İ S TA N B U L
15
“Hava ve Uzay Gücünün
Artan Değeri”
ULUSLARARASI HAVA VE UZAY GÜCÜ KONFERANSI
• SonDönemdekiKrizveÇatışmalardaHavaveUzayGücü
• ModernHavaveUzayGücüİçinKomutaKontrol(K2),İstihbarat,
GözetlemeveKeşif(İGK)
• MuharipHavaveUzayGücününSürdürülebilirliği
• GeleceğinHavaveUzayGücündeİnsanFaktörü
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
01-03 NİSAN 2015
HARP AKADEMİLERİ ATATÜRK HARP OYUNU VE KÜLTÜR MERKEZİ
www.hha.hvkk.tsk.tr
[email protected] Tel: +90 212 3980105
CONFERENCE
Konferans
Programı
PROGRAM
(Taslak)
İSTANBUL
2014
01 Nisan 2015 Çarşamba
yukarıda beyaz olarak logo mevcut
18.00 - 19.00
Kayıt / Hoşgeldin
19.00 - 21.00
Kokteyl
02 Nisan 2015 Perşembe
08.30 - 09.00
Kayıt ve İkram
09.00 - 10.00
Açılış Oturumu (Hoşgeldin Konuşması ve Konferans Özel Konuşması)
10.00 - 10.50
Fotoğraf Çekimi ve Ara
10.50 - 12.20
1’inci Oturum - Son Dönemdeki Kriz ve Çatışmalarda Hava ve Uzay Gücü
12.20 - 12.30
Ara ve Soruların Toplanması
12.30 - 13.00
1’inci Oturum Soru-Cevap Bölümü
13.00 - 14.30
Öğle Yemeği
14.30 - 16.00
2’nci Oturum - Modern Hava ve Uzay Gücü için Komuta Kontrol ve İGK
16.00 - 16.10
Ara ve Soruların Toplanması
16.10 - 16.40
2’nci Oturum Soru-Cevap Bölümü
03 Nisan 2015 Cuma
09.00 - 09.30
Kayıt ve İkram
09.30 - 11.00
3’üncü Oturum - Muharip Hava ve Uzay Gücünün Sürdürülebilirliği
11.00 - 11.10
Ara ve Soruların Toplanması
11.10 - 11.40
3’üncü Oturum Soru-Cevap Bölümü
11.40 - 13.00
Öğle Yemeği
13.00 - 14.30
4’üncü Oturum - Geleceğin Hava ve Uzay Gücünde İnsan Faktörü
14.30 - 14.40
Ara ve Soruların Toplanması
14.40 - 15.10
4’üncü Oturum Soru-Cevap Bölümü
15.10 - 15.40
Kahve Arası
15.40 - 16.10
Konferans Değerlendirmeleri
16.10 - 16.15
Kapanış Konuşması
20.00 - 22.30
ICAP Yemeği
Konferans Hakkında
Uluslararası Hava ve Uzay Gücü Konferansı
Hava ve Uzay Gücü 20'nci yüzyılda olduğu gibi 21'inci yüzyılda da
güvenlik, caydırıcılık, barışı koruma ve krizlere müdahale gibi birçok
alanda küresel güvenliğin sağlanmasında vazgeçilmez bir unsur
olmaya devam etmektedir. Hava ve Uzay Gücü, küresel ve bölgesel
güvenlik organizasyonlarının ihtiyaç duyduğu kabiliyet listesinin en
üst sırasında yerini korumaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve
Hava Harp Akademisi tarafından düzenlenen ICAP 2015 konferansında
ele alınacak konuların, bölgesel ve küresel güvenliğin tesis edilmesine
akademik olarak katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
yukarıda beyaz olarak logo mevcut
Gelişmiş İGK (istihbarat, gözetleme ve keşif) teknolojileri sayesinde
yapılan harekât alanı yönetimi, Hava ve Uzay Gücü'nün görev
etkinliğini her geçen gün artırmaktadır. Son yıllarda icra edilen
harekâtlar incelendiğinde, uzay sistemleri ve ağ tabanlı sistemlerin
desteğiyle insanlı ve insansız uçak sistemlerinin etkisi bir kez daha
ortaya çıkmıştır. Algılamadan ateşlemeye kadar geçen süre (sensöricra döngüsü) gittikçe azalırken, Hava ve Uzay Gücü, küresel anlamda
harekât icra etme bağımsızlığını gerçekleştirebilecek en önemli milli
güç unsurlarından biri haline gelmiştir.
Hava ve Uzay üstünlüğü, İGK kabiliyeti, çevik muharebe desteği
ve etkin komuta kontrol kabiliyeti, Hava ve Uzay Gücü'nün en etkili
kabiliyetleri olarak değerlendirilebilir. Yenilenen tehditlere karşı Hava
ve Uzay Gücü yeni kabiliyetler elde etmekte ve bu özelliği ile birçok
sektörde en yeni teknolojilerin gelişmesine de öncülük etmektedir.
Hava Harp Akademisi tarafından düzenlenen “Uluslararası Hava
ve Uzay Gücü Konferansı”nda son dönemdeki kriz ve çatışmalarda
Hava ve Uzay Gücü, modern Hava Gücü için komuta kontrol (K2)
istihbarat, gözetleme ve keşif (İGK), muharip Hava ve Uzay Gücünün
sürdürülebilirliği, geleceğin Hava ve Uzay Gücünde insan faktörü
konuları ele alınacaktır. Kıtaların buluştuğu şehirde gerçekleştirilecek
konferansta yer alacak seçkin konuşmacı ve katılımcılar Hava ve Uzay
Gücünü birlikte değerlendirme ve farklı bakış açılarını paylaşma fırsatı
elde edeceklerdir. Türk Hava Kuvvetleri ve Hava Harp Akademisi
olarak kıtaların birleştiği şehir İstanbul’da misafirlerimizle buluşmak
bizim için bir onur kaynağıdır. İnaniyoruz ki bu toplantı Hava ve Uzay
Gücünün gelişimine ve geleceğine birçok yönden katkı sağlayacaktır.
1’inci Oturum
Son Dönemdeki Kriz ve Çatışmalarda Hava ve
Uzay Gücü
yukarıda beyaz olarak logo mevcut
Geçmişten günümüze hava ve uzay gücünün kullanım alanları,
kabiliyetleri ve etkileri büyük bir gelişme göstermiştir. Önceleri
sadece satıh kuvvetlerinin desteklenmesi için bir unsur olarak
görülen hava ve uzay gücü, bugün artık tek başına harekât icra
edebilen vazgeçilmez bir kuvvet durumuna gelmiştir. Bosna,
Kosova, Afganistan ve Irak'ın ardından son olarak icra edilen Libya
harekâtında Hava ve Uzay Gücü'nün kullanımına yönelik bu önemli
değişim görülmüştür. Bu krizlerde, Hava ve Uzay Gücü taktik,
operatif ve asıl olarak stratejik etki oluşturabilmesi nedeniyle ilk
seçenek olarak kullanılmıştır. Günümüz krizlerinde ortaya çıkan
tehdit ortamının belirsiz, karmaşık ve yüksek riskli olması çözümü
zorlaştırmaktadır. Hassas angajman, en düşük can kaybı ve sivil
unsurların korunmasına yönelik kabiliyetleri ile Hava ve Uzay Gücü
günümüzün ve geleceğin harekat problemlerine en uygun çözümleri
sunabilmektedir.
2’nci Oturum
Modern Hava ve Uzay Gücü İçin Komuta Kontrol (K2),
İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (İGK)
yukarıda beyaz olarak logo mevcut
NATO, 2010 yılında kabul ettiği ''Aktif Angajman, Modern Savunma''
stratejisiyle artık sadece politik ve askeri seçeneklerle değil, harekât
sürecinin sosyal, ekonomik ve bilgi unsurları gibi diğer boyutlarıyla
da ilgilenmektedir. Çatışma ve muhtemel krizlerin karmaşıklaşması,
bilgi yoğun teknojilerin düşman tarafından da kullanılması, asimetrik
tehditlerin gittikçe artması geçmişe oranla çok daha iyi planlamayı
gerektirmektedir. Komutanın harp karargâhı olan harekât merkezindeki
(JFACC'te) komuta-kontrol faaliyetlerinin gerektiği gibi yapılabilmesinin
ön şartı durumsal farkındalığın yüksek tutulmasıdır.
Harekât planlama sürecinde planlayıcıların, doğru karar verebilmeleri
için sürekli olarak değişen ortam hakkında güncel ve doğru bilgilere
ihtiyaçları vardır. Durumsal farkındalığı yüksek olan tarafın diğer tarafa
göre harekâtta ön alacağı değerlendirildiğinde, istihbarat, gözetleme
ve keşif (İGK) faaliyetlerinin günümüz Hava ve Uzay Gücü'nün etkin
olarak kullanılmasındaki temel süreçler olarak ön plana çıkması
kaçınılmazdır. Gelecek harekâtlarda İGK kabiliyetinin kullanılması ve
komuta kontrolün icrası esnasında karşılaşılabilecek sorunları daha
iyi anlayabilmek için bu oturumda komuta kontrol ve İGK kabiliyeti
derinlemesine tartışılacaktır.
3’üncü Oturum
yukarıda beyaz olarak logo mevcut
Muharip Hava ve Uzay Gücünün Sürdürülebilirliği
Bir asırlık ömrünü geride bırakan hava ve uzay gücünün
bugün ulaştığı seviyenin korunması için hava gücünün idamesi ve
lojistik desteği büyük önem arz etmektedir. Harekât ihtiyaçlarını
karşılamak için geliştirilen ve tedarik edilen sistemlerin ömür
devri boyunca etkinlikle görevlerini icra edebilmesi için harekât
sahasındaki pilotların titizliğine sahip lojistikçilere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Harp tarihindeki başarılı hava harekâtlarının arkasında barış
zamanında yapılan iyi bir lojistik hazırlık ve bu lojistik hazırlığı
yapan organizasyonun etkinliği ve kabiliyetleri gelmektedir.
Lojistiğin öneminin harekât, kuvvet yapısı, eğitim ve personel
planlayıcıları tarafından anlaşılması ölçüsünde Hava ve Uzay
Gücü'nün sürdürülebilirliğinin başarılı olacağı unutulmamalıdır.
Lojistiğin sadece lojistikçilere bırakılamayacak kadar değerli
olduğunu bilen profesyonel havacılar şunu söylemektedir;
amatörler stratejiyi, profesyoneller lojistiği konuşur.
4’üncü Oturum
Geleceğin Hava ve Uzay Gücünde İnsan Faktörü
yukarıda beyaz olarak logo mevcut
Hava ve Uzay Gücü'nün en değerli kaynağı insan gücüdür.
Geleceğin harekât ortamında eğitilmiş, nitelikli personelin önemi
artacaktır. Her geçen gün hızla gelişen havacılık teknolojisi geleceğin
harekât ortamını şekillendirirken bu teknolojiyi etkin ve verimli
kullanabilecek yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulacak ve harekâtta
istenen son duruma eğitilmiş personel sayesinde ulaşılacaktır.
Hv.K.K.lığının en güçlü tarafı personeline çalışma enerjisi veren güçlü
kurum kültürü ve görevine adanmış nitelikli insan gücü olacaktır.
Profesyonel havacı; görevinin gereklerine uygun nitelikleri taşıyan,
güçlü bir kurum kültürüne sahip, hazır bulunuşluğu yüksek, iyi
eğitilmiş insandır. Geleceğin teknolojisini öngörebilecek, tasarlayacak
ve kullanabilecektir. Uydu teknolojileri, insanlı ve insansız muharip
uçak teknolojileri, hava savunma sistemleri ve siber yazılımlar
nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyarlar. İyi havacıların yetiştirilmesi
için eğitimin kalitesine ve sürdürülebilir başarı için iyi tanımlanmış
süreçlere odaklanmak ve aynı zamanda eğitimi bu yönde bütüncül bir
şekilde inşa etmek gerekir. Personele yapılan yatırımın geleceğe yönelik
en değerli yatırım olduğu unutulmamalıdır. Hava ve Uzay Gücü
gelişimini sürdürerek en üst noktaya ulaşacak ve yetişmiş personel, bu
sistemlerin her zaman ağırlık merkezinde olacaktır.
SUNUŞ
Değerli Katılımcılar,
Hava Harp Akademisi olarak, uluslararası düzeyde ikincisini
düzenlediğimiz Uluslararası Hava ve Uzay Gücü Konferansı vesilesiyle
sizleri Türkiye’de ağırlamaktan onur duyuyoruz. Türk Hava Kuvvetleri’nin
desteği ile Hava Harp Akademisi tarafından planlanan konferansta,
Hava ve Uzay Gücü konusunda yakın geçmişte meydana gelen harekâtlar
incelenerek tarihin bize sunduğu gerçekler uzman değerlendirmeleri
ışığında günümüz ve geleceğin kullanıcılarının istifadesine sunulacaktır.
Dünyanın birçok ülkesinden gelen ve havacılık alanındaki çalışmaları ile
tanınan akademisyen, uzman, üst düzey yönetici ve komutanlar, kıtaların
birleştiği bu güzel şehir İstanbul’da bir araya gelerek iki gün boyunca
önemli katkılar sağlayacaklardır.
ICAP İstanbul 2015 ile akademik bir çatı altında tartışılacak olan konular,
dost ve müttefik ülkelerden gelen konuşmacıların katkılarıyla günümüz
ve geleceğin hava ve uzay gücünün değişen prensiplerinin anlaşılmasını
sağlayacaktır. İcra edilecek oturumlarda, katılımcılara fikirlerini özgürce
tartışabilecekleri bir akademik ortam sağlanırken, bilimsel veriler sayesinde
Hava ve Uzay Gücü değerlendirilerek farklı bakış açıları ile karşılıklı
paylaşım ve kazanımlar gerçekleştirilecektir. ICAP İstanbul 2015 her geçen
gün çatışma ve krizlerin arttığı dünyamızda bu krizlere barışçıl çözümlerin
bulunması konusunda dünya çapında tanınan Hava ve Uzay Gücü
uzmanları ile tüm havacılarının birleşme noktası olacaktır.
Tüm katılımcıların katkıları için şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla,
yukarıda beyaz olarak logo mevcut
Hakkımızda
Hava Harp Akademisi, Türk Hava Kuvvetlerinin en üst
seviyedeki eğitim merkezidir. Hava Kuvvetlerindeki tüm general ve
komutanların yetiştiği bu kurum, yeni fikirler üretebilme, problem
çözebilme, ileri seviye düşünebilme kabiliyetlerini sağlayan eğitim
felsefesini benimsemektedir. Eğitim, ağırlıklı olarak liderlik,
yöneticilik, teknolojik gelişmeler ve tüm bunların askerî amaçlara,
komuta kontrol ve harekâtlara yönelik olarak kullanılması üzerine
inşa edilmiştir. Bunun yanında, geleceğin general ve komutanlarının
niteliklerini artırmak maksadıyla, Hava Harp Akademisi, yüksek
kalitedeki eğitimi doğrultusunda kendisini uluslararası bir cazibe
merkezine dönüştüren çok sayıda konferans, sempozyum ve panel
icra etmektedir. Bilimsel nosyon ve askerî kültürün sentezini
yaparak güçlenen Hava Harp Akademisi, Hava Kuvvetlerini
geleceğin dünyasına hazırlamaktadır.
Download

“Hava ve Uzay Gücünün Artan Değeri” - Hava Harp Akademisi