……………………………..ANADOLU LİSESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ
12.SINIFLAR 2.DÖNEM ….. YAZILI YOKLAMA SINAVI
……… /………./…………………….
Adı soyadı: ……………………………………… Numarası:…………………
Sınıfı : ……………………….
Her soru 10 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dileriz.
“ ….
Deniz, Ada'nın kıyılarını yer durur. Uzaktan motor sesleri duyarım. Bir kır kahvesinin sandalyesinde yüzüm
sapsarı, her gören, ''Sana ne oldu böyle yahu?'' diye sorunca çileden çıkarak, kimseye görünmemeye çalışarak dolaşırım.
Sonra otuz yaşlarında, elli yaşında gözüken Evkaf'ta tahsildarlık eden bir adamcağız görür gibi olurum. Türbede
tramvay bekliyor ve sabırsızlanıyordur. Kim görmüştü geçenlerde onu, unuttum. Sana benzeyen bir adam gördük. Elinde
yırtık bir evrak çantası vardı. Senin gibi bitkin, yorgundu. Suratından düşen bir parça oluyordu. Hatta bir aralık nereye
böyle diyecek olduk. Baktık ki suratın bozuk, vazgeçtik. Yanımızdan geçerken ''Müsaade buyurun'' deyince adama
dikkatli baktık... Sen değilsin. Ama yine de sana benziyordu.
- Ne tramvayında gördünüz, dedim.
- Edirnekapı tramvayında, dediler. Boş bulundum:
- Odur muhakkak, dedim. Kimdir diye sordular ama söylemedim; sanki o olduğuna eminmişim gibi.
- Hiç canım, dedim. Ben de gördüm o adamı. Evkaf'ta tahsildarmış. Az daha ben bile, ''Ne arıyorsun buralarda''
diyecektim, “ Mehmet, oğlum?”
UYARI: İlk altı soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.
1. Yukarıdaki metin hangi hikâye türünün özelliğini taşımaktadır? Nedenini belirterek yazınız.(10 p)
2. Yukarıdaki metinde geçen anlatım türlerinden ikisini yazınız ve bunu metinde geçen birer örnek cümle ile
kanıtlayınız. (10p)
3. Yukarıdaki hikaye metininden aşağıda istenen cümle çeşitlerine birer örnek bulup yazınız (10p)
a) İsim cümlesi: …………………………………………………………………………………………………
b) Fiil cümle: ……………………………………………………………………………………………………
c) Devrik cümle: ………………………………………………………………………………………………
d) Sıralı birleşik cümlesi: ………………………………………………………………………………………
e) Girişik birleşik cümle: ……………………………………………………………………………………….
4. Yukarıdaki hikaye metninde geçen koyu renkli ve altları çizili olan kelime guruplarını aşağıya yazıp
çeşitlerini ayrıntılı olarak belirtiniz. (10p)
a) ……………………………………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………………………………………
c)…………………………………………………………………………………………………………………...
d)……………………………………………………………………………………………………………………
e)……………………………………………………………………………………………………………………
5. Yukarıdaki hikaye kaçıncı şahıs ağzından hangi bakış açısıyla anlatılmıştır. Örnek vererek yanıtlayınız.
6. Yukarıdaki metinde hikayenin yapı unsurlarından hangilerine yer verildiğini metinden alıntı yaparak
açıklayınız. ( Yapı unsurları: Bir hikayeyi meydana getiren unsurlardan, elemanlardan, her biri.) (10p)
7. Aşağıdaki cümleyi öğelerine ayırınız.( 10p)
Rüyalarını süsleyen o harika insana sıcak bir yaz günü kır kahvesinde rastlamıştı.
8. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(10p)
a) Öğretici metinler içinde en bilimsel olanı makaledir.( )
b) Konferans verecek kişilerin sahasında uzman olma zorunluluğu yoktur.( )
c) Bilimsel yazılarda sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yöntemlerinden yararlanılır.(
d) Hikaye, roman ve masal gibi kurmaca metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır.( )
e) “İki kapılı bir handa/ Gidiyorum gündüz gece” dizelerinde kapalı istiare sanatına yer verilmiştir.( )
9. Aşağıdaki sözcükleri yapısına göre inceleyiniz.
Hanımefendi : …………………..
cumartesi : ……………………..
ve : …………………………
pazar : …………………………..
günleri : ……………………………..
)
yazı : …………………………………..
yazmak : …………………………………
için . :……………………………………….
dışarı : …………………………………….
çıkıyormuş: ………………………………….
10. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozuklarının nedenini belirtiniz ve cümlelerin doğru şekillerini yazınız.
a) “Ben onu severim ve her zaman güvenirim. ”
Nedeni: ……………………………………………………………………………….
Doğru şekli: ……………………………………………………………………………………………………………..
b) “Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.”
Nedeni: ……………………………………………………………………………
Doğru şekli:
……………………………………………………………………………………………………………
SINAV KOMİSYONU
………………………….. ANADOLU LİSESİ 201..-201… ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ
12.SINIFLAR 2.DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA SINAVI
……… /………./…………………….
Adı soyadı: ……………………………………… Numarası:…………………
Sınıfı : ……………………….
Her soru 10 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dileriz.
“ …
Deniz, Ada'nın kıyılarını yer durur. Uzaktan motor sesleri duyarım. Bir kır kahvesinin sandalyesinde yüzüm
sapsarı, her gören, ''Sana ne oldu böyle yahu?'' diye sorunca çileden çıkarak, kimseye görünmemeye çalışarak dolaşırım.
Sonra otuz yaşlarında, elli yaşında gözüken Evkaf'ta tahsildarlık eden bir adamcağız görür gibi olurum. Türbede
tramvay bekliyor ve sabırsızlanıyordur. Kim görmüştü geçenlerde onu, unuttum. Sana benzeyen bir adam gördük. Elinde
yırtık bir evrak çantası vardı. Senin gibi bitkin, yorgundu. Suratından düşen bir parça oluyordu. Hatta bir aralık nereye
böyle diyecek olduk. Baktık ki suratın bozuk, vazgeçtik. Yanımızdan geçerken ''Müsaade buyurun'' deyince adama
dikkatli baktık... Sen değilsin. Ama yine de sana benziyordu.
- Ne tramvayında gördünüz, dedim.
- Edirnekapı tramvayında, dediler. Boş bulundum:
- Odur muhakkak, dedim. Kimdir diye sordular ama söylemedim; sanki o olduğuna eminmişim gibi.
- Hiç canım, dedim. Ben de gördüm o adamı. Evkaf'ta tahsildarmış. Az daha ben bile, ''Ne arıyorsun buralarda''
diyecektim, “ Mehmet, oğlum?”
UYARI: İlk altı soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.
1. Yukarıdaki metin hangi hikâye türünün özelliğini taşımaktadır? Nedenini belirterek yazınız.(10 p)
Bireysel olanı konu alan modern hikayedir. 5p
Merak duygusu uyandıran bir olaydan çok bir kişinin kendisi ve çevresiyle olan durumu ve bu durumun ortaya
çıkardığı sonuçlar anlatılıyor.5p
2. Yukarıdaki metinde geçen anlatım türlerinden ikisini yazınız ve bunu metinde geçen birer örnek cümle ile
kanıtlayıp açıklayınız. (10p)
Öyküleme ve betimleme bir arada kullanılmıştır.
2p
2p
Örnek:
“Sana benzeyen bir adam gördük. Elinde yırtık bir evrak çantası vardı. Senin gibi bitkin, yorgundu. Suratından
düşen bir parça oluyordu.” “Deniz Ada’nın kıyılarını yer durur.” 2p
Birbirini takip eden bir hareketlilik vardır. Görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş yüklemler vardır. Okuyucuyu
çeken ve kendi içinde yaşatan bir duruma yer verilmiştir. 2p
Okuyanın gözünde bir tablo canlanıyor. 2p
3. Yukarıdaki hikaye metininden aşağıda istenen cümle çeşitlerine birer örnek bulup yazınız (10p)
a) İsim cümlesi: Türbede tramvay bekliyor ve sabırsızlanıyordur. Evkaf'ta tahsildarmış.2p
b) Fiil cümle:
Deniz, Ada'nın kıyılarını yer durur. Boş bulundum.2p
c) Devrik cümle: Ben de gördüm o adamı.2p
d) Sıralı birleşik cümlesi: Senin gibi bitkin, yorgundu.2p
e) Girişik birleşik cümle: Sana benzeyen bir adam gördük. Suratından düşen bir parça oluyordu. 2p
4. Yukarıdaki hikaye metninde geçen koyu renkli ve altları çizili olan kelime guruplarını aşağıya yazıp
çeşitlerini ayrıntılı olarak belirtiniz. (10p)
a) Ada'nın kıyıları : Belirtili ad tamlaması 2p
b)Kır kahvesinin sandalyesi: Zincirleme ad tamlaması 2p
c) çileden çıkarak: Zarf fiil grubu 2p
d) bir adamcağız: Sıfat tamlaması 2p
e) o adam. Sıfat tamlaması 2p
5. Yukarıdaki hikaye kaçıncı şahıs ağzından hangi bakış açısıyla anlatılmıştır. Örnek vererek yanıtlayınız.(10p)
Birinci şahıs ağzından kahraman anlatıcı bakış açısıyla anlatılmıştır.
3p
4p
“Uzaktan motor sesleri duyarım.” (Yüklem birinci tekil şahısla çekimlenmiştir.)
3p
6. Yukarıdaki metinde hikayenin yapı unsurlarından hangilerine yer verildiğini metinden alıntı yaparak
açıklayınız. ( Yapı unsurları: Bir hikayeyi meydana getiren unsurlardan, elemanlardan, her biri.) (10p)
Durum: Anlatıcının ( kahramanın) içinde bulunduğu durum ve çevrenin gösterdiği tutum. 3p
Kişi: Anlatıcı kahraman, kır kahvesinde oturanlar, Efkaf’ta çalışan adam. 3p
Yer: Ada, kır kahvesi, tramvay. 2p
Zaman: Herhangi bir gün veya içinde bulunulan bir an. 2p
7. Aşağıdaki cümleyi öğelerine ayırınız.( 10p)
( O)
Rüyalarını süsleyen o harika insana sıcak bir yaz günü
Gizli Özne
Dolaylı Tümleç
Zarf Tümleci
2p
2p
2p
kır kahvesinde rastlamıştı.
Dolaylı Tümleç
Yüklem
2p
2p
8. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(10p)
a) Öğretici metinler içinde en bilimsel olanı makaledir.( D )
b) Konferans verecek kişilerin sahasında uzman olma zorunluluğu yoktur.( Y )
c) Bilimsel yazılarda sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yöntemlerinden yararlanılır.( D )
d) Hikaye, roman ve masal gibi kurmaca metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır.( D )
e) “İki kapılı bir handa/ Gidiyorum gündüz gece” dizelerinde kapalı istiare sanatına yer verilmiştir.( Y )
9. Aşağıdaki sözcükleri yapısına göre inceleyiniz.(10p)
hanımefendi :Birleşik sözcük
cumartesi : Birleşik sözcük
ve: Basit sözcük
pazar : Basit sözcük
günleri : Basit sözcük
yazı : Türemiş sözcük
yazmak : türemiş sözcük
için . : Basit sözcük
dışarı : Türemiş sözcük
çıkıyormuş: Basit sözcük
( 10 x1 p)
:
10. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarının nedenini belirtiniz ve cümlelerin doğru şekillerini
yazınız.(10p)
a) “Ben onu severim ve her zaman güvenirim. ”
Nedeni: Dolaylı tümleç eksikliği (Bağlaşıkla ilgili) 2p
Doğru şekli: “Ben onu severim ve her zaman ona güvenirim. ” 3p
b) “Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.”
Nedeni: Mantık hatası var. Sonra söylenmesi gereken önce söylenmiş. ( Bağdaşıklıkla ilgili) 2p
Doğru şekli: “Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, sara nöbetlerine hatta ölüme yol açabilir.” 3p
SINAV KOMİSYONU
Download

anadolu lisesi 2013-2014 öğretim yılı dil ve anlatım dersi 12