T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 36329013/604/7098972
Konu:Hayat Boyu Öğrenme TV
31/12/2014
................................................................. MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından farklı öğrenim ve
yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo kültürel gelişimlerini
sağlamak amacıyla bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirerek öğrenen ve öğreterek
dönüşümü gerçekleştirmeye katkı sağlanması için İnternet üzerinden Hayat Boyu Öğrenme
Televizyonu ( HBÖ TV) kurularak yayına başlamıştır.
Bilgilerinizi ve Hayat Boyu Öğrenme sürecini destekleyen fırsatlara erişim olanağı
sağlayan HBÖ TV' nin http://heryerdeogrenme.meb.gov.tr adresinden ziyaret edilmesini
teminen okulunuz/kurumunuzdaki yönetici,öğretmen,kursiyer ve öğrencilere duyurulması
hususunda; gereğini rica ederim.
Adem SEZER
Müdür a.
Şube Müdürü
DAĞITIM:
Tüm Resmi ve Özel Okul/Kurum Müdürlüklerine
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne
Hükümet Konağı Kat:2 33600 MUT/MERSİN
Elektronik Ağ : http://mut.meb.gov.tr
E-posta
: [email protected]
Bilgi için :Ö.Ahmet KAPLAN V.H.K.İ
Tel
: (0324) 774 10 30
Faks
: (0324) 774 17 07
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden5391-437a-34f1-9358-c1bc kodu ile teyit edilebilir.
Download

H.B.Ö.TV-İLÇE YAZISI - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü