Evrak Tarih ve Sayısı: 16/05/2014-17799
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Sayı : 82240551-101.03.01-17799
Konu : Kısa Film Destek Hibe Programı
*BEBP535Z*
16/05/2014
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :
07/05/2014 tarihli, 9255 sayılı ve "Kısa Film Destek Hibe Programı" konulu yazı
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ilgi sayılı yazısı yazımız
ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Mümtaz NAZLI
Rektör Yardımcısı V.
Ekler :
1-Teklif Çağrısı ( 4 sayfa )
2- Afiş
DAĞITIM
Tüm Birimlere
Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/BP535Z
Bahçelievler Mahallesi 15000 BURDUR
Telefon:+90 248 213 10 40 -41 Faks+90 248 213 10 45
e-Posta [email protected] Elektronik Ağ:http://gs.mehmetakif.edu.tr/
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Pınar ERSOY
Evrak Pin Kodu: 43351
Kep Adresi : [email protected]
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2014-5945
Download

duyuru - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi