END4119 STOK KONTROL
ÖDEV 1 Teslim Tarihi: 16 Ekim 2014
Soru 1) (15 puan) “Ben Taşırım” firması taşınma ve nakliyat için kamyon kiralama işi
yapmaktadır. Örneğin üniversiteyi bitiren öğrenciler bu firmadan bir kamyon kiralayarak ev
eşyalarını kendileri, yeni evlerine taşıyabilmekte ve kamyonu gittikleri şehirdeki firma ofisine
bırakabilmektedir. Her bir kamyonun firmaya maliyeti ortalama 8.000 $’dır. Firmanın
kamyon stoku kamyon sayısına göre aydan aya değişir. Yılın ilk 8 ayı süresince firmanın
elindeki ay sonu kamyon stoku aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Ay
Kamyon Sayısı
Ay
Kamyon Sayısı
Ocak
26
Mayıs
13
Şubat
38
Haziran
9
Mart
31
Temmuz
16
Nisan
22
Ağustos
5
Firma sermaye maliyetini temsilen yıllık %20’lik faiz oranı kullanır. Yıllık depolama
maliyeti; her bir kamyonun değerinin %3’ü + % 2’lik sigorta maliyetidir.
Ocak-Ağustos döneminde firma tarafından yapılan toplam elde bulundurma maliyetini
belirleyin. (Soruyu çözerken aylık elde bulundurma maliyetinin, ay sonunda elde bulunan
stokların oranı olduğunu kabul edin.)
Soru 2) (35 puan) Ceza maliyetleri, stoklardan doğrudan karşılanamayan birim talep
sayısıyla; yada bunun dışında, bir siparişin rezerve edildiği (ertelendiği) süreyle
ağırlıklandırılarak hesaplanabilir. Belirli bir ürün için aşağıda verilen tedarik ve talep
işlemlerini dikkate alın:
Ay
Alınan Ürün Sayısı
Ay Boyunca Talep
Ocak
200
520
Şubat
175
1640
Mart
750
670
Nisan
950
425
Mayıs
500
280
Haziran
2050
550
Ocak ayının başlangıcındaki stok miktarının 480 adet olduğunu varsayın.
a) (5 puan) Her ayın sonundaki stok miktarını belirleyin. Aşırı (fazla) talebin
ertelendiğini (back order) varsayın.
1 b) (10 puan) Stoklardan doğrudan karşılanamayan talep başına 10 $’lık ceza maliyeti
bulunduğunu varsayın.
i)
Her bir ayın sonundaki fazla talebin kaybolduğunu varsayarak, 6 ay süresince
toplam stoksuz kalma maliyetini hesaplayın.
ii) Her bir ayın sonundaki fazla talebin ertelendiğini (back order) varsayarak, 6 ay
süresince toplam stoksuz kalma maliyetini hesaplayın.
c) (10 puan) Karşılanmadan kaldığı sürece her bir talebin stoksuz kalma maliyetinin
10$/adet/ay olduğunu varsayın. Eğer talep ilk gelen ilk servis görür (FCFS)
anlayışında karşılanırsa, 6 ay süresince toplam stoksuz kalma maliyeti ne kadar olur?
(Taleplerin her ayın başında açığa çıktığını varsayın. Ayrıca mantıklı olması için aşırı
(fazla) talebin ertelendiğini (back order) varsaymanız gerektiğine dikkat edin.)
d) (10 puan) Hangi durumlarda (b) şıkkındaki maliyet kriterinin, hangi durumlarda ise (c)
şıkkındaki maliyet kriterinin kullanılmasının uygun olacağını tartışın.
Soru 3) (50 puan) Bir fabrikanın kaynak atölyesi kaynak elektrotlarını düzgün (uniform)
oranda tüketmektedir. Atölye sahibi elektrotları yerel bir tedarikçiden temin etmekte ve aylık
elektrot ihtiyacının 150 adet olacağını tahmin etmektedir. Her bir sipariş atölyeye yaklaşık
10 TL telefon faturası ve kırtasiye maliyeti ile miktardan bağımsız 50 TL ulaşım maliyetine
yol açmaktadır. Atölye elektrot başına 2 TL ödemekte ve birim elde bulundurma maliyeti
yıllık % 20’tir. Tedarik süresini ihmal ederek ve tüm siparişin aynı anda geldiğini varsayarak;
a) (5 puan) Atölyenin optimal satın alma politikasının hesaplayın.
b) (5 puan) Atölyenin optimal satın alma politikası için Çevrim Stok Düzeyini
hesaplayın.
c) (5 puan) Optimal satın alma politikasının stok çevrim süresini hesaplayın.
d) (5 puan) Atölyenin stok geometrisini çizin.
e) (5 puan) Optimal satın alma politikasının yıllık toplam maliyetini hesaplayın.
f) (5 puan) Optimal satın alma politikasının yıllık sipariş maliyetini hesaplayın.
g) (5 puan)Optimal satın alma politikasının yıllık elde bulundurma maliyetini hesaplayın.
h) (5 puan) (f) ve (g) sıklarında bulduğunuz maliyetleri karşılaştırarak, gözlemlediğiniz
durumun nedenlerini araştırın.
Fabrika Tam Zamanında Üretim (TZÜ) uygulamaya karar vermiştir ve bu amaçla çevrim stok
düzeyini düşürmek için kaynak atölyesine sipariş edeceği elektrotları 150’serlik partiler
olarak sınırlandırmıştır.
i) (5 puan) Yeni satın alma politikasının yıllık maliyetini hesaplayın.
j) (5 puan) Yeni satın alma politikasının optimal olabilmesi için birim elde bulundurma
maliyetinin ne olması gerektiğini bulun.
2 
Download

Ödev 1: Teslim Tarihi 16 Ekim 2014