17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
1
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
2
• Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından
2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan
«Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı
yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan
yeni programdır.
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
3
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
4
• Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
• Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların
Değişimi için İşbirliği
• Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
• Özel Eylem 1: Spor Destekleri
• Özel Eylem 2: Jean Monnet Programı
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
5
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
6
Türkiye'de örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite
Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yüksek öğretim
kurumunda kayıtlı öğrencilere ;
• Bir akademik yıl içinde 1 veya 2 yarıyıl (3-12 ay)
diğer bir Avrupa ülkesi ECHE sahibi yükseköğretim
kurumunda değişim öğrencisi olarak
eğitim alma ve
• Program dahilinde yurtdışında
kaldıkları süre için mali destek
şansı veren bir değişim programıdır.
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
7
• Öğrencinin alanı ile ilgili uygulamalı becerileri
kazanması amacıyla işletmeler, eğitim
merkezleri, üniversiteler ya da araştırma
merkezlerinde gerçekleştirilen hareketliliktir.
• Eğitim programındaki zorunlu ya da seçmeli
stajlardan biri Erasmus aracılığı ile yapılabilir.
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
8
• Üniversiteye kayıtlı 2., 3., 4. (Tıp ve
Veterinerlikte 5. ve 6.) sınıf öğrencileri
(Hazırlık sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yararlanamaz)
• GANO’su en az 2.20 (lisansüstü 2.50) olan
öğrenciler
• En az B1 düzeyinde yabancı dil bilen öğrenciler
(Uludağ Üniversitesi Erasmus Yabancı
Dil Sınavı ya da dengi bir sınavdan en az
60/100 almış olan)
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
9
• Erasmus hibeleri UA tarafından karşılıksız
olarak verilir.
• Hibeler yurtdışı öğrenim masraflarının
tamamını karşılamaya yönelik değildir.
«Sadece maddi bir destektir»
• Hibe miktarı gidilecek ülkeye göre değişiklik
göstermektedir.
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
10
Hayat pahalılığına
göre ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenim
Hibesi (€)
Aylık Staj
Hibesi (€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
500
600
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi,
Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz,
Slovenya, İspanya, Türkiye
400
500
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan,
Letonya, Litvanya, Malta, Polonya,
Romanya, Slovakya, Makedonya
300
400
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
11
• Her öğrenci her bir öğrenim kademesinde toplam 12
ay hibeli olarak hareketlilikten yararlanabilir.
• Erasmus öğrencileri yurtdışında geçirecekleri
dönem(ler)de UÜ’ne standart harçlarını öderler.
• Erasmus öğrencileri yurtdışındaki üniversitede harç
ödemez.
• Erasmus değişimi sırasında, UÜ’de okurken almakta
olduğunuz tüm burs ve krediler devam eder, yurt
hakları korunur.
• Değişim için iki kurum arasında «ikili anlaşma» olması
şarttır.
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
17.09.2014
Erasmus Ofisi
12
• Erasmus süreci hakkında en doğru bilgi @;
– UÜ Erasmus Ofisi
• http://intoffice.uludag.edu.tr
• [email protected]
• facebook.com/uludagerasmus
– Fakülte/Bölüm Koordinatörleri
– Ulusal Ajans
• www.ua.gov.tr
– Erasmus Uygulama El Kitabı
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
13
[email protected]
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
14
www.uludag.edu.tr
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
15
http://intoffice.uludag.edu.tr
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
16
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
17
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
18
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
19
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
20
Tesekkur ederim
.
Prof. Dr. IIkin Çavuşoğlu
LLP/Erasmus Kurum Koordinatörü
17.09.2014
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler /
Erasmus Ofisi
22
Download

4 NOLU SUNU (Erasmus) - Uludağ Üniversitesi