Osmanlı Devletinde İsyanlar
Girdivan, H. (1976). "Osmanlı İmparatorluğunda Celali İsyanları (1596-1610)".
Askeri Tarih Bülteni, (2), 13-30,
Günay, N. (2009). "Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin Osmanlı
Ermenileriyle İlişkileri ve 1914/1915 Zeytun İsyanları". Bilig-Türk Dünyası
Sosyal Bilimler Dergisi, (51), 85-104,
Yüksel, H. (1998). "Celâlî İsyanlarında Kaybolan Bir Belge: Zeynül Arap (Veya
Ahmed Fakih) Zaviyesi Vakfiyesi". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XIII), 49-57,
(1963). Büyük Celali Karışıklıklarının Başlaması. Ankara: Atatürk Üniversitesi
Yayınları.
Sırma, İ. S. (1980). Osmanlı Devleti'nin Yıkılışında Yemen İsyanları. İstanbul: .
Kolcu, H. (1997). "Celal Sahir'in Beyaz Gölgeler'i". Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), 163-167,
Adıyeke, N., & Adıyeke, A. N. (1995). "Yunan İsyanı Sırasında Girit'te İrtidad
Olayları". Kebikeç, (10), 107-113,
İleri, C. (2005). "Osmanlı Devletindeki Nasturilerin Genel Durumu ve Nasturi
İsyanları". Süryaniler ve Süryanilik I, 141. Ankara: Orient Yayınları.
Gül, M. (1997). "1896 Van Ermeni İsyanı ve Sonrasındaki Gelişmeler". Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (8),
139-147,
Aydın, B. (). Celali isyanlarının başlaması.
Sümer, F. (). "Tavil, Canbolatoğlu, Kalenderoğlu Nam Büyük Celalilerin Hayat
ve Sergüzeştleri". Resimli Tarih Mecmuası, 3 (34), 1795-1800,
Yoğurtçuoğlu, A. (1999). Rum isyanı ve Yunanistan devletinin
kuruluşu(1821-1830).
Güllü, R. E. (2010). "16 Kasım 1895 Antep Ermeni İsyanı". İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (51), 123-163,
Gündoğdu, C. (1999). IV. Murat-Kadızade-Sivasi.
Sırma, İ. S. (1980). Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları. İstanbul: .
(1963). Celali İsyanları(1550-1603). Ankara: Ankara Üniversitesi.
Özkök, B. (1937). Osmanlılar devrinde Dersim isyanları. İstanbul: Askeri
İstanbul Matbaa.
Kocabaş, S. (1992). Osmanlı İsyanlarında Yabancı Parmağı:Bir İmparatorluk
Nasıl Parçalandı?. Kayseri: Vatan Yayınları.
Sırma, İ. S. (2008). Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları. İstanbul:
Beyan Yayınları; Osmanlı Tarihi 1600-1920;.
Çelık, R. (1995). Celâlî İsyanları.
Hülagü, M. M. (1995). "İngilizlerin Hicaz İsyanına Maddi Yardımları". Belleten,
LIX (225), 429-445,
Örenç, A. F. (2000). "1821 Rum isyanı Sonrası Sisam Adası'nda Verilen Yeni
Örenç, A. F. (2000). "1821 Rum isyanı Sonrası Sisam Adası'nda Verilen Yeni
Statü". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (36), 335-346,
Sakarya, İ. (1961). "Yeniçeri ve Sipahi İsyanlarında Gerici Akımların Rolü".
Silahlı Kuvvetler Dergisi, 106 (308), 74-89,
Akçora, E. (2001). "Osmanlı Devleti Döneminde Ermeni İsyanları". Osmanlı'dan
Günümüze Ermeni Sorunu, 123-143. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Özkök, B. (1937). Osmanlı Döneminde Dersim İsyanları. İstanbul: .
Kocaoğlu, A. M. (1997). "Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı (1831-1841)
Sonuçları". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (4), ,
Kıvılcımlı, H. (2007). "Celali İsyanları". Bilim ve Gelecek, (40), ,
Cezzar, M. (). "Yeniçeri İsyanları". Resimli Tarih Mecmuası, III (31), 1621-1626,
Akdağ, M. (1964). "Celali İsyanlarından Büyük Kaçgunluk (1603-1606)". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 2 (2-3), 1-51,
Tokmakçıoğlu, E. (2006). Osmanlı İmparatorluğu'nda İsyanlar
Darbeler-Baskınlar-İhtilaller-Vak'alar-Suikastlar. istanbul: Geçit Kitabevi.
Arıkan, Z. (1976). "1821 Yunan İsyanı'nın Başlangıcı". Askeri Tarih Bülteni, 12
(22), 97-132,
Aksanyar, N. (1993). Çağdaşlaşmaya Giden Yolda Celal Nuri ve Fikir Alanında
Etkinliği.
Acun, F. (). "Celali İsyanları (1591-1611)". Türkler, 9 (), 695-710,
Sırma, İ. S. (). Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları. Konya: .
Tekın, M. (1988). Arap İsyanı ve Suriye'nin İşgali. Antakya: .
Özkök, B. (1919). "Osmanlılar Devrinde Dersim İsyanları". Askeri Mecmua, 55
(106), ,
Ülker, N. (1991). "Yeniçeri Ocağının İlgası Öncesi İzmir'deki Asayişin
Bozukluğuna Dair Belge". Tarih İncelemeleri Dergisi, (VI), 25-41,
Sırma, İ. S. (1980). Yemen İsyanları:Osmanlı Devletinin Yıkılışında. İstanbul:
Düşünce Yayınları.
Akdağ, M. (1963). Celali İsyanları (1550-1603). Ankara: D.T.C.F..
Feyzioğlu, H. S. (2008). "Yunan İsyanı Sırasında Sırp-Yunan İlişkileri". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 27 (44), 67-75,
Öztürk, N. (1994). "'Kelle İsteriz' Yeniçerilerin İlk Kanlı İsyanı: Beylerbeyi
Vakası". Tarih ve Medeniyet, (28), 20-21,
Kütükoğlu, M. S. (1986). "Yunan İsyanı Sırasında Anadolu ve Adalar Rumlarının
Tutumları ve Sonuçları". Üçüncü Askeri Tarih Semineri, 133-159 s.. Ankara: .
(1953). "Arnavutluk'ta Osmanlı Hakimiyetinin Yerleşmesi ve İskender Bey
İsyanının Menşei". Fatih ve İstanbul, 152-175. İstanbul: .
Selımoğlu, İ., & Selimoğlu, İ. (1987). Osmanlı Devrinde Bulgar İsyanları.
Bayrak (ferlibaş), M. (1999). "Osmanlı Arşivleri Işığında Rum İsyanı Sırasında
Bayrak (ferlibaş), M. (1999). "Osmanlı Arşivleri Işığında Rum İsyanı Sırasında
Avrupa Devletlerinin Tutumu". Osmanlı II, 71-86. Ankara: Yeni Türkiye
Yayınları.
Sırma, İ. S. (1996). Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları. İstanbul:
Umut Yayınları.
Aslantaş, S. (2007). Osmanlıda Sırp İsyanları, 19. Yüzyılın Şafağında Balkanlar.
İstanbul: Kitap Yayınevi.
Özkaya, Y. (1983). Osmanlı İmparatorluğu'nda Dağlı İsyanları. : .
Akdağ, M. (1964). "Celali İsyanlarının Başlaması". Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, (4), 1-49,
Akdağ, M. (1975). Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Celali İsyanları.
Ankara: Bilge Yayınevi.
Yaramış, A. (2006). "Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılmasının Çorum Ve Çevresindeki
Yansıması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 2-10,
Türkmen, Z. (2001). "Girit Adasını Osmanlı İdaresinden Ayırma Çabaları: Yunan
İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821-1869)". Ankara Üniversitesi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (12), 219-244,
(1948). Celali Fetreti.
(1994). "'Oyun Teorisi' Bağlamında Celali İsyanları". Cogito, (19), 136-146,
Özkaya, Y. (1983). Osmanlı İmparatorluğu'nda Dağlı İsyanları (1791-1808).
Ankara: .
Aköz, A., & Solak, İ. (2004). "Dulkadirli Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne İlhakı ve
Sonrasında Çıkan İsyanlar".
Gökpınar, V. (1972). Mora Muhacirleri Meselesi ( 1820-1829 Yunan İsyanı
Sırasında ve Daha Sonra).
Sırma, İ. S. (). "Osmanlı Devleti'ne Karşı Yapılan İsyanlarda İngiliz-Fransız Silah
Kaçakçılığı".
Akdoğan, V. (1993). Sudan Mehdisi'nin İsyanına Dair Bazı Osmanlı Vesikaları
(1881-1855).
Afyoncu, E. (2010). Osmanlı İmparatorluğunda Askeri İsyanlar ve Darbeler.
İstanbul: Yeditepe Yayınları.
Özkaya, Y. (1983). Osmanlı İmparatorluğunda Dağlı İsyanları (1791-1808).
Ankara: D.T.C.F..
Akdağ, M. (1975). Celali İsyanları:Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası.
Istanbul: Bilgi Yayınevi.
Sırma, İ. S. (2008). Osmanlı Devleti'nin Yıkılışında Yemen İsyanları. İstanbul:
Beyan Yayınları.
Sümer, F. (). "Celali İsyanlarının Sebebi ve Neticeleri". Resimli Tarih Mecmuası,
4 (38), 2042-2045,
Abdullah, K. (2006). Biz Osmanlı'ya Neden İsyan Ettik? / Arap Gözüyle Osmanlı.
: Klasik.
Altundağ, Ş. (1988). Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı Mısır Meselesi 1831-1841.
Altundağ, Ş. (1988). Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı Mısır Meselesi 1831-1841.
Ankara: .
Döğüş, S. (2008). "Osmanlılar Döneminde Sivas'ta Türkmen İsyanları (Klasik
Çağ)". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (172), 145-174,
Tezcan, C. (1990). Arap İsyanı ve Türk Kurtuluş Savaşı'na Etkileri 1916.
Tukin, C. (1945). "Osmanlı İmparatorluğunda Girit İsyanları, 1821 Yılına Kadar
Girit". Belleten, IX (34), 163-206,
Koç, Y. (2005). "Osmanlı'da Toplumsal Dinamizmden Celali İsyanlarına Giden
Yol ya da İki Belgeye Tek Yorum". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,
(35), 229-245,
Artuç, N. (1998). Osmanlı Devleti'nde Bulgar isyanları ve Bulgar
meselesi(1878-1886).
Yıldırım, M. A. (2008). "1895-1896 İsyanları Sırasında Ayntab'da Ermeniler ve
Hınçak Cemiyeti". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih
Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 27 (44), 167-179,
Yeniçeri, H. (). "Celali". Gümüşhane'nin Sesi, (10), ,
Eyicil, A. (1997). "Maraş'ta 1855'te Tacirli Aşireti'nin İsyanı". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 19 (30), 1-35,
Tekın, M. (1995). Arap isyanı ve Suriye'nin İşgali 1915-1920. Antakya: Antakya
Müzesi Yayınları.
(2002). Osmanlının Son Döneminde Ermeniler. Ankara: TBMM Kültür, Sanat Ve
Yayın Kurulu.
Kocabaş, S. (2005). Osmanlı İsyanlarında Yabancı Parmağı. Kayseri: Vatan
Yayınları.
Karahasanoğlu, S. (2008). "Osmanlı İmparatorluğu'nda 1730 İsyanına Dair Yeni
Bulgular: İsyanın Organizatörlerinden Ayasofya Vaizi İspirîzâde Ahmed Efendi
ve Terekesi". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, (24), 97-128,
Sırma, İ. S. (). Osmanlı Devleti'nin Yıkılışında Yemen İsyanları. Konya: .
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası