2014 YILI “MART” AYI FAALİYET RAPORU
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kocaeli Sanayi Odası’nda Proje Çalışmaları
Kocaeli’nden Dünyaya: Derince Limanı ve Hinterlandı Projesi :
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz Kocaeli’nden Dünyaya: Derince Limanı ve
Hinterlandı Projesi kapsamında proje raporu hazırlanmıştır. Proje Nihai Raporu’nun hazırlanması
çalışmaları tamamlanmıştır.
Kocaeli’nden Dünyaya: Derince limanı ve Hinterlandı projesi ile özelleştirme sürecinde olan Derince
Limanın önemi ve yapısı irdelendi. “Kocaeli’nden Dünyaya: Derince Limanı ve Hinterlandı Projesi”nin
amacı, Kocaeli’nin Dünya ticaretine açılan kapısı konumundaki limanlarının ekonomik katkısını en
üst seviyede kılmaya yönelik olmak üzere; Derince Limanına düşen görevi ortaya koyabilmekti.
Derince Limanın ortaklık, yönetim, teknik altyapı, yatırım, ulaşım bağlantıları ve diğer dışsal faktörler
açısından durumu belirlenmiş; her bir faktör açısından yapılması gerekenler öneri olarak sunularak,
bir proje raporu hazırlanmıştır.
Proje çerçevesinde; hem anket çalışmalarında, hem de yüz yüze yapılan mülakatlarda ve odak grup
çalışmalarında ortaya çıkan en çarpıcı sonuç, Derince Limanının stratejik bir liman olarak algılanması
ve sadece Kocaeli ekonomisine değil, ülke ekonomisine de ekonomik katkı sağlayabileceğinden dolayı
kritik bir liman olarak değerlendirilmesidir.
Geniş bir kitlenin de hem fikir olduğu şekilde, Derince Limanının, özel müteşebbisler eliyle
yönetilmesi gerektiği ancak kontrol ve denetimin kamu eliyle sürdürüldüğü, şeffaf, hızlı, kaliteli ve
sürdürülebilir bir liman modeline gereksinim olduğu düşünülmektedir. Proje süreci sonunda
hazırlanan raporda limanın daha etkin kullanımına yönelik görüş ve öneriler sunulmaktadır.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
1
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri :
Mart ayında Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri organizasyonu kapsamında,
04.03.2014 tarihinde 2014 yıl 1. Jüri Toplantısı ve Basın Toplantısı
yapılmıştır. Ödül Yönetmeliği ve başvuru formları güncellenmiştir.
Organizasyonun duyuru Marmara Bölgesindeki Odalara, İl Çevre ve
Şehircilik Müdürlüklerine, Belediyelerine, Danışmanlık Firmalarına ve
OSB’lere gönderilmiştir.
“Expo Merkez” Fizibilite Projesi :
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz “Expo Merkez” Fizibilite Projesi kapsamında proje
raporu hazırlanmıştır. Proje Nihai Raporu’nun hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır.
Kocaeli ilindeki işletmelerin ulusal ve uluslararası tedarikçi ve müşterileri ile bir araya gelebilmeleri
için spesifik, sektörel odaklı ihtiyaçlara optimum cevap verebilecek EXPO MERKEZ ihtiyaç ve
beklentisini belirlemek üzere, Doğu Marmara ABİGEM işbirliği ile yürütülen proje kapsamında
öncelikli olarak 100 işletme ile odak grup ve anket çalışmaları yapılmıştır.
Fuar, sergi gibi organizasyonların kent turizmi açısından da önemi dikkate alınarak, halkın da
katılımının sağlanabilmesi için söz konusu merkeze ve organizasyonlara yönelik halkın beklentilerini
de belirlemek üzere 400 kişi üzerinde anket yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucu böyle bir merkezin gerekliği ortaya çıkmış, fiziki ve fonksiyonel kapsamı
belirlenmeye çalışılmıştır. Öncelikler belirlenerek ve kapasite planlaması da yapılarak söz konusu
merkeze ait veriler doğrultusunda mimari çalışmalar için alt yapı oluşturulmuştur. İşletmeler
tarafından belirlenen bu fiziki alt yapı verileri doğrultusunda EXPO MERKEZ’İN mimari çizimleri
yapılmıştır.
Bundan sonraki hedef; Fizibilite projesi gerçekleştirilen “EXPO MERKEZ”i hayata geçirmek ve Kocaeli
iline katkı sağlamak olacaktır.
Kocaeli Sanayi Odası Envanter Çalışması Üye Veri Tabanlarının Güncellenmesi ve
Sektör Ayrımının Yapılması :
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 yılı Teknik Destek kapsamında “Kocaeli Sanayi Odası Envanter
Çalışması Üye Veri Tabanlarının Güncellenmesi ve Sektör Ayrımının Yapılması” isimli proje
başvurusu onaylanmıştır. Sözkonusu proje ile Odamıza kayıtlı üyelere ait veri tabanlarının
güncellenmesi ve sektörlere göre tasnif edilmesi planlanmaktadır. Böylece Odamız veri tabanındaki
tüm verilerin güncel olup olmadığı kontrol edilecek ve yeni bir veri tabanı oluşturulabilecektir. Proje
onayı ile birlikte proje planı dahilinde çalışmalar yürütülmektedir.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
2
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
AB Bilgi Merkezi Projesi :
Mart ayında AB Bilgi Merkezi çalışmaları kapsamında;

9-10-11 Nisan 2014 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilecek “Avrupa Gençlik Forumu” ile
ilgili Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile
iletişime geçilmiş ve gelen başvurular arasından 15 üniversite öğrencisi seçilmiştir.

28 Nisan 2014 tarihinde Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Noktası ile birlikte
gerçekleştirilecek “Çevre Semineri & Ağaç Dikimi” organiasyonu ile ilgili çalışmalar
yapılmıştır.
Erasmus+Mesleki Eğitim Bireysel Hareketlilik Programı :
Erasmus+ Mesleki Eğitim Bireysel Hareketlilikler Programı kapsamında İzmit İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Mesleki Eğitimde Öğretmen Yetkinliklerinin
Arttırılması için Hizmetiçi Eğitim Portalı” hareketlilik projesine Kocaeli Sanayi Odası olarak ortak
olunmuştur.
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM):

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamında oluşturulan Kurs
Yönetimi toplantılarına iştirak edilmiştir.

Mart ayında 2 adet kurs için 50 kişi eğitime başlamıştır. Kurs öncesinde aday kursiyerlerin
mülakatı yapılmıştır.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
3
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler
Mart ayında Odamız üyelerine yönelik 5 adet ücretsiz bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.
“Belirsizliklerle Dolu 2014 & 2015'te Ekonomi Ve Piyasalara Bakış” konulu seminer…
06.03.2014 tarihinde, “Belirsizliklerle
Dolu 2014 & 2015'te Ekonomi Ve
Piyasalara Bakış” konulu seminer
Odamızda organize edilmiştir. Tacirler
Yatırım Menkul Değerler Koordinatörü
Sayın Erkin ŞAHİNÖZ’ün konuşma yaptığı
seminerde, Türkiye ve Dünyadaki
Ekonomik Gelişmelere Genel Bakış ve
Beklentiler, 2014 Yılının En Çok
Konuşulacak ve Dünya Ekonomisine Yön
Verecek Gelişmeleri, Türkiye Ekonomisi
2014 Öngörüleri (Enflasyon, Büyüme, Cari
Açık vb), Türkiye’nin Enerji Bağımlılığı,
Petrol Fiyatlarının Önümüzdeki Dönem
Seyri, Jeopolitik Riskler ve Belirsizliklerin Yüksek Olduğu Dönemlerde Olası Yatırım Stratejileri
hakkında bilgi aktarılmıştır.
ÇED VE GSM Ruhsatları Eğitimi ….
13.03.2014
tarihinde
“Çevresel
Etki
Değerlendirme (ÇED) ve Gayri Sıhhi Müessese
(GSM) Ruhsatları” hakkında bilgilendirme
semineri organize edilmiştir.
Seminerde; Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nden Sayın Ebru Kocaaslan Çevresel
Etki Değerlendirme Süreci hakkında, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube
Müdürü Sayın Afşin Turan ise Gayri Sıhhi
Müessese Ruhsatları (GSM) hakkındaki sunum
yapmıştır.
“Henry Ford'un Başarısının Sırrı, Problemimizin Çözümünün Formülü mü?” konulu seminer…
25.03.2014 tarihinde Kocaeli Sanayi
Odası’nda “Henry Ford'un Başarısının
Sırrı,
Problemimizin
Çözümünün
Formülü mü?” konulu seminer organize
edilmiştir. Söz konusu seminerde Yard.
Doç. Bilsen BİLGİLİ, işletmelerin
verimliliği ve etkinliğini artırmada iç
müşteri ile dış müşteri bütünlüğünün
önemi ve izlenecek stratejiler hakkında
katılımcılara bilgi vermiştir.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
4
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
SEVESO II Direktifi Bilgilendirme Semineri …
26.03.2014 tarihinde Kocaeli Sanayi
Odası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı işbirliği ile “Büyük
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve
Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Yönetmelik (SEVESO II Direktifi)
Kapsamında Bilgilendirme Semineri”
gerçekleştirilmiştir. Eğitim
Seminerinde; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, SEVESO Denetim
Koordinatörü ve “Büyük Endüstriyel
Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Yönetmelik”
Komisyonu Başkanı İş Baş Müfettişi
Hüseyin ÖZCAN, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Yönetmelik” Komisyonu Üyesi, İş Müfettişi Devrim ERTÜRK ve İş Müfettişi Serdar ÖCELAN konuyla
ilgili sunumlarını yaptılar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri …
31.03.2014 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası Çayırova Temsilciliği’nde TOSB Konferans Salonu’nda;
Odamız, ÇSGB İş Teftiği İstanbul Grup Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Toyota Boshoku ve Cebir
Şirketler Grubu işbirliği ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri organize edilmiştir. Toplantıda, ÇSGB İş
Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul Grup Başkanı Zeki KÖMÜRCÜ “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 2014 Yılı
Programlı Teftişleri” konusunda, Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet YILMAZ “İş Kazası
ve Meslek Hastalıklarına Yönelik Hukuk Danışmanlığı” konusunda, TOYOTA Boshoku İnsan
Kaynakları Müdürü Recep YİĞİT “İSG’ye Dünya Devlerinin Bakışı” konusunda, CEBİR Şirketler Grubu
Genel Koordinatörü Dr. Muhsin GÜNEŞLİK “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Hızlı Bir Bakış &
Uygulanma Yöntemleri” konusunda, CEBİR Şirketler Grubu Genel Müdürü Şafak AYDIN “KOBİ’lerin
Temel Sorun ve Çözümlerine Yönelik Deneyim Paylaşımı” konusunda üyelerimizi bilgilendirmiştir.
ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
60
50
40
30
20
10
0
Adet
2009
2010
2011
2012
2013
2014 OCAKMART
12
21
19
54
52
16
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
5
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Uluslararası İlişkilere Yönelik Çalışmalar

13 Mart 2014 tarihinde Odamız ve Türkiye’deki İtalyan Ticaret Odası işbirliğinde, orta ölçekli
işletmeler için strateji, yönetim ve iş geliştirme alanlarında uzmanlaşmış bir uluslararası
danışmanlık şirketi olan Fair Play’in Yönetici Ortakları’ndan Francesco Orlando’nun,
İtalya’daki yatırım fırsatları konusunda sunumunun gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

14 Mart 2014 tarihinde, İl Kadın Girişimciler Kurulumuz aracılığıyla Odamızı ziyaret eden
Avrupa İşkadınları’nın, Odamız, Kocaeli Sanayi ve Match4 Industry etkinliğimiz konularında
bilgi almaları sağlanmıştır.

13 Mart 2014 tarihinde, Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu
organizasyonunda, Macar Ayaklanma ve Özgürlük Savaşı’nın yıldönümü vesilesiyle
düzenlenen resepsiyona katılmıştır.

14 Mart 2014 tarihinde, Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu, Fiji Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye
Akredite Abu Dabi Büyükelçisi Sn. Robin Nair ile yaptığı toplantıya katılmıştır.

17-19 Mart 2014 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün Danimarka resmi iş
seyahati heyet ziyaretine Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu iştirak etmişlerdir.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
6
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

19 Mart 2014 tarihinde, Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu, Türk-Avustralya İş Konseyi’ne
katılmış olup, programda, Avustralya Büyükelçisi James Larsen’in ardından bir açılış
konuşması yapmıştır.

21 Mart 2014 tarihinde, Genel Sekreter Yardımcımız Egemen Mert, DEİK’de düzenlenen
Kanada’nın Brampton heyeti ile düzenlenen toplantıya katılmıştır.

24 Mart 2014 tarihinde, Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu ve Genel Sekreter Yardımcımız
Egemen Mert, ABD Ticaret Ateşeliği ziyareti yaparak, Ticaret Ateşesi Monoj Desai ile
görüşmüşlerdir.

25 Mart 2014 tarihinde, Genel Sekreter Yardımcımız Egemen Mert, Yunanistan
Başkonsolosluğu organizasyonunda, Yunanistan’ın Ulusal Günü onuruna verilen resepsiyona
katılmıştır.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
7
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Bakanlara Sunulan Dosyalar
Mart ayında Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN’a onyedi konudaki Oda Görüşlerimiz dosya
halinde sunulmuştur.

Kocaeli’nin ulaşım, lojistik ve altyapı olanaklarına ilişkin görüşler

Türkiye sanayisini ilgilendiren düzenlemeler
*KKDF Oranı
*Kimya Sanayinde ÖTV’de Alınan Teminatlar
*Toplu İş İlişkileri Kanunu
*Halk Bankası Kredileri
*İstihdamda Yaşanan Sorunlar ve UMEM Projesi
*Plastik Hammaddelerde Yüksek Gümrük Vergileri
*Metal Boru ve Çelik İşleme Sanayi Grubunun Önerisi
*Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Telafi Edici Vergi
*Külçe Alüminyum Hammadde İthalatında Yaşanan Sıkıntılar
*KDV İade Mahsup Talepleri
*Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması
*İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kanunu

Kocaeli Sanayi Odası olarak diğer talep ve önerilerimiz
*Sanayi Sicillerine İlişkin Görüşler
*Kalkınma Ajansları Yönetim Altyapılarına İlişkin Görüşler
*Ülkemizin G-20 Dönem Başkanlığı

Kocaeli’den Dünyaya Derince Limani ve Hinterlandi Projesi
ODAMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULAN GÖRÜŞLER
30
25
20
15
10
5
0
Adet
2009
2010
2011
2012
2013
2014 OcakMart
12
21
19
28
19
24
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
8
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Odamızca Hazırlanan Yayınlar
2014 Mart ayında 1 adet yayın çıkartılmıştır.
 Kocaeli İmalat Sanayiinde Aylık Gelişme Raporu (2014.İGE.03)
ODAMIZ YAYINLARI (Adet)
60
40
20
0
23
41
38
43
33
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
OcakMart
Dergi
6
12
12
12
12
3
Bülten
6
5
4
0
12
3
11
21
25
21
19
4
Rapor/Yayın
İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI
Personel Eğitimleri :
Eğitim Adı
1
SEVESO II
Eğitim Tarihi
Eğitime Katılan Oda Çalışanı
Eğitimi
Düzenleyen
Kurum
17-21.03.2014
AYNUR HACIFETTAHOĞLU
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Yönetim Sistemleri :

Yönetim Sistemleri Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı yapılmıştır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi altyapı çalışmaları konusunda çalışılmıştır.

Kurumsal kimlik çalışması neticesinde değişen logo ve servis isim değişiklikleri nedeni ile
yönetim sistemi dokümanları revize edilmiştir.

Akreditasyon sistemi kapsamında diğer Sanayi Odaları ile ilgili kıyaslama verileri raporu
hazırlanmıştır.

Akreditasyon sistemi kapsamında TOBB ile yazışmalar yapılmıştır. (Yıllık Plan ve Hedef
Tablosu gönderildi.)
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
9
İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER
Mart ayında iştirak edilen kurul,toplantı ve eğitimlere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.
İştirak Edilen Kurullar :

12 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız KOSBAŞ Yönetim Kurulu toplantısına
iştirak etmişlerdir.

13 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız TOSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis
Heyet toplantısına iştirak etmişlerdir.

20 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız KOSBAŞ Genel Kurul toplantısına iştirak
etmişlerdir.

21 Mart 2014 tarihinde, Ayaş Atık A.Ş. Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız
ve Genel Sekreterimiz iştirak etmişlerdir.

27 Mart 2014 tarihinde, KOÇEV Genel Kurul Toplantısına Genel Sekreterimiz iştirak
etmişlerdir

27 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız TOSB Yönetim Kurulu&Müteşebbis
Heyet Toplantısına iştirak etmişledir.

27 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız TOGEV toplantısına iştirak etmişlerdir.

28 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız MARTEK Genel Kurulu toplantısına
iştirak etmişlerdir.
İştirak Edilen Toplantı, Eğitim,Seminer,Fuar ve Etkinlikler :

04 Mart 2014 tarihinde Odamızda Çevre Jüri Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu
toplantıya Genel Sekreretimiz ve Çevre Uzmanımız iştirak etmişlerdir.

05 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Kocaceli İl Emniyet Müdürü Levent Yarımel’i makamında ziyaret etmişlerdir.

10 Mart 2014 tarihinde, UBM Fuarcılık toplantısına Genel Sekreterimiz iştirak etmişlerdir.

14 Mart 2014 ve 21 Mart 2014 tarihlerinde Odamızda organize edilen, AB İl Kurumlar İstişare
Kurulu’nun Alt Çalışma Grubu olan, STK’lar ve Meslek Kuruluşları Çalışma Grubu Toplantısına
Genel Sekreter Yardımcılarımız, Çevre Uzmanımız ve İGE Memurumuz katılmışlardır, söz
konusu toplantıda 2014 yılı takvimi oluşturulmuştur.

17-21 Mart 2014 tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilen SEVESO eğitimine Çevre ve
Kalite Uzmanımız iştirak etmişlerdir.

19 Mart 2014 tarihinde DOMİF’14 (Doğu Marmara İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı)
Düzenleme Kurulu toplantısı odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu
toplantıya İnsan Kaynakları Uzmanımız iştirak etmişlerdir.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
10
İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER

20 Mart 2014 tarihinde E-imza konusunda Odamızda gerçekleşitrilen toplantıya Bilgi İşlem
Teknikerimiz ve Mali İşler Sorumlumuz iştirak etmişlerdir. Toplantıda TurkTrust ve NetKoza
firmalarından bilgi alınmıştır.

24 Mart 2014 tarihinde OSB’lerde kurulacak itfaiye teşkilatları konusunda Dilovası OSB Bölge
Müdürü Serap TÜRKER ziyaret edilmiştir. Ziyarete Genel Sekreterimiz, Çevre Uzmanımız ve
İtfaiye Daire Başkanlığı teknik personeli iştirak etmişlerdir.

24 Mart 2014 tarihinde, Dilovası OSB Bölge Müdürleri Toplantısına Genel Sekreterimiz iştirak
etmişlerdir.

24 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu, DEİK, Kadir Has
Üniversitesi ve Columbia Üniveristesi Vale Center işbirliği ile hazırlanan “Türkiye’deki Çok
Uluslu Şirketler “ çalışması raporunun lansmanı” basın toplantısına iştirak etmişlerdir.

25 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız DEİK’te gerçekleştirilen “28.Türkiye
İhracat ve Ticaret Finansmanı” Konferansına iştirak etmişlerdir.

25 Mart 2014 tarihinde, KOÜ-TOSYÖV konferansına Genel Sekreterimiz iştirak etmişlerdir.

26 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa
Küçük’ü makamında ziyaret etmişlerdir.

28 Mart
2014 tarihinde Odamızda gerçekleştirilen
Marbiltek Bilişim Kümelenmesi
toplantısına Bilgi İşlem Teknikerimiz iştirak etmişlerdir.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
11
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meclis Toplantısı :
Mart ayı Meclis toplantımızda Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ı ağırladık…
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı toplantıya il
protokolünden Kocaeli Valisi Sayın Ercan TOPACA, Kocaeli milletvekili Sayın Zeki AYGÜN, Sayın
İlyas ŞEKER, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim KARAOSMANOĞLU, Kocaeli Üniversitesi
Rektörü Sayın Sezer KOMSUOĞLU, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Sayın Mahmut CİVELEK ,
Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın Bülent KARAGÖZ, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat
ÖZDAĞ ve diğer davetliler yoğun ilgi gösterdiler.
Sayın BABACAN konuşmasında, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi tablo ile dünyadaki
gelişmeleri değerlendirerek, büyümenin çevresel etkileri ile eğitim reformu ve Devlet memurluğu
sistemindeki performans ve ödüllendirme sistemine değinmiştir.
Meslek Komitesi Toplantıları :
2.Meslek Komitesi (Et Süt ve Su Ürünleri Sanayi Grubu)
 17-18 Haziran 2014 tarihlerinde Sidney’de yapılacak olan Business 20 (B20) hakkında görüşüldü.
 Doğalgaz zamlarının sektöre etkileri hakkında görüşüldü.
 Personel çalıştırmanın pahalı ve zor hale geldiği belirtildi. Nitelikli işgünü bulunamıyor. Niteliksiz
elemana nitelik kazındarmak için bile kursiyer bulunamadığı ifade edildi.
4.Meslek Komitesi (İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu)
 Kandıra Gıda OSB’de ki çalışmaların hızlandırılması konusunda fikir birliğine varıldı. Özellikle
İzmit bölgesinde yağ üretimi yapan üyelerimize İl Çevre Müdürlüğü İzmit Belediyesi ve Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi tarafından üretim yerlerinin değiştirilmesi konusunda yapılan baskılar
üyelerimizi zor durumda bırakmaktadır. Yönetim Kurulumuz tarafından girişimlerde bulunulması
yönünde öneri getirildi.
 Gıda üretiminde “Ürün doğrulama ve takip sistemi” ile ilgili açılan dava hakkında görüşüldü.
Sistemin devreye alınmasının 31.08.2014 tarihine kadar ertelendiği belirtildi. Alternatif bir
yöntemle ürününü takibi için yatırım maliyeti ve yıllık işletme maliyeti daha düşük olan kare
barkod sistemi ile ilgili çalışma yapıldığı bilgisi alındı.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
12
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
 GDO konusunda 2010 yılında Biyogüvenlik Kurulu oluşturularak hem yasa hem yeni yönetmelik
yürürlüğe girmiştir. Tüm laboratuarlar teknik altyapılarını tamamladı. Kanun işler hale geldi.
GDO’lu ürün ithal eden, satan, üretenler için hapis cezası getirildi. Dünyada başka hiçbir ülkede
hapis cezası uygulanmıyor. GDO konusunda laboratuarda yapılan “var yok” analizinin sonuçlarına
bağlı olarak ortaya çıkan hapis cezası ile cezalandırma hususunun ekonomik suç kabulüyle
değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. Gıda analizi sonunda bir suç varsa bu suç
ticari bir suçtur, hapis cezası ile cezalandırılmamalıdır.
5.Meslek Komitesi (Tekstil ve Giyim Eşyası Sanayi Grubu):
 Güncel ekonomik gelişmelerin ve piyasanın tekstil sektörüne etkileri üzerine görüşülmüştür.
 Meclis Üyesi Kadir DECDELİ, Kocaeli Sanayi Odası web sayfası ile bağlantılı olan Global Piyasa
Ürün Arama Motoru hakkında bilgi aktarmıştır. Çalışmanın devamında, Üniversite-Sanayi İşbirliği
kapsamında üniversite öğrencilerinin Kocaeli Sanayi Odası üyesi firmalarda staj yapma olanağı
olacağı bilgisi verilmiştir.
9. 10. Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu)
 Seveso II direktifinin uygulanması ile ilgili olarak AFAD ile yürütmekte olduğumuz çalışmalar
hakkında Aynur HACIFETTAHOĞLU tarafından komiteye bilgilendirme yapılmıştır.
 ABİGEM tarafından düzenlenmekte olan mesleki eğitimler hakkında Abigem yetkilisi tarafından
komiteye bilgilendirme yapılmıştır.
 11 Nisan tarihinde EBSO’ya bir ziyaret yapılarak gündemdeki konuların (ÖTV teminatı, Seveso,
ADR yönetmeliği vb.) tartışılması ve ortak hareket edilebilecek noktaların belirlenmesi
kararlaştırıldı.
 ADR yönetmeliği ile ilgili olarak daha önceki toplantımıza iştirak eden Sn. Mehmet TANBAŞ’ın
üyelere bilgi vermek adına bir seminer düzenleme sözü verdiği hatırlatılarak bu seminerin
programa alınması yönünde karar alındı. Bu seminere tüm meslek gruplarının (kimya) katılımının
uygun olacağı ifade edilmiştir.
12. Meslek Komitesi (Kauçuk ve Plastik Ürünler Sanayi Grubu)
 Dolar artışı 2013 yılı kapanışlarımızda kambiyo zararı oluşturdu.
 Yöremizde hala habersiz elektrik kesintileri olmakta; Örneğin geçen hafta Cuma Cumartesi günü
toplamda 12 saat elektrik kesintisi yaşandı. Bu hem makinelerimizi hem de imalatımızı olumsuz
etkilemektedir.
 Son yıllarda İşçilerde 3-5 yıl çalışıp, tazminat alma sebebi ile kendini işten attırma, ardından
mahkemeye verip tazminat alma ve 1-2 yıl sonra başka yerde işe girip çalışma durumları çok arttı.
Konu ile ilgili çok mağduriyet yaşamaktayız. İş fesihleri ile ilgili işverenlerin bilgilendirme amaçlı
eğitimlerin tekrarlanmasına karar verilmiştir.
13. Meslek Komitesi (Plastik İnşaat Malzemeleri ve Diğer Plastik Ürünler Sanayi Grubu)
 İstanbul, Bursa, Düzce, Bolu, Yalova, Sakarya Plastik ve Kauçuk komitelerinin ve ayrıca Dernek ve
federasyonunun da bir araya geleceği bir toplantı organize edilmesine
 Sektörümüzde yetişmiş eleman sorunu yaşanmaktadır. Meslek Liseleri proje çalışması bu
dönemde daha da önem arz etmektedir.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
13
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
16. Meslek Komitesi (Metal Boru ve Çelik İşleme Sanayi Grubu)
 Teşvikli altyapı projelerinde sağlanan yerli girdiler için yapılan ithalatlardaki KKDF muafiyetinin
yerli üreticiler içinde sağlanması
 Örneğin; 3.İstanbul boğazı ve geçiş yollarını inşa eden şirkete verilmiş olan teşvik belgesi
kapsamında yurt dışından yaptığı alımlarda KDV ve KKDF muafiyeti uygulandığı beyan edilmiştir.
Bu ve benzeri teşvikleri almış projelerde bu teşviklere istinaden bu projelere aynı malları
verebilecek yerli üreticilerin hammadde ithalatlarında da aynı muafiyetlerin uygulanması
gerekliliği
 D1 yetki belgesi uygulamasının araştırılarak bu duruma uygunluğunun belirlenmesi talep
edilmektedir.
 Ürün prosesine dahil olan petrol ürünlerinin ÖTV sinin tahsilatı konusunda yaşanılan sıkıntılar
ekte yer almakta olup kısaca özetlemek gerekir ise;
Halat üretiminde kullanılan hadde sabunu ve gres yağının 28.02.2009 tarihli 5838 sayılı ÖTV
kanununa göre B cetvelinde yer alarak tecil ve terkin hakkı doğmakta olduğu daha sonra çıkarılan
2012 tarih 3792 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ve buna dayandırılarak hazırlanan 25 nolu tebliğ
ile de ÖTV iade hakkının doğduğu ancak buna karşılık;
Vergi Dairesinin 4760 sayılı yasanın 8/1. Maddesinde belirtilen uygulamaya konu ederek ilgili
ürünlerin imalde temel girdi olarak kullanılmadığı, yağlama temizlik ve benzeri yardımcı madde
olarak kullanıldığı, uygulamaya yön veren 3. Nolu ÖTV sirkülerinde yer alan ürünlerin iadesine
tabi tutulabileceği görüşünde olduğu belirtilmekte olup
Bu durumda; vergi dairesinin tutumunun yasaya aykırı olduğu, ret işleminin dayanak alındığı 3
nolu ÖTV sirkülerinin iade müessesinin genel amacına aykırı düzenlemeler içerdiği komitece
belirtilmektedir.
 Dahilde işleme belgesinin kapanması işlemlerinin, ihracatçı birliklerinde oluşan bürokratik
işlemlerin çokluğundan dolayı (KDV Beyannamesi toplanması gibi) uzun sürede bitirilmesi
üreticiyi zor durumda bıraktığı belirlenmiştir.
17. Meslek Komitesi (Metal Yapı Sanayi Grubu)

Türk KOBİ rekabet gücünün artırılabilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına karar verildi;
 Sürdürülebilir rekabet gücünün artırılabilmesi için; inovasyon - stratejik yönetim - aile
şirketlerinde kurumsallaşma gibi konularda çalışmalar yapmak
 Odanın mevcut çalışmalarının derlenmesi
 Sadece Marmara bölgesine yönelik değil tüm bölgeleri kapsayacak şekilde çalışmalar
düzenlemek, kitapçıklar hazırlamak, web sayfası düzenlemeleri, TOBB faaliyetlerinden
yararlanarak ülke çapında konferanslar düzenlemek kitap basımları yapmak üzere bir
organizasyon kurmak
 Oluşturulacak organizasyonun markalaşmasının sağlanarak odamızın gücünün ve etkinliğinin
ortaya konması
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
14
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Sanayi Üniversite işbirliği kapsamında;
 Hem iş hem de eğitimin bir arada yapılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak
 Bu çalışmaya bir isim bulunarak tescilinin yapılmasını sağlamak
 Pratik uygulamalı üniversite eğitimi hakkında kitap çıkartmak, kongre ve paneller
düzenlemek
 Ar-Ge personelinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi
Oluşturulacak organizasyon;
 Deneyimli danışmanlar kontrol ve koordinasyonunda yapılandırılacak ihtisas komisyonu
şeklinde çalışacak
 Meclis veya Komite Üyelerinden gönüllü kişiler komisyonda yer alacak ancak işin
sürdürülmesi danışmanlar ve oda profesyonel kadrosu tarafından yürütülecek
 Üye şirketlerin Ar-Ge yöneticileri organizasyonda yer alabilecek
20.Meslek Komitesi (Elektrik Aletleri Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Grubu)
Melek Sermaye Ağı projesi hakkında Komite Başkanı Tuğrul TEKBULUT tarafından bilgilendirme
yapıldı.Kalkınma Bakanlığı ülkede kalkınmanın girişimci ve yenilikçi küçük şirketlerle sağlanacağını
öngörerek Melek Yatırımcı Ağı projesini başlattığı belirtildi. Küçük girişimciler ve onların
büyütülmesi, maddi ve doğal imkânlardan daha çok onların fırsatlara odaklanmasından
kaynaklanmaktadır. Ülkemiz Melek Yatırım Kanununu çıkararak diğer ülkelerin önüne geçmiştir.
Buna mukabil sanayicilerimiz ve sermayedarlar parlak fikirli girişimcilere sermaye ayırmaktan da
imtina ediyorlar.
Komite Başkanı Tuğrul Tekbulut Kalkınma Bakanlığı'na başvurarak Bireysel Katılım Sermayedarı
Lisansı aldığını belirtti. Bu lisansı alan kişilerin yaptıkları yatırımları gelir vergilerinden düşme
imkânları bulunmaktadır. Bakanlık sertifika verdiği kişilerden, bölgelerinde melek yatırımcılar ağı
kurmasını talep etmektedir.
Kocaeli, bir sanayi kentidir ve önemli bir üniversiteye sahiptir. Potansiyel olarak mühendislerin ve
diğer girişimcilerin yenilikçi fikirleri vardır ancak kafalarındaki proje için prototip yapacak kadar bile
kaynak bulamıyorlar. Bu girişimcilere fikirlerini ve kendilerini tanıtma imkânı verebilir, şehrimizde
sermaye birikiminin bu alanlara akmasını sağlayabiliriz.
Bunu nasıl sağlayabiliriz? Doğu Marmara Melek Sermaye Ağı oluşturmalıyız. Bunu bir yatırım
şirketiyle işbirliği içinde yaparak bir melek yatırımcılardan oluşan ve riski paylaştıran bir üst fon da
oluşturabiliriz. Bununla ilgili mevzuat 14 Mart 2014 Tarihli ve 28941 Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Bu yılın konusu olarak bu projeyi belirlenmesi konusunda öneri getirilmiştir.
Diğer meslek komitelerini de bu sistemin içine katmalıyız. MARKA ile işbirliği yapmalıyız. Planlama
çalışması bittikten sonra bir basın toplantısı ile konuyu duyurabiliriz. Sonraki aşama ise KSO Katılım
Fonu Oluşumudur.
21.Meslek Komitesi (Elektrikli Teçhizat Ürünleri Sanayi Grubu)
Sektördeki para sıkıntısının sebepleri konuşuldu. Yaklaşan seçimin harcamaları ve ödemeleri
etkilediği kanısına varıldı.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
15
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
23.Meslek Komitesi (Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu)
“Sektörel Know How Desteği” hakkında görüşüldü. Toplantıda KOBİ sorunlarını belirlemek ve çözüm
getirmek amaçlı, danışmanlık ve Mentörlük konuları hakkında görüşüldü. Kobilerin finansman,
yönetimsel ve teknik sorunlarına destek olmak için yurt içinden ve yurt dışından deneyim sahibi
uzmanların deneyimlerini paylaşmalarının önemi ve yöntemi hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
Doğu Marmara ABİGEM, KSO ve MCT Danışmanlık ile mentörlük konusunda çalışma yapılabileceği
hakkında fikir birliğine varıldı.
24. 25. Meslek Komiteleri (Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi Grubu /
Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu)




Meslek liselerinde kalifiye eğitmen eksikliği görüşüldü.
Fuarlara katılımın sektörün gelişimine katkıları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
OTAM test merkezi ziyaret edildi faaliyetleri hakkında bilgi alındı.
Daha önceki toplantıda görüşülen, Türkiye’de bulunan test merkezleri ile bunların yapabildikleri
testler hakkında bir veri havuzu oluşturulması ve bunların üyeler ile paylaşılması için hali hazırda
benzer çalışmanın OTAM tarafından hazırlandığı Prof.Dr. Ali G.GÖKTAN tarafından komite
üyelerimize aktarıldı. Daha önce hazırlatılan bu kitabın Komite üyeleriyle paylaşılmasına karar
verildi.
27.Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu)
 IFAT Fuarı ile ilgili görüşüldü.
 Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Nükleer Enerji Seminerinde Meslek Komitesi olarak
aktif olarak yer alınması yönünde karar alındı.
 Odamızda gerçekleştirilen Meclis toplantılarının bir tanesinin Bizimköy Engelliler Üretim
Merkezinde yapılması yönünde öneri verildi.
34.Meslek Komitesi (Plastik Mamül İmalatı Sanayi Grubu)
Firmaların Meslek Liselerinden yetişmiş eleman ihtiyaçları ile ilgili;
 Proje çalışmasına ara vermeksizin çalışmaya devam etmesine ve 27 Mart 2014 tarihinde Kartepe
Meslek Lisesinde bir toplantı düzenlenmesine
 Plastik ve Kauçuk Komitelerinin yemekli bir toplantı organize etmesine
 Plastik Sanayicileri Derneği, Plastik Federasyonu, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme
Vakfı yöneticileri ile bir araya gelinmesine karar verilmiştir.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
16
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
MESLEK KOMİTELERİ GRUP TOPLANTILARI
19. Meslek Komitesi (Fabrikasyon Metal Ürünleri Sanayi Grubu)
25.03.2014
tarihinde
Kocaeli
Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Bilsen
Bilgili tarafından 19.Meslek Grubu
üyelerine “Henry Ford’un başarısının
sırrı problemimizin çözümünün formülü
mü ?” konulu seminer verildi.
Söz
konusu
seminerde
İşletmelerin
verimliliği ve etkinliğini artırmada iç
müşteri ile dış müşteri bütünlüğünün
önemi ve izlenecek stratejiler hakkında
bilgilendirme yapıldı.
26.Meslek Komitesi (Mobilya İmalatı Sanayi Grubu)
13.03.2014 tarihinde Odamız 26.Meslek
Komitesi Gebze Ticaret Odası’nda Meslek
Komiteleri Ortak toplantısında biraraya gelerek
sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında
görüştü.
12. 13. 31. 34. Meslek Komiteleri (Plastik Sanayi Grubu)
Odamız bünyesindeki Plastik Sanayi Grubu
Meslek Komiteleri 27.03.2014 tarihinde bir
araya gelerek aylık olağan toplantılarını
gerçekleştirdi.
Firmaların
Meslek
Liselerinden yetişmiş eleman ihtiyaçları ile
ilgili yapılan toplantılarda alınan karar
gereği Meslek Komitesi Üyeleri Kartepe
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret
ettiler.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
17
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
23. Meslek Komitesi (Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu)
Sektörel Know How Desteği” hakkında
görüşüldü. Toplantıda KOBİ sorunlarını
belirlemek ve çözüm getirmek amaçlı,
danışmanlık ve Mentörlük konuları hakkında
görüşüldü. Kobilerin finansman, yönetimsel
ve teknik sorunlarına destek olmak için yurt
içinden ve yurt dışından deneyim sahibi
uzmanların deneyimlerini paylaşmalarının
önemi
ve
yöntemi
hakkında
bilgi
paylaşımında bulunuldu. Doğu Marmara
ABİGEM, KSO ve MCT Danışmanlık ile
mentörlük konusunda çalışma yapılabileceği
hakkında fikir birliğine varıldı.
FİRMA ZİYARETLERİ
3.Meslek Komitesi (Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu)
05 Mart 2014
Yenibahar Yemek San.ve Tic.Ltd.Şti.
05 Mart 2014
Satürn Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.
05 Mart 2014
Metin Kulaç-Mavi Köşe Lokantası ve
Yemek Fabirkası
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
18
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
6.Meslek Komitesi (Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi Grubu)
06 Mart 2014
Yıldız Entegre Ağaç San.ve Tic.A.Ş.
20.Meslek Komitesi (Elektrik Aletleri Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Grubu)
12 Mart 2014
Baff Elektronik Ltd.Şti.
12 Mart 2014
Polyform Fotoğraf Banyo Makinaları
İml.Taah.Tic.Ltd.Şti.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
19
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
4.Meslek Komitesi (İşlenmiş Tarım Ürünleri ve Unlu Mamüller Sanayi Grubu)
19 Mart 2014
Mopaş Marketçilik Gıda
San.ve Tic.A.Ş.
19 Mart 2014
Etol Aroma ve Baharat Gıda Ürünleri
San.ve Tic.A.Ş.
19 Mart 2014
Name Gıda San.ve Tic.A.Ş.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
20
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
27.Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu)
20 Mart 2014
AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.
20 Mart 2014
Çemsan A.Ş.
21.Meslek Komitesi (Elektirkli Teçhizat Ürünleri Sanayi Grubu)
26 Mart 2014
Altın Kablo Sanayi A.Ş.
26 Mart 2014
Elimsan Şalt Cihazları ve
Elektromekanik San.ve Tic.A.Ş.
26 Mart 2014
Elopar Elektronik Elektrik Otomotiv
İnşaat San.ve Tic.A.Ş.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
21
KOCAELİ KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU
Kadın Girişimciler Kurulu :
06-08 Mart tarihleri arasında
Kayseri
Kadın
Girişimciler
Kurulu ev sahipliğinde, 3 ülke ve
81 ilden kadın girişimcinin
katılımıyla
Hilton
Kayseri
Oteli'nde
düzenlenen
'İş
dünyasında
umut
veren
kadınlar' toplantısına katılındı.
12 -14 Mart SGK Müdürlüğü ve Fransa
Maison de I’empoi du pays Ajaccio
kurumu koordinatörlüğünde yürütülen
Business Women ( İş Kadınları )Projesi
partnerliği çalışmaları, Kocaelili iş
kadınları ve Fransa, Çek Cumhuriyeti,
Almanya, Guadolup, İspanya, Yunanistan,
Slovakya’ lı İş kadınları arasında iş ağı
kurulması yönünde toplantılar, heyet
ziyaretleri ve B2B görüşmeleri yapıldı
Genç Girişimciler Kurulu :
28 Mart 2014 tarihinde Kocaeli
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı
Atalay Kaya ve İcra Kurulu Üyesi
Başar Demirel tarafından İzmit
Ticaret ve Meslek Lisesi 3.sınıf
öğrencilerine
"Girişimcilik"
konusunda seminer verildi.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
22
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
KSO Odavizyon Dergisi :
Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 90.sayısında gündemdeki
konulara yer verilerek, mart ayı faaliyetlerimizden 45 adet görsel, 25
adet yazılı bilgi gönderilmiştir. Toplam 6 üyemizin röportajının
çıkması sağlanmıştır.
Basına Gönderilen Bültenler :
Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Mart ayında 17 adet basın bülteni
yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiş olup detaylar aşağıda sunulmuştur.
Konu
Basın Bülteni Tarihi
Vergi Dairesi Başkanı Koşucu ve Ekibi Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret etti
26 Şubat 2014
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Ocak ayı ihracatı 12,5 milyar dolar oldu
28 Şubat 2014
KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Organizasyonu
03 Mart 2014
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; Şubat ayı ihracatı 12 milyar 93 milyon dolar
oldu
03 Mart 2014
Bizimköy Dünyaya tanıtıldı
04 Mart 2014
Bizimköy’de Kadınlar Günü Kutlandı
07 Mart 2014
KSO Mart ayı Meclis Toplantısı
11 Mart 2014
İyiki Doğdun Ayhan Başkan
13 Mart 2014
Üniversite-Sanayi İşbirliğine KSO’dan Katkı
13 Mart 2014
KSO’da İtalya ile Yatırım ve İşbirliği sunumu yapıldı
13 Mart 2014
KSO’da ÇED ve GSM Ruhsatları Bilgilendirme Semineri
13 Mart 2014
KSO Bakanı Ayhan Zeytinoğlu; Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile birlikte
Danimarka’da
17 Mart 2014
DOMİF’14’ e talep artıyor
19 Mart 2014
Avustralya-Türk İş Konseyi’nun Kuruluşu kutlandı
24 Mart 2014
Danimarka Başbakanı Schimidt’in Zeytinoğlu’na ilgisi
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; Mart ayı Kapasite Kullanım Oranı yüzde
73.1 Oldu.
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması”
hakkındaki yönetmelik kapsamı bilgilendirmesi yapıldı
26 Mart 2014
26 Mart 2014
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
23
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Takip Ettiğimiz Basında KSO :
Yazılı Basın :
Odamız Mart ayında 21 kez ulusal, 184 kez yerel olmak üzere toplam 205 kez yazılı basında yer
almıştır.
Basın kuruluşu
Adapazarı Akşam Haberleri
Akşam
Anadoluda Vakit
Aydınlık
Ayrıntılı Haber
Bizim Çankırı
Bizim Kocaeli
Bizim Yaka
Bölge Haber (Kocaeli)
Çağdaş Kocaeli
Denge Samsun
Derince Ekspres
Dünya
Düzce Postası
Erzurum Yenigün
Gaziantep Olay Gazetesi
Gebze Haber
Gebze Yenigün
Günboyu
Haber Türk
Hedef Gazetesi (Gebze)
Hürses
İl Gazetesi
İl Gazetesi (Ankara)
İstanbul Gazetesi
İstikbal Eskişehir
İstiklal Gazetesi
Karabük Haber
Kayseri Star Haber
Kobi Efor
Kocaeli
Kocaeli Demokrat
Kocaeli Hürriyet
Kocaeli Manşet
Kocaeli Pusula
Marmara Gebze
Mavi Kocaeli
Milat
Milliyet Marmara
Nalbur Teknik
Ovapınar
Özgür Kocaeli
Haber
Sayısı
1
1
1
2
1
1
7
15
1
8
1
18
4
1
1
1
14
8
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
19
17
7
8
3
1
4
1
1
1
7
14
YEREL/ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
24
Politik Ekonomik Durum
Sivas Memleket
Son Saat
Son Söz Gazetesi
Star
Tünaydın
Türkiye
Uta Lojistik
Vatan
Yarın (Ankara)
Yeni Ekonomi
Yeni Nesil
Yenigün (Adana)
24 Saat Gazetesi
TOPLAM
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
205
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
 Mart ayında Odamız;
 287 defa internet haberlerinde
 30 kez twitter/25 kez facebook’da yer almıştır.
Görsel Basın :
Mart ayında Odamız 11 kez ulusal TV kanallarında, 10 kez yerel TV kanallarında olmak üzere görsel
basında 21 kez yer almıştır.
HABER KANALI
Bloomberg HT
Cihan TV
CNBC-e
Kocaeli TV
NTV
TRT Haber
TRT 1
TV 41
HABER SAYISI
6
1
1
6
1
1
1
4
Basın Toplantısı :
4 Mart 2014 tarihinde “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” Yarışması basın toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
25
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
1- Tanzim Edilen Kapasite Raporları:
Mart ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 23, Çayırova Temsilciliği tarafından 15 adet, Gebze
Temsilcilği tarafından 18 olmak üzere; toplam 56 adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir.
KAPASİTE RAPORU (Adet)
80
70
72
56
60
45
50
40
30
20
10
0
2013 Mart
2014 Şubat
2014 Mart
Gebze Temsilciliği
32
17
18
Çayırova Temsilciliği
15
13
15
Merkez
25
15
23
2- Kapasite Raporlarında ilave ve değişiklik işlemleri :
Mart ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 5 Çayırova Temsilciliği tarafından 3, Gebze Temsilciliği
tarafından 6 adet olmak üzere; toplam 14 adet Kapasite Raporunda ilave ve değişiklik işlemleri
yapılmıştır.
3- Kapasite Raporları Suret Tasdik İşlemleri :
Mart ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 262 sayfa, Çayırova temsilciliği tarafından 950 sayfa,
Dilovası Temsilciliği tarafından 32 sayfa ve Gebze Temsilciliği tarafından 614 sayfa olmak üzere;
toplam 1858 sayfa Kapasite Raporu Suret Tasdik İşlemleri yapılmıştır.
KAPASİTE SURET TASTİĞİ (Adet)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1829
1858
1536
2013 Mart
2014 Şubat
2014 Mart
Gebze Temsilciliği
480
443
614
Dilovası Temsilciliği
122
59
32
Çayırova Temsilciliği
478
577
950
Merkez
749
457
262
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
26
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
4- Çeşitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları :
Mart ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 50 adet, Çayırova temsilciliği tarafından 72 adet,
Dilovası temsilciliği tarafından (Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri dahil) 9 adet ve Gebze Temsilciliği
tarafından 70 adet olmak üzere; firmaların talepleri üzerine çeşitli konularda toplam 201 adet
belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek ilgililere verilmiştir.
ÇEŞİTLİ BELGELER (Adet)
250
220
200
201
144
150
100
50
0
2013 Mart
2014 Şubat
2014 Mart
Gebze Temsilciliği
39
69
70
Dilovası Temsilciliği
15
16
9
Çayırova Temsilciliği
42
78
72
Merkez
48
57
50
5- Onaylanan Dolaşım Belgeleri :
Mart ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 996 adet, Çayırova temsilciliği tarafından 87 adet,
Dilovası Temsilciliği tarafından 351 adet ve Gebze Temsilciliği tarafından 7 adet olmak üzere; toplam
1441 adet ATR, EUR1, Form ABC, Form A onaylanmış olup, aylık onay miktarları aşağıda
sunulmuştur.
Dilovası
Temsilciliği
110
146
1
Çayırova
Temsilciliği
3
17
0
Gebze
Temsilciliği
6
1
0
Form ABC (Menşe Şah.)
93
49
0
471
Form A(Özel Menşe Şah.)
1
18
0
109
351
86
7
996
Belge Çeşitleri
ATR Dolaşım Belgesi
Eur1 Dol. Sertifikası
Eur-Med Dolaşım Sertifikası
TOPLAM
Merkez
28
338
0
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
27
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
DOLAŞIM BELGESİ (Adet)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1441
1207
1197
2013 Mart
2014 Şubat
2014 Mart
43
22
7
Dilovası Temsilciliği
247
245
351
Çayırova Temsilciliği
79
92
87
838
838
996
Gebze Temsilciliği
Merkez
*Uluslarararası dış ticarette kullanılan Belgelerin boş form satışlarına mart ayında da devam
edilmiştir.
Mart ayı itibariyle; Dilovası Temsilciliği tarafından yapılan YATIRIM TEŞVİK BELGESİ işlemlerinin
sayısal genel görünümü;
Yapılan İşlemler
Adet
Yeni Yatırım Teşvik Belgesinin Düzenlenmesi
0
YTB İthal/yerli makine ve techizat listeleri Revizyon İşlemleri
4
Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı
0
Yatırım Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi
1
TOPLAM
5
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
28
ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Üye Kaydı İşlemleri
Mart ayında yapılan kayıt işlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil) 2265’dir.
5174 sayılı Kanunun 9'ncu maddesi gereği yapılan ve istihbarat neticesinde Mart ayında kaydı
yapılan ve mükellefiyetini yerine getiren firmalar;
Hukuki Statü
Merkez
Çayırova
Dilovası
Gebze
Toplam
a) Anonim Şirket
2
0
2
3
7
b) Limited Şirket
4
1
0
1
6
c) Kollektif Şirket
0
0
0
0
0
d) Hakiki Şahıs
0
0
0
1
1
e) Komandit Şirket
0
0
0
0
0
f) Kamu Kuruluşları
0
0
0
0
0
g) Vakıf
0
0
0
0
0
TOPLAM
6
1
2
5
14
Sınai faaliyeti son bulan (kaydı silinen) firmalar;
Hukuki Statü
Merkez
a) Anonim Şirket
15
b) Limited Şirket
83
c) Kollektif Şirket
0
d) Hakiki Şahıs
7
e) Komandit Şirket
0
f) Kamu Kuruluşları
0
g) Vakıf
0
TOPLAM
105
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
29
ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Mart ayı itibariyle; Üye kayıt, istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel görünümü;
İstihbaratı
Yapılan Firma
Sayısı
0
Kaydı Yapılan
Firma Sayısı
Kaydı Silinen
Firma Sayısı
Askıda Olan Firma
Sayısı
13
7
440+40= 480
Toplam Aktif Üye
Sayısı
1785
MART AYI İTİBARİYLE KAYDI YAPILAN TOPLAM ÜYE
SAYISI VE HEDEF
300
250
250
200
150
100
37
0
Hedef
Ocak-Mart 2014
Normal
Üye Kaydı
Ocak-Mart 2014
İstihbarat ile
(re'sen)
Üye Kaydı
Gebze
60
12
0
Dilovası
30
2
0
Çayırova
60
9
0
Merkez
100
14
0
50
0
ÜYE KAYITLARININ GEÇMİŞ DÖNEMLE
KARŞILAŞTIRILMASI
15
13
12
10
10
5
0
Adet
2013 Mart
2014 Şubat
2014 Mart
12
10
13
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
30
DESTEK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Gelen/Giden Evrak ile Gönderilen Posta/Kargo Sayısal Görünümü
01-31 Mart 2014 tarihleri arasında Merkez, Çayırova,Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin gelen ve
giden evrak dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir;
Ayrıca Odamız merkez ofisi tarafından gelen evrakların 96 tanesine çıkış işlemi yapılmış olup,
19.296 adet evrak modem, 450 adet manuel olmak üzere toplam 19.746 adet faks çekilmiştir. 3209
adet dokümanın kargo, 2 adet evrakın posta işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Merkez
Çayırova
Dilovası
Gebze
Toplam
GELEN EVRAK
434
89
14
96
633
GİDEN EVRAK
312
105
23
99
539
GELEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
GİDEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
640
550
540
530
520
510
500
490
620
600
580
560
540
Adet
2013 Mart
2014 Şubat
2014 Mart
610
584
633
Adet
2013 Mart
2014 Şubat
2014 Mart
508
544
539
Bilgi İşlem Çalışmaları
Web Sayfası :
Mart ayında Web sayfamız 146 kez (yeni sayfa değerleri ölçüme tanımlanmadığı için rakamlar
gerçek değil) ziyaret edilmiştir. Ve 45 adet güncelleme gerçekleştirilmiştir. Yenilenen wab sayfamıza
veri girişi hakkında YSM tarafından ilgili personele eğitim verilmiştir
Bilgi İşlem :
 TOBB-Net yazılımı konusunda Genel Sekreterin katılımı ile servisler arası toplantı ile
gerçekleştirilmiştir.
 1 adet dizüstü bilgisayarın satın alımı ve kurulumu gerçekleştirildi.
 Mart ayında toner dolumundan 2143 TL tasarruf edilmiştir.
Salon Tahsisleri

Mart ayında Odamız toplantı salonları 10 kez ücretsiz tahsis edilmiştir.
2014 Yılı Mart Ayı Birim Faaliyetleri
31
Download

Mart 2014 Faaliyet Raporu İndir