İpek Pınar Bayer
1989 yılında Prof. Koral Çalgan'ın öğrencisi olarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuvarı’na başladı. 2000 yılında mezun oldu. Viyola eğitimini Prof. Koral Çalgan ve
Doç. Bediz Kınıklı ile, oda müziği eğitimini Prof. Ilya Sirotin ile, orkestra eğitimini de Prof.
Hikmet Şimsek, Prof. Rengim Gökmen ve İbrahim Yazıcı ile tamamladı. Prof. Betil
Başeğmezler ile başladığı yüksek lisans eğitimine, Prof. Çetin Aydar ile devam etmektedir.
2002 yılından beri HSO viyola grup şefliği görevini sürdürmektedir.
Download

Öğr. Gör. İpek PINAR BAYER