T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Aşağıda adı soyadı ,ünvanı vergi ve ceza nevi'leri ile miktarları yazılı mükellefler tanzim edilen ödeme emirleri 213 sayılı V.U.K.'nun 99.maddesi gereğince posta ile bilinen en son adreslerine
gönderilmiş, ayrıca vergi dairesi memur vasıtasıyla araştırılmasına rağmen bulunamadıklarından tebliğ yapılamamıştır. 213 Sayılı V.U.K.'nun 103. ve 104. maddeleri gereğince tebliğ yapılması
zorunluluğu doğduğundan, aynı kanunun 105. maddesi gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde GEBZE ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'ne bizzat veya
bilvekalen müracat etmeleri, taahhütlü mektupla veya telgrefla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde aynı kanunun 106. maddesi gereğince
iş bu ilanın yayınlanmasını takip eden 1 ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Vergi No
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
TC Kimlik No
Soyad Ad
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adres
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18
Ver.Dön.
10/2008-10/2008
06/2007-06/2007
07/2006-09/2006
01/2009-03/2009
07/2007-07/2007
02/2008-02/2008
07/2007-09/2007
04/2010-04/2010
04/2010-06/2010
10/2009-10/2009
04/2008-04/2008
11/2008-11/2008
03/2010-03/2010
04/2008-04/2008
06/2009-06/2009
12/2008-12/2008
07/2008-07/2008
10/2007-10/2007
07/2008-07/2008
06/2007-06/2007
11/2008-11/2008
11/2009-11/2009
03/2009-03/2009
09/2009-09/2009
05/2008-05/2008
05/2008-05/2008
08/2009-08/2009
12/2008-12/2008
10/2007-10/2007
01/2010-01/2010
01/2008-01/2008
06/2008-06/2008
06/2008-06/2008
02/2010-02/2010
01/2008-01/2008
04/2006-06/2006
200901200912
02/2009-02/2009
11/2007-11/2007
08/2008-08/2008
05/2009-05/2009
01/2008-03/2008
08/2008-08/2008
11/2007-11/2007
04/2007-06/2007
09/2008-09/2008
01/2007-03/2007
12/2007-12/2007
09/2009-09/2009
12/2009-12/2009
01/2010-03/2010
07/2007-07/2007
12/2007-12/2007
04/2009-04/2009
04/2009-06/2009
10/2008-12/2008
02/2008-02/2008
10/2008-10/2008
06/2007-06/2007
01/2009-03/2009
07/2007-09/2007
04/2008-06/2008
04/2010-04/2010
04/2010-06/2010
10/2009-10/2009
04/2008-04/2008
03/2010-03/2010
07/2008-09/2008
06/2009-06/2009
04/2010-06/2010
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
Sayfa 1
Ver.Kod.
0015
0015
1084
0033
1084
1084
0033
0015
0033
0015
0015
1084
0015
1084
0015
1084
1084
0015
0015
1084
0015
0015
3080
1084
0015
1084
0015
0015
1084
3080
0015
1084
0015
0015
1084
0033
0010
3080
0015
1084
3080
0033
0015
1084
0033
3080
3080
0015
0015
1084
0033
3080
1084
3080
0033
0033
3080
3080
3080
3080
3080
0033
3080
3080
3080
3080
3080
0033
3080
1084
Takip Dosya No
20130523145000000014
20130523145000000021
20130523145000000030
20130523145000000044
20130523145000000022
20130523145000000006
20130523145000000003
20130523145000000052
20130523145000000058
20130523145000000040
20130523145000000008
20130523145000000015
20130523145000000051
20130523145000000008
20130523145000000037
20130523145000000016
20130523145000000011
20130523145000000025
20130523145000000011
20130523145000000021
20130523145000000015
20130523145000000042
20130523145000000034
20130523145000000041
20130523145000000009
20130523145000000009
20130523145000000039
20130523145000000016
20130523145000000025
20130523145000000049
20130523145000000005
20130523145000000010
20130523145000000010
20130523145000000050
20130523145000000005
20130523145000000029
20101216145000000033
20130523145000000033
20130523145000000026
20130523145000000012
20130523145000000036
20130523145000000054
20130523145000000012
20130523145000000026
20130523145000000002
20130523145000000013
20130523145000000001
20130523145000000027
20130523145000000041
20130523145000000043
20130523145000000057
20130523145000000022
20130523145000000027
20130523145000000035
20130523145000000045
20130523145000000059
20130523145000000006
20130523145000000014
20130523145000000021
20130523145000000044
20130523145000000003
20130523145000000055
20130523145000000052
20130523145000000058
20130523145000000040
20130523145000000008
20130523145000000051
20130523145000000056
20130523145000000037
20130523145000000048
Ver.As.Borç.Top.
1.884,86 TL
1.892,34 TL
1.892,53 TL
1.903,45 TL
1.923,31 TL
1.930,04 TL
1.945,80 TL
1.990,13 TL
1.990,14 TL
2.024,29 TL
2.032,77 TL
2.075,58 TL
2.078,67 TL
2.090,70 TL
2.146,04 TL
2.192,63 TL
2.218,38 TL
2.261,19 TL
2.326,57 TL
2.419,36 TL
2.431,84 TL
2.435,36 TL
2.450,79 TL
2.556,69 TL
2.587,83 TL
2.596,89 TL
2.617,93 TL
2.646,50 TL
2.664,81 TL
2.673,30 TL
2.673,83 TL
2.749,78 TL
2.810,20 TL
2.828,36 TL
2.950,57 TL
2.956,75 TL
3.213,52 TL
3.259,56 TL
3.341,82 TL
3.424,02 TL
3.569,70 TL
3.647,40 TL
3.687,69 TL
3.854,79 TL
3.986,13 TL
4.011,99 TL
4.196,70 TL
4.223,10 TL
4.236,44 TL
4.361,13 TL
4.598,12 TL
4.603,05 TL
4.765,77 TL
4.807,68 TL
4.938,50 TL
5.308,83 TL
5.368,68 TL
5.654,58 TL
5.677,02 TL
5.710,35 TL
5.837,40 TL
5.921,58 TL
5.970,39 TL
5.970,42 TL
6.072,87 TL
6.098,31 TL
6.236,01 TL
6.285,25 TL
6.438,12 TL
6.720,67 TL
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Vergi No
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010085808
0010093268
0010093268
0010093268
0010093268
0010093268
0010093268
0010093268
0010093268
0010093268
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
TC Kimlik No
Soyad Ad
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÖZSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
ABELA YEMEK HİZMETLERİ SAN.TİC.CE YÖN.A.
ABELA YEMEK HİZMETLERİ SAN.TİC.CE YÖN.A.
ABELA YEMEK HİZMETLERİ SAN.TİC.CE YÖN.A.
ABELA YEMEK HİZMETLERİ SAN.TİC.CE YÖN.A.
ABELA YEMEK HİZMETLERİ SAN.TİC.CE YÖN.A.
ABELA YEMEK HİZMETLERİ SAN.TİC.CE YÖN.A.
ABELA YEMEK HİZMETLERİ SAN.TİC.CE YÖN.A.
ABELA YEMEK HİZMETLERİ SAN.TİC.CE YÖN.A.
ABELA YEMEK HİZMETLERİ SAN.TİC.CE YÖN.A.
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
Adres
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRULGAZİ MAH MERKÜR SOK 18 PENDİK İSTANBUL
SAHRAYICEDİT MH. MÜMİNDERESİ C. 8 2 KADIKÖY İSTANBUL
SAHRAYICEDİT MH. MÜMİNDERESİ C. 8 2 KADIKÖY İSTANBUL
SAHRAYICEDİT MH. MÜMİNDERESİ C. 8 2 KADIKÖY İSTANBUL
SAHRAYICEDİT MH. MÜMİNDERESİ C. 8 2 KADIKÖY İSTANBUL
SAHRAYICEDİT MH. MÜMİNDERESİ C. 8 2 KADIKÖY İSTANBUL
SAHRAYICEDİT MH. MÜMİNDERESİ C. 8 2 KADIKÖY İSTANBUL
SAHRAYICEDİT MH. MÜMİNDERESİ C. 8 2 KADIKÖY İSTANBUL
SAHRAYICEDİT MH. MÜMİNDERESİ C. 8 2 KADIKÖY İSTANBUL
SAHRAYICEDİT MH. MÜMİNDERESİ C. 8 2 KADIKÖY İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
Sayfa 2
Ver.Dön.
10/2007-10/2007
07/2008-07/2008
11/2008-11/2008
07/2009-09/2009
11/2009-11/2009
05/2008-05/2008
08/2009-08/2009
12/2008-12/2008
01/2008-01/2008
12/2009-12/2009
06/2008-06/2008
02/2010-02/2010
04/2006-06/2006
10/2007-12/2007
11/2007-11/2007
01/2008-03/2008
08/2008-08/2008
04/2008-06/2008
04/2008-06/2008
04/2007-06/2007
04/2009-06/2009
10/2009-12/2009
12/2007-12/2007
09/2009-09/2009
01/2009-12/2009
01/2010-03/2010
04/2009-06/2009
04/2010-06/2010
10/2008-12/2008
04/2008-06/2008
04/2009-06/2009
07/2008-09/2008
07/2006-09/2006
01/2007-12/2007
10/2006-12/2006
01/2007-12/2007
07/2009-09/2009
01/2008-12/2008
12/2009-12/2009
01/2009-12/2009
04/2007-06/2007
10/2007-12/2007
01/2008-12/2008
04/2008-06/2008
04/2007-06/2007
10/2009-12/2009
01/2006-12/2006
04/2010-06/2010
04/2009-06/2009
07/2006-09/2006
01/2007-12/2007
10/2006-12/2006
01/2006-12/2006
01/2009-12/2009
04/2007-06/2007
01/2008-12/2008
01/2006-12/2006
200207200207
200202200202
200203200203
200206200206
200201200201
200205200205
200204200204
200111200111
200112200112
10/2008-10/2008
10/2008-10/2008
11/2008-11/2008
11/2008-11/2008
06/2008-06/2008
06/2008-06/2008
10/2008-12/2008
10/2008-10/2008
01/2008-12/2008
11/2008-11/2008
05/2008-05/2008
05/2008-05/2008
08/2008-08/2008
01/2008-12/2008
08/2008-08/2008
07/2008-07/2008
09/2008-09/2008
07/2008-07/2008
06/2008-06/2008
Ver.Kod.
3080
3080
3080
0033
3080
3080
3080
3080
3080
0015
3080
3080
3080
0033
3080
3080
3080
1084
0003
3080
1084
0033
3080
3080
1084
3080
3080
0003
3080
3080
0003
3080
0033
0010
0033
1084
3080
1084
3080
0010
0003
3080
0010
3080
1084
3080
0010
3080
3080
3080
3080
3080
1084
3080
3080
3080
3080
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
1084
0015
1084
0015
1084
0015
0033
3080
1084
3080
0015
1084
1084
0010
0015
1084
1084
0015
3080
Takip Dosya No
20130523145000000025
20130523145000000011
20130523145000000015
20130523145000000046
20130523145000000042
20130523145000000009
20130523145000000039
20130523145000000016
20130523145000000005
20130523145000000043
20130523145000000010
20130523145000000050
20130523145000000029
20130523145000000004
20130523145000000026
20130523145000000054
20130523145000000012
20130523145000000028
20130523145000000028
20130523145000000002
20130523145000000053
20130523145000000047
20130523145000000027
20130523145000000041
20130523145000000032
20130523145000000057
20130523145000000045
20130523145000000048
20130523145000000059
20130523145000000055
20130523145000000053
20130523145000000056
20130523145000000030
20130523145000000018
20130523145000000031
20130523145000000018
20130523145000000046
20130523145000000020
20130523145000000043
20130523145000000032
20130523145000000019
20130523145000000004
20130523145000000020
20130523145000000028
20130523145000000019
20130523145000000047
20130523145000000017
20130523145000000048
20130523145000000053
20130523145000000030
20130523145000000018
20130523145000000031
20130523145000000017
20130523145000000032
20130523145000000019
20130523145000000020
20130523145000000017
20090915146002540436
20090915146002540447
20090915146002540432
20090915146002540435
20090915146002540438
20090915146002540434
20090915146002540433
20090915146002540210
20090915146002540437
20130530145000000009
20130530145000000009
20130530145000000010
20130530145000000010
20130530145000000005
20130530145000000005
20130530145000000011
20130530145000000009
20130530145000000002
20130530145000000010
20130530145000000004
20130530145000000004
20130530145000000007
20130530145000000002
20130530145000000007
20130530145000000006
20130530145000000008
20130530145000000006
20130530145000000005
Ver.As.Borç.Top.
6.783,57 TL
6.979,71 TL
7.295,52 TL
7.304,84 TL
7.306,08 TL
7.763,49 TL
7.853,79 TL
7.939,50 TL
8.021,49 TL
8.083,65 TL
8.430,60 TL
8.485,08 TL
8.870,25 TL
9.826,10 TL
10.025,46 TL
10.942,20 TL
11.063,07 TL
11.434,10 TL
11.685,33 TL
11.958,39 TL
12.125,22 TL
12.543,30 TL
12.669,30 TL
12.709,32 TL
12.752,02 TL
13.794,36 TL
14.815,50 TL
15.906,90 TL
15.926,49 TL
17.764,74 TL
17.870,63 TL
18.855,75 TL
18.925,29 TL
19.475,55 TL
20.424,81 TL
20.517,49 TL
21.914,52 TL
22.442,54 TL
24.250,95 TL
26.511,48 TL
28.204,57 TL
29.478,30 TL
29.784,39 TL
35.055,99 TL
36.059,54 TL
37.629,90 TL
47.007,61 TL
47.720,70 TL
53.611,89 TL
56.775,87 TL
58.426,65 TL
61.274,43 TL
63.624,80 TL
79.534,44 TL
84.613,71 TL
89.353,17 TL
141.022,83 TL
2.616,97 TL
3.886,01 TL
4.870,86 TL
5.187,06 TL
5.857,42 TL
6.428,00 TL
6.494,36 TL
7.244,40 TL
8.976,54 TL
4.328,67 TL
4.927,34 TL
5.566,53 TL
6.522,00 TL
10.367,74 TL
10.595,54 TL
14.116,19 TL
14.782,02 TL
18.708,23 TL
19.566,00 TL
22.104,47 TL
22.181,84 TL
23.680,59 TL
24.828,44 TL
25.504,14 TL
29.139,94 TL
30.025,42 TL
30.561,03 TL
31.786,62 TL
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
Vergi No
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0040486690
0070012794
0080095129
0150213108
0150213108
0150213108
0150213108
0150213108
0160498250
0160498250
0160498250
0160498250
0160498250
0160498250
0160498250
0160498250
0180017904
0180017904
0180017904
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0180038465
0190057216
0190057216
0190057216
0190057216
0190057216
0210087280
0210087280
0210087280
0210087280
0210087280
0210087280
0210087280
0210087280
0210087280
0210087280
0210087280
0210087280
0250012373
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
TC Kimlik No
46201421640
46594196026
46594196026
46594196026
46594196026
46594196026
39625567834
39625567834
39625567834
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
22217299060
50107204672
50107204672
50107204672
50107204672
50107204672
62260203348
62260203348
62260203348
62260203348
62260203348
62260203348
62260203348
62260203348
62260203348
62260203348
62260203348
62260203348
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
Soyad Ad
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ACARLAR METAL MAM.VEİNŞ.SAN.VE TİC.LDT.Ş
ADA DENİZCİLİK NAKLİYAT VE TİC.LTD.ŞTİ.O
AGİN DEVRİM
AKBAŞ MUZAFFER
AKBAŞ MUZAFFER
AKBAŞ MUZAFFER
AKBAŞ MUZAFFER
AKBAŞ MUZAFFER
AKBULU TEKSTİL GIDA.İNŞ TUR SAN VE TİC L
AKBULU TEKSTİL GIDA.İNŞ TUR SAN VE TİC L
AKBULU TEKSTİL GIDA.İNŞ TUR SAN VE TİC L
AKBULU TEKSTİL GIDA.İNŞ TUR SAN VE TİC L
AKBULU TEKSTİL GIDA.İNŞ TUR SAN VE TİC L
AKBULU TEKSTİL GIDA.İNŞ TUR SAN VE TİC L
AKBULU TEKSTİL GIDA.İNŞ TUR SAN VE TİC L
AKBULU TEKSTİL GIDA.İNŞ TUR SAN VE TİC L
AKÇA MURAT KAMİL
AKÇA MURAT KAMİL
AKÇA MURAT KAMİL
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇAKAYA MURAT
AKÇEN ZİYA ÇETİN
AKÇEN ZİYA ÇETİN
AKÇEN ZİYA ÇETİN
AKÇEN ZİYA ÇETİN
AKÇEN ZİYA ÇETİN
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKDENİZ SUAT
AKGÜN HALI İNŞ.SN.TİC.LTD.ŞTİ.
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
Adres
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
AYDINTEPE MH.E-5 KAR AYOLU ÜZER.K.KES.MEV 0 0 TUZLA İSTANBUL
KAYIŞDAĞI C. METAL İŞ MERKEZİ 31 7 KADIKÖY İSTANBUL 000000
H.HALİL MH. KIZILAY CD. 2 10 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. GİTAŞ İŞHANI 7 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. GİTAŞ İŞHANI 7 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. GİTAŞ İŞHANI 7 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. GİTAŞ İŞHANI 7 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. GİTAŞ İŞHANI 7 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M HASKÖY SS 17 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M HASKÖY SS 17 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M HASKÖY SS 17 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M HASKÖY SS 17 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M HASKÖY SS 17 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M HASKÖY SS 17 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M HASKÖY SS 17 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M HASKÖY SS 17 / GEBZE KOCAELİ
ŞAİRZİYAPAŞA C. LALELİ ÇEŞME S. 16 31 KARAKÖY İSTANBUL 000000
ŞAİRZİYAPAŞA C. LALELİ ÇEŞME S. 16 31 KARAKÖY İSTANBUL 000000
ŞAİRZİYAPAŞA C. LALELİ ÇEŞME S. 16 31 KARAKÖY İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
DİKİLİTAŞ EMİRHAN C. 52 2 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
GAZETECİLER MAH K.KALEM SK 29 ESENTEPE İSTANBUL 000000
GAZETECİLER MAH K.KALEM SK 29 ESENTEPE İSTANBUL 000000
GAZETECİLER MAH K.KALEM SK 29 ESENTEPE İSTANBUL 000000
GAZETECİLER MAH K.KALEM SK 29 ESENTEPE İSTANBUL 000000
GAZETECİLER MAH K.KALEM SK 29 ESENTEPE İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
MERKEZ M. DEFNE S. 6 2 BAKIRKÖY İSTANBUL 000000
H HALİL MH İSMETPAŞA ALTINHAN 35 K3 GEBZE KOCAELİ
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
Sayfa 3
Ver.Dön.
09/2008-09/2008
10/2008-12/2008
05/2008-05/2008
01/2008-12/2008
08/2008-08/2008
07/2008-07/2008
09/2008-09/2008
200301200312
200907200907
200303200303
200305200305
200308200308
200306200306
200301200312
201107201109
201201201201
201109201109
201109201109
201112201112
201110201110
201111201111
201107201109
200707200709
200710200712
200906200906
200908200908
200909200909
200908200908
200911200911
200908200908
200908200908
200912200912
200910200910
200907200907
200911200911
200909200909
200909200909
200801200812
200911200911
200908200908
200909200909
200906200906
200910200910
200909200909
200910200910
200810200812
200610200610
200712200712
200801200812
200812200812
200902200902
200908200908
200801200812
200801200812
200812200812
200903200903
200910200910
200905200905
200907200907
200801200812
200904200904
200906200906
200801200812
200406200406
200811200811
200808200808
200509200509
200409200409
200204200206
200506200506
200910200910
200910200910
200605200605
200502200502
200902200902
200706200706
200607200609
200508200508
200304200304
200701200701
200512200512
200811200811
200404200406
199901199912
200807200807
Ver.Kod.
0015
3080
3080
3080
3080
3080
3080
9085
0015
0015
0015
0015
0015
0001
0033
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0033
0003
0003
0015
0071
0040
0040
0015
0015
0015
0071
0071
0015
0071
0015
0015
0010
0071
0071
0071
0071
0015
0071
0071
0032
0015
0015
0001
0015
0015
0015
0010
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0010
0003
0015
0015
0015
0003
0033
0015
9085
9085
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0003
0015
0033
0010
0015
Takip Dosya No
20130530145000000008
20130530145000000011
20130530145000000004
20130530145000000002
20130530145000000007
20130530145000000006
20130530145000000008
20090826145000000147
20091008145000000032
20100113145000000177
20100113145000000175
20100113145000000172
20100113145000000174
20100113145000000180
20120517145000000025
20120303145000000004
20111122145000000037
20111122145000000038
20120303145000000001
20111206145000000070
20120111145000000018
20111122145000000039
20130822145000000009
20130822145000000021
20130822145000000039
20130305145000000006
20130305145000000014
20130305145000000009
20130305145000000022
20130305145000000008
20130305145000000010
20130305145000000021
20130305145000000016
20130305145000000005
20130305145000000018
20130305145000000013
20130305145000000015
20130305145000000002
20130305145000000020
20130305145000000004
20130305145000000007
20130305145000000003
20130305145000000019
20130305145000000011
20130305145000000012
20120301145000000164
20120301145000000154
20120301145000000159
20120301145000000156
20120301145000000162
20130311145000000100
20130311145000000113
20130311145000000081
20130311145000000083
20130311145000000095
20130311145000000102
20130311145000000116
20130311145000000106
20130311145000000111
20130311145000000080
20130311145000000104
20130311145000000109
20111209145000000005
20131105145000000401
20131105145000000521
20131105145000000519
20131105145000000426
20131105145000000398
20131105145000000376
20131105145000000442
20131105145000000564
20131105145000000566
20131105145000000471
20131105145000000420
20131105145000000549
20131105145000000510
20131105145000000504
20131105145000000418
20131105145000000377
20131105145000000490
20131105145000000463
20131105145000000577
20131105145000000443
20131105145000000384
20131105145000000535
Ver.As.Borç.Top.
33.232,34 TL
42.348,57 TL
66.313,41 TL
74.485,32 TL
76.512,42 TL
91.683,09 TL
99.697,02 TL
3.998,40 TL
7.463,99 TL
2.001,85 TL
2.170,51 TL
2.255,92 TL
2.583,45 TL
24.385,26 TL
1.913,23 TL
2.022,93 TL
4.236,11 TL
5.012,50 TL
5.309,59 TL
5.572,30 TL
6.007,02 TL
30.397,49 TL
1.913,60 TL
1.923,80 TL
4.196,89 TL
3.278,74 TL
5.225,00 TL
7.235,00 TL
9.126,90 TL
10.042,39 TL
10.042,39 TL
10.949,28 TL
11.778,15 TL
12.428,26 TL
13.966,15 TL
16.472,54 TL
16.472,54 TL
20.503,90 TL
20.706,04 TL
27.822,22 TL
31.034,97 TL
33.445,97 TL
52.311,59 TL
66.457,55 TL
69.282,25 TL
39.821,25 TL
48.750,39 TL
102.669,95 TL
116.841,70 TL
134.012,68 TL
2.024,64 TL
2.136,72 TL
2.676,93 TL
2.676,93 TL
2.782,48 TL
3.991,06 TL
4.139,33 TL
7.432,64 TL
9.161,18 TL
11.306,20 TL
11.393,51 TL
15.698,71 TL
2.766,54 TL
1.828,55 TL
1.876,91 TL
1.895,13 TL
1.915,15 TL
2.032,45 TL
2.322,50 TL
2.683,81 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.796,34 TL
3.017,91 TL
3.044,00 TL
3.273,58 TL
3.298,89 TL
3.373,61 TL
3.420,40 TL
3.509,48 TL
3.759,03 TL
3.765,75 TL
4.228,57 TL
4.443,40 TL
4.455,18 TL
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
Vergi No
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0330316436
0350001166
0350338294
0350338294
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0400147520
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
TC Kimlik No
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
28132978066
18704770778
18704770778
Soyad Ad
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
ALPAY AYŞEGÜL
AKSER TURİZM VE TİCARET LTD ŞTİ
AKSOY AHMET
AKSOY AHMET
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AKTAŞ EMİNE
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
Adres
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
CAMİ M. OVA S. 3-A 9 TUZLA İSTANBUL 081700
ŞAŞKINBAKKAL KARAKOL SK.KULAN PSJ 2 KADIKÖY İSTANBUL 000000
SULTAN ORHAN MAH. KIŞLA CAD. 5 2 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. KIŞLA CAD. 5 2 GEBZE KOCAELİ
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
SÜTLÜCE MAH YENİ BAYIR SK 28 1 BEYOĞLU İSTANBUL
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 4
Ver.Dön.
200404200404
200910200910
200309200309
200501200501
200702200702
200307200307
200608200608
200601200601
200401200412
200401200412
200702200702
200307200309
200307200309
200903200903
200704200704
200308200308
200705200705
200311200311
200701200703
200908200908
200904200904
200604200604
200403200403
200201200212
200809200809
200603200603
200610200610
200301200312
200607200607
200612200612
200702200702
200310200310
200905200905
200901200901
200812200812
200801200812
200610200612
200907200907
200606200606
200601200603
200703200703
200407200407
200501200512
200602200602
200401200403
200701200712
200612200612
200609200609
200401200412
200601200612
200207200207
200801200812
200801200812
200109200109
200109200109
200102200102
200102200102
200108200108
200108200108
200110200110
200110200110
200101200101
200101200101
200101200112
200101200112
200101200103
200101200103
200105200105
200105200105
200106200106
200104200104
200111200111
200209200209
201101201112
201101201112
201101201112
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
30/11/2013
200206200206
200204200204
201107201109
08/2013-08/2013
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
9085
9085
0015
0033
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0033
0015
0015
0033
0015
0015
0010
0015
0033
0010
0015
0015
0010
0010
0040
0001
0001
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
3074
3074
0001
0001
0032
0032
0015
0015
0015
0015
0015
0015
4210
4210
4210
4210
4210
4210
4210
4210
0015
0015
0033
0015
Takip Dosya No
20131105145000000409
20131105145000000555
20131105145000000390
20131105145000000429
20131105145000000481
20131105145000000385
20131105145000000475
20131105145000000465
20131105145000000397
20131105145000000405
20131105145000000568
20131105145000000382
20131105145000000411
20131105145000000571
20131105145000000501
20131105145000000375
20131105145000000493
20131105145000000389
20131105145000000529
20131105145000000567
20131105145000000583
20131105145000000464
20131105145000000407
20131105145000000381
20131105145000000536
20131105145000000462
20131105145000000449
20131105145000000412
20131105145000000467
20131105145000000570
20131105145000000505
20131105145000000391
20131105145000000556
20131105145000000575
20131105145000000551
20131105145000000588
20131105145000000569
20131105145000000560
20131105145000000461
20131105145000000502
20131105145000000491
20131105145000000396
20131105145000000468
20131105145000000476
20131105145000000444
20131105145000000528
20131105145000000482
20131105145000000473
20131105145000000437
20131105145000000477
20090915146002588175
20100113145000000416
20090609145000005685
20090915146002549815
20090915146002549815
20090915146002549819
20090915146002549819
20090915146002549816
20090915146002549816
20090915146002549834
20090915146002549834
20090915146002549356
20090915146002549356
20090915146002549355
20090915146002549355
20090915146002549823
20090915146002549823
20090915146002549817
20090915146002549817
20090915146002549424
20090915146002549416
20090915146002549422
20090915146002549339
20120309145000000064
20120813145000004112
20121106145000000678
20130621145000002971
20130621145000002971
20130924145000000008
20131026145000000187
20131214145000000181
20090915146002549412
20090915146002549413
20120112145000000020
20131026145000000189
Ver.As.Borç.Top.
4.456,15 TL
4.458,90 TL
4.495,50 TL
4.545,16 TL
4.848,58 TL
5.024,25 TL
5.053,02 TL
5.118,11 TL
5.137,80 TL
5.137,80 TL
5.226,09 TL
5.665,40 TL
5.665,50 TL
5.807,56 TL
5.838,85 TL
5.962,80 TL
6.077,44 TL
6.084,25 TL
6.318,79 TL
6.483,49 TL
6.832,10 TL
6.907,47 TL
7.193,85 TL
7.316,70 TL
7.536,06 TL
8.274,63 TL
8.819,46 TL
9.366,80 TL
9.550,46 TL
10.292,59 TL
10.727,35 TL
11.489,10 TL
11.914,33 TL
12.011,13 TL
12.758,18 TL
13.737,79 TL
14.200,00 TL
14.420,99 TL
14.815,35 TL
15.205,29 TL
15.224,16 TL
15.350,05 TL
16.686,89 TL
21.505,48 TL
21.598,03 TL
22.576,44 TL
23.172,20 TL
25.403,03 TL
40.520,59 TL
67.578,04 TL
3.900,00 TL
2.380,68 TL
2.415,68 TL
2.181,85 TL
2.181,85 TL
2.907,85 TL
2.907,85 TL
6.833,65 TL
6.833,65 TL
9.671,53 TL
9.671,53 TL
9.837,50 TL
9.837,50 TL
16.538,40 TL
16.538,40 TL
20.947,39 TL
20.947,39 TL
66.245,47 TL
66.245,47 TL
1.827,12 TL
1.867,10 TL
1.978,91 TL
2.034,98 TL
2.075,35 TL
2.075,35 TL
2.075,35 TL
2.075,35 TL
2.075,35 TL
2.075,35 TL
2.075,35 TL
2.075,35 TL
2.137,52 TL
2.193,64 TL
2.265,12 TL
2.276,53 TL
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
Vergi No
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420018472
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0420348981
0450114398
0490062052
0490062052
0490062052
0490062052
0490062052
0490062052
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
TC Kimlik No
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
45502730376
32527817274
32527817274
32527817274
32527817274
32527817274
32527817274
Soyad Ad
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AK TIN NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ TİCLTD Ş
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKTEPE RIZA
AKYÜREK TAŞIMACILIKİNŞAAT TURZ.SAN.VE Tİ
ALBAYRAK BEDRİYE ÖZLEM
ALBAYRAK BEDRİYE ÖZLEM
ALBAYRAK BEDRİYE ÖZLEM
ALBAYRAK BEDRİYE ÖZLEM
ALBAYRAK BEDRİYE ÖZLEM
ALBAYRAK BEDRİYE ÖZLEM
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
Adres
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAP TAŞ OCAKLARI E5 KARAYOLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
ŞEHİTLER MH. KARADENİZ CD. 11 GÖLCÜK KOCAELİ 41650
MİMAR SİNAN MH.ANKAR A ASFALTI ÜZERİ BÖLG 109 KÖRFEZ KOCAELİ 41780
SUADİYE MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 77 2 KADIKÖY İSTANBUL
SUADİYE MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 77 2 KADIKÖY İSTANBUL
SUADİYE MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 77 2 KADIKÖY İSTANBUL
SUADİYE MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 77 2 KADIKÖY İSTANBUL
SUADİYE MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 77 2 KADIKÖY İSTANBUL
SUADİYE MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. 77 2 KADIKÖY İSTANBUL
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 5
Ver.Dön.
200208200208
200204200206
05/2013-05/2013
200811200811
201101201112
201101201112
200910200910
200910200910
200910200910
200910200910
200810200812
200304200304
200001200012
200301200312
07/2013-07/2013
201101201112
201101201112
199901199912
200910200910
200309200309
200307200307
201101201112
10/2013-10/2013
200307200309
09/2013-09/2013
201112201112
200308200308
200107200109
200201200212
201101201112
201206201206
200101200112
200907200909
201205201205
200812200812
200901200901
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200902200902
200903200903
200903200903
200903200903
200903200903
200903200903
200903200903
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200905200905
200905200905
200905200905
200905200905
200905200905
200905200905
200910200910
200201200212
200905200905
200801200812
200904200906
200901200903
200908200908
200907200909
200409200409
200405200405
200410200410
200404200404
200411200411
200406200406
200407200407
200410200412
200408200408
200401200412
Ver.Kod.
0015
0033
0015
0015
4215
4215
9085
9085
9085
9085
0033
0015
0010
9085
0015
4210
4210
0010
0015
0015
0015
4215
0015
0033
0015
0015
0015
0033
0010
4210
0015
0010
0033
0015
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
0015
0010
0003
0003
0015
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0015
3074
Takip Dosya No
20090915146002549319
20090915146002549333
20130924145000000011
20130621145000002986
20120726145000000001
20130213145000000230
20120112145000000012
20120112145000000013
20120112145000000012
20120112145000000013
20130621145000002985
20090915146002549342
20090915146002549427
20090826145000000086
20130924145000000016
20120726145000000002
20130213145000000229
20090915146002549320
20091228145000000027
20090915146002549407
20090915146002549337
20120112145000000014
20131214145000000184
20090915146002549336
20131214145000000183
20120309145000000067
20090915146002549327
20090915146002549349
20090915146002549326
20120112145000000015
20120813145000004115
20090915146002549409
20091228145000000025
20120726145000000015
20130327145000000001
20130327145000000002
20130327145000000003
20130327145000000004
20130327145000000005
20130327145000000006
20130327145000000007
20130327145000000008
20130327145000000009
20130327145000000010
20130327145000000011
20130327145000000012
20130327145000000013
20130327145000000014
20130327145000000015
20130327145000000016
20130327145000000017
20130327145000000018
20130327145000000019
20130327145000000020
20130327145000000021
20130327145000000022
20130327145000000023
20130327145000000024
20130327145000000025
20130327145000000026
20130327145000000027
20130327145000000028
20130327145000000029
20130327145000000030
20130327145000000031
20130327145000000032
20130327145000000033
20130327145000000034
20090826145000000025
20131105145000000016
20131105145000000010
20131105145000000011
20131105145000000003
20131105145000000001
20131105145000000015
20120325145000002717
20120325145000002719
20120325145000002724
20120325145000002716
20120325145000002720
20120325145000002725
20120325145000002726
20120325145000002723
20120325145000002734
20120325145000002730
Ver.As.Borç.Top.
2.312,11 TL
2.322,54 TL
2.331,76 TL
2.615,48 TL
2.637,70 TL
2.637,70 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
3.056,09 TL
3.425,70 TL
3.614,54 TL
3.998,40 TL
4.145,00 TL
4.150,70 TL
4.150,70 TL
4.453,30 TL
4.458,90 TL
4.504,15 TL
5.032,90 TL
5.275,52 TL
5.593,40 TL
5.678,51 TL
5.924,50 TL
5.926,58 TL
5.971,10 TL
6.648,63 TL
7.340,66 TL
8.301,56 TL
12.973,30 TL
19.738,23 TL
20.033,61 TL
25.244,96 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.514,85 TL
2.091,78 TL
2.124,56 TL
2.255,18 TL
2.474,48 TL
2.542,16 TL
2.546,82 TL
2.193,59 TL
2.830,32 TL
3.540,00 TL
3.552,08 TL
5.544,87 TL
6.027,78 TL
6.688,68 TL
7.415,26 TL
7.688,40 TL
8.428,91 TL
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
Vergi No
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
0510117133
0510219947
0540031729
0540031729
0540031729
0540031729
0540031729
0540031729
0540031729
0540031729
0540031729
0540031729
0540031729
0540031729
0540031729
0540066038
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540426746
0540429129
0540429129
0540429129
0540429129
0540429129
0540429129
0540429129
0540429129
0590058415
0590058415
0590058415
0640028796
0640028796
0640028796
0640028796
0640038798
0680223322
0680223322
0680223322
0680223322
0680223322
0680223322
0680223322
0680223322
0680223322
0680223322
0750111157
0750111157
0750111157
0800020712
0800020712
0800020712
0800020712
0800020712
0800020712
0800020712
0800020712
0800020712
0800020712
0800020712
0800020712
0800020712
0850294558
TC Kimlik No
30604518298
30604518298
30604518298
30604518298
30604518298
30604518298
30604518298
30604518298
30604518298
30604518298
30604518298
30604518298
30604518298
30622517624
35510332822
35510332822
35510332822
30791445698
30791445698
30791445698
30791445698
56341491878
38509783384
38509783384
38509783384
38509783384
38509783384
38509783384
38509783384
38509783384
38509783384
38509783384
38509783384
38509783384
38509783384
Soyad Ad
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALFEN METAL DÖKÜM VEMAKİNA SANAYİ TİCARE
ALG LOJİSTİK KARGO HİZM.NAKL.ORGN.PETROL
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA MUSTAFA
ALKAYA FERİDE
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKE MAKİNE METALURJİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN.T
ALKAN İZOLASYON NALBURİYE DEMİR ÇELİK İN
ALKAN İZOLASYON NALBURİYE DEMİR ÇELİK İN
ALKAN İZOLASYON NALBURİYE DEMİR ÇELİK İN
ALKAN İZOLASYON NALBURİYE DEMİR ÇELİK İN
ALKAN İZOLASYON NALBURİYE DEMİR ÇELİK İN
ALKAN İZOLASYON NALBURİYE DEMİR ÇELİK İN
ALKAN İZOLASYON NALBURİYE DEMİR ÇELİK İN
ALKAN İZOLASYON NALBURİYE DEMİR ÇELİK İN
ALTAN AHMET
ALTAN AHMET
ALTAN AHMET
ALTINSOY NİZAMETTİN
ALTINSOY NİZAMETTİN
ALTINSOY NİZAMETTİN
ALTINSOY NİZAMETTİN
ALTINÖZ GIDA VE SOSYAL HİZ.SAN.TİC.LTD.Ş
ALÜMİNYUM METALURJİMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT
ALÜMİNYUM METALURJİMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT
ALÜMİNYUM METALURJİMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT
ALÜMİNYUM METALURJİMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT
ALÜMİNYUM METALURJİMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT
ALÜMİNYUM METALURJİMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT
ALÜMİNYUM METALURJİMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT
ALÜMİNYUM METALURJİMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT
ALÜMİNYUM METALURJİMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT
ALÜMİNYUM METALURJİMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞT
ARICAN SERHAT
ARICAN SERHAT
ARICAN SERHAT
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARPACI HASAN
ARTENON YILMAZ İNŞ.TAAH.DOĞ.ISICAM SAN.T
Adres
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M ATATÜRK C 3 4 GEBZE KOCAELİ
AHİ EVRAN M SANAYİ SİTESİ 228/1 11 / SİNCAN ANKARA
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
SÜTLÜCE M. BİNEKTAŞI S. 8 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
BAHÇE MAH. AŞAĞI EMBİYABEY SK. 4 2 KEMALİYE ERZİNCAN
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD.ARI SK. 63 A GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH. AŞIROĞLU CAD. 59 55 DARICA KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH. AŞIROĞLU CAD. 59 55 DARICA KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH. AŞIROĞLU CAD. 59 55 DARICA KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH. AŞIROĞLU CAD. 59 55 DARICA KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH. AŞIROĞLU CAD. 59 55 DARICA KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH. AŞIROĞLU CAD. 59 55 DARICA KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH. AŞIROĞLU CAD. 59 55 DARICA KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH. AŞIROĞLU CAD. 59 55 DARICA KOCAELİ
K KARABEKİR MAH Y EMRE CD 16 0 GEBZE KOCAELİ 41400
K KARABEKİR MAH Y EMRE CD 16 0 GEBZE KOCAELİ 41400
K KARABEKİR MAH Y EMRE CD 16 0 GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SULTAN SELİM MAH. MEVLANA CAD. 164 10 KÖRFEZ KOCAELİ
YAVUZ SULTAN SELİM MAH. MEVLANA CAD. 164 10 KÖRFEZ KOCAELİ
YAVUZ SULTAN SELİM MAH. MEVLANA CAD. 164 10 KÖRFEZ KOCAELİ
YAVUZ SULTAN SELİM MAH. MEVLANA CAD. 164 10 KÖRFEZ KOCAELİ
Z KUYU MAH YENİ CAMİİ KARŞISI 2 0 GEBZE KOCAELİ 41400
ABDİ İPEKÇİ MH. DARICA CD. 20 14 GEBZE KOCAELİ
ABDİ İPEKÇİ MH. DARICA CD. 20 14 GEBZE KOCAELİ
ABDİ İPEKÇİ MH. DARICA CD. 20 14 GEBZE KOCAELİ
ABDİ İPEKÇİ MH. DARICA CD. 20 14 GEBZE KOCAELİ
ABDİ İPEKÇİ MH. DARICA CD. 20 14 GEBZE KOCAELİ
ABDİ İPEKÇİ MH. DARICA CD. 20 14 GEBZE KOCAELİ
ABDİ İPEKÇİ MH. DARICA CD. 20 14 GEBZE KOCAELİ
ABDİ İPEKÇİ MH. DARICA CD. 20 14 GEBZE KOCAELİ
ABDİ İPEKÇİ MH. DARICA CD. 20 14 GEBZE KOCAELİ
ABDİ İPEKÇİ MH. DARICA CD. 20 14 GEBZE KOCAELİ
YAYLA MAH. DOĞANAY SK. 23 2 TUZLA İSTANBUL
YAYLA MAH. DOĞANAY SK. 23 2 TUZLA İSTANBUL
YAYLA MAH. DOĞANAY SK. 23 2 TUZLA İSTANBUL
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
DEMİRCİLER SANAYİ KOCAELİ S. 24 SELÇUKLU KONYA 000000
S.ORHAN M İLYASBEY C 41 0 GEBZE KOCAELİ 041400
Sayfa 6
Ver.Dön.
200401200401
200407200409
200401200403
200504200506
200301200312
200412200412
200401200412
200904200906
200910200910
200504200506
200904200904
200908200908
200901200901
200903200903
200501200503
200906200906
200905200905
200905200905
200911200911
200909200909
200501200512
200501200512
201104201106
201005201005
201007201009
201107201109
201004201006
201110201112
201201201203
200909200909
201004201006
201004201006
201104201104
201105201105
201110201112
201004201006
201107201107
201104201106
201103201103
201004201006
201104201104
201104201106
201007201009
201010201012
201001201012
201011201011
201112201112
201104201104
201105201105
201012201012
199801199812
200001200012
199901199912
200408200408
200510200510
200612200612
200907200907
199901199912
200110200112
200101200103
200008200008
200306200306
200106200106
200104200104
200101200112
200105200105
200212200212
200005200005
200206200206
200201200212
200101200112
200301200303
200201200212
200205200207
200211200211
200201200201
200207200207
200301200301
200304200304
200303200303
200302200302
200208200208
200209200209
200208200210
200901200912
Ver.Kod.
0015
0033
0033
0003
3074
0015
0010
0033
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0010
0003
0015
0003
0003
0033
0003
0003
0015
0033
0033
0015
0015
0033
0033
0015
0033
0015
0033
0015
0033
0003
0003
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0001
0001
0001
0015
0015
0015
0015
0010
0033
0033
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0001
0001
0033
0010
0003
0015
3074
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
9034
Takip Dosya No
20120325145000002733
20120325145000002721
20120325145000002718
20120325145000002729
20091119145000000005
20120325145000002722
20120325145000002732
20091120145000000036
20120227145000000057
20120222145000000009
20120227145000000036
20120227145000000050
20120227145000000023
20120227145000000031
20120222145000000008
20120227145000000043
20120227145000000039
20120227145000000040
20120227145000000062
20120227145000000053
20120222145000000012
20120305145000000004
20110928145000000146
20111213145000000085
20111213145000000094
20111206145000000166
20111213145000000093
20120301145000000335
20120430145000000034
20091227145000000149
20111213145000000096
20111213145000000102
20110928145000000143
20110928145000000145
20121106145000002780
20111213145000000107
20110928145000000148
20121106145000002778
20130213145000000181
20111213145000000103
20130213145000000180
20111010145000000001
20120302145000000346
20110704145000000114
20110704145000000122
20120302145000000349
20120302145000000356
20110704145000000124
20111206145000000170
20110704145000000115
20090915146002550852
20090915146002550853
20090915146002550851
20130412145000000057
20130412145000000068
20130412145000000082
20130412145000000110
20090915146002550875
20090915146002551884
20090915146002582216
20090915146002551907
20090915146002582218
20090915146002551915
20090915146002551887
20090915146002551876
20090915146002551913
20090915146002551905
20090915146002551906
20090915146002549922
20090915146002549912
20090915146002549911
20131104145000000090
20131104145000000086
20131104145000000093
20131104145000000099
20131104145000000087
20131104145000000085
20131104145000000080
20131104145000000082
20131104145000000083
20131104145000000084
20131104145000000089
20131104145000000097
20131104145000000094
20090811145000000023
Ver.As.Borç.Top.
8.788,17 TL
10.665,57 TL
13.728,76 TL
25.767,34 TL
40.000,00 TL
47.468,36 TL
71.171,52 TL
13.801,51 TL
1.958,20 TL
2.071,46 TL
2.386,64 TL
2.565,16 TL
2.665,49 TL
2.762,32 TL
2.901,72 TL
3.072,19 TL
4.536,94 TL
4.536,94 TL
4.870,84 TL
4.933,42 TL
27.932,00 TL
6.983,01 TL
2.092,80 TL
2.127,79 TL
2.214,99 TL
2.466,26 TL
2.531,11 TL
2.616,59 TL
2.616,59 TL
2.622,17 TL
2.985,50 TL
2.985,50 TL
3.004,30 TL
4.978,90 TL
5.343,30 TL
7.031,07 TL
11.701,90 TL
16.566,55 TL
18.550,83 TL
21.384,70 TL
36.432,07 TL
157.800,33 TL
1.836,45 TL
2.640,31 TL
2.884,90 TL
3.438,32 TL
3.713,96 TL
4.474,03 TL
4.559,36 TL
5.752,88 TL
4.177,11 TL
4.873,89 TL
6.555,66 TL
2.074,80 TL
2.110,02 TL
2.346,88 TL
3.892,30 TL
4.666,92 TL
2.501,38 TL
2.807,93 TL
3.361,11 TL
4.037,01 TL
6.460,91 TL
6.993,11 TL
9.692,72 TL
15.012,78 TL
16.386,43 TL
31.179,56 TL
2.464,50 TL
15.260,11 TL
23.949,04 TL
1.921,60 TL
3.013,65 TL
10.395,75 TL
24.166,87 TL
26.000,00 TL
29.447,45 TL
32.506,75 TL
43.492,00 TL
45.274,80 TL
45.863,80 TL
82.170,80 TL
83.752,90 TL
174.222,75 TL
1.893,00 TL
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
Vergi No
0860149767
0860149767
0860149767
0860149767
0860149767
0860149767
0860149767
0860149767
0860149767
0860149767
0860149767
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0900041054
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0910346036
0920028615
0920028615
0920028615
0920028615
0920028615
0920028615
0920028615
0920028615
0920028615
0930031434
0930031434
0930031434
0930041599
0930041599
0930041599
0930041599
0930041599
0930041599
0930041599
0930041599
0930041599
0930041599
0930041599
0930041599
0940122716
0940122716
0990346207
0990346207
0990346207
0990346262
0990346263
1020162132
TC Kimlik No
38614832038
38614832038
38614832038
38614832038
38614832038
38614832038
38614832038
38614832038
38614832038
16114529122
16114529122
16114529122
33268651240
33268651240
33268651240
33268651240
33268651240
51391793132
Soyad Ad
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
AS COŞKUNLAR MOTORLUARAÇLAR İTH.İHR.SAN.
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
YONCA SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
AŞBANK YEMEK HİZM.GIDA TURİZM İNŞ.NASAN.
ATA AHMET OĞUZ
ATA AHMET OĞUZ
ATA AHMET OĞUZ
ATA AHMET OĞUZ
ATA AHMET OĞUZ
ATA AHMET OĞUZ
ATA AHMET OĞUZ
ATA AHMET OĞUZ
ATA AHMET OĞUZ
ATAGÜR AHMET
ATAGÜR AHMET
ATAGÜR AHMET
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATABERK ENDÜSTRİ KİMYA SANNAKLİYAT VE Tİ
ATAK HAZIR YEMEK VESERV HİZ.TUR.NAKİNŞ.S
ATAK HAZIR YEMEK VESERV HİZ.TUR.NAKİNŞ.S
ATAYURT İLHAN
ATAYURT İLHAN
ATAYURT İLHAN
ATAYURT İLHAN
ATAYURT İLHAN
ATİK RAMAZAN
Adres
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CAD. 61 B DARICA KOCAELİ
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
SIRA SÖĞÜTLER MAH. İSTANBUL CAD. 55 Gebze Kocaeli
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON HASANAĞA 19 GEBZE KOCAELİ
UÇBAĞLAR M. 54 MERKEZ MALATYA 000000
UÇBAĞLAR M. 54 MERKEZ MALATYA 000000
UÇBAĞLAR M. 54 MERKEZ MALATYA 000000
UÇBAĞLAR M. 54 MERKEZ MALATYA 000000
UÇBAĞLAR M. 54 MERKEZ MALATYA 000000
UÇBAĞLAR M. 54 MERKEZ MALATYA 000000
UÇBAĞLAR M. 54 MERKEZ MALATYA 000000
UÇBAĞLAR M. 54 MERKEZ MALATYA 000000
UÇBAĞLAR M. 54 MERKEZ MALATYA 000000
SOĞANLIK SAPAĞI YALNIZ SELVİ CD. 1 1 KARTAL İSTANBUL 000000
SOĞANLIK SAPAĞI YALNIZ SELVİ CD. 1 1 KARTAL İSTANBUL 000000
SOĞANLIK SAPAĞI YALNIZ SELVİ CD. 1 1 KARTAL İSTANBUL 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
DENİZ M. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1 DERİNCE KOCAELİ 000000
S. ORHAN SOS. TESİSLER 0 GEBZE KOCAELİ
S. ORHAN SOS. TESİSLER 0 GEBZE KOCAELİ
YOK HACI İMAM S. 1 1 HALICIOĞLU İSTANBUL 000000
YOK HACI İMAM S. 1 1 HALICIOĞLU İSTANBUL 000000
YOK HACI İMAM S. 1 1 HALICIOĞLU İSTANBUL 000000
YOK HACI İMAM S. 1 1 HALICIOĞLU İSTANBUL 000055
YOK HACI İMAM S. 1 1 HALICIOĞLU İSTANBUL 000056
OSMAN YILMAZ MAH. 635. SK. 20 14 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 7
Ver.Dön.
200812200812
200612200612
200902200902
200902200902
200902200902
200612200612
200902200902
200801200801
200801200801
200601200612
200612200612
03/2009-03/2009
09/2008-09/2008
09/2008-09/2008
03/2008-03/2008
03/2008-03/2008
03/2008-03/2008
12/2008-12/2008
08/2008-08/2008
03/2009-03/2009
11/2008-11/2008
11/2008-11/2008
03/2009-03/2009
11/2008-11/2008
04/2009-04/2009
04/2008-04/2008
04/2008-04/2008
04/2009-04/2009
01/2008-12/2008
01/2007-12/2007
01/2007-12/2007
10/2008-12/2008
01/2008-12/2008
04/2008-04/2008
01/2007-12/2007
04/2009-04/2009
11/2006-11/2006
11/2006-11/2006
200504200504
200503200503
200501200503
11/2006-11/2006
200504200506
200505200505
12/2007-12/2007
200501200512
200504200504
200503200503
12/2006-12/2006
12/2006-12/2006
200505200505
200501200512
12/2006-12/2006
200909200909
200905200905
200905200905
200907200907
200911200911
200910200910
200906200906
200908200908
200909200909
200707200709
200710200712
200801200812
201208201208
01/2012-12/2012
10/2013-12/2013
201207201207
201207201207
200901200903
201208201208
201110201112
03/2013-03/2013
201101201112
200901200912
04/2013-04/2013
200512200512
200512200512
200904200906
200904200904
200801200812
01/2009-12/2009
01/2009-12/2009
200911200911
Ver.Kod.
0003
3074
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
1084
3080
3080
0015
3080
1084
3080
3080
0015
1084
0015
3080
3080
1084
0003
1084
0003
1084
0010
1084
0033
0010
3080
3080
3080
3080
0015
0015
0015
0033
1084
0033
0015
3074
0010
0015
0015
0015
3080
0015
0010
1084
0003
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0003
0010
0015
0010
0033
0015
0015
0033
0015
0033
0015
0010
0010
0015
0003
0015
0032
0015
0001
0001
0001
0015
Takip Dosya No
20090301145000000044
20120325145000001087
20130621145000006716
20120325145000001085
20120325145000001085
20120325145000001088
20090328145000000025
20110105145000000037
20110105145000000035
20120325145000001086
20110105145000000034
20130409145000000003
20130409145000000009
20130409145000000010
20130409145000000012
20130409145000000012
20130409145000000012
20130409145000000006
20130409145000000011
20130409145000000003
20130409145000000007
20130409145000000007
20130409145000000003
20130409145000000007
20130409145000000016
20130409145000000014
20130409145000000014
20130409145000000016
20130621145000004664
20130409145000000015
20130409145000000015
20130409145000000018
20130621145000004664
20130409145000000014
20130409145000000015
20130409145000000016
20130213145000000417
20130213145000000417
20120327145000000460
20120327145000000459
20120327145000000444
20130213145000000417
20120327145000000457
20120327145000000445
20130414145000000218
20120327145000000452
20100114145000000410
20100114145000000409
20130213145000000418
20130213145000000418
20100114145000000411
20100114145000000406
20130213145000000418
20120618145000000072
20120618145000000049
20120618145000000050
20120618145000000062
20120618145000000083
20120618145000000078
20120618145000000057
20120618145000000066
20120618145000000073
20140217145000000008
20140217145000000030
20140217145000000039
20130621145000004545
20130621145000004534
20140401145000000072
20121023145000000003
20121023145000000004
20120301145000000109
20121106145000004078
20120301145000000122
20130621145000004538
20120517145000000042
20120301145000000085
20130621145000004536
20120327145000000842
20120327145000000843
20091008145000000082
20090609145000008156
20091008145000000078
20120302145000000481
20120302145000000481
20131007145010000061
Ver.As.Borç.Top.
2.273,78 TL
4.390,19 TL
5.298,72 TL
11.144,21 TL
11.144,21 TL
24.152,37 TL
28.020,79 TL
40.340,65 TL
40.549,84 TL
54.567,23 TL
66.056,31 TL
1.898,82 TL
2.025,00 TL
2.025,00 TL
2.049,41 TL
2.049,41 TL
2.159,05 TL
2.160,00 TL
2.511,00 TL
2.520,00 TL
2.611,71 TL
3.060,00 TL
3.780,00 TL
4.590,00 TL
28.524,28 TL
31.767,06 TL
32.672,42 TL
39.154,81 TL
49.171,92 TL
52.945,09 TL
55.777,65 TL
58.732,21 TL
65.258,02 TL
95.301,18 TL
158.835,27 TL
176.196,65 TL
1.804,24 TL
1.804,24 TL
2.030,40 TL
2.160,47 TL
2.422,02 TL
2.597,20 TL
3.758,10 TL
3.780,00 TL
4.130,47 TL
4.773,08 TL
6.257,00 TL
6.743,15 TL
10.077,74 TL
10.077,74 TL
11.482,90 TL
12.632,22 TL
14.254,96 TL
2.144,20 TL
3.384,43 TL
6.001,55 TL
6.517,31 TL
7.005,85 TL
11.882,87 TL
13.972,98 TL
14.826,61 TL
15.583,88 TL
1.895,90 TL
2.182,49 TL
2.988,91 TL
1.840,50 TL
1.866,43 TL
2.157,95 TL
2.468,70 TL
2.494,03 TL
3.399,20 TL
3.703,84 TL
5.417,46 TL
8.520,92 TL
10.233,78 TL
10.843,40 TL
61.020,29 TL
2.397,07 TL
2.427,45 TL
2.028,07 TL
2.116,47 TL
4.726,12 TL
3.967,32 TL
3.967,31 TL
2.421,12 TL
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
Vergi No
1020162132
1020162132
1020162132
1020162132
1030302034
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987188
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1040987782
1050067103
1060630994
1060630994
1060630994
1060630994
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1090409677
1110064547
1110064547
1110064547
1110550785
1120036449
TC Kimlik No
51391793132
51391793132
51391793132
51391793132
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24368691076
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
24350691640
34297236040
34297236040
34297236040
34297236040
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
16691968444
69181203044
69181203044
69181203044
51133169942
Soyad Ad
ATİK RAMAZAN
ATİK RAMAZAN
ATİK RAMAZAN
ATİK RAMAZAN
ATS METAL MEKANİK TESİSAT TURİZM TAASAN.
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI CANER
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVCI HAKKI
AVLANLAR FATMA
AY RAMAZAN
AY RAMAZAN
AY RAMAZAN
AY RAMAZAN
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDAR ATİLLA
AYDIN ÇETİN
AYDIN ÇETİN
AYDIN ÇETİN
AYDIN BÜLENT
AYDIN HARUN
Adres
OSMAN YILMAZ MAH. 635. SK. 20 14 GEBZE KOCAELİ
OSMAN YILMAZ MAH. 635. SK. 20 14 GEBZE KOCAELİ
OSMAN YILMAZ MAH. 635. SK. 20 14 GEBZE KOCAELİ
OSMAN YILMAZ MAH. 635. SK. 20 14 GEBZE KOCAELİ
YENİKENT MAH. MUTLUKENT FIRTINA 5 2 GEBZE KOCAELİ
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORTA MAH. LADİN SK. 22 1 PENDİK İSTANBUL
ORHANTEPE M. ŞEN S. 14 13 KARTAL İSTANBUL 003400
DUTLUK MAH. 1038 SK. 83 A MAMAK ANKARA 06000
DUTLUK MAH. 1038 SK. 83 A MAMAK ANKARA 06000
DUTLUK MAH. 1038 SK. 83 A MAMAK ANKARA 06000
DUTLUK MAH. 1038 SK. 83 A MAMAK ANKARA 06000
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
CUMHURİYET MAH TOKATLI REŞİT SK 40 MERKEZ KİLİS
ANAF CD 941 SK 2 101 İZMİR 000000
ANAF CD 941 SK 2 101 İZMİR 000000
ANAF CD 941 SK 2 101 İZMİR 000000
ESENYURT ARDIÇLI MAH.726.SK 33 ESENYURT İSTANBUL
ARAPÇEŞME MAH. 1078/1 SOK. 4 3 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 8
Ver.Dön.
200905200905
200907200907
200801200812
200906200906
200901200912
200909200909
201004201004
201006201006
201003201003
201005201005
201004201006
201002201002
200910200910
201001201001
200912200912
200911200911
201001201003
200910200912
200901200912
201006201006
11/2011-11/2011
05/2010-05/2010
03/2010-03/2010
04/2010-04/2010
06/2010-06/2010
01/2009-12/2009
01/2009-12/2009
01/2009-12/2009
01/2010-01/2010
02/2010-02/2010
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
10/2011-10/2011
11/2011-11/2011
05/2010-05/2010
03/2010-03/2010
04/2010-04/2010
04/2010-06/2010
01/2010-01/2010
01/2010-12/2010
02/2010-02/2010
01/2010-03/2010
10/2011-10/2011
10/2009-12/2009
10/2011-12/2011
01/2009-12/2009
01/2010-12/2010
01/2010-12/2010
04/2010-06/2010
01/2011-12/2011
01/2010-03/2010
01/2010-12/2010
200904200906
200810200810
200807200809
200809200809
200801200812
200910200910
200901200901
200907200909
200901200912
200901200912
200902200902
201002201002
200912200912
201001201001
200904200904
200909200909
200903200903
200901200903
200911200911
200905200905
201001201003
200910200910
200908200908
200906200906
200907200907
200910200912
200907200909
200904200906
200907200909
200911200911
200910200910
200910200910
199901199912
Ver.Kod.
0015
0015
0010
0015
9034
0015
0015
0015
0015
0015
0032
0015
0015
0015
0015
0015
0032
0032
0001
0015
0015
0015
0015
0015
3080
1084
0001
0001
0015
0015
0001
0001
0015
3080
3080
3080
3080
0032
3080
1084
3080
0032
3080
3080
3080
3080
0001
0001
3080
3080
3080
3080
0003
0015
0033
0015
0010
0015
0015
0032
0001
0001
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0032
0015
0015
0032
0015
0015
0015
0015
0032
0032
0032
0032
0015
0015
0015
0001
Takip Dosya No
20131007145010000076
20131007145010000058
20131007145010000070
20131007145010000060
20090829145010000097
20130213145010000114
20130213145010000109
20130213145010000106
20130213145010000104
20130213145010000111
20130213145010000112
20130213145010000105
20130213145010000115
20130213145010000110
20130213145010000108
20130213145010000107
20130213145010000101
20130213145010000103
20130213145010000102
20100902145010000027
20130409145010000040
20130409145010000078
20130409145010000080
20130409145010000079
20130409145010000077
20130409145010000083
20130409145010000083
20130409145010000083
20130409145010000082
20130409145010000081
20130409145010000037
20130409145010000037
20130409145010000042
20130409145010000040
20130409145010000078
20130409145010000080
20130409145010000079
20130409145010000060
20130409145010000082
20130409145010000069
20130409145010000081
20130409145010000062
20130409145010000042
20130409145010000084
20130409145010000086
20130409145010000083
20130409145010000069
20130409145010000069
20130409145010000060
20130409145010000037
20130409145010000062
20130409145010000069
20090911145010000006
20130315145010000069
20130315145010000073
20130315145010000068
20130315145010000067
20091228145010000051
20111206145010000049
20091228145010000050
20111206145010000032
20100427145010000010
20111206145010000050
20111206145010000063
20111206145010000060
20111206145010000062
20111206145010000052
20111206145010000057
20111206145010000051
20111206145010000045
20111206145010000059
20111206145010000053
20111206145010000061
20111206145010000058
20111206145010000056
20111206145010000054
20111206145010000055
20111206145010000048
20111206145010000047
20111206145010000046
20100213145010000015
20100114145010000110
20100114145010000109
20091228145010000004
20090915146002586661
Ver.As.Borç.Top.
2.436,16 TL
3.263,18 TL
3.904,47 TL
4.585,27 TL
2.842,00 TL
2.881,97 TL
3.468,89 TL
5.450,82 TL
11.096,27 TL
12.023,57 TL
20.475,76 TL
20.678,59 TL
21.518,61 TL
23.563,47 TL
37.406,27 TL
40.085,66 TL
51.288,50 TL
65.770,08 TL
166.285,96 TL
1.846,64 TL
1.956,28 TL
2.035,86 TL
2.093,18 TL
2.222,27 TL
2.506,38 TL
2.551,32 TL
2.764,16 TL
2.764,16 TL
2.791,49 TL
3.283,35 TL
4.055,52 TL
4.055,52 TL
4.061,89 TL
5.868,84 TL
6.107,58 TL
6.279,54 TL
6.666,81 TL
7.734,99 TL
8.374,47 TL
9.682,67 TL
9.850,05 TL
10.428,29 TL
12.185,67 TL
13.546,77 TL
15.389,34 TL
16.584,96 TL
18.200,49 TL
18.200,50 TL
23.204,97 TL
24.333,12 TL
31.284,87 TL
109.202,97 TL
3.883,81 TL
2.303,24 TL
11.125,27 TL
88.883,37 TL
101.648,01 TL
2.141,46 TL
2.709,51 TL
2.854,97 TL
6.376,88 TL
6.415,34 TL
10.885,71 TL
13.629,85 TL
22.173,42 TL
22.504,26 TL
22.744,63 TL
24.501,35 TL
28.424,04 TL
32.811,30 TL
35.693,50 TL
39.179,90 TL
39.783,34 TL
40.607,56 TL
41.148,48 TL
45.794,66 TL
49.705,57 TL
62.419,60 TL
81.651,33 TL
81.691,28 TL
3.198,97 TL
13.910,30 TL
33.835,95 TL
3.666,82 TL
2.151,20 TL
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
Vergi No
1120036449
1150071621
1150071621
1150071621
1150071621
1150071621
1150071621
1150071621
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1150090779
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1200056836
1220384334
1220384334
1220384334
1220384334
1220384334
1230005886
1230005886
1230005886
1230005886
1230005886
1230005886
1230005886
1230005886
1230005886
1230005886
1230005886
1230005886
1230006064
1260286030
1260286030
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1270377632
1280321144
1290352778
1310251460
1310251460
1390358975
1390358975
1390358975
1390358975
TC Kimlik No
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
61165146088
33907834928
27958267972
27958267972
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
15446268006
49543709438
35303101130
35303101130
64447355086
64447355086
64447355086
64447355086
Soyad Ad
AYDIN HARUN
AYDIN ORTHARUN
AYDIN ORTHARUN
AYDIN ORTHARUN
AYDIN ORTHARUN
AYDIN ORTHARUN
AYDIN ORTHARUN
AYDIN ORTHARUN
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYDIN İNŞAAT SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYGÜN YILMAZ
AYKAN ALÜMİNYUM HIRDAVAT METAL TİC.LTD.Ş
AYKAN ALÜMİNYUM HIRDAVAT METAL TİC.LTD.Ş
AYKAN ALÜMİNYUM HIRDAVAT METAL TİC.LTD.Ş
AYKAN ALÜMİNYUM HIRDAVAT METAL TİC.LTD.Ş
AYKAN ALÜMİNYUM HIRDAVAT METAL TİC.LTD.Ş
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SARAYÖNLÜ TURİZMİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
AYLUÇTARHAN NEVZAT
AYVAZ ADNAN
AYVAZ ADNAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
AZAK KENAN
BABACAN ENGİN
BADURA WOLFGANG
BAĞRIŞEN FİLİZ
BAĞRIŞEN FİLİZ
BALOĞLU CİHAN
BALOĞLU CİHAN
BALOĞLU CİHAN
BALOĞLU CİHAN
Adres
ARAPÇEŞME MAH. 1078/1 SOK. 4 3 GEBZE KOCAELİ
M.SİNAN MH. GÜL SK. 21 DİLOVASI KOCAELİ
M.SİNAN MH. GÜL SK. 21 DİLOVASI KOCAELİ
M.SİNAN MH. GÜL SK. 21 DİLOVASI KOCAELİ
M.SİNAN MH. GÜL SK. 21 DİLOVASI KOCAELİ
M.SİNAN MH. GÜL SK. 21 DİLOVASI KOCAELİ
M.SİNAN MH. GÜL SK. 21 DİLOVASI KOCAELİ
M.SİNAN MH. GÜL SK. 21 DİLOVASI KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU MH. CEM SK. 12 1 GEBZE KOCAELİ
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
E.YURT ÖRNEK M. F.SÖNMEZ C. 11 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 000000
AKSE M. N.HİKMET C. 18 1 ÇAYIROVA KOCAELİ
AKSE M. N.HİKMET C. 18 1 ÇAYIROVA KOCAELİ
AKSE M. N.HİKMET C. 18 1 ÇAYIROVA KOCAELİ
AKSE M. N.HİKMET C. 18 1 ÇAYIROVA KOCAELİ
AKSE M. N.HİKMET C. 18 1 ÇAYIROVA KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ Y.KAPTAN M. 0 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH. HASRET SK. 2 1 DARICA KOCAELİ
S.ORHAN MH HÜKÜMET CD.HOCAOĞLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH HÜKÜMET CD.HOCAOĞLU 0 0 GEBZE KOCAELİ
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
KASIMPAŞA MAH. GAZİDERVİŞLER SK. 34 BOZÜYÜK BİLECİK
BATI MAH MEKTEP SOK 3 PENDİK İSTANBUL
TAVŞANLI KÖYÜ TAŞOCAKLARI MEVKİİ / GEBZE KOCAELİ
YAVUZ SULTAN M. EMNİYETÇİLER SİT KUR C7 İZMİT KOCAELİ
YAVUZ SULTAN M. EMNİYETÇİLER SİT KUR C7 İZMİT KOCAELİ
19 MAYIS CAD KEMERDE MH CEYMAN SK KEMERK ABL 13 ÜMRANİYE İSTANBUL
19 MAYIS CAD KEMERDE MH CEYMAN SK KEMERK ABL 13 ÜMRANİYE İSTANBUL
19 MAYIS CAD KEMERDE MH CEYMAN SK KEMERK ABL 13 ÜMRANİYE İSTANBUL
19 MAYIS CAD KEMERDE MH CEYMAN SK KEMERK ABL 13 ÜMRANİYE İSTANBUL
Sayfa 9
Ver.Dön.
199701199712
199907199909
199801199803
199804199806
199910199912
199501199503
199504199506
199604199606
200205200205
200203200203
200209200209
200104200106
200107200109
200204200204
200207200207
200204200206
200101200103
200106200106
200206200206
200110200112
200208200208
200109200109
200101200112
200603200603
200605200605
200702200702
200601200612
200611200611
200701200701
200501200512
200610200610
200601200601
200602200602
200608200608
200511200511
200601200601
200609200609
200606200606
201104201104
201101201112
201103201103
201001201012
201101201112
199808199808
199801199812
199811199811
199801199812
199909199909
199806199806
199807199807
199812199812
199905199905
199901199901
199805199805
199902199902
200409200409
200801200812
200801200812
200807200809
200809200809
200604200606
200709200709
200610200612
200704200706
200710200710
200811200811
200802200802
200907200907
200707200709
200707200707
200710200712
200801200801
200812200812
200806200806
200601200612
200701200712
200801200812
200801200812
200301200312
200603200603
200603200603
200911200911
200905200905
200910200910
200907200907
Ver.Kod.
0001
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0033
0015
0015
0033
0033
0015
0015
0033
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0010
0015
0015
3074
0015
3074
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
4210
0015
0010
4218
0015
0007
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0001
0001
0033
0015
0003
0015
0003
0003
0015
0015
0015
0015
0003
0015
0003
0015
0015
0015
0010
0010
0010
0001
0001
3074
0015
0015
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20090915146002586659
20090915146002567580
20090915146002567582
20090915146002567583
20090915146002567579
20090915146002567574
20090915146002567576
20090915146002567575
20090915146002567555
20090915146002567552
20090915146002567561
20090915146002567535
20090915146002567536
20090915146002567553
20090915146002567563
20090915146002567559
20090915146002567534
20090915146002567542
20090915146002567556
20090915146002567558
20090915146002567560
20090915146002567533
20090915146002567537
20131105145010000314
20131105145010000313
20131105145010000308
20131105145010000284
20131105145010000306
20131105145010000307
20131105145010000301
20131105145010000300
20131105145010000311
20131105145010000309
20131105145010000304
20131105145010000303
20131105145010000310
20131105145010000299
20131105145010000302
20110704145010000212
20111206145010000367
20110704145010000209
20110704145010000208
20111206145010000366
20090915146002588683
20090915146002588692
20090915146002588685
20090915146002588690
20090915146002588688
20090915146002588681
20090915146002588682
20090915146002588686
20090915146002588794
20090915146002588795
20090915146002588680
20090915146002588796
20101006145010000021
20100114145010000177
20090609145010005447
20131105145010000080
20131105145010000057
20131105145010000006
20131105145010000037
20131105145010000026
20131105145010000027
20131105145010000048
20131105145010000068
20131105145010000076
20131105145010000082
20131105145010000043
20131105145010000045
20131105145010000062
20131105145010000064
20131105145010000088
20131105145010000066
20131105145010000049
20131105145010000072
20131105145010000100
20100114145010000200
20111206145010000236
20120813145010001613
20120813145010001612
20130820145010000027
20130820145010000026
20130820145010000014
20130820145010000011
Ver.As.Borç.Top.
2.865,21 TL
2.159,48 TL
2.316,04 TL
4.385,30 TL
4.436,89 TL
7.452,23 TL
9.350,33 TL
11.300,55 TL
1.913,12 TL
1.937,07 TL
2.061,67 TL
2.366,18 TL
2.406,24 TL
2.440,01 TL
2.740,17 TL
2.782,50 TL
3.089,35 TL
3.226,37 TL
3.709,37 TL
4.077,13 TL
4.228,24 TL
5.356,38 TL
14.735,26 TL
18.239,46 TL
22.172,89 TL
22.673,26 TL
24.935,45 TL
28.968,85 TL
43.438,25 TL
55.000,00 TL
55.508,93 TL
60.000,00 TL
69.803,37 TL
70.648,70 TL
85.597,09 TL
88.612,26 TL
106.241,03 TL
175.548,69 TL
2.029,51 TL
2.853,67 TL
3.067,31 TL
9.708,11 TL
14.906,68 TL
2.243,00 TL
3.102,50 TL
4.938,06 TL
5.008,08 TL
7.426,81 TL
11.335,69 TL
14.637,07 TL
17.121,10 TL
22.147,21 TL
22.953,69 TL
50.019,07 TL
54.982,62 TL
5.877,38 TL
3.082,76 TL
3.117,77 TL
1.925,88 TL
1.934,42 TL
1.969,99 TL
1.976,02 TL
2.007,73 TL
2.051,21 TL
2.058,89 TL
2.062,78 TL
2.165,10 TL
2.365,56 TL
2.463,68 TL
2.525,93 TL
2.828,65 TL
4.121,96 TL
5.406,27 TL
5.461,61 TL
7.001,90 TL
22.208,13 TL
58.009,50 TL
2.824,44 TL
158.057,14 TL
8.496,00 TL
45.353,52 TL
1.876,30 TL
2.464,51 TL
2.475,58 TL
2.668,73 TL
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
Vergi No
1390358975
1390358975
1390358975
1390358975
1390358975
1420115118
1420115118
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420454102
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1420556781
1490123285
1500082355
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500082580
1500150345
1500150345
1500150345
1500150345
1500150345
1500150345
1580037514
1580037514
1580037514
1580037514
1610334766
1610334766
TC Kimlik No
64447355086
64447355086
64447355086
64447355086
64447355086
20911585786
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
28660956260
27382972336
27382972336
27382972336
27382972336
27382972336
27382972336
49480395732
49480395732
49480395732
49480395732
21128110006
21128110006
Soyad Ad
BALOĞLU CİHAN
BALOĞLU CİHAN
BALOĞLU CİHAN
BALOĞLU CİHAN
BALOĞLU CİHAN
BARFAT ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.MLZ.MAD.DERİ G
BARFAT ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.MLZ.MAD.DERİ G
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
BARMAK BARIŞ METAL VE MAKİNA SAN.TİCLTD
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
TASF.HAL.BARSAN PETRÜR YEDE PAR OTOMNA V
BAŞTAR SADETTİN
BATUHAN TURİZM İNŞAAGIDA SANAYİ TİC.LTD.
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BATUŞ İBRAHİM
BAVBEK ÜMİT
BAVBEK ÜMİT
BAVBEK ÜMİT
BAVBEK ÜMİT
BAVBEK ÜMİT
BAVBEK ÜMİT
BAYRAMOĞLU MEHMET
BAYRAMOĞLU MEHMET
BAYRAMOĞLU MEHMET
BAYRAMOĞLU MEHMET
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
Adres
19 MAYIS CAD KEMERDE MH CEYMAN SK KEMERK ABL 13 ÜMRANİYE İSTANBUL
19 MAYIS CAD KEMERDE MH CEYMAN SK KEMERK ABL 13 ÜMRANİYE İSTANBUL
19 MAYIS CAD KEMERDE MH CEYMAN SK KEMERK ABL 13 ÜMRANİYE İSTANBUL
19 MAYIS CAD KEMERDE MH CEYMAN SK KEMERK ABL 13 ÜMRANİYE İSTANBUL
19 MAYIS CAD KEMERDE MH CEYMAN SK KEMERK ABL 13 ÜMRANİYE İSTANBUL
Y.DUDULLU NATOYOLU C. 107 ÜMRANİYE İSTANBUL 000000
Y.DUDULLU NATOYOLU C. 107 ÜMRANİYE İSTANBUL 000000
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİTESİ 7 6 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON MAH M.OKUR CD.1415.SK 2 GEBZE KOCAELİ
PETROLİŞ MAH. BESİM PAŞA SK. 13 2 KARTAL İSTANBUL
A.ÇEŞME MH 1044 SK 45 GEBZE KOCAELİ
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. 68 10 KADIKÖY İSTANBUL
TOZKOPORAN M. AÇIKALIN S. B_8 20 GÜNGÖREN İSTANBUL 000000
TOZKOPORAN M. AÇIKALIN S. B_8 20 GÜNGÖREN İSTANBUL 000000
TOZKOPORAN M. AÇIKALIN S. B_8 20 GÜNGÖREN İSTANBUL 000000
TOZKOPORAN M. AÇIKALIN S. B_8 20 GÜNGÖREN İSTANBUL 000000
TOZKOPORAN M. AÇIKALIN S. B_8 20 GÜNGÖREN İSTANBUL 000000
TOZKOPORAN M. AÇIKALIN S. B_8 20 GÜNGÖREN İSTANBUL 000000
CAMİ M. TAŞLİMAN C. 14 GEBZE KOCAELİ 041400
CAMİ M. TAŞLİMAN C. 14 GEBZE KOCAELİ 041400
CAMİ M. TAŞLİMAN C. 14 GEBZE KOCAELİ 041400
CAMİ M. TAŞLİMAN C. 14 GEBZE KOCAELİ 041400
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
Sayfa 10
Ver.Dön.
200909200909
200906200906
200908200908
200701200712
200801200812
200504200506
200401200412
200509200509
200412200412
200507200509
200411200411
200504200504
200401200412
200407200407
200410200410
200501200512
200505200505
200503200503
200502200502
200408200408
200507200507
200506200506
200501200501
200501200512
200409200409
200701200701
200702200702
200703200703
200709200709
200708200708
200707200707
200706200706
200705200705
200704200704
200707200709
200704200706
200701200703
200610200610
200609200609
200612200612
200611200611
200608200608
200607200607
200804200806
200610200612
200607200609
200701200712
200704200706
200601200612
200801200803
200901200912
05/2007-05/2007
200907200909
05/2007-05/2007
08/2007-08/2007
200901200903
200911200911
200911200911
01/2007-03/2007
07/2007-09/2007
01/2007-12/2007
01/2007-12/2007
200912200912
200801200812
07/2007-07/2007
01/2007-01/2007
07/2007-07/2007
01/2007-12/2007
01/2007-01/2007
12/2007-12/2007
12/2007-12/2007
200901200912
200901200912
200908200908
200909200909
200906200906
200907200907
200905200905
200807200809
200906200906
200905200905
200910200910
200910200910
200901200912
200901200912
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0010
0010
0003
0010
0015
0015
0033
0015
0015
3074
0015
0015
3074
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0033
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0033
0033
0010
0003
0010
0033
9034
0015
0032
1084
0015
0032
0015
0015
0032
0032
0001
0001
0015
0001
0015
0015
1084
1084
1084
0015
1084
0001
0001
0003
0003
0003
0003
0003
0033
0003
0015
0003
0015
0001
0001
Takip Dosya No
20130820145010000025
20130820145010000023
20130820145010000015
20130820145010000010
20130820145010000012
20100114145010000265
20100114145010000262
20111206145010000658
20100625145010000009
20100625145010000003
20100625145010000008
20100625145010000013
20100625145010000040
20100625145010000004
20100625145010000007
20100625145010000041
20100625145010000014
20100625145010000012
20100625145010000011
20100625145010000005
20100625145010000016
20100625145010000015
20100625145010000010
20100625145010000002
20100625145010000006
20120325145010000640
20120325145010000632
20120325145010000636
20120325145010000631
20120325145010000635
20120325145010000637
20120325145010000624
20120325145010000617
20120325145010000630
20120325145010000634
20120325145010000618
20120325145010000626
20120325145010000629
20120325145010000620
20120325145010000633
20120325145010000639
20120325145010000638
20120325145010000619
20120325145010000627
20120325145010000628
20120325145010000622
20120325145010000623
20120325145010000625
20120325145010000621
20131115145010000027
20090829145010000998
20130213145010000324
20111215145010000024
20130213145010000324
20130213145010000322
20090609145010006156
20100114145010000313
20100114145010000313
20130213145010000328
20130213145010000326
20130213145010000329
20130213145010000329
20100213145010000026
20090820145010000019
20130213145010000323
20130213145010000325
20130213145010000323
20130213145010000329
20130213145010000325
20130213145010000327
20130213145010000327
20111215145010000022
20100707145010000084
20140401145010000205
20140401145010000217
20140401145010000196
20140401145010000206
20140401145010000215
20140401145010000221
20140109145010000001
20140109145010000005
20140109145010000002
20140109145010000003
20111206145010000402
20100427145010000002
Ver.As.Borç.Top.
2.801,20 TL
2.806,30 TL
3.052,60 TL
4.162,86 TL
14.419,31 TL
4.688,12 TL
24.014,32 TL
10.555,65 TL
12.362,03 TL
31.317,28 TL
32.772,06 TL
38.357,50 TL
38.827,11 TL
38.849,74 TL
42.259,78 TL
55.000,00 TL
60.414,12 TL
70.443,48 TL
74.435,00 TL
76.142,87 TL
89.356,12 TL
102.815,88 TL
108.898,57 TL
113.597,02 TL
115.891,48 TL
2.168,84 TL
2.496,95 TL
2.565,11 TL
2.708,31 TL
2.722,18 TL
2.736,05 TL
2.742,15 TL
2.763,79 TL
2.777,66 TL
5.159,73 TL
5.284,60 TL
5.409,40 TL
12.169,80 TL
12.228,81 TL
12.473,19 TL
12.710,83 TL
12.808,46 TL
13.654,69 TL
15.454,28 TL
21.494,74 TL
23.749,32 TL
26.173,21 TL
48.951,01 TL
82.823,07 TL
5.020,33 TL
1.974,00 TL
1.948,00 TL
2.436,19 TL
2.511,95 TL
2.811,00 TL
2.977,19 TL
3.365,42 TL
3.365,42 TL
4.801,00 TL
5.956,00 TL
6.586,00 TL
6.586,00 TL
8.842,12 TL
9.515,64 TL
9.954,00 TL
11.571,00 TL
12.337,98 TL
13.363,00 TL
16.077,90 TL
24.973,00 TL
27.832,41 TL
38.704,59 TL
38.764,60 TL
2.083,25 TL
2.085,45 TL
2.197,92 TL
2.197,92 TL
2.345,41 TL
3.765,53 TL
2.039,32 TL
2.169,26 TL
2.596,47 TL
7.565,49 TL
1.892,50 TL
1.930,95 TL
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
Vergi No
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1610334766
1630382297
1640060043
1640299290
1640299290
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1670035512
1680378976
1680378976
1710252133
1710252133
1730002276
1730002276
1730002276
1730002276
1780199073
1790358186
1790358186
1790358186
1810011251
1820486215
1830308528
1830308528
1830308528
1830308528
1830308528
1830308528
1830308528
1830308528
1830308528
1830308528
1830308528
1840657735
1840657735
1840657735
1870071997
1870071997
1870071997
1870071997
1870549460
1870549460
1870549460
1870549460
1900160773
1900160773
1900160773
1900160773
1900160773
1900160773
1900160773
TC Kimlik No
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
21128110006
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
10193537054
75319000140
75319000140
75319000140
75319000140
43522924416
43522924416
43522924416
58147320000
30412213286
30412213286
30412213286
30412213286
30412213286
30412213286
30412213286
30412213286
30412213286
30412213286
30412213286
Soyad Ad
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BEKCİ SUAT
BENKA ÇELİK KONS.NAKİNŞ.TURZ.GIDA SAN.VE
TASF.HAL.BER-ŞAH ÇELİK KONSTRÜKSİYON VEİ
BER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
BER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYAZIT MEHMET MURAT
BEYYUNUS LOJİSTİK VEULUSLARARASI TAŞTİC.
BEYYUNUS LOJİSTİK VEULUSLARARASI TAŞTİC.
BİLEN HAZIR BETON MADENCİLİK İNŞ.SANVE T
BİLEN HAZIR BETON MADENCİLİK İNŞ.SANVE T
BİLGİLİ ALİRIZA
BİLGİLİ ALİRIZA
BİLGİLİ ALİRIZA
BİLGİLİ ALİRIZA
BMK MADENİ EŞYA VE KAPLAMA SANAYİ TİC.LT
BOLAT DURSUN
BOLAT DURSUN
BOLAT DURSUN
BOSTANCI RAMAZAN
BOYSAN AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT
BOZDAĞ VEDAT
BOZDAĞ VEDAT
BOZDAĞ VEDAT
BOZDAĞ VEDAT
BOZDAĞ VEDAT
BOZDAĞ VEDAT
BOZDAĞ VEDAT
BOZDAĞ VEDAT
BOZDAĞ VEDAT
BOZDAĞ VEDAT
BOZDAĞ VEDAT
BOZKIR ÇELİK METAL MAMÜLLERİ PLASTİKSAN
BOZKIR ÇELİK METAL MAMÜLLERİ PLASTİKSAN
BOZKIR ÇELİK METAL MAMÜLLERİ PLASTİKSAN
BUDAK TEKS.İNŞ.OTOPAZARLAMA SAN.TİC.LTD.
BUDAK TEKS.İNŞ.OTOPAZARLAMA SAN.TİC.LTD.
BUDAK TEKS.İNŞ.OTOPAZARLAMA SAN.TİC.LTD.
BUDAK TEKS.İNŞ.OTOPAZARLAMA SAN.TİC.LTD.
BRONZ TEKNİK MÜHENDİDÖKÜM SANAYİ VETİC L
BRONZ TEKNİK MÜHENDİDÖKÜM SANAYİ VETİC L
BRONZ TEKNİK MÜHENDİDÖKÜM SANAYİ VETİC L
BRONZ TEKNİK MÜHENDİDÖKÜM SANAYİ VETİC L
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
Adres
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
BATI MH. IHLAMUR SK. 12 6 PENDİK İSTANBUL
KADIKÖY AĞAÇ İŞLERİ 1999 BLK. 9 10 GEBZE KOCAELİ
CEYHAN YOLU ÜZ. 9 KM.AYGAZ AŞ.İÇİ YOK YÜREĞİR ADANA
OSMANYILMAZ MAH ATATÜRK C.BELDE İŞHA 16 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH ATATÜRK C.BELDE İŞHA 16 GEBZE KOCAELİ
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
31.12.08/52816/V1/TM KANDİLLİ M.SIRA EVLE 6 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL
SULTANORHAN MH KIŞLA CAD NO 45 45 0 GEBZE KOCAELİ
SULTANORHAN MH KIŞLA CAD NO 45 45 0 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH.639 SK. ATA AP.A.BLK A 1 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH.639 SK. ATA AP.A.BLK A 1 GEBZE KOCAELİ
ESENTEPE M.GÜLPINAR S.EREN APT. 4 KARTAL İSTANBUL 000000
ESENTEPE M.GÜLPINAR S.EREN APT. 4 KARTAL İSTANBUL 000000
ESENTEPE M.GÜLPINAR S.EREN APT. 4 KARTAL İSTANBUL 000000
ESENTEPE M.GÜLPINAR S.EREN APT. 4 KARTAL İSTANBUL 000000
YAYLA MAH KANARYA SK ORT 11 3 TUZLA İSTANBUL 34
SULTAN ORHAN MH. 1117. SK. 9 1 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MH. 1117. SK. 9 1 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MH. 1117. SK. 9 1 GEBZE KOCAELİ
BAKIRLI M. ÖRNEK C. 117 MERKEZ DENİZLİ 000000
H.HALİL MH. İSMETPAŞA MH. 3 A GEBZE KOCAELİ
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
VANGÖLÜ TAKSİ 000 000 MERKEZ BİTLİS
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİT.8.BLK 14 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİT.8.BLK 14 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY SAN.SİT.8.BLK 14 GEBZE KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH ATATÜRK CAD 55 GEBZE KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH ATATÜRK CAD 55 GEBZE KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH ATATÜRK CAD 55 GEBZE KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH ATATÜRK CAD 55 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY DÖKÜM SİTESİ 6 2 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY DÖKÜM SİTESİ 6 2 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY DÖKÜM SİTESİ 6 2 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MAH HASKÖY DÖKÜM SİTESİ 6 2 GEBZE KOCAELİ
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
Sayfa 11
Ver.Dön.
200907200909
200908200908
200811200811
200910200912
200910200910
200907200909
200909200909
200904200904
201001201001
201002201002
200812200812
200810200812
200905200905
200903200903
200902200902
200901200901
200801200812
201001201003
200906200906
200901200903
200904200906
200907200907
200308200310
200404200404
200301200312
200907200907
200903200903
200910200910
200909200909
200911200911
200910200910
200905200905
200902200902
200908200908
200908200908
200904200904
200901200901
200907200907
200903200903
200906200906
200908200908
200909200909
200801200803
200801200812
200904200906
200907200909
200909200909
200905200905
200911200911
200910200910
200101200112
200801200803
200801200812
200801200812
200801200812
200904200906
201110201110
11/2011-11/2011
11/2011-11/2011
201201201201
201202201202
02/2012-02/2012
06/2012-06/2012
09/2012-09/2012
10/2012-10/2012
10/2012-10/2012
11/2012-11/2012
200801200812
200612200612
200611200611
200204200206
200110200112
200201200212
200101200112
200601200612
07/2006-07/2006
07/2006-07/2006
07/2006-07/2006
200704200704
200708200708
200706200706
200710200710
200709200709
200707200707
200705200705
Ver.Kod.
0032
0015
0015
0032
0015
0032
0015
0015
0015
0015
0015
0032
0015
0015
0015
0015
0001
0032
0015
0032
0032
0015
0003
3080
0010
0040
0040
0015
0015
0003
0003
0003
0003
0015
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0033
0010
0003
0003
0015
0015
0015
0015
0010
0032
0001
0001
0010
0033
9050
9050
9050
9050
9050
9050
9050
9050
9050
9050
9050
0010
0015
3074
0033
0033
0010
0010
0010
0015
3080
1084
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20091228145010000017
20111206145010000429
20111206145010000415
20111206145010000421
20111206145010000431
20111206145010000420
20111206145010000430
20111206145010000425
20111206145010000433
20111206145010000434
20111206145010000416
20111206145010000414
20111206145010000426
20111206145010000424
20111206145010000423
20111206145010000422
20111206145010000413
20111206145010000432
20111206145010000427
20111206145010000418
20111206145010000419
20090914145010000001
20090915146002569984
20120327145010003439
20130621145010006886
20100707145010000039
20100707145010000030
20100707145010000052
20100707145010000047
20100707145010000053
20100707145010000051
20100707145010000033
20100707145010000028
20100707145010000042
20100707145010000044
20100707145010000031
20100707145010000027
20100707145010000038
20100707145010000029
20100707145010000035
20100707145010000040
20100707145010000045
20090609145010006922
20090609145010006928
20090911145010000024
20091226145010000018
20091227145010000079
20090723145010000013
20100113145010000002
20091227145010000081
20090915146002574586
20090609145010007280
20100113145010000043
20090609145010007279
20120730145010000025
20120302145010000091
20130621145010002911
20131026145010000413
20131026145010000419
20130621145010002906
20130621145010002910
20131026145010000415
20131026145010000418
20131026145010000414
20131026145010000417
20131026145010000416
20131214145010000321
20090609145010007494
20130621145010002996
20130621145010002995
20090915146002566587
20090915146002566585
20090915146002546379
20090915146002590179
20130213145010000034
20130414145010000146
20130414145010000146
20130414145010000146
20100726145010000006
20100726145010000010
20100726145010000008
20100726145010000012
20100726145010000011
20100726145010000009
20100726145010000007
Ver.As.Borç.Top.
2.285,48 TL
3.735,72 TL
10.165,24 TL
12.190,00 TL
12.263,58 TL
16.497,44 TL
17.577,10 TL
19.597,69 TL
20.426,88 TL
20.962,53 TL
21.447,06 TL
23.341,28 TL
27.180,24 TL
28.874,24 TL
32.496,49 TL
34.847,02 TL
38.335,85 TL
46.369,04 TL
47.450,89 TL
66.421,62 TL
72.176,59 TL
4.597,63 TL
3.380,80 TL
3.322,83 TL
3.900,00 TL
4.341,60 TL
5.201,24 TL
21.918,90 TL
57.116,92 TL
66.796,53 TL
67.289,92 TL
82.431,81 TL
86.127,89 TL
92.865,56 TL
92.865,56 TL
92.884,56 TL
96.446,44 TL
96.510,73 TL
98.009,70 TL
99.710,65 TL
103.216,19 TL
133.832,22 TL
1.870,92 TL
5.514,46 TL
3.604,69 TL
4.221,25 TL
2.181,84 TL
2.196,44 TL
2.527,16 TL
2.949,01 TL
1.948,20 TL
1.940,98 TL
6.959,72 TL
7.014,33 TL
7.840,81 TL
2.185,20 TL
2.201,00 TL
2.201,00 TL
2.201,00 TL
2.426,00 TL
2.426,00 TL
2.426,00 TL
2.426,00 TL
2.426,00 TL
2.426,00 TL
2.426,00 TL
2.426,00 TL
9.922,32 TL
21.904,99 TL
42.901,97 TL
2.814,35 TL
4.770,70 TL
8.118,11 TL
11.702,52 TL
4.358,59 TL
17.672,26 TL
17.672,26 TL
27.453,86 TL
28.171,58 TL
29.538,64 TL
29.773,25 TL
29.785,21 TL
30.070,91 TL
30.101,44 TL
30.232,63 TL
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
Vergi No
1900160773
1900160773
1900160773
1900160773
1900160773
1900160773
1900160773
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040070911
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2040260126
2120057115
2120100320
2150230167
2150230167
2150230167
2150230167
2150230167
2150230167
TC Kimlik No
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
58183459474
36607600626
68125010700
Soyad Ad
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
BURAK İNŞAAT HIRDAVAT YAPI MALZ.GIDASAN.
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ KARDEŞLER DENİZCİLİK VE İNŞ.SAN.T
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
CEBECİ ORHAN
COŞKUN ALİ
COŞKUN BÜLENT
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
Adres
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
ŞEYHLİ M HAYATİ ÜSTÜN C 56 PENDİK İSTANBUL
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
H HALİL MAH BEŞİROĞL U ALTINHAN 61 0 GEBZE KOCAELİ 41
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1111. SK. 10 4 GEBZE KOCAELİ
. KAYŞDAĞI C. 160 . GÖZTEPE İSTANBUL 000000
HÜRRİYET M 304 S 5 7 MERKEZ İSTANBUL 000000
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
Sayfa 12
Ver.Dön.
200712200712
200711200711
200704200706
200701200712
200707200709
200701200703
200710200712
200006200006
200611200611
200010200012
199902199902
199912199912
199905199905
200007200007
199908199908
199910199910
199901199912
200610200610
200601200612
200609200609
200604200604
200608200608
200606200606
200607200607
200605200605
11/2008-11/2008
11/2008-11/2008
11/2008-11/2008
03/2008-03/2008
03/2008-03/2008
02/2008-02/2008
02/2008-02/2008
09/2008-09/2008
09/2008-09/2008
06/2008-06/2008
06/2008-06/2008
09/2008-09/2008
10/2008-10/2008
10/2008-10/2008
03/2008-03/2008
10/2008-10/2008
04/2007-04/2007
06/2007-06/2007
07/2007-07/2007
06/2008-06/2008
10/2007-10/2007
02/2008-02/2008
04/2008-04/2008
04/2008-04/2008
06/2007-06/2007
07/2007-07/2007
11/2007-11/2007
04/2007-04/2007
04/2008-04/2008
10/2007-10/2007
08/2007-08/2007
11/2007-11/2007
08/2007-08/2007
12/2007-12/2007
05/2007-05/2007
07/2008-07/2008
07/2008-07/2008
07/2008-07/2008
04/2007-04/2007
06/2007-06/2007
07/2007-07/2007
12/2007-12/2007
10/2007-10/2007
09/2007-09/2007
05/2007-05/2007
11/2007-11/2007
09/2007-09/2007
08/2007-08/2007
12/2007-12/2007
05/2007-05/2007
09/2007-09/2007
02/2008-02/2008
200811200811
200909200909
201102201102
201005201005
201103201103
200901200903
200907200907
200903200903
Ver.Kod.
0015
0015
0033
3074
0033
0033
0033
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
3074
0015
0015
0015
0015
0015
0015
1084
0015
3080
0015
3080
3080
0015
3080
0015
0015
3080
1084
0015
3080
1084
1084
0015
0015
0015
1084
0015
1084
0015
3080
1084
1084
0015
1084
1084
1084
0015
1084
1084
0015
0015
3080
0015
1084
3080
3080
3080
1084
3080
0015
1084
3080
1084
3080
3080
3080
3080
3074
0003
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
Takip Dosya No
20100726145010000014
20100726145010000013
20100726145010000003
20100726145010000016
20100726145010000004
20100726145010000002
20100726145010000005
20090915146002589544
20120327145020000458
20090915146002589543
20090915146002589557
20090915146002589553
20090915146002589550
20090915146002589545
20090915146002589552
20090915146002589554
20090915146002589542
20120327145020000459
20120327145020000460
20120327145020000453
20120327145020000457
20120327145020000451
20120327145020000455
20120327145020000461
20120327145020000452
20140326145020000058
20140326145020000058
20140326145020000058
20140326145020000052
20140326145020000052
20140326145020000051
20140326145020000051
20140326145020000056
20140326145020000056
20140326145020000054
20140326145020000054
20140326145020000056
20140326145020000057
20140326145020000057
20140326145020000052
20140326145020000057
20140326145020000049
20140326145020000047
20140326145020000046
20140326145020000054
20140326145020000064
20140326145020000051
20140326145020000053
20140326145020000053
20140326145020000047
20140326145020000046
20140326145020000065
20140326145020000049
20140326145020000053
20140326145020000064
20140326145020000045
20140326145020000065
20140326145020000045
20140326145020000066
20140326145020000048
20140326145020000055
20140326145020000055
20140326145020000055
20140326145020000049
20140326145020000047
20140326145020000046
20140326145020000066
20140326145020000064
20140326145020000044
20140326145020000048
20140326145020000065
20140326145020000044
20140326145020000045
20140326145020000066
20140326145020000048
20140326145020000044
20140326145020000059
20131104145020000006
20120605145020000004
20120302145020000878
20100907145020000020
20120302145020000898
20090530145020000002
20090914145020000027
20090530145020000011
Ver.As.Borç.Top.
32.803,59 TL
33.079,98 TL
55.810,08 TL
59.201,10 TL
67.730,07 TL
75.255,63 TL
97.832,34 TL
2.017,53 TL
2.152,95 TL
2.285,11 TL
2.410,19 TL
2.531,31 TL
3.792,83 TL
3.968,42 TL
4.395,44 TL
4.435,68 TL
6.019,76 TL
6.177,14 TL
8.856,00 TL
10.213,06 TL
12.261,26 TL
19.669,67 TL
23.598,76 TL
24.821,94 TL
25.613,92 TL
2.227,15 TL
2.241,72 TL
2.241,72 TL
2.852,65 TL
2.852,65 TL
3.216,29 TL
3.216,29 TL
3.232,03 TL
3.232,03 TL
3.310,20 TL
3.310,20 TL
3.372,62 TL
3.403,74 TL
3.403,74 TL
3.404,64 TL
3.466,71 TL
3.474,13 TL
3.528,29 TL
3.646,80 TL
3.702,46 TL
3.782,83 TL
3.919,05 TL
4.400,82 TL
4.400,82 TL
5.004,88 TL
5.081,82 TL
5.097,48 TL
5.101,76 TL
5.142,36 TL
5.146,54 TL
6.084,30 TL
6.807,68 TL
8.326,36 TL
8.456,29 TL
8.806,41 TL
8.873,24 TL
8.873,24 TL
9.702,89 TL
10.422,39 TL
10.584,87 TL
10.940,40 TL
11.081,97 TL
11.348,49 TL
12.543,16 TL
12.712,05 TL
15.292,44 TL
16.851,74 TL
18.252,90 TL
25.368,87 TL
26.419,23 TL
37.629,48 TL
54.822,28 TL
2.086,83 TL
2.622,17 TL
1.844,38 TL
1.998,55 TL
2.018,70 TL
2.309,98 TL
3.368,50 TL
3.630,31 TL
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
Vergi No
2150230167
2150230167
2150230167
2150230167
2150230167
2150230167
2210369361
2210369361
2210369361
2250069492
2250069492
2250069492
2250069492
2250069492
2250069492
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2250491779
2270219966
2300247143
2300247143
2340471493
2340471493
2350182691
TC Kimlik No
50902348472
50902348472
50902348472
33682532002
33682532002
33682532002
33682532002
33682532002
33682532002
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
34150473704
45379502892
45379502892
62629424094
Soyad Ad
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
CTM MAKİNE METAL SANVE TİCARET LİMİTED Ş
ÇAKIR ERDEM
ÇAKIR ERDEM
ÇAKIR ERDEM
ÇALIK NİHAT
ÇALIK NİHAT
ÇALIK NİHAT
ÇALIK NİHAT
ÇALIK NİHAT
ÇALIK NİHAT
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIK MÜLÜBE
ÇALIŞKAN ZİKRİYE
ÇAPAR CUMA
ÇAPAR CUMA
GÜÇLER METAL ORMAN ÜRÜN İNŞ.TAAH.SAN.TİC
GÜÇLER METAL ORMAN ÜRÜN İNŞ.TAAH.SAN.TİC
ÇELİK AHMET
Adres
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
P REİS MH.BARBAROS C KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 31 BBL GEBZE KOCAELİ 41400
MUSTAFA PAŞA MAH. ŞEHİT YILMAZ ARGON CAD. 110 2 GEBZE KOCAELİ
MUSTAFA PAŞA MAH. ŞEHİT YILMAZ ARGON CAD. 110 2 GEBZE KOCAELİ
MUSTAFA PAŞA MAH. ŞEHİT YILMAZ ARGON CAD. 110 2 GEBZE KOCAELİ
TOPSELVİ MAH. ARKOZ SK. 16/ 10 KARTAL İSTANBUL
TOPSELVİ MAH. ARKOZ SK. 16/ 10 KARTAL İSTANBUL
TOPSELVİ MAH. ARKOZ SK. 16/ 10 KARTAL İSTANBUL
TOPSELVİ MAH. ARKOZ SK. 16/ 10 KARTAL İSTANBUL
TOPSELVİ MAH. ARKOZ SK. 16/ 10 KARTAL İSTANBUL
TOPSELVİ MAH. ARKOZ SK. 16/ 10 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
YENİ MAH SOĞANLIK KAŞGARLI MAHMUT SK 16 7 KARTAL İSTANBUL
OSMANGAZİ MAH. MAKBUL SOK. 9 3 DARICA KOCAELİ
KOTKO TOPTANCILAR Sİ A BLOK 3 İZMİT KOCAELİ 0262
KOTKO TOPTANCILAR Sİ A BLOK 3 İZMİT KOCAELİ 0262
-- -- - ÜSKÜDAR İSTANBUL
-- -- - ÜSKÜDAR İSTANBUL
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
Sayfa 13
Ver.Dön.
200812200812
201103201103
200906200906
200904200904
200904200906
200901200912
200901200903
200906200906
200801200812
200701200703
200111200111
200501200512
200101200112
200101200112
200601200612
02/2007-02/2007
02/2007-02/2007
07/2008-07/2008
07/2008-07/2008
10/2007-10/2007
10/2007-10/2007
10/2007-10/2007
05/2007-05/2007
09/2007-09/2007
09/2007-09/2007
09/2007-09/2007
07/2008-07/2008
02/2007-02/2007
200801200812
200801200812
08/2007-08/2007
08/2007-08/2007
08/2007-08/2007
07/2007-07/2007
07/2007-07/2007
07/2007-07/2007
06/2007-06/2007
06/2007-06/2007
04/2007-04/2007
04/2007-04/2007
08/2006-08/2006
08/2006-08/2006
06/2007-06/2007
09/2006-09/2006
09/2006-09/2006
03/2008-03/2008
03/2008-03/2008
04/2007-04/2007
08/2008-08/2008
08/2006-08/2006
08/2008-08/2008
03/2008-03/2008
09/2006-09/2006
06/2006-06/2006
06/2006-06/2006
03/2007-03/2007
03/2007-03/2007
08/2008-08/2008
11/2006-11/2006
11/2006-11/2006
06/2006-06/2006
06/2007-06/2007
02/2007-02/2007
07/2006-07/2006
07/2006-07/2006
03/2007-03/2007
09/2008-09/2008
11/2006-11/2006
09/2008-09/2008
12/2006-12/2006
12/2006-12/2006
10/2006-10/2006
10/2006-10/2006
07/2006-07/2006
12/2006-12/2006
03/2008-03/2008
10/2006-10/2006
09/2008-09/2008
06/2006-06/2006
200101200112
200811200811
200801200812
200906200906
200904200904
04/2012-06/2012
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0033
0010
0032
9050
0001
0003
0015
0010
4110
4110
0010
3080
0015
0015
3080
0015
3080
1084
1084
3080
0015
1084
1084
1084
0001
0001
3080
0015
1084
3080
0015
1084
3080
0015
3080
0015
3080
0015
1084
0015
3080
3080
0015
1084
0015
1084
1084
1084
1084
0015
3080
3080
0015
3080
0015
3080
1084
3074
3074
3080
0015
1084
0015
1084
1084
3080
0015
0015
3080
1084
1084
3074
1084
3080
3074
0001
0015
0001
9050
9050
1086
Takip Dosya No
20090226145020000022
20120302145020000884
20090914145020000018
20090530145020000007
20090914145020000024
20100907145020000014
20090609145020005132
20111215145020000036
20090609145020005138
20131223145020000115
20131223145020000084
20131223145020000111
20131223145020000091
20131223145020000098
20131223145020000117
20130410145020000071
20130410145020000071
20140326145020000013
20140326145020000013
20120302145020000530
20120302145020000530
20120302145020000530
20130410145020000074
20120302145020000529
20120302145020000529
20120302145020000529
20140326145020000013
20130410145020000071
20100115145020000274
20090609145020005356
20120302145020000528
20120302145020000528
20120302145020000528
20120302145020000527
20120302145020000527
20120302145020000527
20120302145020000526
20120302145020000526
20130410145020000073
20130410145020000073
20120302145020000520
20120302145020000520
20120302145020000526
20120302145020000521
20120302145020000521
20140326145020000011
20140326145020000011
20130410145020000073
20140326145020000014
20120302145020000520
20140326145020000014
20140326145020000011
20120302145020000521
20120302145020000517
20120302145020000517
20130410145020000072
20130410145020000072
20140326145020000014
20120302145020000523
20120302145020000523
20120302145020000517
20120302145020000525
20130410145020000075
20120302145020000519
20120302145020000519
20130410145020000072
20140326145020000015
20120302145020000523
20140326145020000015
20120302145020000524
20120302145020000524
20120302145020000522
20120302145020000522
20120302145020000519
20120302145020000524
20140326145020000017
20120302145020000522
20140326145020000015
20120302145020000518
20090915146002544981
20111206145020000177
20111206145020000165
20120325145020007618
20120325145020007619
20130621145020000245
Ver.As.Borç.Top.
3.812,89 TL
4.170,35 TL
4.397,79 TL
4.853,50 TL
8.657,90 TL
11.772,85 TL
4.071,75 TL
5.600,00 TL
5.690,09 TL
1.853,47 TL
2.282,65 TL
2.687,62 TL
5.906,25 TL
5.906,25 TL
7.954,69 TL
1.893,52 TL
1.893,52 TL
2.232,18 TL
2.232,18 TL
2.265,03 TL
2.265,03 TL
2.288,81 TL
2.292,34 TL
2.376,00 TL
2.376,00 TL
2.460,35 TL
2.472,14 TL
2.610,22 TL
2.704,35 TL
2.758,95 TL
4.294,56 TL
4.294,56 TL
4.554,38 TL
5.040,00 TL
5.040,00 TL
5.470,92 TL
6.049,72 TL
6.049,72 TL
6.108,84 TL
6.108,84 TL
6.185,57 TL
6.185,57 TL
6.718,21 TL
7.202,27 TL
7.202,27 TL
7.488,17 TL
7.488,17 TL
8.115,59 TL
8.271,18 TL
8.415,47 TL
8.953,55 TL
9.041,97 TL
9.618,63 TL
9.880,34 TL
9.880,34 TL
11.862,85 TL
11.862,85 TL
12.406,77 TL
12.914,01 TL
12.914,01 TL
13.936,22 TL
14.053,09 TL
14.281,19 TL
14.568,53 TL
14.568,53 TL
16.056,37 TL
16.202,01 TL
16.600,96 TL
17.133,63 TL
17.437,86 TL
17.437,86 TL
17.478,46 TL
17.478,46 TL
20.184,70 TL
21.980,42 TL
22.684,08 TL
22.905,52 TL
24.303,02 TL
56.159,50 TL
5.829,72 TL
2.708,02 TL
5.798,10 TL
5.600,00 TL
5.600,00 TL
1.815,62 TL
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
Vergi No
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350182691
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2350583904
2390488185
2390488185
2390488185
2390488185
2400064079
2400067537
2410069789
2410069789
2460112257
2460112257
2460112257
2460112257
2460112257
2460112257
2460112257
2460112257
2460112257
2460112257
2460112257
2530103762
2530103762
2530103762
2530103762
2570309785
2570309785
2570309785
2570309785
2570309785
2570309785
2570309785
2570309785
2570309785
2570309785
2570309785
2570309785
2580080949
2600009530
2600009530
2600009530
2600009530
2600009530
2650062133
2650092783
2650092783
2650092783
TC Kimlik No
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
62629424094
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
63010230768
33428279604
33428279604
33428279604
33428279604
32399431790
15874391536
15874391536
15874391536
15874391536
15874391536
15874391536
15874391536
15874391536
15874391536
15874391536
15874391536
46297820266
46297820266
46297820266
46297820266
16265940654
16265940654
16265940654
16265940654
16265940654
16265940654
16265940654
16265940654
16265940654
16265940654
16265940654
16265940654
70036079530
17198689122
17198689122
17198689122
17198689122
17198689122
24659467700
Soyad Ad
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK AHMET
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK ADİL
ÇELİK SEHER
ÇELİK SEHER
ÇELİK SEHER
ÇELİK SEHER
ÇELİK YUNUS
ÇELİK ZEKİ
ÇELİKEL DÖKÜM MAKİNASAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÇELİKEL DÖKÜM MAKİNASAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇETİNKAYA İSMAİL
ÇİÇEK DAVUT
ÇİÇEK DAVUT
ÇİÇEK DAVUT
ÇİÇEK DAVUT
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
MEHMET ÇİMEN
ÇOBAN NEBİHE
ÇOLAK CELİL
ÇOLAK CELİL
ÇOLAK CELİL
ÇOLAK CELİL
ÇOLAK CELİL
MUSTAFA DAĞ AHMET
DOĞ-KAR İNŞ.MOBİLYADEKORSYON GIDA SAN.VE
DOĞ-KAR İNŞ.MOBİLYADEKORSYON GIDA SAN.VE
DOĞ-KAR İNŞ.MOBİLYADEKORSYON GIDA SAN.VE
Adres
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
ORTAGEÇİT KÖYÜ KÖY ARDAHAN
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
HACIHASAN MAH. KAYADUVAR SK. 1 3 MERZİFON AMASYA
GAZİPAŞA M. MERDİVEN S. 5 TRABZON 000000
GAZİPAŞA M. MERDİVEN S. 5 TRABZON 000000
GAZİPAŞA M. MERDİVEN S. 5 TRABZON 000000
GAZİPAŞA M. MERDİVEN S. 5 TRABZON 000000
K.KARABEKİR M İSTASYON C TUNA S 1 7 DARICA KOCAELİ
KAZIMKARABEKİR MAH. TUNA SK. 24 3 DARICA KOCAELİ
İMES SAN.SİT C.BL.307.S. 24 ÜMRANİYE İSTANBUL
İMES SAN.SİT C.BL.307.S. 24 ÜMRANİYE İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
KAYNARCA M. DENİZ C.DERYA S. 15 2 PENDİK İSTANBUL
ŞALÇIKIR CAD AKINCILAR SK 50 MERKEZ İSTANBUL 000000
ŞALÇIKIR CAD AKINCILAR SK 50 MERKEZ İSTANBUL 000000
ŞALÇIKIR CAD AKINCILAR SK 50 MERKEZ İSTANBUL 000000
ŞALÇIKIR CAD AKINCILAR SK 50 MERKEZ İSTANBUL 000000
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
MİMAR SİNAN MAH. METİN YÜKSEL CAD. 29/12 KÖRFEZ KOCAELİ
KAZIMKARABEKİR MAH. İSTASYON CAD. KAPINO 503-3 503 2 DARICA KOCAELİ
DOĞANLAR M. OKUL SOKAK 59 26 BORNOVA İZMİR 000000
DOĞANLAR M. OKUL SOKAK 59 26 BORNOVA İZMİR 000000
DOĞANLAR M. OKUL SOKAK 59 26 BORNOVA İZMİR 000000
DOĞANLAR M. OKUL SOKAK 59 26 BORNOVA İZMİR 000000
DOĞANLAR M. OKUL SOKAK 59 26 BORNOVA İZMİR 000000
MUALLİM MAH. GAZİ DEDE CAD.40/1 GEBZE KOCAELİ
B.OĞLU M. FATİH SULTAN MEHMET 158 GEBZE KOCAELİ 000000
B.OĞLU M. FATİH SULTAN MEHMET 158 GEBZE KOCAELİ 000000
B.OĞLU M. FATİH SULTAN MEHMET 158 GEBZE KOCAELİ 000000
Sayfa 14
Ver.Dön.
201201201203
01/2012-03/2012
201107201109
201104201106
201201201201
201204201204
201111201111
08/2011-08/2011
201205201205
10/2011-10/2011
201112201112
201204201206
201201201203
201107201107
201203201203
08/2011-08/2011
10/2011-10/2011
201109201109
201104201106
201110201112
201106201106
201107201109
200701200701
200709200709
200708200708
200801200801
200712200712
200712200712
200711200711
200709200709
200707200707
200706200706
200704200704
200708200708
200710200710
200702200702
200703200703
200705200705
200710200710
200701200712
201204201206
201206201206
201209201209
201208201208
200901200903
200201200212
200801200812
200812200812
200712200712
200703200703
200711200711
200710200710
200704200704
200706200706
200709200709
200708200708
200705200705
200707200707
200811200811
200809200809
200810200810
200810200810
200811200811
06/2009-06/2009
01/2009-03/2009
01/2009-03/2009
08/2009-08/2009
09/2009-09/2009
07/2009-07/2009
07/2009-07/2009
11/2009-11/2009
12/2009-12/2009
12/2009-12/2009
10/2008-12/2008
10/2008-12/2008
200410200412
200401200412
200504200506
200401200412
200401200412
200401200412
01/2012-12/2012
200101200112
201101201112
201101201112
Ver.Kod.
0003
1086
0032
0032
0015
0015
0015
3080
0015
3080
0015
0032
0032
0015
0015
0015
0015
0015
0032
0032
0015
0032
0003
0015
0015
0015
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0010
0032
0015
0015
0015
0032
0001
0010
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0015
0003
0003
0015
0015
1084
0015
0015
1084
0015
0015
1084
0015
1084
0015
0015
3074
0003
0010
3074
3074
0001
0010
4210
4210
Takip Dosya No
20120502145020000008
20130621145020000244
20120502145020000010
20120502145020000009
20120302145020000052
20120529145020000005
20120109145020000001
20140326145020000041
20120704145020000035
20140326145020000042
20120302145020000050
20121106145020000518
20120529145020000003
20110928145020000023
20120502145020000013
20131026145020000186
20131026145020000185
20111120145020000005
20111010145020000001
20120302145020000051
20110928145020000022
20111120145020000006
20130401145020000001
20130401145020000031
20130401145020000030
20130401145020000035
20130401145020000034
20130401145020000012
20130401145020000011
20130401145020000009
20130401145020000007
20130401145020000006
20130401145020000004
20130401145020000008
20130401145020000010
20130401145020000002
20130401145020000003
20130401145020000005
20130401145020000032
20130401145020000025
20120906145020000007
20120813145020002962
20121106145020000608
20121106145020000607
20090609145020005741
20090915146002545102
20090609145020005788
20090225145020000019
20131007145020000406
20131007145020000394
20131007145020000386
20131007145020000385
20131007145020000391
20131007145020000388
20131007145020000370
20131007145020000378
20131007145020000390
20131007145020000383
20131007145020000397
20130826145020000019
20130826145020000024
20130826145020000022
20130826145020000020
20131026145020000311
20131026145020000312
20131026145020000312
20131026145020000313
20131026145020000314
20131026145020000315
20131026145020000315
20131026145020000316
20131026145020000317
20131026145020000317
20131026145020000318
20131026145020000318
20120301145020000709
20120705145020000111
20120705145020000107
20120705145020000108
20120705145020000109
20120705145020000110
20131026145020000250
20090915146002541493
20130213145020000331
20120813145020004688
Ver.As.Borç.Top.
2.246,98 TL
3.024,50 TL
3.465,54 TL
3.861,04 TL
5.797,25 TL
9.026,45 TL
9.631,90 TL
14.353,65 TL
15.334,55 TL
15.585,75 TL
16.952,75 TL
20.298,55 TL
23.017,60 TL
25.935,25 TL
26.594,45 TL
28.707,30 TL
31.171,50 TL
34.792,30 TL
42.897,87 TL
45.202,90 TL
51.666,40 TL
72.123,41 TL
1.872,33 TL
1.998,06 TL
2.261,22 TL
2.647,78 TL
3.928,66 TL
4.315,97 TL
5.775,12 TL
5.913,76 TL
6.041,33 TL
6.148,22 TL
6.214,54 TL
6.265,20 TL
6.361,17 TL
6.756,74 TL
6.913,58 TL
7.053,09 TL
12.714,10 TL
14.223,26 TL
1.995,84 TL
3.031,46 TL
6.666,61 TL
9.154,07 TL
2.806,00 TL
4.002,13 TL
2.073,25 TL
6.927,32 TL
2.066,95 TL
2.071,48 TL
2.253,47 TL
2.318,52 TL
2.384,88 TL
2.512,35 TL
2.557,97 TL
2.682,98 TL
2.692,78 TL
3.007,81 TL
5.470,15 TL
3.483,70 TL
3.770,27 TL
3.907,28 TL
4.734,28 TL
2.264,00 TL
3.060,00 TL
2.519,91 TL
1.949,00 TL
2.520,00 TL
2.302,18 TL
3.182,00 TL
2.690,00 TL
2.188,11 TL
3.590,00 TL
3.119,59 TL
3.472,00 TL
2.752,54 TL
1.985,24 TL
4.316,21 TL
21.684,80 TL
50.000,00 TL
51.180,00 TL
2.357,59 TL
1.838,71 TL
1.925,76 TL
2.888,64 TL
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
Vergi No
2680134790
2710064233
2710064233
2710064233
2710064233
2710064233
2710064233
2710064233
2710064233
2710064233
2740631233
2740631233
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780051654
2780429775
2780429775
2780684348
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2800321306
2830033063
2830033063
2830033063
2830033063
2830033063
2850211118
2850211118
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
TC Kimlik No
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
27754385832
57082145518
57082145518
18572638774
18572638774
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
Soyad Ad
DALKILIÇ ERKAN
İFLAS HAL.DEBANT PLASTİK SANAYİ A.Ş.
İFLAS HAL.DEBANT PLASTİK SANAYİ A.Ş.
İFLAS HAL.DEBANT PLASTİK SANAYİ A.Ş.
İFLAS HAL.DEBANT PLASTİK SANAYİ A.Ş.
İFLAS HAL.DEBANT PLASTİK SANAYİ A.Ş.
İFLAS HAL.DEBANT PLASTİK SANAYİ A.Ş.
İFLAS HAL.DEBANT PLASTİK SANAYİ A.Ş.
İFLAS HAL.DEBANT PLASTİK SANAYİ A.Ş.
İFLAS HAL.DEBANT PLASTİK SANAYİ A.Ş.
DEMET HIRDAVAT VE ATIK HURDA METAL TİCAR
DEMET HIRDAVAT VE ATIK HURDA METAL TİCAR
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR YAKUP
DEMİR SALİH
DEMİR SALİH
DİVA İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRBAŞLAR HURDA METAL NAK.SAN.TİC.LTD.
DEMİRCİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LT
DEMİRCİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LT
DEMİRCİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LT
DEMİRCİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LT
DEMİRCİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LT
DEMİREL MURAT
DEMİREL MURAT
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
Adres
MİMAR SİNAN MAH. İSTİKLAL CAD. 7 10 DİLOVASI KOCAELİ
AVNİ DİLLİGİL SK. AYSA APT. 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL 000000
AVNİ DİLLİGİL SK. AYSA APT. 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL 000000
AVNİ DİLLİGİL SK. AYSA APT. 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL 000000
AVNİ DİLLİGİL SK. AYSA APT. 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL 000000
AVNİ DİLLİGİL SK. AYSA APT. 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL 000000
AVNİ DİLLİGİL SK. AYSA APT. 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL 000000
AVNİ DİLLİGİL SK. AYSA APT. 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL 000000
AVNİ DİLLİGİL SK. AYSA APT. 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL 000000
AVNİ DİLLİGİL SK. AYSA APT. 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL 000000
SIRASÖĞÜTLER MAH ÇELİKOĞLU CD. 151 DARICA KOCAELİ
SIRASÖĞÜTLER MAH ÇELİKOĞLU CD. 151 DARICA KOCAELİ
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
HOŞKADEM M. SAĞLIK S. B 33 OSMANGAZİ BURSA 000000
S.ORHAN M KIŞLA C1131 SK 3 0 GEBZE KOCAELİ 041400
S.ORHAN M KIŞLA C1131 SK 3 0 GEBZE KOCAELİ 041400
BAĞLARBAŞI M. İSTASY ON C. GÜVEN APT. 170 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH 1210 SK EKŞİOĞLU İŞ 2 5/2 GEBZE KOCAELİ
KÖRFEZ CD. 1317 SK. 9 10 GEBZE KOCAELİ
KÖRFEZ CD. 1317 SK. 9 10 GEBZE KOCAELİ
KÖRFEZ CD. 1317 SK. 9 10 GEBZE KOCAELİ
KÖRFEZ CD. 1317 SK. 9 10 GEBZE KOCAELİ
KÖRFEZ CD. 1317 SK. 9 10 GEBZE KOCAELİ
KARACA MAHALLESİ ÇALAPKULU ÇIKMAZI 2 YOK BOR NİĞDE
KARACA MAHALLESİ ÇALAPKULU ÇIKMAZI 2 YOK BOR NİĞDE
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
Sayfa 15
Ver.Dön.
200201200212
199708199708
199804199804
199707199707
199612199612
199706199706
199709199709
199808199808
199710199710
199809199809
201009201009
201010201010
200701200712
200705200705
200803200803
200809200809
200708200708
200904200904
200707200709
200705200705
200705200705
200808200808
200808200808
200706200706
200706200706
200707200707
200707200707
200701200703
200701200703
200701200703
200707200709
200707200709
200704200704
200704200704
200801200812
200701200712
200704200706
200704200706
200704200706
200808200808
200705200705
200701200712
200701200712
200706200706
200707200707
200704200704
200801200812
200801200812
201107201109
200304200304
200204200204
200205200205
200303200303
200211200211
200201200201
200306200306
200302200302
200208200208
200203200203
200209200209
200207200207
200210200210
200202200202
200301200301
200206200206
200101200112
200201200212
199911199911
199901199912
199909199909
200901200903
200801200812
200110200112
200101200112
200101200112
200210200212
200204200206
200201200203
200202200204
200207200209
200111200111
200101200112
200202200204
200302200302
200301200301
Ver.Kod.
0001
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0033
0033
0033
0033
0015
0015
0010
0010
0033
0033
0033
0015
0015
0010
0010
0015
0015
0015
0001
0001
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0010
0015
3074
0015
0033
0010
0033
4110
4110
0033
0033
0033
0003
0033
0015
0010
0003
0015
0015
Takip Dosya No
20090915146002541472
20090915146002545960
20090915146002545970
20090915146002545959
20090915146002545973
20090915146002545958
20090915146002545961
20090915146002545976
20090915146002545962
20090915146002545957
20111207145020000298
20111207145020000301
20131105145020000120
20131105145020000141
20131105145020000062
20131105145020000067
20131105145020000131
20131105145020000114
20131105145020000104
20131105145020000077
20131105145020000124
20131105145020000111
20131105145020000094
20131105145020000079
20131105145020000101
20131105145020000100
20131105145020000134
20131105145020000109
20131105145020000118
20131105145020000119
20131105145020000107
20131105145020000137
20131105145020000125
20131105145020000074
20131105145020000075
20131105145020000057
20131105145020000135
20131105145020000108
20131105145020000140
20131105145020000095
20131105145020000078
20131105145020000129
20131105145020000092
20131105145020000136
20131105145020000139
20131105145020000076
20100117145020000111
20090609145020007464
20120813145020006137
20090915146002547382
20090915146002547375
20090915146002547374
20090915146002547387
20090915146002547362
20090915146002548469
20090915146002547787
20090915146002547386
20090915146002547371
20090915146002547376
20090915146002547363
20090915146002547372
20090915146002547364
20090915146002547377
20090915146002549352
20090915146002547373
20090915146002549822
20090915146002548451
20090915146002548147
20090915146002548150
20090915146002548149
20120806145020000017
20120806145020000016
20131106145020000010
20131106145020000002
20131106145020000004
20131106145020000013
20131106145020000011
20131106145020000015
20131106145020000009
20131106145020000012
20131106145020000005
20131106145020000008
20131106145020000007
20131106145020000025
20131106145020000027
Ver.As.Borç.Top.
4.372,95 TL
2.032,55 TL
2.048,42 TL
2.106,16 TL
2.140,70 TL
2.661,96 TL
2.837,04 TL
2.886,64 TL
2.984,28 TL
3.471,40 TL
6.585,85 TL
28.656,53 TL
1.853,20 TL
1.943,89 TL
2.071,81 TL
2.488,66 TL
2.887,09 TL
3.389,28 TL
6.506,50 TL
9.979,42 TL
9.979,42 TL
10.381,90 TL
10.381,91 TL
13.086,10 TL
13.086,10 TL
14.263,45 TL
14.263,45 TL
14.283,61 TL
14.283,61 TL
14.310,11 TL
16.200,00 TL
16.200,00 TL
18.475,37 TL
18.475,38 TL
19.159,10 TL
20.538,11 TL
23.110,81 TL
32.977,58 TL
32.977,58 TL
47.773,66 TL
60.891,36 TL
63.110,19 TL
63.110,20 TL
77.224,89 TL
84.171,24 TL
114.564,23 TL
3.414,78 TL
3.449,78 TL
5.826,79 TL
20.295,80 TL
28.584,23 TL
31.624,68 TL
32.567,30 TL
36.023,02 TL
36.551,66 TL
41.326,60 TL
47.485,70 TL
49.396,20 TL
51.484,63 TL
51.850,42 TL
52.131,93 TL
52.835,03 TL
54.608,54 TL
56.342,66 TL
62.792,67 TL
1.864,98 TL
2.543,43 TL
3.380,72 TL
3.646,24 TL
4.847,12 TL
1.903,15 TL
15.039,45 TL
3.211,74 TL
3.335,95 TL
3.335,95 TL
4.208,73 TL
5.722,65 TL
7.478,92 TL
8.903,60 TL
10.752,56 TL
18.224,45 TL
24.748,24 TL
30.212,99 TL
31.573,66 TL
39.423,80 TL
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
Vergi No
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2870084032
2880047197
2880047197
2880047197
2880047197
2880047197
2880047197
2880077616
2910779698
2910779698
2910779698
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2950459264
2960023220
3030155179
3030155179
3030155179
3030155179
3040124602
3040124602
3040124602
3040124602
3040124602
3040124602
3040124602
3040124602
3040124602
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050036822
3050474067
3100081071
3140099506
3160767236
3160767236
3160767236
3190218874
3190218874
TC Kimlik No
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
26537373646
56887001982
25345727184
36701125308
36701125308
36701125308
36701125308
10733687140
10733687140
10733687140
10733687140
10733687140
10733687140
10733687140
10733687140
10733687140
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
10742686868
62581179100
17993918052
48574700476
48574700476
48574700476
Soyad Ad
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRHAN RAMAZAN
DEMİRCİOĞLU ŞÜKRÜ
DEMİRCİOĞLU ŞÜKRÜ
DEMİRCİOĞLU ŞÜKRÜ
DEMİRCİOĞLU ŞÜKRÜ
DEMİRCİOĞLU ŞÜKRÜ
DEMİRCİOĞLU ŞÜKRÜ
DEMİRKENT IŞIN
DENGE PREFABRİK İZOLÇELİK YAPI İNŞ TAŞ S
DENGE PREFABRİK İZOLÇELİK YAPI İNŞ TAŞ S
DENGE PREFABRİK İZOLÇELİK YAPI İNŞ TAŞ S
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DGR METAL ORMAN ÜRÜN İNŞAAT MAKİNE
DİKMEN FİKRET
DOĞAN FEVZİ
DOĞAN FEVZİ
DOĞAN FEVZİ
DOĞAN FEVZİ
DOĞAN İSMAİL HAKKI
DOĞAN İSMAİL HAKKI
DOĞAN İSMAİL HAKKI
DOĞAN İSMAİL HAKKI
DOĞAN İSMAİL HAKKI
DOĞAN İSMAİL HAKKI
DOĞAN İSMAİL HAKKI
DOĞAN İSMAİL HAKKI
DOĞAN İSMAİL HAKKI
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN REBİ
DOĞAN NEVİN
DOMAK DÖKÜM MAKİNAVE KUMLAMA SANVE TİC L
DUMAN METİN
DURMAZ EMİNE
DURMAZ EMİNE
DURMAZ EMİNE
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
Adres
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
MURADİYE MH TURİSTYOLU ÜSTÜ 16 ORHANGAZİ BURSA BURSA
BAĞDAT C. ESENYURT 207 MALTEPE İSTANBUL 000000
BAĞDAT C. ESENYURT 207 MALTEPE İSTANBUL 000000
BAĞDAT C. ESENYURT 207 MALTEPE İSTANBUL 000000
BAĞDAT C. ESENYURT 207 MALTEPE İSTANBUL 000000
BAĞDAT C. ESENYURT 207 MALTEPE İSTANBUL 000000
BAĞDAT C. ESENYURT 207 MALTEPE İSTANBUL 000000
CAMİ M. ALİ ARICAN CAD. 47 YOK DARICA,GEBZE İSTANBUL 000000
E-5 ÜZERİ MUALLİMKÖY SAPAĞI 0 0 GEBZE KOCAELİ 41400
E-5 ÜZERİ MUALLİMKÖY SAPAĞI 0 0 GEBZE KOCAELİ 41400
E-5 ÜZERİ MUALLİMKÖY SAPAĞI 0 0 GEBZE KOCAELİ 41400
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MH İSTASYON CD NO 305 /1 DARICA KOCAELİ
YÜZYIL MAHALLESİ BARBAROS M.8.SOKAK 2 A M.BEY İSTANBUL 000000
ESENTEPE MH. 102 SK. 16 KOCASİNAN KAYSERİ
ESENTEPE MH. 102 SK. 16 KOCASİNAN KAYSERİ
ESENTEPE MH. 102 SK. 16 KOCASİNAN KAYSERİ
ESENTEPE MH. 102 SK. 16 KOCASİNAN KAYSERİ
KORDONBOYU MAH. KUMLAR CAD. 18 8 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU MAH. KUMLAR CAD. 18 8 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU MAH. KUMLAR CAD. 18 8 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU MAH. KUMLAR CAD. 18 8 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU MAH. KUMLAR CAD. 18 8 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU MAH. KUMLAR CAD. 18 8 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU MAH. KUMLAR CAD. 18 8 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU MAH. KUMLAR CAD. 18 8 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU MAH. KUMLAR CAD. 18 8 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
KORDONBOYU KUMLAR C.FERHAT APT YOK 6 KARTAL İSTANBUL
AKTOPRAK FATİH MAH 0 0 ULUKIŞLA NİĞDE
SULTAN ORHAN M. TAŞKALDIRAN MEVKİİ 2 7 KOCAELİ 041400
SAPAN BAĞLARI MAH. KÜME SK. 6 1 PENDİK İSTANBUL
D.PINAR MH. SANCAKTEPE SK. 18 PENDİK İSTANBUL
D.PINAR MH. SANCAKTEPE SK. 18 PENDİK İSTANBUL
D.PINAR MH. SANCAKTEPE SK. 18 PENDİK İSTANBUL
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
Sayfa 16
Ver.Dön.
200301200312
200310200310
200202200204
200306200306
200308200308
200309200309
200305200305
200307200307
200303200303
200201200212
200304200304
200201200212
200201200212
200101200112
199812199812
199901199901
199912199912
199801199812
200602200602
200801200812
200901200903
200903200903
05/2013-05/2013
10/2012-12/2012
01/2013-01/2013
02/2013-02/2013
06/2013-06/2013
03/2013-03/2013
01/2012-12/2012
04/2013-06/2013
07/2013-07/2013
01/2013-03/2013
04/2013-04/2013
08/2013-08/2013
08/2013-08/2013
07/2013-09/2013
199701199712
200901200912
200901200912
200901200912
200901200912
200909200909
200905200905
200905200905
200907200907
200911200911
200910200910
200906200906
200908200908
200909200909
200901200912
200901200912
200901200912
200901200912
200901200912
200901200912
200901200912
200901200912
200901200912
200901200912
200906200906
200907200907
200910200910
200907200907
200906200906
200906200906
200908200908
200909200909
200905200905
200905200905
200905200905
200907200907
200911200911
200910200910
200906200906
200908200908
200909200909
200801200812
200303200303
200701200712
200904200906
200801200812
200801200812
07/2009-07/2009
02/2009-02/2009
Ver.Kod.
0010
0015
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0010
0001
0001
0015
0015
0015
0001
9031
3074
0033
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0010
0033
0015
0033
0015
0015
0015
0033
0004
9034
9034
9034
9034
0003
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
9034
9034
9034
9034
9034
9034
9034
9034
9034
9034
9085
9085
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0010
0032
0001
0001
0015
3080
Takip Dosya No
20131106145020000024
20131106145020000026
20131106145020000014
20131106145020000020
20131106145020000022
20131106145020000023
20131106145020000019
20131106145020000021
20131106145020000017
20131106145020000006
20131106145020000018
20131106145020000016
20090915146002548571
20090915146002548920
20090915146002548915
20090915146002548578
20090915146002548914
20090915146002548926
20120327145020002999
20090529145020000024
20090609145020008174
20090529145020000016
20131026145020000427
20130414145020000027
20130414145020000026
20140326145090000001
20131026145020000428
20130621145020007806
20130621145020007797
20131026145020000426
20131026145020000430
20130621145020007804
20130621145020007803
20131026145020000429
20131026145020000431
20131214145020000143
20090915146002594363
20090829145030000043
20090829145030000045
20090829145030000047
20090829145030000048
20120620145030000180
20120620145030000156
20120620145030000157
20120620145030000169
20120620145030000191
20120620145030000186
20120620145030000164
20120620145030000174
20120620145030000181
20120614145030000068
20120614145030000082
20120614145030000083
20120614145030000086
20120614145030000087
20120614145030000090
20120614145030000091
20120614145030000092
20120614145030000093
20120614145030000119
20120614145030000110
20120614145030000121
20120614145030000138
20120614145030000123
20120614145030000113
20120614145030000116
20120614145030000127
20120614145030000134
20120614145030000105
20120614145030000108
20120614145030000106
20120614145030000124
20120614145030000144
20120614145030000139
20120614145030000114
20120614145030000128
20120614145030000135
20130305145030000019
20090915146002579964
20130820145030000083
20091119145030000083
20091119145030000081
20090609145030003854
20130607145030000060
20130607145030000055
Ver.As.Borç.Top.
39.999,98 TL
40.668,22 TL
59.137,76 TL
76.226,55 TL
85.768,67 TL
92.124,60 TL
107.556,01 TL
107.590,91 TL
113.739,86 TL
125.298,58 TL
155.703,28 TL
164.752,32 TL
2.326,10 TL
2.549,00 TL
7.319,10 TL
10.245,35 TL
16.138,30 TL
75.921,30 TL
2.659,17 TL
2.980,00 TL
37.763,85 TL
39.526,90 TL
6.956,66 TL
2.802,03 TL
3.105,79 TL
4.750,00 TL
7.931,01 TL
2.150,00 TL
7.740,02 TL
9.836,40 TL
5.900,67 TL
5.991,58 TL
6.500,00 TL
6.690,07 TL
5.042,21 TL
3.140,95 TL
2.017,44 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.144,20 TL
3.384,43 TL
6.001,55 TL
6.517,31 TL
7.005,85 TL
11.882,87 TL
13.972,98 TL
14.826,61 TL
15.583,88 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.547,00 TL
2.588,00 TL
3.364,90 TL
3.426,72 TL
3.493,32 TL
3.493,32 TL
3.530,30 TL
4.288,39 TL
6.768,86 TL
6.768,86 TL
12.003,10 TL
13.034,62 TL
14.011,70 TL
23.765,73 TL
27.945,96 TL
29.653,21 TL
31.167,75 TL
10.769,95 TL
2.715,60 TL
3.793,70 TL
1.831,16 TL
3.559,60 TL
3.594,60 TL
2.401,47 TL
2.810,52 TL
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
Vergi No
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3190218874
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
TC Kimlik No
Soyad Ad
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DORU METAL İNŞAAT HIRDAVAT NAKLİYATSAN V
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
Adres
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
PİRİ REİS M. F.S.MEHMET C. 207 1 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
Sayfa 17
Ver.Dön.
06/2009-06/2009
10/2009-12/2009
04/2010-06/2010
03/2009-03/2009
200904200906
08/2009-08/2009
200901200903
07/2009-07/2009
01/2009-12/2009
04/2009-06/2009
04/2010-06/2010
04/2009-06/2009
01/2009-12/2009
01/2008-12/2008
200801200812
01/2008-12/2008
04/2009-06/2009
04/2010-06/2010
01/2008-12/2008
01/2009-12/2009
02/2009-02/2009
04/2010-04/2010
01/2010-01/2010
01/2009-12/2009
200910200910
11/2009-11/2009
01/2009-03/2009
01/2010-12/2010
200907200909
200902200902
200911200911
04/2011-06/2011
04/2011-06/2011
04/2010-06/2010
02/2009-02/2009
02/2010-02/2010
200901200903
01/2009-01/2009
200904200906
03/2009-03/2009
10/2010-12/2010
01/2010-01/2010
04/2009-06/2009
03/2010-03/2010
11/2009-11/2009
07/2009-09/2009
04/2011-06/2011
12/2009-12/2009
03/2009-03/2009
04/2009-04/2009
05/2011-05/2011
05/2009-05/2009
10/2009-10/2009
02/2009-02/2009
04/2009-04/2009
11/2009-11/2009
01/2010-12/2010
06/2009-06/2009
05/2009-05/2009
12/2009-12/2009
07/2009-07/2009
08/2009-08/2009
10/2009-10/2009
06/2009-06/2009
01/2010-12/2010
01/2010-12/2010
07/2009-07/2009
09/2009-09/2009
03/2009-03/2009
08/2009-08/2009
01/2010-01/2010
04/2011-06/2011
04/2011-06/2011
04/2009-04/2009
09/2009-09/2009
05/2009-05/2009
01/2010-03/2010
01/2009-03/2009
10/2009-10/2009
11/2009-11/2009
01/2010-12/2010
06/2009-06/2009
12/2009-12/2009
07/2009-07/2009
08/2009-08/2009
Ver.Kod.
3080
3080
1084
3080
0033
3080
0033
3080
1084
1084
0003
0003
0010
1084
0010
0010
3080
3080
3080
3080
1084
3080
1084
3074
0015
0015
1084
1084
0033
0015
0015
3074
3080
3080
0015
3080
0033
3080
0033
1084
3080
0015
1084
3080
1084
1084
0003
1084
0015
1084
3074
1084
1084
3080
0015
0015
0010
1084
0015
0015
1084
1084
0015
0015
3074
3074
0015
1084
3080
0015
3080
1084
3080
3080
0015
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
Takip Dosya No
20130607145030000059
20130607145030000052
20130607145030000054
20130607145030000056
20091120145030000020
20130607145030000061
20090609145030004312
20130607145030000060
20130607145030000050
20130607145030000049
20130607145030000054
20130607145030000049
20130607145030000050
20130607145030000048
20090609145030004310
20130607145030000048
20130607145030000049
20130607145030000054
20130607145030000048
20130607145030000050
20130409145030000080
20130409145030000055
20130409145030000052
20130409145030000049
20091227145030000063
20130621145030005765
20130409145030000092
20130409145030000063
20091227145030000061
20091120145030000031
20130621145030005765
20130409145030000066
20130621145030005761
20130621145030005764
20130409145030000080
20130409145030000053
20090609145030004373
20130409145030000079
20091120145030000034
20130409145030000081
20130621145030005762
20130409145030000052
20130409145030000093
20130409145030000054
20130409145030000089
20130409145030000094
20130409145030000050
20130409145030000090
20130409145030000081
20130409145030000082
20130409145030000071
20130409145030000083
20130409145030000088
20130409145030000080
20130409145030000082
20130409145030000089
20130409145030000063
20130409145030000084
20130409145030000083
20130409145030000090
20130409145030000085
20130409145030000086
20130409145030000088
20130409145030000084
20130409145030000062
20130409145030000065
20130409145030000085
20130409145030000087
20130409145030000081
20130409145030000086
20130409145030000052
20130409145030000078
20130409145030000050
20130409145030000082
20130409145030000087
20130409145030000083
20130621145030005759
20130409145030000092
20130409145030000088
20130409145030000089
20130409145030000063
20130409145030000084
20130409145030000090
20130409145030000085
20130409145030000086
Ver.As.Borç.Top.
2.966,04 TL
3.768,53 TL
3.978,77 TL
4.394,34 TL
5.109,22 TL
5.698,58 TL
6.116,45 TL
7.204,41 TL
7.549,46 TL
9.057,22 TL
9.417,21 TL
13.348,88 TL
15.695,35 TL
16.763,97 TL
21.401,07 TL
22.248,13 TL
40.046,64 TL
42.377,45 TL
66.744,39 TL
70.629,08 TL
1.833,32 TL
1.835,46 TL
1.973,29 TL
2.000,00 TL
2.021,33 TL
2.055,66 TL
2.064,96 TL
2.078,60 TL
2.092,18 TL
2.112,82 TL
2.114,30 TL
2.140,00 TL
2.291,81 TL
2.306,97 TL
2.354,94 TL
2.398,64 TL
2.683,89 TL
3.263,28 TL
3.388,00 TL
3.605,15 TL
3.662,69 TL
3.794,79 TL
4.090,02 TL
4.141,31 TL
4.142,65 TL
4.362,54 TL
4.454,14 TL
4.623,39 TL
4.784,54 TL
5.228,52 TL
5.350,00 TL
5.958,01 TL
6.310,61 TL
7.064,82 TL
7.177,10 TL
7.410,83 TL
7.423,57 TL
7.796,57 TL
8.469,10 TL
8.569,76 TL
9.008,60 TL
9.061,79 TL
10.908,58 TL
11.490,89 TL
12.070,00 TL
12.070,00 TL
13.785,15 TL
14.042,97 TL
14.353,62 TL
14.418,12 TL
17.076,56 TL
19.980,55 TL
20.043,63 TL
21.531,30 TL
23.269,21 TL
25.407,30 TL
26.240,58 TL
26.530,53 TL
32.725,74 TL
33.348,74 TL
33.406,07 TL
34.472,67 TL
38.563,92 TL
41.355,45 TL
43.254,36 TL
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
Vergi No
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3200293627
3230480048
3230480048
3230480048
3240411559
3250032764
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3280189516
3300127468
3330254802
3330254802
3330254802
3330254802
3340074456
3340074456
3340074456
3340074456
3350412756
3370281440
3410070793
3410070793
3410070793
3410070793
3410070793
TC Kimlik No
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
34853079166
53725384412
53725384412
53725384412
53725384412
47413501588
10106708014
10106708014
10106708014
10106708014
10106708014
Soyad Ad
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DUY PETROL ÜR.OTOM.OTO YED.PAR.NAKL.TURZ
DÜZENLİ ORT.CİHAN
DÜZENLİ ORT.CİHAN
DÜZENLİ ORT.CİHAN
EDA REKLAM VE PRODÜKSİYON HİZMETLERİTİCA
EFES SERAMİK SAN.VETİC.A.Ş.
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKİCİ ERHAN
EKO-ŞER İNŞAAT NAK.OTO.TUR.SAN.VETİC.LTD
EMİL NEZİH
EMİL NEZİH
EMİL NEZİH
EMİL NEZİH
ENDER NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ENDER NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ENDER NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ENDER NAKLİYAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ENERDEM ENDÜST.TESİSMAK.ELK.İNŞ.TAAHSAN.
ERATICI MİSAL
ERCAN YAVUZ
ERCAN YAVUZ
ERCAN YAVUZ
ERCAN YAVUZ
ERCAN YAVUZ
Adres
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
00 00 00 0 DARICA KOCAELİ
B.BAŞI MAH ERGONEKON SK 371 45 DARICA KOCAELİ
B.BAŞI MAH ERGONEKON SK 371 45 DARICA KOCAELİ
B.BAŞI MAH ERGONEKON SK 371 45 DARICA KOCAELİ
H.HALİL M.İSMETPAŞA HÜSEYİN AĞA İŞ MRK 9 56 GEBZE KOCAELİ
KÜTAHYA DEV.KARAYOLU 4 KM. 1 İNÖNÜ ESKİŞEHİR
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
S.SÖĞÜTLER MH. 1657 SK 50 / 2 KOCAELİ GEBZE
AYDINEVLER KARAOĞLANOĞLU SOK EĞ 114 MALTEPE İSTANBUL
HACI HALİL MH. ADLİYE CD. 12 8 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH. ADLİYE CD. 12 8 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH. ADLİYE CD. 12 8 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH. ADLİYE CD. 12 8 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ TAŞKALDIRAN MEVKİİ / / GEBZE KOCAELİ 41200
TAVŞANLI KÖYÜ TAŞKALDIRAN MEVKİİ / / GEBZE KOCAELİ 41200
TAVŞANLI KÖYÜ TAŞKALDIRAN MEVKİİ / / GEBZE KOCAELİ 41200
TAVŞANLI KÖYÜ TAŞKALDIRAN MEVKİİ / / GEBZE KOCAELİ 41200
S.ORHAN MH.HASKÖY SN TAŞKALDIRAN MEV.14/A 2 GEBZE KOCAELİ
ŞENLİKKÖY MAH. ALTI EKİM SK. 3 4 BAKIRKÖY İSTANBUL
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
Sayfa 18
Ver.Dön.
01/2009-12/2009
09/2009-09/2009
04/2009-06/2009
04/2011-06/2011
01/2009-12/2009
07/2009-09/2009
200909200909
200910200910
200908200908
200801200812
200301200312
201006201006
200810200810
200802200802
200803200803
200808200808
200801200801
200709200709
200711200711
200805200805
200804200804
201008201008
201011201011
200908200908
201007201007
200907200907
201009201009
200909200909
05/2009-05/2009
200901200901
200809200809
200712200712
200806200806
200906200906
12/2009-12/2009
201003201003
200807200807
201005201005
05/2009-05/2009
200910200910
200710200710
200708200708
04/2009-04/2009
200811200811
200810200810
200908200908
200909200909
200907200907
200808200808
200802200802
12/2009-12/2009
200803200803
200902200902
200805200805
11/2008-11/2008
200804200804
200711200711
200709200709
200806200806
200812200812
11/2009-11/2009
200712200712
200811200811
01/2010-01/2010
11/2009-11/2009
05/2009-05/2009
01/2009-01/2009
12/2009-12/2009
11/2009-11/2009
200907200909
200601200612
200801200812
200701200712
200501200512
199705199705
199703199703
199710199710
199711199711
200801200812
200901200912
200210200210
200111200111
200301200312
200312200312
200011200011
Ver.Kod.
1084
3080
3080
0003
0010
3080
0015
0015
0015
0010
9085
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
1084
0015
0015
0015
0015
0015
1084
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
3080
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
3080
0015
0015
0015
0015
0015
1084
0015
0015
3074
0015
3080
3074
3080
3080
0003
0010
0010
0010
0010
0015
0015
0015
0015
0010
9034
0015
0015
0010
0015
0015
Takip Dosya No
20130409145030000048
20130409145030000087
20130409145030000093
20130409145030000078
20130409145030000048
20130409145030000094
20091228145030000002
20091228145030000004
20091008145030000088
20090609145030004505
20090826145000000018
20120302145030000423
20130621145030006122
20130621145030006126
20130621145030006127
20130621145030006128
20120302145030000369
20130621145030006136
20130621145030006133
20130621145030006125
20130621145030006124
20120302145030000427
20120302145030000411
20130621145030006120
20120302145030000425
20130621145030006119
20120302145030000406
20130621145030006121
20140326145030000023
20120302145030000381
20120302145030000377
20130621145030006132
20130621145030006130
20120302145030000384
20140326145030000030
20120302145030000417
20120302145030000375
20120302145030000421
20140326145030000023
20120302145030000412
20120302145030000366
20120302145030000364
20140326145030000022
20130621145030006116
20120302145030000378
20120302145030000386
20120302145030000387
20120302145030000385
20120302145030000376
20120302145030000370
20140326145030000030
20120302145030000371
20120302145030000382
20120302145030000373
20140326145030000006
20120302145030000372
20120302145030000367
20120302145030000365
20120302145030000374
20120302145030000380
20140326145030000029
20120302145030000368
20120302145030000379
20140326145030000042
20140326145030000029
20140326145030000023
20140326145030000019
20140326145030000030
20140326145030000029
20091227145030000038
20131007145030000027
20131007145030000082
20131007145030000051
20131007145030000057
20090915146002567368
20090915146002567365
20090915146002567367
20090915146002567369
20090609145030006664
20090829145030000733
20130320145030000067
20130320145030000052
20130320145030000034
20130320145030000082
20130320145030000042
Ver.As.Borç.Top.
67.301,43 TL
69.807,63 TL
77.413,65 TL
83.951,89 TL
139.919,82 TL
156.738,00 TL
1.947,41 TL
3.190,93 TL
3.486,95 TL
15.135,31 TL
3.998,35 TL
1.876,78 TL
1.890,00 TL
1.949,25 TL
2.093,72 TL
2.116,13 TL
2.126,02 TL
2.188,35 TL
2.194,77 TL
2.263,95 TL
2.363,18 TL
2.376,78 TL
2.396,98 TL
2.399,00 TL
2.420,71 TL
2.431,37 TL
2.482,55 TL
2.505,60 TL
2.580,90 TL
2.583,10 TL
2.584,17 TL
2.622,71 TL
2.646,00 TL
2.656,01 TL
2.930,65 TL
2.940,19 TL
2.964,58 TL
3.010,16 TL
3.059,75 TL
3.151,00 TL
3.196,27 TL
3.232,46 TL
3.351,69 TL
3.375,00 TL
3.540,25 TL
3.689,01 TL
3.768,60 TL
3.819,60 TL
4.102,67 TL
4.170,45 TL
4.312,95 TL
4.408,37 TL
4.508,98 TL
4.614,37 TL
4.655,79 TL
4.894,57 TL
4.912,89 TL
5.044,46 TL
5.301,73 TL
5.442,24 TL
5.483,34 TL
5.779,78 TL
6.194,80 TL
6.700,00 TL
7.844,55 TL
9.179,25 TL
11.053,00 TL
12.938,85 TL
23.533,65 TL
2.164,21 TL
2.666,32 TL
3.909,10 TL
3.925,38 TL
4.359,80 TL
1.898,11 TL
2.823,89 TL
9.452,45 TL
11.761,32 TL
5.238,44 TL
4.345,00 TL
1.974,75 TL
2.299,35 TL
2.353,20 TL
2.597,35 TL
2.692,25 TL
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
Vergi No
3410070793
3410070793
3410070793
3410070793
3410070793
3410070793
3410070793
3420028864
3420028864
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
TC Kimlik No
10106708014
10106708014
10106708014
10106708014
10106708014
10106708014
10106708014
39568568134
39568568134
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
Soyad Ad
ERCAN YAVUZ
ERCAN YAVUZ
ERCAN YAVUZ
ERCAN YAVUZ
ERCAN YAVUZ
ERCAN YAVUZ
ERCAN YAVUZ
ERDA MÜMİN SENA
ERDA MÜMİN SENA
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
Adres
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M A.EFENDİ C 29 0 GEBZE KOCAELİ 041400
KÜÇÜK SAN.SİT. B BLOK 12 YOK ÜMRANİYE İSTANBUL 000000
KÜÇÜK SAN.SİT. B BLOK 12 YOK ÜMRANİYE İSTANBUL 000000
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 19
Ver.Dön.
200201200201
200401200412
200101200112
200201200212
200212200212
200001200012
200403200403
200801200812
200801200812
199911199911
200504200504
200705200705
200812200812
200909200909
200908200908
200910200910
200606200606
200505200505
200904200904
200712200712
200902200902
200906200906
200901200901
200509200509
200903200903
200706200706
200907200907
200508200508
200506200506
200905200905
200604200606
200410200412
200512200512
200511200511
200607200607
200510200510
200508200508
200507200507
200509200509
200608200608
200601200601
199912199912
200610200610
200612200612
200609200609
200701200701
200902200902
200611200611
200707200707
200501200501
200709200709
200212200212
200812200812
200710200710
200510200510
200708200708
200904200904
200711200711
200607200609
200906200906
200710200710
200907200907
200511200511
200412200412
200411200411
200712200712
200410200410
200504200504
200802200802
200801200801
200201200212
200711200711
200505200505
200905200905
200404200404
200502200502
200901200901
200903200903
200501200503
200808200808
200811200811
200609200609
200603200603
200501200512
200701200712
Ver.Kod.
0015
0010
0010
0010
0015
0010
0015
0010
0010
0015
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0033
0033
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0015
0003
0015
0003
0033
0015
0015
0015
0015
0003
0003
0003
0003
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0010
0010
Takip Dosya No
20130320145030000054
20130320145030000035
20130320145030000032
20130320145030000033
20130320145030000070
20130320145030000031
20130320145030000086
20130408145030000017
20130408145030000018
20131105145030000020
20131105145030000073
20131105145030000123
20131105145030000198
20131105145030000199
20131105145030000200
20131105145030000204
20131105145030000101
20131105145030000076
20131105145030000182
20131105145030000174
20131105145030000213
20131105145030000194
20131105145030000210
20131105145030000061
20131105145030000196
20131105145030000124
20131105145030000206
20131105145030000045
20131105145030000071
20131105145030000205
20131105145030000139
20131105145030000057
20131105145030000095
20131105145030000055
20131105145030000081
20131105145030000074
20131105145030000065
20131105145030000067
20131105145030000047
20131105145030000087
20131105145030000110
20131105145030000022
20131105145030000092
20131105145030000117
20131105145030000107
20131105145030000114
20131105145030000209
20131105145030000084
20131105145030000136
20131105145030000063
20131105145030000141
20131105145030000028
20131105145030000201
20131105145030000115
20131105145030000072
20131105145030000112
20131105145030000208
20131105145030000143
20131105145030000138
20131105145030000207
20131105145030000120
20131105145030000197
20131105145030000064
20131105145030000052
20131105145030000029
20131105145030000160
20131105145030000033
20131105145030000051
20131105145030000150
20131105145030000156
20131105145030000027
20131105145030000116
20131105145030000066
20131105145030000189
20131105145030000036
20131105145030000041
20131105145030000184
20131105145030000195
20131105145030000091
20131105145030000180
20131105145030000170
20131105145030000102
20131105145030000093
20131105145030000077
20131105145030000159
Ver.As.Borç.Top.
2.802,30 TL
2.954,91 TL
3.305,10 TL
3.796,85 TL
4.730,20 TL
6.821,40 TL
11.763,75 TL
2.359,60 TL
2.359,60 TL
1.809,70 TL
1.877,66 TL
1.999,18 TL
2.132,28 TL
2.141,90 TL
2.141,90 TL
2.141,90 TL
2.209,04 TL
2.220,72 TL
2.301,87 TL
2.341,01 TL
2.355,60 TL
2.362,47 TL
2.371,86 TL
2.407,76 TL
2.431,90 TL
2.443,73 TL
2.452,32 TL
2.473,78 TL
2.477,66 TL
2.535,70 TL
2.661,52 TL
2.714,40 TL
2.728,96 TL
2.734,44 TL
2.769,11 TL
2.799,67 TL
2.809,53 TL
2.810,15 TL
2.827,95 TL
2.864,70 TL
2.922,22 TL
2.977,75 TL
3.001,41 TL
3.016,78 TL
3.020,49 TL
3.073,78 TL
3.076,08 TL
3.077,34 TL
3.109,45 TL
3.122,56 TL
3.150,49 TL
3.174,90 TL
3.182,32 TL
3.216,47 TL
3.278,43 TL
3.348,84 TL
3.379,36 TL
3.389,20 TL
3.399,86 TL
3.442,94 TL
3.478,23 TL
3.483,60 TL
3.571,61 TL
3.606,22 TL
3.616,40 TL
3.637,96 TL
3.682,20 TL
3.699,44 TL
3.942,67 TL
4.536,98 TL
4.583,60 TL
4.626,68 TL
4.745,01 TL
4.871,89 TL
4.937,40 TL
5.480,07 TL
6.223,79 TL
6.383,27 TL
6.863,21 TL
7.748,70 TL
8.842,30 TL
9.132,53 TL
9.482,70 TL
9.709,29 TL
10.142,98 TL
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
Vergi No
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470002602
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3470365941
3610115130
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3620060780
3630014124
3630014124
3630014124
3630014124
3630014124
3640288303
3640288303
3640288303
3640288303
3640288512
3690034535
3690034535
3690034535
3690034535
3690034535
TC Kimlik No
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
25784148144
50461082152
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
54319067858
27026012268
27026012268
27026012268
27026012268
27026012268
58954293184
58954293184
58954293184
58954293184
58954293184
Soyad Ad
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERDİL KARDEŞLER ELEKMAK NAK İNŞ TURİSAN
ERKAN SERKAN
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKMAN ÜNER
ERKÖSE AHMET
ERKÖSE AHMET
ERKÖSE AHMET
ERKÖSE AHMET
ERKÖSE AHMET
ERMETSAN METAL VE END.MALZ.TARIM ÜR.SAN.
ERMETSAN METAL VE END.MALZ.TARIM ÜR.SAN.
ERMETSAN METAL VE END.MALZ.TARIM ÜR.SAN.
ERMETSAN METAL VE END.MALZ.TARIM ÜR.SAN.
ERNA PEYZAJ İLAÇLAMATEM.HİZM.KIRT.VEGIDA
ERSOY MUSTAFA
ERSOY MUSTAFA
ERSOY MUSTAFA
ERSOY MUSTAFA
ERSOY MUSTAFA
Adres
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1.C BLOK 3 5 GEBZE KOCAELİ 41400
ŞAİRZİYAPAŞA C TOPÇUOĞLU HN 42 2 BEYOĞLU İSTANBUL
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
ERENKÖY FIRIN SK. 45 13 MERKEZ İSTANBUL 000000
İSTASYON M. GÜLDENİZ SİTESİ 10 4 TUZLA İSTANBUL 000000
İSTASYON M. GÜLDENİZ SİTESİ 10 4 TUZLA İSTANBUL 000000
İSTASYON M. GÜLDENİZ SİTESİ 10 4 TUZLA İSTANBUL 000000
İSTASYON M. GÜLDENİZ SİTESİ 10 4 TUZLA İSTANBUL 000000
İSTASYON M. GÜLDENİZ SİTESİ 10 4 TUZLA İSTANBUL 000000
SUADİYE BAĞDAT C 500 10 KADIKÖY İSTANBUL
SUADİYE BAĞDAT C 500 10 KADIKÖY İSTANBUL
SUADİYE BAĞDAT C 500 10 KADIKÖY İSTANBUL
SUADİYE BAĞDAT C 500 10 KADIKÖY İSTANBUL
İSTASYON M 1475 S İLYASBEY NAKİL 15 1 GEBZE KOCAELİ
DEMİRTAŞPAŞA M. ATAN S. 49 OSMANGAZİ BURSA 000000
DEMİRTAŞPAŞA M. ATAN S. 49 OSMANGAZİ BURSA 000000
DEMİRTAŞPAŞA M. ATAN S. 49 OSMANGAZİ BURSA 000000
DEMİRTAŞPAŞA M. ATAN S. 49 OSMANGAZİ BURSA 000000
DEMİRTAŞPAŞA M. ATAN S. 49 OSMANGAZİ BURSA 000000
Sayfa 20
Ver.Dön.
200601200601
200608200608
200506200506
200501200501
200602200602
200503200503
200803200803
200604200604
200807200807
200411200411
200412200412
200708200708
200805200805
200804200804
200809200809
200605200605
200709200709
200806200806
200409200409
200606200606
200410200410
200408200408
200405200405
200810200810
200407200407
200406200406
200607200607
200801200812
200601200612
200401200412
200910200912
201102201102
200804200804
201006201006
201101201112
201001201001
201001201001
200806200806
200805200805
201001201003
201006201006
201011201011
200804200804
200807200807
200901200912
201012201012
201001201012
200912200912
200901200912
200308200308
200001200012
200508200508
200101200112
200605200605
200512200512
200304200304
200304200304
200101200112
200001200012
200204200204
200001200012
200303200303
200304200304
200108200108
200204200204
200303200303
200109200109
200208200208
200208200208
200209200209
200907200907
200904200904
200903200903
200908200908
200909200909
200907200909
200904200906
200901200903
200810200812
200810200812
200210200212
200204200206
200204200206
200303200303
200201200212
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0010
0010
0033
0015
0015
0015
4210
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
3074
0015
0010
0015
0010
9062
4110
3074
4110
0015
0015
0015
0015
4115
4115
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0033
0033
0033
0015
0010
Takip Dosya No
20131105145030000106
20131105145030000097
20131105145030000044
20131105145030000046
20131105145030000078
20131105145030000068
20131105145030000147
20131105145030000096
20131105145030000176
20131105145030000030
20131105145030000050
20131105145030000140
20131105145030000166
20131105145030000172
20131105145030000163
20131105145030000105
20131105145030000137
20131105145030000146
20131105145030000034
20131105145030000088
20131105145030000038
20131105145030000031
20131105145030000039
20131105145030000168
20131105145030000037
20131105145030000035
20131105145030000098
20131105145030000211
20131105145030000144
20131105145030000060
20101229145030000135
20111207145030000906
20130621145030007657
20130621145030007654
20111207145030000902
20111207145030000924
20100318145030000009
20100318145030000013
20100318145030000012
20101229145030000133
20111207145030000920
20111207145030000892
20111207145030000923
20100318145030000014
20111207145030000905
20111207145030000896
20111207145030000907
20111207145030000904
20101229145030000130
20120320145000003062
20131105145030000298
20131105145030000320
20131105145030000300
20131105145030000347
20131105145030000346
20131105145030000353
20131105145030000305
20131105145030000306
20131105145030000303
20131105145030000392
20131105145030000281
20131105145030000344
20131105145030000401
20131105145030000294
20131105145030000354
20131105145030000426
20131105145030000287
20131105145030000393
20131105145030000350
20131105145030000394
20120622145030000025
20120622145030000023
20120622145030000022
20120622145030000026
20120622145030000028
20091226145030000069
20090911145030000038
20090601145030000041
20090302145030000002
20090301145030000030
20131120145030000010
20131120145030000003
20131120145030000001
20131120145030000007
20131120145030000002
Ver.As.Borç.Top.
10.306,05 TL
10.600,96 TL
10.601,36 TL
11.125,80 TL
11.991,81 TL
12.031,50 TL
12.387,20 TL
13.638,92 TL
13.816,07 TL
13.914,85 TL
13.915,84 TL
14.015,34 TL
14.154,15 TL
14.246,20 TL
14.681,34 TL
14.731,05 TL
14.983,53 TL
15.676,29 TL
17.276,10 TL
18.294,57 TL
19.082,80 TL
20.781,25 TL
21.496,90 TL
24.869,03 TL
25.683,65 TL
26.021,75 TL
26.158,58 TL
37.623,94 TL
39.669,50 TL
55.702,65 TL
2.079,77 TL
2.210,16 TL
2.250,00 TL
2.421,00 TL
3.396,37 TL
3.607,22 TL
3.708,04 TL
4.621,28 TL
4.725,84 TL
5.141,53 TL
5.755,25 TL
7.515,14 TL
8.203,15 TL
12.485,13 TL
13.444,33 TL
17.027,18 TL
28.388,34 TL
46.051,39 TL
72.036,46 TL
3.519,14 TL
2.156,25 TL
2.360,00 TL
2.875,00 TL
3.041,69 TL
3.359,53 TL
5.419,65 TL
6.036,50 TL
6.475,20 TL
7.683,95 TL
7.909,94 TL
8.114,70 TL
8.285,58 TL
8.564,82 TL
8.968,85 TL
10.274,15 TL
12.889,91 TL
18.553,95 TL
31.205,97 TL
38.927,64 TL
175.154,36 TL
5.756,76 TL
7.119,10 TL
11.576,24 TL
18.929,50 TL
21.390,46 TL
3.334,90 TL
3.337,00 TL
3.761,09 TL
3.820,69 TL
1.903,59 TL
2.207,25 TL
4.358,80 TL
4.542,85 TL
13.994,60 TL
20.811,15 TL
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
Vergi No
3690034535
3690034535
3690034535
3690034535
3700044401
3700044401
3700044401
3700044401
3700044401
3700044401
3700044401
3700044401
3700044401
3700047557
3700047557
3700047557
3700047557
3700047557
3700107142
3700107142
3780221860
3800086712
3800086712
3800086712
3800086712
3800086712
3830343051
3830343051
3830343051
3830343051
3830343051
3830343051
3830343051
3830343051
3830343051
3830343051
3830343051
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
TC Kimlik No
58954293184
58954293184
58954293184
58954293184
58948293312
58948293312
58948293312
58948293312
58948293312
58948293312
58948293312
58948293312
58948293312
14816108010
14816108010
14816108010
14816108010
14816108010
63667245740
Soyad Ad
ERSOY MUSTAFA
ERSOY MUSTAFA
ERSOY MUSTAFA
ERSOY MUSTAFA
ERSOY YILMAZ
ERSOY YILMAZ
ERSOY YILMAZ
ERSOY YILMAZ
ERSOY YILMAZ
ERSOY YILMAZ
ERSOY YILMAZ
ERSOY YILMAZ
ERSOY YILMAZ
ERÖZLÜ UMUR
ERÖZLÜ UMUR
ERÖZLÜ UMUR
ERÖZLÜ UMUR
ERÖZLÜ UMUR
ERSOYLAR METAL HURDAKAĞITÇILIK OTOM.SAN.
ERSOYLAR METAL HURDAKAĞITÇILIK OTOM.SAN.
ESEN MUSTAFA
ESMAR GIDA VE İHT.MAD.VE İNŞ.TUR.TAŞSAN.
ESMAR GIDA VE İHT.MAD.VE İNŞ.TUR.TAŞSAN.
ESMAR GIDA VE İHT.MAD.VE İNŞ.TUR.TAŞSAN.
ESMAR GIDA VE İHT.MAD.VE İNŞ.TUR.TAŞSAN.
ESMAR GIDA VE İHT.MAD.VE İNŞ.TUR.TAŞSAN.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EYLÜL PLASTİK TAŞ.TEÜRÜ.GID.VE İNŞ.STİC.
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
Adres
DEMİRTAŞPAŞA M. ATAN S. 49 OSMANGAZİ BURSA 000000
DEMİRTAŞPAŞA M. ATAN S. 49 OSMANGAZİ BURSA 000000
DEMİRTAŞPAŞA M. ATAN S. 49 OSMANGAZİ BURSA 000000
DEMİRTAŞPAŞA M. ATAN S. 49 OSMANGAZİ BURSA 000000
VEYSEL KARANİ M. VİZE S. 18 BURSA 000000
VEYSEL KARANİ M. VİZE S. 18 BURSA 000000
VEYSEL KARANİ M. VİZE S. 18 BURSA 000000
VEYSEL KARANİ M. VİZE S. 18 BURSA 000000
VEYSEL KARANİ M. VİZE S. 18 BURSA 000000
VEYSEL KARANİ M. VİZE S. 18 BURSA 000000
VEYSEL KARANİ M. VİZE S. 18 BURSA 000000
VEYSEL KARANİ M. VİZE S. 18 BURSA 000000
VEYSEL KARANİ M. VİZE S. 18 BURSA 000000
AKARBAŞI M. HACIMAHMUT S. 37 26 ESKİŞEHİR 000000
AKARBAŞI M. HACIMAHMUT S. 37 26 ESKİŞEHİR 000000
AKARBAŞI M. HACIMAHMUT S. 37 26 ESKİŞEHİR 000000
AKARBAŞI M. HACIMAHMUT S. 37 26 ESKİŞEHİR 000000
AKARBAŞI M. HACIMAHMUT S. 37 26 ESKİŞEHİR 000000
A İPEKCİ MAH DARICA CD 1 0 GEBZE KOCAELİ
A İPEKCİ MAH DARICA CD 1 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖYÜ KÖY GEBZE_İZMİT KOCAELİ
A.YESEVİ M. HÜRRİYET C. 107 PENDİK İSTANBUL
A.YESEVİ M. HÜRRİYET C. 107 PENDİK İSTANBUL
A.YESEVİ M. HÜRRİYET C. 107 PENDİK İSTANBUL
A.YESEVİ M. HÜRRİYET C. 107 PENDİK İSTANBUL
A.YESEVİ M. HÜRRİYET C. 107 PENDİK İSTANBUL
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ MH. BAHARİYE CD. 7 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 21
Ver.Dön.
200212200212
200302200302
200301200301
200304200304
200210200212
200204200206
200204200206
200303200303
200201200212
200212200212
200302200302
200301200301
200304200304
200211200211
200210200210
200303200303
200304200304
200312200312
200101200112
200101200112
200704200706
199901199912
200101200101
199801199801
199901199901
200001200001
200808200808
200808200808
200907200907
200907200907
200905200905
200904200904
10/2008-10/2008
200710200712
200712200712
200810200810
200701200712
201003201003
200906200906
201004201004
201101201112
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
200904200906
201002201002
200801200812
200804200806
200907200907
200901200903
200909200909
201007201009
200805200805
201001201003
200801200812
201001201012
201005201005
200804200806
200904200906
201007201007
200808200808
200806200806
201001201001
201004201006
200807200809
201006201006
200807200807
201001201003
200811200811
200810200812
201003201003
201002201002
200901200901
200911200911
200910200912
201004201004
200809200809
200907200909
200908200908
200810200810
200901200912
200901200903
200912200912
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0033
0033
0033
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0033
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
3080
0033
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0010
4215
4215
4215
4215
4215
0033
0015
0010
0003
0015
0033
0015
0033
0015
0033
0010
0010
0015
0033
0033
0015
0015
0015
0015
0033
0033
0015
0015
0033
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0033
0015
0015
0010
0033
0015
Takip Dosya No
20131120145030000011
20131120145030000006
20131120145030000005
20131120145030000008
20131120145030000021
20131120145030000014
20131120145030000012
20131120145030000018
20131120145030000013
20131120145030000022
20131120145030000017
20131120145030000016
20131120145030000019
20130321145030000028
20130321145030000026
20130321145030000039
20130321145030000041
20130321145030000043
20120325145030010694
20120325145030010694
20090609145030005745
20090915146002547633
20090915146002547632
20090915146002547629
20090915146002547630
20090915146002547631
20101230145030000103
20090609145030005931
20100120145030000086
20100120145030000086
20090724145030000031
20090609145030005918
20101230145030000082
20090609145030005903
20090609145030005898
20090915145030000044
20090609145030005909
20100528145030000011
20090914145030000052
20100831145030000021
20120509145030000001
20130621145090006183
20130621145090006183
20131026145090000417
20131026145090000417
20131214145090000138
20100831145030000018
20100427145030000018
20111208145030000019
20130621145030000050
20090914145030000049
20100831145030000017
20091120145030000065
20111208145030000036
20111208145030000046
20100831145030000016
20100831145030000024
20130213145030000344
20111208145030000041
20111208145030000030
20090914145030000050
20111208145030000045
20111208145030000049
20111208145030000047
20111208145030000037
20111208145030000035
20111208145030000031
20111208145030000042
20111208145030000048
20111208145030000034
20111208145030000052
20111208145030000032
20111208145030000039
20111208145030000038
20111208145030000054
20111208145030000064
20111208145030000028
20111208145030000040
20111208145030000050
20111208145030000027
20111208145030000061
20111208145030000051
20100528145030000010
20111208145030000025
20111208145030000065
Ver.As.Borç.Top.
31.560,85 TL
63.082,80 TL
147.622,50 TL
153.992,70 TL
2.207,25 TL
4.358,80 TL
4.542,85 TL
13.994,60 TL
20.811,15 TL
31.560,85 TL
63.082,80 TL
147.622,50 TL
153.992,70 TL
6.236,53 TL
9.608,18 TL
14.419,77 TL
83.829,10 TL
100.081,31 TL
83.501,10 TL
83.501,10 TL
1.904,86 TL
2.025,00 TL
3.050,00 TL
3.926,60 TL
7.355,40 TL
11.192,30 TL
2.071,10 TL
2.071,11 TL
2.248,44 TL
2.248,44 TL
4.286,36 TL
9.128,53 TL
11.678,00 TL
12.690,65 TL
17.415,61 TL
17.533,97 TL
19.671,68 TL
2.468,94 TL
2.956,91 TL
2.958,72 TL
3.168,93 TL
3.244,77 TL
3.244,77 TL
3.244,77 TL
3.244,77 TL
3.244,77 TL
3.327,17 TL
3.550,58 TL
3.727,34 TL
3.945,99 TL
4.345,69 TL
5.411,21 TL
6.157,56 TL
6.417,56 TL
6.487,48 TL
8.802,65 TL
9.760,67 TL
10.244,46 TL
14.336,79 TL
15.183,90 TL
19.801,63 TL
23.022,94 TL
28.123,87 TL
30.900,99 TL
32.616,23 TL
34.427,23 TL
35.086,43 TL
35.494,18 TL
39.943,64 TL
41.710,90 TL
41.872,81 TL
49.430,25 TL
54.583,36 TL
58.096,49 TL
59.000,22 TL
62.365,35 TL
62.980,84 TL
68.488,72 TL
77.569,65 TL
77.724,71 TL
78.561,42 TL
84.006,63 TL
85.406,98 TL
86.823,85 TL
96.114,39 TL
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
Vergi No
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3840300855
3850381078
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
TC Kimlik No
Soyad Ad
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
EZEN METAL İNŞAAT VEAHŞAP ÜRÜNLERİ TİCAR
FEMTUR TURİZM TAŞIMACILIK İNŞ.SAN.VETİC.
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
Adres
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİ REİS MH. BAĞDAT CD.CANDAN SK. 44 0 GEBZE KOCAELİ
EKŞİOĞLU İŞHANI KUŞDİLİ C. 105 47 KADIKÖY İSTANBUL
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
Sayfa 22
Ver.Dön.
200812200812
200907200907
200910200910
200904200906
200909200909
200906200906
200903200903
200904200904
200902200902
200812200812
200607200609
200606200606
200606200606
03/2007-03/2007
03/2007-03/2007
01/2007-12/2007
01/2007-12/2007
08/2007-08/2007
08/2007-08/2007
03/2007-03/2007
03/2007-03/2007
10/2007-10/2007
10/2007-10/2007
08/2007-08/2007
08/2007-08/2007
10/2007-10/2007
10/2007-10/2007
09/2007-09/2007
09/2007-09/2007
07/2007-07/2007
07/2007-07/2007
06/2007-06/2007
06/2007-06/2007
09/2007-09/2007
09/2007-09/2007
07/2007-07/2007
07/2007-07/2007
05/2007-05/2007
05/2007-05/2007
03/2007-03/2007
03/2007-03/2007
04/2007-04/2007
04/2007-04/2007
06/2007-06/2007
06/2007-06/2007
11/2007-11/2007
11/2007-11/2007
05/2007-05/2007
05/2007-05/2007
08/2007-08/2007
08/2007-08/2007
04/2007-04/2007
04/2007-04/2007
10/2007-10/2007
10/2007-10/2007
11/2007-11/2007
11/2007-11/2007
12/2007-12/2007
12/2007-12/2007
12/2007-12/2007
12/2007-12/2007
09/2007-09/2007
09/2007-09/2007
07/2007-07/2007
07/2007-07/2007
06/2007-06/2007
06/2007-06/2007
05/2007-05/2007
05/2007-05/2007
01/2007-03/2007
01/2007-03/2007
04/2007-04/2007
04/2007-04/2007
11/2007-11/2007
11/2007-11/2007
07/2007-09/2007
07/2007-09/2007
12/2007-12/2007
12/2007-12/2007
04/2008-06/2008
04/2008-06/2008
04/2008-06/2008
04/2008-06/2008
04/2007-06/2007
04/2007-06/2007
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0015
9085
0033
0015
0015
0015
0015
3074
3074
0015
0015
1084
1084
0015
0015
1084
1084
1084
1084
0015
0015
0015
0015
0015
0015
1084
1084
1084
1084
0015
0015
3080
3080
0015
0015
1084
1084
0015
0015
1084
1084
3080
3080
1084
1084
3080
3080
1084
1084
0015
0015
1084
1084
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
1084
1084
0003
0003
3080
3080
Takip Dosya No
20111208145030000053
20111208145030000060
20111208145030000063
20111208145030000026
20111208145030000062
20111208145030000059
20111208145030000056
20111208145030000057
20111208145030000055
20090701145030000001
20090609145030006164
20101215145030000001
20101215145030000001
20130414145030000109
20130414145030000109
20130414145030000115
20130414145030000115
20130414145030000114
20130414145030000114
20130414145030000109
20130414145030000109
20130414145030000104
20130414145030000104
20130414145030000114
20130414145030000114
20130414145030000104
20130414145030000104
20130414145030000108
20130414145030000108
20130414145030000113
20130414145030000113
20130414145030000112
20130414145030000112
20130414145030000108
20130414145030000108
20130414145030000113
20130414145030000113
20130414145030000111
20130414145030000111
20130414145030000109
20130414145030000109
20130414145030000110
20130414145030000110
20130414145030000112
20130414145030000112
20130414145030000103
20130414145030000103
20130414145030000111
20130414145030000111
20130414145030000114
20130414145030000114
20130414145030000110
20130414145030000110
20130414145030000104
20130414145030000104
20130414145030000103
20130414145030000103
20130414145030000105
20130414145030000105
20130414145030000105
20130414145030000105
20130414145030000108
20130414145030000108
20130414145030000113
20130414145030000113
20130414145030000112
20130414145030000112
20130414145030000111
20130414145030000111
20130621145030000693
20130621145030000693
20130414145030000110
20130414145030000110
20130414145030000103
20130414145030000103
20130621145030000696
20130621145030000696
20130414145030000105
20130414145030000105
20130414145030000117
20130414145030000117
20130414145030000117
20130414145030000117
20130621145030000694
20130621145030000694
Ver.As.Borç.Top.
101.129,68 TL
106.575,44 TL
108.687,63 TL
125.561,96 TL
127.115,94 TL
132.885,12 TL
133.380,61 TL
134.713,05 TL
143.234,46 TL
2.253,00 TL
1.972,05 TL
2.381,18 TL
2.381,18 TL
2.518,49 TL
2.518,49 TL
2.980,00 TL
2.980,00 TL
3.339,70 TL
3.339,70 TL
3.408,78 TL
3.408,78 TL
3.654,60 TL
3.654,60 TL
4.102,82 TL
4.102,82 TL
4.306,95 TL
4.306,95 TL
5.440,30 TL
5.440,30 TL
5.797,63 TL
5.797,63 TL
6.193,46 TL
6.193,46 TL
6.547,40 TL
6.547,40 TL
7.267,33 TL
7.267,33 TL
7.384,50 TL
7.384,50 TL
7.555,47 TL
7.555,47 TL
7.684,68 TL
7.684,68 TL
7.918,34 TL
7.918,34 TL
9.512,51 TL
9.512,51 TL
9.625,70 TL
9.625,70 TL
10.019,10 TL
10.019,10 TL
10.209,10 TL
10.209,10 TL
10.963,80 TL
10.963,80 TL
10.972,68 TL
10.972,68 TL
12.060,31 TL
12.060,31 TL
13.610,06 TL
13.610,06 TL
16.320,90 TL
16.320,90 TL
17.392,89 TL
17.392,89 TL
18.580,38 TL
18.580,38 TL
22.153,50 TL
22.153,50 TL
22.583,70 TL
22.583,70 TL
23.054,04 TL
23.054,04 TL
28.537,53 TL
28.537,53 TL
34.244,40 TL
34.244,40 TL
36.180,93 TL
36.180,93 TL
44.546,87 TL
44.546,87 TL
45.525,67 TL
45.525,67 TL
70.875,48 TL
70.875,48 TL
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
Vergi No
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3860138398
3880595537
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890081825
3890205943
3890205943
3890205943
3890205943
3890205943
3890205943
3890205943
3890205943
3890205943
3890205943
3890205943
3890705657
3890705657
3890705657
3890705657
3890705657
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
TC Kimlik No
22160030666
22160030666
22160030666
22160030666
22160030666
22160030666
22160030666
22160030666
22160030666
22160030666
22160030666
Soyad Ad
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
FIRAT ORMAN ÜRÜNLERİGIDA.İNŞ.MALZ.NAK.SA
GALAKSİ ENDÜSTRİ VEPETROL KİMYA MAKSAN.T
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GAT DENİZCİLİK NAKLİYAT SANAYİİ VE TİCAR
GEÇER ATİLLA
GEÇER ATİLLA
GEÇER ATİLLA
GEÇER ATİLLA
GEÇER ATİLLA
GEÇER ATİLLA
GEÇER ATİLLA
GEÇER ATİLLA
GEÇER ATİLLA
GEÇER ATİLLA
GEÇER ATİLLA
GEBZE KUMLAMA MONTAJÇELİK İML SAN VE TİC
GEBZE KUMLAMA MONTAJÇELİK İML SAN VE TİC
GEBZE KUMLAMA MONTAJÇELİK İML SAN VE TİC
GEBZE KUMLAMA MONTAJÇELİK İML SAN VE TİC
GEBZE KUMLAMA MONTAJÇELİK İML SAN VE TİC
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
Adres
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
KAZIM KARABEKİR M İSTASYON C 381 / DARICA KOCAELİ
E5 K.YOLU ÜZERİ KADINPINARI MEVK. X GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
CUMHURİYET MAH. İHSAN DEDE CD 42 2 GEBZE KOCAELİ 41400
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
DRZİYABARLAS M.MARAŞ C.ZEBERECET S. 16 KONYA
TAVŞANLI KÖYÜ 10.S 21 / GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ 10.S 21 / GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ 10.S 21 / GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ 10.S 21 / GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ 10.S 21 / GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 23
Ver.Dön.
10/2007-12/2007
10/2007-12/2007
01/2007-12/2007
01/2007-12/2007
01/2007-12/2007
01/2007-12/2007
200801200812
199701199712
199610199610
199605199605
199705199705
199701199712
199701199712
199702199702
199706199706
199708199708
199707199707
199701199712
199601199601
199605199605
199609199609
199609199609
199601199601
199605199605
200608200608
200607200607
200702200702
200610200610
200612200612
200609200609
200710200712
200710200712
200701200712
200704200706
200601200612
01/2012-03/2012
04/2012-06/2012
04/2012-04/2012
12/2012-12/2012
10/2012-12/2012
200401200412
200401200412
04/2007-06/2007
01/2007-03/2007
201102201102
201104201104
201105201105
201103201103
10/2007-12/2007
10/2007-12/2007
201006201006
200504200506
200504200506
201008201008
200604200606
04/2009-06/2009
201011201011
201011201011
201101201103
10/2010-12/2010
10/2010-12/2010
201104201106
07/2007-09/2007
200607200609
04/2008-06/2008
201012201012
04/2008-06/2008
200401200412
200401200412
08/2009-08/2009
06/2009-06/2009
200610200612
01/2007-03/2007
10/2009-10/2009
01/2007-12/2007
07/2009-09/2009
01/2007-12/2007
06/2009-06/2009
04/2007-06/2007
08/2009-08/2009
201012201012
201011201011
07/2010-09/2010
07/2010-09/2010
200401200412
Ver.Kod.
3080
3080
0010
0010
1084
1084
0010
3074
0015
0015
0015
0010
0010
0015
0015
0015
0015
0007
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0003
0010
0003
0010
3080
3080
0015
0015
0033
3074
3074
1084
1084
0015
0015
0015
0015
3080
3080
0015
0003
0003
0015
0033
1084
0015
0015
0033
1084
1084
0033
3080
0033
1084
0015
0003
0010
0010
1084
1084
0033
3080
1084
0010
1084
1084
0015
3080
0015
0015
0015
1084
1084
3074
Takip Dosya No
20130621145030000695
20130621145030000695
20130414145030000116
20130414145030000116
20130414145030000116
20130414145030000116
20090609145030006348
20090915146002559686
20090915146002559705
20090915146002559741
20090915146002559677
20090915146002559684
20090915146002559685
20090915146002559679
20090915146002559939
20090915146002559937
20090915146002559938
20090915146002559682
20090915146002559703
20090915146002559740
20090915146002559734
20090915146002559736
20090915146002559702
20090915146002559739
20120705145030000012
20120705145030000011
20120705145030000017
20120705145030000014
20120705145030000015
20120705145030000013
20120705145030000008
20120705145030000025
20120705145030000010
20120705145030000007
20120705145030000009
20130213145030000335
20130213145030000336
20130621145030001322
20130213145030000334
20130414145030000075
20100827145030000016
20100827145030000016
20130520145030000008
20130520145030000003
20110704145030000138
20110704145030000142
20111010145030000046
20110704145030000139
20130424145030000002
20130520145030000005
20100827145030000025
20100827145030000022
20100827145030000022
20101217145030000095
20120301145030000014
20130520145030000004
20110704145030000133
20110704145030000140
20110704145030000141
20130424145030000033
20130520145030000009
20111010145030000048
20130520145030000001
20120301145030000015
20130424145030000054
20130424145030000001
20130424145030000054
20100827145030000017
20100827145030000017
20130424145030000055
20130424145030000047
20120301145030000016
20130520145030000003
20130424145030000050
20130424145030000003
20130520145030000007
20130424145030000003
20130424145030000047
20130520145030000008
20130424145030000055
20110704145030000134
20110704145030000132
20130424145030000032
20130520145030000010
20100827145030000014
Ver.As.Borç.Top.
75.313,02 TL
75.313,02 TL
75.876,12 TL
75.876,12 TL
79.935,49 TL
79.935,49 TL
4.325,95 TL
2.005,12 TL
2.031,70 TL
2.722,50 TL
2.941,51 TL
3.360,84 TL
3.999,40 TL
4.396,53 TL
4.401,69 TL
4.465,48 TL
5.201,62 TL
5.577,27 TL
13.029,91 TL
17.778,60 TL
19.411,34 TL
28.387,84 TL
30.187,28 TL
47.762,57 TL
1.897,71 TL
1.912,02 TL
1.987,51 TL
2.270,65 TL
2.606,73 TL
2.950,81 TL
4.874,38 TL
4.874,38 TL
7.983,90 TL
10.329,65 TL
17.503,02 TL
2.925,83 TL
3.488,39 TL
4.730,14 TL
27.009,95 TL
56.031,16 TL
1.985,24 TL
1.985,24 TL
2.150,26 TL
2.423,96 TL
2.539,90 TL
2.587,24 TL
2.960,78 TL
3.141,82 TL
3.232,47 TL
3.232,47 TL
3.419,06 TL
4.316,21 TL
4.316,21 TL
5.334,31 TL
6.140,26 TL
8.737,00 TL
9.925,26 TL
9.925,26 TL
10.519,48 TL
11.190,42 TL
11.190,42 TL
17.369,56 TL
17.459,61 TL
17.773,23 TL
19.440,20 TL
19.850,52 TL
19.867,35 TL
21.684,80 TL
21.684,80 TL
23.888,15 TL
24.465,57 TL
26.951,00 TL
29.087,49 TL
30.163,48 TL
33.112,33 TL
33.127,03 TL
34.883,84 TL
36.058,32 TL
36.861,60 TL
38.008,20 TL
39.720,93 TL
40.276,74 TL
44.761,66 TL
44.761,66 TL
50.000,00 TL
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Vergi No
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3910238442
3920216438
3930000203
3930000203
3930000203
3930000203
3930073589
3930289918
3950090022
3950090022
3950090022
3950820623
3950820623
3960202169
3960202169
3960530162
3980077315
4010115744
4030034580
4030034580
4030034580
4030034580
4130175291
4130175291
4130175291
4130175291
4130175291
4130175291
4130175291
4130175291
4130175291
4130175291
4130175291
4130175291
4130175291
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
TC Kimlik No
10014144454
29296242208
29296242208
29296242208
29296242208
13865588576
53722111530
28678296334
28678296334
28678296334
28678296334
28678296334
28678296334
28678296334
28678296334
28678296334
28678296334
28678296334
28678296334
28678296334
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
Soyad Ad
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN S
GENÇ FATİH
GENÇ NUSRET
GENÇ NUSRET
GENÇ NUSRET
GENÇ NUSRET
GENÇELLER BOYA TAAHHÜT TİC SAN LTDŞTİ
GENÇER ERDAL
GEYVELİLER İNŞAATNAKLİYE VE KUMÇAKIL SAN
GEYVELİLER İNŞAATNAKLİYE VE KUMÇAKIL SAN
GEYVELİLER İNŞAATNAKLİYE VE KUMÇAKIL SAN
FORYAP TEMİZLİK OTO.YED.PAR.İNŞ.PETR.VEN
FORYAP TEMİZLİK OTO.YED.PAR.İNŞ.PETR.VEN
GLOBAL PLASTİK İÇ VEDIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
GLOBAL PLASTİK İÇ VEDIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
GİTEM GIDA TEMİZLİKTABİLDOT VE ZÜC.SAN.V
GÖK ADEM
GÖKDELEN PETROL İNŞAAT NAK.SAN.VE TİC.LT
GÖKHAN PETROL İNŞAATTURİZM VE EMLAKSAN.V
GÖKHAN PETROL İNŞAATTURİZM VE EMLAKSAN.V
GÖKHAN PETROL İNŞAATTURİZM VE EMLAKSAN.V
GÖKHAN PETROL İNŞAATTURİZM VE EMLAKSAN.V
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜDER BÜLENT
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
Adres
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
HACI HALİL MH.HÜSEYİN AĞA İŞ MEZ İSMETPAŞA CAD. 9 62 GEBZE KOCAELİ
A.ÇEŞME MH.1044/1 SK YENİBAĞDAT CD. 2 A GEBZE KOCAELİ
ÇAYIR M YOK ADİLCEVAZ BİTLİS 013500
ÇAYIR M YOK ADİLCEVAZ BİTLİS 013500
ÇAYIR M YOK ADİLCEVAZ BİTLİS 013500
ÇAYIR M YOK ADİLCEVAZ BİTLİS 013500
SOKULLU C. İRADE S. 18 GEBZE KOCAELİ 041400
HALK YAPI KOOP. M BL. 3 İZMİT KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAPAĞI E-5 ÜZERİ 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAPAĞI E-5 ÜZERİ 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY SAPAĞI E-5 ÜZERİ 0 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL İ.PAŞA B.OĞL İLYASBEY NAKİL 92 K4 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL İ.PAŞA B.OĞL İLYASBEY NAKİL 92 K4 GEBZE KOCAELİ
ÇİFTEHAVUZLAR C. ŞAHİN DEMİRELLİ SİTE 5 6 MALTEPE İSTANBUL
ÇİFTEHAVUZLAR C. ŞAHİN DEMİRELLİ SİTE 5 6 MALTEPE İSTANBUL
RAHMANLAR M. ÜSKÜDAR C. 125 5 KARTAL İSTANBUL
K.K.KOMUTANLIĞI CEVİZLİ DİKİM EVİ Y Y MALTEPE İSTANBUL 000000
09.001.2009 TARİH 4004 SAY.RAPOR YOK ÜMRANİYE İSTANBUL
HACI HALİL M. İ.PAŞA C. 43 GEBZE KOCAELİ 041400
HACI HALİL M. İ.PAŞA C. 43 GEBZE KOCAELİ 041400
HACI HALİL M. İ.PAŞA C. 43 GEBZE KOCAELİ 041400
HACI HALİL M. İ.PAŞA C. 43 GEBZE KOCAELİ 041400
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
İÇMELER M. ÇİÇEK S. 15 2 TUZLA İSTANBUL
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 24
Ver.Dön.
200401200412
200401200412
200401200412
10/2009-10/2009
11/2009-11/2009
200704200706
04/2008-06/2008
07/2009-07/2009
12/2010-12/2010
09/2009-09/2009
11/2010-11/2010
10/2010-10/2010
09/2010-09/2010
04/2010-06/2010
04/2010-06/2010
08/2010-08/2010
11/2009-11/2009
07/2010-07/2010
200601200612
01/2007-12/2007
06/2010-06/2010
05/2010-05/2010
06/2009-06/2009
04/2010-04/2010
07/2009-07/2009
03/2010-03/2010
02/2010-02/2010
01/2010-01/2010
09/2009-09/2009
04/2010-06/2010
01/2010-03/2010
01/2010-03/2010
08/2009-08/2009
200901200903
01/2012-12/2012
201204201206
201206201206
201101201112
200801200812
200701200712
200001200012
199911199911
200012200012
200706200706
200612200612
200411200411
200412200412
200701200701
200901200912
200903200903
200801200812
200907200907
200403200403
200402200402
200510200510
200511200511
200603200603
200602200602
200512200512
200609200609
200608200608
200604200604
200601200601
200605200605
200607200607
200606200606
200507200509
200801200801
200809200809
200904200904
200903200903
200905200905
200801200803
200911200911
200906200906
200902200902
200908200908
200910200910
200909200909
200907200907
200701200712
200902200902
200808200808
200908200908
200806200806
Ver.Kod.
3074
3074
3074
0015
1084
0003
3080
1084
1084
1084
1084
1084
1084
1084
1084
1084
0015
1084
0010
3080
1084
1084
3080
1084
0015
1084
1084
1084
0015
1084
1084
1084
3080
0032
0001
0032
0015
0001
0010
0010
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
9085
9034
9085
0010
0015
0015
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0033
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0010
0003
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20100827145030000014
20100827145030000015
20100827145030000015
20130424145030000050
20130424145030000051
20120301145030000011
20130424145030000054
20130424145030000048
20130424145030000028
20130424145030000049
20130424145030000026
20130424145030000024
20130424145030000022
20130424145030000031
20130520145030000011
20130424145030000020
20130424145030000051
20130424145030000018
20120301145030000012
20130424145030000003
20130424145030000016
20130424145030000014
20130424145030000047
20130424145030000012
20130424145030000048
20130424145030000010
20130424145030000008
20130424145030000006
20130424145030000049
20130424145030000040
20130424145030000030
20130520145030000012
20130424145030000055
20090609145030006943
20130924145030000013
20120906145030000001
20120813145030003333
20120813145030003336
20090605145030000021
20130820145030000172
20090915146002544866
20090915146002544850
20090915146002544848
20121106145030002344
20121106145030002346
20090609145030007241
20090609145030007242
20130213145030000042
20090829145030001650
20120325145040001292
20090609145040003537
20091008145040000034
20091008145040000025
20091008145040000026
20131115145040000016
20131115145040000002
20131115145040000011
20131115145040000010
20131115145040000032
20131115145040000013
20131115145040000024
20131115145040000009
20131115145040000015
20131115145040000025
20131115145040000027
20131115145040000028
20131115145040000004
20130820145040000054
20130820145040000045
20130820145040000024
20130820145040000008
20130820145040000033
20130820145040000022
20130820145040000026
20130820145040000030
20130820145040000001
20130820145040000023
20130820145040000009
20130820145040000032
20130820145040000021
20130820145040000050
20130820145040000015
20130820145040000053
20130820145040000012
20130820145040000039
Ver.As.Borç.Top.
50.000,00 TL
51.180,00 TL
51.180,00 TL
52.140,85 TL
53.334,93 TL
58.306,51 TL
59.602,05 TL
74.070,14 TL
77.213,87 TL
79.923,13 TL
80.570,99 TL
83.928,12 TL
87.285,24 TL
91.521,61 TL
91.521,61 TL
91.961,24 TL
95.411,33 TL
96.637,23 TL
98.601,50 TL
99.336,99 TL
101.313,23 TL
105.989,22 TL
108.174,96 TL
110.665,22 TL
113.343,75 TL
115.341,21 TL
120.017,21 TL
124.693,20 TL
132.432,70 TL
137.311,22 TL
138.281,56 TL
138.281,56 TL
171.036,90 TL
2.095,11 TL
1.829,27 TL
2.351,00 TL
3.598,67 TL
4.421,12 TL
7.967,51 TL
2.541,40 TL
2.634,74 TL
4.452,67 TL
8.339,52 TL
17.737,14 TL
120.056,44 TL
31.250,75 TL
49.583,97 TL
2.000,00 TL
2.130,00 TL
2.704,00 TL
2.755,16 TL
5.496,89 TL
9.530,00 TL
12.440,00 TL
2.733,84 TL
2.778,27 TL
3.361,08 TL
3.539,65 TL
3.540,16 TL
3.595,02 TL
3.665,90 TL
3.827,89 TL
3.977,09 TL
4.117,79 TL
4.155,07 TL
4.570,92 TL
4.624,67 TL
2.465,76 TL
2.533,40 TL
2.771,55 TL
2.855,92 TL
2.953,95 TL
3.125,58 TL
3.728,34 TL
3.737,32 TL
3.788,61 TL
3.937,07 TL
4.007,75 TL
4.098,01 TL
4.544,01 TL
6.692,53 TL
8.565,11 TL
10.623,14 TL
10.923,25 TL
11.670,73 TL
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
Vergi No
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4130436935
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200049897
4200288286
4200288286
4200288286
4200288286
4200288286
4200288286
4230460108
4280233971
4290181156
4290181156
4290181156
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
TC Kimlik No
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
39209007404
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
43195992620
22195824384
22195824384
22195824384
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
Soyad Ad
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜL AYŞEGÜL
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLGÜN SERDAR
GÜLKA KİMYA VE KOZMEÜRÜN AMB GID NAKSAN
GÜLKA KİMYA VE KOZMEÜRÜN AMB GID NAKSAN
GÜLKA KİMYA VE KOZMEÜRÜN AMB GID NAKSAN
GÜLKA KİMYA VE KOZMEÜRÜN AMB GID NAKSAN
GÜLKA KİMYA VE KOZMEÜRÜN AMB GID NAKSAN
GÜLKA KİMYA VE KOZMEÜRÜN AMB GID NAKSAN
GÜLYIL METAL İNŞAATHIRDAVAT VE ELEKTRİK
GÜNDER GEMİ İNŞ.NAK.TUR.ORM.VE PET.ÜSAN.
GÜNDOĞDU ZEKİ
GÜNDOĞDU ZEKİ
GÜNDOĞDU ZEKİ
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
Adres
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ M.A.ERSOY DEMİRYOLCU 11 GEBZE KOCAELİ
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
ATATÜRK CD KİREÇHANLILAR SK 4 51 MERKEZ İSTANBUL 000000
H HALİL MAH İSMET PA ŞA CD HÜSAYİNAĞA İŞM 309 3 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH İSMET PA ŞA CD HÜSAYİNAĞA İŞM 309 3 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH İSMET PA ŞA CD HÜSAYİNAĞA İŞM 309 3 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH İSMET PA ŞA CD HÜSAYİNAĞA İŞM 309 3 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH İSMET PA ŞA CD HÜSAYİNAĞA İŞM 309 3 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH İSMET PA ŞA CD HÜSAYİNAĞA İŞM 309 3 GEBZE KOCAELİ
KAYNARCA M. A.YOLU C.KAFKAS S. 11 B PENDİK İSTANBUL
H.HALİL MH.H.AĞA İŞ İSMETPAŞA MH. 58 GEBZE KOCAELİ
DOĞANEVLER MAH. 2.DERYA SK. 34 1 OSMANGAZİ BURSA
DOĞANEVLER MAH. 2.DERYA SK. 34 1 OSMANGAZİ BURSA
DOĞANEVLER MAH. 2.DERYA SK. 34 1 OSMANGAZİ BURSA
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
Sayfa 25
Ver.Dön.
200802200802
200805200805
200903200903
200804200804
200904200904
200807200807
200803200803
200909200909
200911200911
200905200905
200907200907
200906200906
200910200910
200801200812
200609200609
200701200712
200608200608
200606200606
200610200610
200701200701
200605200605
200612200612
200604200604
200611200611
200607200607
200610200610
200605200605
200608200608
200611200611
200612200612
200702200702
200703200703
200701200701
200704200704
200705200705
200706200706
200601200612
200907200907
200911200911
200908200908
200908200908
200911200911
200905200905
200812200812
200501200512
200901200903
200907200909
200904200906
04/2008-04/2008
02/2007-02/2007
04/2008-04/2008
06/2007-06/2007
04/2005-04/2005
04/2005-04/2005
01/2007-01/2007
10/2007-12/2007
05/2005-05/2005
12/2005-12/2005
03/2008-03/2008
11/2007-11/2007
01/2007-01/2007
03/2008-03/2008
05/2007-05/2007
01/2007-12/2007
01/2007-12/2007
09/2007-09/2007
01/2008-03/2008
04/2005-04/2005
11/2007-11/2007
12/2007-12/2007
04/2007-04/2007
06/2005-06/2005
06/2005-06/2005
12/2007-12/2007
09/2007-09/2007
02/2008-02/2008
05/2008-05/2008
01/2007-03/2007
01/2008-01/2008
01/2005-01/2005
01/2005-01/2005
01/2008-12/2008
01/2008-01/2008
04/2008-04/2008
07/2005-07/2005
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0003
0010
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0003
0003
0015
0015
0015
9085
0010
0003
0003
0003
0015
3080
1084
3080
0015
3080
0015
3080
1084
1084
0015
0015
1084
1084
3080
0001
0001
0015
3080
1084
1084
0015
3080
3080
0015
1084
1084
3080
3080
3080
0015
3080
0015
3080
1084
3080
0015
Takip Dosya No
20130820145040000051
20130820145040000043
20130820145040000027
20130820145040000036
20130820145040000016
20130820145040000046
20130820145040000037
20130820145040000034
20130820145040000031
20130820145040000002
20130820145040000006
20130820145040000013
20130820145040000007
20130820145040000005
20130307145040000006
20130307145040000077
20130307145040000005
20130307145040000003
20130307145040000007
20130307145040000010
20130307145040000082
20130307145040000009
20130307145040000001
20130307145040000008
20130307145040000004
20130307145040000086
20130307145040000002
20130307145040000084
20130307145040000087
20130307145040000088
20130307145040000090
20130307145040000091
20130307145040000089
20130307145040000092
20130307145040000093
20130307145040000094
20130307145040000076
20131026145040000040
20100117145040000164
20091008145040000001
20091008145040000003
20100117145040000165
20090723145040000002
20090313145040000006
20130213145040000165
20090601145040000075
20091227145040000014
20090911145040000006
20130213145040000225
20130213145040000216
20130213145040000225
20130213145040000205
20120301145040000520
20120301145040000520
20130411145040000005
20130411145040000010
20120301145040000521
20120301145040000527
20130213145040000224
20130213145040000199
20130411145040000005
20130213145040000224
20130213145040000209
20130411145040000006
20130411145040000006
20130213145040000200
20130213145040000207
20120301145040000520
20130213145040000199
20130213145040000221
20130213145040000213
20120301145040000522
20120301145040000522
20130213145040000221
20130213145040000200
20130213145040000223
20130213145040000226
20130411145040000007
20130213145040000222
20120301145040000518
20120301145040000518
20130213145040000227
20130213145040000222
20130213145040000225
20120301145040000523
Ver.As.Borç.Top.
12.293,09 TL
12.476,12 TL
12.664,03 TL
12.867,48 TL
13.535,98 TL
13.638,25 TL
14.340,87 TL
14.743,27 TL
15.233,83 TL
16.045,95 TL
17.582,58 TL
18.123,66 TL
18.929,21 TL
48.615,56 TL
1.873,50 TL
2.009,73 TL
2.212,64 TL
2.258,96 TL
2.290,84 TL
2.296,03 TL
2.339,94 TL
2.383,87 TL
2.390,81 TL
2.419,23 TL
2.495,51 TL
2.508,85 TL
2.550,55 TL
2.814,82 TL
2.852,40 TL
2.970,04 TL
2.990,34 TL
3.081,25 TL
3.102,42 TL
4.044,29 TL
4.380,20 TL
4.755,02 TL
7.266,53 TL
2.060,96 TL
3.728,34 TL
3.937,07 TL
10.923,25 TL
15.233,83 TL
16.045,95 TL
2.415,00 TL
63.522,09 TL
2.113,48 TL
2.131,90 TL
6.107,90 TL
1.863,00 TL
1.900,80 TL
1.916,10 TL
1.920,00 TL
2.126,85 TL
2.126,85 TL
2.250,00 TL
2.483,13 TL
2.529,27 TL
2.548,59 TL
3.060,00 TL
3.096,00 TL
3.157,88 TL
3.223,71 TL
3.270,00 TL
3.440,95 TL
3.440,96 TL
3.452,40 TL
3.518,61 TL
3.533,76 TL
3.571,24 TL
3.573,00 TL
3.714,00 TL
3.896,65 TL
3.896,65 TL
4.032,13 TL
4.154,96 TL
4.320,00 TL
4.460,40 TL
4.579,68 TL
4.950,00 TL
5.021,75 TL
5.021,75 TL
5.184,51 TL
5.462,33 TL
5.589,00 TL
5.624,16 TL
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
Vergi No
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350068895
4350162728
4350162728
4350162728
4350162728
4350162728
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
TC Kimlik No
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
39979632042
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
Soyad Ad
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY MUHARREM HAKAN
GÜNEY TEMİZLİK MALZ.PAZ.İNŞ.HAF.ORM.ÜRÜN
GÜNEY TEMİZLİK MALZ.PAZ.İNŞ.HAF.ORM.ÜRÜN
GÜNEY TEMİZLİK MALZ.PAZ.İNŞ.HAF.ORM.ÜRÜN
GÜNEY TEMİZLİK MALZ.PAZ.İNŞ.HAF.ORM.ÜRÜN
GÜNEY TEMİZLİK MALZ.PAZ.İNŞ.HAF.ORM.ÜRÜN
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
Adres
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
K.SANAYİ SİT. PARÇACILAR SİT. 7 , GEBZE İSTANBUL 000000
YENİ ÇARŞI H.AĞA İŞ MERK. 6 57 GEBZE KOCAELİ
YENİ ÇARŞI H.AĞA İŞ MERK. 6 57 GEBZE KOCAELİ
YENİ ÇARŞI H.AĞA İŞ MERK. 6 57 GEBZE KOCAELİ
YENİ ÇARŞI H.AĞA İŞ MERK. 6 57 GEBZE KOCAELİ
YENİ ÇARŞI H.AĞA İŞ MERK. 6 57 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 26
Ver.Dön.
07/2005-07/2005
07/2007-09/2007
06/2005-06/2005
08/2007-08/2007
07/2007-07/2007
01/2007-01/2007
01/2007-12/2007
08/2007-08/2007
07/2007-07/2007
07/2005-07/2005
01/2005-01/2005
03/2008-03/2008
11/2007-11/2007
03/2007-03/2007
09/2007-09/2007
12/2007-12/2007
03/2007-03/2007
01/2005-12/2005
01/2005-12/2005
11/2005-11/2005
11/2005-11/2005
01/2008-01/2008
08/2007-08/2007
01/2006-12/2006
07/2007-07/2007
01/2007-12/2007
11/2005-11/2005
01/2005-12/2005
01/2005-12/2005
03/2007-03/2007
01/2005-12/2005
200011200011
200010200010
200009200009
200012200012
200001200012
200807200807
200607200607
200602200602
200705200705
200608200608
200606200606
200609200609
200808200808
200608200608
200501200501
200508200508
200601200601
200809200809
200612200612
200701200701
200804200806
200507200507
200605200605
200601200612
200810200810
200811200811
200409200409
200812200812
200904200904
200603200603
200509200509
200901200901
200903200903
200604200604
200902200902
200401200401
200905200905
200906200906
200711200711
200710200710
200910200910
200910200910
200709200709
200712200712
200909200909
200907200907
200701200703
200908200908
200708200708
200707200707
200801200803
200704200704
200704200706
200607200607
Ver.Kod.
3080
3080
1084
0015
0015
3080
1084
1084
1084
1084
1084
3080
3080
0015
3080
3080
1084
0001
0001
3080
0015
3080
3080
3074
3080
3080
1084
3074
3080
3080
1084
0015
0015
0015
0015
0010
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0033
0003
0003
0010
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0033
0003
0003
0003
0033
0003
0033
0015
Takip Dosya No
20120301145040000523
20130411145040000009
20120301145040000522
20130213145040000217
20130621145040004866
20130411145040000005
20130411145040000006
20130213145040000217
20130621145040004866
20120301145040000523
20120301145040000518
20130213145040000224
20130213145040000199
20130213145040000212
20130213145040000200
20130213145040000221
20130213145040000212
20120301145040000517
20120301145040000517
20120301145040000526
20120301145040000526
20130213145040000222
20130213145040000217
20120301145040000515
20130621145040004866
20130411145040000006
20120301145040000526
20120301145040000514
20120301145040000517
20130213145040000212
20120301145040000517
20090915146002541315
20090915146002541313
20090915146002541312
20090915146002541316
20090915146002545866
20130321145040000054
20130321145040000030
20130321145040000025
20130321145040000149
20130321145040000031
20130321145040000029
20130321145040000032
20130321145040000055
20130321145040000136
20130321145040000018
20130321145040000021
20130321145040000024
20130321145040000056
20130321145040000036
20130321145040000037
20130325145040000091
20130321145040000020
20130321145040000028
20130321145040000098
20130321145040000057
20130321145040000058
20130321145040000017
20130321145040000059
20130321145040000063
20130321145040000026
20130321145040000022
20130321145040000060
20130321145040000062
20130321145040000027
20130321145040000061
20130321145040000114
20130321145040000064
20130321145040000065
20130321145040000047
20130321145040000046
20130321145040000069
20130321145040000070
20130321145040000045
20130321145040000048
20130321145040000068
20130321145040000066
20130325145040000081
20130321145040000067
20130321145040000044
20130321145040000043
20130325145040000089
20130321145040000040
20130325145040000083
20130321145040000135
Ver.As.Borç.Top.
5.624,16 TL
6.142,83 TL
6.240,48 TL
6.324,30 TL
6.720,00 TL
6.750,00 TL
6.981,70 TL
7.769,40 TL
8.423,52 TL
8.838,37 TL
8.845,81 TL
9.180,00 TL
9.288,00 TL
9.416,16 TL
10.357,20 TL
10.719,00 TL
12.744,77 TL
14.064,04 TL
14.064,05 TL
14.643,78 TL
14.643,78 TL
14.850,00 TL
18.972,90 TL
19.686,29 TL
20.160,00 TL
20.645,73 TL
21.255,45 TL
26.989,65 TL
28.128,09 TL
28.248,48 TL
36.425,88 TL
2.165,07 TL
4.217,70 TL
4.410,88 TL
5.360,42 TL
31.930,77 TL
1.847,84 TL
1.966,49 TL
1.991,47 TL
2.000,16 TL
2.025,56 TL
2.032,78 TL
2.044,31 TL
2.091,37 TL
2.107,27 TL
2.155,09 TL
2.163,75 TL
2.172,07 TL
2.172,16 TL
2.179,08 TL
2.181,45 TL
2.185,32 TL
2.185,52 TL
2.188,91 TL
2.194,21 TL
2.203,00 TL
2.234,62 TL
2.276,10 TL
2.324,21 TL
2.354,35 TL
2.369,21 TL
2.398,24 TL
2.415,78 TL
2.419,39 TL
2.423,21 TL
2.511,05 TL
2.570,51 TL
2.582,23 TL
2.588,22 TL
2.697,35 TL
2.739,00 TL
2.739,60 TL
2.739,60 TL
2.749,44 TL
2.797,27 TL
2.844,94 TL
2.876,59 TL
2.886,84 TL
2.899,94 TL
2.916,03 TL
2.986,35 TL
2.999,31 TL
3.027,49 TL
3.085,11 TL
3.157,30 TL
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
Vergi No
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4370211585
4390053574
4390053574
4390053574
4440174119
4460136129
4490190289
4490190289
4490190289
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4510105592
4520163881
4520163881
4520163881
4540185221
4540185221
4540185221
4540529330
4540529330
4540529330
4540529330
4540529330
4540529330
4540529330
4540529330
4540529330
4540529330
4540529330
4550070315
4550336568
4630330378
4640138375
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
TC Kimlik No
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
36364832926
42484986500
25544686640
25544686640
25544686640
17870290554
63406423446
Soyad Ad
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜNGÖR LEVENT
GÜR TAŞ HAFRİYAT İNŞNAKLİYAT SAN.TİC.LTD
GÜR TAŞ HAFRİYAT İNŞNAKLİYAT SAN.TİC.LTD
GÜR TAŞ HAFRİYAT İNŞNAKLİYAT SAN.TİC.LTD
GÜRHAN KÖMÜR NAK İNŞGIDA SAN VE TİCLTD Ş
GÜRMAN ALİ OSMAN
GÜRÜNLÜ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ GIDA SAN.TİC.
GÜRÜNLÜ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ GIDA SAN.TİC.
GÜRÜNLÜ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ GIDA SAN.TİC.
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVEN LOJİSTİK İTH.İHR.DAĞITIM SAN.VE Tİ
GÜVERCİN ENDER
GÜVERCİN ENDER
GÜVERCİN ENDER
HAK METAL MADENCİLİKVE DEMİR ÜR.SAN.TİC.
HAK METAL MADENCİLİKVE DEMİR ÜR.SAN.TİC.
HAK METAL MADENCİLİKVE DEMİR ÜR.SAN.TİC.
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
H P M ENDÜSTİRİYEL ÜRÜNLER İNŞAAT NAKLİY
HALICIOĞLU ŞABAN GÜRAY
HAKDEM METAL HIRD.İNŞ.ELEKT.NAKL.SAN.VE.
HORUZ BİRGÜL
HOŞVER NAKLİYAT İNŞ.TUR.SAN.VE TİC.LTD.Ş
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
Adres
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
O.GAZİ M. SEVCAN S. 20 GEBZE KOCAELİ
HACİHALİL M. Z.HANIM C.ONURİŞHANI 0 2 GEBZE KOCAELİ 041400
HACİHALİL M. Z.HANIM C.ONURİŞHANI 0 2 GEBZE KOCAELİ 041400
HACİHALİL M. Z.HANIM C.ONURİŞHANI 0 2 GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL MAH İ.PAŞA CD H.DEMİR İŞ 3 90 GEBZE KOCAELİ 41400
KALECİK MAH. KALECİK KÜME EVLERİ 45 1 ŞALPAZARI TRABZON
S.SÖĞÜTLER M. İSTANBUL C. 161 GEBZE KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER M. İSTANBUL C. 161 GEBZE KOCAELİ
S.SÖĞÜTLER M. İSTANBUL C. 161 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER MAH İSTANBUL CD 61 0 GEBZE KOCAELİ
FRİGOTÜRK KAMYON LTD 3880525333 VERGİ NO. 16 7 KADIKÖY İSTANBUL
FRİGOTÜRK KAMYON LTD 3880525333 VERGİ NO. 16 7 KADIKÖY İSTANBUL
FRİGOTÜRK KAMYON LTD 3880525333 VERGİ NO. 16 7 KADIKÖY İSTANBUL
CUMHURİYET MAH. E5 KARAYOLU 168 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAH. E5 KARAYOLU 168 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAH. E5 KARAYOLU 168 GEBZE KOCAELİ
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
KARABURUN M. D 100 KARAYOLU ÜZERİ 524 KARTEPE KOCAELİ 41
FULYA M. ORTAKLAR C.ÜNSAL S. 7 22 MECİDİYEKÖY İSTANBUL 000000
S.ORHAN M KÜÇÜK SS 5.BL İLYASBEY NAKİL 5 / GEBZE KOCAELİ
BEYLİKBAĞI SAKARYA 36 7 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M. HÜKÜMET C.YÜKSEL İŞM K2 GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
Sayfa 27
Ver.Dön.
200706200706
200705200705
200610200610
200703200703
200611200611
200702200702
200001200012
200101200103
200701200712
200801200812
200901200912
200901200912
200901200912
200908200908
200601200612
200308200310
200302200304
200305200307
200012200012
200202200202
200102200102
200212200212
200208200208
200201200201
200210200210
200201200203
200206200206
200205200205
200112200112
200301200301
200207200209
200104200104
200207200207
200211200211
200204200206
200204200204
200209200209
200101200112
200201200212
200801200803
200801200812
200807200807
200103200103
200101200101
200102200102
201109201109
201109201109
201111201111
201105201105
201107201107
201108201108
201101201103
201103201103
201104201106
201001201012
201107201109
200612200612
200911200911
200901200912
200906200906
201204201204
09/2008-09/2008
12/2012-12/2012
06/2007-06/2007
07/2008-07/2008
07/2008-07/2008
06/2008-06/2008
06/2008-06/2008
06/2007-06/2007
05/2007-05/2007
05/2008-05/2008
05/2008-05/2008
02/2007-02/2007
201211201211
12/2012-12/2012
05/2007-05/2007
04/2007-04/2007
09/2008-09/2008
12/2012-12/2012
01/2008-01/2008
02/2007-02/2007
01/2008-01/2008
04/2007-04/2007
06/2007-06/2007
201207201207
Ver.Kod.
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0010
0033
0010
0010
9034
9034
9034
9050
0001
0003
0003
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0010
0010
0033
0010
0015
0015
0015
0015
9050
9050
9050
0015
0015
0015
0033
0015
0033
0010
0033
3074
0015
9034
9085
0015
0015
3080
0015
1084
0015
1084
0015
1084
0015
0015
1084
0015
0015
0015
1084
0015
3080
0015
0015
1084
1084
1084
3080
0015
Takip Dosya No
20130321145040000042
20130321145040000041
20130321145040000033
20130321145040000039
20130321145040000035
20130321145040000038
20130321145040000094
20130325145040000074
20130321145040000099
20130321145040000100
20090829145040000566
20090829145040000567
20090829145040000568
20120325145040000940
20121106145040001326
20090915146002573187
20090915146002573185
20090915146002573186
20090915146002547443
20090915146002547476
20090915146002547442
20090915146002547827
20090915146002547464
20090915146002547477
20090915146002547462
20090915146002547452
20090915146002547466
20090915146002547478
20090915146002548305
20090915146002547826
20090915146002547467
20090915146002547440
20090915146002547465
20090915146002547461
20090915146002547451
20090915146002547474
20090915146002547463
20090915146002547454
20090915146002547480
20131225145040000036
20131225145040000041
20131225145040000033
20090915146002585032
20090915146002585031
20090915146002585033
20120302145040000561
20120302145040000562
20121106145040002063
20110928145040000087
20110928145040000093
20110928145040000095
20110705145040000037
20110705145040000036
20111010145040000011
20110705145040000034
20111121145040000017
20130213145040000574
20100118145040000084
20090829145040000886
20130213145040000520
20130114145040000026
20130414145040000276
20130414145040000280
20130414145040000279
20130414145040000271
20130414145040000271
20130414145040000270
20130414145040000270
20130414145040000279
20130414145040000277
20130414145040000273
20130414145040000273
20130414145040000282
20130114145040000029
20130213145040000525
20130414145040000277
20130414145040000283
20130414145040000276
20130213145040000524
20130414145040000281
20130414145040000282
20130414145040000281
20130414145040000283
20130414145040000279
20130114145040000027
Ver.As.Borç.Top.
3.210,21 TL
3.310,36 TL
3.527,19 TL
4.257,90 TL
4.269,53 TL
5.092,18 TL
5.204,95 TL
8.889,25 TL
33.490,89 TL
34.837,91 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.000,00 TL
31.462,33 TL
2.931,90 TL
3.265,30 TL
3.265,30 TL
2.043,27 TL
2.127,73 TL
2.162,10 TL
2.217,15 TL
2.311,06 TL
2.422,85 TL
2.646,82 TL
2.665,00 TL
2.711,53 TL
3.445,11 TL
3.632,60 TL
3.763,80 TL
3.837,46 TL
3.985,01 TL
4.502,66 TL
4.510,76 TL
4.703,50 TL
5.040,48 TL
5.224,36 TL
6.358,14 TL
24.026,35 TL
2.354,17 TL
3.069,78 TL
6.494,49 TL
9.049,09 TL
159.633,66 TL
169.609,66 TL
2.201,00 TL
2.201,00 TL
2.201,00 TL
3.948,82 TL
4.074,15 TL
5.251,05 TL
6.445,09 TL
7.337,83 TL
21.906,24 TL
24.456,96 TL
80.103,04 TL
5.317,08 TL
2.075,40 TL
4.422,00 TL
2.704,00 TL
1.874,88 TL
1.915,20 TL
2.044,08 TL
3.752,28 TL
4.005,45 TL
4.140,00 TL
4.537,12 TL
4.636,81 TL
4.797,29 TL
6.291,54 TL
6.794,10 TL
6.913,00 TL
7.205,67 TL
8.143,76 TL
8.176,30 TL
8.201,02 TL
8.324,39 TL
8.618,40 TL
9.000,00 TL
9.000,00 TL
9.933,02 TL
10.057,50 TL
11.058,95 TL
11.256,84 TL
11.407,60 TL
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
Vergi No
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4640463846
4680043627
4680043627
4680043627
4680043627
4680043627
4680043627
4680043627
4680043627
4680043627
4700076951
4700093780
4700408470
4700408470
4730033148
4730043087
4730043087
4730043087
4730043087
4730043087
4780083873
4780083873
4780083873
4780083873
4780083873
4790273097
4810219295
4810219295
4820025960
4820025960
4820025960
4820025960
4820132381
4820132381
4820298760
4830007270
4830007270
4840700750
4890087587
4890087587
4890087587
4890087587
4930114109
4930114109
4930114109
4930114109
4940129450
4940129450
4940129450
4940129450
4940129450
4940129450
4950574584
4980704420
4980704420
4980704420
4980704420
4980704420
4980704420
4980704420
4980704420
4980704420
4990107945
5040041863
5040041863
5040041863
5040041863
5040041863
5040041863
5040041863
5040041863
5090383305
5090383305
TC Kimlik No
16376320154
16376320154
16376320154
16376320154
16376320154
47854219820
47854219820
32678233688
32678233688
24076708554
15812781474
15812781474
73093071066
73093071066
73093071066
73093071066
12391834966
12391834966
12391834966
12391834966
28951616996
28951616996
28951616996
28951616996
28951616996
28951616996
15818813780
19481718212
19481718212
19481718212
19481718212
19481718212
19481718212
19481718212
19481718212
19481718212
38794504022
15875743662
15875743662
15875743662
15875743662
15875743662
15875743662
15875743662
15875743662
18368063858
18368063858
Soyad Ad
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
HÜRSAN DORSE METALAOTOM NAKL TURİ İNŞ SA
TURANLAR METAL GEMİONARIM VE BOYA SAN.Tİ
TURANLAR METAL GEMİONARIM VE BOYA SAN.Tİ
TURANLAR METAL GEMİONARIM VE BOYA SAN.Tİ
TURANLAR METAL GEMİONARIM VE BOYA SAN.Tİ
TURANLAR METAL GEMİONARIM VE BOYA SAN.Tİ
TURANLAR METAL GEMİONARIM VE BOYA SAN.Tİ
TURANLAR METAL GEMİONARIM VE BOYA SAN.Tİ
TURANLAR METAL GEMİONARIM VE BOYA SAN.Tİ
TURANLAR METAL GEMİONARIM VE BOYA SAN.Tİ
İH-YA İNŞAAT TURİZMSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
İHSAN PETR.İNŞ.ZİRAİÜRÜN.NAK.SAN.TİC.İTH
İKBAL ÇELİK KONSTRÜKSİYON İNŞ.İNŞ MLSAN.
İKBAL ÇELİK KONSTRÜKSİYON İNŞ.İNŞ MLSAN.
İLMEN METAL FORM SANVE TİC AŞ
İLTER MUHARREM ZEKİ
İLTER MUHARREM ZEKİ
İLTER MUHARREM ZEKİ
İLTER MUHARREM ZEKİ
İLTER MUHARREM ZEKİ
İNCİ AYDIN AĞAÇ İŞLERİ SANAYİİ VE TİC.LT
İNCİ AYDIN AĞAÇ İŞLERİ SANAYİİ VE TİC.LT
İNCİ AYDIN AĞAÇ İŞLERİ SANAYİİ VE TİC.LT
İNCİ AYDIN AĞAÇ İŞLERİ SANAYİİ VE TİC.LT
İNCİ AYDIN AĞAÇ İŞLERİ SANAYİİ VE TİC.LT
İPEKEL YEMEK SERVİSHİZ.GIDA PAZ.SANVE Tİ
İSOT SALİH
İSOT SALİH
İŞKUR ENDÜSTRİ TESİSLERİ SANAYİ VE TİC.A
İŞKUR ENDÜSTRİ TESİSLERİ SANAYİ VE TİC.A
İŞKUR ENDÜSTRİ TESİSLERİ SANAYİ VE TİC.A
İŞKUR ENDÜSTRİ TESİSLERİ SANAYİ VE TİC.A
İŞMAN HALİL
İŞMAN HALİL
İŞÇİOĞLU ABDULLAH
İVGEN KADİR
İVGEN KADİR
İZOPİM İZOLAS İNŞ TEKS TUR SAN VE TİC LT
KALAÇAY ZİHNİ
KALAÇAY ZİHNİ
KALAÇAY ZİHNİ
KALAÇAY ZİHNİ
KALKAN ERHAN
KALKAN ERHAN
KALKAN ERHAN
KALKAN ERHAN
KAMACI ZELİHA
KAMACI ZELİHA
KAMACI ZELİHA
KAMACI ZELİHA
KAMACI ZELİHA
KAMACI ZELİHA
HADİ KANAT HASAN
KAPLAN LEVENT
KAPLAN LEVENT
KAPLAN LEVENT
KAPLAN LEVENT
KAPLAN LEVENT
KAPLAN LEVENT
KAPLAN LEVENT
KAPLAN LEVENT
KAPLAN LEVENT
KAR MUSTAFA
KARABULUT MUSTAFA
KARABULUT MUSTAFA
KARABULUT MUSTAFA
KARABULUT MUSTAFA
KARABULUT MUSTAFA
KARABULUT MUSTAFA
KARABULUT MUSTAFA
KARABULUT MUSTAFA
KARADUMAN ERKAN
KARADUMAN ERKAN
Adres
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
TAVŞANLI KÖYÜ ATATÜRK CAD. 147 A DİLOVASI KOCAELİ
RAMİ KIŞLA C. FAZLIOĞLU İŞ MRK 66 9 EYÜP İSTANBUL 000000
RAMİ KIŞLA C. FAZLIOĞLU İŞ MRK 66 9 EYÜP İSTANBUL 000000
RAMİ KIŞLA C. FAZLIOĞLU İŞ MRK 66 9 EYÜP İSTANBUL 000000
RAMİ KIŞLA C. FAZLIOĞLU İŞ MRK 66 9 EYÜP İSTANBUL 000000
RAMİ KIŞLA C. FAZLIOĞLU İŞ MRK 66 9 EYÜP İSTANBUL 000000
RAMİ KIŞLA C. FAZLIOĞLU İŞ MRK 66 9 EYÜP İSTANBUL 000000
RAMİ KIŞLA C. FAZLIOĞLU İŞ MRK 66 9 EYÜP İSTANBUL 000000
RAMİ KIŞLA C. FAZLIOĞLU İŞ MRK 66 9 EYÜP İSTANBUL 000000
RAMİ KIŞLA C. FAZLIOĞLU İŞ MRK 66 9 EYÜP İSTANBUL 000000
S.ORHAN MH. MENZİLHANE C.112/1 S 03 0 GEBZE KOCAELİ 41400
S.ORHAN MAH. E.BAĞDAT CAD.1144 S 19 GEBZE KOCAELİ
DİLOVASI CUMUHRİYET MAH NO 63 GEBZE 63 0 GEBZE KOCAELİ
DİLOVASI CUMUHRİYET MAH NO 63 GEBZE 63 0 GEBZE KOCAELİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK C. 86 7 MALTEPE İSTANBUL 000000
14.02.05/679 V3 TEŞV İKİYE IHLAMURYOLU 43 2 ŞİŞLİ İSTANBUL
14.02.05/679 V3 TEŞV İKİYE IHLAMURYOLU 43 2 ŞİŞLİ İSTANBUL
14.02.05/679 V3 TEŞV İKİYE IHLAMURYOLU 43 2 ŞİŞLİ İSTANBUL
14.02.05/679 V3 TEŞV İKİYE IHLAMURYOLU 43 2 ŞİŞLİ İSTANBUL
14.02.05/679 V3 TEŞV İKİYE IHLAMURYOLU 43 2 ŞİŞLİ İSTANBUL
ESENTEPE M. BARBAROS C.BULUT S. 49 KARTAL İSTANBUL
ESENTEPE M. BARBAROS C.BULUT S. 49 KARTAL İSTANBUL
ESENTEPE M. BARBAROS C.BULUT S. 49 KARTAL İSTANBUL
ESENTEPE M. BARBAROS C.BULUT S. 49 KARTAL İSTANBUL
ESENTEPE M. BARBAROS C.BULUT S. 49 KARTAL İSTANBUL
OSMANYILMAZ M İSTANBUL C 61 1 GEBZE KOCAELİ
GAZİLER M. 1732 SOKAK 16 1 GEBZE KOCAELİ
GAZİLER M. 1732 SOKAK 16 1 GEBZE KOCAELİ
ESK.ÇİMENTO FAB. FİLİTRE MONTAJ SERVİ YOK ESKİŞEHİR 000000
ESK.ÇİMENTO FAB. FİLİTRE MONTAJ SERVİ YOK ESKİŞEHİR 000000
ESK.ÇİMENTO FAB. FİLİTRE MONTAJ SERVİ YOK ESKİŞEHİR 000000
ESK.ÇİMENTO FAB. FİLİTRE MONTAJ SERVİ YOK ESKİŞEHİR 000000
KÖRFEZ MAH. ATATÜRK 5.KISIM BULVARI 78 4 ATAKUM SAMSUN
KÖRFEZ MAH. ATATÜRK 5.KISIM BULVARI 78 4 ATAKUM SAMSUN
MİTAT PAŞA MAH. 109.SOKAK 6 YOK SEYHAN ADANA
ORHANLI KÖYÜ YOK YOK KARTAL İSTANBUL
ORHANLI KÖYÜ YOK YOK KARTAL İSTANBUL
P REİS MAH.BARBAROS DARICA SANAYİ SİTESİ 51 0 GEBZE KOCAELİ 41400
İ.T.Ü .DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KANTİNİ YOK YOK TUZLA İSTANBUL
İ.T.Ü .DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KANTİNİ YOK YOK TUZLA İSTANBUL
İ.T.Ü .DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KANTİNİ YOK YOK TUZLA İSTANBUL
İ.T.Ü .DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KANTİNİ YOK YOK TUZLA İSTANBUL
TATLIKUYU MAH. 1303/1. SK. 9 3 GEBZE KOCAELİ
TATLIKUYU MAH. 1303/1. SK. 9 3 GEBZE KOCAELİ
TATLIKUYU MAH. 1303/1. SK. 9 3 GEBZE KOCAELİ
TATLIKUYU MAH. 1303/1. SK. 9 3 GEBZE KOCAELİ
İSTASYON M. 1426 SK. 9 . MERKEZ İSTANBUL 000000
İSTASYON M. 1426 SK. 9 . MERKEZ İSTANBUL 000000
İSTASYON M. 1426 SK. 9 . MERKEZ İSTANBUL 000000
İSTASYON M. 1426 SK. 9 . MERKEZ İSTANBUL 000000
İSTASYON M. 1426 SK. 9 . MERKEZ İSTANBUL 000000
İSTASYON M. 1426 SK. 9 . MERKEZ İSTANBUL 000000
FEVZİ ÇAKMAK ERDEM 5 GEBZE KOCAELİ 41000
GÜNEŞ M. ZAFER C.6.ARA S. 7 1 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
GÜNEŞ M. ZAFER C.6.ARA S. 7 1 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
GÜNEŞ M. ZAFER C.6.ARA S. 7 1 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
GÜNEŞ M. ZAFER C.6.ARA S. 7 1 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
GÜNEŞ M. ZAFER C.6.ARA S. 7 1 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
GÜNEŞ M. ZAFER C.6.ARA S. 7 1 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
GÜNEŞ M. ZAFER C.6.ARA S. 7 1 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
GÜNEŞ M. ZAFER C.6.ARA S. 7 1 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
GÜNEŞ M. ZAFER C.6.ARA S. 7 1 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
O YILMAZ MAH YENİ BAĞDAT CD 328 17 GEBZE KOCAELİ 41400
YOK BÜYÜKDERE CAD. 57 27 ŞİŞLİ İSTANBUL 000000
YOK BÜYÜKDERE CAD. 57 27 ŞİŞLİ İSTANBUL 000000
YOK BÜYÜKDERE CAD. 57 27 ŞİŞLİ İSTANBUL 000000
YOK BÜYÜKDERE CAD. 57 27 ŞİŞLİ İSTANBUL 000000
YOK BÜYÜKDERE CAD. 57 27 ŞİŞLİ İSTANBUL 000000
YOK BÜYÜKDERE CAD. 57 27 ŞİŞLİ İSTANBUL 000000
YOK BÜYÜKDERE CAD. 57 27 ŞİŞLİ İSTANBUL 000000
YOK BÜYÜKDERE CAD. 57 27 ŞİŞLİ İSTANBUL 000000
ARAP ÇEŞME DR. İBRAHİM KARAGÖZC 17 2 GEBZE KOCAELİ
ARAP ÇEŞME DR. İBRAHİM KARAGÖZC 17 2 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 28
Ver.Dön.
04/2013-04/2013
12/2008-12/2008
07/2008-07/2008
05/2007-05/2007
12/2008-12/2008
01/2013-01/2013
06/2008-06/2008
02/2007-02/2007
04/2007-04/2007
05/2008-05/2008
01/2008-01/2008
02/2013-02/2013
12/2008-12/2008
200206200206
200205200205
200308200308
200307200307
200210200210
200211200211
200207200207
200209200209
200208200208
200801200812
200001200012
200308200308
200310200310
200909200909
200911200911
200907200907
200902200902
200911200911
200909200909
199912199912
199910199910
199907199907
199901199912
200004200004
200301200312
200801200812
200801200812
200202200202
200201200201
200211200211
200210200210
200001200012
199901199912
200801200812
200801200812
200801200812
200901200912
199901199912
199901199912
200001200012
200101200112
200504200504
200101200112
200101200112
200511200511
200707200709
200804200804
200907200907
200601200612
200801200812
200701200712
01/2012-12/2012
200701200712
200808200808
200809200809
200807200807
200806200806
200807200809
200805200805
200804200806
200801200812
200812200812
200812200812
200905200905
200907200907
200801200812
200908200908
200904200904
200906200906
200801200812
200801200812
01/2011-12/2011
Ver.Kod.
0015
1084
3080
3080
0015
0015
3080
3080
3080
3080
3080
0015
3080
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0010
0015
0015
0015
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0010
0001
0001
0003
0003
0003
0003
0001
0001
0010
0001
0001
9034
0010
4110
4110
4110
0015
4110
4110
0015
0003
0015
0015
0010
0010
0010
1048
0001
0015
0015
0015
0015
0032
0015
0032
0001
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0010
0001
0001
Takip Dosya No
20130621145040000605
20130414145040000275
20130414145040000271
20130414145040000277
20130414145040000275
20130414145040000274
20130414145040000270
20130414145040000282
20130414145040000283
20130414145040000273
20130414145040000281
20130414145040000269
20130414145040000275
20090915146002557648
20090915146002557649
20090915146002557666
20090915146002557667
20090915146002557652
20090915146002557651
20090915146002557650
20090915146002557653
20090915146002557654
20090609145040005764
20090915146002554380
20090915146002543424
20090915146002543416
20091226145040000013
20130826145040000006
20130826145040000002
20130826145040000005
20130826145040000010
20130826145040000007
20090915146002557359
20090915146002557355
20090915146002557354
20090915146002557369
20090915146002557366
20101218145040000265
20100118145040000393
20090609145040006137
20090915146002559962
20090915146002559957
20090915146002559955
20090915146002559956
20090609145040006197
20090609145040006212
20120730145040000025
20100118145040000433
20090609145040006276
20090829145040001271
20130403145040000141
20130405145040000084
20130405145040000085
20130405145040000086
20131007145040000243
20131007145040000227
20131007145040000290
20131007145040000230
20131127145040000012
20131127145040000031
20131127145040000065
20131127145040000019
20131127145040000072
20131127145040000047
20140203145040000004
20111212145040000114
20111212145040000124
20111212145040000125
20111212145040000123
20111212145040000122
20111212145040000120
20111212145040000121
20111212145040000119
20111212145040000126
20090226145040000006
20120601145050000027
20120627145050000034
20120627145050000038
20120601145050000032
20120627145050000040
20120627145050000032
20120627145050000036
20120627145050000029
20091120145050000045
20120813145050000820
Ver.As.Borç.Top.
11.631,09 TL
15.965,26 TL
18.630,00 TL
18.874,62 TL
18.949,86 TL
19.360,77 TL
20.865,65 TL
21.617,01 TL
24.973,17 TL
30.573,45 TL
40.500,00 TL
55.504,20 TL
85.274,37 TL
5.938,67 TL
6.573,24 TL
13.484,55 TL
44.607,10 TL
52.840,32 TL
59.958,52 TL
68.970,00 TL
75.340,42 TL
78.215,01 TL
2.568,84 TL
4.673,67 TL
2.390,85 TL
2.428,90 TL
14.949,66 TL
6.221,17 TL
10.431,46 TL
13.184,23 TL
13.474,79 TL
14.949,66 TL
1.864,80 TL
1.893,60 TL
2.602,50 TL
3.068,25 TL
3.118,65 TL
2.550,00 TL
4.438,23 TL
4.473,24 TL
3.490,20 TL
3.582,85 TL
3.906,85 TL
3.906,85 TL
3.595,09 TL
4.138,39 TL
6.272,65 TL
3.882,67 TL
3.937,27 TL
1.893,00 TL
1.852,10 TL
2.025,00 TL
2.531,25 TL
3.375,00 TL
3.993,24 TL
5.343,60 TL
5.343,60 TL
13.395,43 TL
1.956,74 TL
2.211,89 TL
2.267,81 TL
2.797,93 TL
3.127,21 TL
5.070,78 TL
9.829,11 TL
2.513,30 TL
2.519,43 TL
5.740,80 TL
8.104,43 TL
8.649,12 TL
12.054,58 TL
21.837,56 TL
22.574,88 TL
62.562,94 TL
3.947,41 TL
1.899,08 TL
2.014,81 TL
3.375,81 TL
10.709,44 TL
11.397,54 TL
11.600,61 TL
13.042,26 TL
21.658,36 TL
1.804,59 TL
1.912,38 TL
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
Vergi No
5090383305
5090383305
5090383305
5090383305
5090383305
5090383305
5090383305
5120309196
5120309196
5120309196
5130355135
5130355135
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5160006596
5230008606
5230008606
5230505692
5240568145
5240568145
5240568145
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5240574635
5270081851
5280472910
5280472910
5370017719
5370017719
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
TC Kimlik No
18368063858
18368063858
18368063858
18368063858
18368063858
18368063858
18368063858
28715007886
28715007886
28715007886
19552909976
19552909976
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
54859344990
29051345830
29051345830
38612027054
19451744814
19451744814
57469487224
57469487224
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
Soyad Ad
KARADUMAN ERKAN
KARADUMAN ERKAN
KARADUMAN ERKAN
KARADUMAN ERKAN
KARADUMAN ERKAN
KARADUMAN ERKAN
KARADUMAN ERKAN
KARAHANCI MUHAMMET
KARAHANCI MUHAMMET
KARAHANCI MUHAMMET
KARAKAŞ MUHSİN
KARAKAŞ MUHSİN
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAKULAK ADEM
KARAYANIZ AYHAN
KARAYANIZ AYHAN
KARBEYAZ MAK OTO TURNAKL İNŞAAT SANAVE T
KARER ÇELİK MONT MAKYAPI İNŞA SAN VETİC
KARER ÇELİK MONT MAKYAPI İNŞA SAN VETİC
KARER ÇELİK MONT MAKYAPI İNŞA SAN VETİC
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KARINCA GEMİ İNŞ İZATURİ TEKSTİL İNŞSAN
KASDAL MURAT
KATI İSMAİL HAKKI
KATI İSMAİL HAKKI
KAYAR İZZET
KAYAR İZZET
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
Adres
ARAP ÇEŞME DR. İBRAHİM KARAGÖZC 17 2 GEBZE KOCAELİ
ARAP ÇEŞME DR. İBRAHİM KARAGÖZC 17 2 GEBZE KOCAELİ
ARAP ÇEŞME DR. İBRAHİM KARAGÖZC 17 2 GEBZE KOCAELİ
ARAP ÇEŞME DR. İBRAHİM KARAGÖZC 17 2 GEBZE KOCAELİ
ARAP ÇEŞME DR. İBRAHİM KARAGÖZC 17 2 GEBZE KOCAELİ
ARAP ÇEŞME DR. İBRAHİM KARAGÖZC 17 2 GEBZE KOCAELİ
ARAP ÇEŞME DR. İBRAHİM KARAGÖZC 17 2 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. 1227 SOK. 10 2 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. 1227 SOK. 10 2 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. 1227 SOK. 10 2 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU M. KAYRAN S. 10 1 GEBZE KOCAELİ
BAYRAMOĞLU M. KAYRAN S. 10 1 GEBZE KOCAELİ
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
ANKARA ASFALTI ÖZBAĞ MEVKİ YOK KIRŞEHİR 040100
YAVUZSELİM MH 26 SK 10 BAĞCILAR İSTANBUL
YAVUZSELİM MH 26 SK 10 BAĞCILAR İSTANBUL
OSMANGAZİ MH. AŞIROĞLU CD.YAVUZ SK 22 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAPAĞI KÖYYERİ MEVKİİ TAVŞANLI 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAPAĞI KÖYYERİ MEVKİİ TAVŞANLI 0 GEBZE KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAPAĞI KÖYYERİ MEVKİİ TAVŞANLI 0 GEBZE KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
PİRİREİS MH. DARICA KÜÇÜK SAN.SİT.E BLOK 36 DARICA KOCAELİ
Ş.HANE MH ŞEVKET TOKUŞ CAD 28 ALANYA ANTALYA 07400
00 00 00 00 GEBZE KOCAELİ 41400
00 00 00 00 GEBZE KOCAELİ 41400
ZÜMRÜTEVLER MAH. CANSEV SK. 89 2 MALTEPE İSTANBUL
ZÜMRÜTEVLER MAH. CANSEV SK. 89 2 MALTEPE İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
Sayfa 29
Ver.Dön.
01/2012-12/2012
01/2012-12/2012
02/2012-02/2012
200904200906
04/2012-06/2012
200901200903
12/2012-12/2012
200808200808
200809200809
200901200912
200909200909
200801200812
200701200712
200806200806
200801200801
200907200907
200904200904
200906200906
200902200902
200909200909
200903200903
200707200707
200708200708
200811200811
200707200709
200710200710
200711200711
200801200812
200712200712
200908200908
200905200905
200911200911
201002201002
200901200912
200909200909
200905200905
200904200904
200801200812
201005201005
201002201002
201004201004
201001201001
201003201003
201001201012
201001201012
200909200909
200910200910
200912200912
200908200908
201107201107
201107201107
201001201012
200901200912
200905200905
200601200612
200801200812
200812200812
200907200907
200504200506
04/2006-04/2006
200502200502
200504200504
04/2006-04/2006
04/2006-04/2006
05/2006-05/2006
02/2006-02/2006
01/2008-01/2008
200503200503
01/2008-01/2008
200505200505
05/2006-05/2006
02/2006-02/2006
05/2006-05/2006
02/2006-02/2006
200501200501
200506200506
07/2008-07/2008
200501200512
01/2008-01/2008
07/2008-07/2008
200508200508
200501200503
01/2007-01/2007
200511200511
200507200507
Ver.Kod.
0001
0001
9050
0032
0032
0032
0015
0015
0015
0001
0015
0001
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0010
0003
0015
0015
0015
0015
0001
9050
0015
0015
0010
0003
0003
0003
0003
0003
0010
0010
0003
0003
0003
0003
0015
0015
0010
0010
0015
0010
0010
0015
0015
0032
0015
0015
0015
3080
1084
0015
0015
0015
0015
1084
0015
3080
3080
1084
1084
0015
0015
1084
0001
9066
0015
0015
0032
9066
0015
0015
Takip Dosya No
20131026145050000109
20130621145050005906
20130213145050000144
20091120145050000049
20121106145050003323
20090609145050004757
20130213145050000145
20101220145050000080
20101220145050000081
20101220145050000084
20091226145050000035
20091226145050000027
20130820145050000333
20130820145050000346
20130820145050000352
20130820145050000359
20130820145050000389
20130820145050000390
20130820145050000360
20130820145050000383
20130820145050000376
20130820145050000315
20130820145050000321
20130820145050000338
20130820145050000318
20130820145050000322
20130820145050000319
20130820145050000366
20130820145050000328
20130820145050000356
20130820145050000374
20130820145050000379
20120327145050001511
20110107145050000903
20111220145050000008
20090724145050000041
20090605145050000044
20090605145050000045
20100903145050000051
20100422145050000001
20100527145050000037
20100323145050000001
20100527145050000032
20110921145050000043
20111209145050000069
20091228145050000001
20091228145050000004
20100311145050000001
20091008145050000051
20120302145050000800
20111209145050000064
20110921145050000041
20100527145050000034
20120730145050000032
20130826145050000025
20130826145050000038
20140203145050000006
20140203145050000007
20120325145050005309
20130410145050000029
20120325145050005285
20120325145050005278
20130410145050000029
20130410145050000029
20130410145050000028
20130410145050000031
20140326145050000021
20120325145050005307
20140326145050000021
20120325145050005315
20130410145050000028
20130410145050000031
20130410145050000028
20130410145050000031
20120325145050005287
20120325145050005300
20130410145050000014
20100122145050000254
20130410145050000020
20130410145050000014
20120325145050005281
20120325145050005314
20130410145050000011
20120325145050005308
20120325145050005299
Ver.As.Borç.Top.
1.952,37 TL
2.037,47 TL
2.426,00 TL
2.512,42 TL
2.923,54 TL
2.926,74 TL
13.255,36 TL
3.451,56 TL
4.065,02 TL
9.180,63 TL
2.206,31 TL
3.235,28 TL
1.948,74 TL
1.977,36 TL
2.055,12 TL
2.302,41 TL
2.473,34 TL
2.647,81 TL
2.726,15 TL
2.737,26 TL
3.029,33 TL
3.230,91 TL
3.267,55 TL
3.322,38 TL
3.334,87 TL
3.380,84 TL
3.604,71 TL
3.663,15 TL
4.079,41 TL
5.737,73 TL
6.030,72 TL
6.707,87 TL
2.050,64 TL
2.994,56 TL
2.000,00 TL
2.120,85 TL
12.211,16 TL
22.798,27 TL
1.814,24 TL
1.936,55 TL
2.066,82 TL
2.172,33 TL
2.363,04 TL
3.017,02 TL
3.017,02 TL
3.533,36 TL
3.613,81 TL
3.790,58 TL
3.793,03 TL
4.944,86 TL
6.705,34 TL
12.142,68 TL
24.406,84 TL
3.988,59 TL
1.848,63 TL
2.308,80 TL
2.896,90 TL
3.364,90 TL
2.092,74 TL
2.153,31 TL
2.723,97 TL
2.810,10 TL
3.229,97 TL
3.536,81 TL
4.026,11 TL
4.036,95 TL
4.367,34 TL
4.491,30 TL
5.553,07 TL
6.028,96 TL
6.039,17 TL
6.055,43 TL
6.512,23 TL
6.852,72 TL
6.896,56 TL
6.938,19 TL
7.504,75 TL
7.540,00 TL
7.645,25 TL
7.870,74 TL
9.892,62 TL
9.924,23 TL
9.954,75 TL
12.299,87 TL
13.012,80 TL
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
Vergi No
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
TC Kimlik No
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
Soyad Ad
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
Adres
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
PENDİK İSTANBUL
Sayfa 30
Ver.Dön.
01/2008-01/2008
200602200602
200510200510
03/2006-03/2006
05/2007-05/2007
04/2008-04/2008
03/2008-03/2008
200509200509
200507200509
04/2008-04/2008
03/2008-03/2008
05/2007-05/2007
09/2007-09/2007
06/2008-06/2008
03/2006-03/2006
06/2008-06/2008
03/2006-03/2006
09/2007-09/2007
08/2006-08/2006
09/2006-09/2006
03/2008-03/2008
200510200512
08/2007-08/2007
03/2008-03/2008
07/2006-07/2006
04/2008-04/2008
05/2008-05/2008
05/2008-05/2008
06/2008-06/2008
07/2008-07/2008
06/2008-06/2008
04/2008-04/2008
04/2007-04/2007
200801200812
08/2007-08/2007
08/2006-08/2006
08/2006-08/2006
02/2008-02/2008
09/2006-09/2006
09/2006-09/2006
10/2006-10/2006
02/2008-02/2008
05/2007-05/2007
04/2008-04/2008
08/2008-08/2008
04/2007-04/2007
03/2008-03/2008
11/2006-11/2006
02/2007-02/2007
06/2007-06/2007
200606200606
06/2006-06/2006
200605200605
09/2008-09/2008
07/2006-07/2006
08/2008-08/2008
07/2006-07/2006
01/2007-01/2007
09/2008-09/2008
01/2008-01/2008
200601200612
06/2007-06/2007
200711200711
01/2008-01/2008
09/2007-09/2007
07/2007-07/2007
06/2008-06/2008
10/2006-10/2006
10/2006-10/2006
12/2006-12/2006
02/2007-02/2007
200801200801
10/2007-10/2007
11/2006-11/2006
11/2006-11/2006
06/2006-06/2006
01/2007-01/2007
06/2006-06/2006
11/2007-11/2007
07/2007-07/2007
10/2007-10/2007
200610200610
200711200711
200607200607
11/2007-11/2007
Ver.Kod.
3080
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0032
1084
1084
1084
0015
0015
3080
1084
1084
1084
0015
0015
0015
0032
0015
1084
0015
0015
0015
1084
1084
3080
0015
1084
0015
0001
1084
3080
1084
0015
3080
1084
0015
1084
3080
3080
1084
1084
3080
0015
0015
0015
0015
0015
0015
1084
3080
0015
1084
0015
0015
0015
3074
1084
3074
1084
3080
0015
3080
1084
3080
0015
1084
3074
0015
1084
3080
3080
1084
1084
0015
1084
1084
0015
0015
0015
1084
Takip Dosya No
20140326145050000021
20100122145050000257
20120325145050005290
20130410145050000030
20130410145050000007
20140326145050000027
20140326145050000026
20120325145050005283
20120325145050005282
20140326145050000027
20140326145050000026
20130410145050000007
20130410145050000003
20140326145050000028
20130410145050000030
20140326145050000028
20130410145050000030
20130410145050000003
20130410145050000025
20130410145050000024
20130410145050000018
20120325145050005291
20130410145050000004
20130410145050000018
20130410145050000026
20130410145050000017
20130410145050000016
20130410145050000016
20130410145050000015
20130410145050000014
20130410145050000015
20130410145050000017
20130410145050000008
20120325145050005317
20130410145050000004
20130410145050000025
20130410145050000025
20130410145050000019
20130410145050000024
20130410145050000024
20130410145050000023
20130410145050000019
20130410145050000007
20140326145050000027
20130410145050000013
20130410145050000008
20140326145050000026
20130410145050000022
20130410145050000010
20130410145050000006
20100122145050000261
20130410145050000027
20100122145050000260
20130410145050000012
20130410145050000026
20130410145050000013
20130410145050000026
20130410145050000011
20130410145050000012
20130410145050000020
20100122145050000255
20130410145050000006
20120325145050005306
20130410145050000020
20130410145050000003
20130410145050000005
20140326145050000028
20130410145050000023
20130410145050000023
20130410145050000021
20130410145050000010
20120325145050005316
20130410145050000002
20130410145050000022
20130410145050000022
20130410145050000027
20130410145050000011
20130410145050000027
20130410145050000001
20130410145050000005
20130410145050000002
20100122145050000265
20120325145050005322
20100122145050000262
20130410145050000001
Ver.As.Borç.Top.
13.102,02 TL
14.984,69 TL
15.183,25 TL
15.282,42 TL
15.339,62 TL
15.537,24 TL
16.200,18 TL
17.623,14 TL
17.723,83 TL
18.590,31 TL
19.788,52 TL
19.995,19 TL
22.038,27 TL
22.113,54 TL
22.923,63 TL
25.353,17 TL
25.483,44 TL
26.523,05 TL
27.240,45 TL
28.963,15 TL
31.011,18 TL
31.625,11 TL
31.904,25 TL
32.670,27 TL
33.474,39 TL
34.797,54 TL
34.845,69 TL
34.967,64 TL
34.998,25 TL
35.418,33 TL
35.767,25 TL
35.789,26 TL
36.370,14 TL
36.789,20 TL
39.194,37 TL
40.860,68 TL
42.018,39 TL
42.230,02 TL
43.444,73 TL
43.951,58 TL
44.864,33 TL
45.545,07 TL
46.018,86 TL
46.611,72 TL
46.849,05 TL
48.317,73 TL
48.600,54 TL
48.792,03 TL
49.129,54 TL
49.264,05 TL
49.398,11 TL
49.421,75 TL
49.589,04 TL
49.597,52 TL
50.211,59 TL
50.456,71 TL
52.471,11 TL
53.207,33 TL
54.894,88 TL
59.146,99 TL
60.000,00 TL
62.984,08 TL
64.000,00 TL
65.268,70 TL
66.114,81 TL
66.155,31 TL
66.340,62 TL
66.960,01 TL
67.296,50 TL
67.702,21 TL
67.725,07 TL
68.000,00 TL
70.727,18 TL
71.602,30 TL
73.188,05 TL
74.132,63 TL
74.676,48 TL
78.704,14 TL
80.210,51 TL
82.925,68 TL
83.351,98 TL
87.018,86 TL
89.641,94 TL
90.243,83 TL
92.522,82 TL
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
Vergi No
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5380146938
5400012395
5400381381
5400381381
5420469762
5440187364
5440187364
5440187364
5440187364
5440187364
5440187364
5440187364
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5450324431
5480305973
5480305973
5480305973
5480305973
5490050416
5490050416
5490050416
5570391788
5570391788
5570391788
5570391788
5570391788
5580536252
5590174027
5590174027
5590174027
5590174027
5590174027
5590174027
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
TC Kimlik No
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22298237814
22388693056
37954092874
44800984658
44800984658
44800984658
44800984658
21440376524
21440376524
21440376524
47059112414
47059112414
47059112414
47059112414
47059112414
24614003752
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
Soyad Ad
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYIKCI ERKAN
KAYNAK ŞAKİR
KAYRA PALET HIRD ORMÜRÜN AMB NAK SANVE T
KAYRA PALET HIRD ORMÜRÜN AMB NAK SANVE T
KEKLİK YILMAZ
KEN SAN PETROL ÜRÜN.DAĞITIM VE PAZARSAN.
KEN SAN PETROL ÜRÜN.DAĞITIM VE PAZARSAN.
KEN SAN PETROL ÜRÜN.DAĞITIM VE PAZARSAN.
KEN SAN PETROL ÜRÜN.DAĞITIM VE PAZARSAN.
KEN SAN PETROL ÜRÜN.DAĞITIM VE PAZARSAN.
KEN SAN PETROL ÜRÜN.DAĞITIM VE PAZARSAN.
KEN SAN PETROL ÜRÜN.DAĞITIM VE PAZARSAN.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KERVAN METAL PLASTİKNAKLİYAT SAN.TİCLTD.
KESKİNOĞLU ŞÜKRÜ
KESKİNOĞLU ŞÜKRÜ
KESKİNOĞLU ŞÜKRÜ
KESKİNOĞLU ŞÜKRÜ
KICIK ADEM
KICIK ADEM
KICIK ADEM
KIRCI TUNCER
KIRCI TUNCER
KIRCI TUNCER
KIRCI TUNCER
KIRCI TUNCER
KIRT MEHMET ŞİRİN
KIYAK HÜLYA
KIYAK HÜLYA
KIYAK HÜLYA
KIYAK HÜLYA
KIYAK HÜLYA
KIYAK HÜLYA
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
Adres
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
DUMLUPINAR M. İNÖNÜ C.YONCA S. 9 PENDİK İSTANBUL
ŞEKERPINAR MAH. ZEYNEP SK. 2 GEBZE KOCAELİ 41400
PİRİ REİS MAH BAĞDAT CD.DUMAN SK 8 A DARICA KOCAELİ 41400
PİRİ REİS MAH BAĞDAT CD.DUMAN SK 8 A DARICA KOCAELİ 41400
BULGURLU M. GÜNAYDIN S. 5 2 ÜSKÜDAR İSTANBUL
O YILMAZ M.ORTK MİLLET C DURAN APT 1/1 9 GEBZE KOCAELİ 41
O YILMAZ M.ORTK MİLLET C DURAN APT 1/1 9 GEBZE KOCAELİ 41
O YILMAZ M.ORTK MİLLET C DURAN APT 1/1 9 GEBZE KOCAELİ 41
O YILMAZ M.ORTK MİLLET C DURAN APT 1/1 9 GEBZE KOCAELİ 41
O YILMAZ M.ORTK MİLLET C DURAN APT 1/1 9 GEBZE KOCAELİ 41
O YILMAZ M.ORTK MİLLET C DURAN APT 1/1 9 GEBZE KOCAELİ 41
O YILMAZ M.ORTK MİLLET C DURAN APT 1/1 9 GEBZE KOCAELİ 41
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. Y.SELİM C.112 S. 33 GEBZE KOCAELİ
N.HATUN M FATİH C. 85 0 GEBZE KOCAELİ
N.HATUN M FATİH C. 85 0 GEBZE KOCAELİ
N.HATUN M FATİH C. 85 0 GEBZE KOCAELİ
N.HATUN M FATİH C. 85 0 GEBZE KOCAELİ
ZAFER SAN. KANAAT S. 8 MERKEZ KONYA 000000
ZAFER SAN. KANAAT S. 8 MERKEZ KONYA 000000
ZAFER SAN. KANAAT S. 8 MERKEZ KONYA 000000
OSMANYILMAZ 44 21 44 İZMİT KOCAELİ
OSMANYILMAZ 44 21 44 İZMİT KOCAELİ
OSMANYILMAZ 44 21 44 İZMİT KOCAELİ
OSMANYILMAZ 44 21 44 İZMİT KOCAELİ
OSMANYILMAZ 44 21 44 İZMİT KOCAELİ
TİMAR MEVKİİ GÜVENÇLİ KÖYÜ 98 MERKEZ VAN
NENEHATUN M. GÜLFİDAN S 9 GEBZE KOCAELİ
NENEHATUN M. GÜLFİDAN S 9 GEBZE KOCAELİ
NENEHATUN M. GÜLFİDAN S 9 GEBZE KOCAELİ
NENEHATUN M. GÜLFİDAN S 9 GEBZE KOCAELİ
NENEHATUN M. GÜLFİDAN S 9 GEBZE KOCAELİ
NENEHATUN M. GÜLFİDAN S 9 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 31
Ver.Dön.
200609200609
08/2007-08/2007
03/2007-03/2007
12/2006-12/2006
200611200611
200603200603
12/2006-12/2006
200612200612
04/2007-04/2007
200512200512
03/2007-03/2007
03/2008-03/2008
02/2007-02/2007
06/2007-06/2007
04/2008-04/2008
05/2008-05/2008
200608200608
01/2007-01/2007
06/2008-06/2008
200501200512
200401200412
201202201202
201203201203
200812200812
200507200509
200504200506
200501200503
200307200307
200308200308
200101200112
200501200512
200210200212
200207200209
200204200206
200204200206
200303200303
200203200203
200212200212
200204200204
200209200209
200208200208
200207200207
200211200211
200205200205
200302200302
200206200206
200210200210
200301200301
200304200304
200811200811
200810200810
200902200902
200801200812
200403200403
200401200401
200404200404
200811200811
200701200712
200808200808
200810200810
200801200812
200901200912
200202200202
200101200112
200201200212
200204200206
200301200303
200201200203
199612199612
199712199712
199901199901
199707199707
199708199708
199706199706
200001200012
199901199912
200010200010
200001200012
200008200008
199806199806
199805199805
199709199709
199609199609
199803199803
200004200004
Ver.Kod.
0015
3080
0015
1084
0015
0015
3080
0015
3080
0015
1084
3080
3080
3080
3080
3080
0015
3080
3080
0001
9062
0015
0015
0015
0033
0033
0033
0015
0015
0010
0010
0033
0033
0033
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0015
9085
0015
0015
0010
9034
0015
0001
0001
0032
0032
0032
0015
0015
3074
0015
0015
0015
0010
0007
0015
3073
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20100122145050000264
20130410145050000004
20130410145050000009
20130410145050000021
20100122145050000266
20100122145050000258
20130410145050000021
20100122145050000267
20130410145050000008
20120325145050005298
20130410145050000009
20130410145050000018
20130410145050000010
20130410145050000006
20130410145050000017
20130410145050000016
20100122145050000263
20130410145050000011
20130410145050000015
20120325145050005280
20120325145050005457
20120520145050000013
20120520145050000015
20090227145050000001
20120813145050004825
20120813145050004833
20120813145050004832
20090915146002545108
20090915146002545105
20090915146002545189
20120813145050004828
20090915146002545664
20090915146002545663
20090915146002545656
20090915146002545661
20090915146002549130
20090915146002549118
20090915146002549127
20090915146002549119
20090915146002549124
20090915146002549123
20090915146002549122
20090915146002549126
20090915146002549120
20090915146002549129
20090915146002549121
20090915146002549125
20090915146002549128
20090915146002549131
20130329145050000027
20130329145050000020
20130329145050000043
20130329145050000010
20120325145050000896
20120325145050000899
20120325145050000895
20130312145050000073
20130312145050000161
20130312145050000069
20130312145050000072
20130312145050000030
20090829145050001193
20090915146002577563
20090915146002577568
20090915146002577566
20090915146002577428
20090915146002577572
20090915146002577427
20140310145050000093
20140310145050000096
20140310145050000121
20140310145050000103
20140310145050000099
20140310145050000109
20140310145050000131
20140310145050000102
20140310145050000129
20140310145050000120
20140310145050000126
20140310145050000111
20140310145050000104
20140310145050000107
20140310145050000090
20140310145050000113
20140310145050000124
Ver.As.Borç.Top.
93.116,57 TL
95.712,75 TL
97.507,45 TL
97.660,44 TL
98.639,71 TL
99.077,88 TL
101.553,32 TL
103.687,80 TL
109.110,42 TL
116.738,11 TL
131.976,33 TL
139.550,31 TL
147.388,62 TL
147.792,15 TL
156.588,93 TL
156.805,61 TL
158.509,68 TL
159.621,99 TL
160.952,63 TL
162.503,14 TL
9.613,78 TL
2.120,52 TL
2.229,60 TL
2.213,24 TL
1.936,23 TL
2.122,72 TL
2.247,18 TL
2.348,20 TL
3.429,35 TL
3.889,20 TL
24.100,14 TL
2.217,25 TL
4.209,23 TL
4.358,80 TL
4.542,85 TL
13.994,60 TL
19.550,59 TL
31.560,85 TL
48.950,34 TL
49.881,50 TL
54.420,58 TL
56.585,54 TL
56.811,47 TL
61.437,50 TL
63.082,80 TL
68.457,53 TL
69.209,90 TL
147.622,50 TL
153.992,70 TL
3.635,12 TL
10.964,71 TL
17.677,71 TL
35.917,95 TL
2.696,20 TL
2.729,47 TL
6.718,01 TL
2.245,60 TL
2.253,00 TL
2.454,67 TL
3.728,81 TL
8.215,13 TL
2.130,00 TL
1.874,41 TL
2.123,27 TL
2.414,68 TL
2.667,85 TL
2.961,65 TL
3.266,25 TL
2.856,95 TL
2.997,40 TL
4.311,20 TL
4.875,45 TL
4.887,95 TL
5.779,55 TL
6.423,45 TL
6.498,05 TL
7.180,95 TL
7.260,40 TL
7.477,85 TL
8.123,75 TL
8.328,55 TL
8.379,50 TL
10.322,75 TL
10.416,70 TL
10.894,10 TL
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
Vergi No
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5590287873
5600119442
5600119442
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610007474
5610193983
5610193983
5610193983
5610193983
5610193983
5610193983
5610193983
5610193983
5610193983
5610193983
5640073060
5640073060
5640073060
TC Kimlik No
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
15341585956
11162672646
11162672646
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
27223168720
11132822538
11132822538
11132822538
11132822538
11132822538
11132822538
11132822538
11132822538
11132822538
11132822538
50758352982
50758352982
50758352982
Soyad Ad
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KIYAK ENDER
KEMAL KIZGIR
KEMAL KIZGIR
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAN TELAT
KIZILKAYA AHMET
KIZILKAYA AHMET
KIZILKAYA AHMET
KIZILKAYA AHMET
KIZILKAYA AHMET
KIZILKAYA AHMET
KIZILKAYA AHMET
KIZILKAYA AHMET
KIZILKAYA AHMET
KIZILKAYA AHMET
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
Adres
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
HÜKÜMET CAD. T.YALÇIN İŞHANI 154 5 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAH. 2204. SK. 6/1 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAH. 2204. SK. 6/1 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL MAH 1218 SK 14 0 GEBZE KOCAELİ 41400
ESENYALI KUTLU S 13 PENDİK İSTANBUL
ESENYALI KUTLU S 13 PENDİK İSTANBUL
ESENYALI KUTLU S 13 PENDİK İSTANBUL
ESENYALI KUTLU S 13 PENDİK İSTANBUL
ESENYALI KUTLU S 13 PENDİK İSTANBUL
ESENYALI KUTLU S 13 PENDİK İSTANBUL
ESENYALI KUTLU S 13 PENDİK İSTANBUL
ESENYALI KUTLU S 13 PENDİK İSTANBUL
ESENYALI KUTLU S 13 PENDİK İSTANBUL
ESENYALI KUTLU S 13 PENDİK İSTANBUL
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
Sayfa 32
Ver.Dön.
199801199812
199607199607
199911199911
199701199712
199711199711
200012200012
199608199608
199912199912
200002200002
200001200001
199701199712
12/2009-12/2009
12/2009-12/2009
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200701200712
200901200912
200901200912
200901200912
200901200912
200901200912
200701200712
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200801200812
200807200807
200807200807
200808200808
200808200808
200808200808
200808200808
200810200810
200901200901
200901200901
200902200902
200903200903
200903200903
200903200903
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200904200904
200905200905
200905200905
200906200906
200907200907
200909200909
200704200704
200705200705
200610200610
200609200609
200701200703
200704200706
200804200806
200704200706
200601200612
200701200712
200701200712
200705200705
200701200712
Ver.Kod.
0010
0015
0015
0007
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
1084
0015
9034
9034
9034
9034
9034
9085
9034
9034
9034
9034
9034
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
0015
0015
0015
0015
0033
0033
0003
0003
0010
0010
9085
9085
9085
Takip Dosya No
20140310145050000105
20140310145050000094
20140310145050000116
20140310145050000100
20140310145050000101
20140310145050000123
20140310145050000089
20140310145050000117
20140310145050000122
20140310145050000127
20140310145050000114
20140326145050000064
20140326145050000064
20130314145050000008
20130314145050000009
20130314145050000010
20130314145050000011
20130314145050000012
20130314145050000039
20130314145050000013
20130314145050000014
20130314145050000015
20130314145050000016
20130314145050000017
20130314145050000040
20130314145050000041
20130314145050000042
20130314145050000043
20130314145050000044
20130314145050000045
20130314145050000046
20130314145050000047
20130314145050000048
20130314145050000050
20130314145050000051
20130314145050000052
20130314145050000053
20130314145050000054
20130314145050000055
20130314145050000056
20130314145050000057
20130314145050000058
20130314145050000060
20130314145050000062
20130314145050000064
20130314145050000065
20130314145050000066
20130314145050000072
20130314145050000067
20130314145050000073
20130314145050000074
20130314145050000075
20130314145050000076
20130314145050000077
20130314145050000078
20130314145050000079
20130314145050000080
20130314145050000081
20130314145050000082
20130314145050000083
20130314145050000084
20130314145050000085
20130314145050000086
20130314145050000087
20130314145050000088
20130314145050000089
20130314145050000090
20130314145050000091
20130314145050000092
20130314145050000095
20130314145050000099
20130314145050000102
20120803145050000018
20120803145050000017
20120803145050000016
20120803145050000015
20120803145050000022
20120803145050000020
20120803145050000010
20120803145050000013
20120803145050000011
20120803145050000014
20131008145050000028
20131008145050000029
20131008145050000031
Ver.As.Borç.Top.
10.919,60 TL
13.696,40 TL
14.793,10 TL
17.857,55 TL
20.244,70 TL
21.349,35 TL
22.902,80 TL
26.594,05 TL
26.957,25 TL
37.803,30 TL
38.302,90 TL
2.445,52 TL
3.599,00 TL
1.902,00 TL
1.902,00 TL
1.902,00 TL
1.902,00 TL
1.902,00 TL
2.103,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.130,00 TL
2.253,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.286,68 TL
4.050,21 TL
5.375,47 TL
7.130,39 TL
8.238,47 TL
9.553,58 TL
14.082,12 TL
14.124,44 TL
23.798,03 TL
24.022,44 TL
2.090,00 TL
2.253,00 TL
2.253,00 TL
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
Vergi No
5640073060
5640073060
5640073060
5640073060
5640073060
5640073060
5640073060
5640073060
5640073060
5640073060
5640073060
5640532094
5640532094
5640532094
5640532094
5640532094
5650008077
5650008077
5650008077
5650333249
5650333249
5690187516
5690187516
5690187516
5690187516
5690187516
5690187516
5730298049
5730298049
5730298049
5730298049
5730298049
5760132371
5770398133
5810347515
5810347515
5900496793
5970025089
5970025089
5970025089
5970025089
5980205888
5980205888
5980205888
5980205888
5980205888
6010102436
6010102436
6010102436
6040090352
6040090352
6060040584
6060040584
6060040584
6100005329
6100005329
6100005329
6100005329
6100005329
6100005329
6100005329
6100005329
6100005329
6100130044
6130021736
6130021736
6130021736
6130021736
6130021736
6130021736
6130152100
6130152100
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
TC Kimlik No
50758352982
50758352982
50758352982
50758352982
50758352982
50758352982
50758352982
50758352982
50758352982
50758352982
50758352982
47707454828
47707454828
47707454828
31954617556
31954617556
50050633338
50050633338
50050633338
50050633338
50050633338
50050633338
16759407458
16759407458
54889155320
54889155320
54889155320
54889155320
40826011866
40826011866
40826011866
40826011866
40826011866
66532096164
66532096164
66532096164
16418322894
16418322894
16418322894
16418322894
16418322894
16418322894
Soyad Ad
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KOCA ÜMİT
KMS HADDE GERI DÖNÜŞMAD NAK IT İH SAN TI
KMS HADDE GERI DÖNÜŞMAD NAK IT İH SAN TI
KMS HADDE GERI DÖNÜŞMAD NAK IT İH SAN TI
KMS HADDE GERI DÖNÜŞMAD NAK IT İH SAN TI
KMS HADDE GERI DÖNÜŞMAD NAK IT İH SAN TI
KOCABAŞ ALİ
KOCABAŞ ALİ
KOCABAŞ ALİ
KOCAGÖZ HALİL İBRAHİM
KOCAGÖZ HALİL İBRAHİM
KOÇ MURAT
KOÇ MURAT
KOÇ MURAT
KOÇ MURAT
KOÇ MURAT
KOÇ MURAT
KOÇANOĞLU GIDA NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.Ş
KOÇANOĞLU GIDA NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.Ş
KOÇANOĞLU GIDA NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.Ş
KOÇANOĞLU GIDA NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.Ş
KOÇANOĞLU GIDA NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.Ş
KONTES TEKSTİL TURİZM VE İNŞAAT SAN.VE T
KORA BANT SAN.VE TİCA.Ş
KOYUN ŞAHİN
KOYUN ŞAHİN
KSN PETROL PAZARLAMATİCARET LİMİTED.ŞTİ
KURUAHMET METİN
KURUAHMET METİN
KURUAHMET METİN
KURUAHMET METİN
KUŞCU İBRAHİM
KUŞCU İBRAHİM
KUŞCU İBRAHİM
KUŞCU İBRAHİM
KUŞCU İBRAHİM
KUYUMCU ULUTAN
KUYUMCU ULUTAN
KUYUMCU ULUTAN
KÜÇÜKKAYHAN ERGÜN
KÜÇÜKKAYHAN ERGÜN
KÜRSAN ENDÜSTRİYEL HIRDAVAT MALZM.SAN.VE
KÜRSAN ENDÜSTRİYEL HIRDAVAT MALZM.SAN.VE
KÜRSAN ENDÜSTRİYEL HIRDAVAT MALZM.SAN.VE
İFLAS HAL.MADEKS MADENCİLİK SAN.VE TİC.A
İFLAS HAL.MADEKS MADENCİLİK SAN.VE TİC.A
İFLAS HAL.MADEKS MADENCİLİK SAN.VE TİC.A
İFLAS HAL.MADEKS MADENCİLİK SAN.VE TİC.A
İFLAS HAL.MADEKS MADENCİLİK SAN.VE TİC.A
İFLAS HAL.MADEKS MADENCİLİK SAN.VE TİC.A
İFLAS HAL.MADEKS MADENCİLİK SAN.VE TİC.A
İFLAS HAL.MADEKS MADENCİLİK SAN.VE TİC.A
İFLAS HAL.MADEKS MADENCİLİK SAN.VE TİC.A
MAHMUT KURAN PETROLÜRÜNLERİ SAN.VETİC.LT
MATUR MUZAFFER
MATUR MUZAFFER
MATUR MUZAFFER
MATUR MUZAFFER
MATUR MUZAFFER
MATUR MUZAFFER
ME-HA İNŞAAT SANAYİTURİZM VE TİC.LTD.ŞTİ
ME-HA İNŞAAT SANAYİTURİZM VE TİC.LTD.ŞTİ
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
Adres
Ver.Dön.
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200805200805
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200801200812
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200805200805
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200805200805
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200805200805
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200807200807
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200907200907
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200911200911
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200910200910
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200902200902
G.MAH BAĞDAT C 199 19 GEBZE KOCAELİ 041400
200806200806
SULTANORHAN MH TAŞKALDIRAN MEVKİİ HASKÖY SAN Sİ 14/ A GEBZE KOCAELİ 201101201112
SULTANORHAN MH TAŞKALDIRAN MEVKİİ HASKÖY SAN Sİ 14/ A GEBZE KOCAELİ 201101201112
SULTANORHAN MH TAŞKALDIRAN MEVKİİ HASKÖY SAN Sİ 14/ A GEBZE KOCAELİ 200801200812
SULTANORHAN MH TAŞKALDIRAN MEVKİİ HASKÖY SAN Sİ 14/ A GEBZE KOCAELİ 201107201109
SULTANORHAN MH TAŞKALDIRAN MEVKİİ HASKÖY SAN Sİ 14/ A GEBZE KOCAELİ 201101201112
CAMİ MAH. GÜVENLİ SOK. 5 7 DARICA KOCAELİ
200806200806
CAMİ MAH. GÜVENLİ SOK. 5 7 DARICA KOCAELİ
200901200901
CAMİ MAH. GÜVENLİ SOK. 5 7 DARICA KOCAELİ
200801200812
YENİKENT MAH. 2409. SK. 1M 25 GEBZE KOCAELİ
200804200804
YENİKENT MAH. 2409. SK. 1M 25 GEBZE KOCAELİ
200801200812
MİMAR SİNAN MAH. ÇALDIRAN SK. 11 2 KÖRFEZ KOCAELİ
200705200705
MİMAR SİNAN MAH. ÇALDIRAN SK. 11 2 KÖRFEZ KOCAELİ
200705200705
MİMAR SİNAN MAH. ÇALDIRAN SK. 11 2 KÖRFEZ KOCAELİ
200801200812
MİMAR SİNAN MAH. ÇALDIRAN SK. 11 2 KÖRFEZ KOCAELİ
200808200808
MİMAR SİNAN MAH. ÇALDIRAN SK. 11 2 KÖRFEZ KOCAELİ
200806200806
MİMAR SİNAN MAH. ÇALDIRAN SK. 11 2 KÖRFEZ KOCAELİ
200701200712
M.ALİ PAŞA MH. SEFERYOLU SK. 16 1 İZMİT KOCAELİ
200401200412
M.ALİ PAŞA MH. SEFERYOLU SK. 16 1 İZMİT KOCAELİ
200411200411
M.ALİ PAŞA MH. SEFERYOLU SK. 16 1 İZMİT KOCAELİ
200412200412
M.ALİ PAŞA MH. SEFERYOLU SK. 16 1 İZMİT KOCAELİ
200410200412
M.ALİ PAŞA MH. SEFERYOLU SK. 16 1 İZMİT KOCAELİ
200401200412
YEŞİLYURT 9002/4 A SK. 10 2 KONAK İZMİR
199904199906
YENİ YILDIZ M FATİH C. 10 GEBZE KOCAELİ
200605200605
YENİKENT MH. DENİZ BLOK. DENİZ 4 0 5 GEBZE KOCAELİ
201107201109
YENİKENT MH. DENİZ BLOK. DENİZ 4 0 5 GEBZE KOCAELİ
201110201112
KİRAZPINAR MH YENİ BAĞDAT C 578 0 GEBZE KOCAELİ 41400
200801200812
KARTAL SAN.SİT.ÇAVUŞ OĞLU MH.F BLK 68 KARTAL İSTANBUL 000000
200801200812
KARTAL SAN.SİT.ÇAVUŞ OĞLU MH.F BLK 68 KARTAL İSTANBUL 000000
200501200512
KARTAL SAN.SİT.ÇAVUŞ OĞLU MH.F BLK 68 KARTAL İSTANBUL 000000
200601200612
KARTAL SAN.SİT.ÇAVUŞ OĞLU MH.F BLK 68 KARTAL İSTANBUL 000000
200701200712
CUMHURİYET C. YOK 57 2 PENDİK İSTANBUL 000000
200906200906
CUMHURİYET C. YOK 57 2 PENDİK İSTANBUL 000000
200908200908
CUMHURİYET C. YOK 57 2 PENDİK İSTANBUL 000000
200908200908
CUMHURİYET C. YOK 57 2 PENDİK İSTANBUL 000000
200905200905
CUMHURİYET C. YOK 57 2 PENDİK İSTANBUL 000000
200909200909
ÇAYIROVA KÖYÜAKSE M. 528 S. 31 10 GEBZE KOCAELİ
200506200506
ÇAYIROVA KÖYÜAKSE M. 528 S. 31 10 GEBZE KOCAELİ
200605200605
ÇAYIROVA KÖYÜAKSE M. 528 S. 31 10 GEBZE KOCAELİ
200603200603
S.ORHAN MAH. HÜKÜMET CAD.1213 S. 139 GEBZE KOCAELİ
199812199812
S.ORHAN MAH. HÜKÜMET CAD.1213 S. 139 GEBZE KOCAELİ
199811199811
S.ORHAN MAH KIŞLA CAD 21 GEBZE KOCAELİ
01/2011-12/2011
S.ORHAN MAH KIŞLA CAD 21 GEBZE KOCAELİ
01/2011-12/2011
S.ORHAN MAH KIŞLA CAD 21 GEBZE KOCAELİ
201104201106
GÜMÜŞSUYU KUTLU S. 14 9 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
201111201111
GÜMÜŞSUYU KUTLU S. 14 9 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
201205201205
GÜMÜŞSUYU KUTLU S. 14 9 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
201207201207
GÜMÜŞSUYU KUTLU S. 14 9 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
200912200912
GÜMÜŞSUYU KUTLU S. 14 9 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
201001201001
GÜMÜŞSUYU KUTLU S. 14 9 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
201102201102
GÜMÜŞSUYU KUTLU S. 14 9 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
201110201110
GÜMÜŞSUYU KUTLU S. 14 9 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
201110201110
GÜMÜŞSUYU KUTLU S. 14 9 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
201004201004
DOLAPDERE KURTULUŞ DERESİ SK. 52 BEYOĞLU İSTANBUL
200901200912
İSTİKLAL C. TOKATLIYAN HAN 4 38 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
200511200511
İSTİKLAL C. TOKATLIYAN HAN 4 38 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
200507200509
İSTİKLAL C. TOKATLIYAN HAN 4 38 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
200501200503
İSTİKLAL C. TOKATLIYAN HAN 4 38 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
200401200412
İSTİKLAL C. TOKATLIYAN HAN 4 38 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
200505200505
İSTİKLAL C. TOKATLIYAN HAN 4 38 BEYOĞLU İSTANBUL 000000
200504200504
FEVZİ ÇAKMAK C.İSTAS YON M.PARK SİT.ARKAS YOK YOK TUZLA İSTANBUL 081700200501200512
FEVZİ ÇAKMAK C.İSTAS YON M.PARK SİT.ARKAS YOK YOK TUZLA İSTANBUL 081700200601200612
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200707200709
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200804200804
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200803200803
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200811200811
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200805200805
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200801200801
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200604200606
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200804200806
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200810200810
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200709200709
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200810200812
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200802200802
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
200606200606
Sayfa 33
Ver.Kod.
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9050
4215
4215
0010
0033
0010
0015
0015
0001
0015
0010
9085
9085
9085
9085
9085
0010
3074
0015
0015
0033
0010
0033
0015
0032
0032
0010
0010
0010
0010
0010
0015
9085
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
1084
0010
0003
9085
9050
9050
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9034
0003
0033
0003
0010
0015
0071
4047
4047
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0033
0015
0015
0033
0015
0015
Takip Dosya No
20131008145050000033
20131008145050000035
20131008145050000036
20131008145050000038
20131008145050000042
20131008145050000043
20131008145050000046
20131008145050000050
20131008145050000051
20131008145050000052
20131008145050000055
20130213145050000033
20120813145050004678
20090609145050007277
20111210145050000013
20120813145050004680
20120309145050000018
20090401145050000084
20090401145050000081
20131128145050000005
20131128145050000017
20130820145050000274
20130820145050000281
20130820145050000300
20130820145050000304
20130820145050000309
20130820145050000313
20100428145050000005
20100428145050000007
20100428145050000008
20100428145050000006
20100428145050000004
20090915146002541864
20090609145050007790
20120126145050000014
20120813145050006181
20090609145050008262
20130408145050000040
20130408145050000037
20130408145050000038
20130408145050000039
20130820145050000067
20130820145050000075
20130820145050000079
20130820145050000065
20130820145050000059
20131127145060000005
20131127145060000018
20131127145060000024
20090915146002565765
20090915146002565764
20130621145060000973
20130621145060000973
20130621145060000974
20120302145060000957
20130213145060000069
20130213145060000071
20111212145060000020
20111212145060000021
20111212145060000022
20121106145060004371
20121106145060004372
20130213145060000072
20120825145060000001
20120210145060000023
20120210145060000025
20120210145060000007
20120210145060000009
20120210145060000017
20120210145060000015
20121106145060004739
20121106145060004740
20100707145060000186
20100707145060000204
20100707145060000203
20100707145060000210
20100707145060000205
20100707145060000201
20100707145060000175
20100707145060000199
20100707145060000209
20100707145060000192
20100707145060000197
20100707145060000202
20100707145060000177
Ver.As.Borç.Top.
2.253,00 TL
2.253,00 TL
2.253,00 TL
2.253,00 TL
2.253,00 TL
2.415,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
5.000,00 TL
3.308,62 TL
4.962,93 TL
7.386,46 TL
14.575,23 TL
15.029,57 TL
1.984,09 TL
2.079,65 TL
68.261,68 TL
2.154,69 TL
7.641,97 TL
2.090,00 TL
2.090,00 TL
2.316,07 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.859,68 TL
16.344,35 TL
66.075,97 TL
78.838,26 TL
85.255,58 TL
156.385,06 TL
2.077,25 TL
10.916,87 TL
7.087,87 TL
32.692,31 TL
4.656,11 TL
3.380,33 TL
3.446,34 TL
4.572,70 TL
5.245,84 TL
2.521,77 TL
2.704,00 TL
4.446,35 TL
6.469,10 TL
9.231,74 TL
2.785,79 TL
2.996,27 TL
6.486,17 TL
2.451,30 TL
2.527,80 TL
5.213,69 TL
46.550,84 TL
105.629,46 TL
2.154,00 TL
2.426,00 TL
2.426,00 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
2.763,00 TL
2.763,00 TL
2.763,00 TL
2.763,00 TL
1.815,50 TL
1.814,67 TL
2.051,61 TL
2.666,31 TL
3.757,28 TL
5.773,43 TL
12.624,50 TL
4.315,47 TL
58.613,63 TL
3.360,40 TL
4.140,13 TL
4.605,04 TL
5.751,49 TL
7.181,97 TL
7.717,44 TL
8.695,06 TL
9.446,32 TL
10.238,17 TL
10.677,22 TL
12.515,24 TL
13.570,57 TL
13.906,61 TL
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
Vergi No
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6130601725
6140073260
6140073260
6140073260
6140073260
6140073260
6140073260
6140073260
6150304652
6150304652
6150304652
6150304652
6150304652
6150304652
6150304652
6150304652
6160188685
6170261808
6190475155
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
TC Kimlik No
51136457664
51136457664
51136457664
51136457664
51136457664
51136457664
51136457664
51136457664
47539096654
18863379454
Soyad Ad
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MÇB METAL ÇİNKO BAKIR MAM ÜR ENDÜSTRSAN
MEKA MAKİNA DEMİR ÇELİK KONST.İNŞ.TAAH.S
MEKA MAKİNA DEMİR ÇELİK KONST.İNŞ.TAAH.S
MEKA MAKİNA DEMİR ÇELİK KONST.İNŞ.TAAH.S
MEKA MAKİNA DEMİR ÇELİK KONST.İNŞ.TAAH.S
MEKA MAKİNA DEMİR ÇELİK KONST.İNŞ.TAAH.S
MEKA MAKİNA DEMİR ÇELİK KONST.İNŞ.TAAH.S
MEKA MAKİNA DEMİR ÇELİK KONST.İNŞ.TAAH.S
MENGENE HÜSEYİN
MENGENE HÜSEYİN
MENGENE HÜSEYİN
MENGENE HÜSEYİN
MENGENE HÜSEYİN
MENGENE HÜSEYİN
MENGENE HÜSEYİN
MENGENE HÜSEYİN
MERAL MÜRSEL
MERMERLER HALI ZÜCCACİYE MOB.TEKS.ÜRÜN.G
METE ERSİN
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
Adres
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
CUMHURİYET MAH Y. AVUZ SELİM CAD BEYAZIT İŞ HAN 27 5 DİLOVASI KOCAELİ
S.ORHAN M. K.SAN.S. A9 A9 14 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M. K.SAN.S. A9 A9 14 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M. K.SAN.S. A9 A9 14 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M. K.SAN.S. A9 A9 14 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M. K.SAN.S. A9 A9 14 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M. K.SAN.S. A9 A9 14 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M. K.SAN.S. A9 A9 14 GEBZE KOCAELİ
KIBRIS MAH.94 NO.LU SOKAK 7 Y ŞAHİNBEY GAZİANTEP
KIBRIS MAH.94 NO.LU SOKAK 7 Y ŞAHİNBEY GAZİANTEP
KIBRIS MAH.94 NO.LU SOKAK 7 Y ŞAHİNBEY GAZİANTEP
KIBRIS MAH.94 NO.LU SOKAK 7 Y ŞAHİNBEY GAZİANTEP
KIBRIS MAH.94 NO.LU SOKAK 7 Y ŞAHİNBEY GAZİANTEP
KIBRIS MAH.94 NO.LU SOKAK 7 Y ŞAHİNBEY GAZİANTEP
KIBRIS MAH.94 NO.LU SOKAK 7 Y ŞAHİNBEY GAZİANTEP
KIBRIS MAH.94 NO.LU SOKAK 7 Y ŞAHİNBEY GAZİANTEP
CUMHURİYET MAH Y.SULTAN SELİM CAD 79 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH AŞIROĞLU CAD NO 66 DARICA KOCAELİ
AĞIRNAS YENİCİ M. DOĞAN YUSUFAĞA C. 9 MELİKGAZİ KAYSERİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 34
Ver.Dön.
200801200803
200711200711
200710200712
200710200710
200904200904
200712200712
200702200702
200701200701
200701200703
200801200812
200607200607
200804200804
200608200608
200609200609
200611200611
199611199611
199609199609
199610199610
199605199605
199612199612
199607199607
199606199606
201208201208
201207201207
01/2013-01/2013
12/2012-12/2012
201209201209
201211201211
201209201209
201210201210
200907200909
200601200612
200601200612
201111201111
01/2009-12/2009
01/2010-01/2010
10/2009-10/2009
07/2010-09/2010
01/2011-01/2011
02/2011-02/2011
07/2011-07/2011
01/2010-01/2010
07/2011-09/2011
11/2009-11/2009
08/2011-08/2011
05/2011-05/2011
12/2011-12/2011
10/2011-10/2011
01/2011-01/2011
12/2011-12/2011
09/2011-09/2011
01/2010-03/2010
10/2010-10/2010
01/2010-01/2010
06/2011-06/2011
02/2010-02/2010
10/2009-10/2009
11/2011-11/2011
10/2011-10/2011
08/2009-08/2009
01/2011-03/2011
04/2010-06/2010
03/2011-03/2011
04/2011-06/2011
03/2010-03/2010
07/2010-07/2010
11/2010-11/2010
11/2009-11/2009
06/2010-06/2010
09/2009-09/2009
12/2010-12/2010
04/2011-04/2011
05/2010-05/2010
08/2010-08/2010
08/2009-08/2009
201112201112
12/2009-12/2009
01/2010-12/2010
02/2010-02/2010
04/2010-04/2010
09/2010-09/2010
01/2011-01/2011
02/2011-02/2011
201110201110
09/2009-09/2009
Ver.Kod.
0033
0015
0033
0015
0011
0015
0015
0015
0033
0010
0015
0011
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0032
0010
0010
0015
9066
1084
1084
1084
1084
1084
1084
9066
1084
1084
1084
1084
3080
1084
9066
1084
1084
1084
1084
0015
1084
1084
0015
1084
3080
1084
1084
1084
1084
1084
1084
1084
1084
0015
1084
1084
1084
1084
1084
1084
0015
0015
1084
9066
0015
1084
1084
0015
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20100707145060000200
20100707145060000194
20100707145060000185
20100707145060000193
20100707145060000212
20100707145060000195
20100707145060000190
20100707145060000189
20100707145060000187
20100707145060000196
20100707145060000178
20100707145060000188
20100707145060000179
20100707145060000180
20100707145060000182
20090915146002560841
20090915146002560838
20090915146002560840
20090915146002560835
20090915146002560842
20090915146002560837
20090915146002560836
20121106145060004810
20121106145060004808
20130414145060000229
20130213145060000154
20121106145060004811
20130111145060000041
20121106145060004814
20130111145060000038
20091227145060000004
20090609145060004037
20140108145060000004
20120109145060000033
20130414145060000277
20130414145060000258
20130414145060000269
20130414145060000289
20130414145060000279
20130414145060000281
20130414145060000298
20130414145060000258
20130414145060000286
20130414145060000272
20130414145060000299
20130414145060000292
20130414145060000278
20130414145060000297
20130414145060000279
20130414145060000301
20130414145060000296
20130414145060000273
20130414145060000262
20130414145060000258
20130414145060000293
20130414145060000263
20130414145060000269
20130414145060000291
20130414145060000280
20130414145060000265
20130414145060000284
20130414145060000288
20130414145060000294
20130414145060000285
20130414145060000267
20130414145060000259
20130414145060000255
20130414145060000272
20130414145060000257
20130414145060000270
20130414145060000256
20130414145060000295
20130414145060000300
20130414145060000260
20130414145060000265
20130213145060000178
20130414145060000271
20130414145060000274
20130414145060000263
20130414145060000266
20130414145060000261
20130414145060000279
20130414145060000281
20130213145060000179
20130414145060000270
Ver.As.Borç.Top.
20.411,22 TL
21.772,41 TL
23.234,42 TL
24.335,38 TL
35.153,96 TL
37.996,25 TL
39.315,51 TL
41.219,37 TL
45.194,18 TL
58.936,37 TL
75.772,06 TL
111.255,95 TL
113.263,14 TL
118.027,57 TL
119.521,19 TL
2.748,58 TL
3.271,63 TL
3.321,41 TL
8.380,94 TL
11.037,72 TL
24.980,86 TL
65.921,24 TL
1.804,55 TL
1.858,88 TL
1.939,48 TL
2.020,72 TL
2.023,70 TL
2.147,34 TL
2.234,87 TL
19.187,64 TL
2.405,86 TL
4.186,85 TL
2.619,13 TL
1.815,36 TL
1.955,10 TL
2.224,43 TL
2.612,96 TL
2.761,20 TL
2.811,00 TL
2.851,65 TL
3.016,62 TL
3.062,00 TL
3.076,73 TL
3.287,61 TL
3.526,48 TL
3.568,17 TL
3.599,99 TL
3.623,92 TL
3.654,42 TL
3.755,31 TL
3.766,37 TL
3.831,60 TL
4.112,35 TL
4.165,60 TL
4.222,13 TL
4.231,74 TL
4.410,06 TL
4.436,43 TL
4.534,20 TL
4.582,38 TL
4.942,38 TL
5.106,59 TL
5.211,83 TL
5.309,58 TL
5.329,70 TL
5.407,53 TL
5.464,67 TL
5.737,54 TL
6.035,23 TL
6.146,71 TL
6.341,31 TL
6.398,08 TL
6.533,90 TL
6.923,16 TL
7.132,12 TL
7.424,43 TL
7.483,45 TL
7.643,20 TL
8.224,97 TL
8.454,86 TL
8.512,91 TL
8.729,82 TL
9.258,62 TL
9.599,07 TL
9.954,19 TL
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
Vergi No
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6190525508
6200472289
6200472289
6200472289
6200507205
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
TC Kimlik No
Soyad Ad
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METALİST DEMİR ÇELİKMETAL MAKİNE SAN.TİC
METKAP YÜZEY İŞL TEKNOL META KAPL VEMAK
METKAP YÜZEY İŞL TEKNOL META KAPL VEMAK
METKAP YÜZEY İŞL TEKNOL META KAPL VEMAK
METNAK HURDA BAKIR METAL DEMİR NAK SAN V
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
Adres
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN MH. HASKÖY 6 BLOK 6 GEBZE KOCAELİ
S ORHAN MAH. KÜÇÜK SAN BÖLGESİ 2 0 GEBZE KOCAELİ 41400
S ORHAN MAH. KÜÇÜK SAN BÖLGESİ 2 0 GEBZE KOCAELİ 41400
S ORHAN MAH. KÜÇÜK SAN BÖLGESİ 2 0 GEBZE KOCAELİ 41400
HACI HALİL MAH İSMETPAŞA CAD HÜSEYİNAĞGA İŞ MER 9 4 GEBZE KOCAELİ
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
Sayfa 35
Ver.Dön.
01/2011-12/2011
03/2010-03/2010
04/2012-06/2012
10/2010-10/2010
04/2010-06/2010
01/2010-01/2010
07/2011-07/2011
07/2010-07/2010
10/2009-10/2009
05/2011-05/2011
12/2009-12/2009
06/2010-06/2010
05/2010-05/2010
201101201112
11/2010-11/2010
08/2011-08/2011
11/2009-11/2009
08/2010-08/2010
03/2011-03/2011
06/2011-06/2011
04/2010-04/2010
09/2011-09/2011
10/2011-10/2011
12/2010-12/2010
08/2009-08/2009
01/2009-12/2009
12/2011-12/2011
09/2010-09/2010
04/2011-04/2011
11/2011-11/2011
02/2010-02/2010
01/2011-01/2011
04/2011-06/2011
04/2010-06/2010
02/2011-02/2011
01/2011-12/2011
09/2009-09/2009
03/2010-03/2010
10/2010-10/2010
07/2011-07/2011
07/2010-07/2010
05/2011-05/2011
12/2009-12/2009
06/2010-06/2010
05/2010-05/2010
01/2009-12/2009
11/2010-11/2010
08/2011-08/2011
07/2009-09/2009
01/2010-12/2010
08/2010-08/2010
03/2011-03/2011
06/2011-06/2011
04/2010-04/2010
09/2011-09/2011
10/2011-10/2011
12/2010-12/2010
01/2010-03/2010
12/2011-12/2011
09/2010-09/2010
04/2011-04/2011
11/2011-11/2011
04/2010-06/2010
10/2009-12/2009
01/2011-03/2011
04/2011-06/2011
04/2010-06/2010
01/2009-12/2009
10/2010-12/2010
07/2010-09/2010
04/2012-06/2012
04/2011-06/2011
07/2011-09/2011
200910200910
200907200907
200908200908
12/2012-12/2012
02/2007-02/2007
12/2007-12/2007
200606200606
12/2007-12/2007
200607200607
12/2007-12/2007
02/2007-02/2007
12/2007-12/2007
Ver.Kod.
9066
0015
1084
0015
1084
3080
0015
0015
3080
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
3080
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
3080
1084
0015
0015
0015
0015
3080
3080
1084
0003
3080
1084
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
0010
3080
3080
3080
1084
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
0003
3080
3080
3080
3080
0003
3080
3080
0015
0015
0015
0015
3074
0015
0015
0015
0015
1084
3080
1084
Takip Dosya No
20130414145060000282
20130414145060000267
20130414145060000283
20130414145060000262
20130414145060000276
20130414145060000258
20130414145060000298
20130414145060000259
20130414145060000269
20130414145060000292
20130414145060000271
20130414145060000257
20130414145060000300
20120813145060005468
20130414145060000255
20130414145060000299
20130414145060000272
20130414145060000260
20130414145060000294
20130414145060000293
20130414145060000266
20130414145060000296
20130414145060000297
20130414145060000256
20130414145060000265
20130414145060000277
20130414145060000301
20130414145060000261
20130414145060000295
20130414145060000291
20130414145060000263
20130414145060000279
20130414145060000275
20130414145060000276
20130414145060000281
20130414145060000282
20130414145060000270
20130414145060000267
20130414145060000262
20130414145060000298
20130414145060000259
20130414145060000292
20130414145060000271
20130414145060000257
20130414145060000300
20130414145060000277
20130414145060000255
20130414145060000299
20130414145060000264
20130414145060000274
20130414145060000260
20130414145060000294
20130414145060000293
20130414145060000266
20130414145060000296
20130414145060000297
20130414145060000256
20130414145060000273
20130414145060000301
20130414145060000261
20130414145060000295
20130414145060000291
20130414145060000276
20130414145060000268
20130414145060000284
20130414145060000275
20130414145060000288
20130414145060000277
20130414145060000290
20130414145060000289
20130414145060000283
20130414145060000285
20130414145060000286
20091227145060000009
20091007145060000032
20091007145060000034
20130213145060000248
20130414145060000323
20130414145060000328
20120813145060005792
20130414145060000324
20120813145060005793
20130414145060000328
20130414145060000327
20130414145060000324
Ver.As.Borç.Top.
10.755,26 TL
10.767,08 TL
10.953,60 TL
11.297,69 TL
11.524,80 TL
12.496,80 TL
12.674,88 TL
12.967,72 TL
13.230,18 TL
13.414,18 TL
13.520,24 TL
14.284,59 TL
14.328,73 TL
14.890,67 TL
15.613,35 TL
15.743,24 TL
17.212,62 TL
17.416,77 TL
17.727,33 TL
17.740,08 TL
17.780,99 TL
17.935,14 TL
18.489,39 TL
18.872,97 TL
21.396,36 TL
21.867,57 TL
22.353,05 TL
22.520,94 TL
22.850,32 TL
24.376,04 TL
24.674,91 TL
26.189,46 TL
26.585,85 TL
27.277,64 TL
27.775,86 TL
29.209,60 TL
29.862,57 TL
32.301,24 TL
33.893,07 TL
38.024,64 TL
38.903,16 TL
40.242,54 TL
40.560,72 TL
42.853,77 TL
42.986,19 TL
45.462,74 TL
46.840,05 TL
47.229,72 TL
49.067,16 TL
52.129,13 TL
52.250,31 TL
53.181,99 TL
53.220,24 TL
53.342,97 TL
53.805,42 TL
55.468,17 TL
56.618,91 TL
66.443,82 TL
67.059,15 TL
67.562,82 TL
68.550,96 TL
73.128,12 TL
81.832,92 TL
89.659,32 TL
105.908,04 TL
111.705,28 TL
133.797,06 TL
136.388,22 TL
140.132,97 TL
147.921,36 TL
156.480,01 TL
162.538,14 TL
164.824,62 TL
2.036,59 TL
3.171,72 TL
3.269,61 TL
42.146,72 TL
2.575,91 TL
2.763,90 TL
2.856,73 TL
2.880,00 TL
2.948,28 TL
3.119,06 TL
3.148,08 TL
3.250,08 TL
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
Vergi No
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220442941
6220521808
6230107047
6230107047
6230107047
6230107047
6240250753
6240250753
6240390681
6240411617
6240411617
6240411617
6240411617
6240411617
6240411617
6240411617
6270022499
6270022499
6270022499
6270022499
6270022499
6270022499
6270022499
6270022499
6280206411
6280206411
6280206411
6280206411
6280206411
6280206411
TC Kimlik No
32935584874
32935584874
32809589004
32809589004
32809589004
32809589004
32809589004
32809589004
32809589004
14312531022
14312531022
14312531022
14312531022
14312531022
14312531022
14312531022
14312531022
17440983152
17440983152
17440983152
17440983152
17440983152
17440983152
Soyad Ad
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
TASF.HAL. MNR ELEKTROMEKA İNŞ TUR SAN VE
MNM MOBİLYA TEKNE TASARIM İNŞ SANAYİVE T
MTF İNŞAAT MAKİNELERİ SAN.VE TİC.A.Ş
MTF İNŞAAT MAKİNELERİ SAN.VE TİC.A.Ş
MTF İNŞAAT MAKİNELERİ SAN.VE TİC.A.Ş
MTF İNŞAAT MAKİNELERİ SAN.VE TİC.A.Ş
MUSLU RAMAZAN
MUSLU RAMAZAN
MURATLI DENİZCİ GEMİİNŞ HIRD TURİ NASAN
ABDULSAMET MUSLU
ABDULSAMET MUSLU
ABDULSAMET MUSLU
ABDULSAMET MUSLU
ABDULSAMET MUSLU
ABDULSAMET MUSLU
ABDULSAMET MUSLU
NACAK BÜLBÜL
NACAK BÜLBÜL
NACAK BÜLBÜL
NACAK BÜLBÜL
NACAK BÜLBÜL
NACAK BÜLBÜL
NACAK BÜLBÜL
NACAK BÜLBÜL
NALCI TANER
NALCI TANER
NALCI TANER
NALCI TANER
NALCI TANER
NALCI TANER
Adres
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
PELİTLİ KÖYÜ ÇINAR A LTI ALÇAK MEVKİİ 17 0 GEBZE KOCAELİ 41400
MUALLİM KÖYÜ MEVKİİ PEKER FABRİKA 7 GEBZE KOCAELİ
KOZYATAĞI İNÖNÜ CD. ZİYABEY APT. 85 7 KADIKÖY İSTANBUL
KOZYATAĞI İNÖNÜ CD. ZİYABEY APT. 85 7 KADIKÖY İSTANBUL
KOZYATAĞI İNÖNÜ CD. ZİYABEY APT. 85 7 KADIKÖY İSTANBUL
KOZYATAĞI İNÖNÜ CD. ZİYABEY APT. 85 7 KADIKÖY İSTANBUL
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1662 22 3 DARICA KOCAELİ
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1662 22 3 DARICA KOCAELİ
DİLİSKELESİ MH CUMHURİYET CD 25 DİLOVASI KOCAELİ
SIRASÖĞÜTLER MAH. 1644. SK. 5/1 DARICA KOCAELİ
SIRASÖĞÜTLER MAH. 1644. SK. 5/1 DARICA KOCAELİ
SIRASÖĞÜTLER MAH. 1644. SK. 5/1 DARICA KOCAELİ
SIRASÖĞÜTLER MAH. 1644. SK. 5/1 DARICA KOCAELİ
SIRASÖĞÜTLER MAH. 1644. SK. 5/1 DARICA KOCAELİ
SIRASÖĞÜTLER MAH. 1644. SK. 5/1 DARICA KOCAELİ
SIRASÖĞÜTLER MAH. 1644. SK. 5/1 DARICA KOCAELİ
RASİMPAŞA M. RECAİZADE SK. 023 002 KADIKÖY İSTANBUL
RASİMPAŞA M. RECAİZADE SK. 023 002 KADIKÖY İSTANBUL
RASİMPAŞA M. RECAİZADE SK. 023 002 KADIKÖY İSTANBUL
RASİMPAŞA M. RECAİZADE SK. 023 002 KADIKÖY İSTANBUL
RASİMPAŞA M. RECAİZADE SK. 023 002 KADIKÖY İSTANBUL
RASİMPAŞA M. RECAİZADE SK. 023 002 KADIKÖY İSTANBUL
RASİMPAŞA M. RECAİZADE SK. 023 002 KADIKÖY İSTANBUL
RASİMPAŞA M. RECAİZADE SK. 023 002 KADIKÖY İSTANBUL
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
Sayfa 36
Ver.Dön.
200609200609
200608200608
200606200606
07/2007-07/2007
200605200605
08/2007-08/2007
09/2007-09/2007
200607200607
200610200610
03/2007-03/2007
05/2007-05/2007
200604200604
04/2007-04/2007
200603200603
200610200610
07/2007-07/2007
08/2007-08/2007
09/2007-09/2007
200611200611
06/2007-06/2007
200604200604
05/2007-05/2007
10/2007-10/2007
04/2007-04/2007
03/2007-03/2007
200608200608
200612200612
11/2007-11/2007
06/2007-06/2007
200612200612
10/2007-10/2007
200611200611
200602200602
200601200601
11/2007-11/2007
200609200609
12/2007-12/2007
200602200602
12/2007-12/2007
200605200605
200603200603
02/2007-02/2007
200601200601
07/2007-07/2007
08/2007-08/2007
09/2007-09/2007
02/2007-02/2007
03/2007-03/2007
05/2007-05/2007
04/2007-04/2007
200601200601
06/2007-06/2007
10/2007-10/2007
11/2007-11/2007
02/2007-02/2007
02/2007-02/2007
200801200812
200103200103
200101200101
200102200102
200012200012
200801200812
200701200712
200901200903
04/2011-06/2011
04/2011-04/2011
04/2011-04/2011
04/2011-04/2011
03/2011-03/2011
03/2011-03/2011
03/2011-03/2011
01/2007-03/2007
02/2007-02/2007
03/2007-03/2007
01/2007-01/2007
01/2007-12/2007
01/2007-12/2007
01/2007-12/2007
01/2007-12/2007
201205201205
201204201206
201208201208
01/2012-03/2012
201207201207
201202201202
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
1084
1084
1084
0015
0015
0015
1084
0015
1084
1084
0015
0015
0015
1084
0015
1084
0015
0015
0015
1084
0015
3080
0015
3080
0015
0015
0015
0015
3080
3080
3080
1084
3080
3080
3080
3074
3080
3080
3080
3080
3074
0010
0003
0003
0003
0003
0010
0010
0033
1086
1084
3080
0015
1084
3080
0015
3080
3080
3080
3080
0001
0001
1084
3080
0015
0032
0015
1086
0015
0015
Takip Dosya No
20120813145060005796
20120813145060005798
20111212145060000114
20130414145060000319
20120813145060005791
20130414145060000320
20130414145060000332
20111212145060000115
20111212145060000118
20130414145060000321
20130414145060000325
20120813145060005790
20130414145060000326
20120813145060005789
20120813145060005795
20130414145060000319
20130414145060000320
20130414145060000332
20120813145060005794
20130414145060000318
20111212145060000112
20130414145060000325
20130414145060000330
20130414145060000326
20130414145060000321
20111212145060000116
20111212145060000120
20130414145060000329
20130414145060000318
20120813145060005788
20130414145060000330
20111212145060000119
20120813145060005787
20120813145060005797
20130414145060000329
20111212145060000117
20130414145060000328
20111212145060000110
20130414145060000324
20111212145060000113
20111212145060000111
20130414145060000331
20111212145060000108
20130414145060000319
20130414145060000320
20130414145060000332
20130414145060000331
20130414145060000321
20130414145060000325
20130414145060000326
20120813145060005799
20130414145060000318
20130414145060000330
20130414145060000329
20130414145060000331
20130414145060000322
20090609145060004237
20090915146002588949
20090915146002588950
20090915146002588951
20090915146002588329
20131115145060000064
20131115145060000044
20090609145060004420
20140326145060000009
20131026145060000056
20140326145060000006
20131026145060000056
20131026145060000055
20140326145060000005
20131026145060000055
20140317145060000006
20140317145060000002
20140317145060000003
20140317145060000001
20140317145060000005
20140317145060000005
20140317145060000005
20140317145060000005
20120706145060000001
20120904145060000009
20121023145060000029
20130414145060000368
20120904145060000010
20120518145060000013
Ver.As.Borç.Top.
3.417,63 TL
3.418,96 TL
3.772,61 TL
3.951,46 TL
4.030,01 TL
4.033,42 TL
4.154,04 TL
4.433,88 TL
4.457,77 TL
4.500,00 TL
4.500,00 TL
4.538,36 TL
4.545,00 TL
4.864,91 TL
4.926,20 TL
4.953,16 TL
4.955,06 TL
4.999,39 TL
5.311,68 TL
5.343,73 TL
5.719,26 TL
5.865,75 TL
5.950,00 TL
6.038,03 TL
6.090,75 TL
6.222,87 TL
6.258,07 TL
6.408,92 TL
6.831,96 TL
6.943,52 TL
7.012,08 TL
7.091,16 TL
7.137,45 TL
7.218,45 TL
7.392,69 TL
7.922,93 TL
8.291,70 TL
8.510,06 TL
8.640,00 TL
8.695,80 TL
9.242,57 TL
9.243,86 TL
10.148,24 TL
11.854,38 TL
12.100,26 TL
12.462,12 TL
12.742,66 TL
13.500,00 TL
13.500,00 TL
13.635,00 TL
14.905,41 TL
16.031,19 TL
17.850,00 TL
19.226,76 TL
27.731,58 TL
36.314,05 TL
13.849,72 TL
6.144,50 TL
6.508,30 TL
6.577,55 TL
10.526,05 TL
2.010,98 TL
2.725,22 TL
3.708,04 TL
2.877,93 TL
3.713,51 TL
5.766,33 TL
11.532,65 TL
14.090,52 TL
20.968,04 TL
41.936,07 TL
1.818,47 TL
2.108,73 TL
2.108,73 TL
2.329,02 TL
3.420,02 TL
3.420,03 TL
7.513,79 TL
20.520,15 TL
4.310,90 TL
4.355,58 TL
7.582,85 TL
8.115,88 TL
9.441,35 TL
16.322,30 TL
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
Vergi No
6280206411
6280206411
6280206411
6280206411
6280206411
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6300067752
6310043015
6310043015
6310541308
6310541308
6320023198
6320147390
6320344628
6320344628
6320344628
6320344628
6320344628
6320344628
6320344628
6320344628
6320344628
6320344628
6320344628
6320344628
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
TC Kimlik No
17440983152
17440983152
17440983152
17440983152
17440983152
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
48910673266
30863229744
30863229744
Soyad Ad
NALCI TANER
NALCI TANER
NALCI TANER
NALCI TANER
NALCI TANER
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NAVDAR ALİ
NİĞDELİOĞLU MUSTAFA
NİĞDELİOĞLU MUSTAFA
NEVPAK METAL ÜRNLERİVE İNŞAAT SANAYİTİC
NEVPAK METAL ÜRNLERİVE İNŞAAT SANAYİTİC
NUR-ER PETROL SANVE DIŞ TİC LTDŞTİ
NUH GÜRSEL
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
NURMAVİ GEMİ İNŞAATHIRDAVAT VE TEKSTİC.L
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
Adres
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
GAZİLER MH. 802 SK. 013 02 GEBZE KOCAELİ 41400
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BATIKÖY MAH. ÇARMIKLI CAD. 20 17 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
EMEK M. SANAYİ ÇAR.USLU SK. 7 ESKİŞEHİR
EMEK M. SANAYİ ÇAR.USLU SK. 7 ESKİŞEHİR
TAVŞANLI KÖYÜ KADIYE Rİ MEVKİİ YÜCEL TESİ 0 0 GEBZE KOCAELİ 41400
TAVŞANLI KÖYÜ KADIYE Rİ MEVKİİ YÜCEL TESİ 0 0 GEBZE KOCAELİ 41400
S ORHAN MAH BAĞDAT CD 1144 SK 19 A GEBZE KOCAELİ 41400
K.KARABEKİR DARICA CAD. 47 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
H HALİL MAH İSMET PA ŞA C B OĞLU ALTINHAN 51 3 GEBZE KOCAELİ 412
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 37
Ver.Dön.
201206201206
201203201203
201201201203
01/2012-12/2012
201204201204
200608200608
200012200012
200007200007
200504200504
200610200610
200403200403
200402200402
200603200603
200706200706
200412200412
200709200709
200501200512
200711200711
200807200807
200009200009
200708200708
200804200804
200501200501
200405200405
200805200805
200408200408
200704200704
200004200004
200312200312
200605200605
200008200008
200712200712
200607200607
200006200006
200801200801
200606200606
200801200812
200401200412
200701200712
200601200612
200904200904
200911200911
200901200903
200801200812
200001200012
200201200212
200704200704
200705200705
200610200610
200607200609
200609200609
200701200703
200704200706
200610200612
200804200806
200704200706
200601200612
200701200712
200901200903
12/2008-12/2008
12/2008-12/2008
05/2009-05/2009
01/2009-03/2009
02/2009-02/2009
04/2007-06/2007
01/2009-01/2009
03/2009-03/2009
04/2009-04/2009
02/2009-02/2009
07/2008-09/2008
01/2007-03/2007
01/2009-01/2009
06/2007-06/2007
03/2009-03/2009
09/2007-09/2007
04/2009-04/2009
01/2007-01/2007
06/2007-06/2007
03/2007-03/2007
07/2007-07/2007
09/2007-09/2007
04/2010-06/2010
01/2008-01/2008
02/2007-02/2007
04/2007-04/2007
Ver.Kod.
0015
0015
0032
0001
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0010
0010
0010
0015
0015
0033
0010
0010
0001
0015
0015
0015
0033
0015
0033
0033
0033
0003
0003
0010
0010
0033
1084
0015
3080
1084
1084
1084
1084
1084
1084
0015
1084
1084
0015
0015
0015
0015
0015
0015
1084
0015
0015
1084
1084
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20120809145060000014
20120518145060000015
20120518145060000016
20130621145060001292
20120529145060000001
20130313145060000071
20130313145060000039
20130313145060000036
20130313145060000055
20130313145060000073
20130313145060000045
20130313145060000044
20130313145060000066
20130313145060000081
20130313145060000051
20130313145060000084
20130313145060000025
20130313145060000086
20130313145060000094
20130313145060000038
20130313145060000083
20130313145060000091
20130313145060000052
20130313145060000046
20130313145060000092
20130313145060000048
20130313145060000079
20130313145060000033
20130313145060000042
20130313145060000068
20130313145060000037
20130313145060000087
20130313145060000070
20130313145060000035
20130313145060000088
20130313145060000069
20130313145060000028
20130313145060000024
20130313145060000027
20130313145060000026
20090609145060004641
20100120145060000354
20090605145060000051
20090605145060000040
20090915146002588842
20090915146002560721
20100120145060000420
20100120145060000419
20100120145060000415
20111212145060000338
20100120145060000414
20111212145060000340
20111212145060000339
20111212145060000337
20100120145060000411
20100120145060000416
20100120145060000412
20100120145060000417
20090609145060004885
20130409145060000012
20130409145060000012
20130621145060001834
20130409145060000042
20130409145060000009
20130409145060000038
20130409145060000010
20130409145060000008
20130621145060001836
20130409145060000009
20130621145060001835
20130409145060000037
20130409145060000010
20130409145060000030
20130409145060000008
20130409145060000027
20130621145060001836
20130409145060000035
20130409145060000030
20130409145060000033
20130409145060000029
20130409145060000027
20130409145060000036
20130409145060000022
20130409145060000034
20130409145060000032
Ver.As.Borç.Top.
16.943,21 TL
57.775,59 TL
61.704,71 TL
76.225,68 TL
87.790,67 TL
1.803,00 TL
1.809,65 TL
1.831,05 TL
1.831,74 TL
1.832,95 TL
1.834,75 TL
1.858,65 TL
1.925,45 TL
1.980,58 TL
2.082,29 TL
2.204,61 TL
2.219,30 TL
2.224,14 TL
2.312,14 TL
2.322,65 TL
2.356,25 TL
2.472,22 TL
2.513,30 TL
2.576,90 TL
2.599,00 TL
2.672,55 TL
2.761,60 TL
3.014,80 TL
3.438,85 TL
3.633,29 TL
3.715,75 TL
3.719,09 TL
3.771,72 TL
4.046,15 TL
4.739,05 TL
5.778,98 TL
7.967,51 TL
8.014,67 TL
11.396,14 TL
18.726,52 TL
3.530,10 TL
5.653,15 TL
3.245,05 TL
10.769,95 TL
7.296,33 TL
3.792,08 TL
2.286,68 TL
4.050,21 TL
5.375,47 TL
6.093,65 TL
7.130,39 TL
8.238,47 TL
9.553,58 TL
9.682,70 TL
14.082,12 TL
14.124,44 TL
23.798,03 TL
24.022,44 TL
1.903,15 TL
2.436,52 TL
2.940,88 TL
3.227,25 TL
3.491,94 TL
3.726,13 TL
3.995,08 TL
4.133,77 TL
4.281,26 TL
4.654,39 TL
4.786,29 TL
4.972,63 TL
5.056,45 TL
5.144,70 TL
5.263,23 TL
5.681,83 TL
6.045,20 TL
6.389,00 TL
6.532,44 TL
6.729,04 TL
7.071,28 TL
7.103,91 TL
7.275,40 TL
7.384,82 TL
7.390,14 TL
7.447,41 TL
7.458,65 TL
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
Vergi No
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
TC Kimlik No
Soyad Ad
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
Adres
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 38
Ver.Dön.
10/2007-10/2007
01/2008-01/2008
01/2008-03/2008
12/2008-12/2008
07/2007-07/2007
10/2007-10/2007
01/2007-01/2007
05/2007-05/2007
03/2007-03/2007
11/2007-11/2007
04/2007-04/2007
02/2007-02/2007
02/2008-02/2008
11/2007-11/2007
05/2007-05/2007
11/2008-11/2008
12/2007-12/2007
200602200602
10/2008-10/2008
01/2009-12/2009
02/2009-02/2009
08/2008-08/2008
12/2007-12/2007
11/2008-11/2008
09/2008-09/2008
200801200812
10/2008-10/2008
01/2009-01/2009
04/2008-06/2008
08/2008-08/2008
06/2007-06/2007
09/2008-09/2008
03/2009-03/2009
04/2010-06/2010
09/2007-09/2007
05/2008-05/2008
05/2008-05/2008
07/2008-07/2008
04/2009-04/2009
01/2007-01/2007
07/2008-07/2008
03/2008-03/2008
200601200603
03/2008-03/2008
03/2007-03/2007
07/2007-07/2007
01/2008-01/2008
02/2007-02/2007
04/2007-04/2007
10/2007-10/2007
200603200603
200609200609
04/2009-06/2009
05/2007-05/2007
02/2008-02/2008
01/2009-12/2009
11/2007-11/2007
06/2008-06/2008
06/2008-06/2008
04/2008-04/2008
07/2007-09/2007
04/2008-04/2008
12/2007-12/2007
11/2008-11/2008
01/2009-03/2009
10/2008-10/2008
08/2008-08/2008
09/2008-09/2008
04/2010-06/2010
04/2008-06/2008
05/2008-05/2008
04/2008-06/2008
07/2008-07/2008
03/2008-03/2008
200610200610
01/2007-03/2007
200605200605
200612200612
200604200604
04/2007-06/2007
10/2007-12/2007
01/2009-12/2009
10/2008-12/2008
04/2009-06/2009
01/2007-12/2007
Ver.Kod.
0015
1084
1084
3080
1084
1084
1084
0015
1084
0015
1084
1084
1084
1084
1084
1084
0015
0015
1084
1084
3080
1084
1084
0015
1084
0010
0015
3080
1084
0015
3080
0015
3080
0003
3080
0015
1084
1084
3080
3080
0015
0015
0033
1084
3080
3080
3080
3080
3080
3080
0015
0015
3080
3080
3080
0010
3080
1084
0015
0015
3080
1084
3080
3080
3080
3080
3080
3080
3080
1084
3080
0003
3080
3080
0015
3080
0015
0015
0015
3080
3080
3080
3080
1084
0010
Takip Dosya No
20130409145060000026
20130409145060000022
20130621145060001838
20130409145060000012
20130409145060000029
20130409145060000026
20130409145060000035
20130409145060000031
20130409145060000033
20130409145060000025
20130409145060000032
20130409145060000034
20130409145060000023
20130409145060000025
20130409145060000031
20130409145060000013
20130409145060000024
20120222145060000013
20130409145060000014
20130409145060000011
20130409145060000009
20130409145060000016
20130409145060000024
20130409145060000013
20130409145060000015
20090609145060004886
20130409145060000014
20130409145060000010
20130621145060001837
20130409145060000016
20130409145060000030
20130409145060000015
20130409145060000008
20130409145060000036
20130409145060000027
20130409145060000019
20130409145060000019
20130409145060000017
20130621145060001836
20130409145060000035
20130409145060000017
20130409145060000021
20120222145060000014
20130409145060000021
20130409145060000033
20130409145060000029
20130409145060000022
20130409145060000034
20130409145060000032
20130409145060000026
20120222145060000012
20120222145060000006
20130409145060000043
20130409145060000031
20130409145060000023
20130409145060000011
20130409145060000025
20130409145060000018
20130409145060000018
20130409145060000020
20130409145060000039
20130409145060000020
20130409145060000024
20130409145060000013
20130409145060000042
20130409145060000014
20130409145060000016
20130409145060000015
20130409145060000036
20130409145060000002
20130409145060000019
20130409145060000002
20130409145060000017
20130409145060000021
20120222145060000005
20130409145060000037
20120222145060000010
20120222145060000003
20120222145060000011
20130409145060000038
20130409145060000040
20130409145060000011
20130409145060000041
20130409145060000004
20130409145060000003
Ver.As.Borç.Top.
7.609,29 TL
8.155,02 TL
8.356,00 TL
8.822,64 TL
8.904,75 TL
8.967,55 TL
9.168,28 TL
9.462,32 TL
9.570,98 TL
9.885,63 TL
9.908,82 TL
10.266,25 TL
10.269,44 TL
11.403,07 TL
12.334,13 TL
12.530,17 TL
12.985,26 TL
13.155,13 TL
13.446,60 TL
14.012,23 TL
14.358,87 TL
14.424,71 TL
14.653,87 TL
14.680,93 TL
14.750,67 TL
15.039,45 TL
15.306,32 TL
15.434,10 TL
15.476,65 TL
15.535,50 TL
15.789,69 TL
16.326,14 TL
17.045,49 TL
17.478,87 TL
18.135,60 TL
18.522,60 TL
18.587,43 TL
18.723,53 TL
19.167,00 TL
19.597,32 TL
19.636,63 TL
19.688,89 TL
20.695,55 TL
20.742,25 TL
21.213,84 TL
21.311,73 TL
22.170,42 TL
22.342,23 TL
22.375,95 TL
22.827,87 TL
22.940,09 TL
24.413,49 TL
26.679,90 TL
28.386,96 TL
28.565,91 TL
29.131,46 TL
29.656,89 TL
32.188,92 TL
32.896,19 TL
36.642,75 TL
37.003,71 TL
37.687,07 TL
38.955,78 TL
44.042,79 TL
44.864,34 TL
45.918,96 TL
46.606,50 TL
48.978,42 TL
52.436,61 TL
55.170,39 TL
55.567,80 TL
56.382,62 TL
58.909,89 TL
59.066,67 TL
60.618,19 TL
60.677,40 TL
60.889,23 TL
61.979,47 TL
64.208,49 TL
68.487,00 TL
85.690,50 TL
87.394,38 TL
91.803,15 TL
92.134,77 TL
93.971,03 TL
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
Vergi No
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6340379967
6420045698
6430128159
6430128159
6430128159
6430128159
6430128159
6430128159
6470072256
6470072256
6470072256
6470072256
6470072256
6470072256
6470072256
6470072256
6470072256
6480135238
6480135238
6480135238
6480135238
6490490775
6490490775
6490490775
6490490775
6490490775
6490490775
6490490775
6490490775
6490490775
6490490775
6490490775
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540042883
6540104161
6540104161
6540104161
6540104161
6540104161
6540104161
TC Kimlik No
33833011226
33833011226
33833011226
33833011226
33833011226
33833011226
33833011226
33833011226
33833011226
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57142353594
57775332492
57775332492
57775332492
57775332492
57775332492
57775332492
Soyad Ad
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
TASF.HAL.OĞULCAN METAL MADENCİLİK VE HUR
ON-SA MAKİNA VE ÇELİK KONSTRİKSİYONSAN V
ONUR DIŞ TİC.VE KONFEKSİYON SANAYİ LTD.Ş
ONUR DIŞ TİC.VE KONFEKSİYON SANAYİ LTD.Ş
ONUR DIŞ TİC.VE KONFEKSİYON SANAYİ LTD.Ş
ONUR DIŞ TİC.VE KONFEKSİYON SANAYİ LTD.Ş
ONUR DIŞ TİC.VE KONFEKSİYON SANAYİ LTD.Ş
ONUR DIŞ TİC.VE KONFEKSİYON SANAYİ LTD.Ş
ORHUN ŞEREF
ORHUN ŞEREF
ORHUN ŞEREF
ORHUN ŞEREF
ORHUN ŞEREF
ORHUN ŞEREF
ORHUN ŞEREF
ORHUN ŞEREF
ORHUN ŞEREF
OTAĞ NAKLİYAT PETROLİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.Ş
OTAĞ NAKLİYAT PETROLİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.Ş
OTAĞ NAKLİYAT PETROLİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.Ş
OTAĞ NAKLİYAT PETROLİNŞ.SAN.VE TİC.LTD.Ş
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
OVAM AMB TEMİZLİK NAK İNŞ VE TURİZM SANA
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ÖMER
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
Adres
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
S SÖĞÜTLER SANAYİ CD GENCER ALÜMİNYÜM FAB 7/ 0 GEBZE KOCAELİ
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ A/13 BLOK 8 GEBZE KOCAELİ 041400
TAVŞANLI RAMPASI SOSYOL TESİSLERİ 3 4K GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI RAMPASI SOSYOL TESİSLERİ 3 4K GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI RAMPASI SOSYOL TESİSLERİ 3 4K GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI RAMPASI SOSYOL TESİSLERİ 3 4K GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI RAMPASI SOSYOL TESİSLERİ 3 4K GEBZE KOCAELİ
TAVŞANLI RAMPASI SOSYOL TESİSLERİ 3 4K GEBZE KOCAELİ
MERKEZ MAH. BEYKÖY ÇIKMAZI SK. 26 1 BEYKOZ İSTANBUL
MERKEZ MAH. BEYKÖY ÇIKMAZI SK. 26 1 BEYKOZ İSTANBUL
MERKEZ MAH. BEYKÖY ÇIKMAZI SK. 26 1 BEYKOZ İSTANBUL
MERKEZ MAH. BEYKÖY ÇIKMAZI SK. 26 1 BEYKOZ İSTANBUL
MERKEZ MAH. BEYKÖY ÇIKMAZI SK. 26 1 BEYKOZ İSTANBUL
MERKEZ MAH. BEYKÖY ÇIKMAZI SK. 26 1 BEYKOZ İSTANBUL
MERKEZ MAH. BEYKÖY ÇIKMAZI SK. 26 1 BEYKOZ İSTANBUL
MERKEZ MAH. BEYKÖY ÇIKMAZI SK. 26 1 BEYKOZ İSTANBUL
MERKEZ MAH. BEYKÖY ÇIKMAZI SK. 26 1 BEYKOZ İSTANBUL
CUMHURİYET MAH S NURSİ CD 26 0 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAH S NURSİ CD 26 0 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAH S NURSİ CD 26 0 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAH S NURSİ CD 26 0 GEBZE KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
K.KARABEKİR MAH İSTASYON CAD. 519 DARICA KOCAELİ
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. 1117 40 KOCAELİ 041400
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
Sayfa 39
Ver.Dön.
06/2008-06/2008
01/2007-12/2007
01/2008-03/2008
200611200611
200606200606
200608200608
04/2008-04/2008
200610200612
200607200607
200604200606
04/2009-06/2009
200607200609
07/2008-09/2008
04/2008-06/2008
01/2008-12/2008
200001200012
200010200012
200012200012
200006200006
200008200008
200005200005
200001200012
200102200102
200606200606
200609200609
200507200507
200607200607
200508200508
200610200610
200611200611
200704200704
200007200007
199911199911
200001200006
200001200012
201110201112
201112201112
201109201109
201104201106
201110201110
201106201106
201101201112
201104201106
201010201012
201011201011
201001201012
200603200603
200603200603
200603200603
200701200712
200610200610
200610200610
200610200610
200606200606
200606200606
200606200606
200709200709
200709200709
200601200612
200605200605
200605200605
200605200605
200611200611
200611200611
200611200611
200701200701
200701200701
200701200701
200609200609
200609200609
200609200609
200612200612
200612200612
200604200604
200604200604
200604200604
200702200702
200702200702
200702200702
200501200512
200502200502
200512200512
200505200505
200504200504
200507200507
Ver.Kod.
3080
1084
3080
0015
0015
0015
3080
0033
0015
0033
0003
0033
3080
3080
1084
0010
0033
0015
0015
0015
0015
0010
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0015
0033
0010
0033
0015
0015
0033
0015
0015
0010
0003
0033
0015
0010
0015
0015
0015
3074
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
3074
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20130409145060000018
20130409145060000003
20130621145060001838
20120222145060000004
20120222145060000009
20120222145060000007
20130409145060000020
20120222145060000017
20120222145060000008
20120222145060000015
20130409145060000004
20120222145060000016
20130621145060001835
20130409145060000002
20130409145060000001
20090915146002562409
20090915146002588083
20090915146002542655
20090915146002542657
20090915146002542653
20090915146002542656
20090915146002542658
20130320145060000002
20130320145060000006
20130320145060000008
20130320145060000004
20130320145060000007
20130320145060000005
20130320145060000009
20130320145060000010
20130320145060000012
20090915146002565994
20090915146002566022
20090915146002565995
20090915146002566015
20130213145060000487
20120325145060000952
20111122145060000151
20130213145060000486
20120109145060000029
20130213145060000464
20130213145060000473
20130213145060000475
20130213145060000463
20130213145060000474
20130213145060000483
20120604145060000034
20120604145060000046
20120604145060000061
20120604145060000059
20120604145060000040
20120604145060000052
20120604145060000067
20120604145060000037
20120604145060000049
20120604145060000064
20120604145060000027
20120604145060000029
20120604145060000058
20120604145060000036
20120604145060000048
20120604145060000063
20120604145060000041
20120604145060000053
20120604145060000068
20120604145060000042
20120604145060000055
20120604145060000070
20120604145060000039
20120604145060000051
20120604145060000066
20120604145060000054
20120604145060000069
20120604145060000035
20120604145060000047
20120604145060000062
20120604145060000043
20120604145060000056
20120604145060000071
20140307145060000030
20140307145060000050
20140307145060000042
20140307145060000056
20140307145060000052
20140307145060000054
Ver.As.Borç.Top.
98.688,57 TL
98.998,48 TL
100.272,03 TL
101.173,93 TL
101.558,71 TL
102.844,89 TL
109.928,25 TL
125.788,30 TL
126.116,72 TL
129.691,26 TL
135.791,85 TL
144.880,67 TL
149.178,90 TL
169.147,86 TL
170.531,95 TL
4.863,93 TL
1.806,50 TL
1.904,35 TL
1.904,35 TL
2.923,90 TL
3.299,15 TL
15.543,30 TL
2.072,10 TL
12.057,74 TL
12.301,53 TL
13.202,15 TL
13.245,88 TL
14.643,74 TL
15.359,48 TL
17.712,28 TL
19.638,67 TL
2.674,78 TL
4.403,55 TL
7.180,00 TL
31.501,59 TL
2.018,99 TL
2.247,65 TL
4.827,16 TL
5.242,44 TL
5.341,06 TL
6.411,75 TL
11.153,93 TL
11.968,06 TL
14.306,24 TL
18.370,00 TL
20.145,76 TL
1.832,51 TL
1.832,51 TL
1.832,51 TL
1.833,83 TL
2.769,69 TL
2.769,69 TL
2.769,69 TL
2.949,86 TL
2.949,86 TL
2.949,86 TL
2.962,07 TL
2.962,07 TL
3.000,00 TL
3.296,89 TL
3.296,89 TL
3.296,89 TL
3.836,61 TL
3.836,61 TL
3.836,61 TL
5.372,56 TL
5.372,56 TL
5.372,56 TL
5.849,26 TL
5.849,26 TL
5.849,26 TL
6.558,68 TL
6.558,68 TL
7.466,77 TL
7.466,77 TL
7.466,77 TL
8.712,85 TL
8.712,85 TL
8.712,85 TL
3.412,19 TL
5.144,42 TL
8.171,88 TL
9.409,95 TL
13.585,57 TL
18.950,90 TL
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
Vergi No
6540104161
6540104161
6540104161
6540104161
6540104161
6540104161
6540104161
6540104161
6540104161
6540104161
6540185014
6540185014
6540185014
6540185014
6540185014
6540185014
6540185014
6540185014
6540185014
6540185014
6540185014
6540185014
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6550342518
6560001855
6620068602
6620139938
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6620245777
6640186087
6640186087
6640186087
6640186087
6640186087
6640186087
6640186087
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
TC Kimlik No
57775332492
57775332492
57775332492
57775332492
57775332492
57775332492
57775332492
57775332492
57775332492
57775332492
57763332848
57763332848
57763332848
57763332848
57763332848
57763332848
57763332848
57763332848
57763332848
57763332848
57763332848
57763332848
12658527006
16315366854
16315366854
16315366854
16315366854
16315366854
16315366854
16315366854
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
Soyad Ad
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ ALİ
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
ÖKÜZCÜ SAFFET
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
TASF.HAL.ÖNALLAR ÇELİKİNŞAAT SAN VETİC L
ÖNAY MEHMET
ÖZMER MADENİ YAĞ VE.SANAYİ YAKITLARITİC.
FERHAT PETROL İNŞ.TURZ.VE TEKS.SAN.TİC.L
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZ GE İNŞ.TUR.GID.NAK.OTM.GÜM.SAN.TİC.LT
ÖZAYDIN SERKAN
ÖZAYDIN SERKAN
ÖZAYDIN SERKAN
ÖZAYDIN SERKAN
ÖZAYDIN SERKAN
ÖZAYDIN SERKAN
ÖZAYDIN SERKAN
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
Adres
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
AKDENİZ SAN SİT 45 ANTALYA 000000
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
M.AKİFERSOY MAH 8009. SOK 9 2 MERKEZ OSMANİYE
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M E5 YANYOL KIŞLA YANI 113 / GEBZE KOCAELİ
DAĞLIOĞLU MAH 807 SK 1 ADANA 000000
ATATÜRK CAD. ONUR İŞ HANI 3 28 GEBZE KOCAELİ
GÜNEY MH. FİDAN SK 9 0 KÖRFEZ KOCAELİ 41400
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MAH ADLİYE C E YILMAZ İŞ MERKEZİ 2 30 GEBZE KOCAELİ
AYDINLI YOLU KAYA APT. 28 PENDİK İSTANBUL
AYDINLI YOLU KAYA APT. 28 PENDİK İSTANBUL
AYDINLI YOLU KAYA APT. 28 PENDİK İSTANBUL
AYDINLI YOLU KAYA APT. 28 PENDİK İSTANBUL
AYDINLI YOLU KAYA APT. 28 PENDİK İSTANBUL
AYDINLI YOLU KAYA APT. 28 PENDİK İSTANBUL
AYDINLI YOLU KAYA APT. 28 PENDİK İSTANBUL
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
Sayfa 40
Ver.Dön.
200508200508
200510200510
200509200509
200506200506
200511200511
200504200506
200503200503
200501200503
200510200512
200507200509
200310200312
200501200512
200307200307
200307200307
200401200412
200301200312
200307200307
200306200306
200305200305
200312200312
200311200311
200308200308
200512200512
200511200511
200510200510
200509200509
200508200508
200507200507
200506200506
200505200505
200504200504
200503200503
200502200502
200501200501
200504200506
200510200512
200507200509
200501200503
200604200606
200501200512
200909200909
200801200812
199901199912
200010200010
200107200109
199910199910
200101200103
200104200106
200006200006
200102200102
200005200005
199912199912
200008200008
200001200001
200007200007
199911199911
200011200011
200101200101
200110200112
200009200009
200010200012
200003200003
200012200012
200002200002
200007200009
200004200004
200101200112
199901199903
199901199912
200001200006
200101200112
199901199912
200001200012
200001200012
200906200906
200908200908
200911200911
200910200910
200907200907
200909200909
200801200812
02/2010-02/2010
03/2009-03/2009
06/2008-06/2008
12/2010-12/2010
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0033
0033
0033
0033
0010
0015
0015
0010
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0033
0033
0033
0003
0010
9085
9102
0007
0015
0033
0015
0033
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0033
0015
0015
0015
0033
0015
0007
0033
0007
0033
0010
0010
0007
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
1084
0015
1084
Takip Dosya No
20140307145060000059
20140307145060000044
20140307145060000045
20140307145060000051
20140307145060000043
20140307145060000057
20140307145060000049
20140307145060000058
20140307145060000053
20140307145060000055
20131104145060000176
20131104145060000246
20131104145060000224
20131104145060000239
20131104145060000222
20131104145060000181
20131104145060000240
20131104145060000232
20131104145060000236
20131104145060000164
20131104145060000234
20131104145060000237
20120325145060001563
20120325145060001558
20120325145060001561
20120325145060001565
20120325145060001564
20120325145060001548
20120325145060001551
20120325145060001560
20120325145060001543
20120325145060001550
20120325145060001547
20120325145060001555
20120325145060001559
20120325145060001552
20120325145060001556
20120325145060001566
20120325145060001545
20120325145060001562
20120325145060001571
20090824145060000003
20090915146002593719
20090915146002588523
20090915146002588516
20090915146002542842
20090915146002588514
20090915146002588513
20090915146002588527
20090915146002589001
20090915146002588528
20090915146002588530
20090915146002588525
20140317145060000029
20090915146002588526
20090915146002542841
20090915146002588522
20090915146002589002
20090915146002588515
20090915146002588524
20090915146002588519
20140317145060000027
20090915146002589003
20140317145060000028
20090915146002588520
20140317145060000026
20090915146002588517
20090915146002588791
20090915146002588533
20090915146002588521
20090915146002588529
20090915146002545757
20090915146002588518
20090915146002588532
20131104145060000132
20131104145060000130
20131104145060000127
20131104145060000123
20131104145060000128
20131104145060000122
20131104145060000131
20131026145060000393
20131026145060000408
20131026145060000398
20131026145060000407
Ver.As.Borç.Top.
19.812,39 TL
20.580,41 TL
29.754,77 TL
30.526,72 TL
34.833,67 TL
39.485,19 TL
40.516,90 TL
54.143,57 TL
65.668,87 TL
70.405,91 TL
1.850,70 TL
3.896,18 TL
4.501,01 TL
9.590,90 TL
15.721,62 TL
21.116,40 TL
63.950,70 TL
116.212,50 TL
117.576,90 TL
141.860,90 TL
154.663,20 TL
162.182,40 TL
7.666,21 TL
7.708,74 TL
7.751,27 TL
7.793,81 TL
7.836,34 TL
7.878,87 TL
7.921,40 TL
7.963,93 TL
8.006,46 TL
8.048,99 TL
8.091,52 TL
8.148,23 TL
14.077,40 TL
14.134,94 TL
16.004,88 TL
17.428,55 TL
27.675,52 TL
120.306,15 TL
2.704,00 TL
7.680,75 TL
2.206,44 TL
2.035,50 TL
2.454,65 TL
2.923,05 TL
3.576,80 TL
3.818,00 TL
3.870,60 TL
3.939,95 TL
3.940,40 TL
4.314,55 TL
4.722,85 TL
4.916,30 TL
4.953,60 TL
4.985,85 TL
5.089,50 TL
5.233,60 TL
5.441,55 TL
5.679,15 TL
6.042,40 TL
6.174,05 TL
6.861,95 TL
7.213,35 TL
8.060,00 TL
8.917,75 TL
9.150,95 TL
10.082,15 TL
11.732,05 TL
17.630,00 TL
25.949,00 TL
33.840,35 TL
39.136,30 TL
109.268,80 TL
2.956,91 TL
3.170,71 TL
3.646,22 TL
4.140,95 TL
4.345,69 TL
6.157,56 TL
19.281,69 TL
2.881,00 TL
3.704,93 TL
4.130,00 TL
4.130,11 TL
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
Vergi No
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6640192429
6700034428
6870016123
6870016123
6870016123
6870016123
6870016123
6870016123
6910026987
6910026987
6910026987
6910026987
6910026987
6910026987
6910026987
6930088179
6930088179
6930088179
6930088179
6930088179
6960001083
6990236247
6990236247
6990236247
6990236247
6990236247
6990236247
6990236247
6990236247
6990236247
6990236247
6990236247
6990236247
6990236247
6990244593
6990244593
7000038517
7000038517
7000038517
7000057183
7000074480
7000074480
7000074480
7000074480
7000074480
7000074480
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
TC Kimlik No
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
24398379814
39943566724
39943566724
39943566724
39943566724
39943566724
39943566724
43714431388
43714431388
43714431388
43714431388
43714431388
43714431388
43714431388
19280227236
34613027208
34613027208
34613027208
34613027208
34613027208
34613027208
34613027208
34613027208
34613027208
34613027208
34613027208
34613027208
34613027208
48634256356
48634256356
38335730798
38335730798
38335730798
29074014782
38296732022
38296732022
38296732022
38296732022
38296732022
38296732022
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
Soyad Ad
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
EROL ÖZAVCI MEHMET ZEKİ
ÖZCAN MEDİNE
ÖZEN ZAFER
ÖZEN ZAFER
ÖZEN ZAFER
ÖZEN ZAFER
ÖZEN ZAFER
ÖZEN ZAFER
ÖZGER YAŞAR
ÖZGER YAŞAR
ÖZGER YAŞAR
ÖZGER YAŞAR
ÖZGER YAŞAR
ÖZGER YAŞAR
ÖZGER YAŞAR
ÖZGÜR NAK.İNŞ.TUR.SAN.İTH.VE İHR.LTD.ŞTİ
ÖZGÜR NAK.İNŞ.TUR.SAN.İTH.VE İHR.LTD.ŞTİ
ÖZGÜR NAK.İNŞ.TUR.SAN.İTH.VE İHR.LTD.ŞTİ
ÖZGÜR NAK.İNŞ.TUR.SAN.İTH.VE İHR.LTD.ŞTİ
ÖZGÜR NAK.İNŞ.TUR.SAN.İTH.VE İHR.LTD.ŞTİ
GÜRAL ÖZKAN MEHMET NAZMİ
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAL
ÖZKAYA SERDAR
ÖZKAYA SERDAR
ÖZKÖK ASIM
ÖZKÖK ASIM
ÖZKÖK ASIM
YÜCE SEMA
ÖZKÖK MEHMET
ÖZKÖK MEHMET
ÖZKÖK MEHMET
ÖZKÖK MEHMET
ÖZKÖK MEHMET
ÖZKÖK MEHMET
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
Adres
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
ORHANGAZİ MAH. BAĞDAT CAD.122 DİLOVASI KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M. POYRAZ S. YOK GEBZE KOCAELİ 041400
BOSTANCI EMİNALİPAŞA C. 117 2 KADIKÖY İSTANBUL 000000
BOSTANCI EMİNALİPAŞA C. 117 2 KADIKÖY İSTANBUL 000000
BOSTANCI EMİNALİPAŞA C. 117 2 KADIKÖY İSTANBUL 000000
BOSTANCI EMİNALİPAŞA C. 117 2 KADIKÖY İSTANBUL 000000
BOSTANCI EMİNALİPAŞA C. 117 2 KADIKÖY İSTANBUL 000000
BOSTANCI EMİNALİPAŞA C. 117 2 KADIKÖY İSTANBUL 000000
AYVANSARAY AYVANSARAY C. 015 YOK FATİH İSTANBUL 000000
AYVANSARAY AYVANSARAY C. 015 YOK FATİH İSTANBUL 000000
AYVANSARAY AYVANSARAY C. 015 YOK FATİH İSTANBUL 000000
AYVANSARAY AYVANSARAY C. 015 YOK FATİH İSTANBUL 000000
AYVANSARAY AYVANSARAY C. 015 YOK FATİH İSTANBUL 000000
AYVANSARAY AYVANSARAY C. 015 YOK FATİH İSTANBUL 000000
AYVANSARAY AYVANSARAY C. 015 YOK FATİH İSTANBUL 000000
CUMHURİYET MAHALLESİ 163 İHSAN DEDE CADDESİ NO 282 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAHALLESİ 163 İHSAN DEDE CADDESİ NO 282 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAHALLESİ 163 İHSAN DEDE CADDESİ NO 282 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAHALLESİ 163 İHSAN DEDE CADDESİ NO 282 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET MAHALLESİ 163 İHSAN DEDE CADDESİ NO 282 GEBZE KOCAELİ
S.ORHAN M. HASKÖY SAN.SİT. 8 3 GEBZE KOCAELİ 000000
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
ERTUĞRUL GAZİ ABDULREZE PAŞA S 5 1 PENDİK İSTANBUL
SAVAKLAR MH MEŞATLIK SK 10 EYÜP İSTANBUL
SAVAKLAR MH MEŞATLIK SK 10 EYÜP İSTANBUL
İBRAHİMAĞA C. AKEL S. 23 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 000000
İBRAHİMAĞA C. AKEL S. 23 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 000000
İBRAHİMAĞA C. AKEL S. 23 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 000000
H.HALİL MAH MENEKŞE C 16 0 GEBZE KOCAELİ 41400
GÜZELCE MAH. BADEM SK. 24 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
GÜZELCE MAH. BADEM SK. 24 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
GÜZELCE MAH. BADEM SK. 24 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
GÜZELCE MAH. BADEM SK. 24 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
GÜZELCE MAH. BADEM SK. 24 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
GÜZELCE MAH. BADEM SK. 24 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
Sayfa 41
Ver.Dön.
06/2008-06/2008
03/2009-03/2009
07/2008-07/2008
07/2008-07/2008
05/2010-05/2010
03/2010-03/2010
07/2009-07/2009
09/2009-09/2009
04/2010-04/2010
05/2008-05/2008
05/2008-05/2008
10/2008-10/2008
10/2008-10/2008
05/2010-05/2010
07/2009-07/2009
03/2010-03/2010
12/2010-12/2010
09/2009-09/2009
11/2008-11/2008
04/2010-04/2010
11/2008-11/2008
09/2008-09/2008
09/2008-09/2008
08/2008-08/2008
08/2008-08/2008
12/2008-12/2008
12/2008-12/2008
04/2008-04/2008
04/2008-04/2008
12/2007-12/2007
200403200403
200901200901
200901200901
200812200812
200812200812
200704200704
200704200704
200905200905
200811200811
200901200901
200911200911
200910200910
200812200812
200903200903
200401200412
200404200404
200405200405
200403200403
200406200406
01/2006-12/2006
200802200802
200810200812
200810200810
200804200804
200809200809
200801200803
200803200803
200808200808
200807200807
200806200806
200805200805
200807200809
200804200806
200801200812
200905200905
200410200410
200411200411
200410200410
200701200712
200410200410
200411200411
200409200409
200410200410
200403200403
200403200403
200406200406
200501200512
200504200504
200501200501
200502200502
200410200410
200411200411
200408200408
200401200412
200409200409
Ver.Kod.
1084
0015
0015
1084
1084
1084
1084
1084
1084
0015
1084
1084
0015
0015
0015
0015
0015
0015
1084
0015
0015
1084
0015
1084
0015
1084
0015
0015
1084
0015
9031
0003
0003
0003
0003
4047
4047
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
3074
0015
0015
0015
0015
1084
0015
0032
0015
0015
0015
0032
0015
0015
0015
0015
0015
0032
0032
0010
0015
0003
0003
0074
3074
0003
0003
0015
0074
0015
0015
0015
3074
0015
0015
0015
0015
0015
0015
3074
0015
Takip Dosya No
20131026145060000398
20131026145060000408
20131026145060000399
20131026145060000399
20131026145060000403
20131026145060000394
20131026145060000409
20131026145060000391
20131026145060000395
20131026145060000397
20131026145060000397
20131026145060000400
20131026145060000400
20131026145060000403
20131026145060000409
20131026145060000394
20131026145060000407
20131026145060000391
20131026145060000404
20131026145060000395
20131026145060000404
20131026145060000401
20131026145060000401
20131026145060000402
20131026145060000402
20131026145060000405
20131026145060000405
20131026145060000396
20131026145060000396
20140326145060000003
20120320145000000004
20120731145060000052
20120802145060000049
20120731145060000051
20120802145060000048
20120731145060000060
20120802145060000055
20130328145060000096
20130328145060000083
20130328145060000086
20130328145060000108
20130328145060000107
20130328145060000084
20130328145060000088
20110119145060000128
20110119145060000131
20110119145060000132
20110119145060000130
20110119145060000133
20130414145060000028
20120325145060004241
20120325145060004240
20120325145060004239
20120325145060004230
20120325145060004234
20120325145060004238
20120325145060004242
20120325145060004243
20120325145060004231
20120325145060004228
20120325145060004229
20120325145060004235
20120325145060004236
20130826145060000063
20130826145060000051
20120221145070000017
20120221145070000020
20120221145070000015
20090609145070002475
20120228145070000097
20120228145070000098
20120229145070000003
20120228145070000096
20120229145070000002
20120229145070000004
20130826145070000211
20130826145070000220
20130826145070000227
20130826145070000213
20130826145070000215
20130826145070000218
20130826145070000221
20130826145070000214
20130826145070000222
20130826145070000216
Ver.As.Borç.Top.
4.330,31 TL
4.499,00 TL
4.739,00 TL
4.850,37 TL
4.869,12 TL
5.411,92 TL
6.973,82 TL
7.099,36 TL
7.235,84 TL
7.323,00 TL
7.861,24 TL
8.318,35 TL
8.770,00 TL
9.510,00 TL
9.639,00 TL
9.822,00 TL
10.536,00 TL
10.541,00 TL
13.141,41 TL
13.614,00 TL
14.230,00 TL
14.373,73 TL
14.765,00 TL
14.828,72 TL
14.851,00 TL
14.875,57 TL
16.556,00 TL
32.200,00 TL
35.371,70 TL
150.019,17 TL
2.671,40 TL
3.432,10 TL
3.432,10 TL
3.562,47 TL
3.562,47 TL
6.515,10 TL
6.515,10 TL
2.055,03 TL
2.366,17 TL
4.188,67 TL
4.898,38 TL
6.358,96 TL
13.145,49 TL
13.832,35 TL
3.570,54 TL
3.724,77 TL
4.034,23 TL
5.943,30 TL
6.848,29 TL
2.591,07 TL
2.322,02 TL
5.658,18 TL
5.797,88 TL
6.124,33 TL
6.280,40 TL
9.008,76 TL
12.275,64 TL
21.263,66 TL
22.963,85 TL
31.398,75 TL
32.367,89 TL
44.821,45 TL
66.232,71 TL
1.852,11 TL
2.478,09 TL
2.451,55 TL
2.779,90 TL
12.180,35 TL
3.705,00 TL
2.451,55 TL
2.779,90 TL
9.319,54 TL
12.180,35 TL
15.242,86 TL
15.242,86 TL
1.927,79 TL
2.558,90 TL
2.801,48 TL
2.942,14 TL
3.017,31 TL
3.373,64 TL
3.421,58 TL
3.499,13 TL
3.615,03 TL
3.709,77 TL
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
Vergi No
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7020094917
7040079220
7040079220
7040079220
7040079220
7040079220
7040079220
7040259766
7040259766
7040259766
7040259766
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7060049297
7100493069
7100493069
7100493069
7100493069
7100493069
7100493069
7100493069
7100493069
7100493069
7100493069
7100493069
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7150038234
7190035755
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
TC Kimlik No
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
23357737962
26045193088
26045193088
26045193088
26045193088
26045193088
26045193088
26015194008
26015194008
26015194008
26015194008
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
17075210722
39620078274
39620078274
39620078274
39620078274
39620078274
39620078274
39620078274
39620078274
39620078274
39620078274
39620078274
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
51079563590
Soyad Ad
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZLÜ ŞAKİR
ÖZSAN ALTUĞ
ÖZSAN ALTUĞ
ÖZSAN ALTUĞ
ÖZSAN ALTUĞ
ÖZSAN ALTUĞ
ÖZSAN ALTUĞ
ÖZSAN ASLI
ÖZSAN ASLI
ÖZSAN ASLI
ÖZSAN ASLI
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTABAK MUHAMMET
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK FATİH
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
ÖZTÜRK YAŞAR
MİNE MADEN SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞİRKE
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
Adres
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
YAKACIK KÖYÜ 2.CAD 21.SK 5 2 YENİMAHALLE ANKARA 000000
BOSTAN TÜCCARI S. 5 6 KADIKÖY İSTANBUL 000000
BOSTAN TÜCCARI S. 5 6 KADIKÖY İSTANBUL 000000
BOSTAN TÜCCARI S. 5 6 KADIKÖY İSTANBUL 000000
BOSTAN TÜCCARI S. 5 6 KADIKÖY İSTANBUL 000000
BOSTAN TÜCCARI S. 5 6 KADIKÖY İSTANBUL 000000
BOSTAN TÜCCARI S. 5 6 KADIKÖY İSTANBUL 000000
FATİH CD ZAKKUM SK 14 GÜNGÖREN İSTANBUL
FATİH CD ZAKKUM SK 14 GÜNGÖREN İSTANBUL
FATİH CD ZAKKUM SK 14 GÜNGÖREN İSTANBUL
FATİH CD ZAKKUM SK 14 GÜNGÖREN İSTANBUL
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
SIRASÖĞÜTLER M 1603 SK 18 10 GEBZE KOCAELİ 041400
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
K.PINAR MH. A.İPEKÇİ SK. 160 3 PENDİK İSTANBUL
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
MENDERES M. 28 SK. 2 ESENLER İSTANBUL 000000
ÜÇGEN SARAÇOĞLU İŞM. A23 MERKEZ ANTALYA
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
Sayfa 42
Ver.Dön.
200412200412
200504200506
200404200406
200503200503
200501200503
200407200409
200410200412
200501200503
200401200412
200607200609
200604200606
200605200605
200606200606
200607200607
200606200606
12/2004-12/2004
01/2005-01/2005
01/2005-01/2005
01/2005-01/2005
200804200804
200708200708
200801200812
200710200710
200711200711
200712200712
200709200709
200803200803
200712200712
200801200801
200910200910
200802200802
200911200911
200707200707
200710200710
200712200712
200701200712
201009201009
201101201103
01/2011-12/2011
200901200912
201008201008
201012201012
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
201010201010
201001201012
01/2011-12/2011
200310200312
200806200806
200510200512
200312200312
200406200406
200711200711
200604200606
200503200503
200711200711
200407200407
200410200412
200506200506
200504200506
200301200312
200412200412
200404200404
200405200405
200508200508
200507200507
200501200512
200401200412
200408200408
200909200909
200012200012
200310200310
200308200308
01/2002-12/2002
01/2002-12/2002
200306200306
200305200305
200201200212
200302200302
200311200311
200304200304
200301200301
200309200309
200303200303
200305200305
Ver.Kod.
0015
0033
0033
0015
0003
0033
0033
0033
0010
0003
0003
0015
0015
0015
0015
3074
3080
0015
1084
0015
0003
0010
0003
0003
0003
0015
0015
0015
0015
0003
0015
0003
0015
0015
0015
0010
0015
0032
1084
0001
0015
0015
0001
0001
0015
0001
3080
0033
0015
0033
0015
0015
0015
0003
0015
0015
0015
0033
0015
0003
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0010
0015
0015
0015
0003
0003
0010
0010
0003
0003
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20130826145070000223
20130826145070000228
20130826145070000209
20130826145070000226
20130826145070000225
20130826145070000217
20130826145070000219
20130826145070000229
20130826145070000224
20131007145070000230
20131007145070000231
20131007145070000232
20131007145070000225
20131007145070000228
20131007145070000224
20120325145070004769
20120325145070004767
20120325145070004767
20120325145070004767
20130320145070000062
20130320145070000021
20130320145070000051
20130320145070000023
20130320145070000024
20130320145070000025
20130320145070000054
20130320145070000061
20130320145070000057
20130320145070000059
20130320145070000043
20130320145070000060
20130320145070000044
20130320145070000052
20130320145070000055
20130320145070000058
20130320145070000050
20130409145070000024
20110701145070000306
20131026145070000279
20130409145070000017
20130409145070000022
20110701145070000297
20131026145070000279
20131026145070000279
20130409145070000026
20110701145070000302
20131026145070000279
20130826145070000007
20130826145070000001
20130826145070000047
20130826145070000026
20130826145070000040
20130826145070000043
20130826145070000045
20130826145070000019
20130826145070000010
20130826145070000041
20130826145070000025
20130826145070000017
20130826145070000016
20130826145070000008
20130826145070000022
20130826145070000038
20130826145070000039
20130826145070000014
20130826145070000013
20130826145070000020
20130826145070000018
20130826145070000042
20130826145070000037
20061102145070132699
20090915146002587236
20090915146002587211
20131223145070000023
20131223145070000023
20090915146002587210
20090915146002587209
20131223145070000023
20090609145070003264
20090609145070003261
20090609145070003260
20090609145070003258
20090609145070003256
20090609145070003267
20090609145070003262
Ver.As.Borç.Top.
4.061,67 TL
5.496,08 TL
5.512,72 TL
7.026,81 TL
11.238,01 TL
11.820,18 TL
16.889,65 TL
19.681,35 TL
55.349,81 TL
2.272,52 TL
2.844,36 TL
3.091,60 TL
3.967,50 TL
19.206,94 TL
20.468,64 TL
4.729,20 TL
7.214,04 TL
7.214,04 TL
11.138,48 TL
1.951,72 TL
1.989,13 TL
2.146,10 TL
2.793,32 TL
2.866,26 TL
4.376,40 TL
4.944,08 TL
5.649,71 TL
6.071,01 TL
7.303,83 TL
9.175,21 TL
9.532,04 TL
10.435,33 TL
11.595,18 TL
14.982,04 TL
33.920,84 TL
39.264,70 TL
2.324,83 TL
2.453,11 TL
2.972,58 TL
3.419,95 TL
5.512,07 TL
6.231,71 TL
8.166,45 TL
8.166,45 TL
9.648,11 TL
26.438,58 TL
48.998,70 TL
2.328,32 TL
2.454,77 TL
2.727,52 TL
2.991,22 TL
3.528,40 TL
3.587,17 TL
3.638,24 TL
3.766,80 TL
4.205,32 TL
4.272,48 TL
4.525,23 TL
4.623,60 TL
4.830,39 TL
5.488,96 TL
5.788,34 TL
6.108,15 TL
8.894,61 TL
10.869,66 TL
13.141,64 TL
15.816,40 TL
24.198,31 TL
24.666,27 TL
26.390,10 TL
2.590,45 TL
2.456,55 TL
2.491,75 TL
2.553,45 TL
2.553,45 TL
2.661,50 TL
2.803,25 TL
5.617,60 TL
11.196,42 TL
13.049,08 TL
18.088,23 TL
18.229,84 TL
18.419,89 TL
19.610,06 TL
20.003,44 TL
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
Vergi No
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7190107528
7230342198
7230342198
7230342198
7230342198
7230342198
7230342198
7230362029
7230362029
7230362029
7230397140
7230397140
7230397140
7230397140
7300071915
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7300278218
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
7310128923
TC Kimlik No
45634202444
45634202444
45634202444
45634202444
45634202444
45634202444
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
39212034688
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
34444384846
Soyad Ad
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
P.A.S POLAT AMB.İNŞ.SANAYİ VE TİCARELTD.
PAZARLI ERDEN ÖZGÜR
PAZARLI ERDEN ÖZGÜR
PAZARLI ERDEN ÖZGÜR
PAZARLI ERDEN ÖZGÜR
PAZARLI ERDEN ÖZGÜR
PAZARLI ERDEN ÖZGÜR
PAZARLIOĞLU MET GIDAİNŞ TUR.TEM SANATİC
PAZARLIOĞLU MET GIDAİNŞ TUR.TEM SANATİC
PAZARLIOĞLU MET GIDAİNŞ TUR.TEM SANATİC
PAYDAŞ MAKİNE HIRDAVİNŞ METAL VE PET ÜRÜ
PAYDAŞ MAKİNE HIRDAVİNŞ METAL VE PET ÜRÜ
PAYDAŞ MAKİNE HIRDAVİNŞ METAL VE PET ÜRÜ
PAYDAŞ MAKİNE HIRDAVİNŞ METAL VE PET ÜRÜ
PİNKERTONE GÜVENLİKKORUMA REKLAMLTD.ŞTİ.
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
PİYALOĞLU RASİM
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
POLAT METİN
Adres
Ver.Dön.
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
200306200306
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
200307200307
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
200308200308
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
200310200310
MUALLİM KÖY XX X GEBZE KOCAELİ
200312200312
YAVUZ SULTAN MAH İTİMAT SOK. 33 3 DERİNCE KOCAELİ
200902200902
YAVUZ SULTAN MAH İTİMAT SOK. 33 3 DERİNCE KOCAELİ
200708200708
YAVUZ SULTAN MAH İTİMAT SOK. 33 3 DERİNCE KOCAELİ
200801200812
YAVUZ SULTAN MAH İTİMAT SOK. 33 3 DERİNCE KOCAELİ
200801200801
YAVUZ SULTAN MAH İTİMAT SOK. 33 3 DERİNCE KOCAELİ
200701200712
YAVUZ SULTAN MAH İTİMAT SOK. 33 3 DERİNCE KOCAELİ
200903200903
HACIHALİL MAH İSMET PAŞA CADDESİ HÜSEYİN AĞA İŞ HANI NO 62 KAT 6 GEBZE KOCAELİ
201206201206
HACIHALİL MAH İSMET PAŞA CADDESİ HÜSEYİN AĞA İŞ HANI NO 62 KAT 6 GEBZE KOCAELİ
200901200903
HACIHALİL MAH İSMET PAŞA CADDESİ HÜSEYİN AĞA İŞ HANI NO 62 KAT 6 GEBZE KOCAELİ
200901200912
ABDİ İPEKÇİ MAH 1550 SOKAK NO 9/A . . DARICA KOCAELİ
201007201007
ABDİ İPEKÇİ MAH 1550 SOKAK NO 9/A . . DARICA KOCAELİ
201009201009
ABDİ İPEKÇİ MAH 1550 SOKAK NO 9/A . . DARICA KOCAELİ
201008201008
ABDİ İPEKÇİ MAH 1550 SOKAK NO 9/A . . DARICA KOCAELİ
200901200912
CAMİKEBİR MAH. ANKARA CAD. 00 OSMANELİ BİLECİK 11500
200011200011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
201012201012
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
11/2011-11/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
04/2011-04/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
10/2011-12/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
08/2010-08/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
06/2011-06/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
10/2010-10/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
03/2011-03/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
09/2010-09/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
02/2011-02/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2011-01/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
07/2011-07/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2011-03/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
05/2012-05/2012
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
09/2011-09/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
11/2010-11/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
08/2011-08/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
12/2010-12/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
04/2011-04/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
10/2010-10/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
09/2010-09/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2011-01/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
03/2011-03/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
06/2011-06/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
02/2011-02/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2011-12/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
11/2010-11/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
07/2011-07/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
12/2010-12/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
05/2012-05/2012
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
09/2011-09/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
07/2010-09/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
08/2011-08/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
10/2010-10/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2010-12/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
09/2010-09/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
04/2011-04/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
11/2010-11/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2010-12/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2010-12/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2011-01/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
03/2011-03/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
02/2011-02/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
07/2011-09/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
04/2011-06/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2011-12/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2011-12/2011
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
12/2010-12/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
10/2010-12/2010
DERELİ YOK YOK DURAĞAN SİNOP 057700
01/2011-03/2011
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200809200809
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200805200805
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200712200712
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200510200512
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200804200804
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200711200711
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200801200801
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200704200706
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200705200705
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200707200707
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200810200810
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200710200710
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200808200808
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200801200812
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200701200712
ORHANTEPE M. TEKEL C. 32 2 KARTAL İSTANBUL
200807200807
Sayfa 43
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0010
0015
9050
0033
0010
0015
0015
0015
0010
0015
0015
3080
1084
3080
3080
0015
1084
1084
1084
1084
1084
0015
1084
0015
0015
1084
0015
1084
0015
0015
0015
0015
0015
3080
0015
1084
0015
3080
0015
3080
3080
3080
3080
3080
1084
3080
3080
3080
0001
0001
3080
3080
3080
3080
3080
0001
0001
3080
3080
3080
0015
0015
0015
0003
0015
0015
0015
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0010
0015
Takip Dosya No
20090609145070003263
20090609145070003266
20090609145070003265
20090609145070003259
20090609145070003257
20131118145070000078
20131118145070000021
20131118145070000103
20131118145070000070
20131118145070000100
20131118145070000082
20130213145070000543
20090609145070003375
20120302145070000439
20111212145070000046
20111212145070000049
20111212145070000047
20111212145070000072
20090915146002583794
20120327145070002737
20130416145070000012
20130416145070000019
20130522145070000027
20130416145070000024
20130416145070000017
20130416145070000026
20130416145070000020
20130416145070000025
20130416145070000021
20130416145070000022
20130416145070000016
20130522145070000030
20130416145070000018
20130416145070000014
20130416145070000027
20130416145070000015
20130416145070000028
20130416145070000019
20130416145070000026
20130416145070000025
20130416145070000022
20130416145070000020
20130416145070000017
20130416145070000021
20130416145070000030
20130416145070000027
20130416145070000016
20130416145070000028
20130416145070000018
20130416145070000014
20130522145070000025
20130416145070000015
20130416145070000026
20130416145070000032
20130416145070000025
20130416145070000019
20130416145070000027
20130416145070000032
20130416145070000032
20130416145070000022
20130416145070000020
20130416145070000021
20130522145070000028
20130522145070000029
20130416145070000030
20130416145070000030
20130416145070000028
20130522145070000026
20130522145070000030
20131115145070000061
20131115145070000045
20131115145070000050
20131115145070000010
20131115145070000072
20131115145070000026
20131115145070000040
20131115145070000030
20131115145070000019
20131115145070000024
20131115145070000054
20131115145070000029
20131115145070000038
20131115145070000102
20131115145070000052
20131115145070000049
Ver.As.Borç.Top.
20.240,54 TL
20.304,23 TL
20.355,09 TL
21.349,63 TL
32.506,55 TL
1.871,77 TL
1.927,57 TL
2.000,06 TL
2.016,55 TL
2.492,57 TL
2.878,24 TL
2.426,00 TL
2.739,64 TL
5.272,11 TL
5.459,01 TL
6.359,68 TL
6.610,15 TL
9.474,99 TL
9.338,88 TL
2.018,21 TL
2.080,44 TL
2.338,70 TL
2.388,56 TL
2.849,34 TL
3.065,48 TL
3.247,74 TL
3.793,54 TL
3.995,62 TL
4.104,30 TL
4.124,58 TL
4.258,72 TL
4.376,87 TL
4.723,15 TL
5.192,88 TL
5.227,86 TL
6.075,51 TL
6.417,52 TL
8.792,12 TL
9.279,26 TL
10.976,99 TL
13.391,49 TL
13.548,34 TL
13.794,66 TL
13.960,21 TL
14.024,73 TL
15.559,12 TL
19.164,24 TL
19.930,19 TL
21.254,18 TL
23.367,96 TL
25.701,54 TL
27.339,80 TL
27.837,78 TL
30.042,97 TL
32.930,97 TL
39.564,54 TL
46.677,36 TL
56.471,75 TL
56.471,75 TL
60.261,71 TL
60.967,53 TL
62.820,95 TL
63.150,93 TL
66.343,55 TL
71.554,77 TL
71.554,77 TL
89.685,86 TL
137.456,82 TL
156.302,51 TL
1.893,82 TL
1.904,63 TL
2.061,39 TL
2.332,37 TL
2.711,18 TL
2.752,05 TL
2.805,22 TL
3.183,21 TL
3.236,82 TL
3.273,18 TL
4.500,42 TL
4.801,24 TL
5.404,64 TL
6.156,19 TL
8.747,26 TL
9.883,99 TL
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
Vergi No
7330347661
7330347661
7340176264
7340176264
7340176264
7340566666
7340570438
7350277748
7350277748
7350277748
7350277748
7370302629
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7440466614
7470070350
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
TC Kimlik No
28910435002
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
Soyad Ad
PROMLİS PROFESYONELMAK.METAL LAZERİŞ.YAP
PROMLİS PROFESYONELMAK.METAL LAZERİŞ.YAP
REMAK PETROL TEKS.ELEKTR.İŞ GÜV.SİS.VE G
REMAK PETROL TEKS.ELEKTR.İŞ GÜV.SİS.VE G
REMAK PETROL TEKS.ELEKTR.İŞ GÜV.SİS.VE G
RAC DÖKÜM ÇELİK KONSALÜMİNY MAKİ METSAN
REP YAPI MALZ.HAFR.İNŞ.NAKL.SAN. VETİC.L
S.G.S TEKSTİL SANAYİVE DIŞ TİCARET LTD.Ş
S.G.S TEKSTİL SANAYİVE DIŞ TİCARET LTD.Ş
S.G.S TEKSTİL SANAYİVE DIŞ TİCARET LTD.Ş
S.G.S TEKSTİL SANAYİVE DIŞ TİCARET LTD.Ş
SAFENET BİLGİSAYAR ELEK.İL.VE DANIŞMHİZM
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SANMAK YAPI MALZEMELMETAL SANAYİ VE.TİC
SARIALİOĞLU YAKUP
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
Adres
SULTAN ORHAN MAH KÜÇÜK SAN SİT 2 ABL GEBZE KOCAELİ 41
SULTAN ORHAN MAH KÜÇÜK SAN SİT 2 ABL GEBZE KOCAELİ 41
ÇINAR M.ÜST TAHSİNBE APAYDIN PAS. 26 54 MALTEPE İSTANBUL
ÇINAR M.ÜST TAHSİNBE APAYDIN PAS. 26 54 MALTEPE İSTANBUL
ÇINAR M.ÜST TAHSİNBE APAYDIN PAS. 26 54 MALTEPE İSTANBUL
S.ORHAN MAH.HASKÖY SANAYİ SİTESİ 1 13B GEBZE KOCAELİ 41400
O.GAZİ MH. İSTİKLAL C. 130 2 GEBZE KOCAELİ
N.HATUN MH.B.GAZİ CD ERKAN SK 1 GEBZE KOCAELİ 41400
N.HATUN MH.B.GAZİ CD ERKAN SK 1 GEBZE KOCAELİ 41400
N.HATUN MH.B.GAZİ CD ERKAN SK 1 GEBZE KOCAELİ 41400
N.HATUN MH.B.GAZİ CD ERKAN SK 1 GEBZE KOCAELİ 41400
H HALİL MAH.ATATÜRK BEZİRCİ APT. 3 C GEBZE KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
SIRA SÖĞÜTLER MAH 1605/1 SOK 18 0 DARICA KOCAELİ 41400
İNÖNÜ CD. SARI KANARYA SOK 31 18 KOZYATAĞI İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
Sayfa 44
Ver.Dön.
201005201005
201002201002
200310200310
200311200311
200001200012
201001201001
10/2012-12/2012
200206200206
200110200110
200205200205
200203200203
200907200907
200807200807
201003201003
201003201003
201001201001
201001201012
200801200812
201004201006
200807200809
200809200809
200808200808
200907200907
200801200812
200901200901
200810200810
200902200902
201001201003
201002201002
200812200812
200811200811
200910200910
200901200912
200906200906
200904200904
200903200903
200905200905
200908200908
200911200911
200901200903
200909200909
200912200912
200904200906
200907200909
200810200812
200910200912
200904200904
200801200812
200501200512
200602200602
200604200604
200611200611
200611200611
200605200605
200603200603
200606200606
200508200508
200608200608
200510200510
200504200504
200412200412
200401200401
200501200501
200402200402
200411200411
200401200412
200401200412
200410200410
200502200502
200408200408
200501200512
200501200512
200503200503
200506200506
200509200509
200601200612
200601200612
200505200505
200409200409
200403200403
200404200404
200407200407
200405200405
200602200602
200602200602
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0010
0033
0033
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0033
0033
0033
0033
0003
0010
0001
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
3074
3074
0015
0015
0015
3074
3074
0015
0015
0015
3074
3074
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20100907145070000013
20100427145070000026
20090915146002587111
20090915146002587110
20090915146002551636
20100317145070000010
20130414145070000150
20090915146002558324
20090915146002558326
20090915146002558323
20090915146002558325
20091007145070000008
20120301145070000092
20100531145070000035
20120301145070000123
20120301145070000122
20111213145070000138
20100531145070000033
20120301145070000121
20120301145070000098
20120301145070000094
20120301145070000093
20120301145070000113
20100531145070000032
20120301145070000107
20120301145070000095
20120301145070000108
20120301145070000120
20120301145070000125
20120301145070000097
20120301145070000096
20120301145070000116
20100531145070000036
20120301145070000112
20120301145070000110
20120301145070000109
20120301145070000111
20120301145070000114
20120301145070000117
20120301145070000102
20120301145070000115
20120301145070000118
20120301145070000103
20120301145070000104
20120301145070000099
20120301145070000105
20120301145070000106
20120301145070000100
20090609145070004031
20120327145070004456
20120327145070004425
20120327145070004414
20120327145070004414
20120327145070004446
20120327145070004445
20120327145070004423
20120327145070004450
20120327145070004454
20120327145070004408
20120327145070004411
20120327145070004417
20120327145070004426
20120327145070004458
20120327145070004432
20120327145070004413
20120327145070004418
20120327145070004418
20120327145070004463
20120327145070004448
20120327145070004453
20120327145070004422
20120327145070004422
20120327145070004428
20120327145070004439
20120327145070004462
20120327145070004424
20120327145070004424
20120327145070004440
20120327145070004459
20120327145070004447
20120327145070004412
20120327145070004437
20120327145070004416
20120327145070004429
20120327145070004429
Ver.As.Borç.Top.
2.052,46 TL
2.946,29 TL
1.923,25 TL
1.925,80 TL
3.811,52 TL
8.821,26 TL
4.674,95 TL
2.154,49 TL
2.355,15 TL
8.449,22 TL
12.902,14 TL
23.288,93 TL
1.853,24 TL
1.877,68 TL
3.457,00 TL
4.590,55 TL
4.839,25 TL
5.660,30 TL
9.374,18 TL
10.369,75 TL
10.405,35 TL
10.785,50 TL
12.591,14 TL
13.812,56 TL
14.256,92 TL
14.887,24 TL
16.970,00 TL
17.847,88 TL
18.250,57 TL
19.428,79 TL
20.443,16 TL
21.712,64 TL
22.644,93 TL
22.794,19 TL
23.258,55 TL
23.575,96 TL
25.544,08 TL
32.182,77 TL
35.324,84 TL
38.714,92 TL
39.238,73 TL
40.356,37 TL
50.785,30 TL
59.072,24 TL
66.277,42 TL
68.285,03 TL
106.422,75 TL
128.695,44 TL
1.899,65 TL
1.871,25 TL
3.759,43 TL
5.281,90 TL
5.281,90 TL
7.070,18 TL
7.641,50 TL
10.881,99 TL
13.914,45 TL
15.068,20 TL
17.558,10 TL
27.154,78 TL
31.287,93 TL
32.112,64 TL
32.212,57 TL
41.419,85 TL
43.729,50 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
50.398,75 TL
51.281,03 TL
53.781,68 TL
55.000,00 TL
55.000,00 TL
56.191,77 TL
56.554,42 TL
58.569,08 TL
60.000,00 TL
60.000,00 TL
67.522,67 TL
72.646,42 TL
72.734,75 TL
80.101,51 TL
83.927,65 TL
83.962,18 TL
95.642,69 TL
95.642,69 TL
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
Vergi No
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7490054989
7500084929
7570366579
7570366579
7580042703
7580042703
7580042703
7580042703
7580042703
7580042703
7580042703
7580109560
7580109560
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7610478785
7640074812
7640074812
7640370384
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
TC Kimlik No
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
16729202380
35275721664
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
Soyad Ad
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARIKAYA ALPER
SARISOY ALİ YILMAZ
SEBAT VİNÇ SOS HİZMENAK TURZ İNŞ TAASAN
SEBAT VİNÇ SOS HİZMENAK TURZ İNŞ TAASAN
BATI NAKLİYAT TURİZMSER.HİZM.TİCARETLTD.
BATI NAKLİYAT TURİZMSER.HİZM.TİCARETLTD.
BATI NAKLİYAT TURİZMSER.HİZM.TİCARETLTD.
BATI NAKLİYAT TURİZMSER.HİZM.TİCARETLTD.
BATI NAKLİYAT TURİZMSER.HİZM.TİCARETLTD.
BATI NAKLİYAT TURİZMSER.HİZM.TİCARETLTD.
BATI NAKLİYAT TURİZMSER.HİZM.TİCARETLTD.
ABAY PETROL ÜRÜNLERİİNŞ.TURZ.NAKL.GISAN
ABAY PETROL ÜRÜNLERİİNŞ.TURZ.NAKL.GISAN
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SERAMİKSAN İNŞ.YAPIMALZ.TAH.OTO.
SEV-KA NAKLİYATİNŞ.KUM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SEV-KA NAKLİYATİNŞ.KUM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
SESAN VİNÇ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYAT İNŞAAT
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
Adres
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
YENİ M.ATATÜRK C. YAKAKENT SİT. 00C 006 KARTAL İSTANBUL 000000
FAİKBEY S. BARIN SİT. 4 3 ACIBADEM İSTANBUL 000000
MİMAR SİNAN MAH. YUNUS EMRE CD. 21 A GEBZE KOCAELİ 41400
MİMAR SİNAN MAH. YUNUS EMRE CD. 21 A GEBZE KOCAELİ 41400
TOROS M.68 SOKAK ÖZ İPEK APT.B-BLOK K-2 4 SEYHAN ADANA
TOROS M.68 SOKAK ÖZ İPEK APT.B-BLOK K-2 4 SEYHAN ADANA
TOROS M.68 SOKAK ÖZ İPEK APT.B-BLOK K-2 4 SEYHAN ADANA
TOROS M.68 SOKAK ÖZ İPEK APT.B-BLOK K-2 4 SEYHAN ADANA
TOROS M.68 SOKAK ÖZ İPEK APT.B-BLOK K-2 4 SEYHAN ADANA
TOROS M.68 SOKAK ÖZ İPEK APT.B-BLOK K-2 4 SEYHAN ADANA
TOROS M.68 SOKAK ÖZ İPEK APT.B-BLOK K-2 4 SEYHAN ADANA
BEYLİKDÜZÜ SAN SİTESİ C BLOK 47 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
BEYLİKDÜZÜ SAN SİTESİ C BLOK 47 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
MİMARSİNAN MH.YUNUS EMRE CD 16 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ M.KIZILAY C 601/1 SK 4 8 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ M.KIZILAY C 601/1 SK 4 8 GEBZE KOCAELİ
CUMHURİYET M. A.KAHVECİ C. 116 1 GEBZE KOCAELİ 41400
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
Sayfa 45
Ver.Dön.
200406200406
200601200601
200601200601
200507200507
200603200603
200603200603
200608200608
200608200608
200508200508
200510200510
200604200604
200604200604
200509200509
200511200511
200512200512
200612200612
200606200606
200606200606
200609200609
200801200812
200801200803
200801200812
200302200302
200303200303
200301200301
200309200309
200311200311
200310200310
200308200308
200901200912
200901200901
03/2008-03/2008
05/2008-05/2008
05/2008-05/2008
07/2008-07/2008
07/2008-07/2008
04/2008-04/2008
06/2008-06/2008
04/2008-04/2008
01/2010-03/2010
01/2008-01/2008
08/2008-08/2008
01/2008-01/2008
03/2008-03/2008
05/2008-05/2008
04/2011-04/2011
07/2008-07/2008
04/2008-04/2008
01/2010-12/2010
01/2008-01/2008
12/2008-12/2008
10/2008-10/2008
10/2008-10/2008
04/2011-04/2011
02/2010-02/2010
01/2010-12/2010
02/2010-02/2010
10/2008-10/2008
01/2010-01/2010
12/2009-12/2009
02/2010-02/2010
04/2011-04/2011
01/2010-03/2010
12/2009-12/2009
01/2010-01/2010
01/2010-12/2010
12/2009-12/2009
199901199912
200001200012
200906200906
200611200611
200602200602
200301200312
200301200312
200609200609
200602200602
200601200601
200607200607
200603200603
200608200608
200604200604
200610200610
200605200605
200603200603
200612200612
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
9031
0033
0010
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
9034
0015
1084
0015
1084
0015
1084
0015
3080
1084
1084
0015
3080
1084
3080
3080
1084
3080
3080
1084
3080
3074
1084
0015
0003
1084
0010
0015
3080
1084
3074
3074
3080
3080
1084
0015
3080
0015
0010
0010
9050
0015
0015
0010
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20120327145070004460
20120327145070004433
20120327145070004433
20120327145070004419
20120327145070004421
20120327145070004421
20120327145070004434
20120327145070004434
20120327145070004452
20120327145070004449
20120327145070004457
20120327145070004457
20120327145070004455
20120327145070004436
20120327145070004435
20120327145070004431
20120327145070004438
20120327145070004438
20120327145070004415
20120327145070004663
20090609145070004502
20090609145070004497
20090915146002587272
20090915146002587273
20090915146002587271
20090915146002587275
20090915146002587277
20090915146002587276
20090915146002587274
20090829145070000859
20090331145070000010
20130924145070000018
20130924145070000015
20130924145070000015
20130924145070000014
20130924145070000014
20130924145070000017
20130924145070000016
20130924145070000017
20130924145070000029
20130924145070000019
20130924145070000010
20130924145070000019
20130924145070000018
20130924145070000015
20130924145070000027
20130924145070000014
20130924145070000017
20130924145070000026
20130924145070000019
20130924145070000011
20130924145070000013
20130924145070000013
20130924145070000027
20130924145070000023
20130924145070000026
20130924145070000023
20130924145070000013
20130924145070000024
20130924145070000021
20130924145070000022
20130924145070000027
20130924145070000029
20130924145070000020
20130924145070000024
20130924145070000026
20130924145070000020
20090915146002582649
20100117145070000017
20121106145070004059
20120813145070003132
20120327145070000180
20120621145070000019
20120621145070000019
20120813145070003134
20120813145070003136
20120327145070000186
20120813145070003130
20120327145070000189
20120813145070003135
20120813145070003138
20120813145070003133
20120813145070003131
20120813145070003140
20120813145070003139
Ver.As.Borç.Top.
98.121,69 TL
105.855,17 TL
105.855,17 TL
108.678,53 TL
113.231,52 TL
113.231,52 TL
115.741,73 TL
115.741,73 TL
118.874,46 TL
123.103,48 TL
123.350,38 TL
123.350,38 TL
141.569,09 TL
144.429,21 TL
153.416,79 TL
163.993,60 TL
174.369,51 TL
174.369,51 TL
175.010,28 TL
3.062,32 TL
2.455,87 TL
6.438,16 TL
2.556,10 TL
2.763,50 TL
3.110,20 TL
7.492,35 TL
7.594,70 TL
7.991,25 TL
8.427,20 TL
2.130,00 TL
4.515,96 TL
2.050,51 TL
2.127,37 TL
2.343,30 TL
2.489,22 TL
2.617,41 TL
3.055,85 TL
3.348,57 TL
3.442,42 TL
3.503,03 TL
4.319,08 TL
5.140,86 TL
5.189,37 TL
5.342,19 TL
6.382,11 TL
6.779,45 TL
7.467,66 TL
9.167,55 TL
11.733,67 TL
12.957,24 TL
13.567,58 TL
16.517,99 TL
16.915,50 TL
18.624,87 TL
29.128,79 TL
31.041,45 TL
48.669,66 TL
50.746,50 TL
70.795,79 TL
76.000,00 TL
77.000,00 TL
83.811,92 TL
91.119,51 TL
111.344,22 TL
114.556,29 TL
139.686,53 TL
174.657,60 TL
2.846,11 TL
5.267,90 TL
5.600,00 TL
2.580,36 TL
3.357,06 TL
4.166,10 TL
4.166,10 TL
9.722,29 TL
11.741,52 TL
12.562,59 TL
27.323,62 TL
27.429,98 TL
28.251,48 TL
30.377,31 TL
30.513,13 TL
35.384,94 TL
38.158,02 TL
41.999,66 TL
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
Vergi No
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026292
7690026305
7700124358
7750145370
7810140151
7820643264
7820643264
7820643264
7820643264
7820643264
7820643264
7820643264
7820643264
7820643264
7850022802
7860175588
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880123085
7880328098
7880328098
7920025185
7980222840
7980222840
7980222840
7980222840
7980222840
8090083880
8090083880
8130027075
TC Kimlik No
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47509419278
47530418530
34996617072
11860807944
69286013500
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
10282488564
36022715264
17399121520
17399121520
17399121520
17399121520
17399121520
36268566866
36268566866
61150218790
Soyad Ad
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MAHMUT ZEKİ
SINGIN MUSTAFA
SİMGE GIDA YEMEK FABSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SOY NAGİHAN
STM METAL TİCARET VESAN.A.Ş.
SUKUT İNŞAAT MET MOBSAN TİC LTD ŞTİ
SUKUT İNŞAAT MET MOBSAN TİC LTD ŞTİ
SUKUT İNŞAAT MET MOBSAN TİC LTD ŞTİ
SUKUT İNŞAAT MET MOBSAN TİC LTD ŞTİ
SUKUT İNŞAAT MET MOBSAN TİC LTD ŞTİ
SUKUT İNŞAAT MET MOBSAN TİC LTD ŞTİ
SUKUT İNŞAAT MET MOBSAN TİC LTD ŞTİ
SUKUT İNŞAAT MET MOBSAN TİC LTD ŞTİ
SUKUT İNŞAAT MET MOBSAN TİC LTD ŞTİ
SÜLÜN İLHAMİ
SÜMER MUSTAFA
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN FATİH
SÜZEN MAKİNE PLASTİKISI SİS TES ÜRÜNİM P
SÜZEN MAKİNE PLASTİKISI SİS TES ÜRÜNİM P
ŞAHİN HÜSEYİN
ŞAKİR SABER
ŞAKİR SABER
ŞAKİR SABER
ŞAKİR SABER
ŞAKİR SABER
ŞENTÜRK ESEN
ŞENTÜRK ESEN
ŞİMŞEK SEZAİ
Adres
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
ESENYALI M. CUMPURİYET C. 123 YOK PENDİK İSTANBUL 081520
AŞAĞI MH.HÜRRİYET CD . 22 97 KARTAL İSTANBUL 000000
İSTASYON M.BEYAZIT C 1445/1 SK 20 GEBZE KOCAELİ
32 EVLER M. BAHTİYAR S. 27 ADAPAZARI SAKARYA
SEÇENLER SK. BİLA NO YOK KARTAL İSTANBUL 000000
H.HALİL M İ.PAŞA C BAŞARAN İŞH 7 14 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M İ.PAŞA C BAŞARAN İŞH 7 14 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M İ.PAŞA C BAŞARAN İŞH 7 14 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M İ.PAŞA C BAŞARAN İŞH 7 14 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M İ.PAŞA C BAŞARAN İŞH 7 14 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M İ.PAŞA C BAŞARAN İŞH 7 14 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M İ.PAŞA C BAŞARAN İŞH 7 14 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M İ.PAŞA C BAŞARAN İŞH 7 14 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M İ.PAŞA C BAŞARAN İŞH 7 14 GEBZE KOCAELİ
SULTAN ORHAN MAH. 1156 SK. 13 2 GEBZE KOCAELİ 41400
OSMANGAZİ MAH. İLKE SK. 1 DARICA KOCAELİ
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
POLİGAN CD. 43/3 X GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 000000
İBRAHİMAĞA CAD SUR SK 14 C ZEYTİNBURNU İSTANBUL
İBRAHİMAĞA CAD SUR SK 14 C ZEYTİNBURNU İSTANBUL
AĞA ÇEŞME SK. AKGÜN PASJ. 15 35 BEYAZIT İSTANBUL 000000
ÇANKAYA SEDAT SİMAVİ S. 20 4 ÇANKAYA ANKARA
ÇANKAYA SEDAT SİMAVİ S. 20 4 ÇANKAYA ANKARA
ÇANKAYA SEDAT SİMAVİ S. 20 4 ÇANKAYA ANKARA
ÇANKAYA SEDAT SİMAVİ S. 20 4 ÇANKAYA ANKARA
ÇANKAYA SEDAT SİMAVİ S. 20 4 ÇANKAYA ANKARA
İMRAHOR MAH. DOĞANCILAR CD 127 0 ÜSKÜDAR İSTANBUL
İMRAHOR MAH. DOĞANCILAR CD 127 0 ÜSKÜDAR İSTANBUL
SAKARYA M.BİLGİ İŞH. K.ŞEHİTLERİ C. 18 27 OSMANGAZİ BURSA 000000
Sayfa 46
Ver.Dön.
200511200511
200507200507
200606200606
200601200601
200504200504
200501200501
200509200509
200510200510
200502200502
200508200508
200506200506
200505200505
200301200312
200212200212
200908200908
200901200912
201104201106
201107201109
201104201106
201201201203
201107201109
201101201112
201101201112
201207201207
201204201204
200904200904
200904200906
200701200703
200804200804
200809200809
200709200709
200711200711
200701200703
200808200808
200901200901
200803200803
200808200808
200802200802
200801200801
200812200812
200809200809
200901200901
200804200804
200810200810
200704200704
200808200808
200807200807
200805200805
200806200806
200811200811
200710200710
200709200709
200708200708
200705200705
200711200711
200707200707
200706200706
200712200712
200803200803
200801200812
200801200801
200806200806
200802200802
200805200805
200804200804
200903200903
200807200807
200811200811
200803200803
200601200612
200809200809
200701200712
200807200807
200902200902
200901200903
200901200903
200901200912
200605200605
200407200409
200407200409
200501200512
200401200412
200801200812
200801200812
200401200412
Ver.Kod.
0015
0015
0015
3074
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0015
9034
0033
0033
0033
0033
0033
0010
0010
0015
0015
9085
0032
0033
0015
0015
0015
0015
0003
0015
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0010
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0010
0015
0010
0015
0015
0033
0033
9034
0015
0033
0033
0010
0010
9060
9160
0010
Takip Dosya No
20120327145070000198
20120327145070000185
20120813145070003129
20120813145070003137
20120327145070000175
20120327145070000199
20120327145070000176
20120327145070000187
20120327145070000192
20120327145070000181
20120327145070000172
20120327145070000196
20120621145070000063
20090915146002587231
20131203145070000027
20090829145000001655
20120325145070002836
20120325145070002834
20120117145070000032
20120621145070000115
20120117145070000033
20130621145070000445
20120621145070000114
20121020145070000015
20120621145070000116
20120809145070000045
20091120145070000011
20130308145070000046
20130307145070000347
20130307145070000357
20130307145070000333
20130307145070000338
20130307145070000204
20130307145070000355
20130307145070000242
20130307145070000216
20130307145070000354
20130307145070000215
20130307145070000214
20130307145070000225
20130307145070000222
20130307145070000365
20130307145070000217
20130307145070000223
20130307145070000205
20130307145070000221
20130307145070000220
20130307145070000218
20130307145070000219
20130307145070000224
20130307145070000211
20130307145070000210
20130307145070000209
20130307145070000206
20130307145070000212
20130307145070000208
20130307145070000207
20130307145070000213
20130307145070000345
20130307145070000317
20130307145070000341
20130307145070000350
20130307145070000343
20130307145070000349
20130307145070000346
20130307145070000367
20130307145070000353
20130307145070000361
20130307145070000344
20130307145070000315
20130307145070000356
20130307145070000316
20130307145070000352
20130307145070000366
20120301145070000230
20090609145070005822
20090829145000001375
20130403145070000050
20130403145070000068
20130403145070000087
20130403145070000037
20130403145070000036
20130820145080000001
20130820145080000002
20120707145080000008
Ver.As.Borç.Top.
50.838,06 TL
53.980,01 TL
58.584,26 TL
58.771,67 TL
98.380,53 TL
103.970,16 TL
106.182,44 TL
110.817,63 TL
121.873,58 TL
150.768,09 TL
158.831,72 TL
162.914,06 TL
4.166,10 TL
19.616,70 TL
46.322,80 TL
1.974,00 TL
2.616,82 TL
5.391,27 TL
5.484,64 TL
5.846,18 TL
10.813,73 TL
12.361,82 TL
24.809,34 TL
29.839,76 TL
118.424,16 TL
2.253,00 TL
2.581,73 TL
1.987,60 TL
2.027,88 TL
2.939,74 TL
2.967,15 TL
2.975,94 TL
3.000,17 TL
3.256,70 TL
3.602,30 TL
3.610,96 TL
3.623,96 TL
3.736,46 TL
3.768,70 TL
3.820,90 TL
3.850,67 TL
3.857,10 TL
3.864,73 TL
3.901,04 TL
3.927,65 TL
3.932,20 TL
3.979,32 TL
3.992,15 TL
4.049,92 TL
4.372,05 TL
4.406,94 TL
4.461,63 TL
4.560,57 TL
4.568,32 TL
4.930,23 TL
4.940,65 TL
5.063,64 TL
5.147,24 TL
5.467,37 TL
7.661,16 TL
9.010,78 TL
9.101,25 TL
9.531,75 TL
9.774,62 TL
10.183,25 TL
11.189,39 TL
12.857,65 TL
13.724,11 TL
15.170,87 TL
15.171,42 TL
17.287,32 TL
20.390,01 TL
20.789,41 TL
70.309,60 TL
4.325,12 TL
17.807,05 TL
1.974,00 TL
3.579,68 TL
5.939,61 TL
5.939,61 TL
30.234,58 TL
35.344,25 TL
95.230,91 TL
95.230,91 TL
4.120,12 TL
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
Vergi No
8130027075
8130027075
8130027075
8130027075
8130027075
8130027075
8130322937
8130322937
8130322937
8130322937
8190180394
8190180394
8190180394
8190180394
8190180394
8190180394
8220027000
8220027000
8220036003
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
TC Kimlik No
61150218790
61150218790
61150218790
61150218790
61150218790
61150218790
37735833436
37735833436
37735833436
37735833436
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
Soyad Ad
ŞİMŞEK SEZAİ
ŞİMŞEK SEZAİ
ŞİMŞEK SEZAİ
ŞİMŞEK SEZAİ
ŞİMŞEK SEZAİ
ŞİMŞEK SEZAİ
ŞİMŞEK YUSUF EMRE
ŞİMŞEK YUSUF EMRE
ŞİMŞEK YUSUF EMRE
ŞİMŞEK YUSUF EMRE
TASF.HAL. TANCA GİY.VE DIŞ.TİC.SAN.
TASF.HAL. TANCA GİY.VE DIŞ.TİC.SAN.
TASF.HAL. TANCA GİY.VE DIŞ.TİC.SAN.
TASF.HAL. TANCA GİY.VE DIŞ.TİC.SAN.
TASF.HAL. TANCA GİY.VE DIŞ.TİC.SAN.
TASF.HAL. TANCA GİY.VE DIŞ.TİC.SAN.
TANTA CEMALETTİN
TANTA CEMALETTİN
TANTAOĞLU ULUSLARARA.TAŞ.İNŞ.VE PET.ÜR.P
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
Adres
SAKARYA M.BİLGİ İŞH. K.ŞEHİTLERİ C. 18 27 OSMANGAZİ BURSA 000000
SAKARYA M.BİLGİ İŞH. K.ŞEHİTLERİ C. 18 27 OSMANGAZİ BURSA 000000
SAKARYA M.BİLGİ İŞH. K.ŞEHİTLERİ C. 18 27 OSMANGAZİ BURSA 000000
SAKARYA M.BİLGİ İŞH. K.ŞEHİTLERİ C. 18 27 OSMANGAZİ BURSA 000000
SAKARYA M.BİLGİ İŞH. K.ŞEHİTLERİ C. 18 27 OSMANGAZİ BURSA 000000
SAKARYA M.BİLGİ İŞH. K.ŞEHİTLERİ C. 18 27 OSMANGAZİ BURSA 000000
5SAN SİT 410SK 39 18 PINARBAŞI İZMİR İZMİR
5SAN SİT 410SK 39 18 PINARBAŞI İZMİR İZMİR
5SAN SİT 410SK 39 18 PINARBAŞI İZMİR İZMİR
5SAN SİT 410SK 39 18 PINARBAŞI İZMİR İZMİR
NENE HATUN MAH FATİH CAD 54 DARICA KOCAELİ
NENE HATUN MAH FATİH CAD 54 DARICA KOCAELİ
NENE HATUN MAH FATİH CAD 54 DARICA KOCAELİ
NENE HATUN MAH FATİH CAD 54 DARICA KOCAELİ
NENE HATUN MAH FATİH CAD 54 DARICA KOCAELİ
NENE HATUN MAH FATİH CAD 54 DARICA KOCAELİ
ÇOLAKOĞLU SAPAĞI YOK GEBZE KOCAELİ 000000
ÇOLAKOĞLU SAPAĞI YOK GEBZE KOCAELİ 000000
RIHTIM C. RECAİZADE S. 4 6 KADIKÖY İSTANBUL
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
Sayfa 47
Ver.Dön.
200401200412
200401200412
200401200403
200401200403
200404200406
200404200406
200904200904
200907200907
200812200812
200801200812
12/2012-12/2012
10/2012-10/2012
11/2012-11/2012
01/2012-03/2012
01/2012-12/2014
01/2011-12/2011
200012200012
200106200106
200301200312
200502200502
200501200501
200602200602
200503200503
200603200603
200601200601
200504200504
200505200505
200506200506
200507200507
200309200309
200411200411
200412200412
200508200508
200402200402
200606200606
200509200509
200611200611
200605200605
200510200510
200604200604
200511200511
200609200609
200404200404
200512200512
200608200608
200610200610
200304200304
200406200406
200607200607
200403200403
199811199811
200409200409
200410200410
200405200405
200408200408
200407200407
200001200001
200405200405
200305200305
200012200012
200408200408
200301200301
200402200402
199801199812
200308200308
200106200106
199811199811
200204200204
199911199911
200111200111
200406200406
199812199812
200401200401
200105200105
200010200010
199910199910
200307200307
200203200203
200006200006
199906199906
200011200011
199903199903
200104200104
200302200302
200312200312
Ver.Kod.
0010
3074
0003
0003
0003
0003
0015
0015
0015
0010
0003
0003
0003
1048
0010
0033
0015
0015
9085
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0053
0015
0015
0003
0015
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20120707145080000010
20120707145080000012
20120707145080000003
20120707145080000009
20120707145080000004
20120707145080000011
20131108145080000025
20131108145080000026
20131108145080000028
20131108145080000021
20130213145080000448
20130110145080000019
20130110145080000020
20130621145080006431
20130621145080006438
20120620145080000054
20090915146002561574
20090915146002561589
20090826145000000229
20120218145080000032
20120218145080000031
20120218145080000044
20120218145080000033
20120218145080000045
20120218145080000043
20120218145080000034
20120218145080000035
20120218145080000036
20120218145080000037
20120218145080000011
20120218145080000029
20120218145080000030
20120218145080000038
20120218145080000016
20120218145080000048
20120218145080000039
20120218145080000053
20120218145080000047
20120218145080000040
20120218145080000046
20120218145080000041
20120218145080000051
20120218145080000019
20120218145080000042
20120218145080000050
20120218145080000052
20120218145080000005
20120218145080000022
20120218145080000049
20120218145080000018
20120216145080000019
20120218145080000027
20120218145080000028
20120218145080000020
20120218145080000025
20120218145080000024
20120216145080000006
20120218145080000021
20120218145080000007
20120216145080000010
20120218145080000026
20120218145080000003
20120218145080000017
20120216145080000001
20120218145080000010
20120216145080000015
20120216145080000002
20120216145080000025
20120216145080000018
20120216145080000022
20120218145080000023
20120216145080000003
20120218145080000015
20120216145080000014
20120216145080000008
20120216145080000016
20120218145080000009
20120216145080000024
20120216145080000007
20120216145080000005
20120216145080000009
20120216145080000004
20120216145080000013
20120218145080000004
20120218145080000014
Ver.As.Borç.Top.
4.120,12 TL
9.500,00 TL
131.204,09 TL
131.204,09 TL
137.815,46 TL
137.815,46 TL
1.916,93 TL
1.967,46 TL
1.974,50 TL
2.665,22 TL
8.478,27 TL
8.984,56 TL
10.015,02 TL
12.361,19 TL
24.594,25 TL
84.086,90 TL
1.855,37 TL
3.011,59 TL
3.998,35 TL
2.038,20 TL
2.111,48 TL
2.144,76 TL
2.220,92 TL
2.235,67 TL
2.304,14 TL
2.428,34 TL
2.453,27 TL
2.573,64 TL
2.684,92 TL
2.735,30 TL
3.109,40 TL
3.153,90 TL
3.167,85 TL
3.180,20 TL
3.305,45 TL
3.324,88 TL
3.532,73 TL
3.533,39 TL
3.543,33 TL
3.581,36 TL
3.611,10 TL
3.680,12 TL
3.698,50 TL
3.712,66 TL
3.749,10 TL
3.871,58 TL
3.964,80 TL
4.216,80 TL
4.346,70 TL
4.392,30 TL
4.498,70 TL
4.500,65 TL
4.525,20 TL
4.530,85 TL
4.667,75 TL
5.167,55 TL
5.197,10 TL
5.775,25 TL
6.442,55 TL
6.948,20 TL
7.265,10 TL
7.573,40 TL
8.301,80 TL
9.570,30 TL
10.793,30 TL
11.298,70 TL
11.491,20 TL
12.001,90 TL
13.840,90 TL
16.564,70 TL
17.540,85 TL
18.126,90 TL
18.299,30 TL
18.800,70 TL
21.267,90 TL
22.158,40 TL
24.716,35 TL
26.739,30 TL
27.073,85 TL
28.448,50 TL
30.558,15 TL
31.419,30 TL
32.433,00 TL
32.825,20 TL
33.895,10 TL
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
Vergi No
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230023063
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230044524
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
TC Kimlik No
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
28186923920
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
25094215604
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
Soyad Ad
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA TARIK
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA İBRAHİM
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
Adres
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
BÜYÜKDERE C DEVRAN APT 109 1 GAYRETTEPE İSTANBUL 000000
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
SEMERCİLER M SARAÇLAR S 24 1 ADAPAZARI SAKARYA
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
Sayfa 48
Ver.Dön.
200102200102
200212200212
200108200108
200107200107
200112200112
200208200208
200306200306
200110200110
200501200501
200606200606
200611200611
200605200605
200609200609
200608200608
200610200610
200607200607
200001200001
200012200012
200010200010
199910199910
200006200006
199906199906
200011200011
200502200502
200501200501
200602200602
200503200503
200603200603
200601200601
200504200504
200505200505
200506200506
200507200507
200309200309
200411200411
200412200412
200508200508
200402200402
200606200606
200509200509
200611200611
200605200605
200510200510
200604200604
200511200511
200609200609
200404200404
200512200512
200608200608
200610200610
200304200304
200406200406
200607200607
200403200403
199811199811
200409200409
200410200410
200405200405
200408200408
200407200407
200001200001
200405200405
200305200305
200012200012
200408200408
200301200301
200402200402
199801199812
200308200308
200106200106
199811199811
200204200204
199911199911
200111200111
200406200406
199812199812
200401200401
200105200105
200010200010
199910199910
200307200307
200203200203
200006200006
199906199906
200011200011
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0015
0003
0003
0003
0003
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0053
0015
0015
0003
0015
0003
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
Takip Dosya No
20120216145080000012
20120218145080000002
20120216145080000020
20120216145080000017
20120216145080000023
20120216145080000026
20120218145080000008
20120216145080000021
20120221145080000016
20120221145080000033
20120221145080000038
20120221145080000032
20120221145080000036
20120221145080000035
20120221145080000037
20120221145080000034
20120220145080000021
20120220145080000025
20120220145080000023
20120220145080000031
20120220145080000022
20120220145080000020
20120220145080000024
20120221145080000122
20120221145080000121
20120222145080000008
20120221145080000123
20120222145080000009
20120222145080000007
20120221145080000124
20120221145080000125
20120221145080000126
20120222145080000001
20120221145080000101
20120221145080000119
20120221145080000120
20120222145080000002
20120221145080000106
20120222145080000012
20120222145080000003
20120222145080000017
20120222145080000011
20120222145080000004
20120222145080000010
20120222145080000005
20120222145080000015
20120221145080000109
20120222145080000006
20120222145080000014
20120222145080000016
20120221145080000095
20120221145080000112
20120222145080000013
20120221145080000108
20120221145080000083
20120221145080000117
20120221145080000118
20120221145080000110
20120221145080000115
20120221145080000114
20120221145080000070
20120221145080000111
20120221145080000097
20120221145080000074
20120221145080000116
20120221145080000093
20120221145080000107
20120221145080000065
20120221145080000100
20120221145080000079
20120221145080000066
20120221145080000089
20120221145080000082
20120221145080000086
20120221145080000113
20120221145080000067
20120221145080000105
20120221145080000078
20120221145080000072
20120221145080000080
20120221145080000099
20120221145080000088
20120221145080000071
20120221145080000069
20120221145080000073
Ver.As.Borç.Top.
39.317,30 TL
53.470,20 TL
59.464,80 TL
80.831,60 TL
83.347,35 TL
104.739,65 TL
105.250,00 TL
126.041,10 TL
2.111,48 TL
3.305,45 TL
3.532,73 TL
3.533,39 TL
3.680,12 TL
3.749,10 TL
3.871,58 TL
4.346,70 TL
5.197,10 TL
6.948,20 TL
21.267,90 TL
22.158,40 TL
27.073,85 TL
28.448,50 TL
30.558,15 TL
2.038,20 TL
2.111,48 TL
2.144,76 TL
2.220,92 TL
2.235,67 TL
2.304,14 TL
2.428,34 TL
2.453,27 TL
2.573,64 TL
2.684,92 TL
2.735,30 TL
3.109,40 TL
3.153,90 TL
3.167,85 TL
3.180,20 TL
3.305,45 TL
3.324,88 TL
3.532,73 TL
3.533,39 TL
3.543,33 TL
3.581,36 TL
3.611,10 TL
3.680,12 TL
3.698,50 TL
3.712,66 TL
3.749,10 TL
3.871,58 TL
3.964,80 TL
4.216,80 TL
4.346,70 TL
4.392,30 TL
4.498,70 TL
4.500,65 TL
4.525,20 TL
4.530,85 TL
4.667,75 TL
5.167,55 TL
5.197,10 TL
5.775,25 TL
6.442,55 TL
6.948,20 TL
7.265,10 TL
7.573,40 TL
8.301,80 TL
9.570,30 TL
10.793,30 TL
11.298,70 TL
11.491,20 TL
12.001,90 TL
13.840,90 TL
16.564,70 TL
17.540,85 TL
18.126,90 TL
18.299,30 TL
18.800,70 TL
21.267,90 TL
22.158,40 TL
24.716,35 TL
26.739,30 TL
27.073,85 TL
28.448,50 TL
30.558,15 TL
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
Vergi No
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8230065869
8250854050
8250854050
8250854050
8250854050
8250854050
8250854050
8250854050
8250854050
8270402067
8270402067
8270402067
8270402067
8270402067
8320050675
8320050675
8320050675
8320050675
8320050675
8320050675
8320050675
8320050675
8320050675
8380024621
8380024621
8380024621
8380024621
8380365867
8440435847
8440448340
8450029139
8510080392
8510080392
8510080392
8530034150
8560035315
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8570032223
8590505737
8590505737
8590505737
8590505737
8590505737
8590505737
8590505737
8590526429
8600075991
8600075991
8600075991
TC Kimlik No
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
28183924074
33139462012
33139462012
33139462012
33139462012
33139462012
33139462012
33139462012
33139462012
50080587946
50080587946
50080587946
50080587946
50080587946
50080587946
50080587946
50080587946
50080587946
37885404098
16880101768
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
29407086714
Soyad Ad
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TARA ENİSE
TAŞ KENAN
TAŞ KENAN
TAŞ KENAN
TAŞ KENAN
TAŞ KENAN
TAŞ KENAN
TAŞ KENAN
TAŞ KENAN
TAŞEL MADENCİLİK İNŞNAK TAAH VE TİCALTD
TAŞEL MADENCİLİK İNŞNAK TAAH VE TİCALTD
TAŞEL MADENCİLİK İNŞNAK TAAH VE TİCALTD
TAŞEL MADENCİLİK İNŞNAK TAAH VE TİCALTD
TAŞEL MADENCİLİK İNŞNAK TAAH VE TİCALTD
TAVUSBAY ATİLLA
TAVUSBAY ATİLLA
TAVUSBAY ATİLLA
TAVUSBAY ATİLLA
TAVUSBAY ATİLLA
TAVUSBAY ATİLLA
TAVUSBAY ATİLLA
TAVUSBAY ATİLLA
TAVUSBAY ATİLLA
TEMİZ İŞ DÖKÜM TİC.LTD.ŞTİ.
TEMİZ İŞ DÖKÜM TİC.LTD.ŞTİ.
TEMİZ İŞ DÖKÜM TİC.LTD.ŞTİ.
TEMİZ İŞ DÖKÜM TİC.LTD.ŞTİ.
TEMİZ ÖZKAN
TASF.HAL.TİKBAY NAKLİYAT PETROL İNŞ.SAN.
TİMURÇİN AĞIR NAK İNVE YAP MALZ OTOMSAN
TİTAN İNŞ TİCSAN AŞ
TOP KILAN TEMİZLİK VE SERVİS HİZMETLERİ
TOP KILAN TEMİZLİK VE SERVİS HİZMETLERİ
TOP KILAN TEMİZLİK VE SERVİS HİZMETLERİ
TOPÇU TURHAN
TORUN ERGİN
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TOSUMOĞLU İSMET
TRJ İÇ VE DIŞ TİCARETURİZM TEKS.ELEKLİMİ
TRJ İÇ VE DIŞ TİCARETURİZM TEKS.ELEKLİMİ
TRJ İÇ VE DIŞ TİCARETURİZM TEKS.ELEKLİMİ
TRJ İÇ VE DIŞ TİCARETURİZM TEKS.ELEKLİMİ
TRJ İÇ VE DIŞ TİCARETURİZM TEKS.ELEKLİMİ
TRJ İÇ VE DIŞ TİCARETURİZM TEKS.ELEKLİMİ
TRJ İÇ VE DIŞ TİCARETURİZM TEKS.ELEKLİMİ
TRİA REKLAM VE PRODÜKSİYON HİZMETLERİ Tİ
TUĞ-SAN İNŞ.TURZM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
TUĞ-SAN İNŞ.TURZM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
TUĞ-SAN İNŞ.TURZM.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
Adres
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
GEBZE YOK GEBZE KOCAELİ 000000
YAVUZ SELİM MH. 402 SK. 9 2 GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SELİM MH. 402 SK. 9 2 GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SELİM MH. 402 SK. 9 2 GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SELİM MH. 402 SK. 9 2 GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SELİM MH. 402 SK. 9 2 GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SELİM MH. 402 SK. 9 2 GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SELİM MH. 402 SK. 9 2 GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SELİM MH. 402 SK. 9 2 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL M.İSMETPAŞA HÜSEYİNAĞA İŞ MRK 19 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M.İSMETPAŞA HÜSEYİNAĞA İŞ MRK 19 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M.İSMETPAŞA HÜSEYİNAĞA İŞ MRK 19 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M.İSMETPAŞA HÜSEYİNAĞA İŞ MRK 19 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M.İSMETPAŞA HÜSEYİNAĞA İŞ MRK 19 GEBZE KOCAELİ
YENİSAHRA Y.BEYAZIT C. 43 KADIKÖY İSTANBUL 081320
YENİSAHRA Y.BEYAZIT C. 43 KADIKÖY İSTANBUL 081320
YENİSAHRA Y.BEYAZIT C. 43 KADIKÖY İSTANBUL 081320
YENİSAHRA Y.BEYAZIT C. 43 KADIKÖY İSTANBUL 081320
YENİSAHRA Y.BEYAZIT C. 43 KADIKÖY İSTANBUL 081320
YENİSAHRA Y.BEYAZIT C. 43 KADIKÖY İSTANBUL 081320
YENİSAHRA Y.BEYAZIT C. 43 KADIKÖY İSTANBUL 081320
YENİSAHRA Y.BEYAZIT C. 43 KADIKÖY İSTANBUL 081320
YENİSAHRA Y.BEYAZIT C. 43 KADIKÖY İSTANBUL 081320
TERSANELER BÖL. GEM-DOK SAN.S.G.50 S 32 YOK TUZLA İSTANBUL 000000
TERSANELER BÖL. GEM-DOK SAN.S.G.50 S 32 YOK TUZLA İSTANBUL 000000
TERSANELER BÖL. GEM-DOK SAN.S.G.50 S 32 YOK TUZLA İSTANBUL 000000
TERSANELER BÖL. GEM-DOK SAN.S.G.50 S 32 YOK TUZLA İSTANBUL 000000
DEMİRCİ KÖY MERKEZ GİRESUN
KUZEY MAH.AĞADERE CAD. OKUTAN İŞ MERKEZİ 32 KÖRFEZ KOCAELİ 41780
T KUYU MH KOŞAN AP AHMET PEMBEGÜLLÜ BÜL 33 0 GEBZE KOCAELİ 41400
TAŞKALDIRAN MEVKİİ TAŞOCAKLARI YOK GEBZE KOCAELİ 041400
YILDIZ POSTA C. AYYILDIZ SİTESİ A BL 3 1 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
YILDIZ POSTA C. AYYILDIZ SİTESİ A BL 3 1 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
YILDIZ POSTA C. AYYILDIZ SİTESİ A BL 3 1 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 000000
EVRENSEKİZ KASABASI YOK YOK LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
OSMANGAZİ MAH. ECEM SOK. 18 2 DARICA KOCAELİ
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
SULTAN ORHAN M. E-5 KARAYOLU ÜSTÜ YOK GEBZE KOCAELİ 041400
H.HALİL M.İ.PAŞA C. H.DEMİR İŞ MERKEZİ 128 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M.İ.PAŞA C. H.DEMİR İŞ MERKEZİ 128 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M.İ.PAŞA C. H.DEMİR İŞ MERKEZİ 128 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M.İ.PAŞA C. H.DEMİR İŞ MERKEZİ 128 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M.İ.PAŞA C. H.DEMİR İŞ MERKEZİ 128 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M.İ.PAŞA C. H.DEMİR İŞ MERKEZİ 128 GEBZE KOCAELİ
H.HALİL M.İ.PAŞA C. H.DEMİR İŞ MERKEZİ 128 GEBZE KOCAELİ
H HALİL MH.İSMETPAŞA HÜSEYİN AĞA İŞ MERK 9 56B GEBZE KOCAELİ 41400
DİLİSKELESİ M. CUMHURİYET C. 2 23 GEBZE KOCAELİ 041400
DİLİSKELESİ M. CUMHURİYET C. 2 23 GEBZE KOCAELİ 041400
DİLİSKELESİ M. CUMHURİYET C. 2 23 GEBZE KOCAELİ 041400
Sayfa 49
Ver.Dön.
199903199903
200104200104
200302200302
200312200312
200102200102
200212200212
200108200108
200107200107
200112200112
200208200208
200306200306
200110200110
201009201009
201007201007
201007201007
201006201006
201004201006
200901200912
201008201008
201007201007
200603200603
201007201007
201007201007
201007201007
200703200703
200101200112
200101200112
200101200112
200101200112
200304200304
200303200303
200306200306
200302200302
200301200301
200905200905
200911200911
200910200910
200903200903
200801200812
200901200912
200905200905
199801199812
200107200107
200106200106
200111200201
200001200012
200201200212
200304200306
200304200306
199901199912
199901199912
200801200812
200808200808
200201200212
200001200012
200001200012
200001200012
200303200303
199801199812
199801199812
200101200112
200101200112
200101200112
200101200112
200001200012
200001200012
200302200302
200301200312
200301200312
200201200212
200201200212
200306200306
200308200308
200309200309
201107201109
201009201009
201008201008
200901200912
201108201108
201101201103
201103201103
200801200812
200101200112
200008200008
200001200012
Ver.Kod.
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0032
0001
0015
0015
9085
0015
0015
0015
0015
4115
4115
4110
4110
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0001
9034
9050
0053
0015
0015
0003
0001
0001
0033
0033
4115
4115
9085
9085
9085
4115
4115
0010
0015
4115
4115
4115
4115
4110
4110
4110
4110
0015
0010
3074
0010
0010
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0010
0015
0033
0015
0010
0010
0015
0010
Takip Dosya No
20120221145080000068
20120221145080000077
20120221145080000094
20120221145080000104
20120221145080000076
20120221145080000092
20120221145080000084
20120221145080000081
20120221145080000087
20120221145080000090
20120221145080000098
20120221145080000085
20120302145080000334
20120302145080000330
20120302145080000342
20120302145080000331
20100902145080000100
20100902145080000087
20120302145080000328
20120302145080000329
20131026145080000169
20131026145080000169
20130213145080000483
20130213145080000483
20130213145080000483
20131105145080000012
20131105145080000018
20131105145080000009
20131105145080000016
20131105145080000010
20131105145080000001
20131105145080000002
20131105145080000013
20131105145080000006
20120302145080000257
20100114145080000090
20100114145080000088
20090529145080000025
20100114145080000099
20090829145080000785
20131214145080000088
20090915146002566755
20090915146002588793
20090915146002588792
20090915146002567581
20090915146002568464
20090915146002553864
20140228145080000021
20140228145080000060
20140228145080000045
20140228145080000067
20140228145080000100
20140228145080000109
20140228145080000038
20140228145080000046
20140228145080000068
20140228145080000009
20140228145080000117
20140228145080000044
20140228145080000065
20140228145080000043
20140228145080000064
20140228145080000040
20140228145080000061
20140228145080000042
20140228145080000063
20140228145080000127
20140228145080000062
20140228145080000138
20140228145080000039
20140228145080000058
20140228145080000115
20140228145080000135
20140228145080000136
20111121145080000011
20111213145080000337
20111213145080000335
20111213145080000324
20111121145080000008
20110705145080000089
20111121145080000001
20090609145080005444
20090915146002564580
20090915146002564563
20090915146002564579
Ver.As.Borç.Top.
31.419,30 TL
32.433,00 TL
32.825,20 TL
33.895,10 TL
39.317,30 TL
53.470,20 TL
59.464,80 TL
80.831,60 TL
83.347,35 TL
104.739,65 TL
105.250,00 TL
126.041,10 TL
2.084,95 TL
2.147,40 TL
2.147,40 TL
2.404,18 TL
2.672,48 TL
5.465,07 TL
7.029,55 TL
8.608,15 TL
2.090,00 TL
2.090,00 TL
10.245,00 TL
13.436,32 TL
23.988,32 TL
2.250,00 TL
2.250,00 TL
3.375,00 TL
3.375,00 TL
20.290,50 TL
32.562,00 TL
41.310,00 TL
47.480,40 TL
56.332,05 TL
2.055,03 TL
4.898,38 TL
6.358,96 TL
13.832,35 TL
11.512,07 TL
2.130,00 TL
3.919,58 TL
1.878,47 TL
3.477,41 TL
5.383,38 TL
5.575,07 TL
3.868,74 TL
2.244,95 TL
1.858,75 TL
1.940,70 TL
2.413,80 TL
2.413,80 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.514,90 TL
2.531,25 TL
2.531,25 TL
2.671,25 TL
2.766,00 TL
2.899,35 TL
2.899,35 TL
3.285,00 TL
3.285,00 TL
3.749,85 TL
3.749,85 TL
4.990,05 TL
4.990,05 TL
8.084,00 TL
9.962,50 TL
13.026,10 TL
13.436,05 TL
13.436,05 TL
47.683,15 TL
128.439,29 TL
153.403,83 TL
2.859,67 TL
3.150,92 TL
5.272,88 TL
5.421,21 TL
9.782,77 TL
18.966,11 TL
34.457,28 TL
13.309,30 TL
2.788,95 TL
3.425,00 TL
11.625,00 TL
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
Vergi No
8620008920
8620257506
8670031444
8670031444
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8690151222
8850152302
8870065018
8870065018
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8890037701
8900030571
8900087957
8920085522
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920250009
8920257958
8920257958
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
TC Kimlik No
32194341782
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
14701010060
10380175106
46513355046
Soyad Ad
TUNALI NASUF
TUNALI HAZ YEM VE SOS HİZ TURİ NAK İNŞ S
TURA TEMİZLİK VEOTOBÜS İŞL
TURA TEMİZLİK VEOTOBÜS İŞL
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
TURGAYLAR İNŞAAT TAAHHÜT NAK.İT.İHR.SAN.
UĞRAÇ İSMAİL
ULAŞ NAKLİYAT DENİZCİLİK İNŞ.OTO TURSAN.
ULAŞ NAKLİYAT DENİZCİLİK İNŞ.OTO TURSAN.
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUS HÜSEYİN
ULUSOY HASAN
ULUSOY BEKİR
UMUTCAN PETROL ÜRÜNLERİ GIDA VE İNŞ.SAN.
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
UMUTLU PLASTİK MADDELERİ SANAYİ VE TİC L
BATIN PETROL ÜRÜNLERHAF.NAK.OTO.TURUZM.S
BATIN PETROL ÜRÜNLERHAF.NAK.OTO.TURUZM.S
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
Adres
BASINSİTESİ 172 SOKAK 5 13 KONAK İZMİR 000000
S ORHAN MH.K.SANAYİ GİRİŞİ ALTINTAŞ İŞ M 4 0 GEBZE KOCAELİ 41400
S.ORHAN MAH HÜKÜMET CD. MERKEZİ 154 0 GEBZE KOCAELİ 41400
S.ORHAN MAH HÜKÜMET CD. MERKEZİ 154 0 GEBZE KOCAELİ 41400
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
MUALLİMKÖY SAP E-5 ÜSTÜ YILDIZ TESİ / / DİLOVASI KOCAELİ
HACIHALİL MAH. ADLİYE CAD.1209 S. 17 C GEBZE KOCAELİ
DİLİSKELESİ SAİD NURSİ 76 DİLOVASI KOCAELİ
DİLİSKELESİ SAİD NURSİ 76 DİLOVASI KOCAELİ
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SİNCAN ORGANİZE SANA Yİ 15 SİNCAN ANKARA 000000
SULTAN ORHAN M. KIŞLA C. 31 GEBZE KOCAELİ 041000
SÜLÜNTEPE M. ŞERİF S. 10 YOK PENDİK İSTANBUL
MİMAR SİNAN M KİREÇÇİ S 22 5 KÖRFEZ KOCAELİ
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
YUNUS EMRE MAH KIRKPINAR CD 77 0 MERKEZ BURSA 16
ÇAYIROVA MAH. A.HAYDAR EFENDİ CAD. 36 ÇAYIROVA KOCAELİ
ÇAYIROVA MAH. A.HAYDAR EFENDİ CAD. 36 ÇAYIROVA KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 50
Ver.Dön.
200001200012
200801200812
200001200012
200101200112
200605200605
200904200906
200706200706
200504200506
200506200506
200510200510
200801200803
200801200812
200607200607
200507200507
200603200603
200609200609
200601200603
200607200609
200604200606
200505200505
200604200606
200507200509
200512200512
200612200612
200409200409
200501200503
200410200410
200412200412
200411200411
200401200412
200510200512
200804200806
200707200707
200501200512
200701200712
200512200512
200201200212
200301200312
200303200303
200306200306
200302200302
200209200209
200301200301
200301200301
200301200303
200305200305
200401200412
200501200512
200308200308
200201200212
200305200305
200304200304
200307200307
200401200412
200901200912
200201200212
200501200512
200508200508
200601200612
200512200512
200509200509
200507200507
200510200512
200606200606
200605200605
200604200604
200603200603
200601200601
200510200510
200604200606
200604200606
200601200603
200507200509
200704200706
200601200612
200501200512
200911200911
200901200912
01/2009-03/2009
04/2009-06/2009
07/2010-09/2010
200807200807
07/2008-07/2008
200909200909
201101201112
Ver.Kod.
0001
0010
0010
0010
0015
0003
0015
0033
0015
0015
0033
0010
0015
0015
0015
0015
0033
0033
0033
0015
0003
0033
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
3074
0033
0003
0015
0010
0010
0015
0010
9085
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0003
0010
0010
0015
3074
0015
0015
0015
0001
9034
0010
3074
0015
3074
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0033
0033
0033
0003
0010
0010
9050
9034
1086
1086
1086
9085
9085
0015
4215
Takip Dosya No
20090915146002565390
20090609145080005554
20090915146002563918
20090915146002563894
20120327145080001829
20120327145080001836
20120327145080001815
20120327145080001848
20120327145080001844
20120327145080001865
20120327145080001835
20120327145080001854
20120327145080001840
20120327145080001842
20120327145080001831
20120327145080001814
20120327145080001847
20120327145080001834
20120327145080001827
20120327145080001851
20120327145080001837
20120327145080001823
20120327145080001818
20120327145080001838
20120327145080001859
20120327145080001855
20120327145080001857
20120327145080001830
20120327145080001828
20120327145080001861
20120327145080001820
20120327145080001845
20120327145080001817
20120327145080001821
20120327145080001832
20140401145080000032
20090915146002573656
20090826145000000198
20131104145080000010
20131104145080000017
20131104145080000007
20131104145080000126
20131104145080000003
20131104145080000019
20131104145080000011
20131104145080000029
20131104145080000043
20131104145080000070
20131104145080000027
20131104145080000125
20131104145080000026
20131104145080000020
20131104145080000025
20051010145080038017
20090829145080001562
20090915146002589012
20100827145080000031
20100827145080000025
20100827145080000021
20100827145080000022
20100827145080000024
20100827145080000026
20100827145080000029
20100827145080000019
20100827145080000018
20100827145080000017
20100827145080000016
20100827145080000015
20100827145080000023
20100827145080000027
20100827145080000013
20100827145080000014
20100827145080000028
20100827145080000032
20100827145080000020
20100827145080000030
20111213145080000521
20090829145080001588
20131218145080000010
20131218145080000011
20131218145080000027
20131218145080000026
20131218145080000026
20091027145080000040
20120325145080004291
Ver.As.Borç.Top.
5.395,58 TL
6.582,94 TL
2.300,17 TL
2.970,66 TL
1.954,77 TL
2.027,00 TL
2.451,92 TL
2.590,86 TL
2.903,99 TL
2.991,11 TL
3.239,44 TL
3.420,56 TL
3.449,22 TL
3.483,01 TL
3.913,04 TL
3.960,70 TL
5.975,52 TL
6.183,41 TL
6.204,14 TL
6.275,01 TL
6.406,85 TL
8.207,11 TL
10.141,94 TL
10.239,70 TL
11.128,00 TL
12.256,86 TL
13.268,58 TL
13.682,00 TL
16.740,44 TL
18.580,04 TL
18.930,96 TL
20.234,25 TL
26.112,64 TL
27.756,54 TL
34.120,15 TL
2.344,94 TL
2.987,15 TL
3.998,35 TL
2.467,00 TL
4.543,65 TL
6.591,10 TL
7.072,48 TL
8.903,80 TL
8.903,80 TL
9.395,30 TL
10.047,00 TL
10.569,11 TL
18.153,71 TL
22.928,70 TL
26.000,00 TL
43.003,95 TL
48.713,85 TL
65.820,35 TL
1.948,81 TL
2.130,00 TL
2.561,96 TL
11.460,74 TL
11.782,76 TL
15.018,85 TL
17.497,72 TL
17.697,21 TL
18.525,11 TL
18.976,17 TL
23.088,80 TL
23.203,35 TL
23.317,90 TL
23.432,45 TL
23.707,37 TL
24.945,67 TL
34.258,85 TL
35.176,83 TL
36.743,61 TL
46.906,02 TL
72.082,86 TL
122.047,26 TL
148.440,84 TL
2.000,00 TL
2.130,00 TL
1.865,34 TL
1.873,05 TL
1.919,14 TL
2.415,00 TL
2.415,00 TL
2.718,22 TL
4.991,42 TL
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
Vergi No
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8920284136
8970422672
8970422672
8970422672
8970422672
8970422672
8970422672
9030161041
9030161041
9030161041
9030161041
9030161041
9030161041
9030161041
9030161041
9030161041
9030161041
9030161041
9030161041
9030161041
9110086797
9110086797
9110086797
9210088511
9210088511
9230321539
9230321539
9230321539
9230321539
9230321539
9230321539
9230321539
9230321539
9230321539
9230321539
9230321539
9230321539
9250099963
9250099963
9250099963
9290165022
9290165022
9290165022
9290165022
9290165022
9290165022
9330452596
9330452596
9330452596
9330452596
9330452596
9330452596
9330452596
9330452596
9330452596
9330452596
9340062168
9340062168
9340062168
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
TC Kimlik No
11056597048
11056597048
11056597048
11056597048
11056597048
11056597048
11056597048
11056597048
11056597048
11056597048
11056597048
11056597048
11056597048
11246510178
11246510178
11246510178
54277100444
54277100444
28166577754
28166577754
28166577754
28166577754
28166577754
28166577754
28166577754
28166577754
28166577754
28166577754
28166577754
28166577754
45172364260
45172364260
45172364260
Soyad Ad
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UMTO İNŞAAT NAKL PETROL ÜRÜNLERİ SANVE T
UTEK LOJİST HAFR TEKİNŞ VE GIDA SANATİC
UTEK LOJİST HAFR TEKİNŞ VE GIDA SANATİC
UTEK LOJİST HAFR TEKİNŞ VE GIDA SANATİC
UTEK LOJİST HAFR TEKİNŞ VE GIDA SANATİC
UTEK LOJİST HAFR TEKİNŞ VE GIDA SANATİC
UTEK LOJİST HAFR TEKİNŞ VE GIDA SANATİC
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
UZUN YILMAZ
SÜHA ÜNAL
SÜHA ÜNAL
SÜHA ÜNAL
ÜSTÜNER ABDULLAH
ÜSTÜNER ABDULLAH
VAROL METİN
VAROL METİN
VAROL METİN
VAROL METİN
VAROL METİN
VAROL METİN
VAROL METİN
VAROL METİN
VAROL METİN
VAROL METİN
VAROL METİN
VAROL METİN
VİZYON DOLUM SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
VİZYON DOLUM SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
VİZYON DOLUM SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
YAKUP METAL SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
YAKUP METAL SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
YAKUP METAL SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
YAKUP METAL SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
YAKUP METAL SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
YAKUP METAL SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.
YALIN HIRDAVAT GEMİ.METAL İNŞ.SANAYİTİC
YALIN HIRDAVAT GEMİ.METAL İNŞ.SANAYİTİC
YALIN HIRDAVAT GEMİ.METAL İNŞ.SANAYİTİC
YALIN HIRDAVAT GEMİ.METAL İNŞ.SANAYİTİC
YALIN HIRDAVAT GEMİ.METAL İNŞ.SANAYİTİC
YALIN HIRDAVAT GEMİ.METAL İNŞ.SANAYİTİC
YALIN HIRDAVAT GEMİ.METAL İNŞ.SANAYİTİC
YALIN HIRDAVAT GEMİ.METAL İNŞ.SANAYİTİC
YALIN HIRDAVAT GEMİ.METAL İNŞ.SANAYİTİC
YALIN HIRDAVAT GEMİ.METAL İNŞ.SANAYİTİC
YAMAÇ HAYDAR ANDAÇ
YAMAÇ HAYDAR ANDAÇ
YAMAÇ HAYDAR ANDAÇ
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
Adres
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
OSMANYILMAZ MAH İST.CD.İMDAT BEY APT 37 GEBZE KOCAELİ
KAZIMKARABEKİR MAH İSTASYON CAD 415 /D DARICA KOCAELİ
KAZIMKARABEKİR MAH İSTASYON CAD 415 /D DARICA KOCAELİ
KAZIMKARABEKİR MAH İSTASYON CAD 415 /D DARICA KOCAELİ
KAZIMKARABEKİR MAH İSTASYON CAD 415 /D DARICA KOCAELİ
KAZIMKARABEKİR MAH İSTASYON CAD 415 /D DARICA KOCAELİ
KAZIMKARABEKİR MAH İSTASYON CAD 415 /D DARICA KOCAELİ
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
0 0 0 0 MERKEZ ERZİNCAN
ORTA MAH. GAZİ OSMANPAŞA SK.1/3 KARTALİSTANBUL
ORTA MAH. GAZİ OSMANPAŞA SK.1/3 KARTALİSTANBUL
ORTA MAH. GAZİ OSMANPAŞA SK.1/3 KARTALİSTANBUL
BULGURLU M. EMEK APT. 27 ÜSKÜDAR İSTANBUL
BULGURLU M. EMEK APT. 27 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
ESENYALI MAH. HÜRRİYET CAD 5 6 ÜSKÜDAR İSTANBUL
KÜÇÜK SAN SİTESİ BİTİŞİĞİ ALTINTAŞ BLOKLARI NO 20 20 . GEBZE KOCAELİ
KÜÇÜK SAN SİTESİ BİTİŞİĞİ ALTINTAŞ BLOKLARI NO 20 20 . GEBZE KOCAELİ
KÜÇÜK SAN SİTESİ BİTİŞİĞİ ALTINTAŞ BLOKLARI NO 20 20 . GEBZE KOCAELİ
YAVUZ SULTAN SELİM 63 A GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SULTAN SELİM 63 A GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SULTAN SELİM 63 A GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SULTAN SELİM 63 A GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SULTAN SELİM 63 A GEBZE KOCAELİ 41400
YAVUZ SULTAN SELİM 63 A GEBZE KOCAELİ 41400
OSMANGAZİ MAH KUŞTEPE CAD NO 38/0 38/ 0 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH KUŞTEPE CAD NO 38/0 38/ 0 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH KUŞTEPE CAD NO 38/0 38/ 0 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH KUŞTEPE CAD NO 38/0 38/ 0 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH KUŞTEPE CAD NO 38/0 38/ 0 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH KUŞTEPE CAD NO 38/0 38/ 0 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH KUŞTEPE CAD NO 38/0 38/ 0 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH KUŞTEPE CAD NO 38/0 38/ 0 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH KUŞTEPE CAD NO 38/0 38/ 0 GEBZE KOCAELİ
OSMANGAZİ MAH KUŞTEPE CAD NO 38/0 38/ 0 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI M.İSTASYON C. ENTEL S. D.B 2 DARICA KOCAELİ 041700
B.BAŞI M.İSTASYON C. ENTEL S. D.B 2 DARICA KOCAELİ 041700
B.BAŞI M.İSTASYON C. ENTEL S. D.B 2 DARICA KOCAELİ 041700
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
Sayfa 51
Ver.Dön.
201101201112
201101201112
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
201101201112
201101201112
01/2009-12/2009
201001201012
201001201003
201004201004
201006201006
201005201005
201004201006
201007201009
200210200212
200207200209
200204200204
200201200203
200205200205
200203200203
200204200204
200207200207
200210200210
200304200304
200201200201
200202200202
200201200212
01/2012-03/2012
01/2012-12/2012
01/2012-12/2012
200801200812
200409200409
200705200705
200610200610
200607200609
200609200609
200701200703
200704200706
200610200612
200804200806
200804200806
200704200706
200601200612
200701200712
200203200203
200104200106
200107200109
200111200111
200110200110
200201200201
200202200202
200205200205
200203200203
200907200907
200909200909
200905200905
200910200910
200906200906
200901200903
200908200908
200904200906
200801200812
200907200909
200601200612
200801200812
200701200712
01/2008-01/2008
04/2009-04/2009
01/2008-12/2008
07/2008-07/2008
07/2008-07/2008
02/2009-02/2009
09/2008-09/2008
01/2007-01/2007
08/2009-08/2009
04/2008-06/2008
02/2009-02/2009
07/2009-07/2009
06/2008-06/2008
03/2009-03/2009
06/2008-06/2008
01/2008-03/2008
Ver.Kod.
4215
4215
4215
4215
4215
4215
4215
4215
4215
0010
0010
0033
0015
0015
0015
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0015
0015
0010
1086
0001
0001
0010
0015
0015
0015
0033
0015
0033
0033
0033
0003
0003
0003
0010
0010
0015
0033
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0033
0010
0033
0010
0010
0010
1084
3080
9066
1084
0015
1084
3080
0015
0015
1084
0015
1084
0015
1084
1084
1084
Takip Dosya No
20120813145080005797
20121106145080002196
20130621145080000182
20130621145080000182
20131026145080000432
20131026145080000432
20131214145080000244
20130213145080000189
20111213145080000534
20131218145080000007
20111213145080000531
20100901145080000002
20100901145080000007
20100901145080000010
20100901145080000008
20111213145080000536
20111213145080000542
20140310145090000019
20140310145090000020
20140310145090000021
20140310145090000025
20140310145090000015
20140310145090000013
20140310145090000014
20140310145090000009
20140310145090000011
20140310145090000024
20140310145090000016
20140310145090000012
20140310145090000023
20130414145090000024
20130917145090000001
20130621145090006543
20140218145090000003
20140218145090000005
20120803145090000019
20120803145090000018
20120803145090000023
20120803145090000017
20120803145090000026
20120803145090000024
20120803145090000022
20120803145090000011
20120803145090000014
20120803145090000015
20120803145090000012
20120803145090000016
20090915146002588478
20090915146002564763
20090915146002564764
20090915146002579479
20090915146002579480
20090915146002579477
20090915146002579476
20090915146002579473
20090915146002579475
20090911145090000021
20091120145090000020
20090724145090000021
20091226145090000059
20090911145090000020
20090609145090004061
20091008145090000006
20090911145090000019
20090609145090004063
20091226145090000058
20130311145090000076
20130311145090000078
20130311145090000077
20130621145090004547
20130621145090004555
20130621145090004574
20130621145090004544
20130621145090004544
20130621145090004551
20130621145090004546
20130621145090004578
20130621145090004536
20130621145090004561
20130621145090004551
20130621145090004545
20130621145090004541
20130621145090004558
20130621145090004541
20130621145090004566
Ver.As.Borç.Top.
4.991,42 TL
4.991,42 TL
4.991,42 TL
4.991,42 TL
4.991,42 TL
4.991,42 TL
4.991,42 TL
9.982,84 TL
9.982,99 TL
23.846,01 TL
34.805,42 TL
1.807,21 TL
2.440,32 TL
2.718,55 TL
3.048,55 TL
11.216,59 TL
11.216,59 TL
4.109,55 TL
5.356,00 TL
6.545,10 TL
7.695,15 TL
9.135,60 TL
14.301,30 TL
17.975,50 TL
25.006,50 TL
32.782,20 TL
44.124,35 TL
45.854,00 TL
51.940,10 TL
134.387,10 TL
4.099,65 TL
44.522,53 TL
44.522,54 TL
8.228,98 TL
8.974,30 TL
2.025,11 TL
2.687,75 TL
3.046,83 TL
3.565,20 TL
4.119,24 TL
4.776,79 TL
4.841,35 TL
7.041,06 TL
7.041,06 TL
7.062,23 TL
11.899,02 TL
12.011,22 TL
1.925,00 TL
2.670,00 TL
4.154,93 TL
5.119,60 TL
8.600,30 TL
9.159,40 TL
13.002,00 TL
20.753,64 TL
21.867,09 TL
1.993,55 TL
2.170,74 TL
2.250,91 TL
2.423,79 TL
2.598,49 TL
2.652,93 TL
3.167,13 TL
5.991,67 TL
9.069,13 TL
17.055,95 TL
5.106,63 TL
7.062,24 TL
8.244,90 TL
1.853,75 TL
1.856,97 TL
1.917,58 TL
2.032,81 TL
2.042,00 TL
2.238,00 TL
2.421,21 TL
2.432,17 TL
2.512,33 TL
2.716,72 TL
2.727,61 TL
2.728,45 TL
3.194,94 TL
3.202,34 TL
3.260,43 TL
3.317,34 TL
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
Vergi No
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9370665039
9410306079
TC Kimlik No
19525614890
Soyad Ad
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAPITUĞ İNŞAAT NAKLİSANAYİ VE TİCARELTD
YAVUZ ALİ
Adres
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH BEŞİROĞLU ALTINHAN 65 K3 GEBZE KOCAELİ
R.PAŞA M KARAKOLHANE C 102 KADIKÖY İSTANBUL
Sayfa 52
Ver.Dön.
01/2007-01/2007
12/2008-12/2008
10/2008-10/2008
07/2009-07/2009
03/2009-03/2009
01/2009-01/2009
12/2008-12/2008
10/2008-10/2008
201101201112
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2008-01/2008
201001201012
03/2008-03/2008
07/2008-07/2008
03/2008-03/2008
04/2010-04/2010
201101201112
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
01/2011-12/2011
05/2008-05/2008
08/2007-08/2007
02/2008-02/2008
01/2007-01/2007
05/2008-05/2008
08/2009-08/2009
02/2008-02/2008
02/2009-02/2009
201101201112
200612200612
200611200611
08/2007-08/2007
04/2008-04/2008
06/2008-06/2008
04/2008-04/2008
01/2009-12/2009
01/2009-03/2009
03/2007-03/2007
09/2007-09/2007
12/2007-12/2007
07/2009-07/2009
200610200612
03/2009-03/2009
11/2008-11/2008
12/2008-12/2008
04/2010-04/2010
10/2008-10/2008
201101201112
11/2008-11/2008
12/2007-12/2007
201101201112
09/2007-09/2007
03/2007-03/2007
11/2007-11/2007
03/2008-03/2008
200701200712
200601200612
11/2007-11/2007
201101201112
01/2009-12/2009
05/2008-05/2008
08/2007-08/2007
02/2008-02/2008
07/2008-09/2008
04/2008-04/2008
04/2009-04/2009
03/2007-03/2007
09/2007-09/2007
12/2007-12/2007
04/2009-04/2009
01/2008-03/2008
11/2008-11/2008
04/2008-06/2008
11/2007-11/2007
01/2008-12/2008
10/2008-12/2008
04/2010-04/2010
01/2008-12/2008
01/2009-12/2009
04/2009-04/2009
200908200908
Ver.Kod.
1084
1084
1084
0015
0015
3080
0015
0015
4210
4210
4210
4210
4210
3080
1048
0015
3080
1084
1084
4215
4215
4215
4215
4215
0015
0015
0015
3080
1084
3080
1084
3080
4210
0015
0015
1084
0015
3080
1084
1084
3080
0015
0015
0015
3080
0033
3080
1084
3080
0003
3080
4210
0015
1084
4215
1084
1084
0015
3080
3080
0010
1084
4215
0010
3080
3080
3080
3080
3080
1084
3080
3080
3080
0003
3080
3080
3080
3080
1084
3080
3080
0010
3080
3080
0015
Takip Dosya No
20130621145090004578
20130621145090004571
20130621145090004573
20130621145090004545
20130621145090004558
20130621145090004554
20130621145090004571
20130621145090004573
20121106145090001984
20130621145090004568
20130621145090004568
20130917145090000010
20131010145090000018
20130621145090004547
20130213145090000204
20130621145090004553
20130621145090004544
20130621145090004553
20130621145090004543
20121106145090001985
20130621145090004569
20130621145090004569
20130917145090000011
20131010145090000019
20130621145090004540
20130621145090004559
20130621145090004550
20130621145090004578
20130621145090004540
20130621145090004536
20130621145090004550
20130621145090004551
20130213145090000205
20130213145090000200
20130213145090000201
20130621145090004559
20130621145090004557
20130621145090004541
20130621145090004557
20130621145090004570
20130621145090004576
20130621145090004577
20130621145090004565
20130621145090004564
20130621145090004545
20130213145090000202
20130621145090004558
20130621145090004572
20130621145090004571
20130621145090004543
20130621145090004573
20120813145090002801
20130621145090004572
20130621145090004564
20130213145090000206
20130621145090004565
20130621145090004577
20130621145090004562
20130621145090004553
20130213145090000208
20130213145090000203
20130621145090004562
20120813145090002802
20130621145090004570
20130621145090004540
20130621145090004559
20130621145090004550
20130621145090004563
20130621145090004557
20130621145090004579
20130621145090004577
20130621145090004565
20130621145090004564
20130621145090004579
20130621145090004566
20130621145090004572
20130621145090004561
20130621145090004562
20130621145090004574
20130621145090004560
20130621145090004543
20130621145090004574
20130621145090004570
20130621145090004579
20091008145090000001
Ver.As.Borç.Top.
3.515,70 TL
3.642,93 TL
3.914,09 TL
3.923,01 TL
4.025,57 TL
4.123,32 TL
4.184,88 TL
4.252,14 TL
4.394,90 TL
4.394,90 TL
4.394,90 TL
4.394,90 TL
4.394,90 TL
4.854,87 TL
5.630,35 TL
5.771,97 TL
6.126,00 TL
6.323,19 TL
6.330,03 TL
6.849,87 TL
6.849,87 TL
6.849,87 TL
6.849,87 TL
6.849,87 TL
7.142,39 TL
7.230,74 TL
7.231,72 TL
7.296,51 TL
7.467,36 TL
7.536,99 TL
8.103,14 TL
8.182,83 TL
8.789,80 TL
8.951,06 TL
9.098,86 TL
9.186,65 TL
9.378,41 TL
9.584,82 TL
10.039,58 TL
10.078,61 TL
10.251,12 TL
10.630,33 TL
11.117,13 TL
11.614,99 TL
11.769,03 TL
12.017,16 TL
12.076,71 TL
12.108,69 TL
12.554,64 TL
12.572,07 TL
12.756,42 TL
13.184,70 TL
13.521,71 TL
13.595,34 TL
13.699,74 TL
13.846,38 TL
14.834,62 TL
16.673,39 TL
17.315,91 TL
19.478,63 TL
19.795,67 TL
19.933,03 TL
20.549,61 TL
20.953,45 TL
21.427,17 TL
21.692,22 TL
21.695,16 TL
27.182,22 TL
28.135,23 TL
29.475,03 TL
31.890,99 TL
33.351,39 TL
34.844,97 TL
38.254,43 TL
39.808,05 TL
40.565,13 TL
46.572,39 TL
50.020,17 TL
50.719,00 TL
52.853,49 TL
56.574,32 TL
63.757,39 TL
94.290,53 TL
114.763,29 TL
3.758,70 TL
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
Vergi No
9430572836
9430572836
9430572836
9450380770
9450380770
9450380770
9480017514
9480077890
9480077890
9480170345
9480170345
9480170345
9480170345
9480170345
9480170345
9480170345
9510111169
9510508392
9510508392
9510508392
9510508392
9510508392
9510508392
9560293162
9560293162
9560293162
9560293162
9560293162
9560293162
9560293162
9560293162
9560293162
9590071291
9590071291
9590071291
9590071291
9590071291
9590071291
9590510743
9590510743
9680083083
9680083083
9690040304
9690081473
9740022094
9740022094
9740022094
9740022094
9740022094
9740022094
9740022094
9740022094
9820235803
9820235803
9820235803
9820235803
9820400955
9820400955
9830094214
9840289665
9840289665
9950078248
9950078248
9950078248
9950078248
9950078248
9950078248
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
TC Kimlik No
40534518886
64390203502
14024577202
14024577202
14024577202
14024577202
14024577202
14024577202
14024577202
14024577202
14024577202
12196847604
12196847604
12196847604
12196847604
12196847604
12196847604
28072746916
28072746916
16562014768
16562014768
36818121392
21023201472
25609218564
25609218564
25609218564
25609218564
25609218564
25609218564
25609218564
25609218564
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
Soyad Ad
YAYLAM NAKLİYAT TURİGIDA İNŞAAT SANAVE T
YAYLAM NAKLİYAT TURİGIDA İNŞAAT SANAVE T
YAYLAM NAKLİYAT TURİGIDA İNŞAAT SANAVE T
YAZICI ORT.AHMET
YAZICI ORT.AHMET
YAZICI ORT.AHMET
YENGİ ALAETTİN
ÖNCÜ BASIN YAYIN DAĞITIM VE OFS.MAT.REK.
ÖNCÜ BASIN YAYIN DAĞITIM VE OFS.MAT.REK.
YENİ DOĞUŞ METAL SANTİC.LTD.ŞTİ.
YENİ DOĞUŞ METAL SANTİC.LTD.ŞTİ.
YENİ DOĞUŞ METAL SANTİC.LTD.ŞTİ.
YENİ DOĞUŞ METAL SANTİC.LTD.ŞTİ.
YENİ DOĞUŞ METAL SANTİC.LTD.ŞTİ.
YENİ DOĞUŞ METAL SANTİC.LTD.ŞTİ.
YENİ DOĞUŞ METAL SANTİC.LTD.ŞTİ.
YEŞİLIRMAK VEYİS
YEŞİLİM YAPI MALZ HIRD İNŞ TEKS MEDYA PL
YEŞİLİM YAPI MALZ HIRD İNŞ TEKS MEDYA PL
YEŞİLİM YAPI MALZ HIRD İNŞ TEKS MEDYA PL
YEŞİLİM YAPI MALZ HIRD İNŞ TEKS MEDYA PL
YEŞİLİM YAPI MALZ HIRD İNŞ TEKS MEDYA PL
YEŞİLİM YAPI MALZ HIRD İNŞ TEKS MEDYA PL
YILDIRIM HATİCE
YILDIRIM HATİCE
YILDIRIM HATİCE
YILDIRIM HATİCE
YILDIRIM HATİCE
YILDIRIM HATİCE
YILDIRIM HATİCE
YILDIRIM HATİCE
YILDIRIM HATİCE
YILDIRIM ŞAKİR
YILDIRIM ŞAKİR
YILDIRIM ŞAKİR
YILDIRIM ŞAKİR
YILDIRIM ŞAKİR
YILDIRIM ŞAKİR
YILDIRIM SERKAN
YILDIRIM SERKAN
YILMAZ ENGİN
YILMAZ ENGİN
YILMAZ GÜRSEL
YILMAZ ERKAN
YILMAZ NİHAT
YILMAZ NİHAT
YILMAZ NİHAT
YILMAZ NİHAT
YILMAZ NİHAT
YILMAZ NİHAT
YILMAZ NİHAT
YILMAZ NİHAT
YOLSER İNŞAAT ASFALTNAKLİYE SANAYİ VTİC.
YOLSER İNŞAAT ASFALTNAKLİYE SANAYİ VTİC.
YOLSER İNŞAAT ASFALTNAKLİYE SANAYİ VTİC.
YOLSER İNŞAAT ASFALTNAKLİYE SANAYİ VTİC.
YOLSAN İNŞAAT MADENCSANAYİ VE TİCARELTD
YOLSAN İNŞAAT MADENCSANAYİ VE TİCARELTD
YÖREM GIDA İNŞ.TEKS.EMLAK TUR.OTO.SAN.VE
YUNTAŞ NAKLİYAT OTOMMADEN İNŞ.HAYVANSAN.
YUNTAŞ NAKLİYAT OTOMMADEN İNŞ.HAYVANSAN.
YÜKSEL TEKSTİL VE JÜT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
YÜKSEL TEKSTİL VE JÜT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
YÜKSEL TEKSTİL VE JÜT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
YÜKSEL TEKSTİL VE JÜT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
YÜKSEL TEKSTİL VE JÜT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
YÜKSEL TEKSTİL VE JÜT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
Adres
BAĞLARBAŞI MAH İSTASYON CAD 220 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MAH İSTASYON CAD 220 DARICA KOCAELİ
BAĞLARBAŞI MAH İSTASYON CAD 220 DARICA KOCAELİ
GÜZELLER MH ORG.SAN.BÖLG.13 YOL 0 GEBZE KOCAELİ
GÜZELLER MH ORG.SAN.BÖLG.13 YOL 0 GEBZE KOCAELİ
GÜZELLER MH ORG.SAN.BÖLG.13 YOL 0 GEBZE KOCAELİ
HALİTAĞA C. ÖZLEM İŞ HANI KAT 4 32 30 KADIKÖY İSTANBUL 000000
OSMAN YILMAZ 616/2 1 3 GEBZE KOCAELİ
OSMAN YILMAZ 616/2 1 3 GEBZE KOCAELİ
FATİH MAH 13/A SOK 8 4 DİLOVASI KOCAELİ
FATİH MAH 13/A SOK 8 4 DİLOVASI KOCAELİ
FATİH MAH 13/A SOK 8 4 DİLOVASI KOCAELİ
FATİH MAH 13/A SOK 8 4 DİLOVASI KOCAELİ
FATİH MAH 13/A SOK 8 4 DİLOVASI KOCAELİ
FATİH MAH 13/A SOK 8 4 DİLOVASI KOCAELİ
FATİH MAH 13/A SOK 8 4 DİLOVASI KOCAELİ
B BAŞI MAH HAMAM KUYU CD 54 0 GEBZE KOCAELİ 41400
O.YILMAZ M 633 S 16 9 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ M 633 S 16 9 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ M 633 S 16 9 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ M 633 S 16 9 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ M 633 S 16 9 GEBZE KOCAELİ
O.YILMAZ M 633 S 16 9 GEBZE KOCAELİ
BARIŞ MH. KOŞUYOLU CAD.E BLOK MARMARA NAKL 9 0 DARICA KOCAELİ
BARIŞ MH. KOŞUYOLU CAD.E BLOK MARMARA NAKL 9 0 DARICA KOCAELİ
BARIŞ MH. KOŞUYOLU CAD.E BLOK MARMARA NAKL 9 0 DARICA KOCAELİ
BARIŞ MH. KOŞUYOLU CAD.E BLOK MARMARA NAKL 9 0 DARICA KOCAELİ
BARIŞ MH. KOŞUYOLU CAD.E BLOK MARMARA NAKL 9 0 DARICA KOCAELİ
BARIŞ MH. KOŞUYOLU CAD.E BLOK MARMARA NAKL 9 0 DARICA KOCAELİ
BARIŞ MH. KOŞUYOLU CAD.E BLOK MARMARA NAKL 9 0 DARICA KOCAELİ
BARIŞ MH. KOŞUYOLU CAD.E BLOK MARMARA NAKL 9 0 DARICA KOCAELİ
BARIŞ MH. KOŞUYOLU CAD.E BLOK MARMARA NAKL 9 0 DARICA KOCAELİ
GÜZELYALI M. ERDİL S. 34 B PENDİK İSTANBUL 000000
GÜZELYALI M. ERDİL S. 34 B PENDİK İSTANBUL 000000
GÜZELYALI M. ERDİL S. 34 B PENDİK İSTANBUL 000000
GÜZELYALI M. ERDİL S. 34 B PENDİK İSTANBUL 000000
GÜZELYALI M. ERDİL S. 34 B PENDİK İSTANBUL 000000
GÜZELYALI M. ERDİL S. 34 B PENDİK İSTANBUL 000000
KAZANTAŞ K YOK MERKEZ GÜMÜŞHANE
KAZANTAŞ K YOK MERKEZ GÜMÜŞHANE
YENİKENT MAH. FIRAT CAD. 20 24 GEBZE KOCAELİ
YENİKENT MAH. FIRAT CAD. 20 24 GEBZE KOCAELİ
DUAÇINARI M. ANKARA C. 233 BURSA 000000
ÇARŞI M. SARAYBATMAZ S. 39 KARTAL İSTANBUL 000000
İSTASYON M. İST.C. 1404 S. 1 A GEBZE KOCAELİ 000000
İSTASYON M. İST.C. 1404 S. 1 A GEBZE KOCAELİ 000000
İSTASYON M. İST.C. 1404 S. 1 A GEBZE KOCAELİ 000000
İSTASYON M. İST.C. 1404 S. 1 A GEBZE KOCAELİ 000000
İSTASYON M. İST.C. 1404 S. 1 A GEBZE KOCAELİ 000000
İSTASYON M. İST.C. 1404 S. 1 A GEBZE KOCAELİ 000000
İSTASYON M. İST.C. 1404 S. 1 A GEBZE KOCAELİ 000000
İSTASYON M. İST.C. 1404 S. 1 A GEBZE KOCAELİ 000000
HACIHALİL MAH. İ.PAŞA YILMAZ İŞMERK 21 21 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. İ.PAŞA YILMAZ İŞMERK 21 21 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. İ.PAŞA YILMAZ İŞMERK 21 21 GEBZE KOCAELİ
HACIHALİL MAH. İ.PAŞA YILMAZ İŞMERK 21 21 GEBZE KOCAELİ
OSMAN YILMAZ MH. 639 SK.ATA APT. 8 1 GEBZE KOCAELİ 41400
OSMAN YILMAZ MH. 639 SK.ATA APT. 8 1 GEBZE KOCAELİ 41400
ÖRNEK M. G - 35 CADDE 50 ÜSKÜDAR İSTANBUL
H.HALİL M. İ.PAŞA C. 147 GEBZE KOCAELİ 41400
H.HALİL M. İ.PAŞA C. 147 GEBZE KOCAELİ 41400
ZAFER MH. CİHANGİR SK 26 Y.BOSNA İSTANBUL 000000
ZAFER MH. CİHANGİR SK 26 Y.BOSNA İSTANBUL 000000
ZAFER MH. CİHANGİR SK 26 Y.BOSNA İSTANBUL 000000
ZAFER MH. CİHANGİR SK 26 Y.BOSNA İSTANBUL 000000
ZAFER MH. CİHANGİR SK 26 Y.BOSNA İSTANBUL 000000
ZAFER MH. CİHANGİR SK 26 Y.BOSNA İSTANBUL 000000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
Sayfa 53
Ver.Dön.
200907200909
200904200906
200907200909
200907200907
200907200907
200905200905
200908200908
200210200210
200212200212
201101201103
200107200107
200106200106
200102200102
200103200103
200104200104
200105200105
200812200812
08/2010-08/2010
01/2011-01/2011
07/2010-07/2010
09/2010-09/2010
10/2010-12/2010
12/2010-12/2010
201201201201
201112201112
201208201208
201209201209
201110201112
201201201203
201207201209
201101201112
201101201112
06/2005-06/2005
200506200506
05/2006-05/2006
200605200605
03/2006-03/2006
200603200603
200801200812
200801200812
200801200801
200701200712
200901200912
200801200812
200907200907
200608200608
200401200412
200610200612
200910200910
200701200712
200612200612
200201200212
201101201112
01/2013-03/2013
10/2012-12/2012
01/2012-12/2012
200904200906
200907200907
200801200812
200901200912
200904200904
200310200310
200311200311
200307200307
200306200306
200302200302
200308200308
200511200511
200507200509
200507200509
200507200509
200507200509
200501200503
200501200503
200501200503
200501200503
200501200503
200501200503
200501200503
200501200503
200501200503
200401200412
200401200412
200505200505
200505200505
Ver.Kod.
0033
0003
0003
9085
9085
9085
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0033
0015
0015
0015
0015
0015
0032
0032
0032
0001
0001
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0001
0001
0015
0010
9034
0001
0015
0015
0010
0003
0015
0010
9050
0010
4210
0033
0033
0010
0033
0015
0010
9034
9050
0015
0015
0015
0015
0015
0015
0003
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0033
0003
0003
0003
0010
0010
0015
0015
Takip Dosya No
20091227145090000006
20090912145090000012
20091227145090000003
20131026145090000050
20100313145090000001
20100407145090000001
20091026145090000026
20090915146002580252
20090915146002580254
20110704145090000307
20090915146002580481
20090915146002580480
20090915146002580476
20090915146002580477
20090915146002580478
20090915146002580479
20090226145090000004
20111209145090000543
20111209145090000551
20111209145090000539
20111209145090000544
20111209145090000548
20111209145090000547
20120309145090000033
20120130145090000035
20130213145090000331
20121106145090000446
20120309145090000032
20120520145090000010
20130213145090000332
20120813145090003405
20120520145090000002
20131127145090000005
20131127145090000005
20131127145090000018
20131127145090000018
20131127145090000024
20131127145090000024
20100113145090000448
20090609145090005185
20130820145090000099
20130820145090000086
20090829145090001158
20090609145090005595
20130322145090000031
20130321145090000084
20130321145090000057
20130321145090000028
20130322145090000034
20130321145090000059
20130322145090000166
20130321145090000056
20130213145090000013
20130621145090000525
20130414145090000075
20130621145090000536
20091007145090000010
20091007145090000012
20090609145090006348
20090829145090001487
20120301145090000019
20090915146002582775
20090915146002582774
20090915146002582778
20090915146002582765
20090915146002582767
20090915146002582777
20120209145090000064
20120215145090000022
20120215145090000025
20120217145090000023
20120217145090000026
20120215145090000020
20120215145090000023
20120217145090000021
20120217145090000024
20120217145090000028
20120209145090000067
20120215145090000002
20120215145090000003
20120209145090000008
20120215145090000004
20120209145090000010
20120215145090000008
20120217145090000004
Ver.As.Borç.Top.
2.206,56 TL
2.719,38 TL
2.897,49 TL
2.023,88 TL
2.704,00 TL
2.704,00 TL
3.288,04 TL
1.985,48 TL
4.740,85 TL
2.631,20 TL
4.103,70 TL
4.649,22 TL
14.428,35 TL
18.407,78 TL
21.933,91 TL
22.259,79 TL
3.338,83 TL
1.852,46 TL
1.875,19 TL
2.965,24 TL
3.686,08 TL
5.075,22 TL
8.204,05 TL
2.195,45 TL
2.672,45 TL
2.781,35 TL
2.979,35 TL
4.511,30 TL
4.711,30 TL
6.283,30 TL
9.488,57 TL
9.536,03 TL
2.773,79 TL
2.785,79 TL
2.983,17 TL
2.996,27 TL
6.473,07 TL
6.486,17 TL
3.544,48 TL
3.579,49 TL
2.400,44 TL
4.744,25 TL
2.130,00 TL
27.304,88 TL
1.869,99 TL
1.907,26 TL
1.979,32 TL
2.114,66 TL
2.529,70 TL
4.004,36 TL
5.000,00 TL
8.193,75 TL
2.383,94 TL
3.427,25 TL
5.192,66 TL
7.604,13 TL
3.551,22 TL
4.590,88 TL
6.807,22 TL
2.130,00 TL
5.600,00 TL
1.845,05 TL
2.081,55 TL
2.310,10 TL
3.132,75 TL
3.148,15 TL
3.172,91 TL
1.814,67 TL
1.949,03 TL
1.949,03 TL
1.949,03 TL
1.949,03 TL
2.257,68 TL
2.257,68 TL
2.257,68 TL
2.257,68 TL
2.257,68 TL
2.376,51 TL
2.533,00 TL
2.533,00 TL
2.666,31 TL
3.569,41 TL
3.757,28 TL
5.484,76 TL
5.484,76 TL
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
Vergi No
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990073043
9990483605
9990483605
9990483605
9990483605
9990483605
9990483605
9990483605
9990483605
9990483605
9990483605
9990483605
9990483605
TC Kimlik No
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
43213752748
25784148144
25784148144
25784148144
Soyad Ad
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZÜLFİKAR GÜLER
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ZORLUM TEKSTİL İNŞAAHIRDAVAT TUR. SAN VE
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
ERDİL MEHMET
DENİZ GIDA İNŞ NAK S AN TİC LTD ŞTİ
DOĞU NAK MADEN İNŞ D HARFİYAT TAH SAN
GÜVENÇ İNŞ. TAAH. LTD.ŞTİ.
KAHRAMAN ORAL
MARMARA METAL MAM. TİC.LTD.ŞTİ.
SEHER NAK.DEMİR KÖMÜR NAK. LTD.
TEPELİ MUSTAFA
Adres
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
KORUKENT ST. E-1 BL. Y 13 MERKEZ ELAZIĞ 040000
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
FEVZİ ÇAKMAK M CENGİZ TOPEL C 38 B DARICA KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
B.BAŞI MH. İSTASYON CD.H BLOK 13 GEBZE KOCAELİ
ATATÜRK İKİTELLİ 185 11 İZMİT KOCAELİ
NAMIK KEMAL MAH BİLLUR SOK 40 2 ÜMRANİYE İSTANBUL
Z.HANIM CAD. . 3 YOK GEBZE KOCAELİ
UULKÖYLÜ NAK.TURZ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 1 1 GEBZE KOCAELİ
T.REİS MAH.FATİH CAD ASALET SOK. 4 6 SULTANBEYLİ İSTANBUL
ŞEHİT PAMİR CAD. APT. KAT 2 23 GEBZE KOCAELİ
M PASA BAGDAT / / GEBZE KOCAELİ
Ver.Dön.
200505200505
200504200504
200504200504
200504200504
200504200504
200504200504
200504200504
200504200504
201010201010
201101201101
201010201012
201012201012
201011201011
201104201106
201101201101
201012201012
201101201103
201010201012
01/2011-12/2011
201001201012
200812200812
200801200812
200801200812
200201200212
200801200812
200301200312
200201200212
200201200212
200908200908
200901200912
www.bik.gov.tr
Sayfa 54
Ver.Kod.
0015
0071
0071
0071
0071
0071
0071
0071
0015
0015
0033
0015
0015
0003
0015
0015
0033
0033
3080
0010
0015
0001
0001
9085
9085
9085
9085
9085
9085
9034
Takip Dosya No
20120209145090000027
20120215145090000010
20120217145090000008
20120209145090000032
20120209145090000034
20120215145090000006
20120217145090000002
20120209145090000025
20120327145090005044
20120327145090005042
20120327145090005034
20120327145090005033
20120327145090005043
20120327145090005045
20120327145090005029
20120327145090005039
20120327145090005030
20120327145090005041
20130416145090000001
20120327145090005037
20090226145030000004
20100119145030000186
20090609145030005056
20090826145000000088
20090317145000000012
20090826145000000171
20090826145000000191
20090826145000000133
20120320145000005873
20090829145000000969
Ver.As.Borç.Top.
5.773,43 TL
8.970,10 TL
8.970,10 TL
9.442,21 TL
9.442,21 TL
11.993,28 TL
11.993,28 TL
12.624,50 TL
1.976,76 TL
2.762,31 TL
3.300,92 TL
3.960,64 TL
5.893,53 TL
5.986,74 TL
20.851,03 TL
32.343,75 TL
35.376,42 TL
45.951,03 TL
48.612,27 TL
67.155,36 TL
4.197,20 TL
20.506,92 TL
20.561,52 TL
2.514,85 TL
2.415,00 TL
3.998,35 TL
2.514,85 TL
2.514,85 TL
2.704,00 TL
2.842,00 TL
Download

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kocaeli Vergi