Gemlik Zeytini
Coğrafi İşaret Tescilinin Simgesi Olan Logonun
SATIM SÖZLEŞMESİ
İŞBU SÖZLEŞMENİN TARAFLARI – KONUSU VE BEDELİ;
İş bu sözleşme Gemlik Zeytini Coğrafi İşaretinin Tescil Sahibi Gemlik Ticaret Borsası, Logo Kullanıcısı
………………………………………………………….arasında yapılmıştır.
İş bu sözleşmede; Tescil Sahibi Gemlik Ticaret Borsası; BORSA, ……………………………………………………..
SAHİBİ/Yetkilisi ……………………….Logo Kullanıcısı olarak anılacaktır.
SATIM KONUSU;
Tescil Sahibi Gemlik Ticaret Borsasının satmış olduğu Gemlik Zeytinin coğrafi işaret tescilinin simgesi olan
LOGO; Logo Kullanıcısı ………………………………………………………………….tarafından alınacaktır.
LOGONUN EMREDİCİ KULLANIM ŞARTI;
Türk Patent Enstitüsü tarafından 76 tescil no ile menşe adı olarak verilen coğrafi işaret tescil belgesinde
belirlenmiş olan coğrafi sınırlar dâhilinde yani BURSA İLİ siyasi sınırları içinde üretilmiş olan Gemlik Zeytini
hakkında tanzim edilmiştir.
İLGİLİ ŞARTLAR
1- LOGO KULLANICISI; coğrafi sınırlar dahilinde üretilmiş olan Gemlik Zeytininin GEMLİK ZEYTİNİ ADI
ALTINDA satışı için BORSA dan logo talep edebilecektir.
2- LOGO KULLANICISI; tedarik etmiş olduğu Gemlik Zeytininin; işlenmesi, ambalajlanmasını ve
depolanmasını tescil belgesinde belirtilen coğrafi sınırlar içinde yapıp satışa hazır hale getirebilecektir.
3- LOGO KULLANICISI; BORSA’nın resmi internet sitesi olan http://www.gemliktb.tobb.org.tr/ adresinden
ön müracaatını yapacaktır.
4- LOGO KULLANICISI; ön müracaatının kabulü halinde ise Gemlik Zeytinini ilgili coğrafi alandan tedarik
etmiş olduklarını gösteren müstahsil makbuzlarını sunarak LOGO alım hakkını elde edebileceklerdir.
5- LOGO alım hakkını elde edebilecek olan LOGO KULLANICISI; logoların etiket bedelini de ödedikten
sonra, hologramlı logolu etiketleri BORSA yetkililerinden teslim alacaktır.
6- Gemlik Zeytini Coğrafi işaretinin kullanımını kontrol ve teşvik etmek amacı ile geliştirilmiş olan logo
belli kalite kriterlerine sahip olan Gemlik Zeytini ambalajlarında kullanılacaktır.
Logo kullanımı mümkün olan Gemlik Zeytini kalite kriterleri;
Dane İriliği
: En fazla 410 adete kadar,
Tuz Oranı (NaCl)
: Mayıs Ayına Kadar En Fazla %10 (havuzda)
Mayıs ayından sonra ise %14 (havuzda)
Fermente siyah zeytin min %7 (ambalaj salamurasında)
Doğal fermente siyah zeytin min. %4 (ambalaj salamurasında)
Pastörize siyah zeytin min. %4 (ambalaj salamurasında – hermetik kaplarda)
Sertlik Su Oranı
: 260
260 – 300
300 – 350
350 – 410
Koku
: Zeytinin doğal kokusu hariç, yabancı koku içermeyecektir.
dane
dane
dane
dane
0
- 14
0
- 13
0
- 12
0
0
- 11 - 12
7- 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden oluşturulacak Denetleme Kurulu; Logo kullanılan
ambalajları ve coğrafi işaretin haksız kullanımını engellemek için denetlenmesini yapacaktır.
8- Denetleme Kurulunun haksız kullanımı tespiti halinde ise LOGO KULLANICISINA öncelikle UYARI CEZASI
verilecek olup, tekrarı halinde ise 1 yıl süreyle logo kullanım hakkı verilmeyecektir.
9- LOGO KULLANICISI ile yapılan sözleşme; tanzim tarihinden itibaren 1 YIL (BİR) olup her yıl yenilenmesi
halinde hüküm ifade edecektir. Sözleşme kesinlikle kendiliğinden uzamayacak olup; taraflar bu hususta
karşılıklı olarak anlaştığını kabul ve imzaları ile de beyan ederler.
10-
İş bu sözleşmede hüküm altına alınan tüm maddi konular da LOGO KULLANICISI; sorumluluk altına
girmiş ve bu sözleşmeyi kabul ettiğini imzası ile beyan etmiştir.
11-
İhtilaf Halinde GEMLİK Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
12-
Satıcı ve Alıcı Yukarıda Şartları Yazılı Olan Sözleşmeyi Okuyup Kabul Ettiğimizi Daha Sonradan Bu
Şartların Dışında Hiç Bir Hak Talep Etmeyeceğimizi Beyan ve Kabul Ederiz.
13- İşbu satış sözleşmesi (ONÜÇ) 13 madde ve 2 sahife olarak ……/……/………… tarihinde iki nüshadan ibaret
tanzim edilmiş ve Satıcı ve Alıcı tarafından imza olunmuştur.
Satıcı
GEMLİK TİCARET BORSASI
Alıcı
Ad-Soyad:
Adres:
Tel:
e-mail:
………………………………………..
Download

Etiket Kullanım Sözleşmesini PDF dosyasını indirmek için tıklayınız..