“Diyarbakır Açılış Temel Atma”
10 Mart 2014
(7 temel atma, 3 açılış)
(5 sulama, 2 içmesuyu, 3 adedi taşkın koruma tesisi)
Sayın Bakanlarım,
Sayın Valim,
Sayın Milletvekillerim,
Sayın Müsteşarım ve Genel Müdürlerim,
Çok değerli Diyarbakırlılar, saygıdeğer konuklar,
basınımızın değerli temsilcileri,
1
Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, Diyarbakır’da
gerçekleştireceğimiz temel atma ve açılış merasimimize hoş
geldiniz diyorum.
Bugün burada, Hükümetimizin verdiği büyük destekle;
1. Ambar Barajı Sulaması’nın,
2. Pamukçay Barajı Sulaması’nın,
3. Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebeke
Yapımı’nın,
4. Ergani İçmesuyu İsale Hattı’nın,
5. Ergani İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin,
6. Hani Güçlü Göleti’nin,
7. Leblebitaş Göleti’nin temelini atacak,
2
1. Hani Gürbüz Beldesi Menba Kısmı Taşkın Koruma
Tesisi’nin,
2. Hani Akçayurt Köyü Deresi Islahı’nın,
3. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Öğrenci Yurdu Kampüs
Alanı Deresi Islahı’nın ise açılışını gerçekleştireceğiz.
Açılışı yapılacak ve temeli atılacak 10 adet tesisin;
 5 adedi sulama,
 2 adedi içmesuyu tesisi,
 3 adedi taşkın koruma tesisidir.
3
385 milyon 123 bin TL tutarındaki bu tesislerle;
 319 314 dekar tarım alanı sulamaya açılacak,
 15 milyon 500 bin m3 içme suyu sağlanacak,
 1 köy ve 2 yerleşim yeri taşkın zararlarından
korunacaktır.
Bugün temelini atacağımız Ambar Barajı Sulaması,
Pamukçay Barajı Sulaması ve Kralkızı-Dicle Cazibe
Sulaması 3. Kısım Şebeke Yapımı 3 adet sulama projesi
27.05.2008 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN tarafından kamuoyuna açıklanan GAP Eylem
Planı kapsamında yer almaktadır.
4
GAP Eylem Planı açıklanmadan önce 2003 yılında 1 988
540 dekar sulamaya açılmışken, 27.05.2008 GAP Eylem
Planının Açıklandığı tarih itibariyle 2 726 970 dekar alan
sulamaya açılmıştır. Eylem Planı’nın Uygulamaya Konması
ile şu an itibariyle 3 780 000 dekar olmuştur. 1 000 000
dekar alanda inşaat çalışmaları devam etmekte, 6 000 000
dekar alanda ise proje çalışmaları devam etmektedir. 2018
yılında ekonomik olarak sulanabilir alan olan 10 580 000
dekar arazinin sulanması hedeflenmektedir.
Ambar Sulaması ile; Diyarbakır İli Merkez sınırlarında
123.250 dekar sahanın sulanması hedeflenmektedir. Bu
proje 210 milyon TL’ye mal olacak ve tamamlandığında
ekonomiye yılda 46 milyon TL katkı sağlanacaktır.
5
Bu proje kapsamında 90 km uzunluğunda ana boru hattı,
328 km uzunluğunda borulu şebeke ve üzerindeki sanat
yapıları inşa edilecektir.
Sulama projemizin su kaynağı olan Ambar Barajı’nda şu an
itibariyle fiziki gerçekleşme: %28’dir. Sulama şebekesi
borulu olup, bu gün itibarı ile sulama inşaatında % 4 fiziki
gerçekleşme sağlanmıştır.
Pamukçay Barajı Sulaması ile; Diyarbakır İli Merkez ve
Bismil İlçesi sınırlarında 51.000 dekar sahanın sulanması
hedeflenmektedir. Bu proje 72 milyon TL’ye mal olacak ve
tamamlandığında ekonomiye yılda 19 milyon TL katkı
sağlanacaktır.
6
Bu proje kapsamında 31 km uzunluğunda ana boru hattı,
131 km uzunluğunda borulu şebeke ve üzerindeki sanat
yapıları inşa edilecektir.
Sulama projemizin su kaynağı olan Pamukçay Barajının
açılışı 12.12.2012 tarihinde toplu açılış töreni ile Sn.
Başbakanımız tarafından yapılmıştır. Sulama şebekesi
borulu olup, bu gün itibarı ile sulama inşaatında % 46 fiziki
gerçekleşme sağlanmıştır.
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Şebekesi ile;
Diyarbakır İli Çınar ve Bismil İlçeleri sınırlarında 140.400
dekar sahanın sulanması hedeflenmektedir. Sulama şebekesi
borulu olup, bu gün itibarı ile sulama inşaatında % 13 fiziki
gerçekleşme sağlanmıştır. Bu proje 71 milyon TL’ye mal
7
olacak ve tamamlandığında ekonomiye yılda 39 milyon TL
katkı sağlanacaktır.
Ayrıca bugün Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Ergani
İlçemiz için son derece önemeli olan içmesuyu projelerinin
de temelini atacağız.
İçme-kullanma suyu temini büyüyen, gelişen her ilimiz ve
ilçemiz için öncelikli meselelerdendir. Yaklaşık 122 000
kişilik nüfusuyla pek çok şehrimizden büyük olan Ergani’nin
içmesuyu meselesi artan nüfus ile doğru orantılı olarak
büyümektedir.
Ergani’nin içmesuyu konusunda sıkıntı yaşamaması adına
Genel Müdürlüğümüz 11.06.2013 tarihinde “Ergani
8
İçmesuyu İsale Hattı” işini, 11.08.2013 tarihinde ise “Ergani
İçmesuyu Arıtma Tesisi” işini ihale etmiştir.
16 000 000 TL’ye mal olacak İsale Hattımız kapsamında
24,6 km isale hattı, 1500 m3 içmesuyu deposu, 1 adet su
alma yapısı ve 1 adet terfi merkezi yapılacaktır.
9 725 000 TL’ye mal olacak Arıtma Tesisimiz kapsamında
42 000 m3/gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi
yapılacaktır.
Bu projelerimiz ile; Diyarbakır ili Ergani ilçesine yılda 15,61
milyon m3 içmesuyu sağlanacak ve ilçemizin 2045 yılına
kadar olan ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
9
Bu projelerin su kaynağı olan Dicle Barajı'ndan alınacak su
içme suyu arıtma tesisine, burada arıtılmış olan içme suyu
Ergani merkezdeki mevcut içme suyu deposuna iletilecektir.
Temelini atacağımız Hani Güçlü Göleti ve Leblebitaş
Göleti, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal
kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki
içme
kullanma
suyu
ihtiyaçlarının
karşılanması
hedeflenerek başlatılan “GÖL-SU” projesi kapsamında inşa
edeceğimiz gölet ve sulama projeleridir.
10
Hani Güçlü Göleti ile; 4 550 dekar zirai arazi sulamaya
açılacaktır. Bu proje 5 milyon 150 bin TL’ye mal olacak ve
tamamlandığında milli ekonomiye yıllık 1,7 Milyon TL
fayda sağlayacaktır.
Hani Güçlü Göleti temelden 28,5 m yükseklikte, kil çekirdekli
kaya dolgu tipinde olup, yaklaşık 7 milyon m³ sulama suyu
depolayacaktır.
Leblebitaş Göleti ile; 114 dekar zirai arazi sulamaya
açılacaktır. Bu proje 560 bin TL’ye mal olacak ve
tamamlandığında milli ekonomiye yıllık 43 000 TL fayda
sağlayacaktır.
11
Leblebitaş Göleti temelden 11 m yükseklikte, homojen dolgu
tipinde olup, yaklaşık 1 milyon m³ su depolayacaktır.
Sayın Bakanlarım,
Son 11 yılda Ülkemizin dört bir tarafına olduğu gibi
Diyarbakır’a da ciddi yatırım yaptık.
DSİ tarafından Diyarbakır’a günümüz rakamlarıyla toplam
1.855.038.000 yatırım yapılmıştır.
Tamamlanan İşler
Pamukçay Barajı,
12
Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1. Kısım, (66.920 dekarlık
kısmı açıldı, 163.165 dekarlık kısmında çalışmalar devam
ediyor)
Kralkızı-Dicle Projesi Kapsamındaki 23 km’lik KralkızıDicle İsale Kanalı,
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1. Kısım,
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3. Kısım Anakanalı,
Batman Sağ Sahil Sulaması (30.000 dekarlık kısmı açıldı,
155 930 dekarlık kısmında çalışmalar devam ediyor) ve
34 adet dere ıslahı,
Tamamlanan tesislerle;
 110.280 dekar zirai arazi sulamaya açılmıştır.
13
 30 adet yerleşim yeri ve1.090 dekar arazi taşkın
zararlarından korunmuştur.
Tamamladığımız projelerin yanı sıra devam ettirdiğimiz son
derece önemli projelerimiz bulunmaktadır.
Devam Eden İşler
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2.,3. Kısım İkmal ve 4.
Kısım Anakanal İnşaatı,
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Anakanal İkmali,
Silvan Barajı İletim Kanalı 1. Kısım (Babakaya Tüneli +
İletim Kanalı)
Silvan Sulama Tüneli,
Silvan,
14
Ergani,
Ambar,
Çermik Kale,
Kuruçay,
Başlar barajları
Proje
Kralkızı - Dicle Cazibe Sulaması 2. Kısım,
Kralkızı - Dicle P4 Pompaj Sulaması,
Kralkızı - Dicle P3 Pompaj Sulaması 1 ve 2. Kısım,
Kralkızı - Dicle P6 Pompaj Sulaması,
Silvan Projesi II. ve III. Kısım,
Silvan Projesi P5 Pompaj Sulaması
15
Planlama
Oyuklu Barajı
Dibni Barajı ve HES
Çınar Dilaver Barajı
Sözlerime son verirken, suya sevdalı Devlet Su İşleri
çalışanları olarak, bizlere her zaman destekleri ile büyük güç
veren başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’a, Orman ve Su İşleri Sayın Bakanımız Prof.
Dr. Veysel EROĞLU’na, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanımız
Sayın
Mehmed
Mehdi
EKER’e,
16
milletvekillerimize, valilerimize şükranlarımı
yüklenici firmaların çok değerli çalışanlarına,
sunuyor,
DSİ mensubu kıymetli mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen
herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor,
temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız bu tesislerin
ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri
saygı ile selamlıyorum.
17
Download

Diyarbakır Açılış Temel Atma - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü