T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2013 – 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak
programlar, kontenjanlar, adaylarda aranan koşullar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
KONTENJANLARI
Yatay Geçiş
ANABİLİM DALI
Tezli Yüksek
Lisans
Açıklama
Doktora
Tezli Yüksek
Lisans
Doktora
BAHÇE BİTKİLERİ
5
2
1
-
BİTKİ KORUMA
8
2
-
-
TARIM EKONOMİSİ
10
-
-
-
TARIM MAKİNALARI
6
-
2
-
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
6
5
3
3
TARLA BİTKİLERİ
8
4
2
1
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
5
1
-
-
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
3
-
-
-
ZOOTEKNİ
13
5
1
1
PEYZAJ MİMARLIĞI
16
-
-
-
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
7
-
-
-
Yüksek Lisans Programına Ziraat Fakültesi mezunları kabul edilir.
Doktora Programına Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans mezunları kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri Bölümü
mezunları kabul edilir.
Doktora Programına Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri Yüksek Lisans
mezunları kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına Ziraat Fakültesi mezunları kabul edilir.
Doktora Programına Ziraat Fakültesi Anabilim Dallarının Yüksek Lisans mezunları
kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına Ziraat Fakültesi, Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji ve
Biyomühensdislik Bölümü, Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Moleküler
Biyoloji, Genetik ve Moleküler Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
mezunları kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına ayrılan kontenjandan 14’ üne Peyzaj Mimarlığı Bölümü
mezunları kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına ayrılan kontenjandan 6’ sına Çevre Mühendisliği Bölümü
mezunları kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına Gıda Mühendisliği Bölümü mezunları kabul edilir.
Doktora Programına Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları kabul
edilir.
Doktora Programına Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları kabul
edilir.
Yüksek Lisans Programına ayrılan kontenjandan 7’ sine Bilgisayar Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Matematik Mühendisliği,
Bilgisayar-Matematik Bölümleri mezunları kabul edilir.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
9
6
4
-
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
7
2
-
-
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
11
-
-
-
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
5
-
5
-
Yüksek Lisans Programına Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunları kabul edilir.
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
2
-
-
-
Yüksek Lisans Programına Maden Mühendisliği Bölümü mezunları kabul edilir.
BİYOMÜHENDİSLİK VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
11
-
1
-
COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
5
-
-
-
BİYOLOJİ
15
5
1
1
FİZİK
6
2
-
-
KİMYA
20
10
1
2
MATEMATİK
6
3
1
1
BİYOMOLEKÜLER BİLİMLER
6
-
1
-
UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
8
-
-
-
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ
10
6
2
2
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
10
6
1
1
Yüksek Lisans Programına Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Malzeme
Mühendisliği, Biyomühendislik Bölümü, Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Kimya, Fizik
ve Biyoloji Bölümü mezunları kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Teknik Eğitim
Fakültesi mezunları kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına Fen veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya, Biyokimya
Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya Öğretmenliği Bölümleri, Mühendislik
Fakültelerinin Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği , Tekstil Mühendisliği , Seramik
Mühendisliği , Petrol, Malzeme Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümleri, Eczacılık
Fakülteleri mezunları kabul edilir.
Doktora Programına Kimya Yüksek Lisans mezunları kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına Matematik Bölümü mezunları kabul edilir.
Doktora Programına Matematik Yüksek Lisans mezunları kabul edilir.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İngilizce dil puanından en az 75 veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce dil puanından en az 75 puan eşdeğerini
almış olmak,
Yüksek Lisans Programına Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Moleküler
Biyoloji, Genetik, Biyokimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik, Genetik
ve Biyomühendislik Bölümü, Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Fizik Bölümü,
Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği
Bölümü, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü mezunları kabul edilir.
Yüksek Lisans Programına Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Eğitim
Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji - Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü, Tıbbı Biyoloji Bölümü, Deniz Harp Okulu mezunları kabul
edilir.
Yüksek Lisans Programına Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü,
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümü, Veteriner
Fakültesi, Deniz Harp Okulu mezunları kabul edilir.
SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
10
5
1
1
TOPLAM
226
64
26
13
Yüksek Lisans Programına Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü,
Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji - Kimya Bölümü, Mühendislik
Fakültesi Çevre Mühendisliği - Gıda Mühendisliği Bölümü - Deniz Teknoloji
Mühendisliği Bölümü - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü - Gemi İnşaatı ve
Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü , Balıkçılık Teknolojisi Bölümü, İşletme
Fakültesi mezunları kabul edilir.
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ
BAŞVURU TARİHİ
20-21-22 Ocak 2014
BAŞVURU YERİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Sayısal puan
türünden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. (ALES Belgeleri 3 (üç) yıl geçerlidir.)

Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurumu’ndan denklik belgesi almış olmaları
gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si,
100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının % 10’u ve varsa, yabancı dil puanının % 10’u alınarak, başarı puanının en az 50 puan olması
gerekmektedir. (Yüksek Lisans giriş puanı 50 ve daha fazla olan adaylar puan sırasına göre Yüksek Lisans Programına Kontenjan dâhilinde kabul
edilir.)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan İngilizce yabancı dil belgesine sahip
olması aranır. İngilizce yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

Bilim sınavına girmeyen adaylar “Başarısız” ilan edilir.

Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.
Eğitim–Öğretim dili İngilizce olan Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına başvuran adayların;

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce dil puanı türünden en az 75 puan almış
olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarında asgari taban puana sahip
olmaları gerekmektedir.

Eğitim–Öğretim dili % 100 İngilizce olan bir lisans programından mezun adayların, mezuniyet tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçerli olmak üzere
İngilizce seviyeleri yeterli kabul edilir.

Anadili veya öğrenim dili İngilizce olan ülkelerdeki üniversitelerde lisans öğrenimlerini tamamlayan adayların İngilizce seviyeleri yeterli kabul
edilir.
B-YÜKSEK LİSANS BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Enstitü Başvuru Bilgi Formunun çıktısı alınarak imzalanmış nüshası, http://obs.comu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden
ulaşılabilir. (Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur. Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde
bu resim kullanılacaktır.)
2. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
3. ALES sonuç belgesi, (Belgedeki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum” ifadesi internet çıktısı üzerine elyazısı ile yazılarak belge imzalanmalı ve
tarih yazılmalıdır. Anılan belgenin internet çıktısı olmadığı veya belge üzerinde herhangi bir düzenleme yapıldığının tespit edilmesi halinde yasal
işlem uygulanacaktır.)
4. Adayların var ise Yabancı Dil Belgesi, (Belgedeki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum” ifadesi internet çıktısı üzerine elyazısı ile yazılarak
belge imzalanmalı ve tarih yazılmalıdır. Anılan belgenin internet çıktısı olmadığı veya belge üzerinde herhangi bir düzenleme yapıldığının tespit
edilmesi halinde yasal işlem uygulanacaktır.)
5. Lisans not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği, (Not Durum Belgelerinde Mezuniyet Tarihi mutlaka yer alacaktır.) Lisans Mezuniyet
ortalamaları Transkript’te yüzlük sistemde olanlar yüzlük not ortalamasını, 4’lük sistemde olanlar 4’ lük not ortalamasını girecektir. 4’lük sistemde
olan not ortalamaları sistem tarafından otomatik olarak yüzlük sisteme çevrilecektir.
6. 1 adet fotoğraf
C- DOKTORA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
 Doktora programlarına başvuracak adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Sayısal puan türünden en az 60
puan almış olmaları gerekmektedir. (ALES Belgeleri 3 (üç) yıl geçerlidir.)
 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce dil puanı türünden en az 55 puan almış
olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen İngilizce yabancı dil sınavlarında asgari taban puana sahip
olmaları gerekmektedir.
 Yüksek Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurumu’ndan denklik belgesi almış
olmaları gerekmektedir.
 Doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; ALES puanının % 50’si, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, 100
üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının % 30’u alınarak, başarı puanının en az 60 puan olması gerekmektedir. (Doktora giriş puanı 60 ve
daha fazla olan adaylar puan sırasına göre Doktora Programına Kontenjan dâhilinde kabul edilir.)
 Bilim sınavına girmeyen adaylar “Başarısız” ilan edilir.
 Başvurularda herhangi bir ücret alınmamaktadır.
D- DOKTORA BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Enstitü Başvuru Bilgi Formunun çıktısı alınarak imzalanmış nüshası, http://obs.comu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden
ulaşılabilir. (Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur. Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde
bu resim kullanılacaktır.)
2. Lisans ve Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
3. ALES sonuç belgesi, (Belgedeki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum” ifadesi internet çıktısı üzerine elyazısı ile yazılarak belge imzalanmalı ve
tarih yazılmalıdır. Anılan belgenin internet çıktısı olmadığı veya belge üzerinde herhangi bir düzenleme yapıldığının tespit edilmesi halinde yasal
işlem uygulanacaktır.)
4. Yabancı Dil Belgesi, (Belgedeki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum” ifadesi internet çıktısı üzerine elyazısı ile yazılarak belge imzalanmalı ve
tarih yazılmalıdır. Anılan belgenin internet çıktısı olmadığı veya belge üzerinde herhangi bir düzenleme yapıldığının tespit edilmesi halinde yasal
işlem uygulanacaktır.)
5. Lisans ve Yüksek Lisans not durum belgelerinin (Transkript) onaylı örneği, (Not Durum Belgelerinde Mezuniyet Tarihi mutlaka yer alacaktır.)
Yüksek Lisans Mezuniyet ortalamaları Transkript’te yüzlük sistemde olanlar yüzlük not ortalamasını 4’lük sistemde olanlar 4’ lük not ortalamasını
girecektir. 4’lük sistemde olan not ortalamaları sistem tarafından otomatik olarak yüzlük sisteme çevrilecektir.
6. 1 adet fotoğraf
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
BAŞVURU TARİHİ
20-24 Ocak 2014
BAŞVURU YERİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
E- YATAY GEÇİŞ YOLUYLA BAŞVURU
1- Yatay Geçiş Yapmak İsteyenlerde Aranan Şartlar:

Bilimsel hazırlık dışında, ders alma aşamasında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak,

Disiplin cezası almamış olmak,
2- Yatay Geçiş Yolu İle Başvuru İçin İstenen Belgeler:

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi, FORM:YL-DR/20 (http://fbe.comu.edu.tr/belge_dilekce/formlar.php.) adresinden doldurulacaktır.

Son bir ay içinde alınan Öğrenci belgesi (onaylı)

Son bir ay içinde alınan not durum belgesi (Transkript) (onaylı)

Ders içerikleri ve kredileri (onaylı)

Disiplin cezası almadığına dair belge (onaylı)

ALES ve Yabancı Dil Belgesi (onaylı)

Nüfus cüzdan örneği,
F- ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

BAŞVURU TARİHİ
03-07 Şubat 2014
BAŞVURU YERİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi, FORM:YL-DR/21 (http://fbe.comu.edu.tr/belge_dilekce/formlar.php.) adresinden doldurulacaktır.
 Lisans/Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
 Lisans/Yüksek Lisans not durum belgelerini (Transkript) onaylı örneği,
 1 adet fotoğraf,
 Nüfus cüzdan örneği,

Başvurusu kabul edilen özel öğrenciler; Enstitümüzce belirlenen tarihlerde bankaya ücret yatırıp banka dekontu ve özel öğrenci ders kayıt formunu
Enstitümüz
Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen teslim edeceklerdir. FORM:YL-DR/18 (http://fbe.comu.edu.tr/belge_dilekce/formlar.php.) adresinden
doldurulacaktır.
G- BİLİM SINAVI TARİHİ VE YERİ:
BİLİM SINAVI:
DOKTORA
SINAV TARİHİ VE SAATİ
SINAV YERİ
24 Ocak 2014 / 14.00
İlgili Anabilim Dalları
SINAV TARİHİ VE SAATİ
SINAV YERİ
24 Ocak 2014 / 10:00
İlgili Anabilim Dalları
BİLİM SINAVI:
YÜKSEK LİSANS
Ğ- DOKTORA PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN KESİN KAYITLAR
KESİN KAYIT TARİHİ
03-05 Şubat 2014
KESİN KAYIT İÇİN
BAŞVURU YERİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
H- YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN ADAYLARIN KESİN KAYITLAR
KESİN KAYIT TARİHİ
03-05 Şubat 2014
KESİN KAYIT İÇİN
BAŞVURU YERİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
I- YATAY GEÇİŞLE KABUL EDİLENLERİN KESİN KAYITLAR
KESİN KAYIT TARİHİ
03-05 Şubat 2014
KESİN KAYIT İÇİN
BAŞVURU YERİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu
ÖNEMLİ NOTLAR:
1. Lisans derecesini / yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans / doktora programını farklı alanda tamamlamış olan adayların
başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.
2. Özel öğrenciler başvurdukları programda ilgili dönemde açık olan derslere kayıt olabilir. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılamaz.
3. Başvurular şahsen, noterden vekâletname verilen kişi aracılığı veya Posta yolu ile Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosuna
yapılacaktır.
4. Başvuruyu şahsen yapan adaylar, istenen belgelerin aslı ve fotokopisini getirdiği takdirde, onaylama işlemi Enstitümüz tarafından yapılacaktır.
5. Posta ile yapılacak başvuruların, son başvuru tarihi 22 Ocak 2014, Saat: 15:00’a kadar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosuna
ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeden Enstitümüz sorumlu değildir.
6. Posta ile başvuru yapanlar, Başvuru evraklarını eksik gönderen, tarayıcıdan elde edilen evrakların çıktılarını e-mail yoluyla gönderen ya da faks
olarak gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Başvuran adayların mezuniyet ortalamaları not dönüşüm hesabı, adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan alacağı dönüşüm değeri veya
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun 20.12.2005 tarih ve 5/2 sayılı kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınarak
yapılacaktır.
8. Sınavı kazanamayan adaylara belgeleri geri verilmeyecektir.
9. Aday sadece bir lisansüstü programa başvurabilir.
Telefon
: 0 286 2180018-30’a kadar Dâhili: 2508 - 2457– 2416 (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu)
Adres
: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Terzioğlu Yerleşkesi 17100 Merkez/ÇANAKKALE
Web Adresi : http://fbe.comu.edu.tr/
Not: Enstitümüz 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ilanında yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi belge olarak kullanılamaz. İtiraz halinde
Enstitümüz resmi kayıtları, COMU Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği / Yönergesi / Uygulama Esasları geçerli olacaktır. Adayların
başvuru süresinin bitimine kadar ilanı takip etmeleri gerekmektedir. Üniversitemizin yetkili organlarınca başvuru şartları ve kontenjanla ilgili alınabilecek
kararlar duyuruya eklenecektir.
Download

tc çanakkale onsekiz mart üniversitesi fen bilimleri enstitüsü