EKONOMİK SINIFLANDIRMA
2014 MALİ YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2013 (YILI)
2014 (YILI)
AÇIKLAMA
GERÇEKLEŞME
PERSONEL GİDERLERİ
33.840.707,77
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.040.557,42
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
132.150.744,30
FAİZ GİDERLERİ
3.878.045,95
CARİ TRANSFERLER
16.258.881,17
SERMAYE GİDERLERİ
131.541.627,56
SERMAYE TRANSFERLERİ
1.826.659,22
BORÇ VERME
0,00
YEDEK ÖDENEKLER
0,00
TOPLAM
325.537.223,39
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
38.132.343,00
8.442.650,00
154.357.439,00
3.500.000,00
18.011.500,00
102.290.607,00
5.695.461,00
0,00
19.570.000,00
350.000.000,00
OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013 (YILI)
17.108.955,11
3.069.397,64
59.953.486,52
1.768.740,66
6.035.840,57
73.873.342,04
548.432,03
0,00
0,00
162.358.194,57
2014 (YILI)
17.356.871,54
3.002.452,32
64.397.400,93
2.436.245,72
6.768.888,23
49.263.068,02
2.470.185,73
0,00
0,00
145.695.112,49
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2013
(YILI)
51
51
45
46
37
56
30
0
0
50
2014
(YILI)
46
36
42
70
38
48
43
0
0
42
2014 YIL SONU
TAHMİNİ
36.150.260,31
6.264.517,84
156.023.026,25
21.379.808,45
18.294.900,50
105.092.146,12
6.795.340,53
0,00
0,00
350.000.000,00
EKONOMİK SINIFLANDIRMA
2014 MALİ YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
1
2
3
4
5
6
8
9
2013 (YILI)
GERÇEKLEŞME
Vergi Gelirleri
Sosyal Güvenlik Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilat
Red ve İadeler (-)
TOPLAM
104.811.881,48
0,00
33.514.702,74
3.546.419,09
121.867.208,86
19.372.187,01
0,00
0,00
283.112.399,18
2014 (YILI)
OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
BAŞLANGIÇ
2013 (YILI)
2014 (YILI)
ÖDENEĞİ
130.560.000,00 62.364.765,14 67.638.595,75
0,00
0,00
0,00
31.290.000,00 19.827.179,16 15.342.707,11
2.000.000,00
0,00
0,00
158.500.000,00 59.210.549,04 64.675.567,56
28.000.000,00 13.452.243,83 21.893.261,54
0,00
0,00
0,00
-350.000,00
0,00
0,00
350.000.000,00 154.854.737,17 169.550.131,96
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
2013
(YILI)
60
0
59
0
49
69
0
0
55
2014
(YILI)
52
0
49
0
41
78
0
0
48
2014 YILI
YILSONU
TAHMİNİ
130.560.000,00
0,00
31.290.000,00
2.000.000,00
158.500.000,00
28.000.000,00
0,00
-350.000,00
350.000.000,00
BÜTÇENİN ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI ; İKİNCİ ALTI AYLIK BEKLENTİ, HEDEF VE
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPOR
Gider bütçesinin ilk altı aylık sonuçlarında bütçeye göre gerçekleşme oranı %42 olup ;
Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri, Mal Hizmet Alımlarına ilişkin ödenek
harcamaları program dahilinde gerçekleşmiş , ikinci altı aylık dilimde de %100 gerçekleşme oranına
ulaşılması beklenmektedir.
Gelir bütçesinin ilk altı aylık sonuçlarında bütçeye göre gerçekleşme oranı %48 olup ;
Gelire ilişkin beklentilerimiz genel olarak ilk altı aylık dönem için gerçekleşmiştir. 2014 Mali yılı
sonunda hedefimiz %100 gerçekleşen bir gelir bütçesidir.
Download

2014 MALİ YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ