MTD 25A AHŞAP ÇOCUK
OYUN GRUBUNA
AİT TEKNİK ŞARTNAME
1) GENEL BİLGİLER
MTD 25A AHŞAP ÇOCUK OYUN GRUBU
PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ
PLAN
OYUN GRUBU MALZEME LİSTESİ
Ahşap platform
İpli Ahşap Tırmanma
Düz Kaydırak
Spiral Kaydırak
Çocuk Bankı
Ahşap Çatı
HDPE Figür Ve Giriş Takı
H: 150 cm
H: 150 cm
H: 150 cm
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
2 Adet
2 Adet
1 Adet
2) KULLANILACAK AHŞAP MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
 Çocuk oyun grubunda kullanılacak ahşap malzemenin tümü TS EN 1176–1
standartlarında var olan tüm genel güvenlik kurallarına uygun olarak
üretilecektir.
 Ahşap malzemede sulama, odun zarlarının neden olduğu çürüklük, lif kıvrıklığı
(2 m’de 5 cm’yi geçen) özürlü, kısmen kaynamış veya düşen budak
bulunmayacaktır. Ortalama her 1 m’de toplam parça genişliğinin %10‘unu
geçmeyen sağlam budaklar bulunabilir. (TS EN 1176 -1 MADDE 4.1.3 Ahşap
parçalar)
 Ahşap parçalar
üretilmelidir.
yağmur
sularının
birikimlerini
önleyebilecek
şekilde
 İmalat için kullanılacak ahşap hammaddesi, 1. Sınıf Sarı Çam (Pinus
Sylvestris) kereste olacaktır.
 Ahşap kesitleri, projeye uygun olarak maksimum (±) 10 mm. toleransla, Ahşap
boyları maksimum (±) 20 mm toleransla imal edilecektir.
 İmalatta kullanılacak ahşap malzemede olacak özellikler;
.1. Budak; Her metrede sağlam 4 adet budak bulunabilir. Budak çapları
toplam parça genişliğinin ¼ ‘ünü geçmeyecektir. Çürük, özürlü, kısmen
kaynamış ve düşmüş budaklar bulunmayacaktır.
.2. Çatlak: Halka çatlağı bulunmayacaktır. Kılcal çatlaklar bulunabilir (1-2
mm). basınçlı emprenye ortamının getirdiği şartnamelerde uygun baş ve
boy çatlakları bulunabilir, ancak tolerans sınırlarında olmalıdır.
.3. Reçine kesesi: Uzunluğu her metrede 10 cm‘yi geçmeyip 1 adet
bulunabilir. Damlayan, çeken reçine bulunmayacaktır. İç kabuk
bulunmayacaktır. Çürük kovuk bulunmayacaktır. Böcek deliği
bulunmayacaktır. İmalat kusuru bulunmayıp sadece belirlenen toleranslar
çerçevesinde sapma olabilir.
.4. Eğilme: Parça boyunun 1/50’sini geçmeyecektir. Çarpılmalar parça
genişliğinin 1/100’nü geçmeyecektir.
.5. Burulma: Her metre tül uzunlukta 2 mm’yi geçmeyecektir.
.6. Kılıcına eğilme: Parça boyunun 1/50 ile 1/100’ü arasında tolere edilecektir.
.7. Zımpara: Görünen yüzeylerin tamamı zımparalanarak kıymıklardan
temizlenecektir.
 Bütün sabit bağlantılar, 30 ve 60 mm çakma somunlu cr3 kaplı cıvata yardımı
ile
 yapılacaktır. Cıvatalar enjeksiyon yöntemi ile şekillendirilmiş polietilen
kapaklarla dış etkenlerden korumak amaçlı olarak kapatılacaktır.
 Ahşap çocuk oyun grubu ankrajları minimum 3 – 4 mm sacdan mamul flanşlar
dikmenin minimum iki tarafını saracak şekilde imal edilecektir.
 Tüm metal aksam galvaniz üzeri polyester esaslı toz boya ile fırınlanmak
suretiyle boyanacaktır.
 Emprenye işlemi ahşap malzemeler demonte olarak hazırlandıktan sonra
yapılacaktır.
 Tüm ahşap aksamlar insan sağlığını etkilemeyen krom, bakır ve arsenik
içermeyen Tanalith-E maddesini içeren çözelti ile yaklaşık 12 atmosferlik
hidrolik basınç uygulamasıyla vakum emprenye işlemine tabi tutulacaktır. Bu
işlem sonucunda ahşap yeşil renk alacaktır.
 Tüm çocuk oyun grupları “TS EN 1176–1 “ TSE belgeli olacaktır.
3) MALZEME DETAYLARI
A) PLATFORMLAR
Şekil-1
 130 x 130 x 13,5 cm ebadında 5 x 10 ahşaplar yan yana dizilerek düz bir satıh
oluşturulacaktır.
 Platformun altına, yine 5x10 ahşap latalardan çapraz bağlantılar çakma
somunlu galvanizli cıvata yardımıyla mukavemeti arttırılacaktır.
 Platform kulakları 3 mm saçtan imal edilecek ve 10 x 10 cm dikmelere montajı
yapılacak şekilde tasarlanacaktır.
 Platform yükseklikleri 100 cm veya 150 cm olacaktır.
B) AHŞAP TIRMANMA RAMPASI
Şekil-2
 h: 150 cm platformlu kulede 5x10x205 cm ebatlarında, h: 100 cm platformlu
kulede 5x10x146 cm ebatlarında 2 adet ahşap ana taşıyıcı ayakları olacaktır.
Dıştan dışa mesafeleri 60 cm olacaktır.
 Taşıyıcı ayaklar üzerinde 5x10 cm latalar 60 cm uzunluğunda ara adımlıklar
10x10x60 cm olacaktır.
 Kuleden kuşbakışı h: 150 cm platformlu kulede d: 125 cm ve h:100 cm
platformlu kulede d: 95 cm uzaklıkta kuleye doğru yatırılarak monte edilecektir.
 Kuleye bağlı halat yardımıyla çocukların yukarı tırmanmaları sağlanacaktır.
Halat zırhlı ipten olacaktır.
C) DÜZ KAYDIRAK (H: 100 CM, 150 CM, 200 CM)
 Kaydıraklar polietilenden tek parça ve çift cidarlı olarak üretilecektir.
 Polietilen kaydıraklar h: 100 cm, h: 150 cm ve h: 200 cm platformlar için uygun
eğim sağlanarak üretilecektir. Kayma bölümünün yatayla yaptığı açı hiçbir
noktada 60°’den ve ortalama 40°’den fazla olmamalıdır.
 Kaydıraklarda platform başlama bölümü olarak kullanılacaktır. Başlama
bölümünün aşağı doğru 0° ile 5° arasında eğim toleransı olmalıdır.
 Kaydıraklarda kayma bölümünün genişliği her bölgede aynı ve 700 mm küçük
veya 950 mm den büyük olarak üretilecektir. Kayma bölümünün yan duvar
yüksekliği minimum 150 mm olacaktır.
 Kaydırakların dışarı çıkma bölümünün uzunluğu h: 100 cm kaydırak için 300
mm, h: 150 cm ve h: 200 cm kaydıraklar için 500 mm olacaktır. Kaydıraklarda
dışarı çıkış noktası en az r: 50 mm olacak şekilde yuvarlatılmalıdır. Çıkış
noktasının oyun alanından yüksekliği h: 100 cm kaydırak için maksimum 200
mm, h: 150 cm ve h: 200 cm kaydıraklar için maksimum 350 mm olacaktır.
 Kaydırakların girişinde çocukların hızını kesmek ve güvenli girişini sağlamak
amacıyla polietilen bariyer bulunacaktır. Kullanılan bariyerler çocukların
kaydırağın giriş noktasında ayakta durmasını engelleyecektir.
 Kaydırağı yere sabitlemek amacı ile minimum 50x5 mm flanşa kaynak ile
monte edilmiş, minimum 200 mm boyunda Ø48x2 mm boru zemine göre
ankraj veya dübelleme ile montaja uygun üretilecektir. Bu ankraj sistemi
galvanizli civatalar ile kaydırağa monte edilecektir (Şekil-3).
Şekil-3 Ankraj
 Kaydırakların ağırlıkları minimum h: 100 cm 25 kg, h: 150 cm 30 kg, h: 200 cm
45 kg olarak üretilecektir.
Şekil-4 H: 150 cm Düz Kaydırak 30 kg
D) SPİRAL KAYDIRAKLAR
 Kaydıraklar polietilenden tek parça ve çift cidarlı olarak üretilecektir. Spiral
kaydırakların ortasında metal boru veya profil bulunacak ve ankraj vazifesi
görecektir
 Polietilen kaydıraklar h: 150 cm ve h: 200 cm platformlar için uygun eğim
sağlanarak üretilecektir. Kayma bölümünün yatayla yaptığı açı hiçbir noktada
60° den ve ortalama 40° den fazla olmamalıdır.
 Kaydıraklarda başlama bölümü en az 350 mm olacaktır. Başlama bölümünün
aşağı doğru 0° ile 5° arasında eğim toleransı olmalıdır.
 Kaydıraklarda kayma bölümünün genişliği her bölgede aynı ve 700 mm küçük
veya 950 mm den büyük olarak üretilecektir. Kayma bölümünün yan duvar
yüksekliği minimum 150 mm olacaktır.
 Kaydırakların dışarı çıkma bölümünün uzunluğu h: 150 cm ve h: 200 cm
kaydıraklar için 500 mm olacaktır. Kaydıraklarda dışarı çıkış noktası en az r:
50 mm olacak şekilde yuvarlatılmalıdır. Çıkış noktasının oyun alanından
yüksekliği h: 150 cm ve h: 200 cm kaydıraklar için maksimum 350 mm
olacaktır.
 Kaydırakların girişinde çocukların hızını kesmek ve güvenli girişini sağlamak
amacıyla polietilen ve/veya metal bariyer bulunacaktır. Kullanılan bariyerler
çocukların kaydırağın giriş noktasında ayakta durmasını engelleyecektir.
 Kaydırağı yere sabitlemek amacı ile minimum 50x5 mm flanşa kaynak ile
monte edilmiş, minimum 200 mm boyunda Ø48x2 mm boru zemine göre
ankraj veya dübelleme ile montaja uygun üretilecektir. Bu ankraj sistemi
galvanizli civatalar ile kaydırağa monte edilecektir (Şekil-5).
Şekil-5 Ankraj
 Kaydırakların ağırlıkları minimum h: 150 cm 45 kg, h: 200 cm 55 kg olarak
üretilecektir.
Şekil-6 H: 150 cm Spiral Kaydırak 45 kg
E) AHŞAP OTURAKLI PANEL (ÇOCUK BANKI)
Şekil-7 Perspektif Görünüş
Şekil-8 Plan Görünüş
Şekil-9 Ön Görünüş ve Yan Görünüş
 Bütün ahşap parçalar 4x9 cm ebatlarında 1. Sınıf Sarı Çam keresteden imal
edilecek ve emprenye işlemine tabii tutulacaktır.
 Şekil-9’da verilen ölçüler; a: 150 cm, b: 35 cm, c: 75 cm olacaktır. Oturma
kısmının yerden yüksekliği 35 cm olacaktır.
 Belirtilen ölçülere göre hazırlanan ürün, ara mesafeleri 130 cm olan 2 adet 9x9
cm ebatlarındaki taşıyıcı direkler arasına yerleştirilerek, yaslanma kısmında
bulunan latanın her iki ucundan sabitlemesi yapılacaktır.
 Tüm sistem taşıyıcı direklere montajı hariç galvanizli ahşap vidaları ile
sabitlecenktir.
F) ÇATILAR
Şekil-10
Şekil-11
 Şekilde görünen kare kesitlerde ahşap çatılar için min. a= 110 cm ve
yükseklikleri min. h= 72 cm olacaktır.
 Çatılar bağlanıldığı yerde mutlaka sistemin taşıyıcı borularını oluşturan 10 x 10
cm kare kesitli ahşap dikmelerin üzerine direk bağlanacak şekilde olacaktır.
Arada ayrı bir bağlantı elemanı kullanılmayacaktır. Çatının saçak alt kenar
yüzeyi ile platform arasındaki yükseklik 140 -160 cm olacaktır.
 Üst yüzeyi (2x10) ahşap tahta malzemeden imal edilecektir.
 Kulelerin yere bağlantı elemanı dikme kesitlerinin % 5’i kadar büyük ve derinlik
40 cm olacak şekilde birbirine bağlı sabit ankrajlarla betonlaşacaktır. Beton
prizini aldıktan sonra oyun grubu dikmeleri bu ankrajların içine dikilerek
sabitleme işlemine geçilecektir. Eğer alana beton dökülmüşse beton üstü
ankrajlarla montaj yapılacaktır.
Ahşap Sundurma
Şekil-12
Şekil-13
 Şekil-13’de görünen kare kesitlerde ahşap çatılar için min. a= 170 cm, b= 170
cm ve yükseklikleri min. h= 72 cm olacaktır.
 Sundurma bağlanıldığı yerde mutlaka sistemin 10x10 cm kare kesitli ahşap
dikmelerin üzerine direk bağlanacak şekilde olacaktır. Çatı kirişlerinin Ahşap
Dikmeler ile olan bağlantısı önceden 100x100x2 mm Kutu profillerden
hazırlanan bağlantı aparatları ile yapılacaktır. Sundurmanın saçak alt kenar
yüzeyi ile zemin arasındaki yükseklik 180 cm olacaktır.
 Üst yüzeyi (2x10) ahşap tahta malzemeden imal edilecektir.
 Sundurmanın ana iskeleti 10x10 cm ahşap kirişlerden ve bu kirişleri birbirine
bağlayan 2 adet 5x10 cm ara kirişlerden oluşacaktır. Üst yüzeydeki 2x10
cm’lik parçalar sistemin mukavemetini sağlamlaştıracak şekilde monte
edilecektir.
G) HDPE FİGÜR ve GİRİŞ TAKI
Şekil-14 Tavuk Figürü (35x35 cm)
Şekil-15 Giriş takı (20x80 cm)
 HDPE polietilen paneller minimum 19 mm kalınlığında ve içi farklı renk, dışı
farklı renk olmak üzere çift renkli olacaktır.
 CNC makinalarda üst kattaki 3-4 mm kalınlığındaki dış renkli bölüm işlenerek
muhtelif desenle figür modeli oluşturulacaktır.
 HDPE paneller kendinden çift renkli olarak üretilmiş olmalı sonradan
yapıştırma veya boyama ile yapılmamalıdır.
G) TAŞIYICI DİKMELER
 Tüm taşıyıcı dikme ayakları idarenin isteği doğrultusunda 10x10 cm kesitler
halinde imal edilecektir.
 Ahşap dikme boyları oyun grubunun tasarımına göre şekillendirilecektir.
 Aksesuarların yatay ve dikey taşıyıcıların açıkta kalan kısımları yüksek
mukavemetli plastik ahşap dikme kapakları ile kapatılacaktır.
H) KULLANILACAK ANKRAJ MALZEME
 Kule ve aksesuar ankrajları min. 25 mikron daldırma galvaniz olacaktır.
 Tüm metal bağlantılar, kirişler, köprüler, salıncak kirişleri vb. ürünler min. 25
mikron daldırma galvaniz olacaktır.
 Gerekli görülen yerler elektrostatik boya ile boyanacaktır.
I) GALVANİZLEME ve ELEKTROSTATİK TOZ FIRIN BOYA
 Tüm metal aksamlar öncelikle korozyona karşı maksimum koruma amacıyla
elektrostatik fırın boyama işlemi öncesi elektro galvanizleme işlemine tabi
tutulacaktır.
 Galvanizleme işlemine tabi tutulan ürünler boyama işlemine alınmadan önce
10 dakika süre ile 70 derecede % 5 konsantrasyonlu yağ alma banyosunda
bekletilip durulandıktan sonra en ufak pas zerreciklerinin bile asit içinde
erimesi için sülfürik asit konsantrasyonu havuzlarında bekletilecektir. Ardından
yapılacak durulama banyosundan sonra aynı zamanda fosfat kaplama yapma
özelliğine sahip özel alaşımlı deterjanlı hülasa ile yıkandıktan sonra toz boya
kaplama işlemi gerçekleştirilecektir.
 Polyester esaslı toz boya 200 derece fırın içinde minimum 20 dakika süreyle
fırınlanacak ve elektrostatik toz fırın boya işlemi tamamlanacaktır.
J) CİVATA VE SOMUNLAR
 Tüm çakma somunlu galvanizli cıvata, somun vb. cr3 kaplı veya elektro
galvanizin bir üstü olan DAKROMAT kaplama ile kaplanacak veya min. 25
mikron sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır.
 Oyun grubunun hiçbir yerinde somun ve cıvata çıkıntısı bulunmayacaktır.
 Zorunlu olarak çıkan vida ve somun başları mutlaka plastik kapaklarla koruma
altına alınacaktır.
 Ahşap Oyun Grubunun hiçbir yerinde çivi vb. malzeme kullanılmayacaktır.
 Tüm ürün demonte olarak montaj sahasına getirilecektir (TS EN 1176 -1
madde 4.1.4).
Download

Şartnameyi buradan indirebilirsiniz.