoloji alanında doktora yapmış ve Anaerop Bakterilerle
ilgili araştırmaya sahip Mikrobiyoloji bilim alanında doçent olmak.
DOÇENT
2
YARD.DOÇ.
1
Dramaturji ve Dramatik Yazarlık Sanatı
DOÇENT
1
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü
YARD.DOÇ.
1
Yeni Uygur Türkçesi alanında doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
DOÇENT
1
Kaluza-Klein Teorisinde Kerr, Kerr Taub NUT karadelikleri ve saklı
simetriler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
PROFESÖR
1
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Sistemleri konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
PROFESÖR
1
Müşteri İlişkileri Yönetimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Siyaset Bilimi
PROFESÖR
1
Karşılaştırmalı Siyaset alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İnsan Kaynakları ve Yönetimi
DOÇENT
1
Çalışma Ekonomisi
DOÇENT
1
Ekonometri
YARD.DOÇ.
1
İktisat Tarihi
YARD.DOÇ.
1
Biokimya
DOÇENT
1
Biokimya
YARD.DOÇ.
1
Farmasotik Teknoloji
YARD.DOÇ.
1
DOÇENT
2
PROFESÖR
1
Muhasebe
DOÇENT
1
Muhasebe
YARD.DOÇ.
1
Sayısal Yöntemler
YARD.DOÇ.
1
DOÇENT
1
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Nöroloji
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
HUKUK FAKÜLTESİ
Genel Kamu Hukuku
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN FAKÜLTESİ
Matematiksel Fizik
İKTİSAT FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Yönetimi ve Organizasyon
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finans
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Sayfa 1
Biyofarmasotik-Farmakokinetik Bilim dalı için
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADEDİ
Kimyasal Teknolojiler
DOÇENT
1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
DOÇENT
1
Genel Jeoloji
DOÇENT
1
Bilgisayar Mühendisliği
YARD.DOÇ.
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
YARD.DOÇ.
1
Enerji
YARD.DOÇ.
1
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
PROFESÖR
1
Din Felsefesi
PROFESÖR
1
Kelam
DOÇENT
1
Din Eğitimi
DOÇENT
1
İslam Tarihi
YARD.DOÇ.
1
Fransız Dili Eğitimi
PROFESÖR
1
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
YARD.DOÇ.
1
DOÇENT
1
Hareket ve Antrenman Bilimleri
DOÇENT
1
Sporda Psikososyal Alanlar
DOÇENT
1
DOÇENT
1
YARD.DOÇ.
1
AÇIKLAMA
Doktora ve sonrası dönemde Sedimentoloji-Stratigrafi-Petrol Jeolojiisi
konularında araştırmalar yapmış olmak.
Gelecek Nesil kablosuz ağlarda mobilite yönetimi konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik Bölümü
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU
Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Bölümü
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Denizel Çevre
DOÇENT
1
İLK BAŞVURU : 17.09.2014
SON BAŞVURU : 01.10.2014
Sayfa 2
Muhasebe-Finansman alanında doktora yapmış, Finans, Risk Yönetimi,
Muhasebe ve Vergi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Download

17.09.2014 – Sabah Gazetesi Öğretim Üyesi İlanı yayımlanmıştır.