Toplu Çarşaf Liste : Öğretmenler
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
NE
5A
6B
7C
5B
EB
5C
MKT
5C
SD
8C
OÇ
8B
AÇ
5B
7B
5C
5B
7C
6C
YU
6C
NS
8A
5A
8B
5B
7B
7C
7A
5A
5C
5B
7B
5A
5B
5C
7B
7A
5A
7C
6C
5C
8C
7C
5C
8C
5B
5A
6A
6B
6C
8C
7A
8B
Ders Planı Oluşturuldu:31.12.2014
6C
6A
7A
8C
8C
6A
5C
8B
7C
7A
6A
7C
8A
5C
SU
MT
5C
7A
6C
7B
7B
7C
8C
6C
5B
8B
5C
7B
6B
6B
7C
8A
5C
8A
8A
5A
8B
7A
8C
5C
5A
8B
8C
6B
6C
5A
5A
8C
7B
6B
8A
8B
6C
8C
6B
8A
7C
5A
6C
7C
6B
8B
5B
6A
8A
7C
8B
7A
6A
5B
7B
7A
8A
8C
8C
8A
6C
6A
8B
7C
5B
5C
7B
6A
7A
aSc Ders Dağıtım
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
EY
6A
7A
5A
7A
8A
5A
SB
8A
MZ
6B
8B
6B
8B
8C
5B
7A
6A
8C
7B
ZG
7B
GT
MH
8A
6A
HA
AŞ
6A
6B
8A
8B
5C
5A
6C
8A
7A
8A
7C
Ders Planı Oluşturuldu:31.12.2014
5A
6C
8C
7B
6B
6A
5B
5A
5B
8B
7A
8A
6C
6B
8B
7B
8C
6B
6A
7C
7A
7B
5C
6B
6C
5B
6A
6A
6B
7C
6C
5A
8A
7B
5C
5A
8A
8C
6C
5B
5B
7B
8B
6A
6B
7C
5C
8C
5B
7A
8B
8B
aSc Ders Dağıtım
Download

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3