T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BMT104
ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ
LABORATUVAR UYGULAMALARI
DENEY NO:1
SİNYAL JENERATÖRÜ VE OSİLOSKOP İLE
GERİLİM-FREKANS ÖLÇME
Laboratuvar Grup No
:
Hazırlayanlar
:..................................
..................................
..................................
Deney Tarihi
: . . . . . / . . . . / 2014
Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
Arş. Gör. M. Enes BAYRAKDAR
Arş. Gör. Sümeyye KALE
2014
BMT103 Elektronik Devreler Dersi Laboratuvarı
Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
Deney No:1
SİNYAL JENERATÖRÜ VE OSİLOSKOP İLE GERİLİM-FREKANS ÖLÇME
Amaç
1. Osiloskopla ac sinyalin gerilimini ölçmek
2. Osiloskopla ac sinyalin frekansını ölçmek
Teorik Bilgi
Sinyal jeneratörü ve sinyal jeneratörü ve osiloskop ile gerilim-frekans ölçme ile ilgili gerekli tüm bilgilere
“Sinyal Jeneratörü Kullanımı” adli dokümanda yer verilmiştir. Lütfen ilgili dokümanı dikkatli bir şekilde
okuyunuz.
Ön Çalışma
Deney adımlarını Proteus ISIS programında gerçekleştiriniz. Proteus ISIS programından istenen ekran
görüntülerini, VOLTS/DIV ve TIME/DIV değerlerini elde ederek, ön çalışma raporlarınızı deney sırasında
mutlaka yanınızda bulundurunuz.
NOT: Ön çalışma raporu olmayanlar deneye alınmayacaktır.
BMT103 Elektronik Devreler Dersi Laboratuvarı
Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
Deney No:1
Deneyin Yapılışı
1. Tablo 1’de verilen frekans ve genlik değerlerinde sinüsodial sinyalleri, sinyal jeneratöründe üretiniz. Her
bir sinyal için VOLTS/DIV ve TIME/DIV değerlerini kaydederek ekran görüntülerini Şekil 1 üzerine çiziniz.
Tablo 1.
Şekil 1. İşlem basamağı 1 verileri için osiloskop ekranı
BMT103 Elektronik Devreler Dersi Laboratuvarı
Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
Deney No:1
2. Osiloskop probunun x1 kademesinden x10 kademesine alınız. Sinyal jeneratöründen üçgen dalga şekline
sahip 15 Vpp - 2600 Hz bir sinyal üretiniz ve bu sinyali osiloskop ekranında inceleyiniz. VOLTS/DIV ve
TIME/DIV değerlerini kaydederek ekran görüntülerini Şekil 2 üzerine çiziniz.
Şekil 2. İşlem basamağı 2 verileri için osiloskop ekranı
Laboratuvar Sorumlusunun Onayı:
Download

BMT104_01_Deney_1 - Düzce Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği