Dr.Müge G. Eneyli
Dr.Arda Demirkan
Dr.Onur Polat
ÖĞRETİM
ÜYESİ
Dr.Serdar Gürler
TARİH
30.09.2014
14.10.2014
21.10.2014
28.10.2014
HAFTA 4
HAFTA 3
HAFTA 2
HAFTA 1
HAFTA
ANKARA ÜNNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM PROGRAMI
İÇERİK
KONU
ANLATAN
DERS
Disritmiler
Yrd.Doç.Dr.Müge G.Eneyli
KONU 1
Erişkin Temel Yaşam Desteği TYD
Dr.A.Burak Oğuz
KONU 2
Erişkin İleri Kardiyak Yaşam Desteği İKYD
Dr.Merve Koyunoğlu
KONU 3
Taşikardi Algoritması - Bradikardi Algoritması
Dr.Behnan Gülünay
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.İlker Özterlemez - Dr.Fatma Candan
GÜNCELLEMELER Febril Nötropeni Tedavi Rehberleri
Dr.Zeynep S. Aydemir
DERS
Konuk Öğretim Üyesi
KONU 1
Özel Durumlarda Kardiyak Arrest (donma, gebelik, anaflaksi, boğulma)
Dr.A.Burak Oğuz
KONU 2
Travma Hastasına Yaklaşım (ilk ve ikincil bakı)
Dr.Behnan Gülünay
KONU 3
Çocuk TYD ve İKYD
Dr.Merve Koyunoğlu
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.Burak Solgun - Dr.E.Kürşat Bulut
GÜNCELLEMELER RUSH Protokolü
SEMİNER
Epilepsi
Dr.İlker Özterlemez
KONU 1
Kolesistit - Kolanjit - Kolelitiazis / Koledokolitiazis
Dr.Emre Öner
KONU 2
Akut Gİ Hemoraji
Dr.Can Bahar Sezgin
Dr.Selda Çakmak
VAKA SUNUMU
Dr.A.Burak Oğuz
LİTERATÜR
Dr.Fatma Candan - Dr.Zeynep S.Aydemir
GÜNCELLEMELER CRASH2 Çalışması
DERS
Acilde Ağrı Yönetimi
Dr.Burak Solgun
KONU 1
Obstrüksiyon - Mekanik - Adinamik
Dr.Ali Türkeli
KONU 2
Divertiküler Hastalık
Dr.İlker Yeşilkaya
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
VAKA SUNUMU
Dr.Merve Koyunoğlu
LİTERATÜR
Dr.E.Kürşat Bulut - Dr.İlker Özterlemez
GÜNCELLEMELER INR Yüksekliği Tedavi Rehberi
Dr.Fatma Candan
Dr.Onur Polat
Dr.Arda Demirkan
Dr.Müge G. Eneyli
Dr.Serdar Gürler
Dr.Onur Polat
TARİH
04.11.2014
11.11.2014
18.11.2014
25.11.2014
02.12.2014
HAFTA
HAFTA 5
HAFTA 6
HAFTA 7
HAFTA 8
HAFTA 9
ÖĞRETİM
ÜYESİ
İÇERİK
KONU
ANLATAN
DERS
Alt ve Üst Ekstremite Kırıklarına Yaklaşım
Doç.Dr.Onur Polat
KONU 1
Volvulus
Dr.Selda Çakmak
KONU 2
Perirektal Abse
Dr.Emre Öner
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.Zeynep S. Aydemir - Dr.Burak Solgun
GÜNCELLEMELER Periferik Arter Trombozu Rehberi
DERS
Dr.E.Kürşat Bulut
KONU 1
Tendonit - Bursit
Dr.Can Bahar Sezgin
KONU 2
Nekrotizan Fasit
Dr.Ali Türkeli
Konuk Öğretim Üyesi
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.İlker Özterlemez - Dr.Fatma Candan
GÜNCELLEMELER Akut Kalp Yetmezliği Rehberi
SEMİNER
Diyabetik ve Alkolik Ketoasidoz
Dr.Zeynep S. Aydemir
KONU 1
Transient İskemik Atak
Dr.İlker Yeşilkaya
KONU 2
Bell's Palsy
Dr.Selda Çakmak
Dr.Zeynep S. Aydemir
VAKA SUNUMU
Dr.A.Burak Oğuz
LİTERATÜR
Dr.Burak Solgun - Dr.E.Kürşat Bulut
GÜNCELLEMELER Pneumoni Rehberi ( CURB65 Pneumoni Severity Index)
DERS
Çocuklarda Kafa Travması
Dr.İlker Özterlemez
KONU 1
Ensefalit
Dr.Emre Öner
KONU 2
Guillain-Barre Sendromu - Myastenia Gravis
Dr.Can Bahar Sezgin
Beyin Cerrahisi A.D.
VAKA SUNUMU
Dr.Merve Koyunoğlu
LİTERATÜR
Dr.Fatma Candan - Dr.Zeynep S.Aydemir
GÜNCELLEMELER Ciddi Astma Tedavi Rehberi
DERS
Acilde Karın Ağrısına Yaklaşım
Dr.Burak Solgun
KONU 1
Abortus - İmminens - İnsipiens - İnkomplet - Komplet - Septik
Dr.Ali Türkeli
KONU 2
Preeklampsi - Eklampsi
Dr.İlker Yeşilkaya
Doç.Dr.Arda Demirkan
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.E.Kürşat Bulut - Dr.İlker Özterlemez
GÜNCELLEMELER Cervikal Vertebra Travması Rehberi
Dr.Fatma Candan
Dr.Arda Demirkan
Dr.Müge G. Eneyli
Dr.Serdar Gürler
Dr.Onur Polat
Dr.Arda Demirkan
TARİH
09.12.2014
23.12.2014
30.12.2014
06.01.2015
13.01.2015
HAFTA
HAFTA 10
HAFTA 11
HAFTA 12
HAFTA 13
HAFTA 14
ÖĞRETİM
ÜYESİ
İÇERİK
KONU
DERS
ANLATAN
Konuk Öğretim Üyesi
KONU 1
Endometrit
Dr.Selda Çakmak
KONU 2
Apandisit
Dr.Emre Öner
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.Zeynep S. Aydemir - Dr.Burak Solgun
GÜNCELLEMELER Kafa Travması Algoritmaları
SEMİNER
Antidepresan İntoksikasyonlarına Yaklaşım
Dr.E.Kürşat Bulut
KONU 1
Periorbital Preseptal Sellülit
Dr.Can Bahar Sezgin
KONU 2
Kızamık - Rozeola - Rubella
Dr.Ali Türkeli
Dr.Burak Solgun
VAKA SUNUMU
Dr.Merve Koyunoğlu
LİTERATÜR
Dr.İlker Özterlemez - Dr.Fatma Candan
GÜNCELLEMELER Künt Karın Travması Algoritmaları
DERS
ABY ve Acil Diyaliz Endikasyonları
Dr.Zeynep S. Aydemir
KONU 1
Üriner Trakt Enfeksiyonları
Dr.İlker Yeşilkaya
KONU 2
Torsiyon (over - testis)
Dr.Selda Çakmak
Nefroloji B.D.
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.Burak Solgun - Dr.E.Kürşat Bulut
GÜNCELLEMELER Penetran Karın Travması Algoritmaları
DERS
Acil Serviste Adli Tabiplik Uygulamaları
Dr.İlker Özterlemez
KONU 1
Sıvı Elektrolit Yönetimi
Dr.Emre Öner
KONU 2
Perikardit - Miyokardit
Dr.Can Bahar Sezgin
Uzm.Dr.Serdar Gürler
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.Fatma Candan - Dr.Zeynep S.Aydemir
GÜNCELLEMELER Blatchford Score ve Uygulaması
DERS
Dr.Burak Solgun
KONU 1
Hipotiroidizm
Dr.Ali Türkeli
KONU 2
Febril Nötropeni
Dr.İlker Yeşilkaya
Konuk Öğretim Üyesi
VAKA SUNUMU
Dr.Merve Koyunoğlu
LİTERATÜR
Dr.E.Kürşat Bulut - Dr.İlker Özterlemez
GÜNCELLEMELER Sexually Transmitted Diseases Tedavi Rehberi
Dr.Fatma Candan
Dr.Müge G. Eneyli
Dr.Serdar Gürler
Dr.Onur Polat
Dr.Arda Demirkan
Dr.Müge G. Eneyli
TARİH
20.01.2015
03.02.2015
10.02.2015
17.02.2015
24.02.2015
HAFTA
HAFTA 15
HAFTA 16
HAFTA 17
HAFTA 18
HAFTA 19
ÖĞRETİM
ÜYESİ
İÇERİK
KONU
ANLATAN
SEMİNER
Yeni ve Eski Antikoagülanlar ile Olan Kanamalara Yaklaşım
Dr.E.Kürşat Bulut
KONU 1
Osteomyelit
Dr.Selda Çakmak
KONU 2
Trakeit Bakteriyel
Dr.Emre Öner
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.Zeynep S. Aydemir - Dr.Burak Solgun
GÜNCELLEMELER Travma Storları (Revize Travma Skoru ve diğerleri)
DERS
Solunum Sıkıntısı ile Gelen Çocuğa Yaklaşım
Dr.E.Kürşat Bulut
KONU 1
Retrofaringeal Abse
Dr.Can Bahar Sezgin
KONU 2
Laringotrakeobronşit (Krup)
Dr.Ali Türkeli
Çocuk Sağlığı ve Hst.A.D.
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.İlker Özterlemez - Dr.Fatma Candan
GÜNCELLEMELER Hiponatremi Tedavi Rehberleri
DERS
Akut İskemik İnmede MR
Dr.Zeynep S. Aydemir
KONU 1
Otitis Ekstema - Otitis Media
Dr.İlker Yeşilkaya
KONU 2
Sinüzit
Dr.Selda Çakmak
Yrd.Doç.Dr.Müge G.Eneyli
VAKA SUNUMU
Dr.Merve Koyunoğlu
LİTERATÜR
Dr.Burak Solgun - Dr.E.Kürşat Bulut
GÜNCELLEMELER Abdominal Kompartman Rehberi
DERS
Dr.İlker Özterlemez
KONU 1
Şiddet Yönetimi
Dr.Emre Öner
KONU 2
Deliryum
Dr.Can Bahar Sezgin
Konuk Öğretim Üyesi
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.Fatma Candan - Dr.Zeynep S.Aydemir
GÜNCELLEMELER Akut Pankreatit Tedavi Rehberleri
SEMİNER
Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Dr.Burak Solgun
KONU 1
Opioidler İntoksikasyonu
Dr.Ali Türkeli
KONU 2
Sedatifler Hipnotikler Anksiyolitik İntoksikasyonu
Dr.İlker Yeşilkaya
Dr.Emre Öner
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.E.Kürşat Bulut - Dr.İlker Özterlemez
GÜNCELLEMELER Sepsis Güncelleme
Dr.Fatma Candan
Dr.Serdar Gürler
Dr.Onur Polat
Dr.Arda Demirkan
Dr.Müge G. Eneyli
Dr.Serdar Gürler
TARİH
03.03.2015
10.03.2015
17.03.2015
24.03.2015
31.03.2015
HAFTA
HAFTA 20
HAFTA 21
HAFTA 22
HAFTA 23
HAFTA 24
ÖĞRETİM
ÜYESİ
İÇERİK
KONU
ANLATAN
DERS
Onkolojik Acillere Yaklaşım
Onkoloji B.D.
KONU 1
Renal Taş
Dr.Selda Çakmak
KONU 2
Pyelonefrit
Dr.Emre Öner
VAKA SUNUMU
Dr.Merve Koyunoğlu
LİTERATÜR
Dr.Zeynep S. Aydemir - Dr.Burak Solgun
GÜNCELLEMELER PE Tedavi Rehberleri
DERS
Omurga Travmalı Hastaya Yaklaşım
Dr.E.Kürşat Bulut
KONU 1
Plevral Efüzyonlar / Ampiyem
Dr.Can Bahar Sezgin
KONU 2
Asetaminofen İntoksikasyonları
Dr.Ali Türkeli
Doç.Dr.Onur Polat
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.İlker Özterlemez - Dr.Fatma Candan
GÜNCELLEMELER AF Tedavi Rehberleri
DERS
Dr.Zeynep S. Aydemir
KONU 1
Kardiyovasküler İlaçlar - Antiaritmikler
Dr.İlker Yeşilkaya
KONU 2
İnhale Toksinler
Dr.Selda Çakmak
Konuk Öğretim Üyesi
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.Burak Solgun - Dr.E.Kürşat Bulut
GÜNCELLEMELER Status Epilepticus Tedavi Rehberleri
SEMİNER
Non travmatik Sırt Ağrısı Tanı ve Tedavi
Dr.İlker Özterlemez
KONU 1
Mantarlar / Zehirli Bitkiler İntoksikasyonları
Dr.Emre Öner
KONU 2
Organofosfat / Karbamat İntoksikasyonları
Dr.İlker Yeşilkaya
Dr.Can Bahar Sezgin
VAKA SUNUMU
Dr.Merve Koyunoğlu
LİTERATÜR
Dr.Fatma Candan - Dr.Zeynep S.Aydemir
GÜNCELLEMELER HT Tedavi Rehberleri
DERS
Dissemine Viral Enfeksiyonlar
Dr.Burak Solgun
KONU 1
Salisilat İntoksikasyonları
Dr.Ali Türkeli
KONU 2
Benzodiazepinler İntoksikasyonları
Dr.İlker Yeşilkaya
Enfeksiyon Hst.A.D.
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.E.Kürşat Bulut - Dr.İlker Özterlemez
GÜNCELLEMELER STEMİ Tedavi Rehberleri
Dr.Fatma Candan
Dr.Onur Polat
Dr.Arda Demirkan
Dr.Müge G. Eneyli
Dr.Serdar Gürler
Dr.Onur Polat
TARİH
07.04.2015
14.04.2015
28.04.2015
05.05.2015
12.05.2015
HAFTA
HAFTA 25
HAFTA 26
HAFTA 27
HAFTA 28
HAFTA 29
ÖĞRETİM
ÜYESİ
İÇERİK
KONU
ANLATAN
DERS
DVT Hastasına Yaklaşım
Doç.Dr.Arda Demirkan
KONU 1
Skalp Laserasyon ve Avulsiyonları
Dr.Selda Çakmak
KONU 2
Sternal Fraktürler - Klavikula Fraktür / Dislokasyonu
Dr.Emre Öner
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.Zeynep S. Aydemir - Dr.Burak Solgun
GÜNCELLEMELER Non STEMİ Tedavi Rehberleri
DERS
Dr.E.Kürşat Bulut
KONU 1
Ureteral Yaralanmalar - Mesane Rüptürü / Kontüzyon
Dr.Can Bahar Sezgin
KONU 2
Kompartman Sendromları / Crush Yaralanmaları
Dr.Ali Türkeli
Konuk Öğretim Üyesi
VAKA SUNUMU
Dr.Merve Koyunoğlu
LİTERATÜR
Dr.İlker Özterlemez - Dr.Fatma Candan
GÜNCELLEMELER Hepatik Ensefalopati Güncel Tedavisi
SEMİNER
Vertigo'ya Yaklaşım
Dr.Zeynep S. Aydemir
KONU 1
Vulvovajinit - Uretrit
Dr.Can Bahar Sezgin
KONU 2
Periferal Arteriyel Emboli
Dr.Selda Çakmak
Dr.İlker Yeşilkaya
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.Burak Solgun - Dr.E.Kürşat Bulut
GÜNCELLEMELER Yumuşak Doku Enfeksiyonları Rehberi
DERS
ARDS
Dr.İlker Özterlemez
KONU 1
Organ Bağışlama
Dr.Emre Öner
KONU 2
Hastanede Afet Planlama
Dr.Can Bahar Sezgin
Dahiliye Yoğun Bakım B.D.
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.Fatma Candan - Dr.Zeynep S.Aydemir
GÜNCELLEMELER Tetanoz Aşılama ve Kuduz Aşılama Rehberleri
DERS
Triaj Prensipleri – Acil Serviste Sevk ve Konsültasyonlar
Dr.Burak Solgun
KONU 1
Sıcak Çarpması
Dr.Ali Türkeli
KONU 2
Baş Ağrısı
Dr.İlker Yeşilkaya
Uzm.Dr.Serdar Gürler
VAKA SUNUMU
Dr.Merve Koyunoğlu
LİTERATÜR
Dr.E.Kürşat Bulut - Dr.İlker Özterlemez
GÜNCELLEMELER NİH Stroke Skalası
Dr.Fatma Candan
Dr.Arda Demirkan
Dr.Müge G. Eneyli
Dr.Serdar Gürler
Dr.Onur Polat
Dr.Arda Demirkan
TARİH
19.05.2015
26.05.2015
02.06.2015
09.06.2015
16.06.2015
HAFTA
HAFTA 30
HAFTA 31
HAFTA 32
HAFTA 33
HAFTA 34
ÖĞRETİM
ÜYESİ
İÇERİK
KONU
DERS
ANLATAN
Konuk Öğretim Üyesi
KONU 1
Görme Kaybı ile Gelen Hastaya Yaklaşım
Dr.Selda Çakmak
KONU 2
Hemoptizi
Dr.Emre Öner
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.Zeynep S. Aydemir - Dr.Burak Solgun
GÜNCELLEMELER Döküntülü Hastaya Yaklaşım Rehberi
SEMİNER
Mekanik Ventilatör ile Tedavi Prensipleri
Dr.E.Kürşat Bulut
KONU 1
Gıda Zehirlenmesi
Dr.Can Bahar Sezgin
KONU 2
Purpura ve Peteşi ile Gelen Hastaya Yaklaşım
Dr.İlker Yeşilkaya
Dr.Ali Türkeli
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.İlker Özterlemez - Dr.Fatma Candan
GÜNCELLEMELER Acil Hava Yolu Yönetimi Rehberleri
Dr.Zeynep S. Aydemir
DERS
Tip II DM olan Hastalarda Tedavi Yaklaşımı
Endokrinoloji B.D.
KONU 1
Potasyum (Hipo ve Hiperpotasemiye Yaklaşım)
Dr.İlker Yeşilkaya
KONU 2
Sodyum (Hipo ve Hipernatremiye Yaklaşım
Dr.Selda Çakmak
VAKA SUNUMU
Dr.Merve Koyunoğlu
LİTERATÜR
Dr.Burak Solgun - Dr.E.Kürşat Bulut
GÜNCELLEMELER Process Trial
DERS
Genel Değerlendirmeler
Dr.İlker Özterlemez
KONU 1
Kalsiyum ve Magnezyum Bozukluklarına Yaklaşım
Dr.Emre Öner
KONU 2
Hipotiroidizm / Miksödem ile Gelen Hastaya Yaklaşım
Dr.Can Bahar Sezgin
Yrd.Doç.Dr.Müge G.Eneyli
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.Fatma Candan - Dr.Zeynep S.Aydemir
GÜNCELLEMELER Helicobacter Pyolori Tedavi Rehberi
Dr.Burak Solgun
DERS
Konuk Öğretim Üyesi
KONU 1
Hipertiroide Yaklaşım
Dr.Ali Türkeli
KONU 2
Örümcek - Akrep Isırıklarına Yaklaşım
Dr.İlker Yeşilkaya
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.E.Kürşat Bulut - Dr.İlker Özterlemez
GÜNCELLEMELER Akut İskemik İnmede (Güncelleme)
Dr.Fatma Candan
Dr.Müge G. Eneyli
Dr.Serdar Gürler
TARİH
23.06.2015
30.06.2015
HAFTA
HAFTA 35
HAFTA 36
ÖĞRETİM
ÜYESİ
İÇERİK
KONU
ANLATAN
SEMİNER
Transplant Hastasına Yaklaşım
Dr.Ayça Koca
KONU 1
Kırmızı Göz ile Gelen Hastaya Yaklaşım
Dr.Selda Çakmak
KONU 2
Epistaksis ile Gelen Hastaya Yaklaşım
Dr.Emre Öner
VAKA SUNUMU
Dr.Nimet Gülen
LİTERATÜR
Dr.Zeynep S. Aydemir - Dr.Burak Solgun
GÜNCELLEMELER Heparin Induced Trombositopeni Tedavi Rehberi
Dr.E.Kürşat Bulut
DERS
Mikrobiyoloji Analizler için Örnek Alınması ve Gönderilmesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
KONU 1
ITP - TTP - HÜS
Dr.Can Bahar Sezgin
KONU 2
Herper İnfeksiyonları
Dr.Ali Türkeli
VAKA SUNUMU
Dr.Ayça Koca
LİTERATÜR
Dr.İlker Özterlemez - Dr.Fatma Candan
GÜNCELLEMELER Ankomplike Sistit ve Pyelonefrit Tedavi Rehberi
Dr.Zeynep S. Aydemir
Download

Acil Tıp A.D. 2014-2015 T U Ö Eğitim Programı