EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ
DIŞ TİCARET RAPORU
AĞUSTOS 2014
YÖNETİCİ ÖZETİ
EV TEKSTİLİ İHRACATI
Türkiye’de ev tekstil sektörü her geçen gün gelişim göstermeye devam etmektedir. Sektör
2013 senesini %13,5 artışla 3,296 Milyar Dolar’lık ihracat ile rekor seviyede kapatmış ve
2014 senesi ilk altı aylık dönemde yapılan ihracat göstergeleri 2014 senesi sonu itibariyla
yeni bir rekor kırılacağının sinyallerini vermektedir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam
ev tekstili ihracatı 1,675 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer 2013 Ocak-Haziran
verilerinin %8,71 üzerindedir. Ev tekstili ihracatının bu oranlarda artışı devam ettiği sürece
3,6 Milyar Dolarlık sene sonu hedefine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.
2014 yılında en fazla ihracat Ocak ayında gerçekleşmiştir. Bu ay içinde 295 Milyon Dolar ev
tekstili ihraç edilmiştir. Nisan ayı ise 291 Milyon Dolar ihracat ile ikinci sırada yer almasına
rağmen %18,06’lık değişim oranı ile 2013 senesine göre en fazla artış gösteren aydır. En
düşük ihracat ise Haziran ayında gözlenmiştir.
Ürün bazında yapılan değerlendirmede ise 2014 Ocak-Haziran döneminde en yüksek ihracat
havlu ve bornoz grubunda gerçekleşmiştir. Bu döneme ait ihracat rakamı 477 Milyon
Dolar’dır. Yapılan ihracat miktarı ise 48.257 ton’dur. Havlu ve bornozları, yatak çarşafları ile
perdelik ve döşemelik kumaş ürün grupları izlemekte ve bu ürün gruplarında sırasıyla 315
Milyon Dolar ile 298 Milyon Dolar ihracat gerçekleşmektedir. 2013 senesi ilk altı aylık ihracat
verilerine göre en yüksek artış %30,55 ile masa örtülerinde gözlenmektedir.
Ev tekstili ihracatının ürün gruplarına göre yüzde dağılımı incelendiğinde havlu ve bornozlar
%28,9, yatak çarşafları %18,9, perdelik ve döşemelik kumaşlar ise %17,8 orana sahiptir. Bu
üç ürün grubunun toplam ev tekstili ihracatı içindeki payı ise %65,2’dir.
En çok ihracatı yapılan ilk 20 ev tekstil ürünü GTIP bazında incelendiğinde ilk sırada 321
Milyon Dolar ihracat rakamıyla 630260 GTIP numaralı havlu mensucattan tuvalet ve mutfak
bezleri yer almaktadır. Bu ürünün toplam ev tekstili ihracatı içindeki payı %19,21’dir.
Ardından 630221 GTİP numaralı yatak çarşafları ve 580136 GTİP numaralı dokunmuş tırtıl
mensucat yer almakta ve sırasıyla 155 Milyon Dolar ile 88 Milyon Dolar ihracat
gerçekleşmiştir. 2014 senesi Ocak-Haziran dönemine ait ev tekstili ihracatının ülke bazında
incelemesi değerlendirildiğinde en fazla ihracatın Almanya’ya yapıldığı gözlenmektedir. Bu
ülkeye yapılan ihracat yaklaşık %2’lik artışla 286 Milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu
değer toplam ihracat içinde %17,08’lik bir orana karşılık gelmektedir. Almanya’yı, %9,37’lik
oran artışı ve 157 Milyon Dolar ihracat değeri ile Rusya Federasyonu izlemektedir. Üçüncü
sırada ise %6,67’lik oran artışı ve 112 Milyon Dolar ihracat değeri ile ABD yer almaktadır.
2
EV TEKSTİLİ İTHALATI
2014 senesi Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ev tekstili ithalatı 221 Milyon Dolar’dır.
Bu değerin tüm tekstil ithalatı içindeki payı ise %4,27’dir ve 2013 senesi aynı dönemine göre
az da olsa artış kaydedilmiştir. Ev tekstili ithalat verileri aylık bazda incelendiğinde 2014 yılı
Ocak-Haziran döneminde en yüksek değerin Mayıs ayında gerçekleştiği ve bu değerin 40,9
Milyon Dolar olduğu gözlenmektedir. En düşük ithalat değeri ise 34,1 Milyon Dolar ile Şubat
ayına aittir. 2013 senesi Ocak-Haziran dönemine göre değişim incelendiğinde ise en yüksek
değişim %32,09 artış ile Ocak ayında gerçekleşmiştir.
Ev tekstili sektörünü ürün grupları bakımından değerlendirdiğimizde 2014 senesi OcakHaziran döneminde en fazla ithalatın gerçekleştiği ürün grubu perdeler ve yatak
farbelalarıdır. Bu ürün grubuna ait ithalat değeri 59 Milyon Dolar’dır. İkinci sırada ise 51
Milyon Dolar’lık ithalat ile yatak, yorgan ve uyku tulumları bulunmaktadır. Diğer ev tekstil
ürünleri ise 47 Milyon Dolar’lık ithalat ile üçüncü sırada yer almaktadır. 2013 senesi OcakHaziran dönemi ev tekstili ithalat verileri ile karşılaştırıldığında ithalatın en fazla arttığı ürün
grubu %93,06 artış ile yatak örtüleri ve diğer mefruşat eşyası ürün grubudur.
Ürün gruplarının yüzde dağılımı incelendiğinde perdeler ve yatak farbelalarının payının
%26,9 olduğu görülmektedir. Diğer ev tekstili ürünleri ile yatak, yorgan ve uyku tulumları
ithalatının payı ise sırasıyla %23,5 ile %21,7’dir. Bu üç ana ithalat grubunun toplamı ise
%72,1’lik dilimi kapsamaktadır.
2014 Ocak-Haziran döneminde en fazla ithalatı gerçekleştirilen ilk 20 ev tekstili ürünlerine ait
GTİP sıralamasına göre en fazla ithalat 940490 GTİP no’lu “şilte, yorgan, yastık, puf, dizayak örtüleri, minderler vb.”ne aittir ve ithalat değeri 51 Milyon Dolar’dır. Tüm ev tekstili
ithalatı içindeki payı ise %23,22’dir.
Ülkeler itibariyle yapılan incelemede ise 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla ithalat
yapılan ülkenin Çin olduğu görülmektedir. Çin’den yapılan toplam ithalat 108 Milyon Dolar’dır
ve 2013 yılına göre %14,45 artış göstermiştir. Çin’ den yapılan ithalatın Türkiye’nin tüm ev
tekstili ithalatı içindeki payı ise %48,92’dir. Çin’den sonra ikinci sırada Hindistan, üçüncü
sırada ise Güney Kore yer almaktadır.
EV TEKSTİLİ DIŞ TİCARET DENGESİ
2014 Ocak-Haziran dönemi dikkate alındığında Türkiye ev tekstili sektörü 1,896 Milyar
Dolar’lık dış ticaret hacime sahiptir. Bu değerin 1,675 Milyar Dolar‘lık bölümü ihracat, 220
Milyon Dolar’lık bölümü ise ithalat kaynaklıdır. Buna göre toplam ev tekstili sektörünün dış
ticaret dengesi ise ihracat lehine 1,454 Milyar Dolar’dır. Türkiye yapmış olduğu ev tekstili
ithalatının çok üzerinde bir ev tekstili ihracat hacmine sahiptir.
Türkiye ev tekstili ilk altı aylık ihracatı ve ithalatı birim değer bazında incelendiğinde; ihracatta
en yüksek birim fiyatı 15,0 $ ile “tüller ve dantelalar” grubuna, ithalatta ise %127,6 ile “elişi
duvar halıları” grubuna aittir. Ortalama birim fiyatlar ise ihracat için 10,4$, ithalat için ise
8,3$’dır.
3
EV TEKSTİLİ İHRACATI
Türkiye’de ev tekstil sektörü her geçen gün gelişim göstermeye devam etmektedir. 2013
senesini %13,5 artışla 3,296 Milyar Dolar’lık ihracat ile rekor seviyede kapatmış ve 2014
senesine ilk altı aylık dönemde yapılan ihracat göstergeleri 2014 senesi sonu itibariyla yeni
bir rekor kırılacağının sinyallerini vermektedir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ev
tekstili ihracatı 1,675 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer 2013 Ocak-Haziran
verilerinin %8,58 üzerindedir. Ev tekstili ihracatının bu oranlarda artışı devam ettiği sürece
3,6 Milyar Dolarlık sene sonu hedefine ulaşılacağı tahmin edilmektedir.
Tablo 1. Ev Tekstili İhracatının Yıllar Bazında Değişimi
Yıllar
Tekstil İhracatı ($)
Ev Tekstili İhracatı ($)
2005
4.807.143.218
2.885.819.393
2006
5.403.521.229
2.951.436.822
2,27
54,62
2007
6.363.917.840
3.330.015.527
12,83
52,33
2008
6.640.492.320
3.351.656.928
0,65
50,47
2009
5.373.838.174
2.585.244.333
-22,87
48,11
2010
6.352.784.994
2.779.758.710
7,52
43,76
2011
7.707.384.326
3.126.541.624
12,48
40,57
2012
7.749.225.552
2.904.301.449
-7,11
37,48
2013
8.373.580.529
3.296.782.484
13,51
39,37
2013
OcakHaziran
2014
OcakHaziran
4.159.554.000
1.543.367.550
-
37,10
4.521.967.000
1.675.762.264
8,58
37,06
Ev Tekstili
İhracatı Değişim
Oranı (%)
Ev Tekstili
İhracatının
Payı (%)
60,03
Kaynak: İTKİB, TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Aylar bazında ev tekstili ihracatı incelendiğinde en yüksek ihracat değerinin Ocak ayında
elde edildiği gözlenmektedir. Ocak ayında 295 Milyon Dolar ev tekstili ihraç edilmiştir. Nisan
ayı ise 291 Milyon Dolar ihracat ikinci sırada yer almasında rağmen %18,06’lık değişim oranı
ile 2013 senesine göre en fazla artış gösteren aydır. En düşük ihracat değeri Haziran ayında
gerçekleşmiştir.
4
Tablo 2. Aylara Göre Ev Tekstili İhracatı
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
İhracat 2013 ($)
İhracat 2014 ($)
Değişim (%)
251.713.635
254.883.016
264.908.147
246.523.769
265.752.105
259.586.878
295.991.362
278.337.966
273.059.497
291.044.700
276.783.830
262.874.013
17,59
9,20
3,08
18,06
4,15
1,27
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Grafik 1’de ev tekstili ihracatının aylara göre değişimi yer almaktadır. Her ne kadar 2014
senesinde aylık bazda azalan bir eğilim söz konusu olsa da 2013 senesi ile
karşılaştırıldığında tüm aylarda artış kaydedildiği açıkça gözlenmektedir.
Grafik 1. Ev Tekstili İhracatının 2013-2014 Ocak-Haziran Ayları Arasındaki Değişimi
320.000.000
300.000.000
280.000.000
İHRACAT 260.000.000
DEĞER
($)
2013
2014
240.000.000
220.000.000
200.000.000
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
AYLAR
Kaynak: TUİK
2014 Ocak-Haziran dönemi ev tekstili ürünleri ürün bazında incelendiğinde en yüksek ihracat
havlu ve bornoz grubunda gerçekleşmiştir. Bu döneme ait ihracat rakamı 477 Milyon
Dolar’dır. Yapılan ihracat miktarı ise 48.257 ton’dur. Her ne kadar ürün bazında havlu ve
bornozlar lider konumda olsa da bir önceki senenin aynı dönemine göre fazla yüksek
olmayan %5,66’lık bir artış söz konusu olmuştur. Havlu ve bornozları, yatak çarşafları ile
perdelik ve döşemelik kumaş grupları izlemekte ve sırasıyla 315 Milyon Dolar ile 298 Milyon
Dolar ihracat gerçekleştirmektedir. 2013 senesi ilk altı aylık ihracat verilerine göre en yüksek
artış %30,55 ile masa örtülerinde gözlenmektedir.
5
Tablo 3. Ürün Gruplarına Göre Ev Tekstili İhracatı
2013 (Ocak-Haziran)
ÜRÜN GRUBU
Miktar (Kg)
Değer ($)
Değişim (%)
2014 (Ocak-Haziran)
Miktar (Kg)
Değer ($)
Miktar
Değer
Havlu ve Bornozlar
46.456.154
452.336.287
48.257.315
477.920.696
3,88
5,66
Yatak Çarşafları
27.370.470
273.278.552
30.683.816
315.945.769
12,11
15,61
Perdelik ve Döşemelik Kumaş
21.019.393
265.581.343
24.083.818
298.034.961
14,58
12,22
Diğer Ev Tekstili Ürünleri
13.976.561
169.061.117
13.792.560
170.635.187
-1,32
0,93
6.214.654
79.982.697
5.959.394
76.731.527
-4,11
-4,06
19.474.334
180.505.223
21.862.338
199.736.235
12,26
10,65
Tüller ve Dantelalar
3.124.768
46.900.762
3.267.926
48.921.967
4,58
4,31
Battaniyeler
5.798.102
31.552.031
7.153.078
34.651.436
23,37
9,82
Yatak, Yorgan ve Uyku
Tulumları
Masa Örtüleri
3.090.779
25.519.273
3.548.328
29.526.044
14,80
15,70
1.986.123
18.121.524
2.369.059
23.657.587
19,28
30,55
2.665
31.568
140
855
-94,75
-97,29
148.514.003
1.542.870.377
160.977.772
1.675.762.264
8,39
8,61
Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat
Eşyası
Perdeler ve Yatak Farbelaları
Elişi Duvar Halıları
ANA TOPLAM
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Tablo 3 “Ürün Gruplarına Göre Ev Tekstili İhracatı”nı GTİP bazında detaylandırdığımızda
Tablo 4’e ulaşılmaktadır. Bu tabloda ev tekstili GTİP’lerinin 2013 Ocak-Haziran ve 2014
Ocak-Haziran dönemine ait ihracat rakamları miktar ve değer olarak verilmekte; bir önceki
yıla göre değişim oranları da hesaplanmaktadır.
6
Tablo 4. GTIP Bazlı Ev Tekstil Ürünleri İhracatı
2013 (Ocak-Haziran)
GTIP
GTIP AÇIKLAMA
580211
Havlu cinsi bukleli
mensucat (pamuktan,
ağartılmamış)
Havlu cinsi bukleli
mensucat (pamuktan,
diğer)
Havlu cinsi bukleli
mensucat (dokumaya
elverişli maddelerden)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; pamuktan
(örme)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; dokunabilir diğer
maddeden (örme)
Kadın/kız çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; pamuktan
(örme)
Kadın/kız çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; sentetik/suni lif.
(örme)
Kadın/kız çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; dokunabilir diğer
maddeden (örme)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; pamuktan
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; dokunur diğer
maddeden
Kadın/kız çocuk için
diğer iç giyim eşyası;
pamuktan
Kadın/kız çocuk için
diğer iç giyim,
sentetik/suni lifden
Kadın/kız çocuk için
diğer iç giyim eşyası;
dokunabilir diğer
maddeden
Tuvalet ve mutfak
bezleri [pamuktan (havlu
mensucattan)]
Tuvalet ve mutfak
bezleri (pamuktan)
Tuvalet ve mutfak
bezleri (sentetik/suni
lifden)
Tuvalet ve mutfak
bezleri (dokunabilir diğer
maddeden )
Yer, bulaşık, toz bezi vb.
temizlik bezleri
HAVLU VE
BORNOZLAR
Yatak çarşafı (örme)
580219
580220
610791
610799
610891
610892
610899
620791
620799
620891
620892
620899
630260
630291
630293
630299
630710
TOPLAM
630210
630221
630222
Yatak çarşafı
[(pamuktan (baskılı)]
Yatak çarşafı
Değer ($)
Miktar (Kg)
2014 (Ocak-Haziran)
Miktar (Kg)
Değer ($)
Değişim (%)
Miktar
Değer
67.783
246.848
124.735
326.675
84,02
32,34
1.037.503
7.620.483
1.290.954
9.315.932
24,43
22,25
307.002
2.500.237
205.551
1.690.833
-33,05
-32,37
242.417
2.952.926
374.082
2.953.822
54,31
0,03
83.699
1.102.988
70.247
646.905
-16,07
-41,35
1.095.099
14.017.055
1.014.096
15.510.822
-7,40
10,66
672.021
6.597.237
458.837
5.524.313
-31,72
-16,26
46.125
586.599
40.375
392.076
-12,47
-33,16
989.169
12.228.981
1.032.371
12.659.148
4,37
3,52
128.466
1.724.450
131.844
1.403.833
2,63
-18,59
4.342.318
59.438.307
4.182.639
59.404.775
-3,68
-0,06
432.641
8.653.710
483.141
7.559.009
11,67
-12,65
185.444
1.657.808
254.443
2.440.971
37,21
47,24
33.021.672
300.317.856
34.142.359
321.984.161
3,39
7,21
1.085.183
10.438.552
1.014.557
9.846.676
-6,51
-5,67
876.324
9.090.509
1.039.942
10.138.997
18,67
11,53
637.265
5.282.609
770.728
6.601.788
20,94
24,97
1.206.023
7.879.132
1.626.414
9.519.960
34,86
20,82
46.456.154
452.336.287
48.257.315
477.920.696
3,88
5,66
8.068.513
61.936.789
10.256.777
80.743.018
27,12
30,36
11.911.762
131.275.775
13.318.571
155.851.667
11,81
18,72
1.501.481
17.193.062
1.155.819
14.633.873
-23,02
-14,89
7
630229
630231
630232
630239
TOPLAM
540741009011
540741009012
540742009011
540742009012
540743009011
540743009012
540744009011
540744009012
540751009011
540751009012
540752009011
540752009012
540753009011
540753009012
(sentetik/suni lifden
(baskılı)]
Yatak çarşafı
(dokunabilir diğer madde
(baskılı)]
Yatak çarşafı
(pamuktan, diğer
hallerde)]
Yatak çarşafı
(sentetik/suni lifden
(diğer hallerde)]
Yatak çarşafı
(dokunabilir diğer madde
(diğer hallerde)]
YATAK ÇARŞAFLARI
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış
,döşemelik, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış
,perdelik, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli
ipliklerden, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli
ipliklerden, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartlmış/ağartılmamış,
döşemelik, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartlmış/ağartılmamış,
perdelik, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli
ipliklerden, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli
ipliklerden, tekstüre
poliester=>%85)
72.329
603.173
169.452
1.260.559
134,28
108,99
4.042.787
45.097.446
4.200.179
47.366.690
3,89
5,03
1.610.586
15.709.886
1.413.755
14.533.498
-12,22
-7,49
163.012
1.462.421
169.263
1.556.464
3,83
6,43
27.370.470
273.278.552
30.683.816
315.945.769
12,11
15,61
285.426
2.714.353
1.155.056
8.204.590
304,68
202,27
242.279
2.526.606
215.224
2.654.292
-11,17
5,05
39.764
489.055
108.554
617.519
173,00
26,27
206.015
3.099.273
190.289
2.684.533
-7,63
-13,38
35.037
634.534
125.543
1.230.027
258,32
93,85
19.418
163.617
6.601
65.152
-66,01
-60,18
12.040
105.171
26.153
259.785
117,22
147,01
56.404
1.106.322
39.457
644.509
-30,05
-41,74
20.798
125.217
127.115
1.064.907
511,19
750,45
90.012
810.510
55.504
546.791
-38,34
-32,54
232.437
2.487.800
476.782
4.248.253
105,12
70,76
1.953.435
31.393.535
2.846.048
43.046.617
45,69
37,12
398.474
4.223.239
1.352.724
11.101.165
239,48
162,86
1.045.506
17.408.020
1.152.788
19.608.468
10,26
12,64
8
540754009011
540754009012
540761109011
540761109012
540761309011
540761309012
540761509011
540761509012
540761909011
540761909012
540769109011
540769109012
540769909011
540769909012
540771009011
540771009012
540772009011
540772009012
540773009011
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı,
tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış
,döşemelik, tekstüre
edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış
,perdelik, tekstüre
edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli
iplikten, tekstüre,
edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli iplikten,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
poliester
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
poliester
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(poliester
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(poliester
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
sentetik filament=>%85)
Perdelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
sentetik filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki
ipliklerden, sentetik
filament=>%85)
28.981
324.984
25.572
350.014
-11,76
7,70
65.881
1.122.462
63.920
1.152.456
-2,98
2,67
99.921
599.060
100.571
561.951
0,65
-6,19
409.900
5.047.371
492.786
6.148.720
20,22
21,82
288.949
2.622.123
603.949
5.379.466
109,02
105,16
3.137.540
46.019.720
3.678.326
52.489.211
17,24
14,06
183.230
1.743.872
335.738
2.473.112
83,23
41,82
1.184.199
20.768.751
1.276.957
20.545.429
7,83
-1,08
19.649
119.764
66.457
555.416
238,22
363,76
610.058
7.632.597
487.546
6.506.470
-20,08
-14,75
218.564
2.161.847
54.867
587.164
-74,90
-72,84
137.991
2.834.329
133.245
2.836.631
-3,44
0,08
1.442.946
13.378.892
1.085.601
11.899.330
-24,76
-11,06
1.432.604
22.557.876
1.569.466
24.600.749
9,55
9,06
150.281
970.197
111.151
686.605
-26,04
-29,23
29.611
256.739
4.520
41.801
-84,74
-83,72
467.875
4.035.862
520.542
4.028.748
11,26
-0,18
141.502
1.920.900
211.037
3.128.056
49,14
62,84
1.353.673
12.146.417
1.678.796
16.231.188
24,02
33,63
9
540773009012
540774009011
540774009012
540781009011
540781009012
540782009011
540782009012
540783009011
540783009012
540784009011
540784009012
540791009011
540791009012
540792009011
540792009012
540793009011
540793009012
540794009011
540794009012
540821009011
540821009012
Perdelik mensucat (farklı
renkteki ipliklerden,
sentetik filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(baskılı, sentetik
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(baskılı, sentetik
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış
, sent.fil.<%85) ve
sadece pamukla karışık
Perdelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış
, sent.fil.<%85) ve
sadece pamukla karışık
Döşemelik mensucat
(boyanmış,
sent.fil.<%85) ve
pamukla karışık
Perdelik mensucat
(boyanmış,
sent.fil.<%85) ve
pamukla karışık
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki
ipliklerden, sent.fil<%85)
pamuk karışık
Perdelik mensucat (farklı
renkteki ipliklerden,
sent.fil<%85) pamuk
karışık
Döşemelik mensucat
(baskılı, sent.fil<%85)
pamuk karışık
Perdelik mensucat
(baskılı, sent.fil<%85)
pamuk karışık
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış
, sentetik filament
ipliğinden)
Perdelik
(ağartılmış/ağartılmamış
, sentetik filament
ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament ipliğinden)
Perdelik (boyanmış,
sentetik filament
ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki
ipliklerden, sentetik
filament ipliğinden)
Perdelik (farklı renkteki
ipliklerden, sentetik
filament ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(baskılı, sentetik filament
ipliğinden)
Perdelik (baskılı,
sentetik filament
ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış
, suni fil.şerit, vb.=>%85)
Perdelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış
, suni fil.şerit, vb.=>%85)
24.987
442.130
25.189
309.302
0,81
-30,04
96.351
938.756
49.415
410.935
-48,71
-56,23
8.524
204.558
3.310
80.079
-61,17
-60,85
7.916
65.888
14.044
158.679
77,41
140,83
8.291
111.676
18.016
199.321
117,30
78,48
132.757
1.079.987
35.504
351.335
-73,26
-67,47
66.936
925.996
60.240
884.213
-10,00
-4,51
873.631
9.022.079
719.808
8.091.435
-17,61
-10,32
49.252
624.540
33.603
499.030
-31,77
-20,10
1.239
16.069
765
8.649
-38,26
-46,18
18.611
527.302
12.907
290.318
-30,65
-44,94
36.334
236.500
8.464
75.828
-76,71
-67,94
27.176
358.811
24.150
297.358
-11,13
-17,13
338.327
2.875.211
173.292
1.707.737
-48,78
-40,60
218.759
4.855.999
177.703
3.688.303
-18,77
-24,05
2.080.913
17.344.024
1.414.960
12.929.861
-32,00
-25,45
110.442
2.108.906
99.995
2.064.694
-9,46
-2,10
19.501
121.871
12.251
143.084
-37,18
17,41
218.099
813.125
170.174
1.058.778
-21,97
30,21
34.983
196.267
3.443
39.887
-90,16
-79,68
38.551
471.161
6.427
42.609
-83,33
-90,96
10
540822109011
540822109012
540822909011
540822909012
540823009011
540823009012
540824009011
540824009012
540831009011
540831009012
540832009011
540832009012
540833009011
540833009012
540834009011
540834009012
TOPLAM
580110
580121
580122
580123
580126
580131
580132
Döşemelik mensucat
(bez a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni
fil.şer, vb.=>%85)
Perdelik mensucat (bez
a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni
fil.şer, vb.=>%85)
Döşemelik mensucat
(bez a.dimi, saten
boyalı, diğer, suni fil.şer,
vb.=>%85)
Perdelik mensucat (bez
a.dimi, saten boyalı,
diğer, suni fil.şer,
vb.=>%85)
Döşemelik mensucat
(renkli ipliklerden, suni
filament şerit vb.=>%85)
Perdelik mensucat
(renkli ipliklerden, suni
filament şerit vb.=>%85)
Döşemelik mensucat
(baskılı, suni filament
şerit vb.=>%85)
Perdelik mensucat
(baskılı, suni filament
şerit vb.=>%85)
Diğer döşemelik
mensucat;ağartılmış/ağa
rtılmamış
Diğer Perdelik
mensucat;ağartılmış/ağa
rtılmamış
Diğer döşemelik
mensucat; boyanmış
Diğer Perdelik
mensucat; boyanmış
Diğer döşemelik
mensucat; farklı renkteki
ipliklerden
Diğer Perdelik
mensucat; farklı renkteki
ipliklerden
Diğer döşemelik
mensucat; baskılı
Diğer Perdelik
mensucat; baskılı
PERDELİK VE
DÖŞEMELİK KUMAŞ
Dokunmuş mensucat
(yün/ince kıldan)
Dokunmuş mensucat
(pamuktan, kesilmemiş
atkı iplikli kadife, pelüş,
fasoneli)
Dokunmuş mensucat
(pamuklu, kesilmiş atkı
iplikli (fitilli) kadife ve
pelüş)
Dokunmuş mensucat
(pamuklu, atkı iplikli
diğer kadife ve pelüş)
Dokunmuş tırtıl
mensucat (pamuklu)
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften,
kesilmemiş atkı iplikli
kadife ve pelüş)
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften, kesilmiş
atkı iplikli (fitilli)kadife ve
1.937
18.625
6.439
47.295
232,42
153,93
41.745
625.780
1.539
54.530
-96,31
-91,29
0
0
6.412
86.810
2.445
40.827
1.532
32.768
-37,34
-19,74
36.628
290.913
53.380
455.963
45,74
56,74
19.447
225.640
35.318
296.673
81,61
31,48
5.442
48.004
8.565
95.926
57,39
99,83
129.094
2.148.977
141.230
2.235.517
9,40
4,03
1.787
18.327
6.982
32.973
290,71
79,91
2.413
3.613
4.122
10.881
70,82
201,16
49.274
396.289
149.722
1.126.557
203,86
184,28
81.332
2.167.239
41.401
1.479.115
-49,10
-31,75
88.046
1.547.726
96.282
1.718.720
9,35
11,05
477
15.328
1.745
40.396
265,83
163,54
86.421
845.026
73.951
750.870
-14,43
-11,14
20.925
297.158
12.653
59.407
-39,53
-80,01
14,58
12,22
21.019.393
265.581.343
24.083.818
298.034.961
1.556
17.432
13.070
121.115
739,97
594,79
56.403
114.603
27.990
154.830
-50,37
35,10
103.765
1.282.556
57.424
760.045
-44,66
-40,74
30.193
428.891
21.345
233.528
-29,30
-45,55
35.253
378.634
48.668
460.506
38,05
21,62
110.908
828.575
113.782
945.034
2,59
14,06
76.473
567.936
54.995
511.908
-28,09
-9,87
11
pelüş)
580133
580136
580190
580810
580890
581010
581091
581092
581099
TOPLAM
630411
630419
630491
630492
630493
630499
TOPLAM
600531
600532
600533
600534
600631
600632
600633
600634
630312
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften, atkı
iplikli diğer kadife ve
pelüş)
Dokunmuş tırtıl
mensucat (sentetik/suni
liften)
Diğer dokumaya elverişli
maddeden kadife, pelüş,
vb.mensucat
Kordon, saçak, ponpon,
işlenmemiş şeritçi
eşyası; parça halinde
Kordon, saçak, ponpon,
işlenmemiş şeritçi
eşyası
Kimyasal işlemelerzemin dokuması
kesilerek çıkarılmış
işleme
Pamuktan işlemeler
(parça, şerit-motifler)
Sentetik-suni lifden
işlemeler
Dokumaya elverişli diğer
maddeden işlemeler
DİĞER EV TEKSTİLİ
ÜRÜNLERİ
Yatak örtüleri (örme)
Yatak örtüleri (diğer
hallerde)
Diğer mefruşat eşyası
[(örme) diğer
maddelerden]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) pamuktan]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) sentetik
lifden]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) dokunabilir
diğer maddeden ]
YATAK ÖRTÜLERİ VE
DİĞER MEFRUŞAT
EŞYASI
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
ağırtılmış/ağırtılmamış)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
boyanmış)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
farklı renkteki iplikten)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
baskılı)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften,
boyanmış)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften, farklı
renkteki iplikten)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften, baskılı)
Perde ve iç stor, perde
ve yatak farbalaları
[(sentetik lifden (örme)]
1.025.475
8.348.408
1.065.939
9.333.840
3,95
11,80
9.123.452
91.857.163
8.844.487
88.867.439
-3,06
-3,25
338.020
2.717.098
209.084
1.586.016
-38,14
-41,63
325.799
2.515.690
362.684
3.120.859
11,32
24,06
424.113
5.384.384
483.747
6.111.900
14,06
13,51
23.493
789.395
22.497
644.949
-4,24
-18,30
21.405
437.912
15.716
277.546
-26,58
-36,62
2.070.056
51.727.166
2.279.111
55.956.904
10,10
8,18
210.197
1.665.274
172.021
1.548.768
-18,16
-7,00
13.976.561
169.061.117
13.792.560
170.635.187
-1,32
0,93
275.389
3.125.731
295.235
2.962.446
7,21
-5,22
1.229.891
11.474.246
1.574.480
14.347.651
28,02
25,04
1.899.456
28.560.955
1.545.292
25.159.464
-18,65
-11,91
832.249
13.031.866
878.640
12.306.833
5,57
-5,56
767.795
8.633.079
741.714
11.556.060
-3,40
33,86
1.209.874
15.156.820
924.033
10.399.073
-23,63
-31,39
6.214.654
79.982.697
5.959.394
76.731.527
-4,11
-4,06
1.075.337
9.423.761
1.262.993
11.683.777
17,45
23,98
1.681.155
17.299.831
1.451.835
19.718.903
-13,64
13,98
24.067
251.067
25.105
441.990
4,31
76,04
264.832
2.935.462
488.485
5.358.698
84,45
82,55
781.405
5.419.326
650.232
3.892.317
-16,79
-28,18
6.322.960
50.705.562
6.993.177
53.517.985
10,60
5,55
3.900.903
21.452.112
5.044.257
27.473.319
29,31
28,07
1.110.017
11.803.717
1.121.797
11.477.491
1,06
-2,76
135.800
1.973.709
150.239
2.086.564
10,63
5,72
12
630319
630391
630392
630399
TOPLAM
580410
580421
580429
580430
TOPLAM
630110
630120
630130
630140
630190
TOPLAM
Perde ve iç stor, perde
ve yatak farbalaları
[(dokunur diğer
maddelerden (örme)]
Perde ve iç stor, perde
ve yatak farbalaları
[(pamuktan (diğer
hallerde)]
Perde, iç stor, perde ve
yatak farbalaları
[(sentetik lifden (diğer
hallerde)]
Perde, iç stor, perde ve
yatak farbalaları
[(dokunur diğer
maddeden (diğer
hallerde)]
PERDELER VE YATAK
FARBELALARI
Tüller (diğer file
mensucat)
Makinede yapılmış
dantelalar;sentetik-suni
lifden
Makinede yapılmış
dantelalar;diğer
maddeden
Dantela; el işi,
dokunmuş/örme hariç
TÜLLER VE
DANTELALAR
Battaniye (elektrikli)
Battaniye (yün/ince
kıldan) (elektrili hariç)
Battaniye (pamuktan)
elektrili hariç
Battaniye ve diz
battaniyesi (sentetik
lifden) elektrikli hariç
Diğer battaniye ve diz
battaniyeleri elektrikli
hariç
BATTANİYELER
21.293
330.598
244.407
1.232.582
1047,83
272,83
577.095
6.458.678
574.014
6.023.552
-0,53
-6,74
3.276.561
48.677.897
3.553.980
53.037.340
8,47
8,96
302.909
3.773.503
301.817
3.791.717
-0,36
0,48
19.474.334
180.505.223
21.862.338
199.736.235
12,26
10,65
1.570.137
22.227.840
1.948.498
27.534.450
24,10
23,87
755.436
13.781.099
759.576
14.622.801
0,55
6,11
738.916
10.408.250
475.879
5.735.201
-35,60
-44,90
60.279
483.573
83.973
1.029.515
39,31
112,90
3.124.768
46.900.762
3.267.926
48.921.967
4,58
4,31
28.231
421.627
31.353
470.931
11,06
11,69
148.938
637.642
521.903
3.055.242
250,42
379,15
820.578
6.906.138
781.620
6.795.059
-4,75
-1,61
4.140.049
21.149.016
4.746.698
20.799.125
14,65
-1,65
660.306
2.437.608
1.071.504
3.531.079
62,27
44,86
5.798.102
31.552.031
7.153.078
34.651.436
23,37
9,82
65.566
573.780
140.552
1.668.516
114,37
190,79
940430
Uyku tulumları
940490
Şilte, yorgan, yastık, puf,
diz-ayak örtüleri,
minderler vb.
YATAK, YORGAN VE
UYKU TULUMLARI
Masa örtüleri (örme)
3.025.213
24.945.493
3.407.776
27.857.528
12,65
11,67
3.090.779
25.519.273
3.548.328
29.526.044
14,80
15,70
286.907
1.957.731
617.432
6.936.536
115,20
254,32
Masa örtüleri [pamuktan
(diğer hallerde)]
Masa örtüleri
[sentetik/suni elyaftan
(diğer hallerde)]
Masa örtüleri
[dokunabilir diğer
maddeden (diğer
hallerde)]
MASA ÖRTÜLERİ
638.550
7.811.547
547.218
6.919.986
-14,30
-11,41
902.544
7.255.891
926.304
7.842.844
2,63
8,09
158.122
1.096.355
278.105
1.958.221
75,88
78,61
1.986.123
18.121.524
2.369.059
23.657.587
19,28
30,55
2.665
31.568
140
855
-94,75
-97,29
2.665
31.568
140
855
-94,75
-97,29
148.514.003
1.542.870.377
160.977.772
1.675.762.264
8,39
8,61
TOPLAM
630240
630251
630253
630259
TOPLAM
580500
TOPLAM
Duvar halısı; el
dokuması/iğne işlemesi
ELİŞİ DUVAR
HALILARI
ANA TOPLAM
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
13
Grafik 2’de ise ev tekstili ihracatının ürün gruplarına göre yüzde dağılımı bulunmaktadır.
Havlu ve bornozlar %28,5 ile en fazla ihraç edilen ürün grubudur. Havlu ve bornozları, %18,9
ile yatak çarşafları ve %17,8 ile perdelik ve döşemelik kumaşları takip etmektedir. Bu üç ürün
grubunun toplam ev tekstili ihracatı içindeki payı ise %65,2’dir.
Grafik 2.Türkiye Ev Tekstili İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (2014 OcakHaziran)
2,9
2,1
1,8
1,4 0,0
Havlu ve Bornozlar
Yatak Çarşafları
11,9
28,5
Perdelik ve Döşemelik Kumaş
Diğer Ev Tekstili Ürünleri
Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat Eşyası
4,6
Perdeler ve Yatak Farbelaları
Tüller ve Dantelalar
10,2
Battaniyeler
18,9
Yatak, Yorgan ve Uyku Tulumları
Masa Örtüleri
17,8
Elişi Duvar Halıları
Kaynak: TUİK
En çok ihracatı yapılan ilk 20 ev tekstil ürününe ait GTIP’ler ise aşağıdaki tabloda yer
almaktadır. İlk sırada 321 Milyon Dolar ihracat rakamıyla 630260 GTIP numaralı havlu
mensucattan tuvalet ve mutfak bezleri yer almaktadır. Bu ürünün toplam ev tekstili ihracatı
içindeki payı %19,21’dir Ardından 630221 GTİP numaralı yatak çarşafları ve 580136 GTİP
numaralı dokunmuş tırtıl mensucat yer almakta ve sırasıyla 155 Milyon Dolar ile 88 Milyon
Dolar ihracat gerçekleşmiştir. İhracatı yapılan ilk 20 ürünün toplam ev tekstili ihracatı içindeki
payı ise %73,12’dir.
14
Tablo 5. Türkiye’nin İhraç Ettiği İlk 20 Ev Tekstili Ürünü (2014 Ocak-Haziran)
2014 (Ocak-Haziran)
SIRA
NO
GTIP
GTIP AÇIKLAMA
Miktar (Kg)
Tüm Ev Tekstili İhracatı
Değer ($)
Miktar
Oran (%)
Değer
Oran (%)
160.977.772
1.675.762.264
34.142.359
321.984.161
21,21
19,21
13.318.571
155.851.667
8,27
9,30
8.844.487
88.867.439
5,49
5,30
10.256.777
80.743.018
6,37
4,82
Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası;
pamuktan
Sentetik-suni lifden işlemeler
4.182.639
59.404.775
2,60
3,54
2.279.111
55.956.904
1,42
3,34
Diğer örme mensucat (sentetik liften,
boyanmış)
Perde, iç stor, perde ve yatak farbalaları
[(sentetik lifden (diğer hallerde)]
Diğer dokunmuş men (perdelik, boyanmış,
tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)
Yatak çarşafı (pamuktan, diğer hallerde)]
6.993.177
53.517.985
4,34
3,19
3.553.980
53.037.340
2,21
3,16
3.678.326
52.489.211
2,28
3,13
4.200.179
47.366.690
2,61
2,83
Diğer dokunmuş men (perdelik, boyanmış,
tekstüre poliester=>%85)
Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri,
minderler vb.
Tüller (diğer file mensucat)
2.846.048
43.046.617
1,77
2,57
3.407.776
27.857.528
2,12
1,66
1.948.498
27.534.450
1,21
1,64
Diğer örme mensucat (sentetik liften, farklı
renkteki iplikten)
Diğer mefruşat eşyası [(örme) diğer
maddelerden]
Perdelik mensucat (poliester filament=>%85)
5.044.257
27.473.319
3,13
1,64
1.545.292
25.159.464
0,96
1,50
1.569.466
24.600.749
0,97
1,47
Battaniye ve diz battaniyesi (sentetik lifden)
elektrikli hariç
18
540761509012
Diğer dokunmuş men (perdelik, renkli
iplikten, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)
19
600532
Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik,
boyanmış)
20
540753009012
Diğer dokunmuş men (perdelik, renkli
ipliklerden, tekstüre poliester=>%85)
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
4.746.698
20.799.125
2,95
1,24
1.276.957
20.545.429
0,79
1,23
1.451.835
19.718.903
0,90
1,18
1.152.788
19.608.468
0,72
1,17
1
630260
2
630221
3
580136
4
630210
5
620891
6
581092
7
600632
8
630392
9
540761309012
10
630231
11
540752009012
12
940490
13
580410
14
600633
15
630491
16
540769909012
17
630140
Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu
mensucattan)
Yatak çarşafı [(pamuktan (baskılı)]
Dokunmuş tırtıl mensucat (sentetik/suni
liften)
Yatak çarşafı (örme)
2014 senesi Ocak-Haziran dönemine ait ev tekstili ihracatının ülke bazında incelemesi
değerlendirildiğinde en fazla ihracatın Almanya’ya yapıldığı gözlenmektedir. Bu ülkeye
yapılan ihracat 286 Milyon Dolar’dır ve bu değer toplam ihracat içinde %17,08’lik bir orana
karşılık gelmektedir. Almanya’yı, %9,37’lik oran artışı ve 157 Milyon Dolar ihracat değeri ile
Rusya Federasyonu izlemektedir. Üçüncü sırada ise %6,67’lik oran artışı ve 112 Milyon
Dolar ihracat değeri ile ABD yer almaktadır. Ev tekstili ihracatı yapılan ilk on ükenin toplam
ev tekstili ihracatı içindeki payı %62,31, ilk 20 ülkenin payı ise %77,63’tür.
15
Tablo 6. Türkiye’nin Ev Tekstili İhraç Ettiği İlk 20 Ülke
ÜLKE
SIRA
NO
Tüm Ev Tekstili İhracatı
İHRACAT 2013
(Ocak-Haziran)
($)
1.542.870.377
İHRACAT 2014
(Ocak- Haziran)
($)
1.675.762.264
DEĞİŞİM 2013/2014
(Ocak- Haziran)
(%)
ORAN 2014
(Ocak- Haziran)
(%)
1
Almanya
280.715.890
286.239.796
1,97
17,08
2
Rusya Federasyonu
203.297.141
157.079.703
-22,73
9,37
3
ABD
96.123.481
111.835.441
16,35
6,67
4
Fransa
92.758.660
90.920.155
-1,98
5,43
5
İngiltere
76.393.512
85.321.536
11,69
5,09
6
Hollanda
54.613.810
82.718.472
51,46
4,94
7
İtalya
72.181.104
79.301.600
9,86
4,73
8
Ukrayna
47.847.908
67.278.248
40,61
4,01
9
Polonya
35.617.384
48.172.357
35,25
2,87
10
İran
24.456.525
35.479.932
45,07
2,12
11
Irak
24.282.346
31.510.544
29,77
1,88
12
Romanya
20.002.710
30.206.561
51,01
1,80
13
Cezayir
21.023.606
26.735.123
27,17
1,60
14
İspanya
23.907.543
26.454.302
10,65
1,58
15
Suudi Arabistan
24.364.608
26.247.455
7,73
1,57
16
Belçika
24.018.787
26.116.642
8,73
1,56
17
İsrail
21.608.499
25.026.753
15,82
1,49
18
Estonya
16.479.394
21.762.019
32,06
1,30
19
Avusturya
20.300.633
21.415.168
5,49
1,28
20
Yunanistan
19.109.349
21.055.323
10,18
1,26
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Grafik 3. Türkiye’nin Ev Tekstili İhraç Ettiği İlk 10 Ülke Dağılımı (2014 Ocak-Haziran)
Almanya
Rusya Federasyonu
17,1
ABD
Fransa
37,7
İngiltere
9,4
Hollanda
İtalya
6,7
Ukrayna
5,4
2,1
2,9
4,0 4,7 4,9
Polonya
5,1
İran
Diğer
Kaynak: TUİK
16
EV TEKSTİLİ İTHALATI
2014 senesi Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ev tekstili ithalatı 221 Milyon Dolar’dır.
Bu değerin tüm tekstil ithalatı içindeki payı ise % 4,26’dir. 2013 senesi Ocak-Haziran
dönemine göre ise %12,98 oranında artış gerçekleşmiştir.
Genel olarak, ülkemizde tekstil üretimi ve ihracatının ithal hammaddeye dayalı bir
performansı varken, ev tekstili büyük oranda yerli girdi kullanan bir sektör olarak çok kısıtlı bir
ithalata sahiptir. Bu durum 2014 Ocak-Haziran verilerine de yansımaktadır. Aşağıdaki
tabloda ev tekstili ithalatının toplam tekstil ithalatı içindeki payının giderek azaldığı
görülmektedir. Bu da ev tekstilinin yerli girdi kullanarak gelişme kaydettiğini, ithalata dayalı
üretim ve ihracat yapmadığını bir kez daha vurgulamaktadır.
Tablo 7. Ev Tekstili İthalatının Seneler Bazında Değişimi ile Tekstil İthalatı İçindeki Payı
Yıllar
Tekstil İthalatı
($)
Ev Tekstili İthalatı
($)
Ev Tekstili Değişim
Oranı (%)
Ev Tekstili İthalatının
Payı (%)
2005
5.833.449.775
273.892.584
2006
6.222.227.006
357.457.043
30,51
5,74
2007
8.039.756.467
333.785.999
-6,62
4,15
2008
7.301.405.106
326.505.680
-2,18
4,47
2009
6.301.148.239
289.109.452
-11,45
4,59
2010
9.079.066.534
395.387.427
36,76
4,35
2011
10.386.750.480
537.319.865
35,90
5,17
2012
8.674.485.448
370.609.724
-31,03
4,27
2013
9.301.494.550
429.988.324
16,02
4,62
2013
OcakHaziran
2014
OcakHaziran
4.778.965.180
195.601.408
-
-
5.189.661.752
220.990.703
12,98
4,26
4,70
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
2014 senesi Ocak-Haziran döneminde yapılmış olan ev tekstili ithalat verileri aylık bazda
incelendiğinde en yüksek değerin Mayıs ayında yapıldığı ve 40,9 Milyon Dolar olduğu
gözlenmektedir. En düşük ithalat değeri ise 34,1 Milyon Dolar ile Şubat ayına aittir. 2013
senesi Ocak-Şubat dönemine göre değişim incelendiğinde ise en yüksek değişim %32,09
artış ile Ocak ayında gerçekleşmiştir.
17
Tablo 8. Aylık Ev Tekstili İthalatı ve Değişimi
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
İthalat 2013 ($)
İthalat 2014 ($)
Değişim (%)
27.568.385
28.047.635
33.997.718
31.140.150
35.497.840
39.349.680
36.415.702
34.128.844
36.923.843
35.706.442
40.987.896
36.827.984
32,09
21,68
8,61
14,66
15,47
-6,41
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Grafik 4’te ev tekstili ithalatının 2013-2014 Ocak-Haziran dönemindeki değişimi
gözlenmektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere Haziran ayı hariç ilgili döneme ait ev tekstili
ithalatı aylar bazında artış göstermektedir.
Grafik 4. Ev Tekstili İthalatının 2013-2014 Ocak-Haziran Ayları Arasındaki Değişimi
45.000.000
40.000.000
35.000.000
İTHALAT
DEĞER
30.000.000
($)
2013
2014
25.000.000
20.000.000
Ocak
Şubat
Mart
AYLAR
Kaynak: TUİK
18
Nisan
Mayıs
Haziran
2014 senesi Ocak-Haziran verilerine göre ev tekstili sektöründe ürün grupları bakımından en
fazla ithalatın gerçekleştiği ürün grubu perdeler ve yatak farbelalarıdır. Bu ürün grubuna ait
ithalat değeri 59 Milyon Dolar’dır. İkinci sırada ise 51 Milyon Dolar’lık ithalat ile yatak, yorgan
ve uyku tulumları bulunmaktadır. Diğer ev tekstil ürünleri ise 47 Milyon Dolar’lık ithalat ile
üçüncü sırada yer almaktadır. 2013 senesi Ocak-Haziran dönemi ev tekstili ithalat verileri ile
karşılaştırıldığında ithalatın en fazla arttığı ürün grubu % 93,06 artış ile yatak örtüleri ve diğer
mefruşat eşyası ürün grubudur.
Tablo 9. Ürün Gruplarına Göre Ev Tekstili İthalatı
2013 (Ocak-Haziran)
ÜRÜN GRUBU
Havlu ve Bornozlar
Değer ($)
Miktar (Kg)
2014 (Ocak-Haziran)
Miktar (Kg)
Değer ($)
Değişim (%)
Miktar
Değer
1.710.143
14.658.718
2.079.917
17.511.440
21,62
19,46
969.540
9.026.662
919.287
9.033.587
-5,18
0,08
Perdelik ve Döşemelik Kumaş
1.477.314
12.596.825
1.491.485
12.324.542
0,96
-2,16
Diğer Ev Tekstili Ürünleri
3.305.813
43.409.529
3.435.449
47.860.596
3,92
10,25
570.949
7.318.190
1.049.310
14.128.852
83,78
93,06
6.249.429
50.870.486
7.508.375
59.448.324
20,14
16,86
Tüller ve Dantelalar
388.187
4.943.421
564.578
5.268.792
45,44
6,58
Battaniyeler
131.373
1.641.393
107.612
1.424.565
-18,09
-13,21
8.411.778
49.206.400
9.164.278
51.957.920
8,95
5,59
185.379
1.910.102
173.504
2.021.110
-6,41
5,81
649
19.682
86
10.975
-86,75
-44,24
23.400.554
195.601.408
26.493.881
220.990.703
13,22
12,98
Yatak Çarşafları
Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat Eşyası
Perdeler ve Yatak Farbelaları
Yatak, Yorgan ve Uyku Tulumları
Masa Örtüleri
Elişi Duvar Halıları
ANA TOPLAM
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Yukarıda ürün grupları bazında incelenen ev tekstili ithalatı, daha detaya girerek ürün
bazında incelendiğinde aşağıdaki tablo 10 ortaya çıkmaktadır.
19
Tablo 10. GTIP Bazlı Ev Tekstil Ürünleri İthalatı
2013 (Ocak-Haziran)
GTIP
GTIP AÇIKLAMA
580211
Havlu cinsi bukleli
mensucat (pamuktan,
ağartılmamış)
Havlu cinsi bukleli
mensucat (pamuktan,
diğer)
Havlu cinsi bukleli
mensucat (dokumaya
elverişli maddelerden)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; pamuktan (örme)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; dokunabilir diğer
maddeden (örme)
Kadın/kız çocuk için diğer
iç ve gece giyim eşyası;
pamuktan (örme)
Kadın/kız çocuk için diğer
iç ve gece giyim eşyası;
sentetik/suni lif. (örme)
Kadın/kız çocuk için diğer
iç ve gece giyim eşyası;
dokunabilir diğer
maddeden (örme)
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; pamuktan
Erkek/erkek çocuk için
diğer iç ve gece giyim
eşyası; dokunur diğer
maddeden
Kadın/kız çocuk için diğer
iç giyim eşyası; pamuktan
Kadın/kız çocuk için diğer
iç giyim, sentetik/suni
lifden
Kadın/kız çocuk için diğer
iç giyim eşyası; dokunabilir
diğer maddeden
Tuvalet ve mutfak bezleri
[pamuktan (havlu
mensucattan)]
Tuvalet ve mutfak bezleri
(pamuktan)
Tuvalet ve mutfak bezleri
(sentetik/suni lifden)
Tuvalet ve mutfak bezleri
(dokunabilir diğer
maddeden )
Yer, bulaşık, toz bezi vb.
temizlik bezleri
HAVLU VE BORNOZLAR
580219
580220
610791
610799
610891
610892
610899
620791
620799
620891
620892
620899
630260
630291
630293
630299
630710
TOPLAM
630210
Yatak çarşafı (örme)
630221
Yatak çarşafı [(pamuktan
(baskılı)]
Yatak çarşafı
(sentetik/suni lifden
(baskılı)]
Yatak çarşafı (dokunabilir
diğer madde (baskılı)]
Yatak çarşafı (pamuktan,
diğer hallerde)]
630222
630229
630231
Değer ($)
Miktar (KG)
Değişim (%)
2014 (Ocak-Haziran)
Miktar (KG)
Değer ($)
Miktar
Değer
89.491
325.569
0
0
-100,00
-100,00
967
23.534
702
10.599
-27,40
-54,96
23
891
50
2.926
117,39
228,40
1.820
125.019
4.504
178.033
147,47
42,40
218
14.656
1.603
104.506
635,32
613,06
5.597
302.524
8.890
438.054
58,84
44,80
12.179
447.100
11.845
401.437
-2,74
-10,21
205
16.997
163
12.304
-20,49
-27,61
4.191
158.369
6.802
291.632
62,30
84,15
502
9.053
573
25.480
14,14
181,45
10.646
314.568
6.202
300.595
-41,74
-4,44
7.870
449.226
8.635
548.405
9,72
22,08
628
138.020
542
140.665
-13,69
1,92
136.074
1.696.966
216.150
2.313.250
58,85
36,32
25.279
342.976
22.533
295.952
-10,86
-13,71
27.939
535.655
20.621
444.465
-26,19
-17,02
4.676
73.487
8.816
130.919
88,54
78,15
1.381.838
9.684.108
1.761.286
11.872.218
27,46
22,59
1.710.143
14.658.718
2.079.917
17.511.440
21,62
19,46
8.331
145.914
30.438
395.592
265,36
171,11
170.545
1.599.613
158.014
1.447.827
-7,35
-9,49
84.893
748.239
61.399
495.286
-27,67
-33,81
18.368
194.211
12.113
146.715
-34,05
-24,46
447.287
4.404.234
500.749
5.010.911
11,95
13,77
20
630232
630239
TOPLAM
540741009011
540741009012
540742009011
540742009012
540743009011
540743009012
540744009011
540744009012
540751009011
540751009012
540752009011
540752009012
540753009011
540753009012
540754009011
540754009012
540761109011
540761109012
Yatak çarşafı
(sentetik/suni lifden (diğer
hallerde)]
Yatak çarşafı (dokunabilir
diğer madde (diğer
hallerde)]
YATAK ÇARŞAFLARI
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış,d
öşemelik, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış,p
erdelik, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli
ipliklerden, naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli ipliklerden,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı,
naylon/diğer
poliamid=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartlmış/ağartılmamış,dö
şemelik, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartlmış/ağartılmamış,pe
rdelik, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
tekstüre poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
tekstüre poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli
ipliklerden, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli ipliklerden,
tekstüre poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
tekstüre poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı, tekstüre
poliester=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış,d
öşemelik, tekstüre
edilmemiş polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış,p
230.991
1.729.888
150.740
1.394.831
-34,74
-19,37
9.125
204.563
5.834
142.425
-36,07
-30,38
969.540
9.026.662
919.287
9.033.587
-5,18
0,08
145
410
2.074
25.916
1330,34
6220,98
0
0
0
0
19
2.587
0
0
-100,00
-100,00
3
647
0
0
-100,00
-100,00
345
24.282
278
6.265
-19,42
-74,20
0
0
15
1.333
166
10.967
20
805
-87,95
-92,66
0
0
0
0
0
0
0
0
50.921
161.420
65.965
228.801
29,54
41,74
51.181
843.021
100.816
1.732.904
96,98
105,56
10.982
224.561
11.829
204.179
7,71
-9,08
78.188
1.732.857
51.910
874.598
-33,61
-49,53
31.338
363.429
38.716
320.956
23,54
-11,69
7
1.141
0
0
-100,00
-100,00
271
44.326
2.702
65.697
897,05
48,21
0
0
173
3.166
535.597
3.002.203
422.397
2.279.229
-21,14
-24,08
21
540761309011
540761309012
540761509011
540761509012
540761909011
540761909012
540769109011
540769109012
540769909011
540769909012
540771009011
540771009012
540772009011
540772009012
540773009011
540773009012
540774009011
540774009012
540781009011
540781009012
540782009011
540782009012
erdelik, tekstüre edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, boyanmış,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, boyanmış,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, renkli iplikten,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, renkli iplikten,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(döşemelik, baskılı,
tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Diğer dokunmuş men
(perdelik, baskılı, tekstüre,
edilmemiş polies.fil=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
poliester filament=>%85)
Perdelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
poliester filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(poliester filament=>%85)
Perdelik mensucat
(poliester filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
sentetik filament=>%85)
Perdelik mensucat
(ağarmamış/ağarmış,
sentetik filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki ipliklerden,
sentetik filament=>%85)
Perdelik mensucat (farklı
renkteki ipliklerden,
sentetik filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(baskılı, sentetik
filament=>%85)
Perdelik mensucat
(baskılı, sentetik
filament=>%85)
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış,
sent.fil.<%85) ve sadece
pamukla karışık
Perdelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış,
sent.fil.<%85) ve sadece
pamukla karışık
Döşemelik mensucat
(boyanmış, sent.fil.<%85)
ve pamukla karışık
Perdelik mensucat
(boyanmış, sent.fil.<%85)
5.432
98.413
12.826
163.030
136,12
65,66
194.263
2.132.069
323.864
3.263.154
66,71
53,05
3.787
132.665
1.424
74.809
-62,40
-43,61
9.892
76.848
7.061
120.503
-28,62
56,81
11
319
8.322
133.123
75554,55
41631,35
2.650
51.911
0
0
-100,00
-100,00
0
0
94
4.807
322.013
1.332.430
52.957
145.460
-83,55
-89,08
17.622
142.436
12.329
147.804
-30,04
3,77
121.292
1.329.766
324.675
1.680.586
167,68
26,38
5
440
1.053
25.247
20960,00
5637,95
15
379
0
0
-100,00
-100,00
486
8.206
6.692
45.782
1276,95
457,91
98
4.030
42
3.195
-57,14
-20,72
6.273
128.729
7.607
156.075
21,27
21,24
970
19.197
756
38.950
-22,06
102,90
45
17.113
0
0
-100,00
-100,00
0
0
0
0
390
4.992
90
1.402
-76,92
-71,92
0
0
80
2.953
4.297
82.744
8.766
136.639
104,00
65,13
3.949
68.246
2.178
25.372
-44,85
-62,82
22
ve pamukla karışık
540783009011
540783009012
540784009011
540784009012
540791009011
540791009012
540792009011
540792009012
540793009011
540793009012
540794009011
540794009012
540821009011
540821009012
540822109011
540822109012
540822909011
540822909012
540823009011
540823009012
540824009011
540824009012
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki ipliklerden,
sent.fil<%85) pamuk
karışık
Perdelik mensucat (farklı
renkteki ipliklerden,
sent.fil<%85) pamuk
karışık
Döşemelik mensucat
(baskılı, sent.fil<%85)
pamuk karışık
Perdelik mensucat
(baskılı, sent.fil<%85)
pamuk karışık
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış,
sentetik filament
ipliğinden)
Perdelik
(ağartılmış/ağartılmamış,
sentetik filament
ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(boyanmış, sentetik
filament ipliğinden)
Perdelik (boyanmış,
sentetik filament
ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(farklı renkteki ipliklerden,
sentetik filament
ipliğinden)
Perdelik (farklı renkteki
ipliklerden, sentetik
filament ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(baskılı, sentetik filament
ipliğinden)
Perdelik (baskılı, sentetik
filament ipliğinden)
Döşemelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış,
suni fil.şerit, vb.=>%85)
Perdelik mensucat
(ağartılmış/ağartılmamış,
suni fil.şerit, vb.=>%85)
Döşemelik mensucat (bez
a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni
fil.şer, vb.=>%85)
Perdelik mensucat (bez
a.dimi, sat.boyalı,
135<en<=155cm, suni
fil.şer, vb.=>%85)
Döşemelik mensucat (bez
a.dimi, saten boyalı, diğer,
suni fil.şer, vb.=>%85)
Perdelik mensucat (bez
a.dimi, saten boyalı, diğer,
suni fil.şer, vb.=>%85)
Döşemelik mensucat
(renkli ipliklerden, suni
filament şerit vb.=>%85)
Perdelik mensucat (renkli
ipliklerden, suni filament
şerit vb.=>%85)
Döşemelik mensucat
(baskılı, suni filament şerit
vb.=>%85)
Perdelik mensucat
(baskılı, suni filament şerit
2.560
51.107
2.863
47.488
11,84
-7,08
1.444
33.561
1.021
17.124
-29,29
-48,98
2.308
32.467
470
6.941
-79,64
-78,62
3.406
48.007
1.389
16.217
-59,22
-66,22
0
0
0
0
268
5.183
29
409
-89,18
-92,11
5.411
88.546
2.429
40.154
-55,11
-54,65
1.809
62.561
406
14.995
-77,56
-76,03
4.231
78.779
13.839
202.058
227,09
156,49
208
12.619
173
7.691
-16,83
-39,05
93
5.048
27
1.998
-70,97
-60,42
274
26.578
18
1.275
-93,43
-95,20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
808
2
5.005
-85,71
519,43
0
0
0
0
2
475
7
2.140
250,00
350,53
0
0
0
0
2
1.223
0
0
-100,00
-100,00
0
0
0
0
23
vb.=>%85)
540831009011
540831009012
540832009011
540832009012
540833009011
540833009012
540834009011
540834009012
TOPLAM
580110
580121
580122
580123
580126
580131
580132
580133
580136
580190
580810
580890
581010
581091
581092
581099
TOPLAM
630411
Diğer döşemelik
mensucat;ağartılmış/ağartı
lmamış
Diğer Perdelik
mensucat;ağartılmış/ağartı
lmamış
Diğer döşemelik
mensucat; boyanmış
Diğer Perdelik mensucat;
boyanmış
Diğer döşemelik
mensucat; farklı renkteki
ipliklerden
Diğer Perdelik mensucat;
farklı renkteki ipliklerden
Diğer döşemelik
mensucat; baskılı
Diğer Perdelik mensucat;
baskılı
PERDELİK VE
DÖŞEMELİK KUMAŞ
Dokunmuş mensucat
(yün/ince kıldan)
Dokunmuş mensucat
(pamuktan, kesilmemiş
atkı iplikli kadife, pelüş,
fasoneli)
Dokunmuş mensucat
(pamuklu, kesilmiş atkı
iplikli (fitilli) kadife ve
pelüş)
Dokunmuş mensucat
(pamuklu, atkı iplikli diğer
kadife ve pelüş)
Dokunmuş tırtıl mensucat
(pamuklu)
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften,
kesilmemiş atkı iplikli
kadife ve pelüş)
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften, kesilmiş
atkı iplikli (fitilli)kadife ve
pelüş)
Dokunmuş mensucat
(suni/sen liften, atkı iplikli
diğer kadife ve pelüş)
Dokunmuş tırtıl mensucat
(sentetik/suni liften)
Diğer dokumaya elverişli
maddeden kadife, pelüş,
vb.mensucat
Kordon, saçak, ponpon,
işlenmemiş şeritçi eşyası;
parça halinde
Kordon, saçak, ponpon,
işlenmemiş şeritçi eşyası
Kimyasal işlemeler-zemin
dokuması kesilerek
çıkarılmış işleme
Pamuktan işlemeler
(parça, şerit-motifler)
Sentetik-suni lifden
işlemeler
Dokumaya elverişli diğer
maddeden işlemeler
DİĞER EV TEKSTİL
ÜRÜNLERİ
Yatak örtüleri (örme)
0
0
0
0
0
0
0
0
751
16.193
236
5.852
-68,58
-63,86
129
9.422
93
7.214
-27,91
-23,43
1.562
75.236
306
22.481
-80,41
-70,12
28
2.786
2
331
-92,86
-88,12
161
3.442
0
0
-100,00
-100,00
0
0
464
12.429
1.477.314
12.596.825
1.491.485
12.324.542
0,96
-2,16
10.474
286.178
21.053
562.327
101,00
96,50
21.166
274.660
19.586
184.578
-7,46
-32,80
456.324
5.447.357
225.401
3.328.575
-50,61
-38,90
7.358
121.144
10.002
135.046
35,93
11,48
22.106
256.117
5.360
63.847
-75,75
-75,07
639
12.231
16.727
121.797
2517,68
895,81
223.131
1.691.575
136.286
830.764
-38,92
-50,89
137.296
853.086
103.521
630.426
-24,60
-26,10
343.510
3.840.080
91.740
1.416.148
-73,29
-63,12
2.663
159.219
1.138
78.600
-57,27
-50,63
28.006
830.433
18.128
574.448
-35,27
-30,83
649.267
3.704.425
784.660
3.833.458
20,85
3,48
29.529
1.054.971
77.621
1.816.181
162,86
72,15
159.335
2.720.358
106.210
2.223.181
-33,34
-18,28
1.207.923
21.757.827
1.806.764
31.658.550
49,58
45,50
7.086
399.868
11.252
402.670
58,79
0,70
3.305.813
43.409.529
3.435.449
47.860.596
3,92
10,25
41.983
388.575
9.571
159.138
-77,20
-59,05
24
630419
630491
630492
630493
630499
TOPLAM
600531
600532
600533
600534
600631
600632
600633
600634
630312
630319
630391
630392
630399
TOPLAM
580410
580421
580429
580430
TOPLAM
630110
630120
630130
Yatak örtüleri (diğer
hallerde)
Diğer mefruşat eşyası
[(örme) diğer
maddelerden]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) pamuktan]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) sentetik
lifden]
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) dokunabilir
diğer maddeden ]
YATAK ÖRTÜLERİ VE
DİĞER MEFRUŞAT
EŞYASI
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
ağırtılmış/ağırtılmamış)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
boyanmış)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik, farklı
renkteki iplikten)
Çözgü tipi örgülü diğer
mensucat (sentetik,
baskılı)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften, boyanmış)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften, farklı
renkteki iplikten)
Diğer örme mensucat
(sentetik liften, baskılı)
Perde ve iç stor, perde ve
yatak farbalaları [(sentetik
lifden (örme)]
Perde ve iç stor, perde ve
yatak farbalaları [(dokunur
diğer maddelerden (örme)]
Perde ve iç stor, perde ve
yatak farbalaları
[(pamuktan (diğer
hallerde)]
Perde, iç stor, perde ve
yatak farbalaları [(sentetik
lifden (diğer hallerde)]
Perde, iç stor, perde ve
yatak farbalaları [(dokunur
diğer maddeden (diğer
hallerde)]
PERDELER VE YATAK
FARBELALARI
Tüller (diğer file mensucat)
49.257
568.620
46.210
444.138
-6,19
-21,89
49.672
655.493
271.497
1.881.824
446,58
187,09
95.017
1.190.118
118.730
1.226.076
24,96
3,02
272.556
3.066.754
531.700
8.757.601
95,08
185,57
62.464
1.448.630
71.602
1.660.075
14,63
14,60
570.949
7.318.190
1.049.310
14.128.852
83,78
93,06
804.890
5.882.596
1.309.508
8.391.925
62,69
42,66
1.465.049
11.899.722
1.660.425
13.305.848
13,34
11,82
116.310
1.086.452
98.401
1.088.891
-15,40
0,22
175.288
3.229.434
205.842
2.678.664
17,43
-17,05
671.014
3.303.454
928.605
4.942.540
38,39
49,62
1.961.108
14.688.793
2.112.010
16.546.533
7,69
12,65
487.377
3.962.483
582.725
5.147.665
19,56
29,91
291.289
2.588.684
116.987
1.206.806
-59,84
-53,38
57.996
972.651
171.179
1.920.036
195,16
97,40
13
916
1.310
16.381
9976,92
1688,32
43.107
583.098
26.163
384.102
-39,31
-34,13
166.781
2.336.686
289.536
3.624.301
73,60
55,10
9.207
335.517
5.684
194.632
-38,26
-41,99
6.249.429
50.870.486
7.508.375
59.448.324
20,14
16,86
217.583
1.067.849
238.781
888.626
9,74
-16,78
Makinede yapılmış
dantelalar;sentetik-suni
lifden
Makinede yapılmış
dantelalar;diğer maddeden
Dantela; el işi,
dokunmuş/örme hariç
TÜLLER VE
DANTELALAR
Battaniye (elektrikli)
148.238
2.828.616
245.782
3.228.537
65,80
14,14
21.153
996.922
78.192
1.092.197
269,65
9,56
1.213
50.034
1.823
59.432
50,29
18,78
388.187
4.943.421
564.578
5.268.792
45,44
6,58
61
6.888
1
821
-98,36
-88,08
Battaniye (yün/ince kıldan)
(elektrili hariç)
Battaniye (pamuktan)
1.571
118.238
4.059
162.194
158,37
37,18
31.814
413.463
34.928
442.443
9,79
7,01
25
elektrili hariç
630140
Battaniye ve diz
battaniyesi (sentetik lifden)
elektrikli hariç
Diğer battaniye ve diz
battaniyeleri elektrikli hariç
BATTANİYELER
630190
TOPLAM
96.995
1.065.765
66.989
792.694
-30,94
-25,62
932
37.039
1.635
26.413
75,43
-28,69
131.373
1.641.393
107.612
1.424.565
-18,09
-13,21
90.286
816.474
60.320
639.256
-33,19
-21,71
940430
Uyku tulumları
940490
Şilte, yorgan, yastık, puf,
diz-ayak örtüleri, minderler
vb.
YATAK, YORGAN VE
UYKU TULUMLARI
Masa örtüleri (örme)
8.321.492
48.389.926
9.103.958
51.318.664
9,40
6,05
8.411.778
49.206.400
9.164.278
51.957.920
8,95
5,59
4.890
35.813
2.062
36.183
-57,83
1,03
Masa örtüleri [pamuktan
(diğer hallerde)]
Masa örtüleri [sentetik/suni
elyaftan (diğer hallerde)]
Masa örtüleri [dokunabilir
diğer maddeden (diğer
hallerde)]
MASA ÖRTÜLERİ
50.641
751.378
57.590
934.116
13,72
24,32
93.242
637.457
79.334
481.183
-14,92
-24,52
36.606
485.454
34.518
569.628
-5,70
17,34
185.379
1.910.102
173.504
2.021.110
-6,41
5,81
649
19.682
86
10.975
-86,75
-44,24
649
19.682
86
10.975
-86,75
-44,24
23.400.554
195.601.408
26.493.881
220.990.703
13,22
12,98
TOPLAM
630240
630251
630253
6302590
TOPLAM
Duvar halısı; el
dokuması/iğne işlemesi
ELİŞİ DUVAR HALILARI
580500
TOPLAM
ANA TOPLAM
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
Grafik 5’te ev tekstili ürün gruplarının tüm ev tekstili ithalatı içindeki dağılımı yer almaktadır.
Bu grafiğe göre en fazla ithalatı yapılan perdeler ve yatak farbelalarının payı %26,9’dur.
Diğer ev tekstili ürünleri ile yatak, yorgan ve uyku tulumları ithalatının payı ise sırasıyla
%23,5 ile %21,7’dir. Bu üç ana ithalat grubunun toplamı ise %72,1’lik dilimi kapsamaktadır.
Grafik 5. Türkiye’nin İthal Ettiği Ev Tekstili Ürün Gruplarının Dağılımı (2014 OcakHaziran)
4,1
2,4 0,9 0,6
0,0
Perdeler ve Yatak Farbelaları
5,6
6,4
Yatak, Yorgan ve Uyku Tulumları
26,9
Diğer Ev Tekstili Ürünleri
Havlu ve Bornozlar
Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat Eşyası
7,9
Perdelik ve Döşemelik Kumaş
Yatak Çarşafları
Tüller ve Dantelalar
21,7
Masa Örtüleri
23,5
Battaniyeler
Elişi Duvar Halıları
Kaynak: TUİK
26
2014 Ocak-Haziran dönemi ithalatı gerçekleştirilen ilk 20 ev tekstili ürününe ait GTİP
sıralaması ile bu ürünlere ait ithalat miktarı ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu
tabloya göre en fazla ithalatı yapılan ürün 940490 GTİP no’lu “şilte, yorgan, yastık, puf, dizayak örtüleri, minderler vb.”dir ve ithalat değeri 51 Milyon Dolar’dır. Tüm ev tekstili ithalatı
içindeki payı ise %23,22’dir. İthalatı yapılan ilk 10 ürünün toplam ithalat oranı içindeki payı
ise %71,03’dür. İlk 20 ürünün ithalatının toplamı ise %84,02’lik bir orana karşılık gelmektedir.
Tablo 11. Türkiye’nin İthal Ettiği İlk 20 Ev Tekstil Ürünü
2014 (Ocak-Haziran)
SIRA
NO
GTIP
GTIP AÇIKLAMA
Miktar
(Kg)
26.493.881
Değer
($)
220.990.703
Miktar Oran
(%)
Değer Oran
(%)
Şilte, yorgan, yastık, puf, dizayak örtüleri, minderler vb.
Sentetik-suni lifden işlemeler
9.103.958
51.318.664
34,36
23,22
1.806.764
31.658.550
6,82
14,33
Diğer örme mensucat (sentetik
liften, boyanmış)
Çözgü tipi örgülü diğer mensucat
(sentetik, boyanmış)
Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik
bezleri
Diğer mefruşat eşyası
[(örülmemiş) sentetik lifden]
Çözgü tipi örgülü diğer mensucat
(sentetik, ağırtılmış/ağırtılmamış)
Diğer örme mensucat (sentetik
liften, farklı renkteki iplikten)
Yatak çarşafı (pamuktan, diğer
hallerde)]
Diğer örme mensucat (sentetik
liften)
Kordon, saçak, ponpon,
işlenmemiş şeritçi eşyası
Perde, iç stor, perde ve yatak
farbalaları [(sentetik lifden (diğer
hallerde)]
Dokunmuş mensucat (pamuklu,
kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve
pelüş)
Diğer dokunmuş men (perdelik,
boyanmış, tekstüre, edilmemiş
polies.fil=>%85)
Makinede yapılmış
dantelalar;sentetik-suni lifden
Çözgü tipi örgülü diğer mensucat
(sentetik, baskılı)
Tuvalet ve mutfak bezleri
[pamuktan (havlu mensucattan)]
Diğer dokunmuş men
(ağartılmış/ağartılmamış,perdelik,
tekstüre edilmemiş
polies.fil=>%85)
Pamuktan işlemeler (parça, şeritmotifler)
2.112.010
16.546.533
7,97
7,49
1.660.425
13.305.848
6,27
6,02
1.761.286
11.872.218
6,65
5,37
531.700
8.757.601
2,01
3,96
1.309.508
8.391.925
4,94
3,80
582.725
5.147.665
2,20
2,33
500.749
5.010.911
1,89
2,27
928.605
4.942.540
3,50
2,24
784.660
3.833.458
2,96
1,73
289.536
3.624.301
1,09
1,64
225.401
3.328.575
0,85
1,51
323.864
3.263.154
1,22
1,48
245.782
3.228.537
0,93
1,46
205.842
2.678.664
0,78
1,21
216.150
2.313.250
0,82
1,05
422.397
2.279.229
1,59
1,03
106.210
2.223.181
0,40
1,01
171.179
1.920.036
0,65
0,87
Tüm Ev Tekstili İthalatı
1
940490
2
581092
3
600632
4
600532
5
630710
6
630493
7
600531
8
600633
9
630231
10
600631
11
580890
12
630392
13
580122
14
540761309012
15
580421
16
600534
17
630260
18
540761109012
19
581091
20
630312
Perde ve iç stor, perde ve yatak
farbalaları [(sentetik lifden
(örme)]
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
27
Ülkeler itibariyle yapılan incelemede ise 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla ithalat
yapılan ülkenin Çin olduğu görülmektedir. Çin’den yapılan toplam ithalat 108 Milyon Dolar’dır
ve 2013 yılına göre %14,45 artış göstermiştir. Çin’ den yapılan ithalatın Türkiye’nin tüm ev
tekstili ithalatı içindeki payı ise %48,92’dir. Çin’den sonra ikinci sırada Hindistan, üçüncü
sırada ise Güney Kore yer almaktadır. Ev tekstili ithalatı yapmış olduğumuz ilk beş ülke
toplamının toplam ev tekstili ithalatı içindeki payı %64,47 iken, ilk on ülkenin payı %77,75, ilk
20 ülkenin ise %90,25’dir. Grafik 6’da ise 2014 Ocak-Haziran döneminde ithalat yapılan ilk
on ülkenin dağılımı gözlenmektedir.
Tablo 12. Türkiye’nin Ev Tekstili İthal Ettiği İlk 20 Ülke
SIRA
NO
ÜLKE
Tüm Ev Tekstili İthalatı
İTHALAT 2013
(Ocak-Haziran)
($)
195.601.408
İTHALAT 2014
(Ocak-Haziran)
($)
220.990.703
DEĞİŞİM 2013/2014
(Ocak-Haziran)
(%)
ORAN 2014
(Ocak-Haziran)
(%)
1
Çin
94.467.093
108.113.430
14,45
48,92
2
Hindistan
8.195.397
9.169.183
11,88
4,15
3
Güney Kore
8.746.984
8.822.609
0,86
3,99
4
Trakya Serbest Bölgesi
6.461.915
8.310.527
28,61
3,76
5
Mısır
6.872.580
8.061.116
17,29
3,65
6
İtalya
7.997.305
7.773.974
-2,79
3,52
7
İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl.
5.712.956
6.120.940
7,14
2,77
8
Almanya
6.936.765
6.046.329
-12,84
2,74
9
Bosna-Hersek
74.542
4.898.520
6471,49
2,22
10
Bulgaristan
3.987.735
4.492.621
12,66
2,03
11
Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi
4.537.211
3.569.188
-21,34
1,62
12
Malta
2.842.247
3.183.559
12,01
1,44
13
Türkmenistan
2.646.323
3.125.913
18,12
1,41
14
İspanya
3.820.521
3.042.804
-20,36
1,38
15
İngiltere
1.442.123
3.010.871
108,78
1,36
16
Fransa
3.088.214
2.721.237
-11,88
1,23
17
Romanya
2.168.168
2.660.464
22,71
1,20
18
İran
977.027
2.395.801
145,21
1,08
19
Tayland
1.655.645
2.089.903
26,23
0,95
20
Belçika
1.143.445
1.841.846
61,08
0,83
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
28
Grafik 6. Türkiye’nin Ev Tekstili İthal Ettiği İlk 10 Ülke Dağılımı (2014 Ocak-Haziran)
Çin
Hindistan
22,25
Güney Kore
Trakya Serbest Bölgesi
2,03
2,22
Mısır
48,92
İtalya
İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl.
2,74
Almanya
2,77
Bosna-Hersek
3,52
Bulgaristan
3,65
3,76
Diğer
3,99
4,15
Kaynak: TUİK
29
EV TEKSTİLİ DIŞ TİCARET DENGESİ
2014 Ocak-Haziran dönemi dikkate alındığında Türkiye ev tekstili sektörü 1,896 Milyar
Dolar’lık dış ticaret hacime sahiptir. Bu değerin 1,675 Milyar Dolar‘lık bölümü ihracat, 220
Milyon Dolar’lık bölümü ise ithalat kaynaklıdır. Buna göre toplam ev tekstili sektörünün dış
ticaret dengesi ise ihracat lehine 1,454 Milyar Dolar’dır. Türkiye yapmış olduğu ev tekstili
ithalatının çok üzerinde bir ev tekstili ihracat hacmine sahiptir.
Tablo 13. Türkiye’nin Ev Tekstili Dış Ticareti
İHRACAT 2014
(Ocak-Haziran)
ÜRÜN
GRUBU
Havlu ve
Bornozlar
Yatak
Çarşafları
Perdelik ve
Döşemelik
Kumaş
Diğer Ev
Tekstili
Ürünleri
Yatak
Örtüleri ve
Diğer
Mefruşat
Eşyası
Perdeler ve
Yatak
Farbelaları
Tüller ve
Dantelalar
Battaniyeler
İTHALAT 2014
(Ocak-Haziran)
DIŞ TİCARET DENGESİ
DIŞ TİCARET HACMİ
Miktar
(Kg)
48.257.315
Değer
($)
477.920.696
Miktar
(Kg)
2.079.917
Değer
($)
17.511.440
Miktar
(Kg)
46.177.398
Değer
($)
460.409.256
Miktar
(Kg)
50.337.232
Değer
($)
495.432.136
30.683.816
315.945.769
919.287
9.033.587
29.764.529
306.912.182
31.603.103
324.979.356
24.083.818
298.034.961
1.491.485
12.324.542
22.592.333
285.710.419
25.575.303
310.359.503
13.792.560
170.635.187
3.435.449
47.860.596
10.357.111
122.774.591
17.228.009
218.495.783
5.959.394
76.731.527
1.049.310
14.128.852
4.910.084
62.602.675
7.008.704
90.860.379
21.862.338
199.736.235
7.508.375
59.448.324
14.353.963
140.287.911
29.370.713
259.184.559
3.267.926
48.921.967
564.578
5.268.792
2.703.348
43.653.175
3.832.504
54.190.759
7.153.078
34.651.436
107.612
1.424.565
7.045.466
33.226.871
7.260.690
36.076.001
Yatak,
3.548.328
29.526.044
Yorgan ve
Uyku
Tulumları
Masa
2.369.059
23.657.587
Örtüleri
Elişi Duvar
140
855
Halıları
ANA
160.977.772 1.675.762.264
TOPLAM
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
9.164.278
51.957.920
-5.615.950
-22.431.876
12.712.606
81.483.964
173.504
2.021.110
2.195.555
21.636.477
2.542.563
25.678.697
86
10.975
54
-10.120
226
11.830
26.493.881
220.990.703
134.483.891
1.454.771.561
187.471.653
1.896.752.967
30
Türkiye ev tekstili ilk altı aylık ihracatı ve ithalatı birim değer bazında incelendiğinde; ihracatta
en yüksek birim fiyatı 15,0 $ ile “tüller ve dantelalar” grubuna, ithalatta ise %127,6 ile “elişi
duvar halıları” grubuna aittir. Ortalama birim fiyatlar ise ihracat için 10,4$, ithalat için ise
8,3$’dır.
Tablo 14. Ürün Grupları Bazında Ev Tekstili Birim Fiyatları (2014 Ocak-Haziran)
ÜRÜN GRUBU
Havlu ve Bornozlar
Yatak Çarşafları
Perdelik ve Döşemelik Kumaş
Diğer Ev Tekstili Ürünleri
Yatak Örtüleri ve Diğer Mefruşat Eşyası
Perdeler ve Yatak Farbelaları
Tüller ve Dantelalar
Battaniyeler
Yatak, Yorgan ve Uyku Tulumları
Masa Örtüleri
Elişi Duvar Halıları
ANA TOPLAM
İhracat
(KG Başına Birim Fiyat)
($)
9,9
10,3
12,4
12,4
12,9
9,1
15,0
4,8
8,3
10,0
6,1
10,4
Kaynak: TUİK, TETSİAD hesaplamaları
31
İthalat
(KG Başına Birim Fiyat)
($)
8,4
9,8
8,3
13,9
13,5
7,9
9,3
13,2
5,7
11,6
127,6
8,3
Download

Ağustos 2014