MERKEZ LABORATUVARI YAPILANMASI: AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1. KLİMUD Semp Ankara, 2009
1. KLİMUD Semp Ankara, 2009 Sunum Planı • • • • • Neden Merkez Laboratuvarı? Hastane Yönetimi açısından Merkez Laboratuvarı Firmalar açısından Merkez Laboratuvarı Hastalar açısından Merkez Laboratuvarı MKM uzmanı öğretim üyesi açısından Merkez Laboratuvarı
Laboratuvarı 2 MERKEZ LABORATUVARI: AVANTAJ/DEZAVANTAJ
AVANTAJ/DEZAVANTAJ KLİNİK LABORATUVAR 3 MERKEZ LABORATUVARI: AVANTAJ/DEZAVANTAJ • PAHALI •PAHALI •MALİYET • MALİYET •PERSONEL GEREKSİNİMİ • PERSONEL GEREKSİNİMİ İ KLİNİK LABORATUVAR İ İ İ İyi hizmet için her birime bir laboratuvar!
İyi hizmet için her birime bir laboratuvar! 4 MERKEZ LABORATUVARI: AVANTAJ/DEZAVANTAJ
AVANTAJ/DEZAVANTAJ LABORATUVARIN VERİMLİ KULLANILMASI KAN ALMA KLİNİK LABORATUVAR KAN ALMA 5 MERKEZ LABORATUVARI: AVANTAJ/DEZAVANTAJ LABORATUVARIN VERİMLİ KULLANILMASI KLİNİK LABORATUVAR MALİYETİN AZALTILMASI EN ÇOK TEST Û
EN ÇOK TEST EN AZ MALİYET
EN AZ MALİYET 6 MERKEZ LABORATUVARI: AVANTAJ/DEZAVANTAJ LABORATUVARIN VERİMLİ KULLANILMASI KLİNİK LABORATUVAR CİHAZ TEST MENÜLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ­ EIA ­ EIA Hormon testleri + Hepatit testleri
Hormon testleri + Hepatit testleri 7 MERKEZ LABORATUVARI: AVANTAJ/DEZAVANTAJ LABORATUVARIN VERİMLİ KULLANILMASI KLİNİK LABORATUVAR CİHAZIN ORTAK KULLANILMASI ­ Real ­ Real­ ­time PCR time PCR Mikrobiyoloji + Hematoloji testleri
Mikrobiyoloji + Hematoloji testleri 8 HASTANE YÖNETİMİ AÇISINDAN MERKEZ LABORATUVARI • Maliyet Maliyet ¯
“daha az paraya daha kapsamlı iş” • Personel sayısı Personel sayısı ¯
• Kapalı alan gereksinimi Kapalı alan gereksinimi ¯
• Bürokrasi Bürokrasi ¯
• Tüm girdi ve çıktıların kontrolü “Verim hesabı” • Tek sorumlu ile çalışma Bundan iyisi can sağlığı!
Bundan iyisi can sağlığı! 9 HASTANE YÖNETİMİ AÇISINDAN MERKEZ LABORATUVARI
MERKEZ LABORATUVARI 10 MERKEZ LABORATUVARI: EIA SİSTEMİ
EIA SİSTEMİ EIA 11 MERKEZ LABORATUVARI: EIA SİSTEMİ
EIA SİSTEMİ 12 MERKEZ LABORATUVARI: SİSTEM KURULUMU
SİSTEM KURULUMU 13 MERKEZ LABORATUVARI: SİSTEM KURULUMU
SİSTEM KURULUMU 14 MERKEZ LABORATUVARI: SİSTEM KURULUMU • Biyokimya + Mikrobiyoloji Klinik Biyokimya Biyokimya EIA Mikrobiyoloji hepatit serolojisi EIA HAV, HBV, HCV TOPLAM 3520000 TEST/YIL HEPATİT 78800 TEST/YIL 2875000 TL 458400 TL
458400 TL 15 MERKEZ LABORATUVARI: SİSTEM KURULUMU Real­ Real ­time PCR + Otomatize NA Ekstraksiyonu time PCR + Otomatize NA Ekstraksiyonu
16 MERKEZ LABORATUVARI: SİSTEM KURULUMU • Mikrobiyoloji + Hematoloji Otomatize NA Ekstraksiyonu Real­ Real ­time PCR time PCR TOPLAM MİKRO. 4600 950 TEST/YIL TEST/YIL 340400 TL 71500 TL
71500 TL 17 MERKEZ LABORATUVARI: ORTAK DEPO
MERKEZ LABORATUVARI: ORTAK DEPO 18 FİRMALAR AÇISINDAN MERKEZ LABORATUVARI • İhale sayısı İhale sayısı ¯
Küçük firmalar?
• Teklif verilecek test sayısı Teklif verilecek test sayısı - Küçük firmalar? • Kurulacak cihaz sayısı Kurulacak cihaz sayısı ¯
• Görevlendirilecek eleman sayısı Görevlendirilecek eleman sayısı ¯
• Laboratuvar test hızını artıracak, otomasyonu sağlayacak yeni teknolojilerin teklif edilmesi imkanı Bundan iyisi can sağlığı! 19 HASTALAR AÇISINDAN MERKEZ LABORATUVARI • Tek bir üniteye başvuru: Resmi işlemler Kan alma Sonuçların alınması Bundan iyisi can sağlığı!
Bundan iyisi can sağlığı! 20 KAN ALMA
KAN ALMA 21 MKM UZMANI ÖĞR. ÜYESİ AÇISINDAN MERKEZ LABORATUVARI • Daha organize, modern bir laboratuvarda çalışma • Üniversite/Hastane Yönetimi tarafından görevlendirilme • Laboratuvar Sorumlusu ile uyumlu çalışma • Satınalma süreci • Satınalma süreci • Personel yönetimi • Personel yönetimi • Uzmanlık eğitimi • Uzmanlık eğitimi ­ Kişisel özelikler önemli ­ Görevlendirmelerde keyfiyet
22 ?
MER. LAB. SORUMLUSU SOR UMLUSU SORUMLU YARDIMCISI LAB. BÖLÜMLERİ MERKEZ LABORATUVARI ORGANİZASYON ŞE MERKEZ LABORATUVARI ORGANİZASYON ŞEMASI MASI BAŞ BA ŞHEKİM HEKİM YÜRÜTME KURULU BAŞ BA ŞMÜDÜR MÜDÜR SORUMLU YARDIMCISI ÖRNEK ALMA BİRİMİ İDARİ. DESTEK. HİZ. MD KLİNİK, POLİK. HİZ. MD BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ HEMATOLOJİ İMMÜNOLOJİ HEM.HİZ.MD. MALZEME SOR. ÖRN. ALMA BİR. SOR.HEMŞ SOR.HEM ŞİRESİ İRESİ PERS.. SOR. PERS TEKNİSYENLER BİL.İ ŞL MRK. BİL.İŞ L MRK. SOR S OR SEKRETERLER HEMŞ HEM ŞİRELER İRELER TEKNİSYEN 23 SONUÇLAR­1 1. Teknolojik gelişmeler ve ekonomik koşullar hastane yönetimlerini Merkez Laboratuvarı oluşturmaya yönlendirmektedir/zorlamaktadır 2. Merkez Lab yapılanmasının Anabilim Dalı’nı yutmasına/rejekte etmesine izin vermeden karşılıklı yararlar ve talepler gözetilerek anlaşma sağlanmalıdır ­ işleyiş kuralları ve prosedürler çok iyi belirlenmelidir ­ Görev tanımları çok iyi yapılmalıdır ­ Araştırma kaynakları projelerden sağlanmalıdır
24 SONUÇLAR­2 3. Öğretim üyesinin asistan eğitimine öncelik vermesi sağlanmalıdır. Uzmanlık eğitimine “idari ve yönetsel destek” sağlanmalıdır “Asistan karnesi” 4. Uzmanlık haklarının korunarak, ortak platformlarda çalışma prensibinin öğrenilmesi ve içselleştirilmesi gereklidir
25 26
Download

merkez laboratuvarı yapılanması - Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık