GYTE Kimya Bölümü 2013-2014 Bahar Dönemi Final Sınav Tarihleri
Final : 26 Mayıs- 6 Haziran 2014 / Bütünleme : 16-22 Haziran 2014
Araştırma
Final
Dersler
Tarih
Saat
Görevlileri
CHEM 500 Advanced Inorganic Chemistry I
Seda Demirer
CHEM 501 Advanced Inorganic Chemistry II
Gülşah O.Aydın
Bütünleme
Tarih
Saat
29.05.2014
1000
19.06.2014
1000
1400
1000
17.06.2014
16.06.2014
1400
Seda Demirer
27.05.2014
26.05.2014
Cem Göl
29.05.2014
1000
19.06.2014
1000
CHEM 504 Chemistry of Nonmetals
Ceylan Mutlu
29.05.2014
1400
19.06.2014
1400
KİM 509 Bilimsel Araş. Teknikleri
Semiha Yıldırım
28.05.2014
1000
18.06.2014
1000
CHEM 512 Phosphazanes Chemistry
Hüsniye Ardıç
26.05.2014
1400
16.06.2014
1400
KİM 526 Anorganik Kimyada Ayırma Yönt.
Ahmet Şenocak
05.06.2014
1400
19.06.2014
1400
CHEM 542 Chemistry of Photoensitizer
Compounds
Gülşah O.Aydın
28.05.2014
1000
18.06.2014
1000
Soner Kızıl
28.05.2014
1400
18.06.2014
1400
Fatma Aksakal
30.05.2014
1400
20.06.2014
1400
Cem Göl
06.06.2014
1000
20.06.2014
1000
KİM 571 İleri Biyokimya I
Fatma Aksakal
28.05.2014
1400
18.06.2014
1400
KİM 600 Koordinasyon Kimyası
Seda Demirer
04.06.2014
1000
18.06.2014
1000
KİM 601 Spektroskopi ve Spektral Analiz
Ceylan Mutlu
1000
1000
1000
20.06.2014
16.06.2014
KİM 502 Laboratuvar Teknikleri ve Güvenliği
CHEM 503 Ligand Field Theory
KİM 550 Polimerlerin Özellikleri ve
Uygulamaları
KİM 554 İleri Elektrokimya
CHEM 560 Advanced Physical Chemistry I
1000
KİM 602 NMR Teknikleri ve Uygulamaları
Ahmet Şenocak
06.06.2014
26.05.2014
KİM603 Kristal Yapı
Semiha Yıldırım
03.06.2014
1000
17.06.2014
1000
Hüsniye Ardıç
05.06.2014
1400
19.06.2014
1400
KİM 613 Bazı Enstrümental Analiz Yöntemleri
Ve Uygulamaları
Zeynep M. Şahin
04.06.2014
1000
18.06.2014
1000
KİM 621 Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları
S. Oğuz Tümay
04.06.2014
1400
18.06.2014
1400
Ceylan Mutlu
02.06.2014
1400
16.06.2014
1400
1400
1400
1000
16.06.2014
16.06.2014
KİM 612 Metaller Kimyası
KİM 632 Makrosiklik Bileşikler
1000
CHEM 642 Organic Stereochemistry I
S. Oğuz Tümay
KİM644 Organik Reaksiyon Mekanizmaları I
Hüsniye Ardıç
26.05.2014
02.06.2014
KİM 660 Sıvı Kristaller
Fatma Aksakal
03.06.2014
1400
17.06.2014
1400
KIM663 İstatiksel Mekanik ve Spektroskopi
Aişe Ünlü
04.06.2014
1400
18.06.2014
1400
CHEM 669 Industrial Biocatalysis and
Biotransformations
Soner Kızıl
30.05.2014
1000
20.06.2014
1000
KİM 671 Enzim İmmobilize Metotları
S. Oğuz Tümay
02.06.2014
1000
16.06.2014
1000
CHEM 676 Protein Chemistry
Aişe Ünlü
02.06.2014
1400
16.06.2014
1400
CHEM 677 Enzym Kinetics
Soner Kızıl
27.05.2014
1400
17.06.2014
1400
1000
1000
1000
19.06.2014
17.06.2014
1000
CHEM 680 Polymer Chemistry I
Semiha Yıldırım
KİM 682 Polimer Kimyası II
Gülşah O.Aydın
05.06.2014
03.06.2014
CHEM 683 Polymer Characterization
Zeynep M. Şahin
27.05.2014
1000
17.06.2014
1000
1000
CHEM 688 Computer Simulation in Chemistry
KİM 734 Grup Teorisinin Kimyadaki
Uygulamaları
Cem Göl
30.05.2014
1400
20.06.2014
1400
Ahmet Şenocak
03.06.2014
1000
17.06.2014
1000
CHEM 773 Bionanotechnology
Zeynep M. Şahin
05.06.2014
1000
19.06.2014
1000
Download

GYTE Kimya Bölümü 2013-2014 Bahar Dönemi Final Sınav Tarihleri