T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe
Sayı
Konu
..
rr6ğtl'^| oa_
io
ö
?*-
@;
b1 3
:PansiyonTemizliği.
:22674833-755ü 2-
0210612014
....ıvıÜuÜnr,ÜĞÜNp
İlÇemizde yeni yapılan ortaöğretim öğrenci pansiyonlarının 2014-2015 Eğitim-Öğretim
hazırlanması
gerektiğinden temizliğinin yapılması için Tyçp (İşkur) elamanlarının ekteki
Yılına
Program doğrultusunda belirtilen tarİhlerde saat:08:00'de İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğü,nde
hazır bulunmalarr hususunda;
Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim.
Harun G
Müdür
EKLER:
1-Plan (1 Adet)
nı.Ğıııvı:
Merkezdeki Bütün okul Müdürlüklerine.
0210612014
VHKİ
II.MAVİLi
M.DEMİRT&:.4 (*A.BAŞTüRK
02106l20l4 Şef
02106l20l4 Şb.Müd
--:"*&h
uffi#
\ğ"ğ"d-f
wşş iıffi
M,ğ91
*1
ş*$ıai n,*i{şüşg ıuıi}p{lmı{itiü
ütşğşr** ı,sşrı }tğİt{b-ğ,İğ* ı*şıgğ*
,**Süğ Şıüry&üttdgı,
S.cşffi,*ışawğffi
Ts{*
*ffi FiiarffiĞğtı{ Sı*t r**fğdğ*ırffi{*
$fr§* Y.341ğ§ş f'ş*5; # {§ğ4,§şr4l-trffiF
S§giffinı
,ığ*ı»,ı:ıet tr ğlığift:kz*ş_
şğf
ffi
irtibğ{ FĞiı ğ*ğ.4}?4t$*&ğğ{dfi -§
ğ-F§§ğğı rnt*tşıı:*mğ*ffiğxmğİtınrğ*}
{,ffil
tğt üg}tttpffrn&* jff}ğ,hĞ Bıü;tr
ürffir\ıaıP-qİ
Lüo-_
La<
' .ea
\t
an
v
a{ \o
c
!f,
o
\o
N o\
(\ı
aa
LüU.
,a7-<
cj t
c.,1
-ş
a..l
st o\
a
4)
a
öl
c-.l
ta
a
o o
(n a
E
)ğ(
o
O
F
ar]
o
N
O
L
O
J
O
öl
..)
(/> (/>
o
E
ü
c
0)
C)
a)
a
t! F
C)
l-
()
L
a z z,
a
F-
o
o
a
ıı
(r
z4
l
L
t-ı
o
J
a
lİ
al
H
\p
N
c
a
c
O
a)
Ji
,]
c
.ğ .o
N
0)
(n
o\
@
O
C)
z.
L:
O
(}
c
C)
o =
a
J
C)
L
ın
N
a
0)
[-t
0
O
\n
o
,§
o
.ğ
O
9
çd
O
,
tf,
cO
-..i
o
rJ]
0)
a
O
q
J J
a oL O
)öI
,ğ(
_o
L
v
o
a
O
a
(,)
,.,-.,:
öl
t.J
Q
z
ç
in
l
3
o,
qoI
0
ır
C)
L
E
a
N
§J
O
ao
ül
P.
Qz
a*i
'
':)
ca
§
aa
ca
al
\o
c..1
a-)
c..l
a
aı
q,
9
ö-qU
,'ı ._U-
(-.1
c..ı
s §
c.l
s
o\
a^
(}
^<
)b!
N
6)
>.
v,
_:
a ,a
O a) m
a ü
c
.+
ö
o ü
a
E
N
ıa
J J
o
a
o
L
E]
()
)cıI
o
cğ
O
V
c
N
E
.:
q)
(r\
6l
(n
o
a
ti
()
)öI
:o
-y,
0)
.}
-.i
t!
|h
J
ağ
O
E
(.)
=
O
F
N
O
9
a
|=
ı]
3
()
J
a o
öı
(ğ
I
E
.dr
)oI
(,r}
a
z
ın
\O
r-
€
O
O
-y
a
(ğ
_o
E E E
O
ıQ
a
@
U a
U)
v2
.+
'J-
O
?a .f,
a
o
a
J
0)
(-ü
tJ.]
E
z
.y
a
v>
L.,l
a-ra_
V,^Ç
a
' ,3
a{
ç
O
a
o J
O
o
o
-o
N
(f)
F]
E
O
N
ıa
a
a.l
-
!
o
N sİ -f,
a
a
Q 2 U
.dl
iJ
L
0)
O
0
N
q
O
O
o\
o
J
-ir
c/.
a
a
{.)
a
O
ar)
J J
ç
o a0)
z
öl
q
ın
-.:
0)
a
t!
o\
öı
O
o
,§
(İ
E
.:
l
o J =
6
(J
()
o
E
E
O
-.-
F
0)
,=
0)
z,
'-a
a
J
6l
tı]
.: F
tJ.]
a
l
t:r
C)
o
O
ar)
E
E .o
E
o
lJ
P
a
0)
^I
,9
J,z
o
E
a
(.)
o
O
-o
J
a
a
L;
o
-.]
Q
!
o
N
O
!
E
o
o
Q 2 () O
?e
t
N
\n \o rc
z
l
3
a
Download

{,ffil - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü