Özkan Kaan KARADAĞ (MD)
İş Sağlığı (Halk Sağlığı) Bilim Uzmanı (MSc)
Kişisel Koruyucu Donanım :
Tanım :Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği
etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan
tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu maksada uygun olarak
tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ifade eder.
Bu tanım kapsamında;
Kişiyi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak
amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş
cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanım,
Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı
olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte
kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu
cihaz, alet veya malzeme,
• Aşağıda belirtilenler, yukarıda tanımı
yapılan kişisel koruyucu donanımdan
sayılmazlar.
1- Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış
sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,
2- Acil kurtarma servislerinin kullandıkları ekipman,
3- Askerlerin, polislerin ve diğer kamu güvenlik güçlerinin giydiği ve
kullandığı kişisel koruyucular (miğfer, kalkan, jop…vb),
4- Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,
5- Spor ekipmanı,
6- Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,
7- Riskleri ve istenmeyen durumları ikaz eden, taşınabilir cihazlar.
KKD Kategorileri
Kategori-0 :
“KKD Yönetmeliği” kapsamına girmeyen kişisel koruyucu
donanımlar,
Kategori- I :
düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki
KKD,
(Basit baretler, güneşten koruyan iş gözlükleri. Belgelendirilmesi, beyan üzerine yapılır.)
Kategori- II : Kategori-I ve Kategori-III’ün dışında kalan tüm KKD,
(Örnek: Kulak koruyucular, genel gözlükler, iş ayakkabıları. Belgelendirilmesi, AT uygunluk
beyanı düzenlenmesi esasına göre yapılır.)
Kategori-III :
Ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının
zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi
şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma
sağlayan karmaşık yapıdaki KKD,
(Örnek: Solunum koruyucular, Yüksekte çalışma KKD, Elektrikçi
lazer/radyasyon gözlükleri)
bareti/ayakkabısı,
Belgelendirilmesi, AT tip inceleme belgesinin düzenlenmesini takiben, KKD kalite kontrolünden
geçerse yapılır)
KKD Seçimi ve Kullanımı:
Kişisel koruyucu donanımlar, “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”
hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
Tüm kişisel koruyucu donanımlar;
– Tam koruma sağlamalı,
– Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı,
– Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun
olmalı,
– Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı,
– Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır,
– İstisnai ve özel şartlar harici amacına uygun kullanılmalı,
– İşyerinde var olan koşullara uygun olmalıdır.
Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden
fazla kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, bir arada
kullanılmaya uygun olan ve bir arada kullanıldığında söz konusu risklere karşı
koruyuculuğu etkilenmeyen kişisel koruyucu donanımlar seçilir.
KKD Kullanım Şartları
•Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle
kullanılma süreleri;
• riskin derecesi,
• maruziyet sıklığı,
• her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve
• kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak
belirlenir.
•Tek kişi tarafından kullanılması esas olan kişisel koruyucu
donanımların, mecburi hallerde birkaç kişi tarafından kullanılması
halinde, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi
doğmaması için her türlü tedbir alınmalıdır.
KKD Kullanımı
•
•
•
•
•
•
•
•
İşveren tarafından ücretsiz verilmeli,
Bakım ve onarımdan ve/veya ihtiyaç duyulan elemanlarının
değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza
edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır.
KKD talimatlara uygun olarak kullanılmalı ve talimatlar
işçiler tarafından anlaşılır olmalıdır.
İşveren, çalışanların kişisel koruyucu donanımları uygun
şekilde kullanmaları için her türlü tedbiri almalıdır.
Çalışanlara verilen KKD her zaman etkili şekilde çalışır
durumda olmalı,
Temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileri ile
değiştirilmelidir.
İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları
aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmalıdır.
İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir
arıza veya eksikliği işverene bildirmelidir.
Etkili bir kişisel korunma sağlamak
için verilecek eğitimde ;
•Kişisel koruyucu donanımları kullanan kişiler;
• Korunmanın gerekliliğini,
• Koruyucunun başka korunma yönteminin yerine
veya yanı sıra kullanılmasının nedenlerini ve
• Bunu kullanarak sağlayacakları yararı anlamış
olmalıdırlar.
•Kişisel koruyucunu donanımın;
• Hangi etkilere karşı koruma sağladığı,
• Nasıl kullanılacağı,
• Bakımının ve temizliğinin nasıl yapılacağı,
• Nerede ve nasıl saklanacağı, anlatılmalı ve
uygulamalı olarak gösterilmelidir.
Kişisel Koruyucu Donanımlar :
1. Kafa Koruyucuları,
2. Kulak Koruyucuları,
3. Göz Ve Yüz Koruyucuları,
4. Solunum Sistemi Koruyucuları,
5. Gövde Ve Karın Bölgesi Koruyucuları,
6. El Ve Kol Koruyucuları,
7. Ayak Ve Bacak Koruyucuları,
8. Cilt Koruyucuları,
9. Vücut Koruyucuları
KAFA KORUYUCULARI :
1. Baretler :
Endüstride (madenler, inşaat sahaları ve diğer endüstriyel
alanlarda) kullanılan koruyucu baretler,
2. Saçlı derinin korunması :
Normal kumaş veya geçirimsiz kumaştan yapılmış boneler,
kepler, gemici başlıkları ve benzeri kepler, boneler, saç
fileleri. Kirli ve tozlu işlerde, saçı ve başı temiz tutmak; aynı
zamanda dönen ve hareketli makine aksamından saçları
korunmak için kullanılır.
3. Koruyucu başlık : Kar başlığı şeklinde olanları soğuk
ortamlarda koruma sağlar; ayrıca özel kevlar dokumadan
yapılmış olanları bere(hood) yüksek ısı riskine karşı
koruyucudur
1.Baretler :
1.a. Basit Plastik Baretler:
•
Darbe tesirlerinden korunmak için kullanılır.
•
Düşme mesafesine bağlı olarak 10 –15 Kg ağırlığındaki cisimlerin etkilerinden
korur, 4 kg bilyenin 1,5 m’den üzerine düşmeye dayanıklı olmalıdır.
•
Demir-çelik, madencilik, bina, gemi, tünel inşaatlarında ve çeşitli sanayi iş
kollarında kullanılır,
•
Yalıtkan özelliği nedeni ile 600 V’a kadar güvenlik sağlar,
•
Plastik baretler, asgari 300 gr. ağırlığında olup, iyi kullanıldığı takdirde 5 yıl
süreyle kullanılabilir.
•
Bileşiminde polietilen oranı fazla olan plastik baretler, sıcak ortamlarda
yumuşadığından, bu yerlerde kullanılmamalıdır.
1.b. Yüksek düzeyde yalıtkan-plastik baretler :
• Bu sınıfa giren baretler, hem darbelere hem de
elektrik enerjisi tehlikelerine karşı kullanılır,
• Yüksek düzeyde yalıtkan plastik baretler, 30.000
Volt’a kadar bozulmadan koruyucu özelliğini
göstermelidir.
• Bu tür baretler üzerinde, havalandırma deliği ve
perçin gibi metal parça bulunmaz.
• Genellikle, elektrik işlerinde kullanılırlar.
1.c. Alüminyum Baretler :
• İşyerinde duran engellere çarpma riskine karşı kullanımı
uygundur,
• Alüminyumdan yapıldığından sıcak çalışma ortamında
kullanılabilir,
• Elektriksel kaza ihtimalinin çok düşük olduğu yerlerde
kullanılmalıdır,
• Hafif ve ısıya dayanıklı olması nedeniyle, plastik baretlerin
kullanılamayacağı işler için elverişlidir,
•
Petrol kuyuları, rafineri ve kimyasallarla çalışılan tesislerde
kullanılır.
II. KULAK KORUYUCULARI :
•
•
Yapılan istatistikler, çalışanların yaklaşık % 25’inin
işitme kaybı ile karşılaştığını göstermektedir.
Gürültü maruziyeti, en düşük maruziyet eylem
değeri olan 80 dB (A) aştığında, işveren kulak
koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır
halde bulunduracaktır.
–
–
–
–
–
–
EN 352-1: Baş bantlı kulaklık,
EN 352-2: Kulak tıkacı,
EN 352-3: Barete takılır kulaklık,
EN 352-4: Elektronik baş bantlı kulaklık
EN 352-6: Elektriksel iletişim tertibatı olan kulaklık
EN 458: Kulak koruma donanımlarının bakımı, alınması gereken önlemler, kullanımı ve seçimi
üzerine tavsiyeler içeren rehber.
III. GÖZ VE YÜZ KORUYUCULARI :
Hassas bir organ olan göz, 3 tip tehlikeyle karşı karşıya
kalabilir. Meslek gruplarına bağlı olarak;
• Mekanik
• Kimyasal
• Mekanik ve kimyasal etkilere bağlı olarak oluşan
radyasyon
Bu tehlikelerden korunmak için:
1. Gözlükler,
2. Baretli (miğferli) siperler,
3. El ve Yüz siperler,
1. Gözlükler :
• Uçuşan parçalar ve tehlikeli ışınlardan korunmada kullanılır.
• Şeffaf, renkli camdan veya plastikten yapılmıştır.
• Yandan da gelecek tehlikeler için kenar perdeli olanları
kullanılır
EN 169‘a göre ayarlanmış uygun filtre
koruyucu seçimi
•
Yapılan işin riskine göre, koyuluk dereceleri 1-14
arasında değişen kaynak camları kullanılır:
• Gaz Kaynağında 1-8 arasında koyuluk dereceli camlar kullanılır. (1
numaralı koyuluk derecesi kaynakçı yardımcısı, 2 numaralı
koyuluk derecesi Düşük hızlı kesme, 3 numaralı koyuluk derecesi
Hafif hızlı kesme),
• Asetilen ile kesme işleri 4-8 numaralı koyuluk derecesi,
• Elektrik ark kaynağında 9-14,
• Argon kaynağında 13-14 arası koyuluk derecesine sahip camlar
kullanılır.
GÖLGELENDİRME NO
1.7
2/3
4
5
6
7
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Kaynakçı asistanları
Yayılan kaynak ışınları
Oksijenle kesim
Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı
Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı
Oksijenle kesim
Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı
Oksijenle kesim
Kaynak ve metallerin pirinç kaynağı
Oksijenle kesim
GAZ CİNSİ
AKIŞ ORANI
Asetilen
Asetilen
Oksijen
Asetilen
Oksijen
Asetilen
Oksijen
<70
70-200
900-2000
200-800
2000-4000
>800
4000-8000
El ve Yüz Siperleri :
• Yüz Siperleri : Hızla uçuşan parçalar ve
tehlikeli sıvı sıçramalarına karşı ve sıcak
metal işleme yapılan işyerlerinde kullanılır.
Yüz siperleri, yalıtkan ve kıvılcımlanmaz
türden olmalı ve üzerlerinde bu özellikleri
belirten etiket bulunmalıdır.
• Isı Siperi : Yüzü ısıya karşı korumaktadır.
Fırın vs. gibi aşırı sıcak ortamın karşısında
ortam Isısından yüzün korunmasında % 5060 oranında ısı düşüşü sağlamaktadır.
Kaynakçı Maskesi:
•
Elektrik, ark, tig, mig ve plazma kaynaklarında, meydana gelen
kıvılcım ve çok parlak ve zararlı ışınlara karşı yüz ve göz koruması
sağlar. Gövde kısmı fiberglastan veya kraft kağıttan yapılır. Gözü
koruyan camı gözleri ultraviyole ışınına karşı koruyacak koyulukta
kahverengidir. Genel olarak zararlı ışınlar iki guruba ayrılır:
• Mor ötesi-Ultraviole: Daha çok ark kaynağında görülür. Gözde
kızarmalara sebep olur ve uzun süreli maruz kalındığında
katarakta yol açabilir.
• Kızıl ötesi-İnfrared: Bu ışınlar korneadan geçerek göz merceği
ve retina tarafından absorblanır.
IV. SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI :
İşyeri havasında bulunan zararlı maddeler; metal tozları,
çözücüler (solventler) çeşitli zehirlenmelere sebep olurlar. Silis,
amyant, kömür tozları gibi zararlılar pnömokonyoz olarak
adlandırılan akciğer toz hastalığına neden olurlar. Bu ve benzer
zararlıların, maksimum konsantrasyon değerlerini geçmeleri
durumunda, uygun aspirasyon sistemleri kullanılmalıdır. Ancak
bu sistemlerin kurulamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda,
solunum sistemi koruyucularının kullanılması gerekmektedir.
Havdaki Oksijenin Azalmasına Göre İnsan Vücudundaki
Belirtiler
HAVADAKİ
OKSİJEN YÜZDESİ
BELİRTİLER
21
Normal durum
17
Derin soluklanma ,hızlı kalp atışları ve görmede kararma
16-14
Derin ve kesikli soluklanma, hızlı kalp atışları, zayıflayan kas
gücü ve şiddetli yorgunluk hali
12-10
Baş dönmesi, baş ağrısı adalelerin kontrolünde eksikler ve
aşırı yorgunluk belirtileri
10-6
Zehirlenme benzeri hastalık hali, kusma, hareketsizlik ve
kendinden geçiş , baygınlık
6
Nefes alamamadan dolayı bir kaç dakika içinde ölüm.
Solunum Cihazları
Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli
maskeler, Hava beslemeli solunum
cihazları, Takılıp çıkarılabilen kaynak
maskesi bulunduran solunum
cihazları, Dalgıç donanımı, Dalgıç
elbisesi bu tür koruyuculardır.
1. Hava temizleyici maskeler,
2. Hava beslemeli maskeler,
3. Temiz havası kendinden olan
solunum cihazları,
Tek kullanımlık elyaf toz maskeleri aşağıdaki durumlarda
kullanılamaz :
 Ortamdaki oksijen oranının %17’nin altında olması halinde,
 Ortamdaki zararlı maddelerin ve konsantrasyonlarının
belirlenememesi halinde ,
 Ortamdaki zararlı maddelerin ve konsantrasyonlarının insan
sağlığı için tehlikeli olması halinde,
 Gaz / duman konsantrasyonunun MAC‘ı aşması halinde ,
 Partikül konsantrasyonunun 50xMAC’ı veya yerel sağlık
kuruluşlarının belirlediği seviyeleri geçmesi halinde .
1.2. Kimyasal Filtre Tipi Maskeler
Havada bulunan toz, gaz, duman ve
toksik partiküllere karşı kullanılır,
Zararlı gazlar ve partiküller, aktif
granül kömür tarafından emilerek
reaksiyona sokulur.
1.3. Toz Maskeleri :
Genellikle, selülozik elyaftan yapılmış
basit maskelerdir, 0,2 – 5 mikron
arasındaki tozlara karşı kullanılır,
Kullanma süresi çok kısadır, sadece ağız
ve burun bölgesini kapatır.
1.4. Filtre Kutulu Gaz Maskeleri :
• Tüm olarak yüzü kaplayan,
• filtre kutusuna bağlı olan ve organik buhar, asit gazları,
NH3, CO veya bunların farklı bileşimlerinden oluşan
zararlılara karşı kullanılır,
• Gaz yoğunluğunun düşük olduğu, geniş alanlarda
kullanılır,
• Kısa süreli, acil durumlarda kullanılır,
• sürekli kullanılmaz,
• Oksijen yetersizliği durumunda yararlı olmaz.
2. Hava Beslemeli Maskeler :
İşyeri havasında bulunan zararlı etkilerden korunmak
üzere, hortum vasıtasıyla dışarıdan hava verilir.
Tehlikeli konsantrasyonlardaki toz, sis, buhar veya gaz
içeren tanklar, kuyular, galeriler vb. yerlerde
kullanılırlar.
3. Kendinden Temiz Hava Üreten
Solunum Cihazları :
 Zararlı gazların yüksek
konsantrasyonlarında ve oksijen
yokluğunda, tam bir solunum
sağlarlar,
 Çeşitli tipleri vardır, sırtta
taşınanları her yerde
kullanılabilir, ancak ağır olması
bir dezavantajdır.
VI. EL VE KOL KORUYUCULARI
El koruyucuları :
– Özel koruyucu eldivenler,
– Makinelerden, kimyasallardan,
elektrik ve ısıdan koruyan
eldivenler.
– Tek parmaklı eldivenler, Parmak
kılıfları, Kolluklar,
– Ağır işler için bilek koruyucuları –
bileklik,
– Parmaksız eldivenler,
– Koruyucu eldivenler
•Özel Tip El koruyucuları:
•Elektrik Kazalarına karşı korunma : Manşetleri eli, bileği şok
ve yanıklardan koruyacak kadar uzun olan lastik eldivenler
kullanılır. Bu eldivenler 90.000 volta 3 dakika dayanmalıdır. Bu
eldivenler, diğer plastik eldivenlerle karıştırılmamalıdır. Bu
eldivenlerin üzerinde, etkili olabileceği voltaj değeri
belirtilmelidir.
•Radyasyondan Korunma : Kurşun ile emprenye edilmiş
lastikten üretilen eldivenler kullanılır.
VII. AYAK VE BACAK KORUYUCULARI :
•
•
•
•
•
•
•
Normal iş ayakkabıları, Botlar,
Çizmeler, Uzun botlar, Güvenlik bot ve
çizmeleri
Parmak koruyuculu ayakkabılar
Isıya dayanıklı ayakkabı
Termal ayakkabı
Titreşime dayanıklı ayakkabı
İzolasyonlu ayakkabı
Ayakkabı eklentileri:
• Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı
koruyucuları
• Dizlikler tozluklar takılıp
çıkarılabilen iç tabanlıklar,
• Buz, kar ve kaygan yüzeylere için
çiviler
AYAK KORUMA EN ISO 20345:2004
KATEGORİ
İLAVE ÖZELLİKLER
SB
200J’e dayanıklı koruyucu burunlu(Çelik, kompozit) 15 kN basınca
dirençli, yırtılmaya, aşınmaya, hidrokarbonlara, kaymaya dirençli,
katmanlar birleşik, su buharı geçirgenlik ve ergonomik özellikli
S1
SB’ye ilave olarak
Kapalı Topuk Bölgesi,
Antistatik Özellikler(A),
Topuğun Enerji Absorpsiyonu(E)
Kuru ortamda kullanım amaçlı deri.
S2
S1 için verilenlere ilave olarak,
Su Penetrasyonu ve Su Absorpsiyonu(WRU)
Islak ortamlarda kullanım amaçlı su geçirmez deri.
S3
S2 için verilen özelliklere ilave olarak,
Batma Mukavemeti (P)
Dişli Alt taban
AYAK KORUYUCULARI :
1- Parmak Koruyucu Ayakkabılar : Yuvarlanan ve ağır
malzemelerle çalışılan işlerde, ayak parmaklarının
korunması için çelik burunlu ayakkabı, bot veya çizme
kullanılır.
Aramızda kalsın!
Kişisel koruyucular kısıtlayıcıdır
Kişisel koruyucular konforsuzdur
Kişisel koruyucular sınırlıdır
İşyerlerindeki Risklerle Mücadele
1-Riski ortadan kaldırmak
2-Riski izole etmek (sınırlandırmak)
3-Toplu korumaya öncelik vermek
4-Kişisel koruma yapmak
Toplu Korunma Örnekleri











Tehlikesiz olanla değiştirme,
Yalıtım,
Koruyucu/koruma içine alma,
Yerel havalandırma,
Yerel aydınlatma,
Makine koruyucuları,
Genel havalandırma,
Genel aydınlatma,
İklimlendirme,
İşaretleme/sınırlama
Uyarı levhaları
35
Toplu Korunma
Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında
en etkin yöntem;
Riski kaynağında kontrol altına almaktır.
Bu mümkün değilse ortama yönelik farklı yöntemler
devreye girecektir. Bütün bu yöntemlerin etkili olmadığı
hallerde;
En son korunma yöntemi olarak KKD kullanımı
önerilmelidir.
Solunum koruyucusu testi
BEN KORUNUYORUM FAKTÖRÜ
Korumak: Kişisel koruyucular
Gerçek koruma: (NRR-7)/2
BEN KORUNUYORUM FAKTÖRÜ
KULAKLIK
KULAK TIKACI
KK kullanımı …iyi uygulama..
• AŞIRI KORUMADAN kaçının
• Hatalı kullanımı engelleyin
Kulak tıkacı kullanalım…
Kulak tıkacı kullanalım…
HATALI YERLEŞTİRME
Kişisel Koruyucu Donanım
Spesifik işyeri
tehlikelerine karşı
korunmaya
yardımcı
araçlardır.
İşyeri tehlikeleri
Örnekler:
• Gürültü
• Kimyasallar
• Kaza durumları
• Keskin araçlar
• Uçuşan, sıçrayan partiküller
• Toz ve duman
• Aşırı ışınım
• Vibrasyon
• ……
Kişisel koruyucu donanımla ilgili
Tartışacağımız konular
• KKD sınırlılıkları
• KKD nasıl kullanılır
–Kullanmadan önce kontrol
–Bilinçli değiştirme
–Temizlik ve depolanması
KKD sınırlılıklar
KKD riski ortadan kaldırmaz
tehlikeyle aranıza bariyer
koyar
KKD sizi korumayabilir
• Tehlikeye özel dizayn
edilmemişse
• Hasarlı ve aşınmışsa
• Düzgün takılamamışsa
KKD KULLANIN
KKD sizi korumakta verimli olabilir
• Eğitimlerde aldığınız bilgiyle
kullanırsanız
• Tasarlandığı tehlikeye karşı
kullanırsanız.
Kullanmadan önce kontrol edin
KKD kullanılmadan önce sistemli bir
şekilde aşağıdaki açılardan kontrol
edilmelidir:
• Hasarlı yada yıpranmış mı?
• Temiz mi?
• Boyu size uygun mu?
Değiştirin
KKD hasarlı yada yıpranmışsa, boyutu size
uygun değilse
• Tamirini veya ayarlamasını
yapabiliyor musunuz?
• KKD’siz çalışmayın
• Yeni KKD ihtiyacınızı hemen
bildirin.
Temizleme ve bekletilme
KKD düzenli olarak temizlenmelidir.
KKD kullanılmadığında
• Toz ve kirlilik
• Kimyasallar
• Güneş ışığı
• Su ve su buharıyla temas
etmediğinden emin olunan alanlarda
saklanmalıdır.
Gözlerinizi koruyun
Gözler duyarlı organlardır, kolayca zarar
görebilirler. Gözler için tehlike
kaynakları:
– Kimyasal sıçramalar
– Uçuşan parçacıklar
– Yüksek ısı
– Güçlü yada UV tayfında ışık
Gözler için riskler…
DARBE – Kesme, doğrama, delme makineleri,
marangozluk işleri
ISI – Kaynak, ısıl işlem, lazer
GÜÇLÜ IŞIK- Kaynak, dış ortam çalışması
TEHRİŞ EDİCİLER- Sprey, toz, gaz, katı yada sıvı
saçıntılar
Göz koruyucu tipleri
Güvenlik gözlükleri– düşük tehlike,
sıçrayan partiküller
Hava alan gözlükler– Toz ve riski az
duman-gaz
Hava almayan gözlükler– Tahriş edici
gazlar ve dumanlar
Koyu camlı gözlükler– Güçlü ve UV ışık
Yüz koruma
Benzer tehlikeler için kullanılır
– Kimyasal sıçramalar
– Uçuşan parçacıklar
– Yüksek ısı
– Güçlü yada UV tayfında ışık
Yüz koruması kullanırken…
Gözlerinizi korumak
için
tasarlanmadığını
unutmayın.
Koruyucu
gözlüklerinizi takın.
Baretler…
Baretler sizi korurlar
• Düşen cisimlere
• Darbelere karşı
Hepsi plastik içerikli olmalarına
rağmen yüksek voltajlar için
tasarlanmış tipte baretler
olduğunu unutmayın.
Baretlerde değiştirilir…
Askılama sistemi:
• Kırılmış, eskimiş yada zedelenmişse
Askılama sistemi baret iç yüzeyini
kafanızdan 2,5 cm uzakta tutmalıdır.
Yüzeyinde çatlak, kırık oluşmuşsa
Ayak yaralanması için tehlikeler
Ağır cisimlerin düşmesi yada
yuvarlanması
Keskin cisimlerin saplanması
Erimiş metalleri dökülme ve sıçraması
Sıcak yada kaygan zeminler
Tahriş eden kimyasallar
İş ayakkabısı günlük kontrol
edilmelidir…
• Taban ve yüzeyinde çatlama,
deformasyon var mı?
• Taban ve yüzey birleşiminde
ayrılmalar var mı?
El için tehlikeler
• Kesilme ve delinme
• Kimyasal madde
• Vibrasyon
• Elektrik çarpması
• Yanıklar
• Sıcak ve soğuk
• Biyolojik tehlikeler
Eldiven seçimi
Her eldiven aynı değildir. Riske
yönelik eldiven seçimi yapılmalıdır.
Kimyasallara karşı kullanılan
eldivenler sonsuz süre koruyucu
değildir:
Kimyasalların eldiveni geçmek için
verdikleri uğraş «eninde sonunda»
işe yarar…
Önce…
Görevinize uygun eldiven seçin
Yüzük ve bilekliklerinizi çıkarın
Makineye kaptıracaksanız eldiven
giymeyin…
Eldiveninizi giymeden kontrol edin
Elektriğe karşı sizi koruyan
eldiven…
Kesik, delik, yıpranma olmamalıdır
Elastikliğini kontrol edin,
Yalıtımı bozabilecek sorunlar
olmamalıdır
Her kullanımdan önce «içine» üfleyin…
Duymanızı koruyun…
Kulak tıkacı yada manşon kullanın:
• Yüksek gürültülü yerlerde
• Yüksek gürültülü makineler
kullanıyorsanız.
• İş sırasında patlama biçiminde sesle
karşılaşacaksanız
KKD kullanırken
Temiz tutun
Kulağınıza ve
başınıza uygun
olsun
Sesi sızdıracak
aralık bırakmayın
Soluğunuzu koruyun
İşyeri havasında bulunan zararlı
maddeler; metal tozları, çözücüler
gibi zehirlerden korunmak için. Silis,
amyant, kömür tozları gibi yol açan
maddelerden korunmak için.
Soluğunuzu koruyun
Sayılan zararlılar ortam havasında izin
verilen değerleri geçerlerse
havalandırma sistemleriyle
uzaklaştırılmalıdır. Ancak bu
sistemlerin kurulamadığı veya
yetersiz kaldığı durumlarda, solunum
sistemi koruyucularının kullanılması
gerekmektedir.
Solunulan tehlikeler…
ZEHİRLER – Birçok zehirin temel vücuda giriş
yolu. Ağır metal buharları, kimyasallar, böcek
ilaçları vb
SOLUNUM YOLU TAHRİŞ EDİCİLERİ – Asit
Alkali buharları ve çok sayıda kimyasal
SOLUNUM YOLLARI HASTALIK
ETKENLERİ – Asbest, silika, organik tozlar
SOLUNUM BOZUCULAR- CO, Hidrojen Sülfür,
Oksijenin ortamda azalmasına yol açan inert
gazlar vb.
Temel solunum koruyucular
• Hava temizleyiciler
• Partikül tutanlar
• Kimyasal tutanlar
• Hava beslemeli maskeler
• Sırtta taşınan besleme ünitesi
• Dışarıdan temiz hava getiren
hortum
Solunum koruyucusu kullanırken
•
•
•
Etkene yönelik doğru maske tipi
Takmadan önce kontrol edin
Takın, yüzünüze iyice oturtun
•
•
•
•
Çıkış hava valfini kapatın yada yanlarına hafif basılı tutun ve
hafif üfleyin pozitif basıncı hissedin
Gelen hava deliğini kapatın ve hafif hava çekin negatif basıncı
hissedin
Basit filtreli maskeyi çıkardığınızda dış yüzeyinin kirli
olduğunu unutmayın
Maskenizi düzenli ve talimatlara uygun değiştirin
Kendinizi koruyun…
Risklere uygun KKD kullanın
Kullanmadan önce KKD’yi kontrol edin
Hasarlı, yıpranmış KKD’yi değiştirin
Bir sonraki kullanım için KKD’yi uygun
şekilde saklayın
KKD’yi temiz tutun
Yeni KKD ihtiyacınız varsa bildirin
Download

Kişisel koruyucu donanımlar