DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ
SANCAKTEPE BİLİM DENEY MERKEZİ
GEZİ İNCELEME GÖZLEM FORMU
Adı – Soyadı :
Sınıfı
:
Seviye
Ünite
Beceri
 Sözlü anlatım
 Analiz
 Sentez
 Kurallara uyma
 Organize olma
 Görgü kurallarına uyma
 Eleştirel düşünme
 Empati kurma
 Çıkarım yapabilme
….. sınıf
Sevgili Öğrenciler,
……/…../2014 tarihinde Sancaktepe Bilim Merkezi’ne gideceğiz. Sizlerden bu
gezide aşağıda yazılanlara dikkat etmeniz beklenmektedir.




 Taşıtta, gezi alanında, topluluk içinde uyulması gereken davranış ve
güvenlik kurallarına dikkat etmelisiniz, 
 Gezinin amaçlarına ulaşabilmek için gezi esnasında öğretmenlerinizi ve
gezi yerindeki öğretmenlerinizi dikkatli dinlemelisiniz, 
 Size verilen çalışmanın 1.ve 2. bölümünü …../.…./2014 ‘e kadar öğretmeninize
teslim etmelisiniz. (3.ve 4. bölüm gezi sonrası yapılacaktır.) 
 Aşağıdaki internet adresinden gideceğimiz yer hakkında bilgi edinebilirsiniz. 
www.sabidem.org
1
DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞ
1. Bölüm - Araştırma
Planetaryum Nedir? Yazınız
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Bölüm - Tahmin
Sancaktepe Bilim Merkezi’nde neleri göreceğinizi düşünüyorsunuz? Aşağıdaki
bölüme resimleyiniz ve yazınız.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
2
DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ
3. Bölüm- Gözlem
Sancaktepe Bilim Merkezi’nde sırasıyla;
1. ______________________________________________________ ,
2. ______________________________________________________ ,
3. ______________________________________________________ ,
gördüm.
3
DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ
4. Bölüm- İzlenim
Sancaktepe Bilim Merkezi’nde beni en çok,
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________
etkiledi.
4
Sancaktepe Bilim Merkezi’nde,__________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________
öğrendim.
Sancaktepe Bilim Merkezi’nde neler gördünüz? Tahmininizle
gördüklerinizi karşılaştırıp, çiziniz.
5
Download

1.sınıf bilgilendirme formu indir - Sancaktepe Bilim ve Deney Merkezi