Haziran, 2014
Arş. Gör. Uzm. Gamze BAYIN
KİŞİSEL BİLGİLER
E-mail: [email protected], [email protected]
Telefon: (0312) 297 63 56
Adres: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü,
Beytepe/ANKARA
ÖĞRENİM DURUMU
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü
(2006-2010)
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi
(2010-2013)
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi
(2013-…)
PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ
Araştırma Görevlisi- Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi
Bölümü (2013-…)
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Makaleler
 Bayın, G., Akbulut, Y. (2012). Sağlık Sektöründe Sosyal Pazarlamanın Kullanımı. Ankara
Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1): 53-72.
 Terekli, G., Özkan, O., Bayın, G. (2013). Çevre Dostu Hastaneler: Hastaneden Yeşil
Hastaneye. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2): 37-54.
 Bayın, G., Akbulut, Y. (2013). Kanıta Dayalı Yaklaşım ve Sağlık Politikası. Ankara Sağlık
Bilimleri Dergisi, 1(2): 115-132.
 Bayın, G., Önder, Ö.R. (2013). Ankara’da Bir Üniversite ve Bir Eğitim ve Araştırma
Hastanesine Başvuran Poliklinik Hastalarının Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir
Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 16(2): 105-121.
1
Bildiriler-Ulusal Kongreler
 Ağırbaş, İ., Akbulut, Y., Bayın, G. (2011). Sağlık Sektöründe Verilen Reklam Cezalarının
Sistematik Analizi. 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı, Fethiye, 128-133.
 Bayın, G., Önder, Ö. R., Ağırbaş, İ. (2012). Hasta Bağlılığı Araştırması: Ankara Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı,
Isparta, 537-543.
 Terekli, G., Bayın, G. (2012). Sağlık Sektöründe Pazarlama Anlayışına Farklı Bir Bakış:
Gerilla Pazarlaması. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı, Isparta, 743-750.
Bildiriler-Uluslararası Kongreler
 Bayın, G., Karakaya, M., Akgül, S. (2013). Managerial Roles In Health Services. The
Symposium Of The Knowledge Transfer Days Between German and Turkish Health Care
Systems, 2013, Neu Ulm, Germany.
 Uğurluoğlu, Ö., Demir, İ.B., Ürek, D., Bayın, G. (2014). Leadership Research in Health
Care in Turkey. 10th International Academic Conference, June 3-6, 2014, Vienna,
Austria.
Kitaplar
 Önder, Ö. R., Bayın, G. (2012). Sağlık ve Yönetim. İçinde: Önder, Ö. R., Akbulut, Y.,
Yenimahalleli Yaşar, G. (Ed.) Kanser: Önemli Bir Sağlık Sorunu. Ankara: Ankara
Üniversitesi Basımevi, s.: 146-163.
Projeler
 Hastanelerde Kurum İmajı ve Hasta Bağlılığı İlişkisi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile İbn-i Sina Hastanesi’nde Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
(BAP), Projede Araştırmacı, (Proje Yöneticisi: Doç Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER), 2013-2014.
Yüksek Lisans Tezi
Hastanelerde Kurum İmajı ve Hasta Bağlılığı İlişkisi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile
İbn-i Sina Hastanesi’nde Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013,
Ankara
KATILINAN EĞİTİM, WORKSHOP VE ETKİNLİKLER
 A Crash Course In Hospital Business Management, Lecturer: Prof. Ryner Burke,
8.11.2012, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Yalın Hastane Yönetimi, Süreçleri ve Teknikleri, Eğitimci: Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım
Kaptanoğlu, 28.09.2013, Konya Dedeman Otel
 Hasta Güvenliği Yönetimi Atölye Çalışması, Eğitimci: Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım
Kaptanoğlu, 27.09.2013, Konya Dedeman Otel
 Türkiye’de Bakım Hastaneleri Modeli ve Yönetimi, Eğitimci: Prof. Dr. Afife Ayla Kabalak,
28.09.2013, Konya Dedeman Otel
2
KATILINAN KONGRE VE BİLİMSEL TOPLANTILAR





4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat 2010, Antalya
5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Fethiye
6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Eylül 2012, Isparta
11. Araştırma Yöntemleri Semineri, 13-17 Şubat 2013, Afyonkarahisar
The Symposium Of The Knowledge Transfer Days Between German and Turkish Health
Care Systems, 17-23 June 2013, Neu-Ulm, Germany
 7. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 27-29 Eylül 2013, Konya
İDARİ GÖREVLER
 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Bölümü, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, 2013-…
 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Bölümü, Mevlana Koordinatörü, 2014-…
 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Bölümü Web Sitesi Sorumlusu, 2014-…
ÖDÜLLER VE BURSLAR
 Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sağlık İdaresi Bölümü Birincilik Ödülü, 2010
 İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, 2010
 TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu, 2013- Devam ediyor.
3
Download

Arş. Gör. Uzm. Gamze BAYIN - Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi