Endokrin Algoritmler (2014)
Editörler : Prof Candeğer Yılmaz, Prof Füsun Saygılı, Prof Gökhan Özgen, Doç Şevki Çetinkalp, Doç Mehmet Erdoğan. Prof Taylan Kabalak
Konu Editörü : Prof .Dr. Şazi İmamoğlu
Diyabetin Ana Semptomları
Poliüri, Polidipsi, Polifaji, Kilo kaybı, Aşırı yorgunluk, Bitkinlik, Genital kaşıntı, Görmede bulanıklık.
Kan şeker düzeyinin yüksek bulunması*, Ketozis ve Ketonüri,
Yok
Var
Tip 1 Diyabet tanısı dışlanabilir
Plazma İnsülin ve C Peptid düzeyinde ileri düzeyde
düşüklük
Beta hücre kitlesinde % 50-80 azalma
Yok
Var
Tip 1 A veya B Diyabet tanısı dışlanabilir
Tetikleyici Faktörler
İnfeksiyon, Püberte dönemi, Stres, vd.
Yok
Var
Tip 1 A Diyabet tanısı
dışlanabilir
Vücut yapısı zayıf
Tip 1 Diyabet tanısı dışlanabilir
Var
Yok
Obezite, veya önceden obezite varlığı
MODY veya Tip 2 Diyabeti
•
•
•
•
Tip 1 A Diyabet
Otoimmun Markör Pozitifliği
Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD
65)
İnsülin Oto Antikoru (I AA)
Adacık Antijen-2 (IA-2)
Çinko taşıyıcı (Zinc Transporter 8)
Var
Yok
düşündürür.
Tip 1 A Diyabet tanısı
dışlanabilir
Riskli HLA Genotip ve Haplotiplerin Varlığı
Kromozom 6p21 üzerindeki HLA genlerde genotip
değişikliği:
- DR3-DQ2/DR4-DQ8 varlığı
HLA class II’de Haplotiplerin varlığı:
- DR4-DQ8 (DRB1*04-DQA1*0301-B1*0302)
- DR3-DQ2 (DRB1*03-DQA1*0501-B1*0201)
- DR15-DQ6 (DRB1*15-DQA1*0102-B1*0602)
- DR14-DQ5 (DRB1*14-DQA1*0101-B1*0503)
Tip 1 A Diyabet
Va
r
* Rastgele kan şekeri > 200 mg/dl, Sabah açlık kan şekeri > 126 mg/dl
Yok
Tip 1 A Diyabet tanısı
dışlanabilir
Download

Diyabetin Ana Semptomları Poliüri, Polidipsi, Polifaji, Kilo kaybı