HSBC Satın Alma Yöneticileri EndeksiTM Basın Açıklaması
Yayın Yasağının Geçerli Olduğu Tarih: 10:00 (ANKARA), 1 Ağustos 2014
İ
Temmuz ayında Türk imalat sektörü gerilemeye devam etti
Yorum:
Özet:
TM
HSBC PMI
anket verilerine göre, Türkiye imalat sektörü
üçüncü çeyreğin başında gerileme içinde kalmaya devam etti.
Gelen yeni iş seviyesi, neredeyse son üç yılın en yüksek hızında
düşerek, fabrika çıkışları, satın alma ve birikmiş işlerin azalmaya
devam etmesine yol açtı. Firmalar, istihdam seviyesini artırmaya
devam etse de, iş yaratma hızı zayıf seviyelerde gerçekleşti. Son
anketten elde edilen bulgular, hem girdi, hem de çıktı fiyatları
daha yavaş bir şekilde artarken, enflasyon baskılarının
zayıflamaya devam ettiğine işaret etti.
HSBC Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
başlığı, imalat sanayisinin kaydettiği performansı sergilemek
amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans
göstergesidir. PMI rakamının Temmuz ayında negatif bölgede
kalmaya devam etmesi, genel olarak iş ortamının kötüleşmeye
devam ettiğinin göstergesi oldu. Dahası, başlık rakamları,
48,8'den sıyrılarak 2009 yılının Nisan ayından bu yana ölçülen
en düşük seviye olan 48,5'e geriledi.
Türk imalatçıların aldığı yeni siparişler, Temmuz ayına kadar
geçen üçüncü ayda da azaldı. Bu, son beş yılı aşkın bir süredir
ölçülen en uzun dizilim oldu ve son döneme ait düşüş, Ağustos
2011'den bu yana ölçülen en yüksek hızda gerçekleşti. Bu
durum, ay boyunca yeni ihracat siparişleri hacminin daha yavaş
bir şekilde düşmesine rağmen meydana geldi.
Türkiye'de mal üretimi, 12 aylık büyüme döneminin ardından,
Temmuz ayı dâhil olmak üzere üst üste ikinci ayda da azaldı.
Fabrika çıkışlarının daralma hızı Haziran ayında ölçülen vasat
hızdan önemli bir ölçüde sapmadı.
Anket, yılın ikinci yarısının başlangıcında Türkiye imalat
kapasitesinde baskı yokluğunun sürmekte olduğunu vurguladı.
Birikmiş işler, birbirini takip eden beşinci ayda da azaldı ve bu
azalma Ağustos 2013'ten bu yana ölçülen en yüksek hızda
meydana geldi.
Yeni işler azalırken, mal üreticileri üst üste iki ay boyunca satın
alma hacimlerini azalttılar. Daralma hızı Haziran ölçümlerine
paralel seyretti ve Aralık 2012'den bu yana girdi envanterlerinde
meydana gelen en hızlı düşüşte payı oldu.
Son anket verilerinden ortaya çıkarılan esas olumlu sonuç,
imalatta istihdamın artmaya devam ederek, Haziran 2009'da
başlayan dizilimin hâlâ sürmesi oldu. Bununla birlikte, istihdam
yaratma hızı Mayıs ve Haziran aylarında kaydedilen zayıf
oranlara kıyasla önemli bir değişiklik göstermedi.
Temmuz ayında da Türk imalat sektöründe enflasyon baskıları
dinmeye devam etti. Yılın başlangıcında yakaladığı 34 aylık
rekor seviyeden sıyrılan girdi fiyatları enflasyonunun hızı üst üste
altıncı ayda da ılımlılaşarak, Mayıs 2013'ten bu yana ölçülen en
zayıf seviyeye geriledi. Aynı şekilde, fabrika çıkışları enflasyonu
da, son altı ay içinde beşinci kez yavaşlayarak, marjinal bir hızda
seyretti.
HSBC Türkiye Ekonomisti Melis Metiner, son PMI araştırma
bulguları hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Temmuz ayı satın alma yöneticileri endeksi imalat sanayinde
zayıf seyrin devam ettiğini gösterdi. Alınan yeni siparişler üç
aydır, ihracat için alınan yeni siparişler ise iki aydır düşmekte.
Temmuz ayında bekleyen siparişler ve girdi alımları endeksleri
de 50.0 seviyesinin altında kaldı. Şirketlerin ileriye dönük
beklentileri hakkında fikir veren yeni siparişler eksi envanterler
göstergesi ise 2012 yılının Mart ayından beri en düşük
seviyesinde.
Açıklanan resmi veriler de benzer bir resim çiziyor.
Mevsimsellikten arındırılmış verilerdeki aylık artışlara göre
imalat sanayi birinci çeyrekte sadece %0.1 büyüme
kaydederken, Nisan ve Mayıs aylarında ise üretim ortalama
%0.3 düştü. Haziran ayı ve üçüncü çeyrekte de imalat
sanayinde üretimin ivme kaybedeceğini tahmin ediyoruz. Ama
güçlenen iç talep koşulları ile beraber üretim verileri de
dördüncü çeyrekte tekrar artış gösterebilir. Açıklanan veriler,
merkez bankasının para politikasını genişletmesiyle beraber iç
talepte büyümenin güçlendiğini gösteriyor: özellikle kredi hacmi
ve ithalatta ikinci çeyrekte artış var.”
Önemli noktalar:

Yeni siparişler hızlanarak düşerken, PMI 63 ayın en
düşük seviyesine geriledi

Enflasyon baskıları azalmaya devam etti

Zayıf bir hızla olsa da, istihdam büyümeye devam etti
Tarihsel bakış:
HSBC Türkiye İmalat Sanayi PMI'si ile SIS İmalat Sanayi üretimi
karşılaştırması
50 = bir önceki aya göre değişme yok
Endüstriyel üretim (Endeks, Arındırılmamış, 2010=100) %yıl/%yıl
70
24
20
65
PMI
60
16
12
55
8
4
50
0
45
-4
40
-8
-12
35
Turkstat
30
25
2005
-16
-20
2006
2007
2008
2009
Kaynaklar: HSBC, Markit, Turkstat
2010
2011
2012
2013
-24
2014
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:
HSBC
Melis Metiner, Economist
Turkey
Telephone +90-212-376-4618
Email [email protected]
Defne Bali, Communications
Telephone +90-212-376-47-36
Email [email protected]
Markit
Trevor Balchin, Senior Economist
Telephone +44-1491-461-065
Email [email protected]
Joanna Vickers, Corporate Communications
Telephone +44-207-260-2234
Email [email protected]
Veri ve Sunum Yöntemiyle ilgili Notlar:
Satın Alma Yönetici Endeksi imalat firmalarındaki yöneticilere aylık olarak gönderilen 400 endüstriyel şirketin anketlere
verdikleri cevaplardan derlenen veriler üzerinden hazırlanmaktadır. Türk GYH’sına olan endüstriyel katkısı baz alınarak
ve coğrafi konumlara göre tabakalandırılmış olan panelin Türk imalat alt sektörlerinin gruplandırılmasında Standart
Sanayi Sınıflaması (SIC - Standard Industrial Classification) kullanılmıştır. Anket cevapları ay ortasında toplanan
verilere göre bir önceki ay ile karşılaştırıldığında görülen değişimleri yansıtmaktadır. Raporda tüm göstergeler için her
bir cevabı verenlerin yüzdesinin yanında. “arttı/daha iyi” cevabını verenlerle “azaldı/daha kötü cevabını verenler
arasındaki net fark sunulmaktadır.
Yayılma endeksleri öncü bir gösterge niteliği taşımaktadır ve değişimin yönünü gösteren basit bir ölçüdür. Endeksin
50 değerinin üzerinde olması bu değişkende artış olduğunu. 50 değerinin altında olması düşüş olduğunu
göstermektedir.
Satın Alma Yöneticisi (PMI™) bu raporda sunulan beş ayrı endeksin ağırlıklandırması yoluyla hesaplanan bileşik bir
endekstir. Bu hesapta kullanılan ağırlıklar imtiyazlı Satın Alma ve Tedarik Enstitüsü’nün İngiltere ekonomisiyle ilgili
yaptığı araştırmasından türetilmiştir. Bu ağırlıklar şöyledir:
Yeni Siparişler -0.3; Üretim-0.25; İstihdam -0.2;
Tedarikçilerin Teslim Süresi -0.15; Girdi Stoku – 0.1. Bu hesaplarda Tedarik Süresi Endeksi diğer endekslerle aynı
yönde hareket edecek biçimde ters çevrilmiştir.
Markit ilk yayım tarihinden sonra anket temel verilerinde her hangi bir değişiklik yapmamaktadır ama mevsimlik
etkilerden arındırılmış bilgiler zaman içinde revize edilebildiğinden, mevsimlik etkilerden arındırılmış veri dizilimi bundan
etkilenebilir. Belli başlı (mevsimlik etkilerden arındırılmamış) rakamlar ile bağlantılı ana veriler, başta yayımlanan
mevsimlik etkilerden arındırılmış dizilimler ve sonradan revize edilen bilgiler Markit abonelerinin kullanımına açıktır.
Müracaat adresi: [email protected]
HSBC:
HSBC, dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşlarından biridir. Dünya genelinde köklü ve hızla
gelişmekte olan piyasalarda 6.600 civarında ofise sahip olan kuruluşumuz, gelişimin olduğu yerde olmayı, müşterileri
için fırsatlar yaratmayı ve hem şirketlerin hem de ekonominin gelişip zenginleşmesini amaçlayarak, bireylere hayallerini
gerçekleştirmek ve tutkularının peşinden gitmek konusunda yardımcı olmaktadır.
Dünyanın çeşitli noktalarında bulunan dört ticari kuruluşumuzda 55 milyon dolaylarında müşterimize verdiğimiz
hizmetler: Perakende Bankacılık ve Varlık Yönetimi, Ticari Bankacılık, Küresel Bankacılık ve Piyasalar ve Küresel
Bireysel Bankacılık. Uluslararası ağımız, altı bölge ve 80 coğrafyayı kapsamaktadır: Avrupa, Hong Kong, Asya-Pasifik
bölgesinin geriye kalan kısmı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Latin Amerika. Amacımız, dünyanın önde
gelen uluslararası bankası unvanına sahip olmaktır.
Hisseleri Londra, Hong Kong, New York, Paris ve Bermuda borsalarında işlem gören HSBC HoldingsPlc’nin 130
ülkeden yaklaşık 216.000 yatırımcısı bulunmaktadır.
Markit hakkında:
Markit, dünya çapında farklı alanlara hitap eden bir lider finansal bilgi hizmetleri şirketidir. Şirketimizin sağladığı ürünler
şeffaflığı geliştirmek, riski azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Müşterilerimiz arasında
bankalar, hedge fonlar, varlık yöneticileri, merkez bankaları, düzenleyiciler, mali denetçiler, fon yöneticileri ve sigorta
şirketleri bulunmaktadır. 2003 yılında kurulan ve 10 ülkede hizmet veren şirketimizde 3000 personel bulunmaktadır.
Markit hisseleri, NASDAQ listesinde “MRKT” sembolü altında yer almaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen sitemizi ziyaret
edin: www.markit.com
PMI hakkında:
Satın Alma Yöneticileri EndeksleriTM (PMI’larTM) anketleri artık Avrupa Bölgesi gibi kilit noktalar dâhil olmak üzere, 32
ülkeden izlenebilecek. Bu anketler, güncel, doğru ve genellikle benzersiz aylık ekonomik eğilim göstergeleri sunabilme
kapasitesi sayesinde, merkez bankaları yanında, mali piyasalar ve ticari karar vericiler tarafından dünyada en çok takip
edilen iş anketi unvanına sahiptir. Daha fazla bilgi için: www.markit.com/economics.
HSBC Türkiye PMITM İmalat Sanayi Raporu fikri mülkiyet hakları Markit Economics Limited şirketine aittir veya bir lisans
anlaşması çerçevesinde kullanılmaktadır. Önceden Markit’in izni alınmaksızın, kopyalama, dağıtma veya yayınlama dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, buradaki verilerin herhangi bir şekilde izinsiz kullanılması yasaktır. Buradaki içerik
veya bilgiler (“veriler”), verilerdeki hatalar, yanlışlıklar, ihmaller veya gecikmeler nedeniyle veya bunlarla ilgili olarak, veya
buna dayanarak gerçekleştirilen eylemler nedeniyle Markit’in herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.
Markit, verilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir özel, arızi veya dolaylı kayıptan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Purchasing Managers’ IndexTM ve PMITM Markit Economics Limited şirketinin ticari markalarıdır veya bir lisans anlaşması
çerçevesinde kullanılmaktadır. HSBC yukarıda sözü edilen markaları lisanslı kullanmaktadır. Markit, Markit Group Limited
şirketinin kayıtlı ticari markasıdır.
Download

HSBC Turkey Manufacturing PMI press release - Jul 2014