Adı Soyadı
KİŞİSEL BİLGİLER
Abdulkerim Haluk YAŞARER
Ünvan
Ziraat Mühendisi
Telefon
312 315 76 23 / 299
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi - Yeri
1969-Kahramanmaraş
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Mustafa Kemal Üniversitesi
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı/2005
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü/1993
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
İngilizce
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
2012-
Mühendis
Tarımsal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü
Bitki Sağlığı
Araştırmaları Dairesi
2007-2012
Mühendisi
Kahramanmaraş İl Tarım
Müdürlüğü
Bitki Koruma Şubesi
Mühendis
Kumlu İlçe Tarım
Müdürlüğü/Hatay
Bitki Koruma Şubesi
Sınıf
Öğretmeni
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Fatih Kasabası Yeşilkent
İ.Ö.O
2001-2007
1997-2001
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1.
SERTKAYA, E. ve YAŞARER. H., 2006. Kırıkhan(Hatay)’da Pamuk Yaprak Pireleri [Asymmetrasca
decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens Paoli](Homoptera:Cicadellidae)’nin Populasyon
Değişimleri.Ulusal Hakemli Dergi(MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi), (1-2) 71-78s.
2.
SERTKAYA, E. ve YAŞARER. H., 2007. Kırıkhan(Hatay) Pamuk Alanlarında Thrips tabaci Lindane
(Thysanoptera:Thripidae)’nin Populasyon Gelişimi. Türkiye II.Bitki Koruma Kongresi, SDÜ , 2729 Agustos - 217s. Isparta.
3.
SERTKAYA, E. ve YAŞARER. H., 2009. Kırıkhan(Hatay)’da Bemisia tabaci (Homoptera:
Aleyrodidae)’nin Pamuk Bitkisinde Populasyon Gelişimi. Türkiye III.Bitki Koruma Kongresi, YYÜ
, 15-18 Temmuz -96s. Van.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
YAYINLAR
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Abdulkerim Haluk YAŞARER Ünvan