Aynı Kişinin Aynı Tarihlerde İki Farklı Hastaya Refakat Etmesi Durumunda
Refakatçi Gideri Nasıl Girilmelidir?
Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Görüşü:
Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.6.3 – Refakatçi giderleri başlıklı
maddesinin birinci fıkrasında “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin
bir kişiyle sınırlı olmak üzere (18 yaşını doldurmamış çocuklar için refakatin tıbben lüzum
görülmesi şartı aranmaz) refakatçi giderlerinde; sevki düzenleyen sağlık hizmeti
sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun, sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti
sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının elektronik ortamda veya
SUT eki EK-2/F formunda belirtilmiş olması gerekmektedir.” hükmü yer almakta olup, genel
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bir kişiyle sınırlı olmak üzere
refakatçi gideri Kurumca karşılanmaktadır.
Bu bağlamda, aynı kişi ismine aynı tarihlerde iki kez refakatçi gideri girilmesinin uygun
olmayacağı,
şeklindedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aynı Kişinin Aynı Tarihlerde İki Farklı Hastaya Refakat Etmesi