KEMİK İÇİ İMPLANT MALİYET ANALİZİ ÇALIŞMASI
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlı Sigortası Genel Müdürlüğünün 29.05.2014
tarihli ve 2814119/8.123.214 sayılı ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.06.2014
tarihli ve 23642684/010.99/ 2014.5409.427 sayılı yazılarına istinaden; kemik içi implant
bedellerinin yeniden belirlenmesi için yapılan fiyat çalışmasında değerlendirilmek üzere
Daire Başkanlığımızdan maliyet analizi yapılması talep edilmiştir.
Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.1 inci maddesinin ikinci fıkrasında “SUT Eki EK-2/Ç
Listesinde yer alan “kemik içi implant uygulaması” işlem bedeli ile her implant için 90
(Doksan) TL faturalandırılabilir” ifadesi yer almaktadır.
Bu kapsamda MKYS sisteminden 01.01.2013 tarihi ile 23.06.2014 tarihlerini ve
Kurumumuza bağlı tüm ADSM’leri kapsayan sorgulama yapılmış olup ve Ağız ve Diş
Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığının da görüşü alınarak çalışma tamamlanmıştır
ÇALIŞMAYA AİT DETAYLAR İÇİN FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI İLE
İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.
İletişim Bilgileri:
Sorumlu
: Fatih KODALAK
Adres
: Ziyabey Cad. 1407 Sk. N0:4 Balgat / ANKARA
Tel
: 0 (312) 705 13 45
0 (312) 705 22 51
Faks
: (0312) 705 13 97
e-posta
: [email protected]
Çalışmanın yapıldığı Tarih: Haziran 2014
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

KEMİK İÇİ İMPLANT MALİYET ANALİZİ ÇALIŞMASI Sosyal Güvenlik