TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
1
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
• TOPLAM NÜFUS, 2007 – 2013
• NÜFUSUN GELİŞİMİ, 1927-2013
• YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, 1927 –
2013
• NÜFUS YOĞUNLUĞU
• NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE
DAĞILIMI
• NÜFUSU EN YÜKSEK VE EN
DÜŞÜK İLLER
• YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZINA
GÖRE NÜFUSU EN ÇOK ARTAN
VE AZALAN İLLER
• BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
NÜFUSLARI
• YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS
• EGE BÖLGESİ İLLERİ NÜFUSU
VE DEĞİŞİM ORANLARI
• MEDYAN YAŞ
• İLÇE NÜFUS TABLOLARI
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
2
16.000
70.586
71.517
72.561
73.723
74.724
75.627
76.668
75.000
14.000
70.000
65.000
9 897
9 780
9.688
9.385
9.517
9.694
10.000
9.299
EGE - İZMİR
12.000
8.000
80.000
Bin Kişi
18.000
60.000
55.000
6.000
4 061
4 005
3.965
3.949
3.796
3.739
2.000
3.868
50.000
4.000
0
45.000
40.000
2007
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
2008
2009
Ege
2010
İzmir
2011
Türkiye
2012
2013
TÜRKİYE
Bin Kişi
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
76,67
5,0
80
70
4,0
4,06
60
50
3,0
40
2,0
30
20
1,0
10
Türkiye
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
İzmir
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2000
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
1945
1940
1935
1927
0,0
Milyon kişi
90
TÜRKİYE
İZMİR
Milyon kişi
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
İzmir; 13,8
10,0
Türkiye; 13,7
5,0
0,0
Türkiye
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
İzmir
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
3000
2420
2500
2000
2551
2486
2444
2622
2 666
2 725
1928
1500
1000
500
281
88 163
311
182
92
316
186
93
322
190
94
329
195
96
330
199
97
2000
2007
2008
2009
2010
2011
338
333
206
203
100
98
0
Türkiye
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
İzmir
Ankara
İstanbul
2012
2013
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
TÜRKİYE
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL
Cinsiyet Oranı: Her 100 kadın için erkek sayısıdır. İzmir’de 2013 yılı cinsiyet oranı % 99,7’dir.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUSUN DAĞILIMI TÜRKİYE, 2000-2013 (%)
TÜRKİYE, 2013
TÜRKİYE, 2000
90+
0,08 0,15
85-89
0,16 0,25
80-84
0,29 0,44
75-79
0,74
0,97
70-74
1,51
1,96
65-69
2,32
2,54
60-64
2,52
2,89
55-59
2,96
3,12
50-54
3,95
4,07
45-49
4,98
4,96
40-44
6,07
5,94
35-39
7,15
7,18
30-34
7,43
7,35
25-29
8,67
8,73
20-24
9,98
9,76
15-19 10,75
10,52
10-14 10,40
9,89
5-9 10,15
9,78
0-4
9,89
9,53
15,00 10,00
5,00
Erkek
0,00
5,00 10,00 15,00
0,07
0,29
0,87
1,20
1,75
2,47
3,50
4,60
5,52
6,21
6,95
7,66
8,59
8,29
8,23
8,65
8,50
8,37
8,28
15,00 10,00
Kadın
5,00
0,19
0,60
1,27
1,61
2,18
2,87
3,70
4,68
5,52
6,11
6,90
7,54
8,48
8,11
7,98
8,25
8,12
7,99
7,90
0,00
Erkek
5,00
90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
10,00 15,00
Kadın
Not: 2000 yılı için yaş grubu bilinmeyen nüfus hesaplamaya dahil edilmemiştir.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
8
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUSUN DAĞILIMI İZMİR, 2000-2013 (%)
İZMİR, 2000
90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0,07
0,18
0,33
0,96
1,78
2,55
3,00
3,68
4,96
6,21
7,18
7,92
7,88
8,87
10,36
9,93
8,75
8,05
7,35
15,00 10,00 5,00
Erkek
İZMİR, 2013
0,09
0,36
0,93
1,42
2,12
3,19
4,41
5,70
6,59
6,99
7,54
8,34
8,91
8,20
7,99
7,41
6,66
6,62
6,53
0,16
0,34
0,56
1,31
2,46
2,96
3,35
3,68
4,92
6,15
7,11
8,00
7,94
8,93
9,57
9,37
8,40
7,76
7,03
0,00
5,00 10,00 15,00
15,00
Kadın
90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
0,23
0,77
1,49
1,98
2,54
3,50
4,63
5,75
6,57
6,99
7,65
8,24
8,79
7,95
7,34
6,85
6,26
6,25
6,23
5,00
Erkek
5,00
Kadın
15,00
Not: 2000 yılı için yaş grubu bilinmeyen nüfus hesaplamaya dahil edilmemiştir.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
29.01.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
900.000
838.154
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
239.298
209.691
200.000
100.000
10.065
55.899
13.577 34.206
32.223
0
-100.000
2.143
38.251 15.221
0-14
15-64
-7.365
0-14
15-64
Türkiye
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
65+
0-14
15-64
Ankara
65+
0-14
15-64
İstanbul
65+
İzmir
65+
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
45,00
40,00
38,75
36,90
41,91
40,45
35,00
30,00
24,33
25,00
20,00
16,41
15,83
13,37
15,00
10,62
9,29
10,00
2,75
5,00
0,00
-5,00
-0,39
0-14
15-64
Türkiye
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
65+
0-14
15-64
Ankara
65+
0-14
15-64
İstanbul
65+
0-14
15-64
İzmir
65+
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
37
35
İzmir; 34,4
33
Ankara; 32,2
31
İstanbul; 30,9
29
Türkiye; 30,4
27
25
23
21
19
Türkiye
İzmir
Ankara
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2000
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
1945
1940
1935
17
İstanbul
Medyan Yaş: Nüfus, yaş grupları itibariyle küçükten büyüğe dizildiğinde ortada yer alan yaştır. Nüfusun yarısı medyan yaştan genç, yarısı medyan
yaştan yaşlıdır.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
38,4
39,2
39,8
38,4
38,8
39,0
37,9
38,5
38,8
Dikili
Beydağ
Karşıyaka
Ödemiş
Kemalpaşa
Aliağa
Torbalı
Menemen
Foça
1.
2.
3.
4.
5.
26.
27.
28.
29.
30.
2011
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
2012
2013
27,5
28,6
28,5
30,1
30,5
30,7
30,5
30,9
31,0
31,9
31,9
32,0
31,3
31,8
32,0
40,6
40,9
41,5
Karaburun
45,0
46,0
47,3
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
90 000
14.160
Türkiye; 76.668
14 000
70 000
12 000
60 000
10 000
İLLER
80 000
Bin kişi
16 000
50 000
8 000
40 000
6 000
5.045
30 000
4.061
4 000
2.741
2.158
2.149
20 000
Bursa
Antalya
Adana
Konya
Gaziantep
Şanlıurfa
Mersin
1.706
İzmir
1.802
Ankara
1.844
İstanbul
2 000
2.079
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
10 000
TÜRKİYE
Bin kişi
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
90 000
205
200
Türkiye; 76.668
191
190
189
70 000
İLLER
169
141
150
80 000
60 000
129
50 000
103
100
85
40 000
76
30 000
20 000
50
Sinop
Çankırı
Iğdır
Bartın
Artvin
Gümüşhane
Kilis
Ardahan
Tunceli
Bayburt
10 000
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
Bin kişi
250
TÜRKİYE
Bin kişi
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
10,0
13,8
10,1
15,9
15,1
21,8
23,7
30,9
33,7
34,7
25,2
16,8
13,7
20,0
12,0
30,0
21,2
40,0
39,8
50,0
38,5
44,8
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
-1,1
0,0
Gümüşhane
Yalova
Çankırı
Kilis
Antalya
İstanbul
Ankara
İzmir
Türkiye
-10,0
1.
2.
3.
4.
5.
13.
22.
27.
2011-2012
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
2012-2013
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
Zonguldak
Tunceli
Kars
Ordu
Erzurum
Yozgat
Hakkari
Tokat
Ardahan
-20,0
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
-40,0
2011-2012
2012-2013
-60,0
-36,9
-25,2
-25,1
-7,6
-27,2
-20,1
-3,4
-14,8
9,3
28,3
37,1
60,0
-13,5
-3,1
-13,0
14,2
40,0
-9,9
-9,6
-8,2
-2,8
1,0
12,0
13,7
20,0
Edirne
Türkiye
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
0,0
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Bin Kişi
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
16.000
14.000
14.160
12.000
10.000
8.000
6.000
5.045
4.000
4.061
2.741
2.000
2.158 2.149 2.079 1.844 1.802 1.706 1.676
1.607 1.503 1.359 1.295
İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Antalya
Adana
Konya
Gaziantep
Şanlıurfa
Mersin
Kocaeli
Diyarbakır
Hatay
Manisa
Kayseri
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
Bin Kişi
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
1.400
1.262
1.200
1.163
1.076 1.070
1.021
1.000
963 917
874 867
800
800 780 767 763 758
731
600
400
200
Samsun
Balıkesir
Kahramanmaraş
Van
Aydın
Denizli
Sakarya
Tekirdağ
Muğla
Eskişehir
Mardin
Erzurum
Malatya
Trabzon
Ordu
0
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
4 500
4 000
4.061
4.005
Bin kişi
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
3 500
3 000
2012
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
2013
Muğla
Manisa
Kütahya
İzmir
Denizli
Aydın
Afyonkarahisar
347
500
Uşak
342
867
851
1.346
572
573
963
951
1.021
707
1 000
704
1 500
1.007
2 000
1.359
2 500
5,0
7,4
12,3
18,1
15,2
4,5
13,8
16,1
9,8
8,7
7,4
4,5
10,0
7,6
15,0
13,5
14,2
20,0
10,1
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
-2,4
0,0
-5,0
2011-2012
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
2012-2013
Uşak
Muğla
Manisa
Kütahya
İzmir
Denizli
Aydın
Afyonkarahisar
-10,0
Bin Kişi
315
322
309
311
138
144
138
143
Bornova
Konak
Karşıyaka
Bayraklı
Çiğli
Torbalı
Menemen
Gaziemir
Ödemiş
Bergama
Kemalpaşa
Aliağa
Tire
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2012
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
2013
80
80
77
81
95
97
101
101
129
129
128
130
169
174
446
454
Buca
1.
391
386
423
426
466
472
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Karabağlar
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Balçova
Narlıdere
Urla
Kiraz
Bayındır
Dikili
Çeşme
Selçuk
Seferihisar
Foça
Kınık
Güzelbahçe
Beydağ
Karaburun
30
20
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
41,0
40,7
2012
2013
32,1
32,5
31,5
33,6
34,6
35,0
34,6
36,0
35,2
36,1
40
10
8,8
9,1
12,6
12,6
50
28,5
27,4
28,0
28,0
60
54,6
56,8
63,3
63,7
70
44,0
44,0
80
77,8
77,6
74,8
77,7
90
Menderes
Bin Kişi
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
0
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
33,4
32,8
Menemen
Karaburun
Çiğli
Kemalpaşa
Dikili
Karşıyaka
Buca
Gaziemir
Foça
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
12,2
14,0
16,9
20,6
25,1
27,7
55,2
60,0
29,6
37,7
44,3
Menderes
0,0
39,4
10,0
Urla
20,0
39,8
30,0
Çeşme
40,0
Torbalı
50,0
Aliağa
65,2
70,0
Seferihisar
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
20,00
12,06 11,27 10,78
10,00
8,07 6,96
4,90
0,00
2,25 2,11 1,79 0,18
-0,88 -2,82
-10,00
-7,30
-12,46
-20,00
-30,00
-40,00
-38,67
Karabağlar
Selçuk
Tire
Bornova
Narlıdere
Bayraklı
Ödemiş
Bergama
Kınık
Kiraz
Beydağ
Balçova
Bayındır
Konak
Güzelbahçe
-50,00
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
26
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Adres
İletişim Bilgileri
: İsmet Kaptan Mah. 1370 Sok. No:38 Konak/İzmir
Telefon : (232) 483 14 54
Fax
: (232) 483 70 81
E-posta : [email protected]
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İletişim Takımı
27
Download

türkiye, 2013