BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU
GÜZ TAKSİTİ
ÖĞRETİM TÜRÜ
Program Süresi Sonunda Mezun
Olamayan Birinci Öğretim
AKADEMİK BİRİMLER
Normal Program
Süresi
İçerisindeki
Birinci Öğretim
(ÖNLİSANS: İKİ YIL
LİSANS: DÖRT YIL
YÜKSEKLİSANS: İKİ YIL
DOKTORA:DÖRT YIL)
Vakıf veya Yurtdışındaki
Üniversitelerden Yatay Geçişle Gelen I.
Öğretim Öğrencileri
Yabancı Uyruklu
Öğrenci Alımı İle
Kayıt Yaptıran
Birinci Öğretim
Yüzde Ona
Giren İkinci
Öğretim
İkinci Öğretim
Yabancı Uyruklu
Öğrenci Alımı İle
Kayıt Yaptıran
İkinci Öğretim
Mühendislik Fakültesi
0,00 TL
193,50 TL
193,50 TL
-
-
-
Fen-Edebiyat Fakültesi (Sosyal)
0,00 TL
142,00 TL
142,00 TL
142,00 TL
481,00 TL
481,00 TL
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen)
0,00 TL
142,00 TL
142,00 TL
142,00 TL
640,50 TL
640,50 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0,00 TL
156,50 TL
156,50 TL
156,50 TL
577,50 TL
577,50 TL
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
0,00 TL
193,50 TL
193,50 TL
-
-
-
Sağlık Yüksekokulu
0,00 TL
95,00 TL
95,00 TL
-
-
-
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
0,00 TL
95,00 TL
95,00 TL
Meslek Yüksekokulları
0,00 TL
95,00 TL
95,00 TL
95,00 TL
385,00 TL
385,00 TL
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0,00 TL
129,00 TL
-
-
1.200,00 TL
-
Fen Bilimleri Enstitüsü
0,00 TL
129,00 TL
-
-
-
-
NOTLAR
Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılına ait Bakanlar Kurulu Kararına göre belirlenmiş olup, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılına ait Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenecek olan Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinde farklılık olması durumunda (+/-) fark öğrencilere yansıtılacaktır.
1: Birinci Öğretim Katkı Payları
Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak veya okudukları programın normal öğrenim süreleri İçerisinde yer alıp kayıt yenileme yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir.
Programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencilerinden katkı payı alınır.
2: İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti
Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan ikinci öğretim öğrencileri program süreleri gözetilmeden öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. İkinci öğretimde ilk %10’a giren
Lisans ve Önlisans öğrencileri, birinci öğretim katkı payı miktarı kadar öğrenim ücreti öderler.
3: Yatırma Tarihleri
Yeni kazanan İkinci Öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini 29 Ağustos-05 Eylül Tarihleri arasında bulundukları il/ilçe veya herhangi bir Ziraat Bankası ATM (Bankamatik) veya İnternet Bankacılığından
T.C. Kimlik numaraları ile yatırabilirler. Kayıt Yenileme işlemi yapacak programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencileri ve yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri
katkı paylarını, ikinci öğretim öğrencileri de öğrenim ücretlerini 03-12 Eylül Tarihleri arasında bulundukları il/ilçe veya herhangi bir Ziraat Bankası ATM (Bankamatik) veya İnternet Bankacılığından T.C.
Kimlik numaraları ile yatırabilirler.
4: Ücret Alınmayacaklar
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun
kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz.
5: Özürlü Öğrenciler için Öğrenim Ücreti
Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve
14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair
raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme
sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.
6: Erasmus veya Farabi Değişim Programları Çerçevesinde Diğer Üniversitelerden Ders Alan Öğrenciler Katkı Payı veya Öğrenim Ücretlerini Üniversitemize Ödeyeceklerdir.
7. Kayıt Yenileme İşlemi:
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ ile Bağlantılıdır. Birinci sınıf öğrencisi olup ilk defa ders alacaklar dahil tüm öğrencilerimiz 08-12 Eylül Tarihleri arasında
obs.bilecik.edu.tr adresinden DERS SEÇME İŞLEMLERİNİ yapacaklardır. Ancak; Kayıt yenileme işlemlerini yapan ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemeleri halinde Danışman
Onaylarını gerçekleştirilebilecektir. Derse Yazılma İşlemlerinden sonraki yapılan/yapılacak ödemeler ise sadece MAZERETLİ KAYITLAR için geçerlidir.
Download

bilecik şeyh edebali üniversitesi katkı payı ve öğrenim ücreti tablosu