ÖĞRETİM PLANI VE DERS İÇERİKLERİ
BİRİNCİ YARIYIL
Kod
MAT 4000
Genel Matematik
Ders Adı
T
4
U
0
AKTS
5
Süresi
1 Yarıyıl
HRT 4101
Mesleki Trigonometri
3
0
5
1 Yarıyıl
HRT 4103
Arazi Ölçmeleri 1
4
2
8
1 Yarıyıl
HRT 4105
Temel Hukuk
3
0
3
1 Yarıyıl
ATA 1001
Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi 1
2
0
2
1 Yarıyıl
TDL 1001
Türk Dili 1
2
0
2
1 Yarıyıl
YDİ 1001
Yabancı Dil 1 (İngilizce)
2
0
2
1 Yarıyıl
Seçmeli Dersler (I. YY’da 3 AKTS Seçmeli ders alınması zorunludur.)
KGS 4000
Kalite Güvencesi ve Standartları
3
0
3
1 Yarıyıl
HRT 4107
Şehircilik
3
0
3
1 Yarıyıl
23
2
30
T
U
AKTS
Süresi
Toplam
İKİNCİ YARIYIL
Ders Adı
Kod
HRT 4102
Mesleki Hesaplamalar
4
0
4
1 Yarıyıl
HRT 4104
Fotogrametri
3
0
4
1 Yarıyıl
HRT 4106
Arazi Ölçmeleri 2
4
2
8
1 Yarıyıl
HRT 4108
Taşınmaz Hukuku
3
0
4
1 Yarıyıl
ATA 1002
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
2
0
2
1 Yarıyıl
TDL 1002
Türk Dili 2
2
0
2
1 Yarıyıl
YDİ 1014
Yabancı Dil 2 (İngilizce)
2
0
2
1 Yarıyıl
Seçmeli Dersler (II. YY’da 4 AKTS Seçmeli ders alınması zorunludur.)
BİT 4000
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
2
1
4
1 Yarıyıl
HRT 4110
Taşınmaz Değerlemesi
3
0
4
1 Yarıyıl
22
3
30
Toplam
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
Kod
Ders Adı
T
U
AKTS
Süresi
HRT 4201
Kadastro 1
3
0
3
1 Yarıyıl
HRT 4203
Harita Çizimi 1
2
1
4
1 Yarıyıl
HRT 4205
Arazi Ölçmeleri 3
4
2
8
1 Yarıyıl
HRT 4207
Arazi Yönetimi
4
2
6
1 Yarıyıl
HRT 4209
Haritacılık Faaliyetleri
2
1
3
1 Yarıyıl
Seçmeli Dersler (III. YY’da 6 AKTS Seçmeli ders alınması zorunludur.)
HRT
4211
Bilgisayarda Harita Hesapları
1
1
3
1 Yarıyıl
HRT
4213
Harita Kadastroda Araştırma Yöntemleri
2
0
3
1 Yarıyıl
HRT
4215
Harita Kadastroda İş ve İşyeri Güvenliği
2
0
3
1 Yarıyıl
İşletme Yönetimine Giriş
2
0
3
1 Yarıyıl
18
7
30
İŞL 4001
Toplam
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
Kod
Ders Adı
T
U
AKTS
Süresi
HRT 4202
Kadastro 2
3
0
3
1 Yarıyıl
HRT4204
Harita Çizimi 2
2
1
3
1 Yarıyıl
HRT 4206
Arazi Ölçmeleri 4
3
2
4
1 Yarıyıl
HRT 4208
Harita Yapımı
2
2
3
1 Yarıyıl
EDO 4002
Endüstriye Dayalı Öğretim / Staj (6 Hafta -30 İşgünü )
0
40
10
1 Yarıyıl
Seçmeli Dersler (IV. YY’da 7 AKTS Seçmeli ders alınması zorunludur.)
HRT 4210
Coğrafi Bilgi Sistemleri
2
0
2
1 Yarıyıl
HRT 4212
Aplikasyon
2
0
3
1 Yarıyıl
HRT 4214
Yol Bilgisi
2
0
2
1 Yarıyıl
MET 4000
Meslek Etiği
2
0
2
1 Yarıyıl
İŞL 4002
İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon
2
0
3
1 Yarıyıl
ÇEK 4000
Çevre Koruma
2
0
2
1 Yarıyıl
16
5
30
Toplam
Her Derse ait Bologna ders tanıtımları ve 14 haftalık ders içerikleri bu tablo içerisine
yerleştirilmek üzere ekte verilmelidir.
Download

öğretim planı ve ders içerikleri birinci yarıyıl ikinci yarıyıl