KAVİTRON CİHAZI


Cihaz PİEZO sistemle, düşük ısınma ve yüksek verimde çalışmalı ve çok
fonksiyonlu olmalıdır.
Piezoelektrik transdusır uçları olmalıdır.

Cihazın çalışma frekansı en az 28-32 Khz aralığında olmalıdır.

Cihazın ön panelinde açık/kapalı olduğunu ve çalıştığını gösteren led ışıkları
olmalıdır.

Cihaz; Genel, Endo ve Perio olmak üzere 3 adet farklı renkte olan güç modu
seçeneğine sahip olmalı ve bu modlar kontrol paneli üzerindeki düğme ile kolayca
yapılabilmelidir.

Cihazın her moduna ait renk kodu olmalı ve hangi modda olduğu kolayca
anlaşılabilmelidir.

Genel, Endo ve Perio modunda; etkili bir tedavi için gereken minimum ve
maksimum güç seviyeleri arasında ayar yapılabilmelidir.

Cihazın maksimum çıkış gücü genel modda en az 11W olmalıdır.


Ön paneldeki su açma/kapama düğmesiyle sisteme su girişi sağlanabilmelidir.
Cihaz şebeke suyu ve susuz çalışabilmeli ve kontrol panelinde bulunan düğme ile
su ayarı kolayca yapılabilmelidir.

Cihazda entegre su filtre sistemi olmalıdır.

Titreşim, sisteme ait 360 derece dönebilen pedal ile yapılmalıdır.

Özel bir devre ile uygulanan yükü takip ederek, yükün artması durumunda derhal
sistemi dengeleyerek hangi güç ve modda olursa olsun sabit güç kullanımı
sağlamalıdır.

Başlığın tutulması ve kavranması kolay ve hafif olmalıdır. Başlık en fazla 33 gr.
olmalıdır.
Başlık (kablo hariç), kavitron ucu ve kavitron uç tutucusu otoklavda 135 dereceye
kadar steril edilebilmelidir.


Ünit gövdesinin ağırlığı maksimum 0.43 kg ve 80x115x32 mm. ebadında
olmalıdır.

Cihaz ile birlikte başlık,360 derece kullanılabilir ayak pedalı, termodezenfektörde
yıkanabilir 3 adet uç,adaptör,1 adet ve ses uyarılı tork kontröllü olmak üzere uç
değiştirme anahtarı,filtreli şebeke suyu bağlantı hortumu, monte modülü,cihaz
montaj kasası ve başlık tutucu ücretsiz olarak verilmelidir. Uçlar ayrı ayrı olmak
üzere orijinal kutusunda olmalı, kutuların üzerinde frekans aralıkları yazılı
olmalıdır.Ayrıca farklı alanlarda kullanılmak üzere en az 70 farklı uç çeşidine
sahip olmalıdır.
Download

KAVİTRON CİHAZI • Cihaz PİEZO sistemle, düşük ısınma ve yüksek