DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
DPT 122 Hareketli Protezler II
20 Haziran 2014
08.40-16.30
DPT Lab.
DPT 124 Staj I
16 Haziran 2014
13.40-14.30
34-19
DPT 126 Sabit Protez II
18 Haziran 2014
08.40-15.30
DPT Lab.
DPT 162 Mesleki Uygulamalar II
19 Haziran 2014
08.40-15.30
DPT Lab.
PRO 142 İlkyardım
18 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
DPT 142 İlkyardım
18 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
16 Haziran 2014
12.30-13.30
14-04
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
TKD 104 Türk Dili I
17 Haziran 2014
13.40-14-30
34-19
DPT 208 Çene Yüz Protezleri
DPT 204 Staj II
DPT 248 İmplant Üstü Protezleri
DPT 202 Porselen Protezler II
DPT 202 Porselen Protezler II
HAS 204 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
16 Haziran 2014
16 Haziran 2014
16 Haziran 2014
18 Haziran 2014
18 Haziran 2014
19 Haziran 2014
14.40-16.30
10.40-11.30
11.40-12.30
08.40-09.30
09.40-15.30
15.40-17.30
DPT Lab.
34-19
DPT Lab.
34-19
DPT Lab.
14-04
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
TKD 104 Türk Dili II
16 Haziran 2014
10.40-12.30
14-07
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 16 Haziran 2014
12.30-13.30
14-04
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
PRO 106 Biyomekanik
19 Haziran 2014
08.40-10.30
34-12
PRO 108 Protez Ortez Kliniği
17 Haziran 2014
13.40-14.30
14-07
PRO 110 Protez Ortezde Kalite Yönetimi
17 Haziran 2014
15.40-17.30
14-07
PRO 104 Kinezyoloji
18 Haziran 2014
08.40-10.30
14-07
PRO 114 Protez Ortezde Temel İstatistik
18 Haziran 2014
13.40-15.30
14-07
PRO 142 İlkyardım
18 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
PRO 192 Staj I
20 Haziran 2014
10.40-12.30
14-07
PRO 210 Spinal Ortezler
PRO 206 Üst Ekstremite Protezleri
PRO 208 Üst Ekstremite Ortezleri
PRO 218 Vaka Çalışması
PRO 214 Protezde Proje Geliştirme
PRO 292 Staj II
HAS 204 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
16 Haziran 2014
16 Haziran 2014
17 Haziran 2014
18 Haziran 2014
19 Haziran 2014
20 Haziran 2014
19 Haziran 2014
13.40-14.30
14.40-15.30
14.40-15.30
10.40-12.30
10.40-12.30
13.40-15.30
15.40-17.30
14-07
34-20
34-16
14-07
14-07
14-07
14-04
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
TKD 104 Türk Dili II
18 Haziran 2014
08.40-10.30 14-05
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
20 Haziran 2014
13.40-15.30 34-13
ANA 134 Anatomi
18 Haziran 2014
13.40-15.30 14-04
AYT 112 İletişim
19 Haziran 2014
10.40-12.30 34-15
AYT 116 Acil Hasta Bakımı I
16 Haziran 2014
08.40-10.30 34-12
AYT 114 Acil Sağlık Hizmetleri II
17 Haziran 2014
15.40-17.30 34-15
AYT 204 Acil Hasta Bakımı III
AYT 206 Mesleki Uygulama II
AYT 208 Travma
AYT 296 Staj II
19 Haziran 2014
17 Haziran 2014
16 Haziran 2014
20 Haziran 2014
13.40-15.30
13.40-15.30
13.40-15.30
10.40-12.30
14-05
14-05
14-05
14-05
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
ODYOMETRİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 16 Haziran 2014
12.30-13.30
14-04
TKD Türk Dili I
17 Haziran 2014
13.40-14-30
34-19
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
ODY 106 Objektif test Yöntemleri
16 Haziran 2014
08.40-10.30
Eğitim Ünitesi
ODY 104 Kliniğe Giriş
17 Haziran 2014
14.40-15.30
34-13
ODY 102 İşitme Kayıpları
19 Haziran 2014
13.40-15.30
34-18
ODY 110 Gelişim Psikolojisi
18 Haziran 2014
10.40-12.30
34-18
ODY 108 İlkyardım
18 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
ANA 138 Anatomi
19 Haziran 2014
10.40-12.30
ODY 118 İşçi Sağlığı ve Güvenliği
20 Haziran 2014
13.40-15.30
34-20
RAD 150 Temel Sağlık
20 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
RTT 212 Tıbbi Etik
ODY 214 Staj II
ODY 206 İleri Test Yöntemleri II
ODY 202 Vestibüler Sistem Test Yönteml.
ODY 204 Çocuk test Yöntemleri
ODY 208 Temel Bilgi Teknolojileri
HAS 204 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
19 Haziran 2014
16 Haziran 2014
16 Haziran 2014
17 Haziran 2014
18 Haziran 2014
19 Haziran 2014
19 Haziran 2014
08.40-10.30
15.40-17.30
10.40-12.30
15.40-17.30
13.40-15.30
10.40-12.30
15.40-17.30
34-18
Eğitim Ünitesi
Eğitim Ünitesi
Eğitim Ünitesi
Eğitim Ünitesi
Bilgisayar Laboratuvarı
14-04
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
TKD 104 Türk Dili II
17 Haziran 2014
14.40-15.30
34-19
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
20 Haziran 2014
13.40-15.30
34-13
ANA 134 Anatomi
18 Haziran 2014
13.40-15.30
14-04
RAD 168 Tıbbi Görüntüleme II
16 Haziran 2014
15.40-17.30
34-13
RAD 130 Rad.Güven ve Radyas.Korunma
19 Haziran 2014
13.40-15.30
34-13
RAD 140 İletişim
19 Haziran 2014
10.40-12.30
34-15
RAD 150 Temel Sağlık
20 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
RTT 116 İlkyardım
18 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
PRO 142 İlkyardım
18 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
HAS 204 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
RAD 264 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
RAD 226 Bilgi ve İletişim Teknolojisi
RAD 254 Nükleer Tıp
RAD 282 Tıbbi Görüntüleme IV
RAD 260 Staj II
19 Haziran 2014
19 Haziran 2014
16 Haziran 2014
16 Haziran 2014
18 Haziran 2014
17 Haziran 2014
15.40-17.30
08.40-10.30
09.40-12.30
13.40-15.30
10.40-12.30
15.40-17.30
14-04
34-19
Bilgisayar Laboratuvarı
34-12
34-13
34-13
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
TKD 104 Türk Dili
16 Haziran 2014
08.40-10.30
34-21
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
16 Haziran 2014
12.30-13.30
14-04
TDS 126 Mesleki Etik
16 Haziran 2014
10.40-12.30
34-18
TDS 124 Hastalıkl.Uluslararası Sınıflandırılması II
17 Haziran 2014
15.40-16.30
Bilgisayar Lab.
TDS 128 Ekonomik Büyüme ve Gelişme
17 Haziran 2014
13.40-14.30
34-18
TDS 112 Tıbbi Döküm II
18 Haziran 2014
08.40-10.30
34-18
TDS 116 Araştırma Teknikleri
18 Haziran 2014
10.40-12.30
34-19
ANA 134 Anatomi
18 Haziran 2014
13.40-15.30
14-04
TDS 146 Örnek Olay İncelemesi
18 Haziran 2014
15.40-16.30
34-18
TDS 114 On Parmak Yazım Teknik
20 Haziran 2014
08.40-10.30
Bilgisayar Lab.
TDS 144 Temel Bilgi Teknolojileri
16 Haziran 2014
13.40-15.30
Bilgisayar Lab.
TDS 292 Staj II
TDS 210 Hastalıkların Uluslar arası Sınıflandırıl. IV
TDS 220 Tıbbi Dokümantasyon IV
TDS 274 Dosyalama ve Arşivleme
TDS 218 Tıb.Sek.Ter.
TDS 248 Tıp Kütüphaneciliği
TDS 226 Hastalıklar Bilgisi
HAS 204 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
TDS 246 İleri On Parmak Yazım Teknikleri
16 Haziran 2014
17 Haziran 2014
17 Haziran 2014
18 Haziran 2014
19 Haziran 2014
19 Haziran 2014
20 Haziran 2014
19 Haziran 2014
20 Haziran 2014
15.40-17.30
14.40-15.30
16.40-17.30
16.40-17.30
08.40-10.30
13.40-15.30
08.40-10.30
15.40-17.30
13.40-15.30
34-12
Bilgisayar Lab.
34-12
34-18
34-13
34-21
34-18
14-04
Bilgisayar Lab.
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
TIBBİ LABORATUAR PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 16 Haziran 2014
12.30-13.30 14-04
TKD 104 Türk Dili II
16 Haziran 2014
08.40-10.30 34-21
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
ANA 134 Anatomi
18 Haziran 2014
13.40-15.30 14-04
TLA 128 Hematoloji
18 Haziran 2014
10.40-12.30 34-21
TLA 124 Tıbbi Mikrobiyoloji II
16 Haziran 2014
13.40-15.30 34-21
TLA 120 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 17 Haziran 2014
13.40-15.30 34-21
TLA 110 Parazitoloji
18 Haziran 2014
08.40-10.30 34-21
TLA 118 İletişim
19 Haziran 2014
10.40-12.30 34-15
BİK 104 Temel Biyokimya
20 Haziran 2014
10.40-12.30 34-21
RAD 150 Temel Sağlık
20 Haziran 2014
15.40-17.30 14-04
RTT 212 Tıbbi Etik
19 Haziran 2014
08.40-10.30 34-18
RTT 116 İlkyardım
18 Haziran 2014
15.40-17.30 14-04
PRO 142 İlkyardım
18 Haziran 2014
15.40-17.30 14-04
ODY 118 İşçi Sağlığı ve Güvenliği
20 Haziran 2014
13.40-15.30 34-20
TDS 226 Hastalıklar Bilgisi
TLA 220 Temel Laboratuvar Uygl.I
TLA 222 Temel Laboratuvar Uygl.II
20 Haziran 2014
16 Haziran 2014
16 Haziran 2014
08.40-10.30
15.40-16.30
16.40-17.30
34-18
34-21
34-21
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
16 Haziran 2014
10.40-12.30 14-04
TKD 104 Türk Dili II
18 Haziran 2014
10.40-12.30 34-12
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30 Yabancı Diller Yüksekokulu
HAS 104 Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji
16 Haziran 2014
15.40-17.30 34-18
ECF 110 İlaç Zehirleme Bilgisi
17 Haziran 2014
15.40-16.30 34-20
ECF 114 Biyokimya
18 Haziran 2014
08.40-10.30 34-20
ANA 134 Anatomi
18 Haziran 2014
13.40-15.30 14-04
ECF 108 Eczacılıkta Temel Hesaplamalar
19 Haziran 2014
10.40-12.30 34-20
ECH 112 Bilgisayar Kullanımı
19 Haziran 2014
15.40-17.30 Bilgisayar Laboratuvarı
RAD 150 Temel Sağlık
20 Haziran 2014
15.40-17.30 14-04
RTT 212 Tıbbi Etik
19 Haziran 2014
08.40-10.30 34-18
TLA 120 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
17 Haziran 2014
13.40-15.30 34-21
ECF 200 Eczane İşletmesi Sistemleri
ECF 206 Eczane Kayıtları ve Stok Yöntemi
ECF 210 İlaç Şekilleri ve Teknikleri II
ECF 212 Temel Eczane Uygulamaları
ECF 208 Tıbbi Bitkisel Ürünler
ECF 214 Eczane Hizmetleri Uygulamaları II Lab.
ECH 202 İlk Yardım
19 Haziran 2014
20 Haziran 2014
18 Haziran 2014
20 Haziran 2014
19 Haziran 2014
20 Haziran 2014
20 Haziran 2014
13.40-14.30
08.40-10.30
15.40-16.30
10.40-12.30
14.40-15.30
13.40-14.30
14.40-15.30
34-20
34-20
34-20
34-20
34-20
34-19
34-19
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
RADYOTERAPİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
16 Haziran 2014
12.40-13.30
34-13
TKD 104 Türk Dili II
18 Haziran 2014
10.40-12.30
34-12
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
RTT 104 Temel Bilgi Teknolojileri
16 Haziran 2014
14.40-17.30
Bilgisayar Laboratuvarı
RTT 108 Simülasyon Tekniği
17 Haziran 2014
13.40-15.30
34-12
ANA 134 Anatomi
18 Haziran 2014
13.40-15.30
14-04
RTT 116 İlkyardım
18 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
RTT 102 Röntgen Cihaz Yapısı
19 Haziran 2014
10.40-12.30
34-12
RTT 114 Radyobiyoloji
19 Haziran 2014
13.40-15.30
34-12
PAT 104 Patoloji
20 Haziran 2014
13.40-15.30
34-12
RAD 150 Temel Sağlık
20 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
RTT 292 Staj II
RTT 212 Tıbbi Etik
RTT 214 Dozimetri Stajı
20 Haziran 2014
19 Haziran 2014
20 Haziran 2014
08.40-10.30
08.40-10.30
10.40-12.30
34-12
34-18
34-12
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
16 Haziran 2014
10.40-12.30
14-04
TKD 104 Türk Dili II
18 Haziran 2014
12.40-14.00
34-13
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
ADS 106 Ağız Anatomisi
16 Haziran 2014
11.30-12.30
34-19
ADS 110 Klinik Uygulamalar I
16 Haziran 2014
09.40-10.30
34-19
ADS 104 Madde Araç Bilgisi
16 Haziran 2014
14.40-15.30
34-16
ADS 102 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
19 Haziran 2014
10.40-12.30
34-16
TLA 120 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
17 Haziran 2014
13.40-15.30
34-21
TDS 226 Hastalıklar Bilgisi
20 Haziran 2014
08.40-10.30
34-18
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PROGRAMI
2013-2014 Öğretim Yılı BAHAR Dönemi BÜTÜNLEME SINAV Tarihleri
Dersin Kodu ve Adı
Bütünleme Sınav Tarihi
Saati
Yeri
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
16 Haziran 2014
12.30-13.30
14-04
TKD 104 Türk Dili II
16 Haziran 2014
13.40-15.30
34-15
İNG 127 Temel İngilizce I
17 Haziran 2014
09.30-10.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
İNG 128 Temel İngilizce II
17 Haziran 2014
11.30-12.30
Yabancı Diller Yüksekokulu
ENF 106 Meslek Etiği
16 Haziran 2014
08.40-10.30
34-15
ENF 112 İlkyardım
18 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
ENF 110 Nörolojik Hastalıklar
19 Haziran 2014
13.40-15.30
34-15
TLA 120 Araştırma Yöntem ve Teknikleri
17 Haziran 2014
13.40-15.30
34-21
ENF 102 ENMG-II
18 Haziran 2014
08.40-10.30
34-15
ENF 108 Biyofizik
19 Haziran 2014
11.40-12.30
34-15
ENF 114 Nöropatoloji
18 Haziran 2014
13.40-15.30
34-15
ENF 104 EEG-II
18 Haziran 2014
10.40-11.30
34-15
RAD 150 Temel Sağlık
20 Haziran 2014
15.40-17.30
14-04
Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük takip ediniz.
Download

Bütünleme Sınav Tarihlerinde değişiklik olabileceğinden günlük