ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
1
2
72068
72338
3
İLGİLİ
KONU
Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu
ALTINDAĞ İLÇE SEÇİM KURULU Başkanlığı'nın seçim ücreti konulu
BAŞKANLIĞI
09.10.2014 tarihli yazısının
değerlendirilmesi.
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, Denizbank ile TBB
Başkanlığı arasında imzalanan
protokol doğrultusunda Bonus kartı 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde yapılacak olan 63. Olağan Genel
kullanan avukatların eş ve yakınlarına Kurulumuzda Türkiye Barolar Birliği'ne ve SYDF'ye ücretsiz olarak
SYDF'den yararlanma hakkı veren stant tahsis edilmesine,
kampanyanın tanıtımı için Baro
Genel Kurulu'nda stant açma talepli
yazısının görüşülmesi.
Avukat Mehmet Abdullah Toker'in
Staj Kurulu Başkanı olarak
sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini Bilgi edinildi,
bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
AV. MEHMET A. TOKER
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KARAR
ÖZETİ
Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 19.10.2014 tarihinde
yapılacak Ankara Barosu Olağan Genel Kurulu organ seçiminde seçim
öncesi ve seçim günü görev yapacak personele tahakkuk ettirdiği toplam
26.891,00.TL.'nin Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın Halk
Bankası Necatibey Şubesi'nde bulunan 05000036 no'lu banka hesabına
yatırılmasına, bu konuda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
4
72310
Günü: 15/10/2014
AV. DR. SERKAN AĞAR
5
AVUKAT MİNE YÜCEL
6
AV. ERGÜN HAKAN KELEMCİ
7
STJ. AV .......
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Av. Dr. Serkan Ağar'ın Vergi ve İdare
Hukuku Kurulu Başkanı ve Staj
Kurulu Üyesi olarak sürdürmekte
Bilgi edinildi,
olduğu görevlerinden istifasını
bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Avukat Mine Yücel'in staj kurulu
üyesi olarak sürdürmekte olduğu
Bilgi edinildi,
görevinden istifa ettiğini bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat Ergün Hakan Kelemci'nin staj
kurulu üyesi olarak sürdürmekte
Bilgi edinildi,
olduğu görevinden istifasını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Stajyer Avukat .......'nun staj mülakatında yetersiz sayıldığı ve yeniden
Stajyer Avukat .......’nun 13.10.2014
mülakata girmek üzere davet edildiği anlaşılmakla; ilgilinin
tarih ve ....... gelen evrak sayılı
başvurusunun staj dosyası ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde
dilekçesinin değerlendirilmesi.
talebin reddine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
8
72627
9
Günü: 15/10/2014
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ
ODASI
RE'SEN
10
RE'SEN
11
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
TMMOB Gıda Mühendisleri
Odası'nın 18.10.2014 tarihli
etkinliklerinin yarım gün olarak
düzenlenecek olması sebebiyle,
Baromuz Yönetim Kurulu'nca
08.10.2014 tarihinde belirlenen salon
tahsis ücretinin yeniden
değerlendirilmesi talepli yazısının
görüşülmesi.
Avukat ....... ile Gelincik Merkezi
Başkan Yardımcısı Avukat .......
tarafından verilen dilekçelerin ve
Gelincik Merkezi Yönergesi'nin
görüşülmesi
Uluslararası Avukatlar Birliği'nin
(UIA) 20.10.2014 tarihinde
düzenlenecek olan seçimli genel
kuruluna katılım sağlanması
hususunun görüşülmesi.
Adli Yardım Merkezinin 2014/2280
sayılı dosyasında görevlendirilen
Av........ ın Adli Yardım Kurulu
kararına itirazı hususunun
görüşülmesi
01.10.2014 tarih 107/48 sayılı Yönetim Kurulu kararımızda konferans
salonunun tam gün kullanılacağı anlaşıldığından 1.000,00.TL+KDV
olarak belirlenen ücrete TMMOB Gıda Mühendisleri Odası'nın
14.10.2014 tarih 72627 gelen evrak sayılı dilekçesi ile saat 11:30 ile
14:30 arasında kullanılacağı belirtildiğinden, yukarıda belirtilen ücretin
500,00.TL+KDV olarak alınmasına,
İlgi dilekçelerdeki durum ve Gelincik Merkezi Yönergesi'nin başta 18.
maddesi olmak üzere uygulamada sorun yaşatan Yönerge hükümlerinin
tespiti ile bu konuda rapor hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulması
için Gelincik Merkezi Başkanlık Divanı'na görev verilmesine,
Uluslararası Avukatlar Birliği'nin 20.10.2014 tarihinde saat 17:00'da
yapılacak seçimli genel kuruluna katılıp oy kullanmak üzere Avukat
Yonca Fatma Yücel ve Avukat Mustafa Hakan Çınar'ın
görevlendirilmelerine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/2280 sayılı dosyasında görevlendirilen
Av........ tarafından Yönergenin 36/5 maddesi gereği irtibat telefonlarını
Adli Yardım Merkezi'ne bildirmediğinden, itirazın istişaren reddine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
12
ADLİ YARDIM
13
ADLİ YARDIM
14
ADLİ YARDIM
15
ADLİ YARDIM
16
ADLİ YARDIM
17
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin 2014/1974
sayılı dosyasında görevlendirilen
Av........'ın tevkil yetkisi talebinin
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/2359
sayılı dosyasında talepçi .......'ün Adli
Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1313
sayılı dosyasında görevlendirilen
Av........'in tevkil yetkisi hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/2285
sayılı dosyasında talepçi .......'ın
yargılama masraflarının Adli Yardım
fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1545
sayılı dosyasında talepçi .......'ın
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2011/3086
sayılı dosyasında görevlendirilen
Av........'nin tevkil yetkisi hususunun
görüşülmesi
Avukat ....... tarafından Ankara ........ Aile Mahkemesi ....... Esas sayılı
dosyası ile ilgili olarak Avukat .......'ya verilen yetki belgesinin
onaylanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/2359 sayılı dosyasında talepçi .......ün
Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan
istişaren reddine,
Avukat ....... tarafından Ankara ........ Aile Mahkemesi'nin ....... Esas
sayılı dosyası ile ilgili olarak Avukat .......'e verilen yetki belgesinin
onaylanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/2285 sayılı dosyasında Avukat .......
tarafından talep edilen 29,00.TL yargılama masrafının Adli Yardım
fonundan karşılanmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/1545 sayılı dosyasında talep edilen
12,50.TL fotoğraf çekim masrafının Adli Yardım Fonundan
karşılanmasına,
Avukat ....... tarafından Ankara ........ Aile Mahkemesi'nin 2013/1045
Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak Avukat .......'ya verilen yetki
belgesinin onaylanmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
18
Günü: 15/10/2014
....... Stj.sicil sayılı .......'ın TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj İç Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
Adli Yardım Merkezinin 2014/1924
sayılı dosyasında talepçi .......
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
.......
19
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
....... Stj.sicil sayılı .......ın TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri
uyarınca stajının ABEM bölümünün 1 (bir) hafta uzatılmasına, uzama
süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2014/1924 sayılı dosyasında talepçi .......'ın
Avukattan habersiz davasından feragat etmesi nedeniyle hakkında Adli
Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
20
STJ. AV. .......
21
.......
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
İlgilinin staj sicil dosyasına bulunan 25.06.2013 tarihli SGK yazısında
21.11.2006 ile 06.01.2007 tarihleri arasında sigortalılığı bulunduğu,
bunun dışında sigorta girişi ya da çalışmışlığı olmadığının belirtildiği ve
bu şekilde ilgilinin staj listesine yazıldığı anlaşıldı. Ancak, ilgilinin staj
sicil dosyasında bulunan 19.09.2014 tarihli SGK yazısında 21.11.2006
ile 15.08.2013 tarihleri arasında sigortalılığının bulunduğunun
belirtildiği görülmekle;
Stajyer Avukat .......'in dosyasının
1 - Yukarıda belirtilen her iki SGK yazısı örnekleri eklenmek suretiyle
incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nden ....... TC Kimlik numaralı .......'in sigortalılık durumunu
gösteren bilgi istenmesine,
2 - Aynı şekilde yukarıda belirtilen iki SGK yazısı örnekleri de
eklenmek suretiyle .......'den konuya ilişkin yazılı açıklama
istenilmesine,
3 - Tüm bu yazışmalar tamamlandıktan sonra Staj Kurulu'nun ilgilinin
staj listesinden silinmesi yönündeki önerisinin değerlendirilmesine,
....... Stj.sicil sayılı .......'ÜN TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu ....... Stj.sicil sayılı .......'ÜN TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara
Staj İç Yönetmeliği'nin
Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 1 (bir) hafta
hükümleri uyarınca stajının ABEM uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye
bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması alınmasına,
konusunun görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
22
Günü: 15/10/2014
....... Stj.sicil sayılı .......'IN TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj İç Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2 (İKİ) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
....... Stj.sicil sayılı .......'IN TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj İç Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2 (İKİ) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
....... Stj.sicil sayılı ....... 'IN TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj İç Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2 (İKİ) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
.......
23
.......
24
.......
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
.......Stj.sicil sayılı .......'IN TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri
uyarınca stajının ABEM bölümünün 1 (bir) hafta uzatılmasına, uzama
süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına,
....... Stj.sicil sayılı .......'IN TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara
Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 1 (bir) hafta
uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye
alınmasına,
....... Stj.sicil sayılı .......'IN TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri
uyarınca stajının ABEM bölümünün 1 (bir) hafta uzatılmasına, uzama
süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
25
Günü: 15/10/2014
....... Stj.sicil sayılı .......'NIN TBB
Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara
Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
....... Stj.sicil sayılı .......'İN TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Staj İç Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
....... staj sicili sayılı .......'nin stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
nedeniyle 3 (üç) hafta uzaması
konusunun görüşülmesi hk.
....... staj sicili sayılı ....... ın stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
nedeniyle 11 (onbir) hafta uzaması
konusunun görüşülmesi hk.
....... staj sicili sayılı .......'in stajının
ABEM bölümünün devamsızlık
nedeniyle 7 (yedi) hafta uzaması
konusunun görüşülmesi hk.
.......
26
.......
27
.......
28
.......
29
.......
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ....... Stj.sicil sayılı .......'NIN
TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM
bölümünün 2 (iki) hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra
yeniden görüşmeye alınmasına,
....... Stj.sicil sayılı .......'İN TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara
Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 1 (bir) hafta
uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye
alınmasına,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ....... staj sicili sayılı .......'nin
stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3 (üç) hafta
uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye
alınmasına,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ....... staj sicili sayılı .......'ın
stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 11 (onbir) hafta
uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye
alınmasına,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ....... staj sicili sayılı .......'in
stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 7 (yedi) hafta
uzamasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye
alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
30
.......
31
.......
32
MUHASEBE
33
....... staj sicili sayılı ....... 'in stajının Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ....... staj sicili sayılı .......'in
ABEM bölümünün devamsızlık
stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 16 (onaltı) hafta
nedeniyle 16 (onaltı) hafta uzaması uzamasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye
konusunun görüşülmesi hk.
alınmasına,
....... staj sicili sayılı .......'ın stajının Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, ....... staj sicili sayılı .......'ın
ABEM bölümünün devamsızlık
stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta
nedeniyle 1 (bir) hafta uzaması
uzamasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye
konusunun görüşülmesi hk.
alınmasına,
Cem Ofset Sanayi'nin 30.09.2014
tarihli, 454697 seri numaralı, Ankara Cem Ofset Sanayi'nin 30.09.2014 tarihli, 454697 seri numaralı, Ankara
Barosu Dergisi 2014/3 sayısından
Barosu Dergisi 2014/3 sayısından 1500 adet basımı karşılığı KDV dahil
1500 adet basımı karşılığı KDV dahil 5.395,50.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
5.395,50.TL tutarındaki faturasının Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
İktisadi İşletme bünyesinde aşçı
yardımcısı olarak çalışan Rıdvan
Bulut'un 18.10.2014 tarihinde dolacak Halen Ihlamur Sokak no:1 Çatı Restoran'da işçi(aşçı yardımcısı) olarak
olan hizmet sözleşmesinin yenilenip çalışan Rıdvan Bulut'un sözleşmesinin 11 ay süreyle uzatılmasına,
yenilenmeyeceği hususunun
değerlendirilmesi.
Talebin kabulü ile, Avukatlık Kanunu'nun 72/e maddesi doğrultusunda
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Baromuz levhasından silinmesine,
MUHASEBE
34
71813
ZEYNEP BAŞAR
35
72489
ZEYNEP OKTAY GÖRKEM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulü ile, Avukatlık Kanunu'nun 72/e maddesi doğrultusunda
Baromuz levhasından silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
36
72112
ELİ F DURMAZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulü ile, Avukatlık Kanunu'nun 72/e maddesi doğrultusunda
Baromuz levhasından silinmesine,
37
71999
MERVE BOLAT
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulü ile, Avukatlık Kanunu'nun 72/e maddesi doğrultusunda
Baromuz levhasından silinmesine,
38
71806
ÖMER YILMAZ
39
31421
GÖKHAN ENGEL
40
24994
ŞÜKRÜ CEYHAN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
41
29021
MUSTAFA TOKLUOĞLU
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
42
28772
YASEMİN ABAKAY
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
43
30666
GİZEM AKIN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
44
32279
GÜLŞENTUNÇYÜREK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
45
27501
EMİNE GÜL YALÇIN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KAHRAMANMARAŞ
BAROSU'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Kahramanmaraş Barosu'na
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
46
27942
HÜSEYİN KARADENİZ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
47
30299
TÜRKUAZ DESTEBAŞI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
48
30400
YUNUS EMRE ÖZDEMİR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
49
30660
BAHAR GÖZÜM
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
50
51264
HİCRAN AL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
51
31234
UĞUR ÇİMEN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
52
31639
SELİN YILDIRIM
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
53
29441
İBRAHİM ARSLAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
54
31163
MÜJGAN BÜLBÜL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
55
32133
ELİF SELİN ÖZAYDIN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
56
29883
KADİR EVLER
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
57
31297
SENAY SELİN DEMİR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
58
31156
GİZEM ADIGÜZEL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
59
31160
EDANUR YEĞENOĞLU
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
60
29766
EMBİYA KAYA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
61
31275
GİZEM DUYU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
62
31886
OBEN ÖYKÜ KOÇ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
63
32573
SİNEM ARİFOĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
64
31521
MÜGE ŞAHBUDAK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
65
30149
AHMET TETİK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
66
28024
DİLAY SABBAĞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
67
31136
NAZLI MERVE ATAY
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
68
32280
GÜL NİHAL ÇINAR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
69
31232
D İ CLE AYAZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
70
31752
SELEN UZUN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
71
31461
SİBEL BAL
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
72
31888
ZEYNEP OVACIK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
73
32415
CEYHUN ÖZDEMİR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
74
30727
AYŞEGÜL AKKAYA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
75
32111
BAŞAK ATAK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
76
31328
FATMA ESİN BATAK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
77
31305
DEMET YİĞİTBAŞI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
78
31864
ERHAN ERDEN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
79
32024
EMRE ÇAĞLIYAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
80
32680
ECE HANDE ÖZGÜR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
81
31585
EDA KESKİN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
82
31583
AYŞE ÖZGE EROĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
83
32421
NUR DOĞAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
84
32418
ASLIHAN İÇLİ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
85
32423
CAN HANÇERLİOĞLU
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
86
31819
HAYDAR SARIKAYA
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
87
32517
ZEYNEP DEMİRYÜREK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
88
31158
ŞEYMA YÜCESOY
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
89
31334
İLKER ÇAĞATAY AYDIN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
90
31579
DUYGU TATAR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
91
31187
CUMHUR ÇANACIK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
92
30302
YAĞMUR İREM ERDOĞAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
93
32090
SERKAN ERGÖRÜN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
94
31891
NESLİHAN ARICAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
95
32091
AYŞEGÜL TERZİ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
96
30668
97
Günü: 15/10/2014
GÖKHAN ÇAKAN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
.......
Staj Listesi'ne yazılma istemi
98
70492
YAVUZ SELİM AYDIN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
99
70481
UĞUR KAZANCI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
NUR AKBULUT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
100 70496
101
70834
BETÜL ÖZTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
102
71104
UMUT CAN KARGIN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
103
70661
DİLARA ÜLKÜM YARDIMCI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
.......'ın dosyada bulunan SGK Başkanlığı'nın 05.09.2014 tarihli
yazısında 10.02.2011 tarihinden başlayarak halen Bağ-Kur kaydı
bulunduğu, yine dosyada bulunan Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün
14.10.2014 tarihli yazısında ....... Yatırım Danışmanlık Eğitim
Mühendislik Proje İnşaat Emlak Gıda İmalat İthalat İhracat Sanayi ve
Ticaret Şirketi'nin ortağı olduğu ve bu nedenle Bağ-Kur kaydının
bulunduğu anlaşılmakla, staj listesine yazılma talebinin reddine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
104
70664
ŞEVKİ BURAK ÇETİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
105
70488
FAİK CEYLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
106
70530
MERVE ÖZCAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
107
70470
MUSTAFA KADİR MURAT
KALYONCU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
108
70490
ALPTUĞBORA SÖĞÜT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
109
70667
NUR DEMİRCİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
110
70668
ASLINUR EROL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
111
68540
ALİ HAKAN BAYBURT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
112
69946
SİNAN AKARSLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
113
69867
GÜLPER ÖZEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
114
70494
İBRAHİM HAYDAR ŞAHİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
115
71035
MUSTAFA KEMAL GÜNHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
116
70831
İMRAN ARICI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
117
70660
MELİH DEMİRER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
118
71209
SERHAT ÖZDEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
119
70830
OSMAN AĞZIKARA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
120
70583
LEVENT BAHÇETEPE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
121
70474
MEDİHA GİZEM TEKİNER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
122
70483
DİLARA ZEHRA ARSLANOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
123
70471
SÜHEYBCOŞKUN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
124
70480
D İ CLE CAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
125
70663
SERHAN GÖKTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
126
70767
TANJU AVCI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
127
70495
Dİ LAN ÇOKATAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
128
70422
SALİHA YILDIRIM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
129
70487
HÜLYA ŞAHİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
130
71036
ÖZGE ÇETİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
131
70843
ÇAĞDA KUTMARAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
132
71141
FERHAT BAYHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
133
70670
EMRAH BEDEZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
134
70472
ATAY BİNGÖL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
135
70423
REMZİ ÇERMİK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
136
71011
SERAP EMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
137
70473
ALİYE GÖKÇE GÖKER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
138
70833
KÜBRA İMRAN ARTAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
139
70768
EZGİ TEMURCAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
140
71013
HARUN İLHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
141
69140
İBRAHİM UMRAN SEBZECİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
142
70836
MEHMET ONUR AYHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
143
70764
ZEYNEP KALIN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
144
71010
DİLER ÜMİT ŞAHİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
145
69717
MURAT ALİCAN ERSEVER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
146
70793
GAMZE KARA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
147
70662
GÖZDE SİMAY TÜRKDOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
148
70841
EMRULLAH OMUZOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
149
70660
REYHAN BABUÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
150
70669
ASLIHAN GÜLER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
151
70671
ALİCAN AKSU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
152
71037
AYŞE İREM ERÇELİK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
153
71034
SELAHATTİN ABİŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin Avukatlık Mevzuatı açısından raporlanması için Hukuk
Müşavirliği'ne tevdiine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
154
71210
MURAT ÖZDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
155
70421
KİRAZ BİLGE AKÇOMAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
156
70794
AZİZ EREN BOZKURT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
157
70476
ONURHAN AYAS
Staj Listesi'ne yazılma istemi
158
70844
ÖZGE DOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
159
69872
ELİF AYBÜKE YILDIRIM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
160
70832
NAZLI GÜR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
161
70478
MUHAMMED SARIKAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
162
70665
MEHMET HAKAN ŞAHİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
163
70766
MUSTAFA ÜREYEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
164
71397
KEVSER TUĞÇE AKGÜL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
165
70765
RAMAZAN DOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
166
70341
EYLÜL KANIK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
167
70835
OSMAN HEKİMOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
168
69994
ÖMERCAN AYDIN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
169
70839
NEHİR DOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
170
71403
ÖVÜL TUĞBA GÖKALP
171
71826
DAMLA GÜLER
172
72390
SEVGİM KARADUT
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baromuzdan Zonguldak Barosu'na
nakil gitme istemi.
23362 Staj sicil sayılı Damla
GÜLER'in Kamu Kurumunda
Çalışmaya başlaması nedeniyle staj
listesinden silinme talebi
Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı
stajın iptali, adının staj listesinden
silinmesi talebi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin staj dosyasının Zonguldak Barosu'na
gönderilmesine,
İlgilinin talebi doğrultusunda ve memur olarak atandığı da göz önünde
bulundurularak staj listesinden silinmesine,
İlgilinin talebi doğrultusunda staj listesinden silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
23440 Staj sicil sayılı Şaben
BAĞRIAÇIK'ın Vergi Müfettiş
İlgilinin talebi doğrultusunda ve Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak
Yardımcısı olarak atanması nedeniyle atandığı da göz önünde bulundurularak staj listesinden silinmesine,
staj listesinden silinme talebi
23490 Staj sicil sayılı Ömer
KÜÇÜK'ün Hakim Savcı Mesleğine İlgilinin talebi doğrultusunda ve Hakim olarak atandığı da göz önünde
kabul edilmesinden dolayı staj
bulundurularak staj listesinden silinmesine,
listesinden silinme talebi
173
72392
ŞABEN BAĞRIAÇIK
174
72396
ÖMER KÜÇÜK
175
66995
SABİHA ADEMHAN
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
176
71880
HATUN BURCU ARTUNÇ
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
177
72151
MELTEM TÜRKOĞLU
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
178
71237
GONCA YALÇIN
ORDU BAROSU'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
179
72005
SEYFULLAH MÜCAHİD ACAR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
180
71873
JALE CEYLAN IŞIK
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
181
71792
FETHİYE GÜLME ACAY
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
182
72316
AV. REYHAN SÖNMEZ ÖZCAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
183
72292
AV. ÖZLEM GÜLER
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
184
72311
AV. ŞENİZ ALEV SAKARYA
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
DİLAN DEMİRCİ (KARADEMİR)
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
185
186
72542
BURCU KÜÇÜKAY
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
187
71881
SEVİL ÇALIŞKAN KOÇKUZU
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
188
.......
Av. .......
Av. .......
Av. .......
2014/Ş.198 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ....... , Av. ....... ve Av.
....... hakkında Disiplin Kovuşturması açılmasına yer olmadığına
189
JÜLİDE ESEN ÖZGENÇ DEMİR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
190
ÖZGE ALTINKÜPLÜ KANTEKİN
Eskişehir Barosu’na nakil gitme
isteminin görüşülmesi
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin sicil dosyasının Eskişehir Barosu'na
gönderilmesine,
191
AYNUR YONGALIK
Profesörlükten Baromuz levhasına
yazılma isteminin görüşülmesi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
192
ÖMÜRCAN DEMİR
193
MUHASEBE
194
MUHASEBE
195
MESİHA İREHAN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baromuz levhasına yazılma isteminin
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
görüşülmesi
Mobitel Mobil Telekomünikasyon
Servisleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin
Mobitel Mobil Telekomünikasyon Servisleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin
14.10.2014 tarihli 000335 seri
14.10.2014 tarihli 000335 seri numaralı, Ankara Barosu İktisadi
numaralı, Ankara Barosu İktisadi
İşletmesi Ihlamur Sokak no:1 Baro Restoran 2015 yılı Digiturk üyelik
İşletmesi Ihlamur Sokak no:1 Baro
bedeli karşılığı KDV dahil 12.130,00.TL. tutarındaki faturasının İktisadi
Restoran 2015 yıl Digiturk üyelik
İşletme tarafından ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na
bedeli karşılığı KDV dahil
yetki verilmesine,
12.130,00.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi
Mobitel Mobil Telekomünikasyon
Servisleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin
Mobitel Mobil Telekomünikasyon Servisleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin
14.10.2014 tarihli 000334 seri
14.10.2014 tarihli 000334 seri numaralı, Ankara Barosu İktisadi
numaralı, Ankara Barosu İktisadi
İşletmesi Ihlamur Sokak no:1 Baro Restoran Digiturk üyelik bedeli
İşletmesi Gölbaşı Sosyal Tesisleri
karşılığı KDV dahil 12.130,00.TL. tutarındaki faturasının İktisadi
2015 yılı Digiturk üyelik bedeli
İşletme tarafından ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na
karşılığı KDV dahil 12.130,00.TL.
yetki verilmesine,
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi
24.04.2015 - 30.04.2015 tarihleri
24.04.2015 - 30.04.2015 tarihleri arasında düzenlemeyi planladığı resim
arasında düzenlemeyi planladığı
sergisi için Av. Atila Sav Sanat Galerisi'nin Mesiha İrehan'a günlük
resim sergisi için Av. Atila Sav Sanat 75,00.TL+KDV bedel ve Baromuzca seçilecek bir adet eser karşılığında
Galerisi'nin tahsisini talep eden
tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
dilekçesinin değerlendirilmesi
verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 15/10/2014
196
LEBİB YALKIN YAYINLARI
BASIM İŞLERİ A.Ş.
197
RE'SEN
198
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Dilekçedeki talebin kabulü ile, 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde yapılacak
olan Baromuzun 63. Olağan Genel Kurulu'nda 2.000,00.TL+KDV bedel
, avukat odalarındaki tüm bilgisayarlara bir yıl boyunca Mevbank tüm
15.10.2014 tarih 72862 gelen evrak mevzuat ve yargı kararları programının ücretsiz olarak yüklenmesi,
sayılı dilekçesinin görüşülmesi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi'nin geçmişteki tüm sayılarından ve bir yıl
boyunca abonelik yapılması, ayrıca genel kurula gelen tüm avukatlara
dağıtılmak üzere Borçlar Kanunu Kitabı'nın Baromuza en geç
17.10.2014 tarihine kadar teslim edilmesi halinde talebin kabulüne,
TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan 26.09.2014
tarihli iki asansör için hazırladığı iki ayrı raporun sonuç kısmında "tespit
edilen uygunsuzluklar giderilmeden asansörün kullanılması tehlikelidir"
denilerek can ve mal güvenliği emniyeti olmadığı anlamına gelen
Necatibey Caddesi 51 numarada
kırmızı etiket yapıştırıldığı ve binanın halen aktif biçimde kullanıldığı
bulunan Baromuz binasındaki iki
anlaşılmakla, mal ve can güvenliği açısından TMMOB Makine
asansörün TMMOB Makine
Mühendisleri Odası'nın raporunda belirtilen eksikliklere ilişkin alınan
Mühendisleri Odası tarafından
Löher firması ile Sembolift firmasının tekliflerinin değerlendirilmesi
hazırlanan yıllık kontrol raporunun
sonucu Sembolift firmasına 2.800,00.TL +KDV bedel ile binada
değerlendirilmesi
bulunan her iki asansördeki ve Makine Mühendisleri Odası'nın
raporunda belirtilen tüm eksikliklerin giderilmesi işinin acil olarak
yaptırılmasına, konunun aciliyetine binaen Turgay Coşkun'un
görevlendirilmesine,
Baromuz ....... sicil sayılı Avukatı .......'in halen Baromuza kayıtlı olduğu
....... Üniversitesi'nde Yardımcı
anlaşılmakla, ....... Üniversitesi'nden çalışıp çalışmadığının, akademik
Doçent Olarak çalıştığına dair ihbarın ünvanı bulunup bulunmadığının, ....... Üniversitesi Rektörlüğü'nden
görüşülmesi
sorulmasına, gelen yazı cevabından sonra konunun yeniden
değerlendirmeye alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
199
Günü: 15/10/2014
AV. EROL YILMAZ ARAS
200
AV. EROL YILMAZ ARAS
201
RE'SEN
202
AV. SAMİ SAYGIN YAZICIOĞLU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Barosu Disiplin Kurulu'nun
18.09.2014 gün ve 116-201049/37758 sayılı yazısı doğrultusunda
sunmuş olduğu raporun
değerlendirilmesi
01.10.2014 tarihli Yönetim Kurulu
kararı doğrultusunda, Av. ....... 'nin
....... tarafından Ankara Cumhuriyet
Savcılığı'na başvurusu doğrultusunda
sunmuş olduğu sözlü raporun
değerlendirilmesi
....... sayılı 16.09.2014 tarihli
yazımıza sunmuş olduğu yanıtlar
doğrultusunda Avukat ....... hakkında
yapılacak işlemlerin görüşülmesi
15.10.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin
mazeretinin değerlendirilmesi
Avukat Erol Yılmaz Aras'ın raporu doğrultusunda, Disiplin Kurulu
Başkanlığı'na, ilgili dosya hakkında iade - i muhakeme nedenlerinin
bulunmadığı, bu nedenle talebin reddi yönündeki Yönetim Kurulu
görüşünün bildirilmesine,
Av. ....... 'nin başvurusu doğrultusunda ve talep etmesi halinde gerek
gözlemci, gerek müdahil gerekse Av. .......'nin vekili olarak her türlü
desteğin sağlanmasına,
Avukat ....... hakkında disiplin soruşturması açılmasına, soruşturma
sonuçlanıncaya kadar Adli Yardım Merkezi gönüllü avukat listesinden
geçici olarak çıkarılmasına,
Mazeretin kabulüne,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
(Mazeretli)
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Download

15 ekim 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu