Yüksekokulumuzda sadece Halk Sağlığı dersinden yaz okulu açılacaktır. Yaz okuluna müracaat
etmek isteyen okulumuz öğrencileri ön kayıt tarihi olan 07.07.2014-14.07.2014 tarihleri arasında
üniversitemiz öğrenci bilgi sisteminden (OBS) dersi seçmeleri gerekmektedir.
***Diğer üniversitelerden okulumuza gelecek öğrencilerin bu tarihlerde okulumuza dilekçe ile
başvurmaları gerekmektedir.
***Başvurusu kabul edilen öğrenciler aşağıda belirtilen ücreti yine aşağıda hesap numaralarına
kesin kayıt tarihi olan 15.07.2014-18.07.2014 tarihleri arasında yatırması gerekmektedir.
*** Halk Sağlığı dersimiz 22 saat olup, toplam (22*28,84) 634.48 TL aşağıdaki IBAN veya hesap
numarasına yatırılacaktır.
*** ZİRAAT BANKASI (Yozgat Şubesi)
IBAN: TR730001000257564779295002
Hesap Numarası: 56477929-5002
BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YAZ OKULU İNDİRİMLİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
HAFTALIK 1 DERS SAATİNE KARŞILIK ÖDENECEK İNDİRİMLİ ÜCRETLER (TL)
FAKÜLTELER,
ÖĞRENCİ
YÜKSEKOKULLAR ve
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
İNDİRİM İNDİRİMLİ
İNDİRİM İNDİRİMLİ SAYISI İNDİRİM İNDİRİMLİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI SAYISI İNDİRİM İNDİRİMLİ
SAYISI
SAYISI
ORANI
ÜCRET
ORANI ÜCRET
ORANI ÜCRET 2,5 KAT ORANI
ÜCRET
MİN.
1,5 KAT
2 KAT
ve ÜSTÜ
SAĞLIK YÜKSEK OKULU
35
0
28,84
53
30
20,19
70
40
ÖNEMLİ
1. İkinci Öğretim öğrencileri yukarıda belirtilen normal öğretim ücretlerini öderler.
NOTLAR:
2. İlk kayıt esnasında öğrenciler indirimsiz ücret öderler.
17,30
88
50
14,42
3. Ders kayıtlarının kesinleşmesinden sonra öğrenci sayılarının belirlenmesiyle birlikte yukarıdaki tabloda yapılan indirimler
iade şeklinde verilecektir (Ödeme makbuzu ibra etmek koşulu ile).
4. Dersin niteliği ve öğretim birimlerinin fiziki koşullarına göre derse aşırı talep olması durumunda öğrenci sayısı
sınırlandırılabilir.
5. Farklı bölümlerden ders alacak üniversitemiz öğrencileri, bunlardan yüksek olan yaz okulu öğretim ücretini
ödeyeceklerdir.
6. Üniversitemiz yaz okuluna kayıt yaptıracak diğer üniversite öğrencileri, üniversitemiz öğrencileriyle aynı ücreti
ödeyeceklerdir.
7. Yaz okulu ücretleri ilgili birimin belirleyeceği hesap numaralarına yatırılacaktır.
8. Ücretler ders kredisi üzerinden değil ders saati üzerinden belirlenir. Örneğin 2+2 saatlik ders 4 saat üzerinden
ücretlendirilir.
9.Öğrenci tarafından ödenecek ücret, haftalık olarak alacağı ders saati ile yukarıdaki tabloda belirtilen ücretin çarpımı
sonucu hesaplanır.
10. Burada belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Download

bozok üniversitesi 2013-2014 yaz okulu indirimli öğretim ücretleri