BİLGİSAYAR DONANIMI
1-2 HAFTA
1. Hafta – Giriş, Genel Kavramlar, 3B Ekran Kartları ve 3B Görüntü Özellikleri,
Bilgisayarın Verimi / Gücü ve Donanım ve Yazılım
Giriş
 Ders Tanıtımı
Genel Kavramlar
 Donanım, Yazılım ve Bilgi Teknolojisi
 Bilgisayar Türleri
 Kişisel Bilgisayarların Temel Parçaları
3B Ekran Kartları ve 3B Görüntü Özellikleri
Bilgisayarın Verimi / Gücü
Donanım
 Merkezi İşlem Birimi – MİB (Central Processing Unit-CPU)
 Bellek
 Giriş Birimleri
 Çıkış Birimleri
 Depolama Birimleri
Yazılım
 Yazılım Türleri
 İşletim Sistemi Yazılımları
 Uygulama Yazılımları (Paket Programlar)
 Programlama Dilleri
 Grafiksel Kullanıcı Arayücü (GUI)
 Sistem Geliştirme
2. Hafta – Bilgi Ağları, BT’nin Yaşamın Her Evresinde Kullanımı, Sağlık, Güvenlik
ve Çevre, Güvenlik ve Telif ve Yasa
Bilgi Ağları
 Yerel Alan Ağı (LAN) ve Geniş Alan Ağı (WAN)
 İç-Ağ (Intranet) ve Dış Ağ (Extranet)
 Internet
 Telefon Şebekesi
BT’nin Yaşamın Her Evresinde Kullanımı
 İş Yaşamında Bilgisayar
 Elektronik Dünya
Sağlık, Güvenlik ve Çevre
 Ergonomi
 Sağlık Açısından Bilgisayar ve Önlemleri
 Çevre
Güvenlik
 Bilgi Güvenliği
 Bilgisayar Virüsleri
Telif ve Yasa
 Telif
 Veri Koruma Yasası
WINDOWS 7
3-4 HAFTA
3. Hafta – Masaüstü, Pencere Özellikleri, Klasör ve Dosya İşlemleri
Masaüstü ve Arama İşlemleri
 Simgeleri düzenlemek
 Özel masaüstü simgeleri
 Görev çubuğu
 Görev çubuğu ayarları
 Araçları kullanmak
 Masaüstü gadget’ları kullanmak
 Aero özelliği
Pencere Özellikleri
 “Pencere” kavramı
 Pencere düğmeleri
 Pencereleri sürüklemek
 Pencere öğeleri
 Adres çubuğunu kullanmak
 Dosya adreslemek
 Pencere görünümleri
Klasör ve Dosya İşlemleri
 Önemli klasörler
 Klasör oluşturmak
 Klasör ve dosyanın adını değiştirmek
 Klasörleri ve dosyaları seçmek
 Klasörleri/dosyaları kopyalamak ve taşımak
 Klasör ve dosyaları kopyalamak
 Klasör ve dosyaları taşımak
 Klasörlerin simgelerini değiştirmek
 Klasörleri ve dosyaları silmek
 Geri dönüşüm kutusu özellikleri
 Dosya ve klasör özellikleri
 Masaüstünde kısayol oluşturmak
Arama İşlemleri
 Arama klasörlerimi oluşturmak ve düzenlemek
 Klasörlerde arama yapmak
4. Hafta – Start Menü, Programlar, Denetim Masası, Internet Explorer ve Sistem
Programları
Start Menü
 Başlat menüsü ve görev çubuğunu kullanmak
 Başlat menüsü
 Başlat menüsünü kullanmak
 Görev çubuğunu kullanmak
 Yardım ve destek seçeneğini kullanmak
 Varsayılan programları ayarlamak
 Başlat menüsü ve görev çubuğuna sabitlemek










































Başlat menüsünü sabitlemek
Başlat menüsünde dosya ve programları aramak
İşletim sistemini kapatmak
Programlar
Hesap makinesi
Not defteri
Paint
WordPad
Ses kaydedicisi
Uzak masaüstü bağlantısı
Ekran alıntısı aracı
Yapışkan notlar
Windows defender
Bitlocker
Windows media center
Windows media player
Projektöre bağlanmak
Denetim Masası
Kontrol paneli seçenekleri
Bölge ve dil ayarları
Yeni bir klavye dili eklemek
Yeni bir yazıcı eklemek
Masaüstü arka planı
Ekran koruyucu
Temaları değiştirmek
Ekran ayarları
Tarih ve saat ayarı
Program eklemek ve kaldırmak
Kullanıcı hesabı
Internet Explorer
İnternet sekmeleri
Favori seçenekleri
Açılış sayfası oluşturmak
Gözatma geçmişini silmek
RSS
Pop-up engelleyici ayarları
InPrivate gözatma
Sistem Programları
Giriş
Karakter haritası
Disk temizliği
Disk birleştiricisi
Sistem bilgisi
Sistem geri yükleme
Görev zamanlayıcısı
Windows kolay aktarım
WORD 2010
5-7 HAFTA
5. Hafta – Temel Kavramlar, Metin İşlemleri, Metin Biçimlendirme, Belge
Yönetimi, Belge Denetimi ve Sekmeler
Temel Kavramlar
 Giriş
 Ekran tanıtımı
 Görünümler
 Yeni belge oluşturmak
 Belgeyi kaydetmek
 Belgeyi PDF olarak kaydetmek
 Var olan belgeyi açmak
 Özet
Metin İşlemleri
 Giriş
 Metin yazmak
 Metin üzerinde hareket etmek
 Metin seçme ve kopyalama işlemleri
 İleri al / Geri al işlemleri
 Özet
Metin Biçimlendirme
 Giriş
 Metin biçimlendirmek
 Stillerle çalışmak
 Paragraf özellikleri
 Madde işaretleri ve numaralandırma
 Biçim boyacısı
 Biçimleri temizlemek
 Büyük / küçük harf değiştirme
 Başlangıcı büyüt
 Özet
Belge Yönetimi
 Giriş
 Bul
 Değiştir
 Otomatik Düzeltme
 Tarih saat ekleme
 Sayfa numarası eklemek
 Özet
Belge Denetimi
 Giriş
 Sözcük sayımı
 İmla denetimi
 Eş anlamlılar


Heceleme
Özet
Sekmeler
 Giriş
 Cetveli kullanmak
 Sekme oluşturmak
 Sekmeleri kullanmak
6. Hafta – Tablo İşlemleri, Yazdırma Ayarları, Resimlerle Çalışmak, Grafiklerle
Çalışmak
Tablo İşlemleri
 Giriş
 Tablo oluşturmak
 Tabloyu metne dönüştürmek
 Metni tabloya dönüştürmek
 Tablo biçimlendirme
 Tabloyu düzenlemek
 Özet
Yazdırma Ayarları
 Giriş
 Üstbilgi eklemek
 Altbilgi eklemek
 Sayfa ayarları
 Baskı önizleme
 Yazdırma
 Özet
Resimlerle Çalışmak
 Giriş
 Resim eklemek
 Resmi değiştirmek
 Resme stil uygulamak
 Resmi sayfa içinde konumlandırmak
 Artistik efekt uygulamak
 Resim arka planı temizlemek
 Özet
Grafiklerle Çalışmak
 Giriş
 Sütun grafiği eklemek
 Sütun grafiğini düzenlemek
 Özet
7. Hafta – Bölüm ve Başvurular, Belge Görselliği ve Belge Güvenliği
Bölüm ve Başvurular
 Giriş
 Çapraz başvuru
 Kesmeler
 Dipnot eklemek
 Resim yazısı eklemek
 İçindekiler tablosu eklemek
 Dizin oluşturmak
 Özet
Belge Görselliği
 Giriş
 Kapak sayfası eklemek
 Filigran eklemek
 Kenarlık ve gölgelendirme
 Özet
Belge Güvenliği
 Giriş
 Açılış şifresi
 Dokümanları değişikliklere karşı korumak
 Belge için düzenleme izinleri oluşturmak
 Özet
EXCEL 2010
8-10 HAFTA
8. Hafta – Temel Kavramlar, Çalışma Sayfası İşlemleri, Formüller ve Basit
Fonksiyonlar,
Temel Kavramlar
 Giriş
 Ekran tanıtımı
 Yeni çalışma kitabı oluşturmak
 Veri girişi işlemleri
 Taşıma ve kopyalama işlemleri
 Çalışma kitabını kaydetmek
 Varolan çalışma kitabını açmak
 Bul-Değiştir
 Özet
Çalışma Sayfası İşlemleri
 Giriş
 Satır ve sütun boyutunu değiştirmek
 Satır, sütun ve sayfa eklemek
 Sütun, sayfa gizlemek
 Satır, sütun, sayfa silme
 Özet
Formüller ve Basit Fonksiyonlar
 Giriş
 Serileri çoğaltmak ve özel listeler
 Formül girişi
 Formülde referans sabitlemek
 SUM fonksiyonu
 AVERAGE fonksiyonu
 MAX Fonksiyonu
 Özet
9. Hafta – Biçimlendirme, Grafikler, Baskı Önizleme ve Tablo İşlemleri
Biçimlendirme
 Giriş
 Hücre biçimlendirme
 Tablo biçimlendirme
 Koşullu biçimlendirme
 Özet
Grafikler
 Giriş
 Sütun grafik
 Pasta grafik


Mini grafik
Özet
Baskı Önizleme
 Giriş
 Sayfa düzeni
 Üstbilgi ve Altbilgi
 Baskı önizleme
 Yazdırma
 Özet
Tablo İşlemleri
 Giriş
 Sırala
 Filtre
 Alt toplam
 Doğrulama
 Metni sütunlara dönüştürmek
 Yinelenenleri kaldır
 Özet
10. Hafta – Fonksiyonlar, Güvenlik ve Kayıt Makroları
Fonksiyonlar
 Giriş
 Mantıksal fonksiyonlar
 Arama ve başvuru fonksiyonları
 Veritabanı fonksiyonları
 Mat Trig fonksiyonları
 İstatistik fonksiyonları
 Metin fonksiyonları
 Tarih ve saat fonksiyonları
 Özet
Güvenlik
 Giriş
 Açılış parolası uygulamak
 Açılış parolalı dosyayı açmak
 Açılış parolasını kaldırmak
 Sayfa koruması uygulamak
 Sayfa koruması kaldırmak
 Özet
Kayıt Makroları
 Giriş
 Kayıt makrosu oluşturmak
 Kayıt makrosu çalıştırmak
 Kayıt makrosu içeren dosyayı kaydetmek
 Kaydedilen makroyu düğme ile ilişkilendirmek
 Özet
POWER POINT 2010
11-13 HAFTA
11. Hafta – Ekran Tanıtımı, Slayt ve Sunu ile Çalışmak, Sunuyu Biçimlendirmek ve
Temel Slayt Öğeleri ile Çalışmak
Ekran Tanıtımı
 Giriş
 File menüsü
 Şeritlerle çalışmak
 Slaytlar arasında gezinmek
 Çalışma ekranını boyutlandırmak
 Notlarla çalışmak
 Anahat bölümünü kullanmak
 Görünümler
 Özet
Slayt ve Sunu ile Çalışmak
 Giriş
 Slayt ve sunu kavramları
 Yeni sunu oluşturmak
 Sunuyu kaydetmek
 Varolan sunuyu açmak
 Sunuya yeni slayt eklemek
 Sunuda bulunan slaytı silmek
 Slayt kopyalamak
 Özet
Sunuyu Biçimlendirmek
 Giriş
 Slayt düzenini değiştirmek
 Slaytın arka plan rengini değiştirmek
 Tasarım şablonu uygulamak
 Şablonun renk grubunu belirlemek
 Özet
Temel Slayt Öğeleri ile Çalışmak
 Giriş
 Metin kutusu eklemek
 Slayta not eklemek
 Madde işareti eklemek
 Madde işareti düzenlemek
 Resim eklemek ve boyutlandırmak
 Resmi biçimlendirmek
 Özet
12. Hafta – Slayt İçerisine Öğe Eklemek, Yazdırma İşlemleri, Sunuyu Çalıştırmak,
Fotoğraf Albümü
Slayt İçerisine Öğe Eklemek
 Giriş
 Ses dosyası eklemek
 Grafiklerle çalışmak
 Tablolarla çalışmak
 SmartArtlarla çalışmak
 Video ile çalışmak
 Organizasyon şeması eklemek
 Organizasyon şemasını düzenlemek
 Özet
Yazdırma İşlemleri
 Giriş
 Anahat yazdırma
 Notları yazdırma
 Dinleyici notu yazdırma
 Slaytları yazdırma
 Özet
Sunuyu Çalıştırmak
 Giriş
 Sunuyu başlatmak
 Sunum yapılırken sunuyu yönetmek
 Özet
Fotoğraf Albümü
 Giriş
 Fotoğraf albümü eklemek
 Fotoğraf albümü düzenlemek
 Özet
13. Hafta – Asıl Slayt ile Çalışmak, Eylemler Oluşturmak, Efektlerle Çalışmak, Sunu
Yönetim Araçlarını Kullanmak ve Sunuyu Farklı Biçimlere Dönüştürmek
Asıl Slayt ile Çalıştırmak
 Giriş
 Asıl slayt ile çalışmak
 Asıl slayt bölümleri ile çalışmak
 Özet
Eylemler Oluşturmak
 Giriş
 Eylem düğmeleri eklemek
 Yazıya eylem atamak
 Eylem düğmelerini sunuda kullanmak
 Özet
Efektlerle Çalışmak
 Giriş
 Slayt Efektleri
 Resme efekt uygulamak
 Metin kutusuna efekt uygulamak
 Ses dosyasına efekt uygulamak













Özet
Sunu Yönetim Araçlarını Kullanmak
Giriş
Zamanlama provasını kullanmak
Gösteriş ayarları
Özel gösteriler
Özet
Sunuyu Farklı Biçimlere Dönüştürmek
Giriş
CD için paketle
Sunuyu gösteri olarak kaydetmek
Slayt gösterisini yayınlamak
Sunuyu word programı için yayınlamak
Sunuyu video olarak kaydetmek
Özet
OUTLOOK 2010
14 HAFTA
14. Hafta – Temel Kavramlar, Posta İşlemleri, Takvim İşlemleri, Notlar, E-Posta
Yönetimi, Kural Oluşturmak, İzleme, Görevler ve Yedekleme
Temel Kavramlar
 Giriş
 Ekran tanıtımı
 Şeritlerle çalışmak
 Okuma bölmesini görüntülemek
 Yapılacaklar çubuğunu tanımak
 Özet
Posta İşlemleri
 Giriş
 Yeni e-posta iletisi oluşturmak
 E-posta iletisini okumak
 E-posta iletisine dosya eklemek
 Ekli dosyayı açmak ve kaydetmek
 İletiyi yanıtlamak
 İletiyi iletmek
 Özet
Takvim İşlemleri
 Giriş
 Takvim ekranını tanımak
 Toplantı oluşturmak
 Randevu oluşturmak
 Yinelenen randevu oluşturmak
 Takvimi paylaşmak
 Takvimi paylaşmak
 Paylaşılan takvimi açmak
 Takvimi ileti olarak göndermek
 Özet
Notlar
 Giriş
 Yeni not oluşturmak
 Notları kategorilere ayırmak
 Notu ileti olarak göndermek
 Özet
 E-Posta Yönetimi
 Giriş
 Klasör oluşturmak
 E-postaları klasöre taşımak
























E-postalarda arama seçenekleri
Özet
Kural Oluşturmak
Giriş
Kural oluşturmak
Kural düzenlemek
Özet
İzleme
Giriş
Yeni kategori oluşturmak
E - postaları kategorilere ayırmak
Bayraklar
Arama klasörleri
Özet
Görevler
Giriş
Yeni görev oluşturmak
Görevi düzenlemek
Tekrar eden görev oluşturmak
Görev atamak
Görevi takip etmek
Özet
Yedekleme
Giriş
Yedek almak
Yedeği geri yüklemek
Kişisel klasörler oluşturmak
Özet
Download

bilgisayar donanımı