EX VİVO LUNG PERFUSİON (EVLP)
MALİYET ANALİZİ ÇALIŞMASI
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin
Kurumumuza hitaben yazmış olduğu yazı ile Birlik bünyesindeki Kartal Koşuyolu Yüksek
İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde EVLP (ex-vivo lung perfusion) işlemi ile ilgili bir
maliyet çalışmasının yapıldığı belirtilmiş; bu işlemin SUT karşılığının tanımlanması talep
edilmiştir.
Akciğer nakli öncesinde donörden alınan hasarlı akciğerin dış ortamda iyileştirilmesi
işlemi olan ve Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli uzmanlarınca yapılan Ex Vivo Lung
Perfusion (EVLP) işlemi SUT eki listelerde yer almadığı için kullanılan malzeme ve yapılan
işlemin fatura edilememesi sebebiyle gelişen teknolojik yenilikler ve tedavi yöntemleri
kapsamında, sağlık tesislerinin de talebi doğrultusunda Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP)
işleminin maliyetinin belirlenmesi için bu çalışma yapılmıştır.
Yapılan işlem ve kullanılan tıbbi malzeme hakkında alınan ilk bilgiler doğrultusunda
hazırlanan rapor, akciğer transplantasyonu yapan ve/veya yapmayı planlayan Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Türkiye Yüksek İhtisas E.A.H.’ye, Süreyyapaşa Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi E.A.H.’ye ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi E.A.H.’ye göğüs cerrahisi uzmanlarınca değerlendirilmek üzere gönderilmiştir.
Gelen uzman görüşleri çerçevesinde; kalp-akciğer pompa cihazları kullanılarak yapılan
EVLP işlemi için hazırlanan rapora, EVLP cihazının satın alındığı durumda veya kit karşılığı
cihaz edinme yöntemiyle tedarik edilmesi durumunda ortaya çıkacak maliyetlerinin de
belirlenmesi amacıyla çalışma yeniden kurgulanmış, bu alternatifler doğrultusunda maliyet
hesaplamaları yapılmıştır.
Detaylı bilgi için Finansal Analiz Daire Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

ex vivo lung perfusion (evlp) - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu