ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1198-10904
2014/29 SAYILI GENELGE HAKK.
Bursa, 31/12/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO : 564
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 30.12.2014 tarih ve 512-2464 sayılı yazıda,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Liman Hizmet
Tarifesinin Belirlenmesi konulu 2014/29 sayılı genelge’nin 05.12.2014 tarihinde yürürlüğe
girdiği
ve http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2014
linkinden ulaşılabileceği
bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Ek: 2014/29 sayılı Genelge ( 2 Sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/2014_29_Sayili_Genelge_2_Sayfa.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

sİRKÜLER nO: 564 __ 2014/29 SAYILI GENELGE HAKK.