T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
ORGANİK TARIM PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
DERS ADI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
ATA 101
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Osmanlı Devleti’nin gerilemesi ve nedenleri ve Türk Milli Mücadelesi anlatılır. Aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa’nın etkili
olduğu kongreler dönemini kapsar.
DERS ADI
TÜRKDİLİ I
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
TDL 101
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Dilin tanımı, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin ses özellikleri ve temel kurallarını kapsar.
Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dilde başlangıç seviyesinde yazılı veya sözlü anlatımı doğru olarak anlayabilmesi, amaca
uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılırve doğru şekilde yazabilmesi, anlatılmak istenileni anlaşılır bir şekilde sözlü ifade
edebilmesi ve okuduğunu anlama yetilerini geliştirebilmesidir.
DERS ADI
YABANCI DİL I
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
YDL 101
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dilde başlangıç seviyesinde yazılı veya sözlü anlatımı doğru olarak anlayabilmesi,
amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır ve doğru şekilde yazabilmesi, anlatılmak istenileni anlaşılır bir şekilde sözlü ifade
edebilmesi ve okuduğunu anlama yetilerini geliştirebilmesidir
DERS ADI
GENEL MATEMATİK
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
MAT 101
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Kümeler ve kümelerle ilgili işlemler, Sayılar, Üslü ve köklü çokluklar, Aralık ve mutlak değer kavramı, Özdeşlikler,
denklemler ve eşitsizlikler konularını kapsamaktadır.
DERS ADI
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
ENF 101
2
1
3
Zorunlu
İÇERİK: Bilgisayara giriş, temel kavramlar, kelime işlem programı kullanımı, sayısal verileri düzenlemek, hazır şablon ile tanıtım
materyali hazırlamak, internet kullanımı.
DERS ADI
BİTKİ FİZYOLOJİSİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
ORT-103
2
1
4
Zorunlu
İÇERİK: Bitkilerde meydana gelen fizikokimyasal olaylar, fotosentez, tozlaşma, döllenme ve üreme fizyolojisi, bitkide su iletimi,
kök basıncı, difüzyon, osmoz, turgor ve şişme, hareket fizyolojisi, bitkide büyüme, gelişme ve yaşlanma.
Sayfa 1 / 8
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
ORGANİK TARIM PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
DERS ADI
BOTANİK
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
TAB 105
2
1
4
Zorunlu
İÇERİK: Hücrelerin Temel yapısı, hücre organellerinin tanıtımı ve görevleri, doku tanımı, doku çeşitleri, dokuların isimlendirilmesi
ve görevleri, organ yapısı, bitki organlarının tanıtımı, kök, gövde ve yaprakların görevleri, çiçeğin yapısı, üreme.
DERS ADI
TOPRAK BİLGİSİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
ORT 105
2
1
4
Seçmeli
İÇERİK: Toprak kavramı, toprak profil ve horizonları, üst ve alt topraklar, mineral toprakların dört ana bölümü, (1) mineral, (2)
organic, (3) toprak suyu, (4) toprak havası), bitkilere besin elementi sağlanmasında bu dört bölümün ilişkisi, toprak ve bitki ilişkisi.
Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı, toprak suyu, kil mineralleri, toprak canlıları, makro ve nikro besin elementleri ve bunların
döngüleri, Gübreleme tekniği, Gübreleme çeşitleri, Çiftlik gübreleri, Yeşil gübreleme, Hasat kalıntıları, Ticari gübreler, Gübrelerin
kullanma zamanları, Gübreleme tekniği.
DERS ADI
BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
BKE 101
2
0
3
Seçmeli
İÇERİK: Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi,
spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma ders içeriğini
oluşturmaktadır.
DERS ADI
GENETİK
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
ORT 109
2
1
4
Seçmeli
İÇERİK: Genetik ve ıslahın tanımı, önemi ve amacı, bitkilerin generatif ve vegetatif yolla çoğaltılan tohumluk bitkilerinde klasik
ıslah metotları, kendine ve yabancı döllenen bitkilerde uygulanan ıslah metotları, yabancı döllenen bitkilerde popülasyonların
genotipik yapısı, döllenme sistemleri ve genetik sonuçları, populasyon ıslahı, poliploidi ıslahı, kalite ıslahının ilkeleri, bitkilerde bazı
kalıtsal özellikler ve bunları kontrol eden genler, gen merkezleri.
DERS ADI
EKOLOJİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
ORT 111
2
0
3
Seçmeli
İÇERİK: Ekolojinin tanımı ve tarihçesi; bütünsel ve indirgemeli yaklaşımlar; ekolojik ilişkiler; ekolojik faktörler ve organizmalar
üzerine etkileri; autekoloji, abiyotik faktörler ve organizmalar üzerine etkileri, biyotik faktörler ve organizmalar üzerine etkiler;
popülasyon ekolojisi; tür toplulukları ekolojisi; dünyanın önemli ekosistemleri, uygulamalı ekoloji; tarımsal üretim ve ekoloji ilişkisi;
tarımsal üretimin neden olduğu ekolojik sorunlar; modern dünyanın ekolojik problemleri; doğanın korunması; çevre koruma ve
yönetimi ile ilgili güncel kavramlar.
DERS ADI
KÖY SOSYOLOJİSİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
ORT 113
2
1
4
Seçmeli
İÇERİK: Köy sosyolojisi nedir. Köyde yapılan işler nelerdir. Köyde yaşayan insanların günlük işleri ve tarıma olan yaklaşımları.
Sayfa 2 / 8
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
ORGANİK TARIM PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
DERS ADI
GÜZEL SANATLAR
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
GÜZ
ORT 115
2
0
3
Seçmeli
İÇERİK: Plastik Sanatlar alanlarında iki ve üç boyutlu uygulamalar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Seramik, resim, heykel,
alternatif sanat, sanatçılar hakkında teorik ve görsel bilgiler verilmesi, uygulama yaptırılarak estetik bakış açısı kazandırmak, grup
çalışmasına teşvik etmek, el becerisi kazandırmak ve çok yönlü düşünmeyi sağlamak amaçlanmaktadır.
DERS ADI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
ATA 102
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Cumhuriyet’in kurulması, Atatürk İlke ve İnkılapları, Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki iç ve dış siyasetini kapsar.
DERS ADI
TÜRK DİLİ II
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
TDL 102
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Sözlü ve yazılı anlatım türlerini, yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile bu kuralların metin üzerinde uygulanmasını,
Türk dili ve edebiyatı açısından önemli eserleri kapsamaktadır.
DERS ADI
YABANCI DİL II
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
YDL 102
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Bu dersin amacı öğrencilerin yabancı dilde başlangıç seviyesinde yazılı veya sözlü anlatımı doğru olarak anlayabilmesi,
amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır ve doğru şekilde yazabilmesi, anlatılmak istenileni anlaşılır bir şekilde sözlü ifade
edebilmesi ve okuduğunu anlama yetilerini geliştirebilmesidir.
DERS ADI
ORGANİK TARIM GENEL İLKELERİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
ORT 104
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Organik tarıma genel bakış, dünyada ve ülkemizde organik tarımın gelişimi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarım
Kanunu, organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikler. Organik Tarım, Organik Tarımda Kontrol Mekanizması,
Organik Tarıma Başlama Esasları, Organik bitkisel üretimin ilkeleri, Organik hayvansal üretimin ilkeleri, Organik arıcılık ve su
ürünleri üretimi konularını kapsamaktadır.
DERS ADI
ORGANİK TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
ORT 106
3
1
4
Zorunlu
İÇERİK: Tarla tarım sistemleri, tarla bitkilerinin sınıflandırılması, Türkiye’de arazi kullanımı ve arazi sınıfları, tarla bitkilerinin
ekonomik önemi, tarla bitkilerinin biyolojik özellikleri, adaptasyonu (iklim; sıcaklık, yağış, ışık ve toprak istekleri), tarla bitkileri
kapsamına giren tahıl, baklagil, endüstri, yem bitkileri vb. çeşitlerin tanıtımı, yetiştiriciliği (tohum eldesi, ekim alanlarının
hazırlanması, ekim -dikim zamanını belirleyen kriterler ile bakım işlemleri), hasat ve depolanması.
Sayfa 3 / 8
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
ORGANİK TARIM PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
DERS ADI
ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
ORT 108
3
1
4
Zorunlu
İÇERİK: Türkiye’de hayvancılığın durumu, çiftlik hayvanlarında tür ve ırk kavramları, çiftlik hayvanlarında üreme ve döl verimi,
pratik yetiştirme ve beslenme, kayıt tutma ve değerlendirme teknikleri.
DERS ADI
BİTKİ BESLEME
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
GÜZ
ORT 110
3
1
4
Zorunlu
İÇERİK: Bitkilerin beslenmesinde gerek duyulan elementler, gübrelerin sınıflandırılması ve özellikleri, bitki besin elementlerinin
uygulanması ve elementlerin alım mekanizmaları. Gübrelerin uygulanma zamanları ve besin elementlerinin alımını etkileyen
faktörler.
DERS ADI
ENDÜSTRİYELE DAYALI EĞİTİM (EDE)
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
0
0
4
Zorunlu
iÇERİK: İş hayatında karşılaştıkları her türlü araç ve gereçleri tanıyarak, kullanarak ve gerektiğinde incelemeye değer özelliklerini
yerinde görerek deneyim kazanması hedeflenen 30 günlük zorunlu eğitimdir.
DERS ADI
BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
BKE 101
2
0
3
Seçmeli
İÇERİK: Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi,
spor etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma ders içeriğini
oluşturmaktadır.
DERS ADI
ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
ORT 112
2
1
3
İÇERİK: Kalitatif ve kantitatif analizler. Çözünme ve çökelme dengeleri, indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri.
DERS ADI
Tür
Seçmeli
TARIM EKONOMİSİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
1
BAHAR
ORT 104
2
0
3
Seçmeli
İÇERİK: Tarım ekonomisinin tanımı ve kapsamı, tarım ekonomisi kavramı ve konusu, tarımsal faaliyet ve özellikleri, tarımın gelişimi
tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri. Nüfus ve işgücü katkısı, üretime katkısı, toplumun beslenmesine katkısı, sanayi sektörüne
katkısı, milli gelire katkısı, dış satıma katkısı, tarımsal üretim faktörleri: doğa, emek (işgücü), sermaye, girişimci (müteşebbis) tarım
ekonomisinde (işletmecilikte) bazı temel kavram-ilkeler ve bunların tarımsal kararlarda uygulanması. Fiziksel ilişkiler, üretimle ilgili
masraf ve gelir kavramları, üretim kararlarının alınmasında ekonomik ilkelerin uygulanması. Tarımsal işletmecilik: tarım işletmesi
kavramı ve tarım işletmesinin sınıflandırılması, tarım işletmelerinin özellikleri ve diğer işletmelerle farklı yönleri, tarım
işletmelerinin sermaye yapısı ve yıllık faaliyet sonuçları, tarımsal ürünlerin pazarlanması: tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik.
Sayfa 4 / 8
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
ORGANİK TARIM PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
DERS ADI
MESLEKİ YABANCI DİL I
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
GÜZ
MYD 201
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Yabancı dilden mesleki alanda yararlanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak
anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır şekilde söz ile ifade edebilme.
DERS ADI
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
GÜZ
ORT 201
2
0
3
Zorunlu
İÇERİK: Suyun tanınması ve özellikleri. Sulama yönünden önemli toprak fiziksel özellikleri ve önemli toprak nemi sabiteleri. Sulama
suyu kaynakları, sulama suyunun özellikleri, sulama yöntemleri (tava, karık, damla ve yağmurlama sulama), sulama zamanının
belirlenmesinde toprağa dayalı izleme teknikleri (gravimetrik yöntem, tansiyometre, nötronmetre, kapasitans algılayıcı) ve bitkiye
dayalı izleme teknikleri; görülebilir belirtiler, basınç odası tekniği.
DERS ADI
TARIMSAL MEKANİZASYON
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
GÜZ
ORT 203
2
1
3
Zorunlu
İÇERİK: Mekanizasyonun tanımı, önemi ve kapsamı, enerji kaynakları, motorların çalışma prensibi (elektrikli, dizel ve benzinli
motorlar), tarım traktörü (özellikleri, kısımları, çalışma ve bakım kuralları), toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim-dikim,
gübreleme, tarımsal savaş ve bakım makineleri, sulama ekipmanları, hasat sonrası işlem makineleri. İş güvenliği.,
DERS ADI
ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
GÜZ
ORT 213
2
1
3
Zorunlu
İÇERİK: Organik sebzenin tanımı, sınıflandırılması, organik sebzelerin beslenme ve insan sağlığı açısından önemi, Dünya ve
Türkiye’de organik sebze üretimi, Tarım bölgelerine göre organik sebzecilik, sebze yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler, sebzelerde
görülen çiçek yapıları ve çoğaltma teknikleri, organik sebze bahçesi tesisi, üretim teknikleri (Dikim sıklığı kavramları, ekim, dikim
vb.) organik sebzelerde yapılan kültürel işlemleri (toprak işleme, gübreleme, sulama, hasat).
DERS ADI
ORGANİK TARIMDA HASTALIK VE ZARARLI YÖNETİMİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
GÜZ
ORT 223
3
1
5
Zorunlu
İÇERİK: Bitkisel üretimde zarar oluşturan hayvansal organizmaların (böcekler, akarlar, nematodlar, yumuşakçalar, kemirgenler ve
kuşlar vb.) sistematikteki yerleri, morfolojik yapıları, üreme ve gelişmeleri, hayat devreleri, bitkilerde meydana getirdikleri zarar
şekilleri ve belirtileri, zararlıların ekonomik önemleri, bitki zararlılarına karşı organik mücadele yöntem ve teknikleri.
DERS ADI
ARICILIK VE POLİNİZASYON
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
GÜZ
ORT 215
3
1
5
Zorunlu
İÇERİK: Arı türleri, arı kolonisinde bulunan bireyler ve görevleri. Arıcılıkta kullanılan malzemeler nelerdir. Arıcılık faaliyeti nasıl
yapılır. Polinizasyon nedir arıların polinizasyondaki görevi.
Sayfa 5 / 8
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
ORGANİK TARIM PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
DERS ADI
ORGANİK ÜRÜN İŞLEME TEKNOLOJİLERİ VE PAZARLAMA
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
GÜZ
ORT 219
2
1
3
Seçmeli
İÇERİK: Organik ürünlerin nasıl işlendiği. Pazarlama hakkında genel bilgiler, pazarlama fonksiyonları, arz, talep ve elastikiyet
kavramları, piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu, organik ürünlerin pazarlanması.
DERS ADI
SERACILIK
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
Teorik
Uygulama
2
GÜZ
ORT 213
2
0
İÇERİK: seralarda organik tarım uygulamaları ve dikkat edilecek hususlar.
AKTS
Tür
3
Seçmeli
DERS ADI
BİTKİ KORUMA VE BİYOLOJİK MÜCADELE
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
GÜZ
ORT 221
2
0
3
Seçmeli
İÇERİK: Aromatik ve tıbbi bitkilerin üretiminde hastalığa neden olan etkenler, hastalıkların sınıflandırılması, yetiştirme sırasında
meydana gelen hastalıklar, virüsler ve bakteriyel hastalıklar, bu hastalıkların çıkışı, yayılması, hastalığın belirlenmesi ve mücadelesi,
Aromatik ve tıbbi bitkilerin üretiminde zararlıların oluşumuna neden olan faktörler, zararlıların sınıflandırılması ve nematodlar,
böcekler, örümcekler ve diğer zararlılar, bunların çıkışları, yayılışları ve mücadelesi.
DERS ADI
MESLEKİ YABANCI DİL II
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
MYD 202
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Yabancı dilden mesleki alanda yararlanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak
anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır şekilde söz ile ifade edebilme.
Kullanılan teknik terimlerin İngilizcesini öğrenme.
DERS ADI
ORGANİK BAĞCILIK
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
ORT 202
3
1
5
Zorunlu
İÇERİK: Yabancı dilden mesleki alanda yararlanabilme, yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak istenileni doğru olarak
anlayabilme, amaca uygun yazım tekniği ile anlaşılır şekilde yazma ve anlatılmak isteneni anlaşılır şekilde söz ile ifade edebilme.
DERS ADI
ORGANİK BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
ORT 204
3
1
5
Zorunlu
İÇERİK: Organik bahçe bitkilerinin tanımı, sınıflandırılması, organik bahçe bitkilerinde beslenme ve insan sağlığı açısından önemi,
Dünya ve Türkiye’de organik sebze üretimi, Tarım bölgelerine göre Organik bahçe bitkilerinin, sebze ekolojik faktörler, sebzelerde
görülen çiçek yapıları ve çoğaltma teknikleri, organik Organik bahçe bitkilerinin tesisi, üretim teknikleri (Dikim sıklığı kavramları,
ekim, dikim vb.) organik sebzelerde yapılan kültürel işlemleri (toprak işleme, gübreleme, sulama, hasat).
Sayfa 6 / 8
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
ORGANİK TARIM PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
DERS ADI
SÜS BİTKİLERİ VE ORGANİK PEYZAJ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
ORT 206
2
0
2
Zorunlu
İÇERİK: Süs bitkilerinin önemi, önemli süs bitkileri, süs bitkilerinde genel bakım kuralları, süs bitkilerinde üretim tekniği, organik
peyzaj, süs bitkilerin üretiminde organik peyzaj.
DERS ADI
ORGANİK FİDE VE FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
ORT 208
3
1
5
Zorunlu
İÇERİK: Fide ve fidan yetiştirmenin amacı ve önemi, fide ve fidan yetiştirme ortamları ve özellikleri, fide ve fidan yetiştiriciliğinde
tohumluğun önemi, fide ve fidan yetiştirme tekniği işlenecektir.
DERS ADI
PROJE HAZIRLAMA VE DEGERLENDİRME
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
ORT 210
2
0
3
Seçmeli
İÇERİK: Öğrencilere birer araştırma konusu verilir. Öğrenciler bu konuda literatür taraması veya uygulama yapar ve elde ettiği
bilgileri yada uygulama sonuçlarını tez yazım kurallarına uygun olarak derleyip, Öğrencilere birer araştırma konusu verilir.
Öğrenciler bu konuda literatür taraması veya uygulama yapar ve elde ettiği bilgileri yada uygulama sonuçlarını tez yazım
kurallarına uygun olarak derleyip, danışman öğretim elemanına teslim eder.
DERS ADI
TEMİZ ENERJİ KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜM
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
ORT 212
2
0
3
Seçmeli
İÇERİK: Rüzgar enerjisi; rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, rüzgar enerjisinin kullanımı, güneş enerjisi; güneş pilleri ve elektrik
üretimi, jeotermal enerji; jeotermal enerjinin ısıtmada kullanılması, jeotermal enerjiden elektrik üretimi, biyo enerji; biyo-yakıt ve
enerji üretimi, Mini hidro enerji, baraj yapılmadan nehirlerde ufak enerji santralleri kurulması, enerji tasarrufu, konutlarda ve
sanayide enerji tasarrufu uygulamaları, Biyodizel, Biyodizelin taşıtlarda yakıt olarak kullanılması
ve atıklardan enerji üretimine yönelik proje çalışmaları konularını kapsamaktadır.
DERS ADI
KIRSAL KALKINMA
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
ORT 214
2
1
İÇERİK: Kırsal kalkınma için yapılan faaliyetler, proje hazırlama ve uygulanması.
DERS ADI
AKTS
Tür
3
Seçmeli
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
ORT 216
2
0
2
Seçmeli
İÇERİK: Tıbbi ve aromatik bitkilere giriş, tıbbi ve aromatik bitkilerin gruplandırılması, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik istekleri,
tıbbi ve aromatik bitkilerin kültüründe temel prensipler, tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulması ve saklanması, tıbbi ve aromatik
bitkilerden yararlanma.
Sayfa 7 / 8
T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
ORGANİK TARIM PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
DERS ADI
ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
ORT 218
2
0
2
Seçmeli
İÇERİK: Aromatik ve tıbbi bitki üretimi için yer seçimi ve arazinin hazırlanması, toprak işleme ve bakım mekanizasyonu, işletmede
kullanılan traktörler, alet ve ekipmanlar, dikim, söküm ve hasat mekanizasyonu, işletmede kullanılan sınıflandırma, budama
makinaları.
DERS ADI
İYİ TARIM UYGULAMALARI
Haftalık Ders Saati
Sınıf/Yıl
Dönem
Ders Kodu
AKTS
Tür
Teorik
Uygulama
2
BAHAR
ORT 220
2
0
3
Seçmeli
İÇERİK: İyi tarım uygulamaları nedir, nasıl yapılır, sonuçları nedir ve nasıl değerlendirilir. İyi tarım uygulamalarında kullanılan alet
ve ekipmanlar nelerdir.
T.C.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım
Programı’nda 20……-20…… Eğitim-Öğretim Yılı’nda okutulmuş olan dersler ile ilgili bilgileri ihtiva eden bu belge ….. (……)
sayfadan ve ….. (…..) dersten ibarettir. İhtilaf halinde T.C.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu
kayıtları esas alınır.
Sayfa 8 / 8
Download

Sayfa 1 / 8 DERS ADI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I