T. C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013 – 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ
IV. DERS KURULU
( 20 OCAK 2014– 14 MART 2014)
DEKAN
Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Doç.Dr. Nermin KARAHAN
DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI
Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ
Yrd. Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR
DERSLER
Patoloji
Farmakoloji
Pediatri
Klinik Biyokimya
Kadın Doğum
İç Hastalıkları
Üroloji
Genel Cerrahi
Radyoloji
Tıbbi genetik
Klinik Bakteriyoloji ve Enf. H.
Klinik Uygulama (KUYG)
TOPLAM
D.S.: Ders Saati
TEORİK PRATİK
D.S.
D.S.
22
20
18
8
19
12
9
6
3
2
2
1
95
20
38
TOPLA
M
36
18
8
19
12
9
6
3
2
2
1
20
133
SORU
SAYISI
27(T17P5)
16
6
17
11
9
6
3
2
2
1
5
100
PUAN
22
16
6
17
11
9
6
3
2
2
1
5
100
DERS KURULU ÜYELERİ:
Prof. Dr. Gökhan BAYHAN
Yrd.Doç.Dr. Taylan Oksay
Yrd.Doç.DR. İlker Günyeli
DERS KURULU AMAÇLARI
Erkek ve kadın genital sistem anatomisini bilir (Bilişsel alan). Pediatrik ve erişkin yaş
gruplarında ürogenital muayene yöntemlerini bilir (Bilişsel alan). Jinekolojik ve obstetrik
anamnezde sorulması gerekenleri bilir (Bilişsel alan). Kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili genel
bilgileri bilir (Bilişsel alan). Kadın genital sistem hastalıklarını, kliniğini ve tedavi
yaklaşımlarını genel olarak bilir (Bilişsel alan). Kadın genital sisteme ait organ ve dokularda
görülen tümörleri, sınıflandırılmasını, kliniğini ve tedavideki genel kavramları bilir (Bilişsel
alan). Doğum öncesinde yapılması gereken tarama testlerini, gebeliğin tanısı, muayenesi, takibi
ile ilgili genel kavramları bilir. (Bilişsel alan) Normal ve riskli doğum eylemi, doğum ve
1
lohusalık kavramlarını ve kontraseptif amaçlı kullanılan ilaçları ve kullanımını bilir (Bilişsel
alan). Jinekolojik yapıları (vulva, serviks, uterus gibi) maketler üzerinde gözlemler ve
jinekolojik muayene uygulaması yapar (tuşe, histerometri, serviksin kıvamının yorumlanması)
(Psikomotor alan). Normal doğumu (baş ve makat gelişler) maketler üzerinde gözlemler ve
uygular (Psikomotor alan).
(USG, NST,
krioterapi,
Kadın doğum polikliniği ve servisinde kullanılan cihazlarının
kolposkopi,
RİA,
implant
takılması)
kullanımını
gözlemler
(Duyuşsal+Psikomotor Alan). Meme anatomisini ve hastalıklarını; memede görülen benign ve
malign hastalıkları, sınıflandırılmasını ve tedavi yaklaşımlarını bilir. (Bilişsel alan) Pediatrik ve
erişkin nefrolojik hastalara klinik yaklaşım ile tanıda kullanılan laboratuar yöntemlerini bilir.
Erişkin ve pediatrik yaş grubunda üropatolojik semptomları bilir. Üriner sisteminde kullanılan
radyolojik görüntülemeleri ve genel kavramları bilir (Bilişsel alan). Sıvı elektrolit dengesi
bozukluklarını ve kullanılan ilaçları, asit-baz dengesi ile bozukluklarında kullanılan ilaçları bilir.
Üriner sistemde taş hastalığı çeşitlerini, oluşum mekanizmalarını, tanı ve tedavi yaklaşımını
bilir.(Bilişsel alan) Böbreğin doğumsal, tümoral hastalıkları, ürogenital sistem travmaları ve
yaklaşımı bilir. (Bilişsel alan) Erkek genital sistemi (böbrek, testis, penis, prostat gibi) maketler
üzerinde gözlemler ve ürolojik muayene uygulaması (rektal tuşe ile prostat değerlendirilmesi,
testis boyut ve yapılarının yorumlanması) maketler üzerinde yapar (Psikomotor alan). Endokrin
organları ve hormonlarını, bu organlarda görülen fonksiyon bozuklukları, tedavideki genel
kavramları bilir. Kortikosteroidler, insülin ve kalsiyum dengesini etkileyen ilaçların
farmakokinetik özelliklerini bilir. Hipofiz ön ve arka lob hormonlarını, hastalıklarını ve
medikasyonlarını bilir (Bilişsel alan). Diabetes mellitus biyokimyası, kliniğini ve tedavi
yaklaşımını bilir (Bilişsel alan). Tiroidin cerrahi ve dahili hastalıkları ile kliniğine yaklaşımı ve
tedavilerini bilir (Bilişsel alan). Hastalara, tiroid (baş-boyun), meme, fıtık muayeneleri ile, karın
muayenesini
yapabilir
(Psikomotor
alan).
Endokrin
bezlerde
görülen
tümörleri
ve
sınıflandırılmasını genel olarak bilir (Bilişsel alan). Tiroid fonksiyon testlerini, paratiroid
fonksiyon testlerini, adrenal bez fonksiyon testlerini ve gonad fonksiyonlarını değerlendirmede
kullanılan testleri bilir (Bilişsel alan). Pediatrik yaş grubunun endokrinolojisinde sık görülen
sendromları ve obesite kavramlarını bilir (Bilişsel alan). Karın duvarı anatomisi, karın
duvarından gelişen fıtıkların oluşum mekanizmaları ve çeşitleri ile tanı ve tedavi yaklaşımlarını
bilir (Bilişsel alan). Endokrin ve ürogenital sistem organlarında görülen tümöral ve nontümöral
hastalıkları mikroskop kullanarak morfolojilerini değerlendirir (Duyuşsal + Psikomotor alan).
2
IV. KURUL I. HAFTA
20 OCAK 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20 PEDİATRİ
11.30 – 12.20 PEDİATRİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Nefrolojik hastalara klinik yaklaşım
Nefrolojide yardımcı tanı yöntemleri
Dr. A. E. KUYBULU
Dr. A. E. KUYBULU
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
Diüretikler-1
Diüretikler-2
Böbreğin doğumsal ve kistik hastalıkları
Tubulus ve interstisyel böbrek hastalıkları
Dr. H.AŞCI
Dr.H. AŞÇI
Dr.S.BİRCAN
Dr. İ. M. ÇİRİŞ
Poliüri, oligoanüri
Çocuklarda proteinüri ve hematüri
Glomerül hastalıkları-1
Glomerül hastalıkları-2
Dr. A. E. KUYBULU
Dr. A. E. KUYBULU
Dr. İ. M. ÇİRİŞ
Dr. İ. M. ÇİRİŞ
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
PATOLOJİ
PATOLOJİ
21 OCAK 2014 SALI
08.30 – 09.20 PEDİATRİ
09.30 – 10.20 PEDİATRİ
10.30 – 11.20 PATOLOJİ
11.30 – 12.20 PATOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
22 OCAK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 BİYOKİMYA
09.30 - 10.20 BİYOKİMYA
10.30 - 11.20 ÜROLOJİ
11.30 - 12.20 ÜROLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
1. Pratik ders grubu
2. Pratik ders grubu
3. Pratik ders grubu
Adrenal bez fonksiyon testleri -1
Adrenal bez fonksiyon testleri -2
Sıvı-elektrolit dengesi bozuk. kull..ilaçlar
Asit-baz dengesi bozukluklarında kullanılan
ilaçlar
Tiroid ve paratiroid fonksiyon testleri -1
Tiroid ve paratiroid fonksiyon testleri -2
Ürolojide muayene
Prostat hastalıkları
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr.E.ÇİÇEK
Dr.E.ÇİÇEK
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. T.OKSAY
Dr. A. KOŞAR
MEME MUAYENE SİMÜLATÖRÜ
(Genel Cerrahi)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
Dr. Recep ÇETİN
Dr. Recep ÇETİN
Dr. Recep ÇETİN
16.30 - 17.20
23 OCAK 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 ÜROLOJİ
09.30 - 10.20 ÜROLOJİ
10.30 - 11.20 KADIN DOĞUM
11.30 - 12.20 KADIN DOĞUM
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA
24 OCAK 2014 CUMA
08.30 - 09.20 PATOLOJİ
09.30 - 10.20 PATOLOJİ
10.30 - 11.20 BİYOKİMYA
11.30 - 12.20 BİYOKİMYA
Üriner sistem taş hastalığı
Ürogenital sistem tümörleri
Kadın Genital Sistem Anatomisi
Kadın Hastalıkları ve Doğuma Giriş
Dr. A. SEREL
Dr. A. ÖZORAK
Dr. İ. GÜNYELİ
Dr. M. SEZİK
Endokrin sistem vaka taktimleri -1
Endokrin sistem vaka taktimleri -2
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
Böbrek tümörleri
Mesane hastalıkları
Gonad fonksiyon testleri -1
Gonad fonksiyon testleri -2
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
SERBEST ÇALIŞMA
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
3
Dr.Ş. BAŞPINAR
Dr.Ş. BAŞPINAR
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
IV. KURUL II. HAFTA
10 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20 İÇ HASTALIKLARI
09.30 – 10.20 İÇ HASTALIKLARI
10.30 – 11.20 KADIN DOĞUM
Endokrin sisteme giriş
Hipotalamohipofizer hastalıklar
Obstetrik Anamnez ve Obstetrikte Kavramlar
Dr. M. N. TAMER
Dr. M. N. TAMER
Dr. M. GÜNEY
11.30 – 12.20
ENFEKSİYON H.
Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlara genel bakış
Dr. O.KAYA
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA
Endokrin sistem vaka taktimleri -3
Endokrin sistem vaka taktimleri -4
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. F. GÜLTEKİN
Dr. F. GÜLTEKİN
11 ŞUBAT 2014 SALI
08.30 – 09.20 İÇ HASTALIKLARI
09.30 – 10.20 ÜROLOJİ
10.30 – 11.20 ÜROLOJİ
11.30 – 12.20 TIBBİ GENETİK
Tiroid hastalıkları
Üriner sistem travmaları
İnfertilite ve erektil disfonksiyon
Dr. B.K.KÖROĞLU
Dr. T. OKSAY
Dr. A. ÖZORAK
Endokrin sistemi etkileyen hastalıklarda genetik yaklaşım
Dr. Ö. BAĞCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Oksitosin ve oksitosik ilaçlar
Endokrin Sistem İlaçlarına Giriş
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr.E.ÇİÇEK
Dr.E.ÇİÇEK
Erkek genital sistem hastalıkları 1
Erkek genital sistem hastalıkları 2
Diabetes mellitus'un biyokimyası
Diabetes mellitusun biyokimyası-2
Dr.S.BİRCAN
Dr.S.BİRCAN
Dr.D.K.DOĞUÇ
Dr.D.K.DOĞUÇ
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
12 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 PATOLOJİ
09.30 - 10.20 PATOLOJİ
10.30 - 11.20 BİYOKİMYA
11.30 - 12.20 BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
2. Pratik ders grubu
3. Pratik ders grubu
1. Pratik ders grubu
DOĞUM EVRELERİ MODELİ
(K. Doğum)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
Dr. Seyit Ali KÖSE
Dr. Seyit Ali KÖSE
Dr. Seyit Ali KÖSE
13 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 GENEL CERRAHİ
09.30 - 10.20 PEDİATRİ
10.30 - 11.20 BİYOKİMYA
11.30 - 12.20 BİYOKİMYA
Travmaya endokrin ve metabolik yanıt
Ürogenital sistem muayenesi
Böbrek fonksiyon testleri -1
Böbrek fonksiyon testleri -2
Dr.Z.SABUNCUOĞLU
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Erkek genital sistem hastalıkları 3
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Danışmanlık saati
Dr.S.BİRCAN
PATOLOJİ
Dr. M.Ö. PİRGON
Dr.D.K.DOĞUÇ
Dr.D.K.DOĞUÇ
14 ŞUBAT 2014 CUMA
08.30 - 09.20
GENEL CERRAHİ
Karın duvarı fıtıkları
09.30 - 10.20
GENEL CERRAHİ
Tiroid nodülüne yaklaşım, tiroidin cerrahi hast.
10.30 - 11.20
KADIN DOĞUM
Jinekolojik Anamnez ve Muayene Yöntemleri
Dr.Z.SABUNCUOĞL
U
Dr.Z.SABUNCUOĞL
U
Dr. O. ÖZKAYA
11.30 - 12.20
KADIN DOĞUM
Gebelik Tanısı, Gebelik Muayenesi ve Takibi
Dr. G. BAYHAN
13.30 - 14.20
PATOLOJİUygulama (A)
PATOLOJİUygulama (A)
PATOLOJİUygulama (B)
PATOLOJİUygulama (B)
Mesane tümörleri, prostat hiperlazisi ve tümörleri örnekleri
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Mesane tümörleri, prostat hiperlazisi ve tümörleri örnekleri
Mesane tümörleri, prostat hiperlazisi ve tümörleri örnekleri
Mesane tümörleri, prostat hiperlazisi ve tümörleri örnekleri
4
Dr. İ.M.ÇİRİŞ
Dr.N.KARAHAN
Dr. İ.M.ÇİRİŞ
Dr.N.KARAHAN
Dr. İ.M.ÇİRİŞ
Dr.N.KARAHAN
Dr. İ.M.ÇİRİŞ
Dr.N.KARAHAN
IV. KURUL III. HAFTA
17 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20 İÇ HASTALIKLARI
09.30 – 10.20 İÇ HASTALIKLARI
10.30 – 11.20 KADIN DOĞUM
11.30 – 12.20 KADIN DOĞUM
Diabetes mellitus-1
Diabetes mellitus-2
Dr.B.K. KÖROĞLU
Dr.B.K. KÖROĞLU
Menstruel Siklus ve Siklus Anomalileri
Dr. O. ÖZKAYA
Normal Doğum Eylemi ve Evreleri
Dr. B. ORAL
KADIN DOĞUM
Üçüncü Trimester Kanamaları
Dr. M. GÜNEY
PATOLOJİ
Vulva, vagina ve serviks hastalıkları
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr K.K. BOZKURT
18 ŞUBAT 2014 SALI
08.30 – 09.20 RADYOLOJİ
09.30 – 10.20 RADYOLOJİ
10.30 – 11.20 KADIN DOĞUM
Üriner Sistem Radyolojisi
Pediatrik Radyoloji
Puerperyum
Dr. A.R. AKTAŞ
Dr. Ö. YILMAZ
Dr. M. SEZİK
11.30 – 12.20
KADIN DOĞUM
Riskli Gebelikler
Dr. M. SEZİK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
PATOLOJİ
PATOLOJİ
PATOLOJİ
Uterus ve endometrium patolojisi -1
Uterus ve endometrium patolojisi – 2
Plasenta hastalıkları
Serbest çalışma
Dr K.K. BOZKURT
Dr K.K. BOZKURT
Dr K.K.BOZKURT
Androjen ve anabolik steroidler
Östrojen ve progestinler
Over hastalıkları – 1
Over hastalıkları – 2
Dr.H. AŞCI
Dr.H. AŞCI
BAŞ GELİŞLE DOĞUM MODELİ
(K. Doğum)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
Serbest çalışma
Dr. Seyit Ali KÖSE
Dr. Seyit Ali KÖSE
Dr. Seyit Ali KÖSE
Uterusun Benign Hastalıkları
Dr. İ. GÜNYELİ
Jinekolojide Endoskopik Tanı ve Girişimler
Dr. İ. GÜNYELİ
İdrar tetkikleri yorumu ve 24 saatlik idrarda yapılan analizler -1
İdrar tetkikleri yorumu ve 24 saatlik idrarda yapılan analizler -2
Dr.D.K.DOĞUÇ
Dr.D.K.DOĞUÇ
Tiroid hastalıkları
Dr. İ. M. ÇİRİŞ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
19 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20 PATOLOJİ
11.30 - 12.20 PATOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
3. Pratik ders grubu
1. Pratik ders grubu
2. Pratik ders grubu
16.30 - 17.20
20 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 KADIN DOĞUM
09.30 - 10.20 KADIN DOĞUM
10.30 - 11.20 BİYOKİMYA
11.30 - 12.20 BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
PATOLOJİ
Serbest çalışma
Serbest çalışma
21 ŞUBAT 2014 CUMA
08.30 - 09.20 PATOLOJİ09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Danışmanlık saati
Dr K.K.BOZKURT
Dr K.K.BOZKURT
Uygulama (A)
PATOLOJİUygulama (A)
PATOLOJİUygulama (B)
PATOLOJİUygulama (B)
Servikal polip, endometrium hiperplazileri ve tümör örnekleri
Dr. S. BİRCAN
Servikal polip, endometrium hiperplazileri ve tümör örnekleri
Dr. S. BİRCAN
Servikal polip, endometrium hiperplazileri ve tümör örnekleri
Dr. S. BİRCAN
Servikal polip, endometrium hiperplazileri ve tümör örnekleri
Dr. S. BİRCAN
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
5
IV. KURUL IV. HAFTA
24 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20 İÇ HASTALIKLARI
09.30 – 10.20 İÇ HASTALIKLARI
10.30 – 11.20 BİYOKİMYA
11.30 – 12.20 BİYOKİMYA
Nefrotik sendrom ve glomeruler nefritler-1
Asid baz dengesine giriş
Doğum öncesi tarama testleri -1
Doğum öncesi tarama testleri -2
Dr. M. T. SEZER
Dr. M. T. SEZER
Dr D. K. DOĞUÇ
Dr D. K. DOĞUÇ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
Hipofiz ve Hipotalamus hormonları-1
Hipofiz ve Hipotalamus hormonları-2
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
Tiroid hormonları ve antitiroid ilaçlar
İnsulin ve oral hipoglisemik ilaçlar-1
Memenin benign ve malign hastalıkları 1
Memenin benign ve malign hastalıkları 2
Dr. H.AŞCI
Dr. H.AŞCI
Doğumsal Adrenal hiperplazi
Dr. M.Ö. PİRGON
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
25 ŞUBAT 2014 SALI
08.30 – 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 – 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 – 11.20 PATOLOJİ
11.30 – 12.20 PATOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
PEDİATRİ
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
26 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 PEDİATRİ
09.30 - 10.20 PEDİATRİ
10.30 - 11.20 BİYOKİMYA
11.30 - 12.20 TIBBİ GENETİK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Dr K.K. BOZKURT
Dr K.K. BOZKURT
1. Pratik ders grubu
2. Pratik ders grubu
3. Pratik ders grubu
27 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20 İÇ HASTALIKLARI
09.30 - 10.20 İÇ HASTALIKLARI
10.30 - 11.20 PATOLOJİ
11.30 - 12.20 PATOLOJİ
Çocukluk çağında obezite
Çocuk Endokrinolojide sık görülen sendromlar
PTH ve Kemik metabolizması belirteçleri
Dr. M.Ö. PİRGON
Dr. M.Ö. PİRGON
Ürogenital sistemi etkileyen hastalıklarda genetik yaklaşım
Dr. S. ÖZTAŞ
DOĞUM YAPTIRMA MODELİ
(K. Doğum)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
Dr.D.K.DOĞUÇ
Dr. Seyit Ali KÖSE
Dr. Seyit Ali KÖSE
Dr. Seyit Ali KÖSE
Akut böbrek yetmezliği
Kronik böbrek yetmezliği
Tiroid tümörleri ve paratiroid hastalıkları
Sürrenal hastalıkları
Dr. M. T. SEZER
Dr. M. T. SEZER
Dr. İ. M. ÇİRİŞ
Dr. İ. M. ÇİRİŞ
İnsulin ve oral hipoglisemik ilaçlar-2
Kalsiyum dengesini etkileyen ilaçlar
Özel Çalışma Modülü
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
28 ŞUBAT 2014 CUMA
08.30 - 09.20 PATOLOJİ- Uyg (A)
09.30 - 10.20 PATOLOJİ- Uyg (A)
10.30 - 11.20 PATOLOJİ- Uyg (B)
11.30 - 12.20 PATOLOJİ- Uyg (B)
Over tümörleri örnekleri, meme tümör örnekleri
Over tümörleri örnekleri, meme tümör örnekleri
Over tümörleri örnekleri, meme tümör örnekleri
Over tümörleri örnekleri, meme tümör örnekleri
Dr. Ş. BAŞPINAR
Dr. Ş. BAŞPINAR
Dr. Ş. BAŞPINAR
Dr. Ş. BAŞPINAR
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
Danışmanlık saati
6
IV. KURUL V. HAFTA
03 MART 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20 FARMAKOLOJİ
09.30 – 10.20 FARMAKOLOJİ
10.30 – 11.20 PATOLOJİ
11.30 – 12.20 PATOLOJİ
Kortikosteroid ilaçlar-1
Kortikosteroid ilaçlar-2
Endokrin pankreas hastalıkları
Hipofiz hastalıkları
Dr. H.AŞCI
Dr.H. AŞCI
Dr. İ. M. ÇİRİŞ
Dr. İ. M. ÇİRİŞ
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
Kontraseptif ilaçlar-1
Kontraseptif ilaçlar-2
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
04 MART 2014 SALI
08.30 – 09.20 PATOLOJİ- Uyg (A) Testis tümör örnekleri, Tiroid hiperlazisi, tiroidit ve
tiroid tümör örnekleri
09.30 – 10.20 PATOLOJİ- Uyg (A) Testis tümör örnekleri, Tiroid hiperlazisi, tiroidit ve
tiroid tümör örnekleri
10.30 – 11.20 PATOLOJİ- Uyg (B) Testis tümör örnekleri, Tiroid hiperlazisi, tiroidit ve
tiroid tümör örnekleri
11.30 – 12.20 PATOLOJİ- Uyg (B) Testis tümör örnekleri, Tiroid hiperlazisi, tiroidit ve
tiroid tümör örnekleri
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
05 MART 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
2. Pratik ders grubu
09.40 - 10.30
3. Pratik ders grubu
10.50 - 11.40
1. Pratik ders grubu
Dr. K. K. BOZKURT
Dr. K. K. BOZKURT
Dr. K. K. BOZKURT
Dr. K. K. BOZKURT
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
JİNEKOLOJİ SİMÜLTÖRÜ
(K.Doğum)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
06 MART 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Danışmanlık saati
07 MART 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
7
Dr. Seyit Ali KÖSE
Dr. Seyit Ali KÖSE
Dr. Seyit Ali KÖSE
IV. KURUL VI. HAFTA
10 MART 2014 PAZARTESİ
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 – 14.20
14.30 – 15.20
15.30 – 16.20
16.30 – 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
11 MART 2014 SALI
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Danışmanlık saati
Serbest çalışma
Serbest çalışma
12 MART 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20 PATOLOJİ PRATİK SINAVI
09.30 - 10.20 Saat: 09.00
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
13 MART 2014 PERŞEMBE
Ders Kurulu sınavı 9:30
14.00 –
14:50
4. Kurul
değerlendirme
dersi
15.00 - 17.20
14 MART 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.40 - 10.30
10.50 - 11.40
13.30 - 15.20
4. kurul üyeleri
Serbest çalışma
Tıp Bayramı Kutlaması
Serbest çalışma
8
Prof. Dr. Gökhan BAYHAN
Yrd.Doç.Dr. Taylan Oksay
Yrd.Doç.DR. İlker Günyeli
Download

Dördüncü Kurul - Tıp Fakültesi - Süleyman Demirel Üniversitesi