Sıvı Yakıtlı Brülör Kumandaları LOA2...
1 veya 2 aşamalı sıkıştırılmış akımlı sıvı yakıtlı brülörlerin kesikli operasyonda denetimi, çalıştırılması ve kontrolü için sıvı yakıtlı brülör kumandaları. 30 kg/s'e kadar sıvı
yakıt çıkışı.
Uyarı notları
Yaralanmaların, maddi hasarın veya çevrenin zarar görmesinin önlenmesi için aşağıdaki uyarı notlarına uyulmalıdır!
Üniteyi açmayın, müdahale etmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın!
•
Tüm işlemler (kurulum, montaj ve bakım işlemleri gibi) mutlaka yetkin personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
•
LOA...'nın bağlantı kısmındaki kablolarda değişiklik yapmadan önce, üniteyi şebeke elektriğinden tamamen ayırın (tüm kutuplar ayrılmalıdır).
•
Elektrik çarpması tehlikesine karşılık, brülör kumandası bağlantı terminalleri için gerekli korumayı sağlayın.
•
Yapılan her işlemin ardından (kurulum, montaj, bakım işlemleri gibi), kabloların düzenli olup olmadığını kontrol edin ve yukarıda "Devreye alma notları"
bölümünde belirtilen emniyet kontrollerini gerçekleştirin.
•
Lokavt reset / operasyon düğmesine sadece elinizle basın (uygulanacak kuvvet 60 N seviyesini aşmamalıdır), herhangi bir alet veya sivri uçlu nesne kullanmayın.
•
Düşme veya darbe, emniyet işlevlerini olumsuz etkileyecektir. Bu gibi üniteler, gözle görülür herhangi bir hasar belirtisi olmasa bile kullanılmamalıdır.
Kurulum notları
•
İlgili ulusal emniyet kurallarına uyulduğundan emin olun.
Montaj notları
•
Faz ile nötr iletkenleri karıştırmayın.
•
Her zaman yüksek voltajlı ateşleme kablolarını birbirinden ayrı, üniteden ve diğer kablolardan olabildiğinde uzağa döşeyin.
•
Anahtarları, sigortaları, topraklamayı, vs. yerel düzenlemeler doğrultusunda monte edin.
•
İzin verilen maksimum amperajın aşılmadığından emin olun («Teknik veriler» kısmına bakın).
Alev dedektörlerinin elektrik bağlantısı
Tamamen parazitsiz ve kayıpsız sinyal aktarımı sağlamak önemlidir:
•
Asla dedektör kablosunu diğer kablolarla birlikte döşemeyin.
- Hat kapasitansı, alev sinyalinin genliğini azaltır
- Ayrı kablo kullanın
•
Alev dedektörü kablolarının izin verilen uzunluklarına uyun (Ürün Katalogları N7714 (QRB...) ve N7716'ya (QRC...) bakın)
Devreye alma notları
•
Tesisi devreye alırken, bakım işlemleri gerçekleştirirken veya uzun süre devre dışı kaldıktan sonra aşağıdaki emniyet kontrollerini gerçekleştirin:
Emniyet kontrolü
Beklenen tepki
a)
Alev dedektörü devre dışı durumdayken brülörün çalıştırılması
"TSA" sonunda lokavt
b)
c)
Alev dedektörü ortamdaki ışığa maruz kalmış durumdayken brülörün çalıştırılması
Operasyon esnasında alev arızası simülasyonu. Bu amaçla, operasyon esnasında alev
dedektörünü devreden çıkartın ve bu durumda tutun
Yaklaşık 40 saniye sonra lokavt
Tekrarlama sonrasında "TSA" sonunda lokavt
Teknik veriler
Genel ünite verileri
Ana şebeke voltajı
Şebeke frekansı
Harici birincil sigorta (Si)
Güç tüketimi
İzin verilen montaj pozisyonu
Ağırlık
Koruma sınıfı
Emniyet sınıfı
İzin verilen kablo uzunlukları
Dedektör kablosu ayrıca döşenmiş
Uzaktan reset ayrıca döşenmiş
Giriş akımı
Terminal 1'e
Terminal 3'e
Ortam koşulları
Kullanım
İklim şartları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
İşlev
Başlatma için ön koşullar
•
Brülör kontrolü resetlenir.
•
Hattaki kontaklar kapalıdır.
•
Düşük gerilim yok.
•
Alev dedektörü devre dışı, harici ışık yok.
AC 220 V %–15 ...AC 240 V %+10 AC 100 V %–15 ...AC 110 V %+10
50...60 Hz ±%6
10 A (hızlı)
yaklaşık 3 VA
opsiyonel
yaklaşık 180 g
IP 40, montaj esnasında temin edilmelidir.
I
100 pF/m hat kapasitansı ile maks. 3 m
Maks. 20 m
Maks. 20 m
5 A (maks. 0.5 s boyunca kısa süreli 15 A)
5 A (brülör motorunun ve yağ ön ısıtıcısının akım tüketimi hariç)
DIN EN 60 721-3-3
sınıf 3K5
sınıf 3M2
-20...+60 °C
<% 95 b.n.
Düşük gerilim tespiti
Şebeke voltajı yaklaşık AC 165 V'un altına düşerse ek elektronik devre brülörün çalışmasını önler veya - sıvı yakıt boşaltılmadan - lokavt tetiklenir.
Arıza durumunda kontrol sırası
Lokavt oluştuğunda, yakıt vanalarının, brülör motorunun, yağ ön ısıtıcısının ve ateşleme ekipmanının çıkışları hemen devreden çıkarılır (< 1 saniye). Lokavt gösterge lambası
kırmızıya dönüşür ve uzaktan lokavt gösterimi için terminal 10 («AL») voltaj alır. Bu durum ayrıca şebeke voltajı arızasında da korunur.
Nedeni
Şebeke voltajı arızası
Brülörün başlatılmasında harici ışık
«TSA» sonunda alev yok
Operasyon esnasında alev kaybı
Tepki
Yeniden çalıştırma
Lokavt;
LOA25... / LOA28... ile:
Başlatmanın önlenmesi
Lokavt
Tekrarlama
Reset
Lokavttan sonra, brülör kumandası 60...90 saniyeden sonra resetlenebilir (ayrıca «Uyarı notları» bölümüne bakın).
Download

Sıvı Yakıtlı Brülör Kumandaları LOA2... 1 veya 2 aşamalı sıkıştırılmış