KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,25., ve 26.maddelerinde
belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen
koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.
A- PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de
belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık
belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile
bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek
lisans çalışmalarını kapsayan 6 (Altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları
gerekmektedir.
B- DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de
belirtildiği dilekçelerine; özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık
belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini. Doçentlik belgesini veya noterden onaylı suretini, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları
gerekmektedir.
C- YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de
belirtildiği dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, 2 adet fotoğraf, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık
belgesini, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, Doktora başarı belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan (4) dört takım dosya ile birlikte ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir. Adaylar için 2547 sayılı
Kanun’un 23.maddesi gereğince Üniversitemizde ayrıca Yabancı Dil sınavı yapılacaktır. Sınav tarihleri başvuruda bulunduğu
birimlerce daha sonra duyurulacaktır.
- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki
gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve
saatleri içerisinde alınacaktır.
- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserinin bilimsel dosya içerisine koyacakları
bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.
- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
Birimi
Anabilim dalı
Ünvanı
Adet
Derece
Profesör
1
1
Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar
Cerrahisi
Tıp Fakültesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Kardiyoloji
Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü
Profesör
1
1
Profesör
1
1
Veteriner Fakültesi
Cerrahi
Profesör
1
1
Eğitim Fakültesi
Profesör
1
1
Doç.Dr.
1
2
Tıp Fakültesi
Fen Bilgisi Eğitimi
Rehberlik ve
Psikolojik
Danışmanlık
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Doç.Dr.
1
1
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji
Yrd.Doç
1
3
Eğitim Fakültesi
Açıklama
Pediatrik kardiyoloji konusunda çalışmış
olmak
IVF ve over transplantasyonu konusunda
tecrübeli olmak
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalında
doktora yapmış olmak ve voltametri
konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anestezi ve
Yrd.Doç
1
2
Tıp Fakültesi
Reanimasyon
Yrd.Doç
1
1
Yrd.Doç
1
2
İktisat Teorisi
Uluslararası Ticaret
ve Lojistik Böl.
Yrd.Doç
1
3
Yrd.Doç
1
3
Fizyoloji
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Uluslararası
İlişkiler
Yrd.Doç
1
1
Yrd.Doç
1
2
Yrd.Doç
1
2
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim
dalında doktora yapmış olmak ve obezite
ile virüs enfeksiyonları arasındaki ilişki
konusunda çalışmış olmak
Timpanoplasti ameliyatlarında farklı ilaç
uygulamalarının ekstubasyon kalitesine
etkisi konusunda çalışmış olmak
Görme engelli eğitimi konusunda çalışmış
olmak
Finansal krizler ve tüketici davranışları
konusunda çalışmış olmak
Türk bankacılık sektöründe rekabet
konusunda çalışmış olmak
Deneysel tip I diyabetli ratlarda oksidatif
stres ve TNF alfa düzeylerine fenugreek ve
kromun koruyucu etkisi konusunda çalışmış
olması
Üriner incontinensia konusunda çalışmış
olmak
Atatürk dönemi Türkiye-Azerbaycan
ilişkileri konusunda çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bil. Fakültesi
Veteriner Fak.
Tıp Fakültesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fak.
Sınıf Öğretmenliği
Uluslararası
İlişkiler
Muhasebe ve
Finansman
Yrd.Doç
1
2
Rusyanın Uluslar arası terörizme
yönelik işbirlikleri konusunda çalışmış
olmak
Yrd.Doç
1
3
Entelektüel sermaye değerleme konusunda
çalışmış olmak
Download

Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Profesör 1 1 Tıp Fakültesi