S.S.
ÖZEK
KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Cihan Sokak No:10/7 Sıhhiye/ANKARA
TLF: 232 36 04 - 232 36 44
04 Temmuz 2014
Sayın Ortağımız, (
)
Kooperatifimizin 2013 hesap yılı genel kurul toplantısı, önceden ilan edilen gündem üzerine,
anılan gün, yer ve saatte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisinin katılımı ile ekseriyet temin edilmek
suretiyle yapılmıştır.
Yönetim ve Denetim Kurulları çalışma raporları genel kurula sunulmuş ve ayrı ayrı üyelerimiz
tarafından oy birliği ile ibra edilmiştir. Ayrıca 2013 yılına ait bilânço ve gelir/gider cetveli de Genel
Kurula sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
2014 yılına ait tahmini bütçe ve aylık aidatların eskisi gibi devam etmesine, aylık net 20 TL
olarak ödenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geç yatırılan aidatlar için aylık % 1,5 gecikme faizi
alınması oy birliği ile kabul edilmiştir.
Arsalarımızın da içerisinde bulunduğu Susuz Mahallesi, Belören mevkiine ait Kentsel Dönüşüm
ve Gelişim Alanı teklifi, Ankara Büyükşehir Belediyesince 17 Mayıs 2013 tarihinde 10 etap halinde
onaylamıştır. Arsalarımızın bulunduğu etaplar 8 ve 9. Etaplardır. Onaylanan Projeler 06 Haziran 2013
tarihinde Büyükşehir İmar Dairesi’nde askıya çıkarılmış ve onaylanmıştır. Bu tarih sonrasında
belediyece imar çalışmalarımızın yavaş gitmesi nedeniyle Eylül 2013 ayında küçük çaplı ve Mart 2014
ayında büyük çaplı iki toplantı yapılmıştır. İkinci toplantının video kaydı internet sitemizde mevcuttur.
Toplantı da Sayın Başkan Melih GÖKÇEK bizlere alanda bulunan bütün kooperatiflerin birleşmesi
gerektiğini ve arsalarımızın %25’ ini belediyeye harca esas değerden satmamız karşılığında planları
hemen onaylacağının sözünü vermiştir.
Fakat alanda bulunan bazı kooperatiflerin seçim sonuçlarının kesinleşmesini beklemeleri ve
arsalarının %25’ini belediyeye satma yetkileri olmaması nedeniyle bu kooperatiflerin genel kurullarını
bekleme zorunluluğu doğmuştur. Haziran ayının sonunda tüm kooperatifler yetkilerini almış
olacaklardır. Yine de birkaç kooperatif yetkilisi bu karara karşı olduğunu ve belediyeye arsalarının
%25’ini satmayı kabul etmemişlerdir. İmar çalışması yapılan alanda 86 adet kooperatif bulunmaktadır.
Alanın toplam büyüklüğü 1.100 hektar, bu alanda kooperatiflerin sahip oldukları miktar ise 440
hektardır. Belediyeye yaklaşık 100 hektarlık bir arsa satışı yapılacaktır.
Altyapı Planlama Ltd. Şti. ile yapılan sözleşme gereği hektar başına brüt 146 m2’den 44 konut
garanti kooperatiflere verilecektir. İdarece uygun görülüp itiraz olmadığı takdirde %10 kooperatif artışı,
kooperatiflere ayrıca ilave edilecektir. Arsamızın %25’i 37.500 m2 belediyeye harca esas değerden
satılacaktır. Başkanın isteği üzerine Alınacak bu bedel, yöntemi belediyece tayin edilecek bir şekilde
cami ve okul yapımı için kullanılacaktır.
Eras Holding A.Ş. ile Haziran 2013 tarihinde noterden kat karşılığı inşaat sözleşmesi
imzalanmıştır. Fakat hem firmanın talebi üzerine, hem de ileride yaşanacak sıkıntıların önüne
geçebilmek için yapılan sözleşme Şubat 2014 ayında fesh edilmiştir.
Yapılan genel kurul sonuçlarını saygıyla sunar, esenlikler dileriz.
MAYIS 2014 İTİBARİ İLE
YÖNETİM KURULU
Adına
BORCUNUZ :…………..TL
Suat ÖZDAŞDELEN
BAŞKAN
Download

ÖZEK