T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
02.07.2014
s
Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine,
Fakülte Yönetim Kurulu 03.07.2014 Perşembe günü, saat 12.00’de aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya katılmanızı rica ederim.
Prof.Dr. Öcal USTA
Dekan
G Ü N D E M:
Önceki toplantı tutanağının imzalanması.
1- Fakültemiz Maliye Bölümü 2010466049 nolu öğrencisi Gazal Çağla
KALBİSAĞDE’nin, 2013–2014 Öğretim yılı Güz yarıyılı Erasmus Değişim Programı
kapsamında Romanya Transilvania University of Brasov’da almış olduğu derslerin,
Fakültemiz öğretim programında yer alan derslerle eşleşmesi.
2- Fakültemiz İktisat Bölümü 2010461212 nolu öğrencisi Tülay ÖZTÜRK’ün, 2013–
2014 Öğretim yılı Güz yarıyılı Erasmus Değişim Programı kapsamında Romanya
Transilvania University of Brasov’da almış olduğu derslerin, Fakültemiz öğretim
programında yer alan derslerle eşleşmesi.
3- Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8.maddesinin 3.fıkrasında
yer alan “....Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün
derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20.maddesinin
1.fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek ders
sınavı açılır. Ancak başarısız olduğu dersten AA alması halinde bile genel not
ortalaması 2.00’ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek ders sınavına giremezler.
Tek ders sınavıyla ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.” hükmü
doğrultusunda 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçları
itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki
öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav
takviminin belirlenmesi.
4- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü 2010465077 numaralı öğrencisi Canberk
YILMAZ’ın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 4002 Bölgesel Kalkınma
Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği dersinin Dönem İçi Çalışma notunun yanlış
girilmesi.
5- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2009474002 numaralı öğrencisi Mehmet
AKYOL’un, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 4002 Bölgesel Kalkınma
Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği dersinin Dönem İçi Çalışma notunun yanlış
girilmesi.
6- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2009474016 numaralı öğrencisi Aslı
DERGAH BÜYÜK’ün, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 4002 Bölgesel
Kalkınma Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği dersinin Dönem İçi Çalışma notunun
yanlış girilmesi.
7- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2009474019 numaralı öğrencisi Cihat
DADALI’nın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 4002 Bölgesel Kalkınma
Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği dersinin Dönem İçi Çalışma notunun yanlış
girilmesi.
8- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2009474053 numaralı öğrencisi Elif
SIRTI’nın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 4002 Bölgesel Kalkınma
Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği dersinin Dönem İçi Çalışma notunun yanlış
girilmesi.
9- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2009474035 numaralı öğrencisi Aslı
KAÇAR’ın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 4002 Bölgesel Kalkınma
Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği dersinin Dönem İçi Çalışma notunun yanlış
girilmesi.
10- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2009474050 numaralı öğrencisi Gaysün
SARI’nın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı KMY 4004 Uluslar arası Çevre
Politikası dersinin Ara Sınav notunun yanlış girilmesi.
11- Fakültemiz İktisat Bölümü 2008461086 numaralı öğrencisi Elif ER’in, 2013-2014
öğretim yılı bahar yarıyılı IKT 4012 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Türev Ürünler
dersinin Final Sınav notunun yanlış girilmesi.
12- Fakültemiz İktisat Bölümü 2008461032 numaralı öğrencisi Ercan BAŞSEDİR’in,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı ISL 2014 Paarlama dersinin Final Sınav notunun
yanlış girilmesi.
13- Fakültemiz İktisat Bölümü 2007461181 numaralı öğrencisi Abdullah SEVİM’in, 20132014 öğretim yılı bahar yarıyılı ISL 2014 Pazarlama dersinin Final Sınav notunun
yanlış girilmesi.
14- Fakültemiz Maliye Bölümü (İ.Ö) 2009473115 numaralı öğrencisi Elif Ceyda
CANTÜRK’ün, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı MLY 2014 Uluslararası Maliye
dersinin Final Sınav notunun yanlış girilmesi.
15- Fakültemiz İşletme Bölümü (İ.Ö) 2010472166 numaralı öğrencisi Duygu TÜRKAN’ın,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı IBF 1008 İstatistik II dersinin Final Sınav
notunun yanlış girilmesi.
16- Fakültemiz İşletme Bölümü (İ.Ö) 2010472166 numaralı öğrencisi Duygu TÜRKAN’ın,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı IBF 1008 İstatistik II dersinin Final Sınav
notunun yanlış girilmesi.
17- Fakültemiz İşletme Bölümü (İ.Ö) 2011472237 numaralı öğrencisi Kortan Necmi
ARIGÜMÜŞ’ün, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı ISL 2006 Pazarlama Yönetimi
dersinin Final Sınav notunun yanlış girilmesi.
18- Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2009463117 numaralı
öğrencisi Ayşegül DALYAN’ın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı CEK 4006
Küresel Ekonomide Sosyal Planlama dersinin Final Sınav notunun yanlış girilmesi.
19- Fakültemiz İşletme Bölümü (İ.Ö) 2010472096 numaralı öğrencisi Sevinç KANUR’un,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
dersinin Ara Sınav notunun yanlış girilmesi.
20- Fakültemiz İşletme Bölümü (İ.Ö) 2011472223 numaralı öğrencisi Gizem İLÇİN’in,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı GSR 1002 Resim II dersinin Final Sınav notunun
yanlış girilmesi.
21- Fakültemiz İşletme Bölümü (İ.Ö) 2012472154 numaralı öğrencisi Mehmet TAŞ’ın,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı GSR 1002 Resim II dersinin Final Sınav notunun
yanlış girilmesi.
22- Fakültemiz İktisat Bölümü (İ.Ö) 2008471186 numaralı öğrencisi Mustafa Salih
ŞENSOY’un, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı GSR 1002 Resim II dersinin Final
Sınav notunun yanlış girilmesi.
23- Fakültemiz İşletme Bölümü 2009462040 numaralı öğrencisi Bayram Burak CAN’ın,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı ISL 3026 Finansal Kurumlar dersinin Final Sınav
notunun yanlış girilmesi.
24- Fakültemiz İşletme Bölümü 2010462016 numaralı öğrencisi Banu ARI’nın, 2013-2014
öğretim yılı bahar yarıyılı ISL 3026 Finansal Kurumlar dersinin Final Sınav notunun
yanlış girilmesi.
25- Fakültemiz İktisat Bölümü (İ.Ö) 2012471073 numaralı öğrencisi Emirhan GÜNER’in,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı YDI 1008 Yabancı Dil II (İngilizce) dersinin
Final Sınav notunun yanlış girilmesi.
26- Fakültemiz İktisat Bölümü (İ.Ö) 2012471071 numaralı öğrencisi Emel
GÜLOĞULLARI’nın, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı YDI 1008 Yabancı Dil II
(İngilizce) dersinin Final Sınav notunun yanlış girilmesi.
27- Fakültemiz İşletme Bölümü 2009462140 numaralı öğrencisi Alican SARISOY’un,
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı ISL 4002 Yatırım Projeleri Analizi dersinin Final
Sınav notunun yanlış girilmesi.
28- Fakültemiz İktisat Bölümü (İ.Ö) Bölümü 2010471199 numaralı öğrencisi Gizem
ÖZEL’in, 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı IKT 2002 Mikro İktisat II dersinin
ödev notunun yanlış girilmesi.
29- Fakültemiz İktisat Bölümü (İ.Ö) 2012471033 numaralı 2.sınıf öğrencisi Muhammed
Furkan CAYNAK’ın, kaydının silinmesi talebi.
30- Fakültemiz Maliye Bölümü (İ.Ö) 2012473117 numaralı Hazırlık sınıfı öğrencisi
Burakalp YÖNDEM’in, kaydının silinmesi talebi.
31- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü (İ.Ö) 2012474015 numaralı 1. sınıf öğrencisi
Ahmet AYHAN’ın, kaydının silinmesi talebi.
32- Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi Fethiye ÇETİN’in, sağlık sorunları nedeniyle
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı güz ve bahar yarı yılı öğrenimine özel öğrenci
statüsünde Fakültemizde devam etmek istemesi.
33- Fakültemiz İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hilmi YÜKSEL’in, yurt
dışında görevli-izinli olmasından dolayı, 09-18 Temmuz 2014 tarihleri arasındaki ISL
3032 Üretim Planlaması ve Kontrol dersinin Bütünleme Sınav görevlerini Yrd.Doç.Dr.
Mert TOPOYAN’ın yürütmesi.
34- Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi
Yrd.Doç.Dr. Cemile ÇETİN’in, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü CEK
4012 Çalışma Psikolojisi dersinin final ve ödev notlarının, sisteme kısmi kaydırma
yapılarak girilmesinden dolayı, notların düzeltilmesi için sisteme giriş izni verilmesi
talebi.
35- Gündem dışı gelen evrak.
Download

27-02 07 2014 gündem - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi