ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN
2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri
ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere alınacak öğrenciler için,
kontenjanlar, kabul koşulları başvuru tarihleri ve başvurabilecekleri programlar aşağıda belirtilmiştir.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI (*)(***)
YABANCI UYRUKLU
YÜKSEK LİSANS
PROGRAMLAR
BİYOLOJİ
Botanik
Genel Biyoloji
Hidrobiyoloji
Zooloji
Tem.ve End.Mikrobiyoloji
Moleküler Biyoloji
FİZİK
Atom ve Mol Fiziği
Genel Fizik
Katıhal Fiziği
Yüksek Enerji Plazma
Nükleer Fizik
İSTATİSTİK
İstatistik Bilgi Sistemleri
Uygulamalı İstatistik
Yöneylem
İstatistik Teorisi
KİMYA
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Biyokimya
Fizikokimya
Organik Kimya
MATEMATİK -BİLGİSAYAR
Geometri
Uygulamalı Matematik
Cebir ve Sayısal Teo.
Bilgisayar Bilimleri
Topoloji
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Maden İşletme
Cevher Hazırlama
METALURJİ MÜH.
METALURJİ VE MALZ. MÜH.
Malzeme Bilimi
BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOGÜV.
POLİMER BİLİM VE TEKNO.
NANOBİLİM ve NANOTEKNO.
İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI
(İkinci Öğretim)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Geoteknik
Ulaştırma
Yapı (**)
Mekanik
Hidrolik
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Kimyasal Teknolojiler
Proses ve Reaktör Tas.
Temel İşl.Termodinamik
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
3
1
2
-
2
2
2
2
2
2
-
-
4
2
3
3
1
2
2
2
2
2
-
2
6
2
2
-
2
-
2
2
2
2
-
6
3
3
4
4
-
1
1
1
-
2
2
2
2
2
-
14
2
2
3
4
-
2
4
-
2
2
2
2
2
-
3
11
3
-
1
4
-
2
2
2
-
3
10
6
2
-
4
2
1
2
2
3
2
2
2
-
-
40
-
-
-
2
2
5
2
2
-
2
-
2
2
5
2
2
-
7
7
7
-
4
6
5
2
2
2
2
-
TEZLİ
TEZSİZ
3
2
5
6
6
3
-
7
6
7
6
2
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Endüstri Mühendisliği
Yöneylem Araştırması
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Enerji-Termodinamik
Konskrüksiyon-İmalat
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
Telekomünikasyon-Sinyal İş.
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Genel Jeoloji
Mineraloji-Petrografi
Uygulamalı Jeoloji
RAYLI SİSTEMLER
Elektrikli Raylı Sistemler
Raylı Sist. Kontrol ve Sinyaliza. Müh.
BAHÇE BİTKİLERİ
TARLA BİTKİLERİ
Çayır ve Mera Yem Bitkileri
Endüstri Bitkileri
Tahıllar ve Yemek. Tane Baklagiller
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
Bitkisel Biyoteknoloji
Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
Hayvansal Biyoteknoloji
ZOOTEKNİ
Hayvan Yetiştirme
Yemler ve Hayvan Besleme
MİMARLIK
Bina Bilgisi
(*)
(**)
(***)
10
10
-
2
2
2
2
-
11
2
-
3
1
2
2
-
6
18
-
3
2
2
-
2
2
2
-
2
1
2
2
2
-
2
2
4
-
-
2
2
2
-
3
4
4
-
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
-
-
2
2
2
-
6
3
-
-
2
2
-
10
-
-
2
-
Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Sayısal ALES Puanıyla öğrenci alınacaktır.
Kabul edilecek öğrencilerin Çalışma Alanı “Yapı Malzemesi” olacaktır.
Mezuniyet ve diğer koşul ve şartlarına Fen Bilimleri Enstitüsü’nün fbe.ogu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI
PROGRAMLAR
Anatomi
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Fizyoloji
Hemşirelik
Histoloji-Embriyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Disiplinlerarası Sinirbilimleri
Ebelik
(*)(**)
YABANCI UYRUKLU
YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
2
3
2
2
6
3
6
2
2
3
2
2
3
2
-
YÜKSEK
LİSANS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DOKTORA
1
1
-
(*)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Sayısal ALES, DUS ya da TUS Temel Tıp Puanı ile öğrenci alınacaktır.
(**)
Mezuniyet ve diğer koşul ve şartlarına Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün http://sbe.ogu.edu.tr adresinden
ulaşılabilir.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI (*)
YABANCI UYRUKLU
YÜKSEK LİSANS
PROGRAMLAR
DOKTORA
YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
3
2
-
-
5
-
2
2
2
2
1
-
6
4
10
-
10
-
2
-
30
-
5
2
2
2
2
2
2
25
25
10
2
-
20
45 (**)
-
2
-
15
-
-
2
-
15
-
7
2
2
TEZLİ
TEZSİZ
5
-
8
8
8
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
Karşılaştırmalı Edebiyat
TARİH (*)
Tarih
Yeniçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi
T.C Tarihi
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Türk Dili
İKTİSAT
İktisat
İŞLETME
İşletme
MALİYE
Maliye
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası İlişkiler
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Turizm ve Otel İşletmeciliği
-
(*)
Mezuniyet ve diğer koşul ve şartlarına Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün http://sosbilen.ogu.edu.tr/
sayfasından ulaşılabilir.
(**)
Bu program İkinci Öğretim olup, açılabilmesi için 30 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir.
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI (*) (***)
YÜKSEK LİSANS
YABANCI UYRUKLU
TEZSİZ
İkinci
Öğretim
Uzaktan
Öğretim
PROGRAMLAR
DOKTORA
10
10
10
10
20(**)
30(**)
30(**)
100(**)
-
4
4
4
-
2
2
2
2
2
2
2
-
5
-
-
3
2
2
10
10
10
-
-
5
2
2
2
2
2
TEZLİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Yön., Teftişi, Plan. ve Eko.
Rehberlik ve Psikolojik Danışman.
Yükseköğretimin Yönetimi
ÖZEL EĞİTİM
Özel Eğitim
İLKÖĞRETİM
İlköğretim Matematik Öğretmen.
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
(*)
Mezuniyet ve diğer koşul ve şartlarına Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün http://www.ebe.ogu.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
(**)
Programların açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir.
(***) EA, SAY ve SÖZ ALES puanlarından birisi değerlendirilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER
1) Başvurmak istediği programı belirten dilekçe (Enstitüden temin edilecek.)
2) Özgeçmiş
3) Transkript
4) Lisans ya da yüksek lisans mezuniyet belgesi
5) Lisansını yurtdışında yapanlardan Yükseköğretim Kurulu Denklik Belgesi
6) 2 adet fotoğraf
7) Nüfus cüzdanı örneği
8)
Tüm Enstitülerde;
Tezli Yüksek lisans programları için;
-ALES puanının en az 55 olması,
- YDS/KPDS/ÜDS’ nin en az 40 olması ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan
Senato tarafından kabul edilen bir puan almaları gerekmektedir.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına girişte başvuru sıralama puanı oluşturmada;
1) ALES puanının %50’si,
2) Yabancı dil puanının %25’i,
3) Lisans not ortalamasının %25’i kullanılır.
Tezsiz Yüksek lisans programları için;
Varsa ALES puanı,
Varsa YDS/KPDS/ÜDS puanı
Tezsiz Yüksek Lisans Programına girişte başvuru sıralama puanını oluşturmada;
1) Varsa ALES puanının %10’u,
3) Varsa Yabancı Dil puanının %10’u,
2) Lisans not ortalamasının %80’i kullanılır.
Doktora programları için;
- ALES puanının en az 55, lisanstan doktoraya başvuranlar için en az 80, TUS Temel Tıp Puanının 50
olması (1.2 ile çarpılarak %50’si alınacak), Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavından (DUS) en az 55 puan
alınması, DUS ve TUS puanının son üç yıldaki puanı değerlendirmeye alınır.
-YDS/KPDS/ÜDS puanının en az 55 olması ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan
Senato tarafından kabul edilen bir puan almaları gerekir.
-Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekmektedir.
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin
-Kendi anadilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan KPDS, ÜDS,YDS veya
eşdeğeri Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınav sonuç belgesi (Yüksek Lisans için en
az40, Doktora için en az 55)
-TÖMER’den alınacak B2 seviyesinde sonuç belgesi (Türkiye’de bir Yükseköğretim Kurumundan
mezun olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden Türkçe Dil şartı aranmaz) TÖMER belgesi olmayanlar, 1
yıl süreyle ESOGÜ TÖMER’e kayıt olarak, yıl sonunda yapılacak sınavdan (B2 seviyesinde) başarılı
olmaları halinde lisansüstü eğitime devam ederler.
-Teminat Mektubu
-2 Adet Fotoğraf
-Diploma ve mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı Türkçe tercümesi
-Transkriptin aslı veya onaylı Türkçe tercümesi
-ALES,GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi (ALES en az sayısal 55 puan)
9)
Öğrencinin transkripti esasen 4’lük sisteme göre hazırlanmış ve 100’ lük karşılığı ile beraber
yazılmamış ise 100’lük sistemdeki karşılığının hesabında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
edilen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
Yüksek Lisans ve doktora programlarına başvuracak adayların önkayıt için,
Fen Bilimleri Enstitüsü
23 Haziran - 02 Temmuz 2014
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
14-18 Temmuz 2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü
30 Haziran-04 Temmuz 2014
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
01 Temmuz-10 Ağustos 2014 tarihleri arasında Meşelik Kampüsündeki Enstitü
Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konmayacaktır.
KESİN KAYITLAR
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
Eğitim Bilimleri Enstitüsünde
08-11 Temmuz 2014
08-12 Eylül 2014
14-18 Temmuz 2014
25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
1)
İkametgâh ile ilgili beyanı
2)
6 adet fotoğraf
3)
Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadığına dair belge
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için kesin kayıtta istenen Belgeler
1) Yükseköğretim Kurumunca (YÖK) verilen lisans veya yüksek lisans diploması denklik belgesi
2) Dış Temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti
3) Pasaportunun onaylı sureti
4) İl Emniyet Müdürlüğünce verilen ikametgah tezkeresi
5) 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge
Kesin Kayıtla İlgili Önemli Hususlar
1)
Posta veya faksla kayıt yapılmaz.Başvurular şahsen yapılacaktır.
2)
Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
3)
İlan edilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar bir hak iddia edemez.
4)
Kesin kayıt yaptırıp kaydını sildiren öğrencilerin yatırmış oldukları öğrenim harçları iade
edilmeyecektir.
Download

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN